183. Sołtan Stanisław (1756-1836)

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Sołtan Stanisław (1756-1836)

Postprzez jerzy » 29.01.2008

Stanisław Sołtan ur. 1756 zm. 1836 Mitawa, s. Stanisława i Heleny Romer. Generał, podkomorzy litewski, chorąży wielki litewski, marszałek nadworny litewski od 1791, starosta słonimski, członek Straży Praw, 1782 poseł, 1788 poseł z woj. nowogrodzkiego, pow. słonimski, Poseł na Sejm Czteroletni, kierownik sprzysiężenia w woj. nowogródzkim 1793, 1812 prezes Komisji Rządu Tymczasowego W. Ks. Lit. w r. 1812

Był działaczem Stronnictwa Patriotycznego i członkiem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. 23 lipca 1792 głosował przeciwko przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej. 24 lipca udał się na emigrację do Saksonii. Był jednym z organizatorów powstania kościuszkowskiego na Litwie. Aresztowany przez Rosjan, został wywieziony na Syberię. Właściciel po żonie Franciszce Teofili Radziwiłł pałacu Zdzięciół. Drugi raz żonaty z Konstancją Teplicką-Tupalską
Dzieci: (1) Karolina, Anna, Helena, Adam Leon Ludwik, (2) Stanisław, Władysław Hieronim Samuel, Helena

Adam Lew Sołtan 1876 - o ojcuStanisław, o którym przypisek Krasickiego dodaje, że chorąży W. Ks. Litewskiego był synem Stanisława, starosty omelańskiego i Heleny Romerówny, urodzony w r. 1756; był ów Stanisław jenerał-adjutantem buławy polnej W. Ks. Litewskiego, chorążym W. Ks. Litewskiego, potem jenerał-majorem, dalej podkomorzym litewskim, następnie marszałkiem nadwornym W. Ks. Litewskiego, starostą grodowym Słonimskim; z bracławskiego powiatu wybrany posłem w województwie wileńskiem, a potom wspólnie z księciem Adamem Czartoryskim, jenerałem ziem podolskich, na sejm w 1782 roku. W roku 1788 obrany posłem na pamiętny sejm konstytucyjny. Będąc ministrem do ostatniej chwili bronił honoru i praw narodu; a gdy król przystąpił do spisku konfedoracyi targowickiej, Sołtan wspólnie protestując z głosami Ignacego Potockiego, Ostrowskiego, Małachowskiego, księcia Kazimierza. Nestora Sapiehy, złożyli urząd ministrów i kraj opuścili, gdzie gwałt i hańba zapanowały.

Po naradzie z Kościuszką i patryotami, Sołtan wrócił na Litwę, aby usposobić umysły do wybicia się z niewoli. Litwa prawie cała zajęta najezdniczem wojskiem moskiewskiem, to też 14 kwietnia 1794 r. Moskale porwali Sołtana w Nowogródku i wtrącili w Smoleńsku w lochy więzienia, gdzie był trzymany 15 miesięcy, potem wywieziony w głąb Rossyi do Kazania, skąd wrócił do kraju za cesarza Pawła; w tej niewoli miał uciechę nie małą, bo

Włoscianie z majątku w Inflantach, będącego niedawno własnością Sołtana zebrali między sobą 2000 rubli, wybrali z pomiędzy siebie w deputacyi dwu chłopów i ci Sołtanowi owe 2000 w darze na wygnaniu oddali. Wróciwszy do Litwy, osiadł w swej rezydencyi Zdzięciole, odmawiając składania przysięgi wierności.

W roku 1812 był Prezesem Rządu Narodowego w Litwie, przez Napoleona I w Wilnie mianowany. Był kawalerem Orła białego, św. Stanisława i oficerem legii honorowei.

Ożeniony lovto z księżniczką Franciszką Radziwiłłówną, córką Stanisława podkomorzego litewskiego i Pociejówny, z togo małżeństwa mieli syna Adama i córki; Karolinę za Józefem Kublickim, Annę za Antonim Wańkowiczem i Helenę za Franciszkiem Sołtanem, kawalerem maltańskim, marszałkiem pińskim. 2o voto z Konstancyą Toplicką,z tego małżeństwa synowie: Stanisław lo voto żonaty z Maryą Jundziłłówną i 2o vto z Albertyną Jundziłłówną, w roku 1863 zesłany na Sybir do Tobolska; Władysław żonaty z Oktawią Sołtanówną, córką Józefa na Prezmie, w 1863 roku zesłany do Permy; i córkę Helenę zamężną za Eyssymontem a potem za Dr. Janem Pileckim.[/blok]
[w: T. Żychliński, "Kronika..."]

