10359. Majewski h.Starykoń

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Majewski h.Starykoń

Postprzez jerzy » 16.06.2010

MAJEWSKI h. STARY-KON. Przodkiem tej rodziny był Mikołaj, który w 1449 r. za przywilejem książęcym kupił 20 włók gruntu od Pawła Puczka we wsi Maje, w ziemi ciechanowskiej, i od tej wsi brał miano Maj, a jego potomkowie wzięli nazwisko Majewski.
Floryan, dzielny wojownik za Zygmunta Augusta. Po Mikołaju syn Franciszek, pisarz ziemski chęciński 1610 r. Dominik, podsędek, następnie sędzia ziemski ciechanowski, miał synów, Michała i Tadeusza; po jednym z nich, Bartłomiej z żony Salomei Gródeckiej miał syna Wojciecha 1653 r. w ziemi ciechanowskiej, po którym z N. Ślisieckiej synowie, Andrzej i Stanisław, który podpisał elekcyę 1697 r. z ziemią ciechanowską.
Andrzej, dziedzic dóbr Maje 1700 r., zaślubił N. Kłodzińską i z niej pozostawił syna Józefa, który w 1797 r. w aktach m. Warszawy oblatował powyższą genealogię, i z żony Wachowiczówny miał córki: Antoninę, Salomee, Annę, Petronelę i syna Jana.Piotr, syn Franciszka i Zofii Siedliskiej, 1667 r. Wojciech, Błażej i Leon, synowie Antoniego-Leona, cześnika parnawskiego, 1668 r. Jan i Konstanty elektorowie z wojew. kaliskiego 1669 r. Po Piotrze z Teofili Stojeńskiej synowie: Mikołaj, Stanisław i Tomasz, dziedzic wsi Maje 1678 roku. Bartłomiej, Michał i Piotr z ziemią ciechanowską , a Wojciech z wojew. kaliskiem podpisali elekcyę 1697 r.
Michał, miecznik bracławski 1720 roku. Wojciech, syn Władysława, 1720 roku. Michał i Władysław, stronnicy Augusta III. Jan z wojew. sieradzkiem, Maciej z wojew. płockiem i Samuel z wojew. brzeskiem podpi¬sali elekcyę 1764 r. Józef i Paweł, komornicy ciechanowscy 1765 r. Jan Nepomucen z żoną Anną ustąpili wójtostwo w Winiarach synowi Ignacemu 1774 r. Ignacy, fligiel-adjutant, następnie 1779 r. generał-major wojsk królewskich. Tomasz, major wojsk koronnych 1774 roku. Franciszek, syn Ludwika, żonaty z Teresą Woj akowską 1787 r. Michał, dziekan i proboszcz służęwski 1789 roku.
Wojciech-Marcin, dziedzic wsi Maje, cześnik lubaczowski 1791 r., syn Andrzeja, wnuk Mateusza, miał syna Wincentego, szambelana Stanisława Augusta, który na mocy plenipotencyi, wydanej przez ojca w grodzie Winnickim w 1791 r., sprzedał 1792 r. części wsi Brzozowo-Maje, w ziemi ciechanowskiej, Sylwestrowi, Adamowi, Hilaremu, Piotrowi i Józefowi, braciom rodzonym Majewskim. Wincenty był żonatym z Barbarą Lepkowską, podstolanką kijowską (Zap. i Wyr. Tryb. Lubel., SigiL, Kancl., Obiaty Warszawskie, Ks. Gr. Czerskie i Sochaczewskie).Po Macieju, dziedzicu dóbr Kaki, w ziemi ciechanowskiej 1762 r., pochodzący: Floryan, Jan i Tomasz, współdziedzice dóbr Szydłowa i Mie¬rzanowa, synowie Józefa-Ignacego i Salomei Młodzianowskiej, Jan, syn Flo-ryana, i Paweł, syn Macieja i Jadwigi Borskiej, wylegitymowani w Królestwie 1837 r.
Paweł, skarbnik zakroczymski, dziedzic dóbr Bukowice 1765 roku, z Antoniny Krajewskiej miał syna Józefa, po którym pochodzący: Błażej z synami, Sewerynem, obrońcą sądowym w Warszawie, i Andrzejem w 1837 r.; Ambroży, Józef, Feliks i Albin, dziedzice wsi Danków, w pow. warszawskim, synowie Jana i Jadwigi Czarnowskiej, 1837 r.; Leon, burmistrz m. Bieżunia, syn Józefa i Barbary Gadomskiej, w 1836 r., Leon, burmistrz m. Dobrzynia, syn Stanisława i Wiktoryi Krajewskiej, w 1841 roku; Klemens, dziedzic wsi Wąwół, w pow. gostyńskim, syn Wojciecha, i Aleksander, syn Józefa i Małgorzaty Domańskiej, w 1843 roku; Juliusz, Seweryn i Szymon, synowie Andrzeja i Pelagii Jedlińskiej, w 1852 r. wylegitymowani w Królestwie.Mikołaj, syn Jana, wnuk Jakóba, prawnuk Marcina; Adam i Karol, synowie Józefa i Zofii Brzezińskiej, w 1851 roku; Ignacy, syn Antoniego i Aleksander, syn Aleksandra, w 1852 r.; Władysław, urzędnik w Petersburgu, syn Leonarda i Katarzyny Miller, w 1853 roku; Antoni, dzierżawca dóbr Słupice, w pow. opatowskim, syn Macieja, 1855 r.; Mikołaj, syn Jacka i Maryanny Chodelskiej, w 1856 r. wylegitymowani w Królestwie.Franciszek, burgrabia grodzki i instygator sieradzki 1788 r., miał syna Stanisława, po którym z Salomei Zakrzewskiej syn Józef wylegitymowany w Królestwie 1857 r.
Po Antonim syn Idzi z synami, Ignacym i Zenonem, a po Kazimierzu syn Aleksander wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.
Franciszek, kapitan wojsk polskich 1814 r. Benedykt, kanonik podlaski 1825 r. Floryan, radca województwa płockiego 1825 r., sędzia pokoju pow. mławskiego 1830 r. Teodor, prałat scholastyk podlaski 1830 roku. Tomasz, sędzia pokoju przasnyski 1841 r, Jan i Franciszek, synowie Wojciecha, zapisani do ksiąg szlachty gub. kijowskiej 1803 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do M____