14750. Lech Piotr; dr wet., mjr WP (1880-1932)

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Lech Piotr; dr wet., mjr WP (1880-1932)

Postprzez akarwa » 08.10.2011

PIOTR LECH dr. wet. mjr WP (1880 Morawica k. Krakowa – 1932 Poznań)

Dr Piotr Lech (dr wet. Poznań), ur. 1. I. 1880 r., syn Marcina i Agnieszki z domu Nowak. Był kawalerem, formalnie nigdy się nie ożenił, ale miał córkę Janinę. W książce adresowej Poznania PIOTR LECH, mieszkał przy ul. Garbarskiej 7/9 (w obrębie terenu Rzeźni). Był weterynarzem miejskim Poznania, wicedyrektorem Rzeźni Miejskiej za dyrekcji dra Klebeckiego. Zmarł 10 kwietnia 1932 roku w wieku lat 52 na wylew, pochowany pod Cytadelą 14 kwietnia 1932.) Według relacji Mamy, miiał piękny pogrzeb z udziałem wojewody Raczyńskiego . pochowany był pod Cytadelą 13 kwietnia 1932 r.

PRZYPADEK: przeszukujac internetowe zasoby archiwum państwowego trafiam na pozycje teczka personalna PIOTR LECH. Okazuje się, ze jest to teczka dokumentów Dziadka Piotra z okresu pozńanskiego. Konataktuję się e-mailowo z Poznaniem, bardzo szybko odnajdują teczkę z 14 dokumentami (w tym bardzo osobistymi, intymnymi, zdrowotnymi). Po wniesieniu opłaty manipulacyjnej, już nastepnego dnia rano mam u siebie w poczcie skany zawartości całej teczki personalnej Dziadka. Rewelacyjne materiały, ale także wstrząsające ze szczegółowym opisem „gasnącego życia” w następstwie zaawansowanej cukrzycy. Niestety w dokumentach nie ma fotografii Dziadka. Mama także straciła w czasie wojny wszystkie fotografie z okresu poznańskiego życia Dziadka.

Andrzej Karwacki - Kraków

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Curriculum Vitae (osobiste)

Podpisany urodził się dnia 1 stycznia 1880 roku w Morawicy, powiecie krakowskim. Po ukończeniu szkół ludowych i 8. klasowego gimnazjum św. Anny w Krakowie i po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1902, zapisał się jako student zwyczajny na Akademię weterynaryjna we Lwowie, gdzie dnia 27 lutego 1907 roku, po czteroletnich studiach otrzymał dyplom lekarza wet., bezpośrednio potem zamianowany został asystentem przy Katedrze (....) Kończyn, na którym stanowisku pozostawał do dnia 31 maja 1910. Dnia 15 marca 1910, po przedłożeniu rozprawy naukowej i zdaniu odpowiednich egzaminów otrzymał dyplom doktora nauk weterynaryjnych. Od 1 czerwca 1910 r. do 1 października 1911 r. pełnił obowiązki miejskiego lekarza weterynarii w Zakopanem, następnie po złożeniu egzaminu fizykanckiego, wstąpił do służby państwowej i dekretem z dnia 30/8 1911 r. został zamianowany asystentem wet. i przydzielony do służby w starostwie nowotarskim. Po czterech miesiącach, przeniesiony został do Tarnopola, gdzie objął obowiązki powiatowego lekarza weterynarii i wykładowcy w szkole przemysłu maszynowego.

W roku 1914 w sierpniu powołany został do służby wojskowej w armii zaborczej austriackiej, która pełnił na różnych frontach do 1 czerwca 1918 r. Uwolniony na podstawie reklamacji w
Namiestnictwie (.......) skierowany do starostwa nowotarskiego, gdzie przebywał aż do 31 kwietnia 1919 r. W tym miesiącu i roku powołany został do służby w armii polskiej, gdzie pełnił obowiązki służbowe, już jako wykładowca w szkołach oficerskich, już to jako zastępca szefa weterynarii w sztabie armiji.

Po zakończeniu wojny bolszewickiej, został na mocy reklamacji, delegatury Namiestnikostwa bezterminowo urlopowany pismem... i przeniesiony do rezerwy w randze majora. Następnie objął obowiązki służbowe przy starostwie spisko-orawskim, gdzie pozostawał do czasu zwolnienia przy województwie krakowskim, tj. do do 31 grudnia 1923 i przeniesienia do Bydgoszczy.