:drzewo: Genealogia Sołtanów
:aparat: Zestaw zdjęć związanych ze Stanisławem Sołtanem
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

23 lipca 1792. w Gbinecie Stanisława Augusta

Postprzez jerzy » 31.08.2008

W gabinecie Stanisława Augusta na Zamku Królewskim w naradzie biorą udział ważne osobistości - między innymi Stanisław Sołtan który sprzeciwia się przystąpieniu do konfederacji targowickiej i optuje za "walczyć, i walcząc negocjować"

[http://wyborcza.pl/1,75480,3499800.html#more]

Pełny artykuł
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Mostowski o Stanisławie Sołtanie Marsz.Litew.

Postprzez jerzy » 11.05.2009

STANISŁAW SOŁTAN M. N. L,

Powinnością, jest przyjaciół oddawać hołd publiczny pamięci tych mężów, z którymi żyli, z którymi służyli krajowi i dzielili wszystkie jego koleje. Taka smutny i słodka razem powinność wkłada na mnie zgon S. Sołtana niegdyś Marszałka Nad. W. X. Lit. Maż ten pochodzący ze starodawnego i możnego w Litwie domu (*), nie był z tych Panów, którzy nieprzestajac na rodowitem imieniu, szukają;
u obcych Monarchów rozmaitych tytułów; poczytywał on za największy zasczyt być Polakiem, obywatelem, szlachcicem. Zaczai on zawód swój publiczny w r. 1782, od urzędu Deputata na Trybunał Lit. — Sprawiedliwość , rozwaga, pilność były na uroczystym Sędziego urzędzie jedynemi jego prawidłami. W lat sześć później w r. 1788, S. Sołtan obrany został Posłem na pamiętny sejm konstytucyjny; nie odbiegł na nim od powinności cnotliwego i gorliwego obywatela, wielce się przyczynił do ustawy rządowej 1791. — Król Stanisław August nagradzając ważne jego zasługi, wyniósł go na urząd Marszałka Nad. W. X. Lit.—Nastąpi- ło powstanie nieustraszonego niczem Kościuski; jak w ra- .dzie tak w tych ciężkich powstania kolejach, S. Sołtan równie się okazał gorliwym i czynnym; tak dalece, że po upadku wraz z tylu innemi z rozkazu Carowej Katarzyny II porwanym został i zasłanym do Kazania, gdzie więcej lat dwóch przepędził. Imperator Paweł I popedliwy, lecz szlachetny, wrócił wolność więźniom Polskim. Wraz z tysiącami uwięzionych Polaków powrócił Sołtan do swobód i majątku, osiadlszy na ojczystej ziemi, zajętej już oddawna przez Moskwę. Sołtan zawsze wierny ojczyźnie swej Polak, życzeniami tylko swojeini ścigał , dzielił, losów naszych koleje, cieszył się znikomem zablyśuieniem nadziei, pogrążał w boleści i smutku gdy istnienie, jej sama wiara, mowa, i prawa okrulnem jarzmem niewoli przygniecionemi zostały. Przyciśniony latami, bardziej jescze niedola publiczna wlekł dni żałosne, które w roku 1836 zakończył.—Miał on za sobą Xiężniczkę Radziwiłłównę córkę X. Podkomorzego Litewskiego z Pociejowny, a siostrę młodszą pierwszej żony Tadeusza Mostowskiego. Przykładny obywatel, czuły mąż i ojciec, w czystem sumieniu, w nieodstępnem od śladów ojca synie, S. Sołtan, jedyny znajdował pociechę. Niestety ! nieujrzał go przed zgonem, myśl* lylko dał mu oslainic błogosławieństwo swoje. Młody Adam Soł tan walcząc odważnie w ostatnich zapasach naszych, z tysiącami innych porzucił nie Polska dziś ziemię, z tysiącami innych tuła się po obcych krainach, .pozbawiony ojczyzny i majątku.

