17366. Chaniewski Stanisław Antoni (1859-1920)

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Chaniewski Stanisław Antoni (1859-1920)

Postprzez andrzej_b2 » 05.05.2012

Stanisław Antoni Chaniewski (1859 – 1920) agronom, poseł do pierwszego Sejmu Ustawodawczego. Ur. się w Warszawie 4 listopada, jako syn Aleksandra, uczestnika powstania styczniowego i Józefiny z Niedziałkowskich. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, ale ojciec wyemigrował po powstaniu 1863 r. do Szwajcarii i tam zmarł. Stanisława wychowywała matka. W 1880 r. wstąpił na wydział rolniczy politechniki ryskiej, który ukończył z wynikiem celującym. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Radzimowice w Ziemi Płockiej. Zajmowała go głównie hodowla bydła krajowego rasy czerwonej. Był rzecznikiem tezy, że gospodarstwo rolne w Polsce powinno oprzeć się głownie na produkcji zwierzęcej. Należał do komitetu redakcyjnego „Gazety Rolniczej” wydawanej w Warszawie pod red. dr Tadeusza Kowalskiego. W 1901 powołany na profesora hodowli zwierząt w Akademii Rolniczej w Dublanach, ogłosił szereg poważnych i cennych artykułów z dziedziny organizacji hodowli. Po 1904 r. wraz ze Stanisławem Chełchowskim przystąpił do organizacji Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie i został jego wiceprezesem. Przyczynił się do rozwoju hodowli bydła w Królestwie Kongresowym. Od 1913 r. członek honorowy CTR. W 1918 r. jako wszedł do Sejmu Ustawodawczego jako poseł z okręgu garwolińskiego, gdzie od 1913 r. zamieszkiwał w majątku rodzinnym Rowy. Tam w czasie najazdu bolszewickiego w 1920 r. został aresztowany i wywieziony w nieludzkich warunkach w gąb Rosji. Zmarł 4 listopada pod Wołokdą w czasie podróży i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Bogorodzkim.
(Biogram na podstawie PSB, t. III, Kraków 1937)
andrzej_b2
Kreator Forum
Kreator Forum

Powrót do C____cron