2719. Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Opracowania na tematy historyczne lub genealogiczne. Całe książki, monografie lub skrypty - zapiski pracy. Wspólne prowadzenie poszukiwań online. Znajdziesz tu efekt prac, trwających nieraz lata wielu osób. Może i ty możesz coś dopisać?
* CO W DZIALE? - Opracowania na temat rodzin (dział- NOTATKI), bitew, genealogie rodzinne opisowe, artykuły przekrojowe, artykuły dot. pracy genealogicznej, historycznej, opisy herbów, statystyki itp.
* UZUPEŁNIENIA/DYSKUJA - Proszę używać odpowiedzi w celu dyskusji tematycznej, sygnalizowania błędów, uzupełnień.
* POMOC - Trudności proszę sygnalizować w dziale "Poradnia", na wszystkie odpowiemy, tworząc jednocześnie FAQ

Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Postprzez wanka » 19.03.2009

Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Adamczyk Józef (Koło Pabianice, ur. 15.12.1932 r. w Cieniewiczach w pow. wołkowyskim,
zmarł 13.07.2001 r., pochowany na cmentarzu w Ksawerowie)
Adamek Sabina, z d. Stefańska (Koło Pabianice, ur. 19.06.1909 r. w Cedrach, woj. łomżyńskie,
zmarła 12.12.1999 r., pochowana na cmentarzu komunalnym w Pabianicach)
Aleksnin Wawrzyniec(Koło Bałuty, ur. 10.08.1926 r. w Puzyrach, gm. i powiat brasławski, woj. wileń- skie, żołnierz AK, internowany do Kaługi, zmarł 23.10.1999 r. Pochowany na cmentarzu rzym- skokatolickim na Zarzewie w Łodzi)
Amurski Kazimierz (Koło Górna i Widzew, ur. 19.02.1925 r. w folwarku Janowo w pow. postawskim, woj. wileńskim, brak daty śmierci)
Antoniuk Mikołaj (Koło Zgierz, ur. 30.11.1907 r., zmarł 6.12.1994 r., pochowany w Zgierzu)
Arabska Janina, z d. Miłoszewska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 4.05.1906 r. w Bobrujsku, zm. 26.05.2000 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej w Łodzi)
Arlukiewicz Czesław (Koło Górna-Widzew, ur. 28.08.1926 r. w Aleksandrowie Łódzkim, zmarł 8.08.1995 r.)
Augustyniak Edmund(Koło Śródmieście-Polesie, ur. 5.07.1932 r. w Bielsku Podlaskim, zmarł 13.01.1993 r.)

Baczmaga Alina z d. Dowgierd (Koło Pabianice, ur. 3.03.1914 r. w Pabianicach, zmarła 10.03.1990 r.)
Bań Annaz d. Krysztofowicz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 18.11.1907 r. w Pińsku, zmarła w 1993 r.)
Bartłomiejczyk Bronisławaz d. Roczniak (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 3.09.1908 r. w Rawie Ruskiej,
zm. w listopadzie 1990 lub 1991 r.
Bartosik Franciszek (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 4.10.1908 r., zmarł 25.10.1994 r.)
Benklewska Wanda, z domu Maksymiuk (Koło Górna-Widzew, ur. 3.03.1912 r. w Dubnie, woj. wołyńskie,
zm. 3.05.1996 r.)
Bernatowicz Edward (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 4.11.1916 r., zmarł 25.10.1994 r.)
Biela Stanisław(Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 10.10.1907 r. w Przymiłowie, woj. łódzkie,
zmarł 23.10.2000 r.)
Bobiński Kazimierz(Koło Bałuty, ur.25.02.1911 r. w Belen, pow. łaski, zmarł 15.10.1995 r., pochowany na cmentarzu
rzymsko katolickim w Łodzi na Radogoszczu)
Boguś Leon(Koło Bałuty, ur. 11.07.1924 r. w Wilnie, żołnierz 5 dywizji Armii Polskiej gen. Andersa, odznaczony medalami wojennymi, zmarł 10.11.2001 r., pochowany na cmentarzu p.w. Św. Anny na Zarzewie w Łodzi)
Bojanowska Romualda, z d. Szymańska (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 21.06.1937 r. w Łogach,
powiat grodnieński, zmarła 21.05.1999 r.)
Boniecka Leontyna(Koło Górna i Widzew)
Borochowski Włodzimierz(Koło łódź Śródmieście-Polesie, ur. 3.06.1901 r. w Łodzi, brak daty śmierci)
Borowa Taisa , z d. Krywieńko (Koło Zgierz, ur. 20.10.1906 r., zmarła 9.02.1982 r., pochowana na cmentarzu
rzymskokatolickim w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi)
Borowy Jan(Koło Zgierz, ur. 28.02.1897 r., zmarł 7.12.1991 r., pochowany na cmentarzu
rzymskokatolickim w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi)
Bromirska Nina Maria(Koło Górna-Widzew, ur. 3.07.1913 r. w Wilnie, zmarła 1.04.1998 r., pochowa- na w Łodzi
na cmentarzu w Rudzie)
Brylińska Dominikaz d. Żywiecka (Koło Górna-Widzew, ur. 4.08.1900 r. w Mińsku, zmarła w 1993 r., pochowana
na cmentarzu katolickim św. Anny na Zarzewie w Łodzi)
Bryliński Bogdan(Koło Górna-Widzew, ur. 14.03.1935 r. w Stołpcach, woj. nowogrodzkie, zmarł w 1993 r.,
pochowany na cmentarzu katolickim na Zarzewie w Łodzi)
Brzozowski Edward(Koło Bałuty, ur. 28.06.1923 r. we wsi Kamionka w gminie Małe Soleczniki, w woj. wileńskim,
zmarł 7.05.2000 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Bujalska Karolina(Koło Bałuty, ur. 22.12.1922 r., zmarła 28.06.1992 r.)
Bury Władysław(Koło Śródmieście-Polesie, ur. 1.10.1903 r. w Potoczanach, pow. mołodeczniański, zmarł w 1992 r.)
Burzyńska Annaz d. Bernat (Koło Bałuty, ur. 12.11.1922 r. w Eleonorówce, woj. tarnopolskie, zmarła 17.01.1990 r.)
Bykowski Józef(Koło Bałuty, ur. 4.11.1915 r. w Wilnie, zesłaniec z roku 1927, autor książki Długa droga do Polski,
zmarł 21.03.1994 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)