http://books.google.pl/books?id=DrsDAAA ... RA1-PA7,M1
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Litwa i Napoleon w 1812 roku

Postprzez jerzy » 27.05.2009

Litwa i Napoleon w 1812 roku

Co najważniejsze kolejny z memorjałow - Remarques.., autorstwa generała Niesiołowskiego, jasno wskazał władzom francuskim, kto na odzyskanej Litwie miał objąć stanowiska w zreformowanej strukturze władz."Jak Litwa się zorganizuje", sądzę że nierozerwalną unią z Księstwem Warszawskim zostanie stworzona, a wszystkie różnice zatarte.Organizacja poboru i regimentów powinna być powierzona oficerom narodowym.Policja powinna być bardziej skuteczna w wyszukiwaniu malwersantów, żeby nowy urzędnik był przyjacielem.
Mamy jeszcze Polaków ze starych rodów jak Sołtan, Prozor etc. ci wskażą innych dobrych dla Litwy,co zostali wysłani do Mińska. Autor Observations... dodawał, "że wszyscy ci którzy z nami brali w tej kampanii, pozbyli się dóbr i fortuny, aby ustrzeć się przed zemstą.Jest wiele jednostek zdolnych wpłynąć na kraj,jest to źródło,które należy wykorzystać w przyszłych wydarzeniach.
W przytoczonych memoriałach widać nieprzypadkową zbieżność opinii z poglądami autorów głównych opracowań o wydarzeniach na Litwie w 1812 r.Dla Janusza Iwaszkiewicza i Broniusa Dundulisa, autorów najważniejszych opracowań dotyczących dziejów Litwy w okresie wojny francusko-rosyjskiej,między innymi te trzy memoriały,powstałe w końcu 1812 r.,dzięki zawartym w nich informacjom stały się jedną z podstaw sformuowanych przez tych historyków ocen, w myśli których przykłady negatywne były jeszcze jednym potwierdzeniem nieuchronności klęski w wojnie z Rosją. W rezultacie powstał obraz nieprawdziwy,przenoszący punkt ciężkości na przykłady postaw zachowawczych lub negatywnych, a tym samym fałszujący ocenę wydarzeń na Litwie w 1812 r., co wykaże również analiza wysiłku wojennego Litwinów.

Bibliografia (spis)
Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Marszałek wielki koronny i litewski

Postprzez jerzy » 09.07.2009

... Ostatnim marszałkiem nadwornym litewskim był Stanisław Sołtan, jeden z najcelniejszych mężów pod koniec Rzeczypospolitej ...
Bibliografia (spis)
Gloger, Z., Księga rzeczy polskich


Pełny Artykuł
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Manteuffel o Stanisławie Sołtanie

Postprzez Marcin » 03.09.2009

Z czasu Sejmu czteroletniego istnieje także praca okolicznościowa wielkiego marszałka litewskiego Stanisława Sołtana, dziedzica dóbr Andrepna i Zielonpola w trakcie rzeżyckim a Lideksna ze Sprykutowem w trakcie lucyńskim księstwa inflanckiego p. t. „Głos na sesyi sejmowej z dnia 19. stycznia 1789 r." (Warszawa, 1789). Autor jej nietylko piórem, ale zwłaszcza czynami swymi znacznie się przyczynił na
kresach inflanckich do utwierdzenia przywiązania ku Rzpltej polskiej. Urodzony w dziedzicznych swych dobrach Andrepno w powiecie rzeżyckim w r. 1756, już od r. 1782 wielki chorąży W. X. Lit., później podkomorzy nadworny i poseł na Sejm czteroletni, w czasie tego sejmu zamieszkał w Warszawie przy ulicy Daniłłowiczowskiej w domu własnym, który w owej epoce kipiał życiem patryotów. Jako gorący stronnik marszałka sejmowego Stanisława Małachowskiego, przyłożył się Sołtan czynnie do zniesienia Rady Nieustającej, do wprowadzenia reformy miejskiej i wojskowej. Tu z Hugonem Kołłątajem, Ignacym Potockim i bratem jego Stanisławem, wchodził nasz Inflanczyk w skład stronnictwa konstytucyjnego i uczestniczył w Komisyi do opracowania wiekopomnej Konstytucyi 3-go Maja, chluby narodu naszego. W czasie tegoż Sejmu czteroletniego w dniu 24. grudnia 1790 roku oddał król Sołtanowi podkomorstwo W. X. Lit. po Macieju Radziwille, kasztelanie wileńskim, a zaraz po ogłoszeniu konstytucyi (w maju 1791 r.) laskę nadworną W. X. Lit. po Potockim i mianował go ministrem Straży i kawalerem Orła Białego.

