9651. Jundziłł h. Łabędź

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Jundziłł h. Łabędź

Postprzez jerzy » 31.05.2010

JUNDZIŁŁ h. ŁABĘDŹ. Hrabiowie i szlachta. Dawna rusko-litew-ska rodzina, już w początkach XV stolecia liczyła się do zamożniejszych obywateli swojej prowincyi i aż do ostatnich czasów utrzymała się na tern stanowisku.
Protoplastą linii, która w 1798 r. otrzymała tytuł hrabiowski pruski, był Jundził, starosta na Dubicy 1468 r., który miał synów: Mikołaja, Pawła, Szymka i Jana.
Mikołaj, kuchmistrz ks. Heleny 1495—1505 r., namiestnik koniawski i dubicki, chorąży wielki litewski 1509—1511 r., marszałek litewski 1496— 1516 r.. dostał 1495 r. wraz ze swymi braćmi w nagrodę zasług od króla Aleksandra Jagielończyka kilka majątków.
Paweł, dworzanin królewski 1516 r., miał córkę Hannę lv. za Mikołajem Stirpejką, chorążym upickim, 2v. za Stanisławem Żłobickim, i syna Mikołaja, sędziego ziemskiego Słonimskiego 1560 r., dworzanina królewskiego, który miał dwie żony, Hannę z Micutów, z niej syn Krzysztof i Helenę Tuszewicką, po której synowie, Jarosz i Wojciech. Krzysztof, podstarosta Słonimski, deputat na Trybunał litewski 1589 r., z żony Małgorzaty Zdanówny zostawił kilku synów; z nich Hektor bezpotomny, Samuel ożeniony z Krystyną ks. Drucką-Sokolińską, Chryzostom i Aleksander, rotmistrz wojsk królewskich, dzielnie walczył z Kozakami.
Szymek, trzeci syn Jundziła, pozostawił synów: Sebastyana, namiestnika przełajskiego i dowgowskiego, Mikołaja, dworzanina królewskiego, namiestnika mereckiego 1539 r., następnie wojskiego i koniuszego grodzieńskiego, i Wojciecha, dzierżawcę uszpolskiego, ciwuna i horodniczego wileńskiego 1542 r., po którym córka Jadwiga za Janem Irzykowiczem, starostą mielnickim, i synowie: Malcher, Mikołaj i Stanisław.
Jan, czwarty syn Jundziła, dziedzic na Krzemienicy, starosta dubicki i koniawski 1517 r., miał dwie żony, Marynę ze Syruciów, z której syn Maciej, i Małgorzatę Budziłównę. Maciej, marszałek królewski 1537 r., z żony Benigny Raczkówny pozostawił synów, Jerzego i Andrzeja.
Jerzy, podkomorzy wołkowyski, starosta sękłowski, rotmistrz królewski przeciwko Moskwie 1568 i 1579—1581 r., dostał w nagrodę od króla Stefana Batorego w 1580 r. królewszczyznę. Bułę, w pow. Słonimskim; był żonatym z Reginą Bohowitynówną.
Andrzej, marszałek wołkowyski 1586 r., marszałek i poborca wiłkomierski 1589 r., podpisał ugodę będzińską, a przeszedłszy na wyznanie kalwińskie, gorliwie je popierał i bronił; z żony Katarzyny Olędzkiej zostawił synów, Jana i Adama.
Jan, z podkomorzego marszałek wołkowyski, marszałek Trybunału litewskiego 1622 r., z żony Halszki ks. Łukomskiej miał syna Jerzego, poborcę lidzkiego 1626 r., następnie chorążego lidzkiego, który pokłóciwszy sięo granicę majątków z wojewodą trockim Chodkiewiczem, od jego sług zabity został 1639 r.; z żony Katarzyny Jewłaszewskiej jego córki, Symforoza Klukowska i Aleksandra Osmolska.
Adam, wojski wołkowyski 1620 r., deputat na Trybunał litewski 1635 r., miał dwie żony, Annę. Rajską, z niej córka Katarzyna za Jerzym Słuszką, wojewodzicem wendeńskim, i syn Samuel, podstoli kowieński, i Zofię Makowiecką, z której syn Michał. Michał, stolnik witebski 1668 r., podpisał elekcyę 1674 r. z pow. wołkowyskim; miał trzy żony: Daniele Jcwłaszewską, Eleonorę Kamieńską, miecznikównę nowogrodzką, i N. Rossudowską, z których synowie: Ludwik ożeniony z Eleonorą Robertówną, Augustyn, Antoni i Jerzy.
Augustyn, urodzony z Kamieńskiej, zabiegły gospodarz, znaczny zostawił majątek; miał dwie żony, Konstancyę Naruszewiczównę i Juliannę Woj nilowi czównę, z l-ej żony córki, Barbara Moniuszkowa i Justyna, z 2-iej syn Tadeusz, podkomorzy, następnie marszałek grodzieński 1765—1768 r., poseł na sejmy, dziedzic dóbr Brzostowicy, Narewki, Hołynki i Lipska, podpisał elekcyę 1764 r. z pow. grodzieńskim. Tadeusz z dwóch żon, Franciszki Łazówny, kasztelanki mścisławskiej, i Anieli Zaleskiej, kasztelanki wizkiej, mial córki: Barbarę za Antonim Mokronowskim, starostą złotoryjskim, Konstancyę za Adamem hr. Starzeńskim, Annę lv. za Karolem Morawskim, generałem wojsk litewskich, 2v. za Piotrem hr. Bielińskim i dwóch synów, Piotra, generała wojsk litewskich 1792 r., który podpisał elekcyę 1764 r. z pow. grodzieńskim, i Franciszka.