Cape Tadeusz (Koło Bałuty, ur. w 1932 r., zmarł 10.06.1991 r.)
Chlewiński Witold (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 21.03.1923 r. w Wilnie, zmarł 21.12.1989 r.)
Chmielewski Kazimierz (Koło Górna-Widzew, ur. 3.09.1898 r. w Zagórzu, pow. sanocki, zmarł 14.01.1995 r.)
Chodak Stefania z d. Skocka (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 30.08.1896 r. w Zdołbunowie, woj. wołyń- skie,
zmarła w lipcu 1990 r.)
Choińska Maria (Koło Pabianice, ur. w 1911 r., zmarła 30.01.1996 r., pochowana na cmentarzu katolic- kim w Pabianicach)
Choiński Romuald (Koło Pabianice, ur. 10.01.1933 r. w Testuchowie, zmarł 8.06.1996 r.)
Cholewa Aniela z d. Myszkowska (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 1.11.1939 r. w Sinkowie,
pow. zaleszczycki, woj. tarnopolskie, zmarła 3.02.2001 r.)
Chomicz Zygmunt (Koło Pabianice, ur. 16.05.1926 r. w Serchowie, woj. wołyńskie, zmarł 8.09.1992 r.,
pochowany na cmentarzu Rzgów Kalinko))
Cierpiński Wacław(Koło Śródmieście-Polesie, ur. 1.01.1928 r. w Wilnie, żołnierz AK zgrupowania „WIANO",
zmarł 27.10.1996 r., pochowany na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi)
Ciszek Irena z d. Cielemęcka-Borkowska (Koło Bałuty, ur. 12.06.1932 r. w Wojnach, pow. Wysokie Mazowieckie, zmarła 12.01.1994 r., pochowana na cmentarzu na Mani w Łodzi)
Ciszewski Stefan (Koło Górna-Widzew, ur. 31.03.1904 r. w Sulmierzycach, pow. radomszczański, zmarł w 1994 r.)
Cygan Władysław (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 9.12.1924 r. w Parybsach, pow. Rawa Ruska, woj. lwowskie, zmarł w 1999 r. w Mirosławicach k. Lutomierska)
Czaja Irena , z domu Kowalczyk (Koło Górna-Widzew, ur. 3.01.1935 r. w Łodzi, zmarła jesienia 1993 r.)
Czajkowski Mieczysław (członek Chóru Sybiraka, zm. 15.09.2000 r., pochowany na cmentarzu na Kurczakach w Łodzi)
Czetkin Genowefa (Koło Bałuty, zmarła 11.11.1992 r.)
Czosnykowski Zdzisław ks. prałat (odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka, zmarł 18.03.1996 r.,
pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Czulwik Sabina (Koło Górna-Widzew, zmarła 6.04.1995 r.)
Czupryniak Irena z d. Rutkowska (Koło Bałuty, ur. 25.04.1922 r. w Białymstoku, zmarła 23.10.1992 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu na Dołach)
Czyrkowska Paulina z d. Azarowicz (Koło Bałuty, ur. 26.03.1897 r. w zaścianku Podtaleje w pow. oszmiańskim, zmarła w 1998 r.)
Czyrkowski Edward (Koło Bałuty, ur. 29.04.1924 r. w zaścianku Podtaleje, w pow. oszmiańskim, woj.
wileńskie, zmarł 25.06.1998 r.)
Czyż Gertruda z d. Błaszczyk (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 11.11.1930 r. w Siniowcach, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie, zmarła 13.07.2000 r.)

Daniluk Ludmiła z d. Makatun (Koło Łódź Górna i Widzew, ur. 16.01.1915 r. w Kamienskoje, zmarła 28.12.2001 r., pochowana na cmentarzu prawosławnym na Dołach w Łodzi)
Dauksza Stanisława z d. Jarosz (Koło Bałuty, ur. 16.11.1914 r. w Śleszynku pow. kutnowski, zmarła 23.10.1992 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu Radogoszcz)
Dąbrowska Urszula z d. Lorynowicz (Koło Bałuty, ur. 13.04.1923 r. w Jankowicach, pow. jarosławski, zmarła w 1999 r.)
Dobrowolski Marian ( Koło Górna-Widzew, ur. 5.08.1925 r. w Klonowcu Szlacheckim, woj. warszaw- skie, żołnierz AK, zmarł 1.10.1996 r., pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Ogro- dowej w Łodzi)
Dobrzański Edmund (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 30.04.1918 r. w Łozówce, pow. zbarażski, woj. tarnopolskie, zmarł 28.12.1996 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Dorobiński Henryk (Koło Górna–Widzew, ur. 12.05.1914 r. we wsi Lipa k. Pułtuska, zmarł 25.01.1998 r., pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)
Drozdowska Janina z d. Płuciennik (Koło Pabianice, ur.6.09.1922 r. w Sieradzu, zmarła w 1990 r.)
Dubowik Józef (Koło Górna-Widzew, ur. 5.11.1926 r. w Nowosiółkach, pow. postawski, zmarł 6.09.1994 r.)
Dudziak Mikołaj (Koło Łódź Śródmieście-Polesie, ur. 6.12.1920 r. w Rychcicach, pow. drohobycki, woj. lwowskie, brak daty śmierci)
Dytkowski Wacław (Koło Łódź-Górna, ur. 10.04.1916 r. w Korcu pow. równeński, woj. wołyńskie, żołnierz Armii Andersa i uczestnik bitwy o Monte Cassino, zmarł 5.06.1997 r.)
Dzik Józef (Koło Zgierz, ur. 20.01.1921 r. w Zgierzu, zmarł 3.02.1993 r., pochowany w Zgierzu)

Fabijański Józef (Koło Górna-Widzew, ur. 20.01.1926 r. w Białyninie, woj. skierniewickie, zmarł 28.01.1993 r.)
Fandier Michał (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 22.09.1924 r. w Łodzi, zmarł w 1992 r.)
Firlej Jerzy (Koło Bałuty, ur. 25.04.1923 r. w Kołomyi, woj. stanisławowskie, zmarł 7.01.1993 r., pochowany w Łodzi na cmentarzu Doły)
Frątczak Eugeniusz (Koło Zgierz, ur. 14.11.1928 r. w Zgierzu, zmarł w 1994 r., pochowany w Zgierzu)
Frydrych Stefania I voto Augustyniak (Koło Górna-Widzew, ur. 11.08.1908 r. w Łodzi, zmarła 9.03.1995 r., pochowana na cmentarzu św. Wincentego na Dołach w Łodzi)
Fuks Janusz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 23.05.1920 r. w Łodzi, zmarł 11.03.1999 r., pochowany na
cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)

Gasławska Danuta (Koło Zgierz, ur. 26.01.1928 r. w Kucowie, pow. piotrkowski, zmarła 10.10.1995 r., pochowana w Zgierzu)
Germaniuk Jan (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 1.07.1903 r. w Lidzie, zmarł 23.08.1995 r., pochowany na cmentarzu prawosławnym przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Głuszek Marian (Koło Górna-Widzew, ur. 29.02.1920 r., zmarł we wrześniu 1994 r.)
Godon Ludwik (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 19.06.1918 r. w Sokołowie, zmarł 18.02.2000 r.)
Gołąb Wanda (Koło Zgierz, ur.19.06.1941 r. w Minor, zmarła 25.05.2001 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi)
Górnik Józef (Koło Zgierz, ur. 19.03.1905 w Łodzi, zmarł w 1989 lub 1990 r.)
Grablis Helena z d. Szejn (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 25.09.1911 r. w Łodzi, zmarła w marcu 2001 r.)
Grabowska Józefa z d. Jancewicz (Koło Bałuty, ur. 10.02.1910 r. w Łaskowszczyźnie, pow. postawski, woj. wileńskie, zmarła 29.01.2001r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Grabowski Janusz (Koło Bałuty, ur. 3.01.1930 r. w Łodzi, zmarł w 1999 r.)
Grys Eugeniusz (Koło Śródmieście–Polesie, ur. 9.08.1929 r. w Tarnopolu, zmarł w 1997 r.)
Grzymalska Henryka z d. Walter (Koło Bałuty, ur. 5.07.1902 r. w Warszawie, zmarła 15.11.1993 r.pochowana na Powązkach w Warszawie
Gudaniec Aleksander (Koło Górna-Widzew, ur. 1.03.1935 r. w Sużanach, pow. święciański, woj. wileńskie, zmarł 29.07.1995 r.)
Guzik Franciszek (Koło Bałuty, ur. 25.08.1916 r., zmarł 30.08.1993 r.)