Od dnia 4 stycznia 1924 pełnił obowiązki asystenta w Wydziale Higieny Zwierzat, Państwowego Naukowego Instytutu Rolniczego. (W latach 1925 – 1932 miejski lekarz weterynarii w Poznaniu, zastępca dyrektora Rzeźni).

Bydgoszcz dnia 4/II. 1925
Dr Piotr Lech
Państw. lek. wet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wykształcenie ; szkoły normalne czteroklasowe, gimnazjum 8 klasowe, i mature gimnazjalna skończył w gimnazjum św. Anny w Krakowie (1902) , Akademię weterynaryjna (4 lata) skończył we Lwowie w 1907 roku.

Wyuczone rzemiosło i inny zawód obywatelski: dyplom lekarza weterynarii otrzymał we Lwowie w lutym 1907 roku,
Dyplom doktora nauk weterynaryjnych otrzymał we Lwowie w marcu 1910 roku;
Egzamin państwowy administracyjny (fizykal.....) zdał w 1911 roku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DYPLOM DOKTORSKI

S u m m i s A u s p i ci t i s

Augustisimi Imperatoris ac regis francusci Josephi
Nos
Rektor Magnificus et Profesores
Cases. Reg, Academiae Veterinariae Leopilitannae in medicum Veterinarum Dominum

P E T R U M L E C H

Oriundum Morawica in Galicua Postquam et dissertatione Quae Inscribitur „ Przyczynki do anatomji serca zwierząt domowych „
Et Examinibus Legitimis Laudabilem Doctrinam Probavit

DOCTORIS MEDICINAE VETERINARIE

Nomen et Honores Jura et Privilegia Contulimus in eiusque Rei Fidea Hasce Litteras Academiae Sigillo Saciendas Curavimus.

Leopoli die XV Mensis Martii
Anni M. C. M. X
Prof.Dr Josephus Szpilmann
Rektor Magnificus

Prof. Mr Stanislaus Królikowski
Promotor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stosunki wojskowe:...
Major rezerwy w armji Polskiej,
Służba w armii polskiej, powołany 15 marca 1919 do 5 maja 1931
Służba w armiji austriackiej, od 1 sierpnia 1914 do listopada 1918, jako wojskowy lekarz weterynarii (....pomocnika na ważnych ..... rosyjski)) sztab 30 dywizji piechoty.Wojskowy wykładowca na kursach oficerskich w Warszawie, przydział Ministerstwa Wojny, następnie zastępca szefa weterynarii w 6 Armii we Lwowie. Front Południowy – związek operacyjny Wojska Polskiego utworzony w trakcie wojny polsko-bolszewickiej dyrektywą Wodza Naczelnego marsz. Józefa Piłsudskiego z 6 sierpnia 1920 r. Dowódcy
o gen. Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański (do 20 sierpnia)
o gen. Robert Franciszek Lamezan de Salins (od 20 sierpnia)
· Szef sztabu
o płk SG Jan Thullie (od 23 sierpnia)
· 6 Armia (od 10 sierpnia)
o Wojska frontu liczyły ok. 30.000 żołnierzy.
W związku z przygotowaniami do bitwy warszawskiej zreorganizowano armię polską i podzielono na 3 fronty: Północny (5., 1. i 2. armia), Środkowy (4. i 3. armia) i Południowy (6. armia i jednostki ukraińskie). Ostatni miał za zadanie wiązać siły Frontu Południowo-Zachodniego, aby nie wspomogły Front Zachodni usiłujący zdobyć Warszawę.
W trakcie szturmu wojsk Tuchaczewskiego na połnocy 1 Armia Konna - Konarmia (dowódca - Siemion Budionny) od 12 sierpnia usiłowała zdobyć Lwów. Doszło do ciężkich i zażartych walk (jak np. bitwa pod Zadwórzem - polskie Termopile), zakończonych 20 sierpnia przerwaniem przez kawalerię radziecką ataków w celu wsparcia Frontu Zachodniego. Był to spóźniony manewr, gdyż większość tamtejszych wojsk była rozbita i wycofywała się. W ten sposób Front Południowy pośrednio przyczynił się do cudu nad Wisłą, gdyż nie pozwolił Konarmii na uderzenie na słabą flankę polskich sił zmierzających znad Wieprza.
26 sierpnia Budionny ruszył ponownie, przełamując pod Bełzem pozycje grupy gen. Hallera (13 DP i 2 DJ) i oblegając Zamość. Wpadł tam zasadzkę 3 Armii i grupy gen. Haller. W wyniku bitwy pod Komarowem resztki Konarmii musiały ustąpić na Hrubieszów, a 6 września, po ciężkich walkach odwrotowych przełamały front i wyszły z okrążenia. W tym czasie, 4 września dowództwo Frontu Południowego przemianowano na dowództwo 6 Armii, a jej dowództwo na dowództwo jednej z grup operacyjnych