Franciszek, podkomorzy grodzieński 1784 r., kawaler orderów św. Stanisława i Orła Białego, został mianowany hrabią pruskim 1798 r.; dziedzic rozległych dóbr Brzostowicy, Ikazni, Milek i in., z żony Teresy Burzyńskiej, wojewodzianki mińskiej, miał syna hr. Wiktora, dziedzica dóbr Brzostowicy, porucznika 8 pułku ułanów i kawalera krzyża Virtuti Militari, zamieszkałego po 1831 r. w Szwaj caryi, po którym z żony Teresy-Karoliny Cichockiej, generałówny wojsk koronnych, córki: Emilia zmarła panną, Helena za Aleksandrem Chodźką, Konstancya, panna, Marya za Stanisławem Sołtanem, Teresa za Ryszardem Daszkiewiczem, Zofia, panna, Antonina, kanoniczka w Warszawie, młodo zmarła, Albertyna za Stanisławem Sołtanem i Magdalena za Aloizym Tachet de Comtes; z synów: hr. Karol umarł bezpotomny, hr. Adam i hr. Wiktor, oficer wojsk szwajcarskich, miał dwie żony, siostry Szwajcarki, Maryę i Adelę de Reiff, z l-ej żony syn hr. Karol, z 2-iej żony syn hr. Stanisław i córka Marya za Bronisławem Romerem,
Antoni, syn stolnika Michała i Rossudowskiej, z Antoniny Telszewskiej miał synów: Józefa, Demetriusza, Bazylianina, j Mikołaja, po którym z Reginy Bouflałówny, wojszczanki grodzieńskiej, syn Tadeusz, generał wojsk litewskich, z żony Reginy z Henningów pozostawił córkę Teresę za Janem ks. Połubińskim i synów, Ignacego i Stanisława.
Ignacy, urzędnik w Komisyi sądowej edukacyjnej wileńskiej, sekretarz Wileńskiego Tow. Dobroczynności, z żony Józefy Jundziłłówny pozostawił syna Ignacego, wylegitymowanego w Cesarstwie 1848 r. i zapisanego do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej.
Stanisław, dziedzic Reginowa, z żony Zofii ks. Połubińskiej pozostawił córki: Paulinę lv. za Stanisławem Lipskim, 2v. za Konstantym Siekluckim, Józefę Balińską, Teresę za Adamem Jundziłłem i syna Tadeusza, po którym z żony Stefanii Twardowskiej synowie, Stanisław' ożeniony z Jadwigą Jundziłłówną i Kazimierz.
Jerzy, ostatni syn stolnika Michała i Rossudowskiej, miał syna Felicyana, po którym z Heleny ks. Połubińskiej, chorążanki Słonimskiej, córka Rachela za Michałem Przecławskim i synowie, Michał i Konstanty.
Michał, oficer wojsk pruskich, z żony Joanny Bychowcówny miał córkę Irenę za Maciejem Więckowskim i synów: Rufina, Apolinarego i Władysława, po którym z Bogumiły Suchodolskiej synowie, Konstanty żonaty z Anną Lipską, a Waleryan z Zofii Wołłowiczówny pozostawił córki, Maryę za Adamem Jelskim, Jadwigę za Stanisławem Jundziłłem i syna Stefana, żonatego z Melanią Dowgiałłówną.
Konstanty, młodszy syn Pelicyaua i ks. Połubińskiej, miecznik 1785 r., a w 1787 r. łowczy Słonimski, z Aleksandry Siekluckiej miał oórki: Maryę za Wincentym Siekluckim, Józefę za Ignacym Jundziłłem, Emilię za Ksawerym Turskim i syna Jana, dziedzica dóbr Iwacewicze, w pow. Słonimskim, po którym z Zofii Frankowskiej synowie: Witold, Jan i Stefan, żonaty z Julią łaską, wylegitymowani w Cesarstwie 1862 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej (Bon.).
Po Benedykcie, dziedzicu dóbr Jasieńce, w pow. lidzkim, z żony Róży Dowgiałłówny, syn Bonifaey-Stanisław, Pijar, profesor Uniwersytetu wileńskiego, założyciel ogrodu botanicznego w Wilnie, umarł 1847 r.
Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty: l) gub. grodzieńskiej: Aloizy i Adam. synowie Konstantego, Fabian, Rufin, Apolinary i Władysław, synowie Michała, i po Władysławie synowie: Ignacy, Waleryan, Konstanty, Franciszek i Maurycy, Ignacy i Stanisław z synem Ferdynandem, synowie Mikołaja, 1835 r.; 2) gub. mińskiej: August, syn Jana, z synami, Janem i Feliksem, Ludwik, syn Józefa, z synami, Gabryelem i Tymoteuszem, oraz Stanisław z synami, Dominikiem i Stanisławem 1862 roku.

Bibliografia (spis)
Herbarz Seweryna Uruskiego, za: WBC
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do J____cron