Według świadectwa Lelewela i Józefa Szujskiego, Sołtan jako marszałek wielki W. X. Lit. był jednym z tych, co się najbardziej sprzeciwiali przystąpieniu króla do Targowicy. To też, po przystąpieniu do niej Stanisława Augusta, Sołtan niebawem podał się do dymisyi i wyjechał do Wiednia. Następcą jego w godności wielkiego marszałka litewskiego został Giełgud, nazywany szyderczo przez ówczesną szlachtę naszą inflancką „marszałkiem targowickim".

Powstanie kościuszkowskie powołało go napowrót do ojczyzny. Pospieszył na Litwę, w wielkiej części już przez Rosyan zajętą. Uprzedzając jego przyjazd do Wilna, schwytali go najezdnicy w Nowogródku i uwieźli do Smoleńska. Po piętnastomiesięcznem więzieniu w lochach smoleńskich, wywieziono go na wygnanie aż do Kazania, skąd dopiero za panowania Pawła I. mógł wrócić do rodziny.

Gdy nastał rok 1830, zaczęto Sołtana prześladować powtórnie za to, że starszy syn jego Adam był oskarżony o udział w ówczesnem powstaniu i emigrował. Adam Sołtan przed dwudziestu laty służył w legionach narodowych i odznaczył się pod Somo-Sierrą, a że obecnie wymknął się za granicę, pociągnięto za to jego sędziwego ojca do odpowiedzialności. Jakoż, za udział starszego syna w powstaniu, rząd rosyjski i jego biurokracya po paru latach uciążliwego procesu (pomimo usilnych starań zacnego marszałka gubernialnego księcia Czetwertyńskiego), wydał wyrok iście niesprawiedliwy : marszałek wielki W. X. Lit. Stanisław Sołtan, za winy syna zostaje w roku 1834 ostatecznie wygnany z dóbr swych dziedzicznych a pałac jego w Dzięciole zamieniono na koszary! Osiadł więc z rodziną w Mitawie dla wychowania młodszych synów i po dwóch zaledwie latach dokonał tam żywota w r. 1836.

Mąż ten cnotliwy i bez skazy, całą fortunę był złożył na ołtarzu ojczyzny, a synom nic, prócz pamiątek nader cennych nie mógł pozostawić; pomiędzy niemi: laska marszałkowska i ordery, pierścień (dar Tadeusza Kościuszki z napisem: „Gdzie cnota, tam sława, Tadeusz Kościuszko, Naczelnik)", pas złotolity króla Jana Sobieskiego, podziwiany ogólnie na krakowskiej wystawie zabytków XVII. stulecia w roku 1883, i wiele innych pamiątek.

Na wspomnieniu powyższych kilku charakterystycznych rysów z życia tego męża, uwielbianego przez współczesnych mu Inflantczyków, kończę powyższy szkic o szlachcie XVII. i XVIII, stulecia na kresach inflanckich.

Bibliografia (spis)
Manteuffel, O starodawnej ...
"Ateista - to ktoś wierzący w brak wiary, i twierdzący że wierzenie jest bez sensu"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Sołtan Stanisław (ur. 1756)

Postprzez jerzy » 25.10.2009

Baranowicze.