Służbą cywilna u innych władz (państwowych, komunalnych i innych publicznych zresztą:
1 luty 1907 – 21 maja 1910 Akademia weterynaryjna – asystent,
1 czerwiec 1910 – 1 październik 1911, magistrat Zakopane, miejski lekarz weterynarii,
1 październik 1911 – 1 luty 1918 Państwowa służba weter. Powiatowy lekarz weterynarii, starostwo Nowy Targ,
1 listopad 1918 – 30 grudzień 1923 Służba Powiatowa w Polsce, powiatowy lekarz weterynarii, starostwo spisko-orawskie,
1 styczeń 1924 – 15 marzec 1925 Instytut Państwy Naukowo Rolniczy, asystent, Bydgoszcz

Kariera służbowa w magistracie Miasta Poznania:
16.3.1925 lekarz weterynarii – Rzeźnia Miejska grupa II D
1.12.1925 jw. Grupa I uchwała Magistratu 19.X. 1925
10.4. 1932 zmarł

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do Prezydium Magistratu Miasta Poznania

Powołując się na treść telegramu Dyrekcji Rzeźni Miejskiej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 1925 roku, upraszam Świetne Prezydjum Magistratu o łaskawe nadanie mi stanowiska miejskiego lekarza weterynarii przy tamtejszej Rzeźni. Odnośnie do charakteru funkcji, oraz posiadanych kwalifikacji i kilkunastoletnie służby państwowej proszę o przyznanie odpowiadającego powyższym kwalifikacjom stopnia służbowego.
Dr . Piotr Lech
Lek. wet.
Bydgoszcz, dnia 4 lutego 1925 r.
1 załączniki
Panu Dyrektorowi Klabeckiemu, z prośbą o bliższe wyjaśnienie wniosku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do Magistratu
W/m
Pan Dr Lech jest polecony przez profesora uniwersytetu poznańskiego dra Rungego. Przez 1 ½ roku pełnił Pan dr Piotr Lech obowiązki miejskiego lekarza weterynaryjnego, a przy tym dobrze obeznany jest z wydziałem bakteriologicznym, który u nas dla braku sił fachowych, nie był należycie uwzględniony. Z tego powodu zalecałoby się go przyjąć. Jako minimum pensji miesięcznej p. dr Lecha 400 zł. Ponieważ 15 bm. musiałby się z Instytutu Higieny wypowiedzieć, proszę łaskawie o przyspieszenie sprawy, jeżeli Magistrat zamierza go zaangażować.

Klabecki

Decyzja: Przyjąć na okres próby do klasy II D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznań , dnia 17 lutego 1925
Pan Dr Piotr Lech
Bydgoszcz
Państwowy Naukowy Instytut Rolniczy
Na wniosek z dnia 4 lutego 1925
Zamierzamy przyjąć Pana z dniem 1 marca 1925
Do administracji naszej jako lekarza weterynarii na jednoroczny okres próbny za obopólnym miesięcznym wynagrodzeniem i całemi poborami grupy II szczebel D, które wynosza za miesiąc luty 1925 według mnożnej 48 dla sa,otnego i 15 % dodatkiem komunalnym ( a nie 50 % jak w omawianym & 8 regulaminu o poborach) 410.55 zł.
Zastrzegamy sobie zmianę wysokości obecnych poborów na wypadek zmiany regulaminu poborów.

Prosimy o odwrotna odpowiedz, czy godzi się Pan na powyższe warunki i kiedy posadę objąć może. Pożądnym jest też oświadczenie Pana, iż nie jest sądownie karany. Nieprawdziwe oświadczenie być może powodem natychmiastowego zwolnienia.

