1703. Bielecki

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bielecki

Postprzez jaybeere » 03.12.2008

Bielecki h. Gozdawa, wylegitymowani ze szlachectwa w Cesarstwie w 1852 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej.
[ Bon. I 218; Urus. I 178 ]

Bielecki h. Abdank. Długosz wspomina o Janie Bieleckim, właścicielu Bielczy w powiecie sandomierskim w drugiej połowie XV w.
Podpisali konfederację korczyńską w 1438 r.
Byli właścicielami Jaszczowa i Kozic w powiecie lubelskim (1531).
[ Bon. I 218 ]

Bielecki h. Janina, w województwie ruskim i wołyńskim, pisali się z Biela i Biełki w woj. ruskim. Jedna z gałęzi rodu Janinów osiedlona w woj. sandomierskim, nabywszy już w końcu XIV stulecia wieś Biele na Rusi Czerwonej, od niej wzięła nazwisko Bielecki. Z B-ch osiedlonych w w. Ks. Litewskim, niektórzy przybrali przydomek Brański.
Byli w posiadaniu starostwa grodkowskiego (1424).
W XVI-XVII w. są na Wołyniu, gdzie posiadają Niemierzyńce w starostwie krzemienieckim (1628), Barszczów (1630), jak również starostwo płoskirowskie (1655). Byli posesorami dóbr Wielka Wola (od 1670), Żdżary w powiecie pilznieńskim (od 1768), i Wołotyn na Rusi Czerwonej (1742).
Podpisali elekcję Jana III w 1674 r. z woj. witebskim, oraz z pow. słonimskim, obiór Augusta III z woj. smoleńskim.
Udowodnili pochodzenie szlacheckie w sądach galicyjskich: ziemskim i grodzkim lwowskim 1782 i 1783 r., grodzkim bełskim i ziemskim czechowskim 1782 r., w wydziale stanów we Lwowie 1810 i 1833 r.
Wylegitymowani w Cesarstwie w 1816 r. (razem przeszło 40 osób) i zapisani do ksiąg szlachty gub. kijowskiej, inni w gub. wołyńskiej w latach 1830—1835, oraz podolskiej 1841—1858.

• Jan, w dzieciństwie wzięty do niewoli przez Tatarów i wychowany w wierze mahometańskiej, powrócił ok. 1580 r. do Ojczyzny. Został przez Stefana Batorego mianowany tłumaczem języka tureckiego i otrzymał królewszczyznę - tę jednak mu zabrano w 1587 r. Bielecki upominał się o nią u króla Zygmunta III, a gdy sprawiedliwości nie otrzymał, rozgniewany udał się na Krym i namówił chana do napadu na południowe prowincje Rzeczypospolitej, będące właśnie bez żadnej obrony. Ten napad należał do najstraszniejszych, cała prawie Ruś Czerwona i Podole były zniszczone ogniem i mieczem. Wzruszony tą ruiną Bielecki uprosił chana, aby powrócił na Krym, a jeńców bez okupu uwolnił. Zmarł kilka lat później na Krymie w wierze mahometańskiej.
• Krzysztof Brański Bielecki, pisarz grodzki witebski, umarł w więzieniu w Moskwie.
• Jan Elizeusz, syn Andrzeja, profesor Paulinów krakowskich 1732 r.
[ Bon. I 218-219; Urus. I 178 ]

Bielecki h. Korab, pochodzą prawdopodobnie z woj. sieradzkiego.
Pisali się z woj. kaliskim na elekcję Jana III w 1674 r.
W XVII-XVIII w. są w pow. inowrocławskim, przedeckim, oraz w woj. sieradzkim.
[ Bon. I 219 ]


Bielecki h. Korczak, otrzymali przyznanie szlachectwa w Cesarstwie w 1852 r. i zapisani zostali do ksiąg szlachty gub. kijowskiej.
[ Urus. I 179 ]


Bielecki h. Ogończyk, byli na Kujawach i w Wielkopolsce.
• Świętosław, regent grodzki sieradzki 1778 r.; Stanisław, burgrabia łęczycki 1787 r.
[ Urus. I 179-180 ]


Bielecki h. Roch, wylegitymowani zostali ze szlachectwa w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej 1802 r.
Źródło: Urus. I 180.Bielecki h. Trzaska, pisali się z Belca lub Bielca; zamieszczeni zostali w przywileju danym rodowi Trzasków przez Ziemowita księcia Mazowieckiego w 1404 r.
[ Urus. I 180 ]

Bielecki - Noty biograficzne tego nazwiska

Bielecki online http://polishgenealogy.blogspot.com/2008/11/bielecki.html
jaybeere
Kreator Forum
Kreator Forum

Bielecki herbu Samson

Postprzez jerzy » 29.12.2008

Bielecki h. Samson, w woj. kaliskim.
Prócz powyżej wyrażony Stanisław Bielecki służąc w wojsku koronnem po ussarsku, za
odszczególniającą się waleczność na wojnach, szlachectwem udarowany roku 1673.

Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów T.1

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... blication&
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)


Powrót do B____