Miejscowość to dobrze znana legionistom polskim. Stali w niej na kwaterach jesienią 1916 roku. gdy po bitwach nad Styrem i Stochodem wycofano ich z frontu wołyńskiego. Odmienny sposób budowania domów i chat. obfitość cęrkwi oraz używana w wielu wsiach gwara białoruska wytwarzały zrazu wśród żołnierzy, polskich wrażenie pewnej obcości.
Wrażenie to było czysto zewnętrzne. Bo ziemia ta ma w sobie - pomimo cały zewnętrzny pokost rosyjski, jaki zdołano jej "nadać w ciągu pół wieku gwałtownej rusyfikacyi - nieprzebraną moc tradycyi polskich i wspomnień, bezcennych dla każdego Polaka. Baranowicze leżą w powiecie nowogródzkim, już na pograniczu z płaszczyznami i mokradłami Polesia. Samo miasteczko wyroslo bardzo niedawno dzięki temu, że na jego gruntach skrzyżowano pięć ważnych linii kolejowych: do Wilna. Mińska, Białegostoku, Brześcia i wreszcie piątą, prowadzącą przez Polesie na Wołyń i dalej ku południowi. Na prastarym litewsko-polskim gruncie powstala osada kolejowa, przy której założono potem wielki obóz wojskowy rosyjski. Były to płonki najzupełniej nowe i obce na tej ziemi. gdzie w ciągu wieków całych pełnym zdrojem -tryskało życie polskie. a przed stu lat wypowiedzieć to można śmiało - tu właśnie biło serce Polski. W wilię Boiego Narodzenia 1798 roku w stolicy tej ziemi, Nowogródku, urodlil się Adam Mickiewicz. największy poeta polski, czlowiek, który geniuszem swym wzniósł duszę polską na niedosiężne dotąd wyżyny. Lata dziecinne spędzał- Mickiewicz w ojcowskiej zagrodzie drobno-szlacheckiej w Zaosiu, położónem najwyżej o dwie mile na północ od Baranowicz. Po przejściu szkól w Nowogródku i rozpoczęciu studyów na uniwersytecie wileńskim tu zawsze przyjeżdżał na wakacye, bywal u kolegi swego, Wereszczaki, w niedalekich (dziś nad samą linią frontu) Tuhanowiczach. jeździł często na wycieczki do Świtezi, przepięknego jeziora wśród lasu. Tu zaczął tworzyć swe nieśmiertelne poezye i poemata. Do tych stron. do tych "pól, malowanych zbożem rozroaitem. wyzlacanych pszenicą, posrebrzanych żytem" - biegła potem z tulaczki paryskiej tęskna myśl tego najgodniejszego syna ziemi nowogródzkiej. Aż skrystalizowala się w utworze. którego całe tlo rozgrywa się tu. na te właśnie ziemi.. a który jest jednym z najdoskonalszych płodów piśmiennictwa polskiego. Mówimy tu o "Panu Tadeuszu".
Nie samą zresztą tylko legendą mickiewiczowską żyje ziemia nowogródzka. Wszak najbliżsi przyjaciele Mickiwicza z jego "górnych i chmurnych" lat mlodzieńczych: Tomasz Zan. Jan Czeczott, Ignacy Domeyko, z tych samych lub poblizkich pochodzili okolic. W niedalkim Zdzięciole, skonfiskowanym przez rząd rosyjski po r. 1831-ym. mieszkał jeden z najzasłużeńszych naszych mężów stanu, Stanisław Soltan, marszałek nadworny Wielkiego Księstwa Litewskiego. a w r. 1812 prezes Rządu Tymczasowego' na Litwie. Stąd też, z pod Słonima, wyszedł bohaterski Michał Wołlowicz, który po upadku rewolucyi listopadowej już w roku 1833-cim zamierzał wzniecić tu ruchawkę ludową przeciwko rządowi najezdniczemu, za co poniósł śmierć męczeńską.
W r. 1863.cim krążyły tu znowu oddzialy powstańcze. a niedalekie od Baranowicz Mołowidy były nawet widownią znaczcznego starcia z. wojskiem moskiewskiem. Ale nietylko nazwiska dziesiątków i setek ludzi zasłużonych Polsce. przyrosły żywą i silną tradycją do tych dla ludzi nowych tak niekiedy obcych" miejsc i okolic. Mówią tu nieraz dużo same nazwy miejscowości. tkwiące głęboko w polskiej świadmości narodowej. Dość przytoczyć kilka najbliższych, o parę, o kilka najwyżej mil stąd polożonych. Oto zaraz za frontem - Lachowicze, niegdyś forteca polska. pod którą już za króla Jana Kazimierza staczano walki z najezdniczymi hufcami moskiewskimi; oto dalej Nieśwież. historyczny zamek radziwiłłowski. w którym do niedawna przechowywany był akt wagi i wartości nieocenionej-akt słynnej Unii Lubelsiej z r. 1569.A dalej-Hroszówka, majątek Tadeusza Rejtana, który pierwszy zaprotestował przeciwko rozbiorowi Polski, albo znów:Niedźwiedzica. wieś polska i katolicka, której niesłychane w dziejach czasów nowożytnych prześladowania religijne zaslugiwałyby na opis osobny. Wszędzie żywe wspomnienia polskie,
wszędzie żywa moc polska. utajona lub wdeptana w ziemię przez przemoc wroga. dopominają się w tej ziemi nowogródzkiej o stworzenie nareszcie lepszych warunków, któreby rdzennej polskości tutejszej pozwolily
znów się odrodzić.


