9905. Kisielnicki h.Topór

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Kisielnicki h.Topór

Postprzez jerzy » 04.06.2010

KISIELNICKI h. TOPÓR. Stara mazowiecka rodzina, wzięła nazwisko od wsi Kisielnicy, w ziemi łomżyńskiej, którą otrzymali w 1420 r. drogą zamiany za pierwotną swoją siedzibę Lossowo Jakób, podsędek 1420 r., cześnik łomżyński 1457 r., z żony Wichny miał czterech synów: Piotra, Pawła, Macieja i Józefa; z nich Piotr, dziedzic na Murawach 1460 r. i właściciel części Rekowa, jego potomkowie przybrali nazwisko Mu¬rawski, Paweł, podsędek łomżyński 1470 r., starosta nowogrodzki 1472 r., ostatnio starosta łomżyński 1477 r., z żoną Beatą, córką Stanisława Słąnki z Siedlec, bezpotomny, a Maciej i Józef są protoplastami dwóch gałęzi tego rodu, na Kisielnicy i na Boguszycach.
Gałąź na Kińehwy. Jej przedstawiciel Maciej, trzeci syn cześnika Jakóba, starosta 1472 r., podsędek 1474 r., cześnik wizki 1488 r., starosta nowogrodzki 1489 r., miał córkę Katarzynę za Janem z Dobrzyjałowa i dwóch synów, Stanisława i Jakóba.
Jakób zwany Zok, dziedzic Kisielnicy 1490 r., pozostawił córki: Barbarę za Wojciechem ze Szczuk, Annę za Urbanem Górskim, Dorotę i Ka¬tarzynę, oraz synów: Andrzeja, Jana, Macieja, Mikołaja i Stanisława.
Jan Zok, dziedzic na Kisielnicy, Murawach, Ogonowie i Szyjkach 1519 roku, zaślubił Annę, córkę Jakóba z Tyszek, 2v. za Cherubinem
Kuczkowskim, i z niej miał syna Mikołaja, dziedzica na Kisielnicy, Murawach i in., podsędka 1554 r., a od 1580 r. sędziego ziemskiego łomżyń¬skiego, po którym z 1-ej żony Zofii Górskiej synowie: Adam, Jan, Marcin, i córki, Barbara za Melchiorem Woj sławskim i Marusza (Małgorzata) za Feliksem Zawadzkim, a z 2-iej żony Barbary, córki Piotra Troszyńskiego, syn Piotr ożeniony z Dorotą Rakowską, starośeianką wizką, i córki: Jadwiga za Wawrzyńcem Brodowskim, sędzim ziemskim łomżyńskim, Katarzyna za Stanisławem Rożnowskim i Zofia, żona Bartłomieja Grajowskiego.
Adam, dziedzic na Kisielnicy 1593 r., zaślubił Barbarę, córkę Melchiora Wojsławskiego, 2v. za Piotrem Glinką, 3v. żonę Pawła Rakowskiego, i z niej miał córki: Dorotę, Jadwigę, Katarzynę, Zofię i syna Stanisława,
Jan, żonaty z Agnieszką, córką Sasina Kołakowskiego, pozostawił córki: Annę, Katarzynę za Stanisławem Wierzbowskim, Zofię i syna Jana, po którym z żony Agnieszki, córki Krzysztofa Boglewskiego, córki, Małgorzata (Marusza) za Stanisławem Żabickim i Otylia.
Marcin, trzeci syn sędziego Mikołaja i Górskiej, dziedzic na Kisielnicy, Murawach i in. 1580 r., zm. 1617 r., miał dwie żony, Annę Drożęcką, z niej córki: Anna, zakonnica, Barbara za Piotrem Skrodzkim, Dorota, Zofia i synowie, Jan i Józef, i Ewę Rakowską, córkę Pawła, z której córki, Emerencyanna za Adamem Przyborowskim, Jadwiga za Maciejem Pęskim i sy¬nowie, Jakób żonaty lv. z Ewą, córką Jana Kroczewskiego, z niej córki: Jadwiga za Marcinem Dzierzgowskim, Ewa za Łukaszem Bagińskim, Maryna Rawa, 2v. z Jadwigą, córką Wojciecha Zabielskiego, i Paweł, ożeniony z Dorotą, córką Macieja Popławskiego, miał córkę Agnieszkę, zmarłą dzieckiem.
