8460. Chełchowski h.Lubicz

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Chełchowski h.Lubicz

Postprzez jerzy » 26.04.2010

CHEŁCHOWSKI h. LUBICZ. W północnem Mazowszu, wzięli na¬zwisko od wsi Chełchy, w ziemi różańskiej, od której też w XIV i XV sto-leciach, stosownie do zwyczaju ówczesnego, brali nazwę Chełch; szlachta po większej części zagrodowa. Krystyn z Wąsownicy 1421 r. i Floryan 1425 r. cytowani w aktach łomżyńskich. Jan i Mikołaj Chełchowie z Mamina, w pow. ostrołęckim, wzięli od swego dziedzictwa nazwisko Mamiński. Serafin, syn Bartłomieja, 1579 r. Tomasz i Jan, synowie Bronisza, 15S7 r. Stanisław, wojski różański 1608 r. Szymon, syn Adama, żonaty z Małgo¬rzatą Nakielską 1609 r., w ziemi różańskiej. Władysław, chorąży różański, zm. 1629 r., dziedzic dóbr Chełchy-Cibory, miał za żonę Dorotę Górską, dziedziczkę dóbr: Zalesie, Wólka i Rynki. Paweł, kanonik i oflcyał płocki 1590— 1610 r. Jacenty, Wojciech, Jan, Maciej, Stanisław, Marcin, Mateusz, Andrzej i Wawrzyniec 1669 r., Adam, Stanisław ze Ślas, Walenty i Wawrzyniec z ziemią ciechanowską, Paweł i Stanisław z ziemią dobrzyńską, a Szymon z ziemią wizką i Adam z ziemią nurską 1697 r. podpisali elekcye.
Po Prokopie, dziedzicu dóbr Starawieś 1598 roku, synowie, Paweł 1627 r. i Jakób 1634 r. Paweł, skarbnik różański, podpisał 1648 r. elekcyę z ziemią różańską; z żony Anny Jankowskiej miał córki: Zofię za Felicyanem Oczosalskim, Annę za Andrzejem Dłużewskim i synów: Henryka, se¬kretarza królewskiego, proboszcza grudziążskiego i pisarza skarbowego pru¬skiego 1648 r., i Jana, skarbnika różańskiego, po którym syn Jakób, skarbnik różański 1661—1683 r., zaślubił Annę Wyrzykowską i z niej pozostawił syna Stanisława, tego syn Jan miał syna Stanisława, żonatego z Maryanną Dłutowską, z której syn Antoni, majtek wc flocie ros., wylegitymowany w Królestwie 1847 r.
Po Janie, w 1781 r. dziedzicu wsi Chełchy, z żony Franciszki Ba¬gińskiej syn Józef, dziedzic wsi Chełchy, wylegitymowany w Królestwie 1841 roku.
Jedna linia tego domu przesiedliła się na Litwę w XVI stoleciu. Krzysztof Malchewricz fundował Dominikanów w Dzisnie. Po Mikołaju 1590 r. synowie: 1) Marcin, tego synowie: Jakób, kaznodzieja zboru kalwińskiego w Mińsku Litewskim 165L r., i Aleksander, cześnik orszański, który w nagrodę zasług wojskowych dostał 1658 r. folwark Zwaniszewicze. w pow. rzeczyckim (V. L.); podpisał elekcyę 1648 i\; 2) Andrzej i 3) Maciej, po którym synowie: Aleksander, stolnik witebski, podpisał elekcyę 1669 i 1674 r., Bazyli, Andrzej, Hrehory i Mikołaj. Jan, cześnik połocki 1.696 r., zaślubił Katarzynę Urbanowicz, podstolankę mścisławską. Marcin podpisał pospolite ruszenie 1698 r. Stanisław, ciwun birżański, i Józef, podstoli smoleński, podpisali elekcyę 1733 roku. Wiktoryn, pisarz skarbu litewskiego 1759 r., stolnik kowieński, jego syn Ludwik, ze stolnika 1764 r. chorąży kowieński 1768 r., miał syna Ignacego-Wincentego, posła wojew. nowogrodzkiego, który podpisał elekcyę 1764 r. Antoni, syn Adolfa, właściciel dóbr w gub. witebskiej 1844 r. Rudolf, syn Rafała, rotmistrz wojsk ros., horodniczy w m. Mozyrze, i Kazimierz, syn Fortunata, zasiadający w sądach pow. drysieńskiego 1856 roku. Ci litewscy Chełchowscy pisali się też, lubo mylnie, Chełkowski, jak Szczepan, skarbnik smoleński, dzierżawca, dóbr Hordunów, w pow. rzeczyckim 1765 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do C____cron