Bibliografia (spis)
E. Maliszewski w: WIARUS PISMO DLA ŻOŁNIERZY POLSKICH WYDAWANE PRZEZ KOMISYĘ WOJSKOWĄ ROK I Warszawa, d. 1 Lutego 1918 r. ZESZYT 4.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Re: Sołtan Stanisław (ur. 1756) - Szersza biografia

Postprzez Iwona » 19.05.2010

W 1925r. Stanisław Kossakowski przekazał do zbiorów Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Warszawie album zawierający 104 portrety przedstawicieli szlachty inflandzkiej żyjacych w drugiej połowie XVIII wieku. Wśrod nich znajduje się portret Stanisława Sołtana.

Krótka notka zamieszczona w materiałach dotyczących tej kolekcji....

Stanisław Sołtan (1758/1836) h.Syrokomla (odm.) ze Zdzięcioła; Sołtan Chorążyc - syn Stanisława, podstolego inflanckiego, starosty omelańskiego i Heleny Romerówny h.wł.,córki Stefana Romera, chorążego trockiego i Heleny z Sulistrowskich; poźniejszy marszałek nadworny litewski, w 1788r. podpisany jako "Chor;(ąży) Infl;(ancki)" pod aktem wyboru posłów inflandzkich na sejm. Żonaty z Konstancją Toplicką h.Nałęcz.

[źródło:Publikacja wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 2009r.pod redakcją A.Stawarza pt."Dziedzictwo i pamięć kresów wschodnich Rzeczypospolitej". Artykuł- A.Dzięciłowski/Album Portretów obywateli Inflant]
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska

Re: Sołtan Stanisław (ur. 1756) - Szersza biografia

Postprzez jerzy » 31.08.2011

Nr. 26
Dziennik Konfederacyi Jeneralney Królestwa Polskiego z Warszawy dnia 28 sierpnia w Piątek 1812 roku.
W skutek artykułu 5go aktu Konfederscyi Jeneralney, równie jak odezwy Rady Jeneralney zwołane zostały Seymiki w kraju pod Rządem Kommissyi tymczasowey Wielkiego Xięstwa Litewskiego zostaiącym.
Oto iest Uniwersał wydany w tey mierze na dniu 31 Lipca r.b.
Kommissyia Rządu Tymczasowego W Wielkiem Xięstwie Litewskiem.Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy.
Jezeli kiedy mógł Obywatel czuć godność swoię, to zapewne na zbiorach obradowych, w dzień Seymików, w którym Posła na Seym do świątyni praw wysyłał, ażeby ten strzegł iego prerogatyw, w imieniu współziomków, obowiązki względem Rządu podpisów, prawa, które ich spokoyność i swobody zaręczały stanowił, a o potrzebach bezpieczństwa tey ziemi szczęśliwey radząc, co dwa lata czuyność współobywatelów, o tych wielkich względach ocucił.
Tym sposbem z nayodleglyszych krain iedney Oyczyzny zebrani ziomkowie, ponawiali ustawicznie święty węzeł iedności i wzajemnego szacunki , i coraz bardziey utwierdzali się w miłości Oyczyzny.
To wam obywatele wraz wraz ze wszystkiemi zaszcztami wydarte zostało. Miewaliście wprawdzie Symiki, ale zdaie się na to, żeby Rząd Rosyiski się z czczości, w kórey określonemi chciał ie Wam zostawić. Praw, których nigdy własnemu Narodowi nie napisał. Wam ani roztrząsać, ani proponować nie dozwolił a dawne Ukazami połamał. Pozwolone wprawdzie wybór do towrzyskiey współobywatelom posługi, ale zdaie się dla tego, żeby Wam dadź zapomnieć żeście stracili Oyczyznę, wzruszyć namiętności, a celom iedynie własnych Rządowi potrzeb dogodzić.
Jakże iest inny przedmiot wezwania Was na to reprezentacyi waszey zgromadzone w dniu dzisieyszym !. W przyłączonych i rozesłanych po Powiatach prawidłach, nadużyciom tylko zgromadzeń się zapobiega; a wolność zupełna głosowi, sercom, przyiaźni i szacunkowi nie odeymuie się w wyborze Waszych Reprezentantów. Nie podsluchuią Was nieufne Rządu uiarzmiaiącego władze.
Daycie więc czuciom waszym wolny ale rozważny kierunek.
Zgodnie Protohółem
Józef Kossakowski Jener.Sekr. (M.P)
Stanisław Hrabia Sołtan.
Józef Hrabia Sierakowski.
Aleksander Xiąże Sapieha.
Franciszek Jelski.
Alexander Potocki.
Jan Sniadecki.
(fragment)
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Re: Sołtan Stanisław (ur. 1756) - Szersza biografia