Józef, syn Marcina i Drożęckiej, dziedzic na Kisielnicy, Murawach, Tyszkach, Drożęcinie i Popkach 1620 r., zaślubił Annę, córkę Macieja Ski-bickiego, i z niej miał córki, Annę za Augustynem Obryckim z Rostek, Jadwigę za Remigianem Grzegorzewskim i synów, Wacława i Stefana, żonatego z Konstancyą Rydzewską, 2v. za Bogusławem Ulatowskim, podstolim czcrnicchowskim.
Wacław, dziedzic na Kisielnicy, posesor królewszczyzny Czartorya, Dubowica i Romanków, w wojew. czerniechowskiem, wojski wizki 1656 r., podpisał elekcyę 1074 r. z ziemią łomżyńską; wojski zaślubił Katarzynę, córkę Mikołaja Olszewskiego, komornika ziemskiego ostrołęckiego, i z niej pozostawił córkę Jadwigę za Stefanem Zakrzewskim, sędzicem ziemskim wizkim, i synów: Mikołaja, księdza, Józefa-Bolesława, Stanisława-Józefa i Wojciecha.
Stanisław-Józet, dziedzic na Kisielnicy i Murawach, wojski wizki 1689 r., posesor dóbr królewskich Miaskowa i Kul, żonaty z Teofilą Orzeszkówną, miał córkę Annę za Andrzejem Zaborowskim, podstolim ciechanowskim, i syna Michała, żonatego z Joanną, córką Jana Grabi, której zapisał 3000 fl., bezpotomnego.
Wojciech, podstoli grabowiecki 1693 r., stolnik łomżyński, posesor królewszczyzny Giełczyn, miał dwie żony, Apolinary Ogonowską, wdowę po Aleksandrze Skułskim, z której córka Anna Antonina, i Annę Kuczborską, podczaszankę dobrzyńską, z niej syn Nikodem-Pelieyan, dziedzic dóbr Przytuły i Laskowiec 1725 r., żonaty z Maryanną Fursówną, wdową po Antonim Opackim, łowczym łomżyńskim, umarł młodo, mając lat 24.
Józef-Bolesław, dziedzic na Kisielnicy 1690 r., rotmistrz wojsk królewskich, podpisał elekcyę 1697 r. z ziemią łomżyńską; stolnik łomżyński 1701 r., posesor wójtowstwa w Czarnocinie i Piątnicy, um. 1707 r., pozostawiwszy z żony Kunegundy Zaleskiej synów: Aleksandra, Jana i Wacława, oraz córkę Marcyaunę za Adamem Grudowskim, cześnikiewiczem liwskim. Z synów stolnika: Jan, dziedzic Korzenistego i Porytego, skarbnik łomżyński 1724 r., miał dwie żony, Zuzannę Iłowską, z niej syn Antoni zmarł dzieckiem, i Różę Karwowską, chorążankę bielską, z tą bezpotomny. Jan odstąpił swe dobra synowcowi swemu Józefowi, a Wacław i Aleksander są przedstawicielami dwóch linij tej gałęzi, istniejących obecnie.
Linia Wacława. Wacław, stolnik 1714 r., podstoli łomżyński 1724 r., posesor wójtowstwa w Czarnocinie i Piątnicy, zm. 1746 r., miał dwie żony, Julię Godlewską, z niej córka Matylda za Adamem Danowskim, pisarzewiczem wizkim, i Teresę Zielińską, z której syn Stanisław-Ęustachy, ur. 1738 r., posesor dóbr królewskich Janowo 1758 i\, jakie nabył wspólnie ze swą żoną za konsensem królewskim od Wiszowatego; starosta świdnicki 1774 r., zaślubił Joannę Jaroszewską, chorążankę zakroczymską, i z niej pozostawił dwóch synów, Jana-KaroIa-lgnacego i Wincentego.
