8028. Bałaban h. Korczak

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bałaban h. Korczak

Postprzez jaybeere » 24.05.2009

Bałaban h. Korczak, v. Bołoban, na Rusi Czerwonej, pisali się ze Stratyna w ziemi lwowskiej (1437).
Byli prawdopodobnie wspólnego pochodzenia z wołyńską rodziną Myszków (Myszka) herbu Korczak, gdyż Masko Bałabanowicz ze Stratyna, obecny na sądach we Lwowie w 1437 r., był bratem stryjecznym Piotra Myszki ze Stratyna.
O tym, że Bałabanowie też pierwotnie zamieszkiwali na Wołyniu, świadczy fakt, iż Hryńko Bałaban posiadał wieś Wsiekrowo w pow. włodzimierskim już w XV wieku.
Oprócz wymienionego Stratyna, byli właścicielami dóbr Połuchowa (1475), Osiekrowa (1577), Perehińska (1606), Przemyślan (1609), starostwa winnickiego (1614-22), rohatyńskiego (1623), trębowelskiego (1624, 1633), oraz Bytonia (1709, 1744) i Pacytni (1738).
W XVII i XVIII w. piastowali powiatowe urzędy ziemskie w pow. łuckim, poleskim i nowogrodzkim siewierskim.

• Marek, został 1549 r. władyką lwowskim, halickim i kamienieckim, pod imieniem Arseniego; godność tę złożył w 1566 r.
• Aleksander, siostrzeniec hetmana St. Żółkiewskiego, 1614 r. rotmistrz królewski i starosta winnicki, dostał się do niewoli pod Cecorą 1620 r., z której został uwolniony za znacznym okupem. Wynagradzając jego męstwo i usługi, sejm 1623 r., polecił zwrócić mu sumę wykupną. Był później starostą rohatyńskim i trębowelskim.
• Dionizy (zm. 1663), władyka chełmski 1650 r., a władyka łucki i ostrogski 1654 r., został 1658 r. metropolitą dyzunickim kijowskim, a 1659 r. archimandrytą Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Był pośrednikiem w rokowaniach polsko-kozackich, posłem do Chmielnickiego w latach 1654-56
• Jan Korczak Bałaban, proboszcz olchowiecki w 1794 roku.
Źródło: Bon. I 92-93.

Bałaban h. własnego, nobilitowani na na sejmie 1676 r.
Pod nazwiskiem Bałaban, Niesiecki wspomina o niejakim Baderze Bałabanie, najwyższym hetmanie wojsk tureckich w 1465 r.
Wyraz "balaban" jest pochodzenia tureckiego i znaczy "bąk".
Jednak, czy na podstawie tych dwóch tylko faktów można wysnuć wniosek o tureckim pochodzeniu tej rodziny?

• Aleksander, otrzymał szlachectwo w 1676 r. Jak pisze Niesiecki, prawdopodobnie go Bałabanowie do swego herbu przyjęli.
Źródło: Nies.; Bon. I 92.

:drzewo: Strona rodzinna - genealogia rodziny Bałaban
:osoba: Noty biograficzne osób nazwiska Bałaban
:nota: Artykuły, listy, opracowania - na temat nazwiska

linki zewnętrzne
http://polishgenealogy.blogspot.com/2009/02/baaban.html
jaybeere
Kreator Forum
Kreator Forum

Bałaban h.Korczak

Postprzez jerzy » 19.04.2010

BAŁABAN h. KORCZAK. Dawna czerwonoruska rodzina, wnosząc z nazwiska, pochodzenia wschodniego (Bałaban, w tureckim języku znaczy „wielki krogulec," a w perskim i tatarskim „bęben,") — z niej Masko (Michał) podpisany na aktach z 1459 i 1462 r. (akt. lwowskie); Iwaszko i Olechno, dziedzice na Stratynie, sprzedali swą wieś Połuchowo w r. 1475 arcybiskupowi lwowskiemu Grzegorzowi z Sanoka; Marek, a jako ksiądz, Arseni, od r. 1549 władyka lwowski, krótko przed śmiercią 1566 r. zrezygnowrał z biskupstwa na rzecz swego syna Grzegorza, a jako księdza, Gedeona; ten w młodości dobry żołnierz, niedopuszczony do władyctwa od magistratu lwowskiego i wielu z księży, gwałtem je zajął 1576 r., w 1595 r. przystąpił do Unii brzeskiej, lecz ją już następnego 1596 r. porzucił, za co został wyklęty od metropolity Rahozy, a od Zygmunta III odsądzony od biskupstwa, utrzymał się jednak przy nim, poparty od książąt Ostrogskich, jego opozy-cya wywołała gwałtowne zajścia. Jego brat Bazyli z żony N. Żółkiewskiej, zostawił czterech synów, z tych: 1) Izajasz, a jako ksiądz, Jonasz, miano¬wany od stryja Gedeona koadjutorem biskupstwa lwowskiego, jakkolwiek protegowany od książąt Ostrogskich nie mógł go objąć dla opozycyi nietylko unitów, lecz i wielu z duchowieństwa dyzunickiego; 2) Jan, choć głuchoniemy z urodzenia, służył rycersko; 3) Jerzy osiedlił się w Litwie, a podobno jego potomkami są Tadeusz i Antoni, synowie Szymona, wnukowie Macieja, prawnukowie Michała, właściciela Naliszek w 1785 r., wylegitymowani w Cesarstwie 1854 roku i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. 4) Aleksander, rotmistrz i pułkowrnik król., starosta Winnicki, rohatyński i trembowelski, dzielny wojownik, walczył prawie we wszystkich wojnach za panowania Zygmunta III; w r. 1625 komisarz do urządzenia Kozakówr, z żony Barbary Jarmolińskiej, jego synowie: Jerzy i Aleksander, podróżując po Europie, w Rzymie za staraniem Jezuitów przeszli na wyznanie katolickie; z nich Jerzy, starosta trembowelski.
Podług Wielądka należący do tej rodziny Teodor, z żony N. Serbin, zostawił trzech synów, z tych: 1) Marcin poległ pod Chocimem; 2) Daniel, dziedzic dóbr Chrochoryn i 3) Dymitr, dziedzic dóbr Bytoń, Seratyn i Rzeczyca, po którym z żony Aleksandry Jełowickiej synowie: a) Aleksander, ożeniony z Maryanną Grabowiecką, z niej synowie: Adam, Daniel i Michał; b) Andrzej, tego syn Dymitr, ożeniony z Anastazyą Kałuszowską, z niej: Stefan, Eliasz i Jan, po Janie synowie: Stefan, ksiądz zakonnik, Paweł i Józef, stolnik przemyślski, którego synowie: Feliks, Ignacy i Aloizy około 1800 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do B____