Magistrat I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do
Prezydjum Magistratu miasta
Poznania
Na pismo z dnia 17 lutego b.r. L.dz. I 4/25 P. donoszę, że posadę miejskiego lekarza weterynarji w tamtejszej administracji przyjmuję. Posadę tę z powodu przeszkód urzędowych i prywatnych mogę objąć z dniem 16 marca b.r. Równocześnie oświadczam, że nie byłem nigdy sądownie karany. Ze względu na stanowisko, jakie mam zająć pośród tamtejszych kolegów o analogicznych kwalifikacjach zawodowych, ośmielam się prosić o zrównanie mię z nimi również i pod względem uposażenia to znaczy o doliczenie do pensji, o ile możności pobieranego przez nich dodatku komunalnego. Proszę nadto o stosowną klauzulę w dekrecie nominacyjnym na jakich warunkach po upływie rocznego okresu próbnego opierać się będzie ewentualny dalszy mój stosunek służbowy

Dr Piotr Lech
Państw.lekarz weterynarii

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznań, dnia 28. lutego 1925
Do Pana Wojewody
w Poznaniu
Dotyczy
Powołania i zwalniania
Personelu badaczy mięsa
Dekret z dnia 14.X.1924
l.dz.I.14/22

Niniejszym zawiadamiamy, ze lekarz weterynarz p. franciszek Lohner zxatrudniony w Rzeźni miejskiej od 1 grudnia 1923, wypowiedział posadę na 28 lutego 1925.
W miejsce jego zamierzamy przyjąć z dniem 16. marca 1925. p. Dr Piotra Lecha, asystenta Wydziału hygieny zwierzat Panstwowego Naukowego Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy.

Załaczajac wniosek jego wraz z zyciorysem prosimy Pana Wojewodę o wyrażenie zgody na przyjęćie p. Dr Lecha do służby w administracji miejskiej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pan Dr Piotr Lech
Państwowy Naukowy Instytut Rolniczy
Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 1925. donosimy, że 50 % dodatku komunalnego wobec wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 30. grudnia 1924 o zrównaniu uposażenia pracowników komunalnych z uposażeniem pracowników państwowych Panu przyznać nie możemy. Pomimo 15 # dodatku komunalnego nie będą pobory Pana niższe anizeli pobory innych urzędników z 50 % dodatkiem komunalnym, ponieważ płacić bedzięmy Panu pensję zamiast według szczebla a względem szczebla b (który się płaci jako dodatek za studja) według szczebla d. W ten sposób wyrównajas się początkowe pobory Pana z poborami urzędników przyjętych przed 1. stycznia 1925. Po upływie jednorocznego okresu próbnego może nastąpic stabilizacja, względnie przyjęcie na kontrakt słuźbowy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NEKROLOGII

Poznań, 11. kwietnia 1932
Do Kurjera Poznańskiego
Św. Marcin 70
Prosimy o umieszczenie poniższego ogłoszenia trzymałowo.

Dnia 10 kwietnia 1932 zmarł lekarz weterynarji Rzeźni ś.p.
Dr Piotr Lech .Przezywszy lat 52 .W zmarłym straciliśmy gorliwego, sumiennego i wzorowego pracownika.Cześć Jego pamięci ! Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 13. kwietnia 1932 o godz. 17 z kostnicy Szpitala Miejskiego na cmentarz parafii św, Wojciecha.

MAGISTRAT STOŁ. MIASTA POZNANIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okólnik nr 38
Dnia 10 kwietnia 1932 zmarł lekarz weterynarji Rzeźni miejskiej śp. Dr. Piotr Lech.
Pogrzeb odbędzie się w srodę, dnia 13. kwietnia 1932 o godzl 17 z kostnicy Szpitala Miejskiego na cmentarz parafiji św.Wojciecha. Urzędnicy i funkcjonariusze Rzeźni miejskiej wezmą gremialny udział w pogrzebie.Jako przedstawiciel Magistratu zechce wziasc udział p. radca dr. Kryzan.

Zamówić wieniec i wstęgi z napisem: MAGISTRAT STOŁ. MIASTA POZNANIA (na koszt Rzeźni Miejskiej)
- Zanotować na listach
- Skreślić z list płac
- Do akt
Magistrat I
Rataj

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NEKROLOG w Gazecie Poznańskiej:

Dnia 10 kwietnia br. (1932) zasnął w Bogu ś.p. Dr. PIOTR LECH, major rezerwy 6 szwadr. I członek naszego Koła. W Zmarłym straciliśmy Kolegę pełnego zalet serca i umysłu, wiernie oddanego naszej sprawie. Cześć Jego Pamięci ! Członków związku uprasza się o gremialny udział w pogrzebie, który odbędzie się w środę dnia 13 kwietnia. br. o godz. 17 z kostnicy Szpitala Miejskiego na cmentarz parafii św. Wojciecha. ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY W.P. Koło w Poznaniu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Curriculum Vitae (osobiste)

