7310. Lista studentów UJ. poległych w I Wojnie Światowej

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Lista studentów UJ. poległych w I Wojnie Światowej

Postprzez Ludwik » 21.03.2010

Lista studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego poległych w I wojnie Światowej

ANKIEWICZ Jan, ur. 1890 Tuchów, 1913/14 Wydz. Fil., 1914 II Brygada LP, 1916 chory, szpital Wiedeń, zmarł ok. 1917.
AXENTOWICZ Filip, ur. 1894 Londyn, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, 1914 armia austr., 3 pułk obrony kraj., zginął 2 IX 1915 na patrolu pod Łuckiem.
BARYCKI Adam, ur. 1893 Mielec, 1913/14 Wydz. Prawa, Brygada Karpacka LP, zginął 1914 pod Mołotkowem.
BERNATOWICZ Jan (Janusz) ps. Boromeusz, ur. 1890 Płock, 1913/14 Wydz. Fil., plutonowy LP, zginął 23 IX 1914 pod Szczytnikami.
BIDZINSKA Helena, ur. 1893 Łabów, 1915/16 Wydz. Fil., Kolumny Sanitarne KBK, zmarła 18 VII 1918 w szpitalu w Opatowie na skutek zarażenia.
BOBEK Andrzej, ur. 1890 Wróblówka, 1908/09-1913/14 Wydz. Prawa, 1914 wojsk. austr., w VI 1916 ranny w Galicji, zmarł w szpitalu na Węgrzech.
BORECKI Franciszek, ur. 18 III 1893 Sułkowice, 1912/13 Wydz. Prawa, porucznik 13 p.p. wojsk. austr., zginął 15 III 1917 w Perehińsku.
BORELOWSKI Kazimierz, ur. 1891 Kraków, 190940-1913/14 Wydz. Fil., 1914 wojsk. austr., zginął 28 XI 1914 pod Augustowem k. Dęblina.
BREUER Tadeusz, ur. 1895 Kraków, 1915/16 Wydz. Prawa, chorąży wojska austr., zginął 3 XI 1917 na froncie włoskim w Serepenicy.
BRODOWSKI-MIECZySŁAWSKI Mieczysław, ur. 1888 Kielce, 1911/12- 1913/14 Wydz. Lek., porucznik I Brygady LP. poległ 22 V 1915 pod Klimontowem.
BRZOSKA Henryk, ps. Hańcza, ur. 1886 Kołokowszczyki, 1913/14 St. Roln., VIII 1914 I pułk LP, I Brygada, zginął 1915 pod Krzywopłotami.
BUKOWSKI Franciszek, ur. 1888 Olsza, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, chorąży I p.p. wojsk. austr., zginął 23 X 1914 w Patkowie.
BYSTRON Andrzej, ur. 1891 Ustronie Sł., 1909/10 Wydz. Prawa, 1913/14 Wydz. Fil., wojsk. austr., 32p.p. obrony kraj., zginął VI 1918 nad rzeką Piaye we Włoszech.
CHORĄŻY Tadeusz, ur. 1893 Konin, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, oficer I pułku LP, zginął 10 X 1914 w Godawie jako ofiara posterunku.
CZAJKA Ludwik, ur. 1887 Ułanów, 1913/I4 Wydz. Fil., wojsk. austr., zginął w r. 1916.
CZYZEWSKI Władysław,ur. 1883 Andrzejów, 1911/12-1913/14 Wydz. Lek., wojsko austr. (?), zmarł 1916 w Kijowie.
DŁUGOSZ Stanisław, ps. Jerzy Tetera, ur. 1891 Częstochowa, 1910/11- 1913/14 Wydz. Prawa, I Brygada LP, zginął 6 VIII 1916 pod Samoklęskami.
DOBORZYŃSKI Julian, ur. 1891 Mielec, 1913/14 Wydz. Fil., LP, zmarł 1918.