Hadler Zdzisława z d. Karlikowska (Koło Śródmieście-Polesie, ur.1.08.1925 r. w Różynie, pow. ko- welski, zmarła 4.11.1991 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Łodzi na Zarzewie)
Hasik Stanisława z d. Rodziewicz (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 1.04.1932r w Antonowie, pow. oszmiański, woj. wileńskie, zmarła 15.02.2001 r.)
Heller Stefania z d. Majewska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 29.08.1906 r. w Trąbkach, woj. warszaw
skie, zmarła 27.07.1994 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu komunalnym na Dołach)
Hibner Józefa z d. Wierzchowska (Koło Śródmieście-Polesie, ur.29.07.1912 r. w Jekaterynosławiu w Rosji, zmarła 21.09.1992 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogodowej w Łodzi)
Holszańska Janina z d. Antoniewska (Koło Bałuty, ur. 19.06.1900 r. w Łodzi, zmarła 12.09.1989 r.,pochowana na cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Hołowenko Zdzisław (Koło Bałuty, ur. 15.08.1931 r. w os. Husaki, woj. nowogródzkie, zmarł 29.09.1995 r.,
pochowany na cmentarzu katolickim w Aleksandrowie)
Hordziejewicz Antonina Koło Zgierz, ur. 17.01.1919 r. w Ladowiczach, zmarła w maju 1992 r., po- chowana
na cmentarzu w Białej k. Zgierza)
Huszcza Teresa(Koło Śródmieście-Polesie, ur. 6.01.1921 r.w Dzisnie, woj. wileńskie, zmarła w 1989 lub 1990 r.)

Iczetkin Genowefa z d. Jędrzejczak (Koło Bałuty, ur. 20.01.1925 r. w Łodzi, zmarła 11.11.1992 r.)
Jacniacka Leokadia z d. Świerczyńska (Koło Górna-Widzew, ur. 22.12.1924 w Granatowie,
woj. wo- łyńskie)
Jacniacki Józef (Koło Górna-Widzew, ur. 18.09.1920 r. w Urzędowie, woj. lubelskie, zmarł 18.10.1992 r.)
Jacoń Nadzieja z d. Gajewska (Koło Pabianice, ur. 15.08.1900 r. w Znosiczach, zmarła 16.10.1990 r.,
pochowana na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Jajkowski Bolesław (Koło Pabianice, ur. 8.02.1913 r. w Chorochoryniu, woj. wołyńskie, zmarł 22.10.1996 r.,
pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Pabianicach przy ul. Kilińskiego)
JakubiszynTeresa Alicja (Koło Zgierz, ur. 28.07.1929 r. w Łucku, zmarła 31.01.1994 r., pochowana w Pabianicach
na cmentarzu przy ul. Kilińskiego)
Janczurewicz Witold (Koło Górna i Widzew, ur. 2.07.1921 r. w Gumbaczach, pow. grodzieński, brak daty śmierci)
Janicki Eugeniusz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 8.09.1907 r., zmarł w Łodzi)
Jankowska Krystyna z d. Wrzoś (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 10.06.1926 r. w Samborze,
woj. lwowskie, zmarła 18.05.2000 r.)
Jaroszyński Stanisław (Koło Śródmieście-Polesie oraz Bałuty, ur. 15.05.1935 r. w Balewiczach, woj.
nowogródzkie, zmarł 21.07.1994 r. w Kanadzie, pochowany na cmentarzu na Dołach w Łodzi)
Jasiewicz Witold (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 25.08.1908 r. w Smorgoniach, woj. wileńskie, zmarł we Wrocławiu)
Jasińska Józefa z d. Antoniewska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. w 1898 r. w Łodzi, zmarła w 1990 r.)
Jermolińska Regina z d. Rosiak (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 11.05.1922 r. w m. Smołwa w ZSRR,
zmarła w 1999 r
Juralewicz Anna z d. Nosul (Koło Bałuty, ur. 15.06.1895 r. w Cierpieniętach, zmarła 28.07.1992 r., pochowana na cmentarzu św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi)
Jurek Bolesław (Koło Bałuty, ur. 19.09.1928 r. w Orzechowie w woj. brzeskim, zmarł w 2000 r.)
Jurek Mieczysław (Koło Pabianice, ur. 8.06.1930 r. w Orzechowie w woj. brzeskim, zmarł 7.10.2001 r., pochowany na cmentarzu komunalnym w Pabianicach)
Jurewicz Czesław(Koło Bałuty, ur. 6.06.1929 r. w Wilnie, zmarł w maju 1995 r.)

Wilhelmina Kaczkowska (Koło Bałuty, ur. 8.12.1906 r., zmarła 9.12.1991 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Anna Kaczyńska z d. Wieteska (Koło Górna-Widzew, ur. 8.06.1921 r. w Annasławiu, zginęła tragicznie 3.03.1994 r., pochowana na cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi)
Jarosław Kafluk (Koło Bałuty, ur. 15.05.1906 r. w Feliksówce, woj. tarnopolskie, zmarł w marcu 1995 r.)
Janina Kalinowicz z d. Pęska (Koło Bałuty, ur. 20.04.1927 r., zmarła w 1997 r.)
Józef Kamiński (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 4.01.1916 r. w Łodzi, zmarł w Łodzi)
Maria Kania, z d. Kuchar (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 21.12.1909 r. w Ostrowiu Nowym, zmarła w kwietniu 1999 r
Jadwiga Kaszyńska (Koło Zgierz, ur. 27.03.1908 r. w Kielcach, zmarła 12.11.1993 r., pochowana w Białymstoku)
Celestyn Kaźmierczuk (Koło Zgierz, ur. 13.04.1916 r. w Patokach, zmarł 21.12.1991 r., pochowany w Ozorkowie)
Witold Kibilski (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 17.02.1928 r. w Radczysku, pow. stoliński, woj. brzeskie, zmarł 12.03.1999 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Sopockiej w Łodzi)
Helena Klekot z d. Cierlut (Koło Górna-Widzew, ur. 11.11.1902 r. w Szaszoszkach, zmarła 27.08.1991 r., pochowana w Wodzisławiu Śląskim)
Stefania Kleszczonek (Koło Zgierz, zmarła w 2000 r., pochowana w Łęczycy)
Włodzimierz Klimczak (Koło Bałuty, ur. 26.03.1912 r., zmarł 4.04.1994 r., pochowany w Łodzi na cmentarzu prawosławnym na Dołach)
Maria Kłopotowska (Koło Górna-Widzew, ur. 12.04.1912 r. w Siemiatyczach, zmarła 26.03.1993 r., pochowana na cmentarzu Łukaszki w Kutnie)
Jerzy Kłopotowski (Koło Górna i Widzew, ur. 5.07.1940 r. w Patry-Siemiatyczach, zmarł w 1992 r.)
Marian Kłusek (Koło Zgierz, ur. 7.11.1931 r. w Muzułowicach, woj. lwowskie, zmarł 20.06.1993 r., pochowany na nowym cmentarzu w Ozorkowie)
Mieczysław Kmiotek (Koło Pabianice, ur. 9.01.1932 r. w Serhowie, pow. sarneński, woj. wołyńskie, zmarł 15.08.2000 r., pochowany na cmentarzu komunalnym w Pabianicach)
Stefania Knapp z d. Daniec (Koło Bałuty, ur. 3.10.1903 r. w Kobajłach, woj. wileńskie, zmarła 22.01.1990 r., pochowana na cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi)
Eugeniusz Knigawka (Koło Bałuty, ur. 13.03.1928 r. w Wistyczach n.Bugiem, zmarł 5.10.1995 r., pochowany na cmentarzu katolickim w Aleksandrowie)
Irena Kobiela, z domu Walukiewicz (Koło Zgierz, ur. 23.07.1932 r. w Puszczy-Rafałówce, pow. słonimski, zmarła 9.08.1997 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Parzęczew- skiej w Zgierzu)
Janina Koch z d. Krzymowska (Koło Górna-Widzew, ur. 10.05.1907 r. w Hrubieszowie, zmarła 5.05.1995 r.)
Jadwiga Kolasińska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 20.08.1920 r. w Łodzi, zmarła 13. 04.1999 r., pochowana na cmentarzu rzymsko katolickim na Dołach w Łodzi)
Helena Kołaczyńska (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, zmarła w 2000 r.)
Franciszek Kołaczyk (Koło Górna i Widzew, ur. 8.02.1926 r. w Wołożynie, woj. nowogródzkie, brak daty śmierci)
Magdalena Kołodziej z d. Kłusek (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 15.07.1912 r. w Rzeszowie, zmarła 16.10.1997 r., pochowana na cmentarzu na Zarzewie w Łodzi)
Zygmunt Konczarek (Koło Zgierz, ur. 27.11.1928 r. w Osadzie Kozioł, pow. drohiczyński, woj. poleskie, zmarł 20.12.1999 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Białej k. Zgierza)
Stefania Kondratowicz z d. Uszpolewicz (Koło Bałuty, ur. 1.02.1922 r. w Wiłkomierzu, woj. wileńskie, zmarła 22.01.1990 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu na Mani)
Wojciech Korasiewicz (Koło Bałuty, ur. 15.02.1915 r., zmarł 29.10.1997 r., pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Karol Korzeniowski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 3.11.1901 r. we Włostowicach, pow. puławski, woj. lubelskie, zmarł w 1997 r.)
Władysława Kotynia z d. Olczyk (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 3.09.1924 r. w Małych Strzelcach, pow. radomszczański, zmarła 6.12.1991 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Anna Kowalska z d. Krzyżanowska (Koło Zgierz, ur. 16.02.1906 r. w m. Socha, zmarła w czerwcu 1994 r.)
Eleonora Kowalska, z d. Kwinto (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 1.01.1910 r. w Grodnie, zmarła 6.08.1999 r., pochowana na cmentarzu św. Franciszka w Łodzi)
Maria Kowalska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 12.03.1914 r. w Łumnej, woj. poleskie, zmarła 1.10.1993 r., pochowana na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Zofia Kowalska z d. Krasińska (Koło Górna-Widzew, ur. 30.05.1911 r. w Podborzu, zmarła 25.12.1995 r.)
Halina Kownacka z d. Żydowicz (Koło Górna-Widzew, ur. 19.04.1924 r. we wsi Zaremby Kościelne, pow. Ostrów Mazowiecka, zmarła w grudniu 1992 r.)
Anatoliusz Kozłowski (Koło Bałuty, ur. 12.03.1906 r. w Brześciu n.Bugiem, zmarł 12.04.1995 r., po- chowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Jerzy Krajewski (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 15.01.1931 r. w Skrzyplewie, pow. wołożyński, woj. nowogródzkie, zmarł 17.09.1998 r.)
Bronisława Krakała (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 10.02.1937 r. w Pelaczach, zmarła w 1997 r.)
Ryszard Wiktor Krasilewicz (Koło Śródmieście-Polesie, żołnierz Armii Krajowej ps. „Andrzej”, ur. 24.08.1925 r., zmarł 16.12.1991 r., pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)
Jerzy Krawczyk (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 6.05.1932 r. w Ogulcu w gm. Różane w pow. kosowskim, zmarł 4.03.2001 r.)
Wanda Kruażyr z d. Stocka (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 31.07.1916 r. w Błagowieszczańsku w Ro- sji, zmarła w 1990 (?) r.
Roman Krupicki członek Armii Krajowej, borowiczanin (Koło Pabianice, ur. 22.03.1923 r. w Dzierz- bach, pow. sokołowski, zmarł 6.05.1999 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Pabianicach)
Marianna Krzesińska z d. Pawlikowska (Koło Górna-Widzew, ur. 7.08.1907 r. w Łodzi, zmarła 4.10.1995 r.)
Zdzisław Księżniak (Koło Górna-Widzew, ur. 5.03.1929 r. w Majewie, pow. sokólski, woj. białostoc- kie, zmarł 8.03.1995 r.)
Anna Kuca, I voto Buczek, z domu Andrusińska (Koło Pabianice, ur. 25.08.1913 r. w Lipicy Górnej, woj. stanisławowskie, zmarła 6.01.1997 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Pabianicach przy ul. Kilińskiego)
Lucjan Kucharski (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 9.11.1927 r. w Bojanówce, woj. wołyńskie, zmarł 29.10.2000 r.)
Jan Kułakowski (Koło Pabianice, ur. 24.07.1927 r. w m. Judocha, pow. wileńsko-trocki, zmarł 14.02.1998 r.)
Stanisława Kułaniecka z d. Wasilewska (Koło Bałuty, ur. 8.05.1915 r. w Białymstoku, zmarła 28.01.1995 r., pochowana na cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi)

