8312. Bogucki h. Krzywda

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bogucki h. Krzywda

Postprzez jerzy » 22.04.2010

BOGUCKI h. KRZYWDA. Licznie rozrodzona mazowiecka, a po większej części, zagrodowa rodzina. Ich gniazdo wieś Boguty, w ziemi nurskiej. Stanisław, stolnik ciechanowski 1564 r. Maciej, syn Przecława, podstarosta nurski 1590 r. Jerzy, regent brzeski kujawski 1688 r. Dominik, dziedzic dóbr Trzciny i Gogole, w pow. brańskim 1694 r., miał syna Wa¬lentego, ten Łukasza, po którym syn Aleksander był ożeniony z Maryanną Dmochowską, z niej syn Antoni, dziedzic dóbr Łuniewo-Wielkie, w pow. augustowskim, wylegitymowany w Królestwie 1841 r.
Joachim zostawił pięciu synów, z nich: Jan, kanonik inflancki; Maciej, dziedzic dóbr Biały i Wikłowa, z burgrabiego krakowskiego 1700 r. podstoli podlaski; Michał, burgrabia krakowski 1723 r., zaślubił Zuzannę Byszewską; Kacper i Hipolit, ksiądz Dominikanin.
Po Macieju, z żony Anny Odyniec, synowie: Józef, ksiądz Jezuita i Antoni, podstarosta i sędzia grodzki nurski 1759 r., ożeniony z N. Chwalibóg, z niej syn Mikołaj miał syna Stanisława, ożenionego z Julianną Godlewską, z której synowie: Piotr i Walenty, dziedzic dóbr Dąbrówki, w pow. łomżyńskim, wylegitymowani w Królestwie 1848 r.
Po Kacprze, pisarzu ziemskim nurskim, dziedzicu wsi Boguty Wiel¬kie 1710 r., pochodzący Malachiasz-Karol, syn Gabryela, wnuk Antoniego, dziedzic dóbr Policzny, marszałek sejmiku pow. kozienickiego, ożeniony z Teklą Pieniążek, lv. Potkańską, wylegitymowany w Królestwie 1848 roku; urn, 1860 r.
Fabian miał syna Stanisława, podstarostę i sędziego grodzkiego nurskiego, dziedzica wsi Boguty Milczki w 1723 r., który z żony Praksedy Godlewskiej pozostawił czterech synów, z tych: 1) Franciszek, stolnik trembowelski, burgrabia grodź. Kamieńca Podolskiego, podpisał elekcyę 1733 r.; 2) Antoni, cześnik żytomierski, z żony Katarzyny Młockiej miał siedmiu synów, z tych: Kacper, major, a następnie pułkownik wojsk koronnych, poseł z ziemi wyszogrodzkiej na sejm grodzieński 1793 r., jego syn Augu¬styn był chorążym w regimencie Działyńskiego i walczył 1794 r. 3) Jan,
dziedzic dóbr Boguty Wielkie, po którym wnukowie: Kajetan, syn Józefa, w 1842 r.; Antoni i Ludwik, synowie Wojciecha i Teresy z Laskowskich, w 1843 r. wylegitymowani w Królestwie. 4) Bolesław, dziedzic wsi Boguty Milczki 1745 r., po którym prawnukowie: Mikołaj, syn Szymona i Antoni, dziedzic wsi Szepietowo Janowka, w pow. łomżyńskim, syn Marcelego i Franciszki z Dąbrowskich, wnukowie Franciszka, wylegitymowani w Królestwie 1839 roku.
Pochodzący od Karola, dziedzica dóbr Gogolowo, który w 1700 r. podpisał konfederacyę olkicnicką, Benedykt i Franciszek, synowie Jana, wnukowie Wojciecha, właściciele części szlacheckiej we wsi Boguty-Żórawie, w pow. ostrołęckim, wylegitymowani w Królestwie 1842 r.
