20885. Brańscy,Braniccy

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Brańscy,Braniccy

Postprzez Walenty » 05.06.2013

Brańscy z Branna na Kujawach - pisali się z Grabi
1.Jakub Grabski v.Brański z Grabia i Branna & Małgorzata Przyłubska
...2.Brański Maciej & N.N. dziedzic Branna (1583) - kalwin
.... 3. Jan Brański (1570-)
.... 3. Wojciech Brański (zm.1636) podczaszy inowrocławski
....... & Katarzyna v.Anna Lubieńska (c.Eremiana i Barbary Lubienieckiej)
......4.Maciej Brański mł. & Marianna Konopacka (wd.po Stanisławie Przyłubskim)
.......5. Barbara Brańska z Grabi (córka Macieja ?) & Stefan Gorzewski (dz.wsi Lekarzowice -1652 r.)
......4. Ludmiła Brańska & Jan Stanisław Padniewski
......4. Barbara Brańska (zm.pd.1638) & Jan Kadzidłowski sędzia łęczycki
......4. Zofia Brańska ?
..... 4. Anna Brańska ?
....3. Anna Brańska
....3. Zofia Brańska
...2.Katarzyna Brańska & Łukasz Ślesiński (v.Sleszyński) ze Ślesina k/Bydgoszczy (dz.Kijaskowa i Tłukomych k/Nakła) Teki Dworzaczka
Łukasz Ślesiński (2-ga ż.Jadwiga Bębnowska - krewna Kaspra Arciszewskiego z ziemi nakielskiej)


1.Brański Walenty (v.Jan) (1570-1620) z Arciszewa w ziemi nakielskiej - starosta zamku kamienieckiego (Odrzykoń)
& [1598] Zofia Kamieniecka , c.St. Kamienieckiego h.Pilawa z Kamieńca (Odrzykoń) i Bratkówki oraz Jadwigi Bączalskiej (Jedlicze)
...2. Brański Piotr (1600 -1630 ?) & (1626) Zofia Szamota - dzierżawcy Turaszówki (1626) gm.Jedlicze , (1620-1629)na okazywaniu pod Sanokiem
...2. Brański Jan
...2. Brański Jerzy v.Grzegorz
Potok i Turaszówka(gm.Jedlicze) integralnie związane ze sobą poprzez kolejnych właścicieli ; Jadwigi Stadnickiej, Jerzego Mniszcha, Floriana Oświęcima
[Walenty Brański , Zofia,Jan,Piotr Kamienieccy spisują intercyzę z Samuelem Branickim i Anną Branicką ]


Brański Wojciech (1718-1808) - protoplasta Brańskich z Potoka gm.Jedlicze (lib.nat., lib.cop., lib.mort. - Potok/Jedlicze)
Brański Antoni (1737-)
Brański Józef (1747-)
1.Brański Jan (1840/4-) & 1784 Regina Czekańska (1755-)
1.Brański Jan (1852-) & 1789 Regina Banaszka (1758 -) - Banasiak v. Banaś?
..2.Piotr Brański (1792 -) & 1819 Katarzyna Czekańska (1801-)
1.Brański Tomasz (1761-)& 1789 Regina Pilat (1771-)
..2.Jan Brański(1791-) & 1817 Marianna Fiałkowska (1802-)
....3. Jan Ewangelista Brański (1833-) & 1857 Katarzyna Czekańska (1841-)
....3. Michał Brański (1836-) & Regina Pasieka (1841-)


Brańscy-Braniccy
A.Pawiński - Zródła dziejowe, Józef Krzepela - Ks.rozsiedlenia, M.Wolski Trzeciescy , Fr.Bujak -Mat.do hist.m.Biecza , akta sądeckie,bieckie , krak.,Minakowski
[niewielka cz. Branickich z Branic i Ruszczy pisała się Brańscy ; Stanisław, Krzysztof, Samuel, Jan , Zofia , Kasper ]