Stefania Lachowicz z d. Ganbryś (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 13.03.1919 r. w Starym Sączu, zmarła
ok. 1993 r.)
Irena Ada Lazarek z d. Worotyńska (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 3.12.1931 r.
w Szlachetczyźnie, pow. brasławski, woj. wileńskie, zmarła 22.01.2001 r., pochowana na cmenta-
rzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Wacław Lenczewski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 14.07.1910 r.w Rzędzianach, woj. białostockie,
zmarł w 1991 r. lub wcześniej)
Maria Leszkiewicz, z domu Mazur (Koło Górna-Widzew, ur. 21.03.1926 r. w Osadzie Choroszewicze,
pow. słonimski, zmarła ok. 1992 r.)
Helena Leśniak z d. Choińska (Koło Bałuty, ur. 11.01.1911 r. w Radoszycach, woj. kieleckie, zmarła
w 1999 r.)
Danuta Irena Lewandowska z d. Pękala (Koło Bałuty, ur. 8.11.1931 r. w Ożeninie na Kresach, zmar-
ła 20.01.2001 r., pochowana na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Leopold Lewiński (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 5.07.1925 r. w Grodnie, zmarł w marcu 2000 r.)
Ryszard Lichocik (Koło Bałuty, ur. 15.06.1936 r. w Dubnie, wieloletni członek Zarządu Oddziału,
przewodniczący Komisji Programowo-Organizacyjnej, długoletni członek Zarządu Koła Łódź
Bałuty, zmarł 13.01.1998 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej
w Łodzi)
Maria Lilewicz z d. Kuźmicz (Koło Zgierz, zmarła w 1991 r., pochowana na starym cmentarzu
w Zgierzu)