Wincenty, ur. 1779 r. w Giedni, w pow. mławskim, jako porucznik wszedł do służby 1807 r. do sztabu generalnego wojska Ks. Warszawskiego i 1809 r. został kapitanem z przeznaczeniem do 6 pułku ułanów; major 1815 r. w 2 pułku strzelców konnych, awansował (831 r. na pułkownika 8 pułku ułanów. Wincenty zaślubił Pelagię Zabłocką i z niej miał syna Michała-Leonarda, urzędnika Tow. Kred. Ziem., wylegitymowanego w Królestwie 1839 roku.
Jan-Karol-Ignacy, ur. 1763 r., chorąży gwardyi pieszej koronnej 1786 r., posesor dóbr Zielona, komisarz ziemi zawskrzyńskiej 1792 r., miał dwie żony, Franciszkę Zielińską, wdowę po Ignacym Zielińskim, chorążym wizkim, i Ludwikę Zagajewską, chorążankę radziejowską, z której synowie: Stanisław, Ignacy i Włodzimierz.
Stanisław, dziedzic dóbr Zielona, w gub. płockiej, wylegitymowany w Królestwie 1837 r., zaślubił Agnieszkę Brodzką i z niej miał syna Wi¬ktora, po którym z żony Rybińskiej córki, Marya za Teofilem Belkę i Helena za Józefem Zalewskim.
Ignacy, ur. 1810 r. we wsi Zielona, w pow. mławskim, postąpił na służbę 1828 r. jako kadet do 1 pułku strzelców konnych; podporucznik 1880 r., awansował 1881 r. na porucznika w 1 pułku jazdy sandomierskiej.
Kawaler krzyża Virtuti Militari. osiadł w Paryżu, gdzie zaślubił francuzkę i pozostawił z niej potomstwo.
Włodzimierz, ur. 1811 r. we wsi Zielona, wszedł do służby 1828 r. do 3 pułku strzelców konnych i w 1830 r. został podporucznikiem; ozdobiony krzyżem złotym Virtuti Militari, wylegitymowany w Królestwie 1837 r., zaślubił Annę, córkę Stanisława Kisielnickiego, i z niej pozostawił synów, Zygmunta, żonatego z Julią z Sonenbergów, i Karola, po którym z Karoliny Ordężanki syn Andrzej.
Linia Aleksandra. Aleksander, syn stolnika Józefa, dziedzic na Ki-sielnicy, Murawach, Górkach, Drożęcinie, Łubach i Szewkowie, skarbnik wizki 1730 r., zaślubił Maryannę Pętkowską, podsędkównę nurską, i z niej miał córki: Scholastykę za Maciejem Skrodzkim, burgrabią warszawskim, Eleonorę za Piotrem Ołdakowskim, miecznikiewiczem drohickim, Franciszkę za Ignacym Danowskim, pisarzewiczem wizkim, Kunegundę za Ignacym Brochockim, czcśnikicwiczem zakroczymskim, Juliannę za Janem Gintowtem-Dziewiałtowskim, miecznikiem lubaczowskim, oraz synów: Antoniego, Jana-Klemensa, Józefa-Jana i Stanisława, kapitana gwardyi pieszej koronnej 1782 r., bezpotomnego, żonatego z Barbarą Sztetnerówną, córką pułkownika wojsk koronnych.
Jan-Klemens, dziedzic na Konecku i Górce, podpisał elekcyę 1764 r. z ziemią łomżyńską; z żony Zofii Twardowskiej pozostawił synów, Teodora, dziedzica dóbr Wygnanowic, w pow. hrubieszowskim, i Augusta, wylegitymowanych w Królestwie 1841 r.
August, ur. 1788 r. w Warszawie, wstąpił do służby 1806 r. do 1 pułku jazdy i 1807 r. został podporucznikiem w pułku strzelców pieszych; przeniesiony 1808 r. do 6 pułku piechoty Ks. Warszawskiego, awansował na porucznika, a 1812 r. na kapitana w 22 pułku piechoty. Odbył kampanie 1807 r. przeciw Prusom, 1809 r. przeciw Austryi i 1812 r. był w Rosyi (Ks. Wojskowe).