1.Mikołaj Branicki z Branic i Ruszczy h.Gryf - s.Hieronima z Branic zw.Rusieckim i Barbary Wielopolskiej z Zabełcza
& Katarzyna Dłuska (c.kalwina Piotra Dłuskiego i Zofii Potulickiej) - Paweł,Piotr i Jan Dłuscy z Długiego k/Jedlicza dzielą się dobrami
...2. Kasper Brański (v.Branicki) - / bezpotomni, brakuje ich w herbarzach/
...... & Zofia z Będziemyśla Sepichowska Brańska v.Branicka (zm.1581) - zabiega , aby nie zamieniono kościoła w Łużnej na zbór ariański
...2. Krzysztof Brański - pisał się Brański & N.N. - wł. Zabełcza, Męciny k/N.Sącza , rządca starosądecki
............................. [ 1560 ustala z Zarzeckimi wł.Długiego w gm.Jedlicze sprawy własności? W obecności sty biec. Stanisława Bonera ]
....3. Samuel Brański v.Branicki < 1560- > - studia na Ak.Krak pisał się z Ruszczy , [wł. Łużna,Wola Łużańska,klucz klimkowski]
..... & 1588 Zofia Staszkowska h.Bogoria , c.Jana ,siostra Krzysztofa i Hieronima ze Staszkówki, wieś gr. z Łużną
......4. Anna Branicka & Piotr Kamieniecki ? - otrzymuje Bratkówkę od Piotra Kamienieckiego s.Stanisława z Kamieńca i Bratkówki
......4. Zofia Branicka /brak w herbarzach/
....3. Jan Brański(Branicki) <1560-> /pisał się Brański/ [Zabełcze, k/N.Sącza ,Bielanka , Klimkówka po stryju Kasprze Brańskim,1581 dz.Warzyc k/Jasła]
....3. Jadwiga Brańska/Branicka
....3. Zofia Brańska/Branicka
...2. Stanisław Branicki v.Brański (Branitius) - studia w Paryżu, pleban w Ruszczy - dziedziczy Ruszczę ,zwolennik reformacji , zapis.w aktach Brański
.................................................1579 /pozwany za zobowiązania wobec altarii,kość.Św.Stefana w Krakowie ufundowanej niegdyś przez jego ojca Mikołaja
......& (1)ok.1552 Katarzyna Czuryło h.Radwan , c. Andrzeja Czuryły i Anny Morskiej /u p.Minakowskiego podany mylnie herb Korczak, inna rodzina/
......& (2)ok.1560 Zofia Trzecieska h.Strzemię - zapis. w aktach;Brańska v.Branicka
....3.(1) Stanisław Branicki & Katarzyna Marszowska c.Jakuba i Anny Korzeńskiej - siostry kalwina ,Klemensa Korzeńskiego
...........4. Stefan Rafał Branicki , 1633 r. student w Leidzie/Holandia
...........4. Anna Branicka (-1634)
...........4. Jan Teodor Branicki
....3.(1) Zofia Branicka & Kasper Glewski , kalwin
....3.(2) Andrzej Branicki - studia w Heidelbergu (powrócił do katolicyzmu)
.......... & Elżbieta Ożarowska h.Rawicz
...........4. Stanisław Branicki & NN.
..............5. Stanisław Branicki & 1643 Zofia Beska , ślub w Kościele Mariackim w Krakowie , świad.; Jan Beski z Beszcza i St.Stadnicki ze Żmigrodu
..............5. Elżbieta Branicka & Maciej Lipski
...........4. Barbara Branicka - [ kuzynka Krystyny Lubomirskiej - żony St.Koniecpolskiego]
..............& 1643 Stanisław Ścibor - st.pokojowy St.Koniecpolskiego - ślub w Brodach (na weselu obecny był St.Oświęcim z Potoka)
...........4. Helena Branicka & Mikołaj Objezierski
...........4. Piotr Branicki ( zm.1666) - kanonik krak. - /kanonik posiadał kanonię z której się utrzymywał/
..............& 1648 Anna Łyszkowska - /prawdopodobnie dot.tego Piotra/
...........4. Zuzanna Branicka (-1610) - zakonnica reguły św.Dominika
...........4. Franciszek Branicki (zm.pd. 1659) - 1652/oberszter pieszy JKM , pod chorągwią Jerzego Lubomirskiego
............. & ok.1634 Anna Wierzchowska - posiadają wójtostwo w Jołtuszkowie ,starostwo barskie
..............5. Elżbieta Branicka - & Jan Kawiecki podczaszy bracławski /u p.Minakowskiego c. Andrzeja i E.Ożarowskiej/
.........................................& Stanisław Bajerski
.................6. Anna Kawiecka & N.Moczarski
.................6. Teofila Kawiecka & Piotr Chrząstowski
.................6. Zofia Kawiecka & N.Kamiński - zr.herbarz Duńczewski, Niesiecki
...........4. Zofia Branicka & Jan Szumowski h.Lubicz ,wojski przemyski (1657-1668) , wł.wsi Krzeczowice k/Kańczugi
....3.(2) Mikołaj Branicki (zm.pd.1600)
........... & Magdalena Gładysz - c.Mikołaja z Szymbarku/bieckie
............wd. & 1600 Jan Zaporoski
...........4. Andrzej Branicki
...........4. Aleksander Branicki (-1625)
....3.(2) Samuel Branicki (-1631) - scholastyk w Ruszczy, 1642/kalwin , jako Samuel Trzecieski (h.Gryf) zap. 2000 zł na zbór w Żupranach /fund.Mik.Radziwiłła/
....3.(2) Stanisław Branicki - prawdopodobnie ten Stanisław mężem Ewy Kat.Tarnawskiej (?) ,ten Stanisław w 1603 r. raniony szablą przez Konstantego Korniakta(?)
.......... & Ewa Katarzyna Tarnawska z Tarnawy k/Sanoka ,c. kalwina Stanisława chorążego sanoc. i Kat.Stadnickiej (bratanica Jadwigi Stadnickiej wł.Potoka)
.............wd.po Kasprze Zebrzydowskim,po śm.St.Branickiego - ż.Hieronima Kochanowskiego
....3.(2) Hieronim Branicki - obrał stan duchowny (?)
...2. Grzegorz Branicki - łowczy niepołomicki , dziedziczy Branice [linia magnacka]