Henryka Maciołowska z d. Kwaśniewicz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 19.01.1909 r. w Samborze,
zmarła 10.07.1995 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Irena Mackiewicz z d. Jakóbczyk (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 27.06.1915 r. w Bilskiej Woli, pow.
piotrkowski, zmarła w 1993 r.)
Edward Malinowski (Koło Górna-Widzew, ur. 25.06.1918 r. w Pieżkach, woj. białostockie, zmarł
22.07.1993 r.)
Janina Małowiejska z d. Szalc (Koło Bałuty, ur. 5.10.1925 r. w Poznaniu, zmarła w 1999 r.)
Zbigniew Kamuszka (Konstantynów, ur. 15.09.1938 r. w Lesiszczach w woj. łuckim, zmarł 25.10.1992 r.)
Bronisława Mańkowska z d. Lorenc (Koło Górna-Widzew, ur. 20.04.1906 r. w Miejscu Piastowym,
nauczycielka Ziemi Poleskiej, zmarła 13.04.1994 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu katolic-
kim św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Czartoryskiego)
Edward Mańkowski (Koło Górna-Widzew, ur. 5.03.1932 r. w Chodosach Dolnych, pow. Brześć
Litewski, woj. poleskie, zmarł 2.06.1997 r., pochowany w Łodzi na cmentarzu rzymskokatolickim
pw. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Czartoryskiego)
Edward Markoni (Koło Pabianice, ur. 16.08.1920 r. w Skrzyńcu, zmarł 15.02.2000 r., pochowany na
cmentarzu ewangelickim w Pabianicach)
Czesław Masiul (Koło Zgierz, żołnierz Armii Krajowej, ur. 23.02.1927 r. w Nowogródzkiem,, zmarł
23.10.1992 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Spacerowej w Zgierzu)
Cyprian Masłowski (prezes Koła Pabianice, ur. 28.07.1925 r. w woj. tarnopolskim, zmarł 25.12.1993 r.,
pochowany na cmentarzu ewangelickim w Pabianicach przy ul. Kilińskiego)
Lucyna Materek (Koło Bałuty, ur. 16.12.1904 r., zmarła 30.01.1993 r., pochowana w Łodzi na centa-
rzu św. Anny na Zarzewie)
Zenobiusz Matysiak (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 11.01.1929 r. w Łodzi, zmarł 13.05.1992 r., pocho-
wany na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Antoni Mazur (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 1.01.1907 r., zmarł 16.09.1996 r., pochowany na
cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Maria Mazur z d. Moroz (Koło Pabianice, ur. 7.02.1907 r. w Miłaszewie, woj. wileńskim, zmarła
13.03.1991 r.)
Władysław Mazur (Koło Pabianice, ur. 27.06.1933 r. w Miorach, kolonia Miłoszowa, pow. brasławski,
woj. wileńskie, zmarł 5.08.1997 r., pochowany na cmentarzu ewangelickim w Pabianicach)
Wacław Mencel (Koło Pabianice, ur. 3.03.1914 r. w Górnej Świsłoczy, woj. grodnieńskie, zmarł w 1991
r., pochowany w Łasku)
Zofia Stefania Michalakowa z d. Bończa-Romanowska (Koło Śródmieście–Polesie, ur. 2.09.1908 r.
w Tomsku, zmarła 30.04.1998 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach
w Łodzi)
Helena Michałowska z d. Łuczka (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 26.06.1926 r.
w Krywuli, pow. oszmiański, woj. wileńskie, zmarła 20.03.1996 r.)
Tadeusz Mikołajczyk (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 4.09.1912 r. w Łodzi, zmarł 22.04.1991 r.)
Aleksy Mikołajew (Koło Bałuty, ur. 3.01.1905 r. w Ostrowi Mazowieckiej, zmarł 26.12.1993 r., pocho-
wany na cmentarzu woskowym na Dołach w Łodzi)
Wiktoria Mikołajew z d. Brajczewska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 18.09.1917 r. w Charkowie,
zmarła 5.10.1996 r., pochowana na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi)
Roman Milan (Koło Bałuty, ur. 12.07.1929 r. w Drohobyczu, woj. lwowskie, zmarł 17.05.1992 r.,
pochowany na cmentarzu św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi)
Stanisław Milewski (Koło Górna-Widzew, ur. 11.04.1927 r. w Piekarach, pow. Grodzisk Mazowiecki,
zmarł 21.05.1993 r., pochowany w Białej Rawskiej)
Zofia Moczułło z d. Andrzejewska (Koło Śródmieście–Polesie, ur. 27.11.1909 r. w Wilnie, zmarła
1.05.1998 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Natalia Mosiewicz-Łuba z d. Gojrzewska (Koło Bałuty, ur. 10.04.1915 r. w Rukońcach, pow. lidzki,
woj. nowogródzkie, zmarła w 2000 r., pochowana na cmentarzu na Dołach w Łodzi)

Antoni Nagalewski (Koło Górna-Widzew, ur. 24.03.1924 r.w Klenowej, zmarł 8.03.1994 r.)
Jerzy Namysłowski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 27.02.1912 r. w Milejowie, woj. piotrkowskie, zmarł
10.02.1993 r., pochowany w Łodzi na cmentarzu komunalnym na Dołach)
Józef Nasiłowski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 24.03.1924 r. w Niewiadomej, woj. siedleckie, zmarł
w Łodzi)
Cecylia Neuman z d. Żabińska (Koło Bałuty, ur. 26.06.1908 r. w Grajewie, zmarła 6.10.1992 r.,
pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Zarzewie w Łodzi)
Teodozja Niezgodzińska z d. Szymczak (Koło Bałuty, ur. 17.05.1908 r. w Piotrkowie, zmarła w lipcu
1994 r., pochowana na cmentarzu na Dołach w Łodzi)
Regina Nowak z d. Rusaczonek (Koło Bałuty, ur. 28.12.1908 r. w m. Łużki, pow. dzisneński, woj.
wileńskie, zmarła 10.11.1998 r., pochowana na cmentarzu w Rokicinach)

Adam Ochocki (Koło Bałuty, ur. 9.02.1913 r. w Łodzi, zmarł 11.12.1991 r.)
Helena Omulecka z d. Wiszniewska, żona Sybiraka Jana Omuleckiego (Koło Śródmieście-Polesie, ur.
15.12.1919 r. w Tokmaku, ZSRR, zmarła 16.02.2001 r., pochowana na cmentarzu rzymskokato-
lickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Wiktor Opaliński (Koło Górna i Widzew, ur. 13.02.1925 r. w Łodzi, zmarł 19.08.1991 r.)
Henryk Orłowski (Koło Pabianice, ur. 3.02.1929 r. brak daty śmierci)
Władysława Owczarek z d. Kusz (ur. 26.06.1928 r. w Równem, zmarła w kwietniu 1993 r.)

Helena Pacanowska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 24.11.1907 r. w Łodzi, zmarła w 1993 r.)
Jadwiga Paciejewska, z d. Stocka, śpiewaczka-solistka Teatru Wielkiego w Łodzi i aktywna członkini
Chóru Sybiraków (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 6.02.1922 w Błagowieszczeńsku, zmarła
8.01.2000 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi)
Feliks Pankiewicz (Koło Zgierz, ur. 15.08.1907 r. w Rogoźnicy, pow. wołkowyski, zmarł 11.01.1993 r.,
pochowany na starym cmentarzu w Ozorkowie)
Eugeniusz Pasiecznik (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 10.02.1920 r. w Sądowej Wiszni, woj. lwowskie,
zmarł 19.11.1998 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Kazimiera Pasiecznik z d. Warsz (Koło Śródmieście–Polesie, ur. 4.03.1920 r. we Lwowie, zmarła
28.11.1997 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Wincenty Paszkiewicz (Koło Bałuty, ur. 22.01.1922 r. w Piszczatyńcach, woj. wołyńskie, zmarł
w 1999 r.)
Jan Paszko (Koło Górna-Widzew, ur. 14.06.1929 r. w Jarocinie, woj. tarnobrzeskie, zmarł
28.09.1996 r., pochowany w Justynowie)
Janina Pawłowska (Koło Śródmieście-Polesie, zmarła w 1991 r.)
Józef Pawłowski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 3.12.1917 r. w Kurmelanach, woj. wileńskie, zmarł
26.12.2000 r., pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Klara Pągowska (Koło Bałuty, ur. 13.11.1908 r. w Łodzi, brak daty śmierci)
Jan Pełczyński (Koło Górna-Widzew, zmarł 20.03.1990 r.)
Zbigniew Pełczyński (Koło Górna-Widzew, ur. 4.01.1925 r. w Łodzi, zmarł 20.03.1990 r.)
Antoni Perz (Koło Zgierz, ur. 6.06.1910 r. w Czmachowie, zmarł 31.12.1993 r., pochowany
w Strykowie)
Marianna Perz (Koło Zgierz, ur. 9.08.1916 r. w Tymiance k. Strykowa, zmarła 5.12.1995 r., pochowana
w Strykowie)
Zbigniew Petecki (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 21.02.1906 r. w Pomorzanach, zmarł w 1991 r.)
Franciszek Piechulski (Koło Pabianice, ur. 6.08.1911 r. w Wólce, pow. łaski, zmarł w sierpniu 1999 r.,
pochowany na cmentarzu w Buczku)
Kazimierz Pieczyński (Koło Zgierz, ur. 4.03.1922 r. w Adamowiczach, pow. augustowski, woj. biało-
stockie, zmarł 11.11.1999 r.)
Stanisław Pierożyński - pierwszy Prezes Koła Pabianice (ur. 17.06.1934 r. w Nowych Rokiniach, pow.
łucki, zmarł 24.10.1995 r., pochowany na cmentarzu katolickim w Pabianicach)
Krystyna Pietras-Kraszewska (Koło Bałuty, ur. 29.04.1928 r. w Warszawie, zmarła 26.12.1997 r.,
pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Feliks Płóciennik (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 13.05.1915 r. w Niemczech w Gauching, zmarł
15.02.1994 r., pochowany na cmentarzu baptystów na Dołach w Łodzi)
Stanisława Płóciennik, z d. Mikos (Koło Pabianice, ur. 12.04.1921 r. w Krynkach, pow. kielecki, zmarła
6.12.1999 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Pabianicach)
Matylda Podwysocka z d. Czarnecka (Koło Górna-Widzew, ur. 24.02.1924 r. w Grodnie, zmarła
13.05.1996 r.)
Danuta Pogado z d. Kowalska (Koło Zgierz, ur.28.12.1929 r. w Brześciu n. Bugiem, zmarła 14.01.2001
r., pochowana w Łęczycy)
Janina Popławska (ur. 1913 r., zmarła w 1991 r. lub wcześniej)
Waldemar Poźniak (Koło Górna-Widzew, ur. 1.01.1930 r. w Jawnieliszkach, pow. święciański, zmarł
30.12.1994 r.)
Janina Prus-Studzińska z domu Andrzejewska (Koło Górna-Widzew, ur. 26.05.1912 r. we Wróbliku
Szlacheckim, pow. sanocki, zmarła 5.11.1996 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim
przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Bronisław Przybysz (Koło Zgierz, ur. 24.10.1935 r. w Stasinie, pow. nowowilejski, woj. wileńskie, zm.
28.10.1999 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Solcy Wielkiej k. Ozorkowa)
Stanisław Pszczółkowski (Koło Bałuty, ur. 14.11.1926 r. w Sierpcu w woj. warszawskim, zmarł
25.07.2001 r., pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)