DZIURZYŃSKI Roman, ur. 1893 Zołynia, 1910/11-1913/14 Wydz. Prawa, I Brygada LP, ranny pod Krzywopłotami, zmarł 19 XI 1914w Kwaśniowie.
FALKOWSKI Czesław, ur. 1893 Piotrków, 1913/14 Wydz. Fil., LP, ranny pod Klimontowem, zmarł 6 VI 1915 w Krakowie.
FRIEDMAN Zygmunt, ur. 1892 Kraków, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., zginął na wojnie.
FUCHSEL Edward, ur. 1892 Rudna Mała, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 13 III 1915 pod Czarną Górą.
FUDAKOWSKI Stanisław, ur. 1884 Rossocze gub. Kijów, 1913/14 Wydz. Fil., wojsko ros., poległ w 1915 r.
FYDA Tadeusz, ur. I 892 Jastrzębce, 1913/14 Wydz. Prawa, I pułk LP, poległ 25 XII 1914 pod Łowczówkiem.
GACEK Feliks, ur. 1893 Wola Filipowska, 1913/14 Wydz. Lek., chorąży II pułku LP, poległ w marcu 1915 w bitwie pod Tłumaczem.
GASINSKI Czesław, ur. 1891 Brody k. Kalwarii, 1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ III 1915 pod Gorlicami.
GIEŁCZYNSKI Stanisław, ur. 1893 Kraków, 1911/12-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., kapral I p.p., zginął 7 IX 1915 w bitwie nad Seretem.
GLATMAN Gerard, ur. 1891 Kraków, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, ułan III pułku LP, poległ 7 VII 1916 pod Stobychwą.
GOLCZ Tadeusz, ur. 1892 Warszawa, 1912/13 St. Roln., Legiony Polskie we Francji (Bajończycy), zginął V 1915 w bitwie pod Arras.
GOŁĘBIOWSKI Władysław, ur. 1893 Lwów, 1913/14 Wydz. Prawa, kadet 16 p., wojsko austr., poległ 1914 pod Dęblinem.
GÓRSKI Tadeusz, ur. 1889 Lwów, 1913/14 Wydz. Fil., II Brygada LP, zginął 1915 (?).
GÓRSKI Walery, ur. 1890 Kraków, 1909/10-1913/14 Wydz. Prawa, 1914 wojsko austr., 13 p.p., poległ 30/31 VIII 1915 pod Przewłoką k. Buczacza.
GRABIENSKI Tadeusz, Ps. Korczak, ur. 1896 Będzin, 1913/14 St. Rom., LP, zginął 1915 pod Czarkową.
GRZĄDZIEL Ludwik, ur. Notor Varas (Bośnia), 19I0/11-1913/14 Wydz. Lek., wojsko austr., marynarka wojenna, zginął 4 XIII 1916 Corobia (Rumunia).
GRZESIAK Stanisław, ur. 1893 Kraków, 1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., II pułk strzelców tyrolskich, poległ 29 X 1914 pod Racławicami.
GUZDEK Władysław, ur. 1893 Stryj, 1913/14 Wydz. Prawa, chorąży III pułku LP, poległ 28 X 1915 pod Mołotkowem.
GWIAZDOMORSKI Kazimierz, ur. 1890 Kraków, 1913/14 Wydz. Fil., chorąży LP, poległ 2 XI 1915 pod Kamieniuchą.
HAMALA Franciszek, ur. 1890 Kawęczyn, 1910/11-1913/14 Wydz. Prawa, 32 p.p., wojsko austr., poległ VII 1915.pod Kirasami Wielkimi.
HAYDUKIEWICZ Wincenty, ur. 1890 Limanowa, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, ppor. rezerwy, 29 p.p., wojsko austr., zginął II. 1916.
HORODYNSKI Tadeusz, ur. 1893 Warszawa, 1913/14 Wydz. Fil., chorąży, wojsko ros., poległ 23 VIII 1914.
