3407. Podniesińscy herbu Radwan

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Podniesińscy herbu Radwan

Postprzez jerzy » 11.06.2009

Podniesińscy herbu Radwan
Herb Radwan

Najstarsza wzmianka pisana o rodzie Podniesińskich ma pochodzić z 1422 r., kiedy to przedstawiciele tej rodziny mieli darować kościołowi suchożebrskiemu część swojej ziemi położonej w pobliżu Suchożebr, przyczyniając się w ten sposób do ustanowienia parafii katolickiej w Suchożebrach. Stąd wziął się w tym rodzie herb Radwan, przedstawiający w tarczy na czerwonym polu żółtą chorągiew kościelną. Następne informacje o tym rodzie pochodzą dopiero z początku XVI w. W 1528 r. na przegląd pospolitego ruszenia do Drohiczyna Podniesińscy wystawili poczet czterech konnych żołnierzy (Podneseńskii).

W 1580 r. podatek płacili m.in. tacy przedstawiciele tego rodu, jak: Jan Podniesiński od 1 włóki ziemskiej, którą posiadał w Krynicy, oraz ksiądz proboszcz z parafii suchożebrskiej - Serafin Podniesiński, który płacił go wówczas z należącego do kościoła tzw. Poświętnego w Suchożebrach i osadzonych tam sześciu "ogrodników bezrolnych". Z dóbr Podnieśno (20 włók ziemskich uiszczali - również podatek Melchior Wierzbicki, Jan, Serafin i Adam Melchiorów (Podniesińscy).

Seweryn Uruski tak pisze o tym rodzie w swoim herbarzu: [...] Podniesiński herbu Radwan. Wzieli nazwisko od wsi Podnieśnie w ziemi drohickiej, szlachta zagrodowa podlaska. Adam syn Piotra dziedzic wsi Podnieśnie 1585 r. Samuel syn Melchiora 1602 r.. Po Tomaszu synowie - Józef, Stanisław i Wacław, i z nich Józef żonaty z Elżbietą Koszewską (tego wspomina również inny heraldyk i genealog Kacper Niesiecki). Jan z ziemią chełmską i Stanisław z województwem lubelskim podpisali elekcję 1669 r. Stanisław żonaty z Konstancją Szczuską 1670 r. Adam syn Marcina właściciel części we wsi Podnieśnie i z żony Katarzyny Bielińskiej miał synów Wojciecha, ochrzczonego 1734 r. w parafii Suchożebry, wylegitymowanego w Galicji Zachodniej 1804 r. i Franciszka, ochrzczonego w 1731 r. w parafii Suchożebry. Po Franciszku z żony Anny synowie - Maciej 1763 r. i Jan Paweł 1771 r. ochrzczeni w parafii Suchożebry, wylegitymowani w Galicji Zachodniej 1804 r. Paweł sprzedał w 1721 r. część w Podnieśnie Wojciechowi synowi Marcina Podniesińskiego. Po Pawle z Marianny Bielińskiej syn Antoni, ochrzczony 1735 r. w parafii Suchożebry, zaślubił Mariannę Osińską i z niej pozostawił synów - Franciszka 1767 r., Tomasza Mikołaja 1768 r., Jana 1770 r. ochrzczonych w parafii Suchożebry, wylegitymowanych w Galicji Zachodniej. Magdalena Podniesińska sprzedała 1782 r. część Podnieśna Szymonowi synowi Tomasza Podniesińskiego, który na mocy tego aktu wylegitymował się w Galicji Zachodniej 1804 r. Teodor zwany Słuch syn Adalberta , wnuk Teofila nabył w 1791 r. w grodzie Drohickim część wsi Męczyn i na mocy tego aktu wylegitymował się w Galicji Zachodniej 1804 r. Powyżsi wylegitymowani składali dowody, że są herbu Pobóg, co jest mylne wobec zeznania w Trybunale Lubelskim 1670 r. [...]

Sprawę zamieszania herbowego wśród przedstawicieli Podniesińskich próbował rozwikłać potomek tego rodu, miejscowy regionalista Edward Podniesiński. W swojej książce pt. Strony rodzinne Suchożebry i okolice stwierdził, że Podniesińscy wywodzą się od trzech odrębnych rodzin, które następnie miały przybrać nazwisko od wsi Podnieśno. Każda z nich miała używać innego klejnotu szlacheckiego. I tak Podniesińscy przydomku "Sluch" posiadali herb Pobóg, Podniesińscy z "Koniecznych" herb Radwan, a ród "Kosterów" Podniesińskich, który według herbarzy ma pochodzić ze wsi Kostyry na Podlasiu - herb Rawicz. Autor oparł swoje wnioski na podstawie między innymi metrykaliów parafialnych i spisu dziesięcin tj. dokumentów kościelnych z lat 1680-1708 oraz z lat 1690-1700. Dzięki nim wiemy, że w tym okresie (przełom XVII i XVIII w.) znamy aż 16 przedstawicieli rodu Podniesińskich, którzy dzielili się wtedy na cztery odrębne linie tj. Podniesińskich "Kosterów" ( 6 rodzin) reprezentowanych przez trzech Janów, Wawrzyńca, Marcina i Adama, Podniesińskich "Sluchów?"(3 rodziny) reprezentowane przez dwóch Kazimierzów i Wojciecha, Podniesińskich ?Koniecznych? (5 rodzin) reprezentowanych przez dwóch Marcinów, Kazimierza, Bartłomieja i Wojciecha, oraz Podniesińskich "Białasów" (2 rodziny) reprezentowane przez Piotra i Marcina.

Jeszcze w połowie XIX w. jak informuje nas historyk siedlecki Grzegorz Welik w pracy Spis majątków ziemskich guberni podlaskiej w 1846 r. na części Podnieśna zwanej urzędowo "Podnieśno D" dziedziczyli Jan, Józef Aleksander Podniesińscy. Ich dobra wyceniono wówczas na 1200 rubli rosyjskich.

Z kolei Edward Podniesiński podaje także kolejnych właścicieli głównego majątku ziemskiego tj. folwarku w Podnieśnie, który w 2 poł. XVI w. znalazł się w rękach Wierzbickich, następnie w XVIII w. posiadali go Bielińscy, którzy w 1805 r. sprzedali Twarowskim. Później dzielony, przez co coraz mniejszy, przechodził z rąk do rąk i należał w XIX w. kolejno do Zielińskich, Ratyńskich i Dąbrowskich oraz w 1861 r. do Kosieradzkich, by ostatecznie pod koniec stulecia przestać istnieć.

Obecnie Podniesińscy zamieszkują dalej, tak jak przed wiekami w swoim starym gnieździe wsi Podnieśnie ( w 1994 r. mieszkało tu dwie rodziny o tym nazwisku), zaś na terytorium powiatu sokołowskiego z nazwiskiem rodowym ?Podniesiński? można się spotkać m.in. w Sokołowie Podlaskim, Baczkach i Kowiesach.

http://www.podniesinski.pl/podniesinski.htm
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do P____