Postprzez jerzy » 12.09.2011

Nr.24.
Dziennik
Konfederacyi Jelenalnej
Królestwa Polskiego

Z warszawy dnia.24. Sierpnia w Poniedziałek 1812. roku.
W dni kilka po przybyciu JJW. Delegowanych od Rządu tymczsowego w Wielkim Xęstwie Litewskim, odebrała Rada Jeneralna tak iak się spodziewała, nader
uprzeymą odezwę tegoż Rządu która się umieyszcza poniżey. Miło iest czytać i przekonywać się o dowodach niepłonnych związków iak nayściśleyszych między
dwiema braterskiemi naroodami.

Komissya Rządu tymczasowego w Wielkim Xięstwie Litewskim.

Jak tylko woyska naywiększego z mocarzów oswobodziły tę ziemię, i dały wolny bieg niewygasłym w sercach patryotyzmu uczuciom, iak tylko akt Konfederacyi
Jeneralney Królestwa Polskiego doszedł do wiadomości naszey, Kommissya nieopuściła, coby ten święty węzeł ziednoczenia rozdartego obcą przemocą narodu,
przyśpieszyć mogło.
Lecz w posrzód nagłych i nadzwyczaynych wypadków, świadkowie zdarzeń, nad któremi zdumieią się wieki, powołani do urządowania w okolicznościach
naytrudnieyszych, i wszystko poświęcaiąc słodkiey nadziei połączenia się z wami, przebaczcie poważni odradzaiącey się Polski Oycowie, że teraz
dopiero przychodzi nam do was przemówić.
W przyłączonych drukach uyrzycie iakie były przedsiebrane środki.Światło wasze stało się dla nas przewodnikiem, Obywatelska gorliwość i i poświęcenie się pobudką i wzorem.
Czuiemy, że w tey chwili stanęliśmy przed obliczem Europy, przed sądem potomnych wieków. Lecz zważaiąc ten duch jaki ożywia Litwy Mieszkańców, patrząc
na ten zapał wuiowniczy którego młodzież nasza daie dowody, pochlebiamy sobie, że Litwa w historyi powstania Polski, nie bez chluby drugą zaiąć może kartę.
Oby jak nayrychley zupełnego naszego ziednoczenia wybiła godzina.
Obbyśmy w temczsowem Władz Rządowych i Administracinych sprawowaniu stali się godnemi waszey i naszych przodków chwały.
To są życzenia, i ten jest cel wszystkich naszych usilowań. Miło nam odbierać wezwania wasze, miło powodować się radom patryotizmu i doświatczenia.
Na pierwszą waszą odezwę, do którey Uniwersał zwołuiący w kraiach o wobodzonych Seymiki był przyłączony, wydaliśmy, natychmiast urządzenia, które ie maią zgromadzić. Dnia 11. Sierpnia 1812 Roku w Wilnie.
Stanisław Sołtan Prezes.
Józef Kossakowski Sekretarz Jeneralny.
(Tekst orginalny)
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Następna strona

Powrót do S____