Józef Ragus (Koło Górna-Widzew, ur. 10.03.1895 r. w Oblinie, pow. garwoliński, zmarł 17.08.1996 r.,
pochowany na cmentarzu katolickim w Rudzie Pabianickiej)
Tadeusz Rak ( pochowany w Łodzi na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej)
Józef Reginia (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 1.01.1922 r. w Miłtach, woj. wileńskie, zmarł w 1990 lub
w 1991 r.)
Jerzy Rembowski (Koło Górna i Widzew, ur. 25.04.1914 r. w Łodzi, zmarł 25.10.1991 r.)
Alfred Rodziewicz (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 15.01.1934 r. w Kusztanach,
woj. wileńskie, zmarł 16.05.2001 r.)
Eugenia Rogowska z d. Przybyło (Koło Łódź Śródmieście-Polesie, ur. 27.11.1924 r. w Widełkach
w woj. rzeszowskim
Stanisław Rozciecha (Koło Bałuty, ur. 24.04.1925 r. w Zadnieszówce, woj. tarnopolskie, zmarł
19.01.1993 r., pochowany na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi)
Henryka Rozmarynowska z d. Ajnenkiel (Koło Bałuty, ur. 15.07.1923 r. w Równem, woj. wołyńskie,
zmarła w 1990 lub 1991 r.)
Józef Rudak (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 19.03.1935 r., zmarł w 1997 r.)
Ryszard Rymarski (Koło Zgierz, ur. 23.03.1930 r. w Stryju, woj. stanisławowskie, zmarł w 1990 r.,
pochowany w Zgierzu)
Edmund Ryżycki (Koło Górna i Widzew)

Tadeusz Sałata (Koło Pabianice, ur. 7.09.1908 r. w Łodzi, zmarł w lutym 1991 r.)
Anna Sawoniewska, z d. Nowicka (Koło Zgierz, ur. 25.01.1927 r. w m. Barany, gm. Iwacewicze, pow.
Kossów Poleski, zmarła 30.11.1999 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Grotni-
kach k. Ozorkowa)
Marian Seroczyński (Koło Śródmieście-Polesie, zmarł w 1992 r. lub wcześniej)
Genowefa Siejkowska z d. Alberska (Koło Górna-Widzew, ur. 8.05.1922 r., zmarła 20.01.1991 r.)
Henryk Siemaszko (Koło Pabianice, ur. 26.02.1923 r. w Siemaszkach, pow. grodzieński, zmarł w lutym
1997 r., pochowany na cmentarzu w Żdżarach)
Marian Siewruk (Koło Zgierz, ur. 11.03.1930 r. w Hłaskowszczyźnie, pow. nieświeski, zmarł
w 1991 r., pochowany na cmentarzu w Dalikowie)
Salomea Sinica, z domu Hermanowicz, wdowa po Sybiraku (Koło Pabianice, ur. 10.12.1914 r.
w Dziadkowicach, woj. wileńskie, zmarła 3.10.1996 r.)
Anna Skowrońska z d. Wrzos (Koło Bałuty, ur. 15.02.1928 r. w Turce n. Stryjem, woj. stanisławow-
skie, zmarła 10.05.1992 r., pochowana na cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Hipolit Jan Słowiński (Koło Górna-Widzew, ur. 25.06.1933 r. w Kowlu, woj. wołyńskie, zmarł 4.09.97
r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej
w Łodzi)
Bronisław Słysz (Koło Pabianice, ur. 25.12.1922 r w Żyrawie, zmarł 25.02.1994 r.)
Jadwiga Sochaczewska z d. Huszcza (Koło Bałuty, ur. 6.02.1924 r. w Mikołajewie w woj. wileńskim,
zmarła 9.08.2001 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. Św. Anny na Zarzewie
w Łodzi)
Zdzisława Sokołowska z d. Strzygowska (Koło Bałuty, ur. 1.08.1906 r. Rożniatowie, zmarła 1.08.1995
r., pochowana na cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi)
Michał Solski (Koło Górna-Widzew, ur. 13.02.1920 r. w Leśniowicach, woj. lwowskie, zmarł w 1990 r.)
Marian Soroczyński (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 14.09.1915 r. w Trokielach, woj. nowogródzkie,
zmarł w 1990 lub 1991 r.)
Zbigniew Stańczyc (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 29.01.1917 r. w Wiatrówce,
woj. wileńskie, zmarł 1.05.2001 r.)
Konstanty Starzyński (Koło Bałuty, ur. 30.03.1923 r. w Kozłowicach k. Grodna, chorąży sztandaru
Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi, zmarł 11.02.1998 r., pochowany na cmentarzu rzymsko-
katolickim na Mani w Łodzi)
Jan Statkiewicz (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 1.11.1923 r. w Skojciszkach
w woj. wileńskim, zmarł w lipcu 2001 r.)
Bogdan Stemplewski (Koło Bałuty, ur. 1.11.1928 r. w Draźnie, zmarł w styczniu 1999 r.)
Witold Stępień (Koło Pabianice, ur. 27.12.1928 r. w Osadzie Krechowieckiej, pow. równeński, zmarł
20.07.1993 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Kilińskiego w Pabianicach)
Marian Stopczyński (Koło Bałuty, ur. 26.03.1915 r. w m. Sopel, zmarł 19.03.1995 r., pochowany na
cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Marian Jerzy Suchocki (Koło Łódź Śródmieście-Polesie, ur. 1.01.1922 r. w Wilnie, zmarł 19.10.1993 r.,
pochowany na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Feliks Szadkowski (Koło Zgierz, ur. 6.04.1920 r. w Zgierzu, zmarł w październiku 2001 r., pochowany
na cmentarzu rzymskokatolickim w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi)
Maria Szczepaniak z d. Krywiczanin (Koło Bałuty, ur. 15.08.1912 r. w Głębokiem w woj. wileńskim,
zmarła w czerwcu 1998 r., pochowana na cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Wacław Szczepanowicz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 26.06.1912 r. w Bohuszkach, pow. oszmiański,
woj. wileńskie, pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)
Józef Szczygielski (Koło Górna-Widzew, ur. 2.06.1923 r. w Boryczowcach, woj. tarnopolskie, zmarł
w 1994 r.)
Helena Szefer z d. Bagieńska (Koło Górna i Widzew, ur. 1.01.1924 r. w Kozanach w woj. wileńskim,
brak daty śmierci)
Emilia Szelech z d. Orzeszko (Koło Śródmieście–Polesie, ur. 1.04.1919 r. w Nieświeżu, woj. nowo-
gródzkie, zmarła 13.01.1998 r., pochowana na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Michał Szelech (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 31.12.1922 r. na Ziemi Nowogródzkiej, zmarł 5.04.1995
r., pochowany w Łodzi na cmentarzu komunalnym przy ul. Szczecińskiej)
Helena Szkopiecka z d. Świątek – córka zesłańca Michała Świątka (Koło Górna-Widzew, zmarła
w 1994 r.)
Janina Szmitler z d. Perlic (Koło Bałuty, ur. 27.01.1928 r. w Słonimie, zmarła w 1990 lub 1991 r.)
Jan Szorkin (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 20.09.1906 r. w Wilnie, zmarł w 1991 r.)
Edward Szwarcsztajn (Koło Bałuty, ur. 15.08.1909 r. w Warszawie, zmarł 10.08.1994 r.,
pochowany na cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi)
Halina Szwed z d. Banaszkiewicz, żona zesłańca Józefa Szweda (Koło Górna-Widzew, ur. 10.09.1935
r. w Łodzi, zmarła 8.12.1995 r.)
Józef Szwed (Koło Górna-Widzew, ur. 3.05.1929 r. w Bienkowej Wiszni, woj. lwowskie, zmarł
3.05.1992 r.)
Waleria Szymańska z d. Domaradzka (Koło Bałuty, ur. w 1919 r., zmarła we wrześniu 1991 r.)
Tadeusz Szymański (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 1.03.1932 r. w Iwacewiczach, pow. kosowski, woj.
poleskie, wiceprezes Koła, zmarł 26.08.1998 r., pochowany 5.10.1998 r. na cmentarzu rzymsko-
katolickim św. Wojciecha przy ul. Kurczaki w Łodzi)
Tomasz Szymański (Koło Pabianice, ur. 14.08.1914 r. w Ukarnicy Dolnej, woj. lwowskie, zmarł
25.04.1992 r.)

