12500. Tacikowska Rozalia (ur. 1811)

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Tacikowska Rozalia (ur. 1811)

Postprzez Tacik » 14.01.2011

Córka Andrzeja Tacikowskiego i Agnieszki z domu Ciuch-cińskiej. Urodziła się 12 sierpnia 1811 r. w Stanisławowie w domu pod NR 30.

Miasto Stanisławów Roku Tysiąc Osiemset jedenastego dnia trzynastego Miesiąca Sierpnia o godzinie piątej po południu Przed Nami Józefem Jurkowskim proboszczem Stanisławowskim sprawującym Obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego Gminy i Powiatu Stanisławowskiego, w Departamencie Warszawskim. Stawił się Andrzej Taczykowski liczący lat trzydzieści w Stani-sławowie zamieszkały Obywatel , i okazał nam dziecię płci Żeń-skiej, które urodziło się w domu jego pod numerem trzydziestym w dniu dwunastym Sierpnia Roku bieżącego, Oświadczając iż jest spłodzone z niego, i Agnieszki Ciuchcińskiej liczącej lat dwadzie-ścia cztery jego Małżonki Ślubu pierwszego, i że życzeniem jest nadać mu imię Rozalia. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia, w przytomności Grzegorza Grzymkiewicza liczącego lat czterdzieści, tudzież Kazimierza Stęzickiego liczą-cego lat pięćdziesiąt sześć w Stanisławowie zamieszkałych oby-watelów. Po czym...

O losach Rozalii nic nie wiadomo. W roku 1837 najprawdopodobniej już nie żyła. Nie była uwzględniona przy podziale majątku po śmierci ojca. Jej aktu zgonu nie udało się odnaleźć w aktach stanisławowskich. Imię to prawie nie występuje w rodzinie Tacikowskich. Siostra Rozalii Katarzyna nadała je swojej córce. Czyżby pamiętała Rozalię? Może zmarła ona między rokiem 1832 a 1836.
Tacik
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do T____