Franciszek, w 1730 r. dziedzic wsi Kobyłowo, w ziemi nurskiej, miał syna Stanisława, tego syn Mikołaj z Anny Staniszewskiej pozostawił syna Ignacego, dziedzica wsi Laski, w pow. ostrołęckim, wylegitymowanego w Królestwie 1838 r.
Pochodzący od Stefana, w 1721 r. dziedzica wsi Drewnowo, Stanisław i Ignacy, synowie Krzysztofa, wnukowie Michała, wylegitymowani w Królestwie 1843 r.
Po Mikołaju, podstaroście i sędzim grodzkim nurskim I740r., pochodzący: Dyonizy, syn Walentego, wnuk Józefa, Stefan, Karol i Julian, urzędnik górniczy, w 1860 r. wylegitymowani w Królestwie.
Hipolit, dziedzic wsi Boguty 1758 r., miał syna Ludwika, tego syn Antoni, w 1837 r., a Benedykt, dziedzic wsi Boguty-Bodusie, syn Nikodema i jego brat Walenty, dziedzic wsi Rostki-Piotrowice, w pow. ostrołęckim, z synami: Wiktorem, asesorem sądowym, Adamem, Cypryanem i Ignacym, 1839 r.; Józef, dziedzic dóbr Kutyłowo, w pow. ostrołęckim, z synem Franciszkiem, 1840 r. i Ignacy, syn Jana i Józefy z Bobrów, radca honorowy, urzędnik policyjny w Warszawie, w 1849 r. wylegitymowani w Królestwie.
Po Tomaszu, dziedzicu wsi Drewnowo 1760 r., pochodzący: Mikołaj, Ferdynand i Bolesław, synowie Mikołaja, wylegitymowani w Cesarstwie 1835—1857 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.
Z osiedlonych na Litwie. Władysław podpisał pospolite ruszenie z wojew. mińskiem 1698 r. Mateusz, dziedzic dóbr Parkowszczyzna, ożeniony z Magdaleną Rudnicką, z niej córka Aniela za Aleksandrem Łopacińskim 1858 r. Feliks, syn Albina, sędzia sądów pow. wileńskiego 1859 r.
Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty: a) gub. wileńskiej, Dominik, syn Jakóba, z synami: Antonim, Dominikiem i Onu¬frym, 1862 r.; b) gub. kowieńskiej: Adam, z synem Józefem i Bernard, synowie Dominika, wnukowie Macieja, 1863 r.; c) gub. mińskiej: Mikołaj, syn Stefana, z synami: Edwardem, Mieczysławem, Ottonem i Konstantym, i Ignacy z synami: Stefanem i Kazimierzem, 1883 r.
Z tej familii: Maciej cytowany w aktach łomżyńskich 1419 r. Jan, sędzia i poborca rawski 1564 r. Jan, sędzia i burgrabia grodzki nurski, gorący stronnik Stanisława Leszczyńskiego 1733 r. Antoni, podstarosta płocki 1740 r. Piotr, sędzia grodzki nurski, Stanisław, komornik grodzki różański
i inni podpisali elekcyę 1764 r. Ignacy, podpułkownik wojsk polskich 1825 r. Jan, Onufry, Gabryel, Michał i Krzysztof, w 1782 r., Szczepan, Antoni i Błażej, wnukowie Michała, 1834 r., Jan i Włodzimierz, synowie Tadeusza, wnukowie Kazimierza, w 1853 r. wylegitymowani w Galicyi.
Sądzę, że tego herbu: Józef, Jezuita, kaznodzieja i autor 1720— 1732 r, Henryk, Dominikanin, teolog 1770 r. Stefan, Tymoteusz i Grzegorz, synowie Jana, udowodnili szlachectwo w gub. kijowskiej 1803 r. Jó¬zef, syn Prospera, z synami i inni wylegitymowani w Cesarstwie 1843— 1859 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do B____