Stanisław Ścieszko (Koło Zgierz, ur. 4.05.1935 r. w Serbinowie, woj. nowogródzkie, zmarł 28.10.2000
r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Zgierzu)
Jerzy Śmierzchalski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 23.04.1920 r. w Wilnie, żołnierz wileńskiej AK,
więzień NKWD, zmarł 28.10.1997 r., pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach
w Łodzi)
Irena Śmigielska (Koło Bałuty, ur. 15.08.1923 r. w Grodnie, zm.14.02.1999 r., pochowana w Łodzi na
cmentarzu na Mani)
Jan Świderek (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 7.12.1922 r. w Złotej, pow. skier-
niewicki, zmarł 16.03.1998 r.)
Witold Świętochowski (Koło Górna i Widzew, ur. 6.01.1925 r. w Małyniu, w woj. sieradzkim, zmarł 02.04.1996r.
pochowany w miejscowości Małyń (Województwo łódzkie, Powiat poddębicki, Gmina Zadzim) (fotografia grobu
w poście poniżej )
Stefan Tkaczuk (Koło Bałuty, ur. 6.011936 r. w Wyżarach k. Brześcia n.Bugiem, zmarł 24.06.1994 r.,
pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)
Jadwiga Tomczyńska z d. Czupryńska (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 12.10.1914 r. w Zatorze, pow.
wadowicki, woj. krakowskie, zmarła 9.12.2000 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim
pw. Św. Rocha w Widawie)
Irena Aleksandra Tosza z d. Suchan (Koło Bałuty, ur. 30.01.1924 r. w Lidzie, zmarła 30.10.1991 r.,
pochowana na cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi)
Eugeniusz Tomczak (Koło Górna-Widzew, ur. 17.09.1924 r. w Suwałkach, zmarł 14.11.1992 r.)
Bronisław Tomczyk (Koło Zgierz, ur. 2.10.1915 r., zmarł 25.03.1993 r., pochowany na starym cmenta-
rzu przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu)
Lech Trelenberg (Koło Górna-Widzew, ur. 5.12.1928 r. w Łodzi, zmarł 27.02.1995 r.)
Stanisław Troczyński (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 3.12.1907 r. w Glinciszkach, woj. wileńskie, zmarł
23.06.1999 r., pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)
Walentyna Truszel (Koło Bałuty, ur. 18.06.1916 r. w Łucku, zmarła 31.03.2000 r., pochowana na cmen-
tarzu w Aleksandrowie)
Joanna Twardowska, z domu Jacoń (Koło Pabianice, ur. 15.04.1933 r. w m. Złote, pow. stoliński, woj.
poleskie, zmarła 7.12.1996 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Pabianicach przy
ul. Kilińskiego)
Wanda Tyma z d. Trala (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 3.03.1926 r. w Święcianach w woj. wileńskim,
zmarła 14.10.2001 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim św. Wincentego na Dołach
w Łodzi)
Wojciech Tyma (Koło Śródmieście–Polesie, ur. 17.01.1925 r. w Kaliszu, wieloletni honorowy radca
prawny naszego Oddziału i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, zmarł 13.11.1997 r., pochowa-
ny na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Mirosław Tyszecki (Koło Bałuty, ur. 4.10.1920 r. w Stanisławowie, zmarł 2.05.1992 r., pochowany na
cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi)

Marcela Urbuś (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 21.11.1907 r. w Strzemieszycach Wielkich, zm.
10.02.2000 r., pochowana na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Czesław Uścinowicz (Koło Bałuty, ur. 18.03.1928 r. w Łukszynie, woj. wileńskie, zmarł w listopadzie
1992 r.)