Józef-Jan, dziedzic na Kisielnicy, Murawach, Drożęcinie, Łubach i Pęsach, otrzymał dobra Korzeniste i Koryte-Zaborowo od stryja Jana; poseł ziemi łomżyńskiej 1764 r., miecznik 1765 r., wojski większy 1766 r., ostatnio łowczy wizki 1767 r., podstarosta i sędzia grodzki koleński, podpisał elekcyę 1764 r. z ziemią łomżyńską. Józef, łowczy, zaślubił Różę Karwowską, podkomorzankę bielską, wdowę po stryju Janie, skarbniku łomżyńskim, 3v. za Adamem Przeradowskim, podczaszym różańskim, i z niej po¬zostawił syna Ignacego,
Ignacy, ur. 1771 r., dziedzic dóbr Kisielnica, Korzeniste, Poryte i Szczuczyn, konsyliarz konfederacyi mazowieckiej z pow. koleńskiego, sędzia ziemiański wizki 1794 r., radca Departamentu łomżyńskiego i marszałek sejmiku 1815 r., zaślubił Ludwikę Wilczewską, podkomorzankę wizką, i z niej pozostawił córkę Ludwikę za Janem Wojczyńskim i trzech synów: Adama, Franciszka i Stanisława.
Adam, dziedzic Szczuczyna, sędzia pokoju pow. biebrzańskiego 1829 r., żonaty z Elżbietą Starzyńską, miał córkę Elżbietę Cichocką i synów, Ignacego, żonatego z Rzętkowską, bezpotomnego, i Konstantego, wylegitymowanych w Królestwie 1839 r.
Franciszek, dziedzic dóbr Poryte i Kisielnica, marszałek sejmiku pow. łomżyńskiego i biebrzańskiego 1817 r., sędzia pow. biebrzańskiego 1829 r., poseł na sejm 1830 r., zaślubił Maryę Bykowską i z niej pozostawił córkę Klementynę za Puchałą i synów, Juliusza, dziedzica Kisielnicy, zm. 1888 r. bezdzietnie, i Ludwika, zm. 1886 r, w Warszawie, po którym z Wiktoryi Ostykówny-Narbuttówny syn Władysław z Anny Rzęikowskiej ma córkę Jadwigę i synów: , Bohdana, Eustachego i Ludwika.
Stanisław, najmłodszy syn Ignacego i Wilczewskiej, dziedzic dóbr Korzeniste i Stawiska, radca Komisyi wojew. augustowskiego 1830 r., za¬ślubił Annę Bykowską i z niej pozostawił córkę Annę za Włodzimierzem Kisielnickim i synówr, Józefa i Witolda.
Józef, ur. 1825 r., dziedzic dóbr Stawiska, z Joanny Marylskiej po¬zostawił córki, Maryę za Wojciechem Kossakiem, Urszulę za Czesławem Dziembowskim i synów: Stanisława, po którym z Janiny Krzymuskiej córka Halina i syn Józef, Włodzimierza, dziedzica Kozie, żonatego z Kamilą Ra¬kowską, z niej córki, Joanna, Marya i syn Zdzisław, i Tadeusza, ożenionego z Wandą Wojczyńską, z której córka Zofia i syn Witold.
Witold, młodszy syn Stanisława i Bykowskiej, ur. 1829 r., dziedzic dóbr Korzeniste, zm. 1865 r., pozostawiwszy z Jadwigi Duninówny córki, Annę za Tadeuszem Kossakiem, Walentynę za Zygmuntem Dziembowskim i syna Kazimierza, ur. 1859 r., dziedzica dóbr Korzeniste, który poślubiwszy Józefę, córkę Andrzeja Skórzewskiego (znaną literatkę Esteję), ma z niej syna Kazimierza i córkę Annę.
Gałąź na Boguszycach. Jej przedstawiciel Józef, ostatni z synów CZeśnika Jakóba, dziedzic na Kisielnicy i Boguszycach, starosta łomżyński 1476 r., starosta nowogrodzki 1482 r., sędzia ziemski wizki 1487 r., podsędek 1501 r., a od 1504 r. sędzia ziemski łomżyński, zaślubił Annę z Czaplic i z niej miał syna Andrzeja, dziedzica na Boguszycach, sędziego ziemskiego 1525 r., następnie cześnika łomżyńskiego, po którym z Katarzyny z Nuszewa córki, Anna za Stanisławem Ujazdowskim, Katarzyna za Feliksem z Chomętowa i syn Józef.