[1553] wzmianka o szlachcie Brańskich, którzy z polecenia Stanisława Bonera napadają na dom pewnego mieszczanina (w Bieczu)
zródło; Materiały do historii miasta Biecza /1907 ,Franciszek Bujak, str.85/zap.244
uwaga; krewcy Brańscy, to zapewne Kasper i Krzysztof Brańscy (Braniccy)


1. Krzysztof Brański [Żabno k/Tarnowa] & N.N.
...2. Jan Brański <1610-> .................... (1630) Ak.Krak. [Album studiosorum]
...2. Jakub Brański (v.Branicki) <1620->... (1640) Ak.Krak
- prepozyt kościoła św.Katarzyny w Ropczycach (s.patrycjuszy Branickich z Żabna , zr; Dąbrowa Tarnowska/1974, Feliks Kiryk ,str.168)
1. Maciej Brański & N.N. [Żabno k/Tarnowa]
...2. Walenty Brański <1610-> ...............(1630) Ak.Krak.
uwaga; prawdopodobnie nieznani krewni Branickich


Brańscy - z Bran k/Łucka na Wołyniu
Semen
s. Bazyli Brański & Helena N.
s.Teodor(Fiodor) Siemenowicz Hromyka Brański - 1608 ,1610 r
...s. Wasyl (Hromyka v.Hromy) Fedor Semenowicz & Anna Mirowicka - 1607, 1610,1612 r.
....s.Jan Hromyka Branski - 1636 r.
....s. Stefan Hromyka Branski - 1636 r.
....................................
Paweł Brański & Teodora Hulewicz
s.Adam Pawłowicz Wizgierd Brański
c.Halszka Brańska (zm.1630) & Stanisław Ołdakowski
c.Anna Brańska ( zm.1619) & St.Bohusz Tarczyński
..........................................
Andrzej Brański
s. Tymoteusz(Timofiej) Brański
s. Leon (Lew) Brański
s. Michał Brański
..s. Grzegorz Wizgierd Brański & Katarzyna Olizarowska .................folwark Budki
....s. Wasyl Hrechorowicz Wizgierd Brański - 1607 r , 1613 -otrzym. od rodziców Lubitową i Wolę Lubitowską
..s. Jan Brański (zm.pd.1594) & Regina z Kordyszów
...........................................................................................................
1703 - laudum woj.kijowskiego [Arch.J.Z.Ros. (1679-1716) cz.III.t.II str.594/Kiew/1868
Władysław Wizgierd Brański
Jędrzej Wizgierd Brański
[ustelenia w toku]
1. Jan Brański (zm.pd. 1700) & Eudoksja Lemieszówna z Minijek(?) [akta gr.bieckie]
...2. Mikołaj Brański de Brance (Branice ?) <1660 -> - wgł.Herbarza Bonieckiego zaliczony do Brańskich z Bran na Wołyniu (?)
...... & [1695] Helena Piasecka - dzierżawcy Cieszyni (gm.Frysztak) od Andrzeja Ankwicza z Posławic ,podstolego czernichowskiego [po 1722 r - do Dedyńskich]
.......& [1700] Anna Piasecka - dzierżawa Sieniawy k/Dukli
.....3. Dominik Brański < 1696-> (s. Mik. i Heleny)
...2. Brański Władysław (?)
1694- oryginał zapisu na cz.wsi Minijki od p.Suryna - p.Brańskiej - podpisał (manu propria) Jakub Lemiesz
[Arch.J.Z.Ros. (1679-1716) cz.III.t.II str.327/Kiew/18681.Wojciech Brański - żona Anna N. [Teki Dworzaczka/metrykalia kat.cz.1/ Bnin ] Wielkopolska
... 2. Kazimierz Brański (1716) - Zwierzyniec k/Bnina
... 2. Stanisław Florian Brański (1717) - Zwierzyniec k/Bnina

opr.B.Komiszke/zastrzeżone/
....................................................................................................................................................................

Brański Walenty (ur.ok.1820) - żona ; (1851) Józefa Gajek -Szczaworyż k/Kielc (świętokrzyskie) - zródło ; geneteka.genealodzy.pl

Brański Marcin x Jędrzejczak Teresa (Gieczno 1812/1) gm.Zgierz zr; Ogólnopolski Indeks małżeństw do r. 1899” (http://www.przodkowie.com/metryki)
Brański Mojżesz x Terlecki Marianna (Hrubieszów 1837/7) zr; Ogólnopolski Indeks małżeństw do r. 1899” (http://www.przodkowie.com/metryki)
Walenty
Aktywny
Aktywny
Imię i nazwisko: Barbara Komiszke

Powrót do B____