Podpisany urodził się dnia 1 stycznia 1880 roku w Morawicy, powiecie krakowskim. Po ukończeniu szkół ludowych i 8. klasowego gimnazjum św. Anny w Krakowie i po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1902, zapisał się jako student zwyczajny na Akademię weterynaryjna we Lwowie, gdzie dnia 27 lutego 1907 roku, po czteroletnich studiach otrzymał dyplom lekarza wet., bezpośrednio potem zamianowany został asystentem przy Katedrze (....) Kończyn, na którym stanowisku pozostawał do dnia 31 maja 1910. Dnia 15 marca 1910, po przedłożeniu rozprawy naukowej i zdaniu odpowiednich egzaminów otrzymał dyplom doktora nauk weterynaryjnych. Od 1 czerwca 1910 r. do 1 października 1911 r. pełnił obowiązki miejskiego lekarza weterynarii w Zakopanem, następnie po złożeniu egzaminu fizykanckiego, wstąpił do służby państwowej i dekretem z dnia 30/8 1911 r. został zamianowany asystentem wet. i przydzielony do służby w starostwie nowotarskim. Po czterech miesiącach, przeniesiony został do Tarnopola, gdzie objął obowiązki powiatowego lekarza weterynarii i wykładowcy w szkole przemysłu maszynowego.

W roku 1914 w sierpniu powołany został do służby wojskowej w armii zaborczej austriackiej, która pełnił na różnych frontach do 1 czerwca 1918 r. Uwolniony na podstawie reklamacji w
Namiestnictwie (.......) skierowany do starostwa nowotarskiego, gdzie przebywał aż do 31 kwietnia 1919 r. W tym miesiącu i roku powołany został do służby w armii polskiej, gdzie pełnił obowiązki służbowe, już jako wykładowca w szkołach oficerskich, już to jako zastępca szefa weterynarii w sztabie armiji.


Po zakończeniu wojny bolszewickiej, został na mocy reklamacji, delegatury Namiestnikostwa bezterminowo urlopowany pismem... i przeniesiony do rezerwy w randze majora. Następnie objął obowiązki służbowe przy starostwie spisko-orawskim, gdzie pozostawał do czasu zwolnienia przy województwie krakowskim, tj. do do 31 grudnia 1923 i przeniesienia do Bydgoszczy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOWE DANE O RODZINIE DZIADKA PIOTRA LECHA (rodzeństwie, rodzicach i dziadkach):

Pradziadek MARCIN LECH (syn Michała Lecha i Anny Salawy) był ORGANISTA w parafii MORAWICA pow. Krakowski ; mieszkali w domu nr 23

MORAWICA 23

Prapradziadek MICHAŁ LECH (1810) i ANNA z d. Solawa z ......?

Pradziadek * MARCIN LECH (1840) organarii i 1) Teresa Szafrańska, 2) AGNIESZKA z d. NOWAK c. Feliksa ?
organarius (łac.) organista


brat przyrodni dziadka ** STANISŁAW LECH (ur 1868)
Stanislaw Lech z zawodu organista z Morawicy ur 11 kwietnia 1868
W 1890 roku ma 22 lata; Jest zameldowany w Krakowie/ dom 314 dzielnica I, ul. Pijarska 2/4 w szkole Przygotowawczej I roku; Konstantego Turkowskiego z Warszawy; ur 16 kwiecień 1877. Kamienica ma parter i 2 pietra, 27 pokoi, 2 gabinety, 1 kuchnia; mieszkania szkoły to lokale 2, 6, 7, 8, 10, 11-15, 17,18, 20-30. Uczniów 16, obsługi 6.

siostra przyrodnia dziadka ** MARIANNA (ur 1864) LECH-Wójcikowa c. MARCINA LECHA i TERESY SZFRAŃSKIEJ, żona Wojciecha Wójcika (syna Pawła Wójcika i Elzbiety Wodnickiej) w domu MORAWICA 103 urodziła 24/27 I 1895/poz.6
***PIOTRA WÓJCIKA, chrzestni Karol Wójciksexinarius de Czernichów i Zofia Wójcikowa de Morawica.