IZDEBSKI Stanisław, ur. 1894 Nowy Sącz, 1913/14 Wydz. Prawa, I Brygada LP, zginął 4 VII 1916 pod Kościuchnówką.
JACOBI Władysław, ur. 1890 Pilzno, 1910/11-1913/14 Wydz. Fil., wojsko austr., ciężko ranny dostał się do niewoli włoskiej, gdzie zmarł w 1918 r. w szpitalu wojskowym w Ivrei k. Turynu.
KAŃSKI Adam, ur. 1889 Russocice, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, III pułk LP, zginął VII 1916 pod Polską Górą.
KARSKI Kazimierz, ur. 1888 Warszawa, 1913/14 Wydz. Fil., I pułk ułanów Beliny LP, zginął 24 VI 1915 pod Wojciechowicami.
KARWACKI Zygmunt, p5. Bończa, ur. 1893 Paśmiechy, 1912/13-1913/14 Wydz. Fil., I patrol ułanów LP, zginął 4 VII 1916 pod Kościuchnówką.
KASZUBSKI Stanisław, Ps Król, ur. 1880, Wydz. Lek., żelazny medyk, oficer I Brygady LP, wzięty do niewoli pod Łowczówkiem, 7 II 1915 powieszony w Pilznie.
KOTLARCZYK Edward, ur. 1887 Sucha, 1907/08-1912/13 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 6 IX 1915 pod Lublinem.
KOWALSKI Tadeusz, ur. 1887 Dolna Wieś, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, LP, zginął 23 XII 1914 pod Łowczówkiem.
KRAM Leon, ur. 1894 Posada Olchowska, 1912/13-1913/14 Wydz. Fil., LP, zginął 4 VII 1916 pod Polską Górą.
KRAMER Emil, ur. 1891 Szczyrzyc, 1913/14 Wydz. Fil., kapral wojsko austr., zginął 16 X 1916 na froncie włoskim.
KRUPA Władysław Karol, ur. 1887 Tamów, 1906/07 Wydz. Prawa, 1914 rygoryzant, wojsko austr., poległ 27 11918 na froncie włoskim.
KRUSZYNA Jan, ur. 1891 Wola Podlaska, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, LP, ciężko ranny w Karpatach, zmarł X 1915 na sali operacyjnej.
KRYSIŃSKI Wiktor, ur. 1892 Makowiska k. Bydgoszczy, 1912/13-1913/14 Wydz. Lek., wojsko niem., zginął X 1918 na froncie francuskim
KRYSTA Władysław, ur. 1891 Buczkowice, 1913/14 Wydz. Prawa, chorąży 56 p.p. armii austr., poległ 16 V 1915 pod Wielkim Cieszacinem.
KRZEMIENIECKI Józef, ur. 1893 Jadowniki, 1913/14 Wydz. Prawa, LP, poległ 16 II 1915 pod Słotwiną.
KUBLIN Karol, ur. 1892 Wadowice, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., zmarł 1915 w szpitalu wojskowym w Trawniku (Serbia).
KULZYNSKI Leon, ur. 1892 Kraków, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, chorąży LP, poległ 7 XI 1915 pod Bielgowem na Wołyniu.
KUWIK Józef, ur. 1891 Andrychów, 1910/11 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ na froncie rosyjskim.
LEWICKI Zdzisław, ps. Rogala, ur. 1890 Słoboda, 1912/13-1913/14 Wydz. Fil., I Brygada LP, ranny pod Małogoszczą zmarł 12 VIII 1914.
LATA Franciszek, ur. 1890 Bielcze, 1909/10 Wydz. Prawa, 1914 doktorant, wojsko austr., zginął 1915 na Wołyniu.
MARCINKIEWICZ Zygmunt, ur. 1892 Grybów, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., 13 p.p. zginął ok. 1916.
MATYJA Władysław, ur. 1892 Trzebinia, 1911/12-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., 32 pułk, zginął 3 III 1916 pod Verihasa na Przełęczy Dukielskiej.