Janina Walczak z d. Okła (Koło Bałuty, ur. 22.08.1912 r. w Strzemierzycach w woj. katowickim,
zmarła w 1999 r., pochowana na cmentarzu w Aleksandrowie)
Bolesław Walewski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 10.10.1919 r. w Stanisławowie, zmarł 28.09.1993 r.,
pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Jan Walinowicz (Oddział w Toruniu, ur. 10.07.1921 r. we wsi Rukojnie, pow. wileńsko–trocki, komba-
tant i inwalida wojenny, zmarł 17.01.1998 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim przy
ul. Grudziądzkiej w Toruniu)
Zbigniew Warszakowski (Koło Bałuty, ur. 14.04.1923 r. w m. Fundum, woj. wołyńskie, zmarł
10.08.1990 r., pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi)
Helena Wartalska – córka Sybiraka (Koło Bałuty, ur. 13.12.1917 r. w Oleśnicy, woj. łódzkie, zmarła
w 1995 r.)
Henryk Wawrzak (Koło Pabianice, ur. 10.02.1932 r. w Krasnym Stawie, pow. słonimski, woj. grodzień-
skie, zmarł 26.08.1997 r., pochowany na cmentarzu komunalnym w Pabianicach)
Józef Wdowiak (Koło Pabianice, ur. 14.09.1920 r. we wsi Dziwuliny, pow. piotrkowski, zmarł
6.03.1997 r., pochowany na cmentarzu komunalnym w Pabianicach)
Jadwiga Wende z d. Gorzkiewicz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 19.03.1909 r. w Łańcucie, zmarła
7.01.1995 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach)
Helena Wendorff (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 22.01.1913 r. w Warszawie, zmarła 23.08.1995 r.,
pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach)
Aleksander Wesołucha (Koło Pabianice, ur. 26.02.1922 r. w Zelwie w Białostockiem, zmarł 23.04.2001
r., pochowany w Łodzi)
Józef Wiechowski (Koło Górna-Widzew, ur. 18.02.1917 r. w Natolinie, woj. siedleckie, zmarł w 1992 r.)
Kazimierz Wiechowski (Koło Górna-Widzew, ur. 19.10.1922 r. w Łozawicy, pow. Brześć Litewski,
woj. poleskie, zmarł 20.08.1996 r.)
Wacław Więckiewicz (Koło Zgierz, ur. 11.10.1920 r. w Tomaszowcach, woj. nowogródzkie, zmarł
15.03.1996 r., pochowany w Ozorkowie)
Edward Wilżys (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 12.11.1923 r. w Wilnie, zmarł 7.12.1991 r., pochowany
na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Maria Wojciechowska z d. Klimczak (Koło Bałuty, ur. 2.09.1940 r. na zesłaniu w Kuroczkino na
Syberii, zmarła 18.07.1993 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach)
Marianna Wojciechowska, z d. Farysiak (Koło Bałuty, ur. 12.07.1904 r. w Matyniu, woj. sieradzkie,
zm. 18.11.1999 r., pochowana na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Aleksandra Wojdeł z d. Kołodziejczyk (Koło Bałuty, ur. 13.04.1923 r. w Łodzi, zmarła w 2000 r.)
Zofia Wojtkowska (Koło Bałuty, ur. 22.03.1936 r. w Łodzi, zmarła 15.01.1996 r., pochowana na cmen-
tarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi)
Agnieszka Woszczatyńska z d. Borecka (Koło Zgierz, ur. 17.04.1922 r. w Koszelówce, woj. wołyńskie,
zmarła 9.06.1993 r., pochowana na Starym Cmentarzu przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu)
Jan Wójcik (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur. 17.06.1924 r. w Janowie, woj. lubel-
skie, zmarł 14.02.2001 r.)
Walentyna Wójcikowska z d. Pacocha (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 23.01.1903 r. w Ćmielowie
k. Tarnobrzegu, zmarła 15.04.1995 r., pochowana w Łodzi na cmentarzu na Mani)
Krystyna Wrzoś-Jankowska (Koło Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew, ur.10.06.1926 r.
w Samborze, woj. lwowskie, zmarła 18.05.2000 r., pochowana na cmentarzu ewangelickim przy
ul. Ogrodowej w Łodzi).
Jan Wujewski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 2.04.1916 r. w Ligowie k. Petersburga, zmarł 8.07.1994 r.)
Leokadia Wutke (Koło Bałuty, ur. 25.03.1900 r. w Słonimie, w woj. nowogródzkiem, zmarła 6.04.1999
r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Zarzewie w Łodzi)
Leon Wyrzykowski (Koło Bałuty, ur. 22.07.1920 r. we Lwowie, zmarł w 1989 lub 1990 r.)

Władysław Zabielski (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 19.01.1917 r. w miejscowości Paszki Duże
k. Radzynia Podlaskiego, zmarł 17.05.1992 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim na
Dołach w Łodzi)
Paulina Zasidko (Koło Bałuty, ur. 11.07.1915 r. w Krakowie, zmarła w 1991 r.)
Edward Zaucha (Koło Bałuty, ur. 6.06.1934 r. w Żukowicach Starych w woj. lwowskim, zmarł w 1998
r.)
Anna Zawiasa z d. Sikora (Koło Pabianice, ur. 26.07.1926 r. w kol. Glinna, woj. poleskie, zmarła
1.03.2001 r., pochowana na cmentarzu w Pawlikowicach)
Anna Zawierka z d. Świt (Koło Bałuty, ur. 21.07.1919 r. w Małyniu, zmarła w 1992 r., pochowana na
cmentarzu na Radoszczu w Łodzi)
Stanisław Zdanowicz (Koło Bałuty, ur. 1.12.1906 r. w Krypnie, woj. białostockie, zmarł 30.10.1995 r.,
pochowany w Łodzi na cmentarzu przy ul Szczecińskiej)
Zdzisław Zdoliński (Koło Bałuty, ur. 1.07.1930 r. w Kobylii, woj. wołyńskie, zmarł 18.01.1993 r.,
pochowany na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Józef Zduńczykowski (Koło Zgierz, ur. 17.02.1913 r., zmarł w marcu 1994 r., pochowany w Szczawi-
nie k. Zgierza)
Kazimierz Zienkiewicz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 2.06.1916 r. w Wilnie, zmarł 21.12.1994 r.,
pochowany na cmentarzu na Mani w Łodzi)
Zdzisław Zybert (Koło Pabianice, ur. 23.12.1936 r. w Borowie, woj. wołyńskie, zmarł 27.10.1990 r.,
pochowany na cmentarzu w Kolumnie)
Krystyna Zygadłowicz (Koło Bałuty, ur. 14.03.1932 r., zmarła 14.02.1993 r.)
Małgorzata Bożenna Zygmanowska z d. Klimczak (Koło Bałuty, ur. 4.06.1951 r. w Łodzi, zmarła
27.08.1993 r., pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi)
Kazimierz Żukowski (Koło Bałuty, ur. 15.03.1931 r. w Ostrogu n. Horyniem, woj. łuckie, zmarł
8.01.2001 r., pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Szczecińskiej w Łodzi)
Lucjan Jan Żydowicz (Koło Śródmieście-Polesie, ur. 7.08.1926 r. w Zarembach Kościelnych, zmarł
6.08.1995 r., pochowany na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi)

Biuletyn historyczny Sybirakow Oddziału Łodzkiego
Nr 12 (101)
grudzień 2001 r.
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Postprzez Łopiński_Jacek » 29.03.2010

Uzupełniłem informacje na temat śmierci i miejsca pochówku Mariana Jerzego Suchockiego.

Pozdrawiam serdecznie :)
Jacek Łopiński
Łopiński_Jacek
Aktywny
Aktywny
Lokalizacja: Szczecinek

Re: Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Postprzez wanka » 31.03.2010

Bardzo ładnie dziękujemy :) za uzupełnienia i dobry przykład
Może INNI pójdą :idea: tym śladem

Pozdrawiam
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Postprzez altermeister » 12.08.2010

W powyższej liście Łudzkich sybiraków znalazłem:
Bogdan Stemplewski (Koło Bałuty, ur. 1.11.1928 r. w Draźnie, zmarł w styczniu 1999 r.)

Moją uwagę zwróciła miejscowość w której urodził się śp.Bogdan Stemplewski.
Mój stryj urodził się w 1939roku w miejscowości Draźno w powiecie Słonimskim - obecnie Białoruś.
Przeszukałem chyba wszystkie stare mapy w Internecie i nigdzie jej nie znalazłem.
Może dzisiaj nazywa się inaczej ? Może ktoś z państwa potrafi mi pomóc w tej kwestii.
Pozdrawiam, Michał Kiełsa
Avatar użytkownika
altermeister
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli
Lokalizacja: Wrocław

Re: Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Postprzez Deeno » 02.11.2010

Witam serdecznie.
Będąc ostatnio na cmentarzu w miejscowości Małyń (Województwo łódzkie, Powiat poddębicki, Gmina Zadzim) zainteresowały mnie groby rodziny Świętochowskich.
Zacząłem szukać informacji w necie na ten temat i trafiłem na to forum, a konkretnie na wpis:
"Witold Świętochowski (Koło Górna i Widzew, ur. 6.01.1925 r. w Małyniu, w woj. sieradzkim, brak daty
śmierci)"
Chciałbym uzupełnić informację o dacie śmierci: 02.04.1996r.
Foto nagrobka:
Obrazek
Avatar użytkownika
Deeno
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Ci co odeszli - Sybiracy oddziału Łódzkiego

Postprzez wanka » 13.03.2011

Deeno :witam
Świetna robota. Dziękuję bardzo.
Dane są uzupełnione o datę i miejscowość.

B a r d z o zachęcam do fotografowania starych grobów
na cmentarzach i włączania fotografii w naszym Archiwum zdjęć.
To wielka praca .....ale ileż radości
gdy ktoś poszukujący natrafi na nieznane epitafium

Pozdrawiam :papa
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)


Powrót do Artykuły, praca, dyskusjecron