Marianna Lech Wójcikowa zmarła 16/18 styczeń 1896, miała 31 lat i 10 mies.
Drugą żoną Wojciecha Wójcika została Antonina Kodula, miał z nią Józefa zyl tylko 24 dni 1-25 sierpień 1898.

siostra dziadka ** BRONISŁAWA (ur 1878) LECHOWNA-Łuckoś lat 20 (ur. 1878) córka MARCINA LECHA organarii i AGNIESZKI NOWAK zawarli ślub 23 maja 1898/poz. 4. ** FRANCISZEK ŁUCKOŚ, lat 23 (ur 1875) ze Szczakowej, syn Antoniego Łuckoś i Marianny Drobniak, coloebes expeditori ; swiadkowie Władysław Czadel i Wojciech Wójcik rolnicy z Morawicy.
*** ALEKSANDER ANTONI ŁUCKOŚ, ur 13/25 marzec 1899, a zmarł 5 luty
1900;syn Franciszka Łuckoś z Antoniego i Marianny Drobniak oraz
BRONISŁAWY LECHOWNY z Marcina Lecha organisty i Agaty Nowak;
chrzestni Leo Rutkowski i Agnieszka Szczurkowa.

Dziadek ** PIOTR LECH (dr wet) 1 styczeń 1880 syn Marcina i Agnieszki Nowak; dziadek

Siostra dziadka ** MARIANNA LECH ur 21/XI 1891.chrzest XII 1891/poz.37 w domu Morawica 23; córka Marcina Lecha organirariusa (SYNA MICHAŁA LECHA I ANNY SOLAWA) oraz Agnieszki Nowak (córki Feliksa/Felicis Nowaka i Gertrudy Wójcik; chrzestni Michał Borek agr de Morawica i Ewa Rutkowska uxor agr Raciborowice.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Witam! 25 lipca odwiedzam Morawicę k. Krakowa. Zgodnie z zapisami metryk parafialnych szukam domow nr 23 w których mieszkali Lechowie i 75 w którym gniezdzili się Nowakowie. Plan zaudowy morawicy jest chaotyczny, wyrażnie historyczny, numery posesji skaczą z 20 na 199,z 13 na 145....


POSESJA 23 mieści się "NA DUNAJU" przy samym mostku na Potoku, duża posiadłość, kiedys tzw. DOMU KATOLICKIEGO, służyła rożnym celom społecznym, była jakby domem społecznym ze sporymi salami na 2 piętrach. Napotkani twierdza jednak, że organistówka zawsze był dom nr 13 (obecnie zamieszkiwany przez Księdza), przy drodze do Zamku i Kościoła.


Z domu na przeciw 23 wychodzi Starsza Pani, zainteresowana naszą obecnością, okazuje się - że jest żoną wnuka Marianny-Lech Wójcikowej (żony Wojciecha Wójcika) zmarłej w 1896 roku (po niej Wojciech ożenił się z Antonina Kodulą. Starsza Pani pamięta, że Lechówien było 3, Marianna Wójcikowa, jej siostra (może Bronisława Lech Łuckoś) wyjechała do Brazyli, tam miała 5 dzieci, sama zginęła w katastrofie morskiej, kilka mil od brzegu Brazylii gdy wracała z wizyty w Europie. Trzecia (być może Marianna ur w 1891 roku) osiadła w majątku (miała mieć tam dwór) na Kujawach, pod Toruniem gdzie mieszka jej rodzina.

Nieco dalej za apteką, w dawnym centrum Morawicy, zabudowa dawnej posesji Nowaków, pomiedzy domami 20 i 75. Zwykle juz nowe domy, ale jest tez cudnie zachowany domek z bali....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozmowa z żoną wnuka Marianny Lechówny

MARCIN LECH ORGANISTA miał 3 córki
- jedna za Wójcikiem to właśnie matka (Wójcikowa - 1870 ?) tesciowej (Wójcikówna - 1900 ?) naszej rozmówczyni (1935 ? -75 lat),
- jedna wyjechała do Brazyli – tam miała 5 dzieci, zgineła w katastrofie morskiej kilka mil od portu,
- trzecia córka miała dwór na Kujawach koło Bydgoszczy.

Zdjęcia rodzinne mają być u p. Marka Kaczora.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Biogram genealogiczny Dziadka
Dr wet. PIOTRA LECHA
Ur 1880 w Morawicy – zm. 1932 w Poznaniu

21 lipiec 2010

Rodziny Nowaków i Lechów w Morawicy/pow. krakowski ;