MEUSS Stefan, ps. Irol, ur. 1892 Gorlice, 1913/14 St. Roki., LP, ułan karpacki, zmarł 11.11.1916 szpital Powirsk.
MĘCZYWÓŁ Stanisław, ur. 1893 Dobrzechów, 1913/14 Wydz. Fil., 45p.p. wojsko austr., zmarł V 1915 w szpitalu wojskowym.
MICHAŁKIEWICZ Stanisław, ur. 1893 Lodź, 1913/14 Wydz. Fil., I Brygada LP, ranny pod Klimontowem, zmarł 28 X 1915 w szpitalu w Kosmanos.
MICHNOWICZ Emil, ur. 1894 Podgórze, 1913/14 Wydz. Fil., LP, 1916 niewola ros., poległ 1918 na Syberii.
MIKUŁA Antoni, ur. 1891 Wieliczka, 1910/11-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., później LP, zginął 1915 pod Bieczem.
MILLI Tadeusz, ur. 1894 Jarosław, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, 2 pułk LP, zmarł 20 X 1917 Jarosław.
MIRTYNSKI Adam, ur. 1894 Sambor, 1911/12-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 1915 pod Jarosławiem.
MITERA Stanisław, ur. 10 VIII 1890 Skołyszew, 1908/09-1913/14 Wydz. Fil., chorąży 6 pułku LP, zginął 22 XI 1915 pod Kościuchnówką.
MUDRY Mieczysław, ur. 1891 Milejówek, 1913/14 Wydz. Prawa, 56 p.p., wojsko austr., poległ 8 III 1915 pod Gorlicami.
NOWAKOWSKI Stanisław, ur. 1886 Bukowa Góra, 1910/11-1913/14 Wydz. Lek., aspirant sanitarny II Brygady LP, zginął 29 X 1914 pod Mołotkowem.
OLSZEWSKI Bogusław Leon, ur. 1886 Nowy Sącz, doktorant Wydz. Prawa, II pułk LP. zginął 29 X 1914 pod Mołotkowem.
PACHOŃSKI Józef, ps. Szkot, ur. 1892 Skawina, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, LP, zginął 22 XII 1914 pod Łowczówkiem.
PAJĄK Kazimierz, ur. 1894, 1913/14 Wydz. Fil., armia austr., zginął 4 IX 1917 pod Monte St. Gabriele.
PIĄTEK Kazimierz, ps. Herwin, ur. 1888 Kraków, 1906/07 Wydz. Fil., kapitan I Brygady LP, poległ 19 V 1915 pod Kozinkiem.
PINKAS Władysław, ur. Jasło, 1910/11-1913/14 Wydz. Prawa, kadet 57p.p. wojsko austr., poległ 11 X 1915 pod Buczaczem.
PIOTROWICZ Ignacy, ur. 1890 Bochnia, 1913/14 Wydz. Prawa, porucznik wojsko austr., zginął 1916 na froncie włoskim.
PISKORCZYK Stanisław, ur. 1890 Kęty, 19101/11-1913/14 Wydz. Prawa, 56 p.p. wojsko austr., zginął 1915.
PODGÓRSKI Tadeusz, ur. 1887 Szczykowa, 1913/14 absolwent Wydz. Prawa, wojsko austr., zginął XI 1914 koło Kielc.
POLANER Szymon, ur. 1894 Jasło, 1911/12 Wydz. Prawa, 57 p.p. wojsko austr., zginął VIII 1915.
POSSINGER Wiktor, ur. 1894 Boguchwała, 1911/12-1913/14 Wydz. Prawa, oficer 40 p.p. wojsko austr., ranny pod Mezilaborcami zmarł 02.11.1915 w szpitalu wojskowym w Hatvan (Węgry).