Józef, dziedzic na Boguszycach 1528 r., pozostawił córkę Elżbietę za Wawrzyńcem Jemielitym i synów, Marcina i Idziego (Egidiusz).
Marcin, dziedzic na Boguszycach 1562 rv miał dwie żony, Annę Orzycką i Annę Szabłowską, z których synowie: Adam żonaty z Anną Bu-dziszewską, Jan, Marcin, Stanisław ożeniony z Małgorzatą, córką Jana Zaorskiego i Wawrzyniec; Z nich Marcin, dziedzic na Boguszycach 1641 r., miał córkę Dorotę za Janem Modzelewskim i synów, Mateusza i Stanisława, po którym córka Zuzanna.
Wawrzyniec, syn Marcina, dziedzic na Boguszycach 1641 r., z żony Reginy miał synów: Pawła, Stanisława i Idziego, po którym synowie, Sta nisław i Szymon, dziedzice na Boguszycach 1664 r.
Idzi, młodszy syn Józefa, dziedzic na Boguszycacłi 1570 r., miał trzy żony: Elżbietę Gostkowską, Jadwigę Wróblewską i Annę Rakowską, pozostawił dwóch synów, Mikołaja i Adryana.
Mikołaj, dziedzic na Boguszycach 1610 r., zaślubił Elżbietę Tarnowską i z niej miał syna Idziego, dziedzica na Boguszycach 1650 r., po któ¬rym synowie, Marcyan i Mikołaj.
Adryan, młodszy syn Idziego, dziedzic na Boguszycach 1610 r., miał synów: Andrzeja, który podpisał elekeyę 1674 r. z ziemią łomżyńską, Jana i Stanisława, po którym z Zofii Białobrzeskiej córki, Jadwiga za Maciejem Wiśniewskim, Maryanna za Adamem Kossakowskim i synowie: Adryan, tego synów dwóch, Jakób i Bartłomiej żonaty z Katarzyną Czartoryską, Maciej, Bartłomiej i Jakób, dziedzice na Kisiołkach.
Bartłomiej, dziedzic na Boguszycach-Kisiołkach 1680 r., miał córki, Eufrozynę za Mateuszem Gawkowskim, Katarzynę za Franciszkiem Bogu-skim i syna Mateusza, dziedzica na Kisiołkacłi-Boguszycach 1707 r., po którym z Zuzanny Boguskiej syn Józef zaślubił Maryannę Mossakow ską i z niej pozostawił synów, Władysława i Jana, którzy w 1788 r. sprzedali części Kisiołek, a 1792 r. części Kisiołek-Boguszyc (Metr. Duc. Masoviae, Sigil., Kancl., Ks. Gr. i Ziem. Łomżyńskie, Wizkie i Koleńskie, Zap. i Wyr. Tryb. Piotrk. i Lubel., Conv. i Don. Vars.).
KISIELOWSKI. Kacper, żonaty z Justyną Węgierską, komornikówną sandecką, i Wojciech, synowie Stefana, dziedzica dóbr Stróże Wyżnie, cześnika czerniechowskiego, i Franciszki Pniewskiej, wnukowie Krzysztofa i Teresy Wielogłowskiej, podczaszanki mielnickiej, prawnukowie Krzysztofa i Heleny Jordanówny, oraz Aleksander, major wojsk koronnych, syn Krzysztofa, stolnika czerniechowskiego, i Anny Dydyńskiej, wnuk powyższego Krzysztofa i Wielogłowskiej, wylegitymowani w Galicyi 1782 r.
Andrzej-Józef, syn Adama i Konstancy], oraz Krzysztof, syn Michała i Katarzyny Kumanowskiej, wnuk Stanisława i Jadwigi Lisowskiej, wylegitymowani w Galicyi 1782 r. (Zbiory Dr. M. Dunina-Wąsowicza).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do K____