MORAWICA nr 75

I LINIA NOWAKÓW

*JAKUB NOWAK (1840 ?) i MARIANNA z d. Wójcik

**JAN NOWAK i AGATA z d. BASTER
- ***syn FRANCISZEK NOWAK;; ur 3/3/IV/.1892/poz.15, syn Jana Nowaka (s. Jakuba i Marianny Wójcik) oraz Agaty Baster (. c. Pawła Bastera i Marianny Odrzywolskiej) lat 3 zmarł 25/27 VI 1892/poz. 18
- *** syn PIOTR ur. 23/28 VII 1894/25 syn Jana Nowaka (syna Jakuba Nowaka i Marianny Wójcikowny) oraz Agaty Basterowny (c. Pawła Bastera i Marianny Odrzywolskiej)
- 3 II 1893 JAN NOWAK chrzestnym Wiktorii Juszczak
- *** ADAM NOWAK ur 12 maj 1900/poz.16 zmarł 12 maj 1900; syn Jana Nowaka z Jakuba i marianny Wójcik oraz Agaty Baster z Pawła Bastera i marianny Odrzywolskiej,

Najstarsza część cmentarza, pierwsze groby po prawej przy wejściu od schodów kościoła’
GRÓB:
JAN NOWAK 1913 – 2008
ALICJA NOWAK 1913 - 2008

**KATARZYNA NOWAKOWNA, c. Jakuba Nowaka i Marianny z d. Wójcik
- ***syn STANISŁAW NOWAK; ur 28 I/1.II/1897/poz. 6; lat 2 zmarł w 1898

** APOLONIA NOWAK-Duszykowa c. Jakuba i Marianny Wójcik; zona Tomasza Duszyka (s. Walentego i Marianny Kurpan);
*** córka MAŁGORZATA DUSZYK ur 6/9 lipiec 1890
*** syn FRANCISZEK DUSZYK ur. 18/22 X 1893/poz. 37 w domu Morawica 75
*** córka ANIELA DUSZYK ur 30IX/3.X 1897

** JÓZEF NOWAK lat 32 (ur 1861) syn JAKUBA i MARIANNY z d. Wójcik
+ MARIANNA HYCEK lat 19, c. Grzegorza Hycek i Marianny Kaczor; ślub 27 sierpień 1893
*** córka BRONISŁAWA NOWAK, ur 5/8IX 1894/poz.36; córka Józefa Nowaka
(syna Jakuba Nowaka i Marianny Wójcik) oraz Marianny Hyckowny (c. Grzegorza
Hycki i Marianny Kaczor)
*** córka JADWIGA NOWAK ur 21/23 lipiec 1899/poz.30 c, Józefa Nowaka z Jakuba
i Marianny Wójcik oraz Marianny Hyckówny z Grzegorza Hycki i Mariann
Kaczorek.
*** JAN NOWAK ur 16/23 marzec 1905/12 syn Józefa Nowaka i Marianny Hrycko

** MARIANNA NOWAK-Idzikowa córka Jakuba Nowaka i Marianny Wójcik, żina
** STANISŁAWA IDZIKA z Jakuba i Urszuli Zołnierczyk:
*** syn FranciszekIdzik ur 23 III 1901/poz.14 w domu Morawica 75
*** JÓZEF IDZIK ur 1/6 styczeń 1905/1


MORAWICA nr 47
** ANTONI NOWAK lat 27 (ur 1864) syn JAKUBA NOWAKA i MARIANNYz d. WÓJCIK zmarł 10/12 X 1891/poz.22


MORAWICA nr 47
** ANTONI NOWAK lat 27 (ur 1864) syn JAKUBA NOWAKA i MARIANNYz d. WÓJCIK zmarł 10/12 X 1891/poz.22


MORAWICA nr 66

** BARTŁOMIEJ NOWAK syn Jakuba i LUDWIKA z d. Lorek
***Syn - zgon NN Nowaka 11/13 VI 1890
***Syn JAN NOWAK; ur. 13/15 V 1892/19 syn Bartłomieja Nowaka, syna Jakuba i Marianny Wójcik) oraz Ludwiki Łozek (c. Bartłomieja i Wiktorii Kurpan)
Córka – zgon Wiktorii lat 9, 13/15 1896/poz...
*** córka JÓZEFA NOWAK ur 13/17 marzec 1902, c. Bartłomieja Nowaka z Jakuba i marianny Wójcik oraz Ludwiki Lorek z Bartłomieja Lorka i Wiktorii Korpan.