PYKA Andrzej, ur. 1891 Czaniec, 1913/14 Wydz. Prawa, kadet 56 p.p. wojsko austr., zginął 1915 pod Dęblinem.
RAJSKI Józef, ur. 1890 Nowy Targ, 1913/14 Wydz. Prawa, LP, zginął 1915.
RAMUŁT Iwo Baldwin, ur. 1894 Bochnia, 1913/14 Wydz. Prawa, 20 p.p. wojsko austr., zginął 27 V 1915 w Chruszczowicach nad Sanem.
ROMER Bronisław, ur. 1891 Antonów, 1913/14 Wydz. Fil., LP, rotmistrz I p. ułanów wschodnich, zginął 23 IX 1918 w Rosji.
RUTA Józef, ur. 1890 Chocznia, 1913/14 Wydz. Fil., wojsko austr., zginął w czasie wojny.
RYBARSKI Leonard, ur. 1892 Żywiec, 1913/14 Wydz. Fil., LP, poległ 6 VII 1915 pod Urzędowem.
SCHINAGEL Rachmil, ur. 1890 Olszyna, 1909/10-1913/14 Wydz. Prawa, kadet 57 pp. wojsko austr., poległ 5 V 1915 pod Bieczem.
SCHON Stefan Leopold, ur. 1894 Kraków, 1913/14 Wydz. Fil., chorąży II p.p. LP., poległ 28 X 1914 pod Bohorodczanami.
SCHROMMER Juliusz, ur. 1891 Brzeżany, 1911/12-1913/14 Wydz. Lek., wojsko austr., zginął 23 XI 1914 na Makocińskich Polach.
SIERHIEJEWICZ-SCIBOR Władysław, ur. 1885 Kraków, 1905/06 Wydz. Prawa, 1913/14 doktorant, ułan II szwadronu LP, zmarł 29 VI 1915 w niewoli rosyjskiej z ran odniesionych w szarży pod Rokitną.
SINGER Jan, ur. 1890 Bulowice, 1910/11-1913/14 Wydz. Prawa, 16 pułk wojsko austr., ciężko ranny pod Deraznym, zmarł 16 IX 1915 w szpitalu polowym w Ołyce.
SKORUS Władysław, ur. 1889 Jodłówka, 1908/09 Wydz. Prawa, zginął w wojsku austr.
SMOLKA Karol, ur. 1893 Kraków, 1912/13 Wydz. Prawa, wojsko austr., 5 pułk ułanów, zginął VIII 1916.
SMOLKA Stanisław, ur. 1891 Kraków, 1911/12 Wydz. Prawa, wojsko austr., 5 pułk ułanów, zginął IV 1915.
STANASZEK Władysław, ur. 1894 Strzyżów, 1910/11-1913/14 Wyd,. Fil., wojsko austr., 5 bat. strzclców tyrolskich, zaginął V VIII pod Tarnopolem.
STANKIEWICZ Marian, ps. Gabriel, ur. 1890 Brzeżany, 1912/13 Wydz Fil., I Brygada LP, poległ 20 X 1915 w Jabłonce llowwcj.
STARCZEWSKI Tadeusz, ps. Rawski, ur. 1890 Łuck, 1913/14 Wydz. Fil,• LP, pułk ułanów, zginął 13 XI 1915 w szarży pod Rokitną.
STASINIEWICZ Władysław, ur. 1892 Tyczyn,1915/16 Wydz. Prawa, 40 p.p. wojsko austr., zmarł 6 IV 1917 w szpitalu polowym w Samborze.
STAWOWCZYK Karol, ur. 1890 Oświęcim, 1911/12 Wydz. Prawa, 56 p.p. wojsko austr., zginął 20 VI 1915 pod Żolkwią.
STEBELSKI-UHR Roman, ur. 1894 Kraków, 1913/14 Wydz. Prawa, porucznik pułku haubic, wojsko austr., poległ 10 XII 1916 w Czokonest.
