10515. Małęczyński v.Maleczyński h.Korwin

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Małęczyński v.Maleczyński h.Korwin

Postprzez jerzy » 20.06.2010

MAŁĘCZYŃSKI v. MALECZYŃSKI h. KORWIN. Jan z Małęczyna, w pow. radomskim, komornik ziemski przemyślski, Stanisław i Bartłomiej, synowie Jakóba, 1644 r. wnieśli protest przeciwko bratu swemu stryjecznemu Jakóbowi. Magdalena, żona Jana Klonowskiego 1700 roku. Ignacy został podporucznikiem wojsk koronnych 1790 roku (Zap. Tryb. Lubel., Kancl.).
Stanisław, Jakób i Franciszek Małaczyńscy pozwali w grodzie prze-myślskim 1696 r. Nowoszyckich o krzywdy. Franciszek Małaczewski, towarzysz pancerny, wraz z żoną Dorotą z Rokszyc pozwał w tymże grodzie 1705 r. Fedorowicza, podstarościego z Głębokiej. Konstancyą z Małęczyńskich Feliksowa Nehrebecka, cześnikowa podolska, córka dziedzica części Kawska, wzięła 1757 r. zastawem już jako wdowa od Jabłonowskich Braniówkę i wyszła 2v. za Józefa Bahrynowskiego; w roku 1766 pokwitowała Jabłonowską z spadku po rodzonej swej ciotce Dobrosielskiej, cześnikowej bydgoskiej.
Jan, towarzysz pancerny chorągwi starosty opoczyńskiego, pozwał 1735 r. brata swego Antoniego o zbrojny napad na część jego w Kawsku
i tegoż roku odstąpił w grodzie żydaczowskim część tę młodszemu swemu bratu Aleksandrowi. Syn Jana, Franciszek zostawił z Katarzyny z Drelingów synów, Felicyana i Ignacego, którzy w L777 r. odstąpili spadek po matce w Michalewicach za pozwoleniem ojca Karnickiemu. Po Aleksandrze, który 1750 r. wraz z żoną Zofią z Żurowskich, cześnikówną sanocką, pokwitował Ostrorogową z sumy w grodzie żydaczowskim, zostali: Wojciech, Andrzej i Bogusław, wszyscy bezpotomni.
Brygida, zamężna Machowska, i Tekla, zamężna Bilińska, Małęczyńskie sprzedały 1802 roku odziedziczoną po Wiktoryi z Ruszczyców Filkiewi-czowej część Podhajczyk Dzierzkowskiemu (Zbiory Dr. M. Dunina-Wąsowicza we Lwowie).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do M____