MORAWICA nr 141

II LINIA NOWAKÓW

* STANISŁAW NOWAK (1840) i KLARA z d. Czech

** ANASTAZJA NOWAK-Kuczera c. Stanisława i Klary Czech, zona Franciszka Kuczery z Józefa i Ewy Koneczny, urodziła
*** syna IGNACY KUCZERA ur 29 VII/2 VIII 1903

** MACIEJ NOWAK lat 28 (ur. 1871) i Marianna Bandura (Morawica 8) c. Grzegorza Bandury i Łucji Kofin; ślub 19 lipiec 1899/poz.8
*** BRONISŁAWA NOWAK ur 30V/2VI 1901 w Moarwaica 141 c. Macieja ze Stanisława i Klary Czech oraz Marianny Bańduły z Grzegorza i Łucji Kofin (Kofin był grabarzem)
*** PIOTR NOWAK ur 21/27 III 1904/poz. 9 syn Macieja Nowaka ze Stanisława i Klary Czech oraz Marianny bańduły z Grzegorza i Łucji Kofin

Główna aleja cmentarza, poniżej kaplicy Radziwiłłów balickich, po lewej

GRÓB STANISAŁW NOWAK 1917 – 2006
ZOFIA NOWAK 1925 - 1999

III LINIA NOWAKÓW

* FELIKS NOWAK I GERTRUDA Wójcik
**Córka AGNIESZKA NOWAK 2ga zona MARCINA LECHA organisty


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


RODZINA MARCINA LECHA organisty

Pradziadek MARCIN LECH (syn Michała Lecha i Anny Salawy) był ORGANISTA w parafii MORAWICA pow. Krakowski ; mieszkali w domu nr 23

MORAWICA 23

Prapradziadek MICHAŁ LECH (1810) i ANNA z d. Solawa z ......?

Pradziadek * MARCIN LECH (1840) organarii i 1) Teresa Szafrańska, 2) AGNIESZKA z d. NOWAK c. Feliksa ?
organarius (łac.) organista

brat przyrodni: STANISŁAW LECH Lech organista z Morawicy ur 11 kwietnia 1868
W 1890 roku ma 22 lata;Jest zameldowany w Krakowie/ dom 314 dzielnica I, ul. Pijarska 2/4 w szkole Przygotowawczej I roku; Konstantego Turkowskiego z Warszawy; ur 16 kwiecień 1877.Kamienica ma parter i 2 pietra, 27 pokoi, 2 gabinety, 1 kuchnia; mieszkania szkoły to lokale 2, 6, 7, 8, 10, 11-15, 17,18, 20-30. Uczniów 16, obsługi 6.

siostra przyrodnia dziadka ** MARIANNA (ur 1864) LECH-Wójcikowa c. MARCINA LECHA i TERESY SZFRAŃSKIEJ, żona Wojciecha Wójcika (syna Pawła Wójcika i Elzbiety Wodnickiej) w domu MORAWICA 103 urodziła 24/27 I 1895/poz.6
***PIOTRA WÓJCIKA, chrzestni Karol Wójciksexinarius de Czernichów i Zofia Wójcikowa de Morawica.

Marianna Lech Wójcikowa zmarła 16/18 styczeń 1896, miała 31 lat i 10 mies.
Drugą żoną Wojciecha Wójcika została Antonina Kodula, miał z nią Józefa zyl tylko 24 dni 1-25 sierpień 1898.

siostra dziadka ** BRONISŁAWA (ur 1878) LECHOWNA-Łuckoś lat 20 (ur. 1878) córka MARCINA LECHA organarii i AGNIESZKI NOWAK zawarli ślub 23 maja 1898/poz. 4. ** FRANCISZEK ŁUCKOŚ, lat 23 (ur 1875) ze Szczakowej, syn Antoniego Łuckoś i Marianny Drobniak, coloebes expeditori ; swiadkowie Władysław Czadel i Wojciech Wójcik rolnicy z Morawicy.
*** ALEKSANDER ANTONI ŁUCKOŚ, ur 13/25 marzec 1899, a zmarł 5 luty
1900;syn Franciszka Łuckoś z Antoniego i Marianny Drobniak oraz
BRONISŁAWY LECHOWNY z Marcina Lecha organisty i Agaty Nowak;
chrzestni Leo Rutkowski i Agnieszka Szczurkowa.


Dziadek ** PIOTR LECH (dr wet) 1 styczeń 1880 syn Marcina i Agnieszko Nowak; dziadek

Siostra dziadka ** MARIANNA LECH ur 21/XI 1891.chrzest XII 1891/poz.37 w domu Morawica 23; córka Marcina Lecha organirariusa (SYNA MICHAŁA LECHA I ANNY SOLAWA) oraz Agnieszki Nowak (córki Feliksa/Felicis Nowaka i Gertrudy Wójcik; chrzestni Michał Borek agr de Morawica i Ewa Rutkowska uxor agr Raciborowice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Powrót do L____