STRZOK Jakub, ur. 1892 Witkowice, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, por. 40 p.p. wojsko austr., zaginął - styczeń 1915 w Karpatach.
STUDENCKI Stanisław, ur. 1894 żywiec, 1914 doktorant Wydz. Prawa, oficer LP,poległ 1916 pod Iwanogrodem.
STYCZEN Adam, ur. 1889 Kraków, 1910/11-1913/14 Wydz. Prawa, LP, poległ 6 V 1915 w Karpatach.
SWORNÓG Józef, ur. 1890 Strzelce Małe, 1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ w bitwie pod Łackiem.
SZAFLARSKI Wojciech, ur. 1886 Czarny Dunajec, 1907/08 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 1 XI 1916 na froncie włoskim.
SZAFRAN Piotr, ur. 1891 Bzianka, 1912/13 St. Rom., wojsko austr., zaginął na wojnie.
SZAFRANIEC Jan Marian, ur. 1886 Sól, 1908/09 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 18 V 1915 pod Jarosławiem.
SZPUNAR Bolesław, ur. 1890 Somna, 1913/14 Wydz. Prawa, podoficer LP, I pułk, poległ 25 XII 1914 pod Łowczówkiem.
SZYMECZKA Józef Leonard, ur. 1890 Dwory, 1913/14 Wydz. Prawa, ppor. 84 p.p. wojsko austr., poległ 5 VII 1916 pod Monte Maio.
ŚLIWINSKI Roman, ur. 1891 Tuchla, 1909/10 Wydz. Prawa, kadet 58 p.p. wojsko austr., poległ 1915 w obronie Przemyśla.
TALAPKA Tadeusz, ur. 1890 Przysiek, 1908/09-1913/I4Wydz. Lek., 3 pułk LP, zginął 8 VIII 1915 w okopach niosąc pomoc rannemu.
TRYBOWSKI Kazimierz, ur. 1893 Ciężkowice, 1913/14Wydz. Fil., chorąży 20 p.p. wojsko austr., poległ 9 VII 1916 pod Monasterzyskami.
UNGEHEUER Władysław, ur. 1894 Świątniki Górne, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 13 VI 1916 na froncie rosyjskim.
WALIGÓRSKI Stanisław, ur. 1890 Niepołomice, 1913/14 Wydz. Prawa, LP, poległ 1915 w Karpatach.
WOJCIECHOWSKI Jan, ur. 1891 Demblin, 1913/14 Wydz. Prawa, poległ na wojnie jako oficer austriacki.
WOJCIECHOWSKI Michał, ur. 1892 Ptasiów, 1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 3 V 1915 Żelechów.
WILKOWSKI Julian, ur. 1890 Gębal, 1912/13-1913/14 Wydz. Fil., zginął na wojnie.
WSZOŁEK Julian, ur. 1891 Binarowa, 1913/14 Wydz. Fil., wojsko austr., poległ 26 VIII 1914 pod Kozinkiem.
WYRWALSKI Władysław, ur. 1894 Żywiec, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, chorąży I Brygady LP. ranny w pierś zmarł 4/5 VII 1915 w Kowlu.
WYSZATYCKI Roman, ur. 1891 Ropczyce, 1912/13-1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ 5 III 1915. -
WYSZNACKI Janusz, ps. Brzeski, ur. 1890 Łódź, 1913/14 Wydz. Fil., LP, poległ XII 1914 pod Łowczówskiem.
ZIEGLER Jakub, ur. 1891 Nowy Sącz, 1913/14 Wydz. Prawa, wojsko austr., poległ I VIII 1915 pod Chełmem.
ZIMMERMANN Jakub, ur. 1894 Borek, 1912/13 Wydz. Lek., wojsko austr., zginął w czasie wojny.:ksiazka:
Za - "Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej" - Urszula Perkowska - Kraków 1990 wyd. UNIWERSITAS
Przejdź
Avatar użytkownika
Ludwik
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Wartościowy artykuł (1)

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób