28123. Karwacki Zygmunt legionista

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwacki Zygmunt legionista

Postprzez akarwa » 30.07.2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W trakcie kwerendy ksiąg chirurgów krakowskich w Archiwum Narodowym na Siennej, analizowałem tez indeksy alfabetyczne. W pewnym momencie podeszła do mnie Starsza (w moim wieku) Pani, pytając o tę księgi, czy przypadkiem nie natrafiłem na nazwisko KACPRA TUROWICZA magistra chirurgii w I połowie XIX wieku, jej prapradziadka. Odpowiedziałem, ze przypadkiem trafiłem kojarząc nazwisko ze znanym redaktorem Turowiczem. Pani odpowiedziała, że TO JEJ OJCIEC. Jak się okazuje ich przodkiem był właśnie chirurg KACPER TUROWICZ.

Pani wspomniała, że kojarzy moje nazwisko z ZYGMUNTEM Bończą KARWACKIM (zginał w 1916 pod Kostiuchówka ), który w 1914 roku przyprowadził do ich dworu w Goszycach 7 osobowy patrol Beliniaków, idący do kongresówki. Okazało się, że ostatnio w 2014 roku hucznie obchodzone 100 lecie tego pobytu patrolu w Goszycach, gdyż dwór znowu jest w rękach rodziny Turowiczów (należał do pani Turowiczowej z d. Zawisza), został odkupiony przez brata mojej rozmówczyni. Dostałem zaproszenie do odwiedzin, bo w tym dworze w 1964 roku spędziłem miesiąc na praktyce geodezyjnej. Na tarasie dworu była już wtedy tablica upamiętniająca ten pierwszy patrol legionowy. z Zygmuntem Bończą Karwackim. We dworze mieszkały dziewczyny, a chłopaki w tzw. "końskim ogonie". Urocze miejsce, wówczas jakby w XVII wieku, dwór, obejścia, wielki staw pośrodku wsi. biegające gęsi, świniaki, żadnej drogi, tylko ścieżki lub kładki z desek i pomosty nad stawem. Przy nim najważniejszy obiekt w niebieskiej chałupce sklepik wiejski. A w nim wino owocowe " PERŁA ...... ? GOSZYC ? "

Bardzo miłe spotkanie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Zygmunt Karol Karwacki (ur. 20 października 1893 r. w majątku Czarnowiec pow. Pińczów[1], poległ 4 lipca 1916 r. pod Kościuchnówką) – pseudonim Stanisław Bończa pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych.[b] Ojciec (NIE to jego DZIADEK) jego Karol Karwacki (BŁAD Wikipedii) , właściciel Paśmiech i folwarku Czarnowiec (OJCEM był syn Karola - ZYGMUNT...) żonaty z Ludwiką z domu Zakrzewską miał trzech synów: Zygmunta Karola , Wacława[2] i Stefana.
[/b]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Praprawnuki KAZIMIERZA *) i REGINY KARWACKICH
Prawnuki Józefa i Marii z Młodzianowskich Karwackich ; slub w Krakowie
Wnuki Karola i Sylwii z Łysakowskich (1v Majewska) Karwackich (slub w Sokolinie 1861 czerwiec 27/sl 11 Karol Jan Karwacki s. Józefa i Marianny Młodzianowska & Sylwia Majewska z d. Łysakowska c. Ignacego i Emilli Łukasiewicz ;Sokolina)
Dzieci Zygmunta i Ludwiki z Zakrzewskich
ZYGMUNT, WACŁAW, STEFAN, MARIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*) Prawdopodobni przodkowie Kazimierza Karwackiego :
D. Szymon Karwacki administrator Grzegorzewic sieciechowickich (1730-50 ?)
1740 ur JOZEF KARWACKI s. D. SZYMONA KARWACKIEGO administratora Grzegorzewic i Zuzanny; ur 17 stycznia 1740 roku; chrzestni Magnificus Antoni Lubieniecki i Eva Paczkowa.. (dziedziczka ?)
1741 ur ZOFIA ANNA KARWACKA. c. D. SZYMONA KARWACKIEGO i Zuzanny;ur 8 maj 1741; ch. GD. Franciszek Lenczowski i Kunegunda uxor Sz… de Grzegorzewice.
1743 ur KAZIMIERZ *) s. D. Szymona i Zuzanny ur. 27 luty 1743; ch. D. Antoni Strzelecki.,

*) prawdopodobnie przodek Karwackich z Paśmiech; maż Reginy, administrator dóbr żywieckich; ojciec Józefa Karwackiego męza Marianny Mlodzianowskiej…. Karol Karwacki, dr Aleksander Karwacki, prof. matematyki IT Ignacy Karwacki.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zygmunt Karwacki uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, później kształcił się w Warszawie. Od 1910 roku czynnie uczestniczył w skautingu i w organizacjach niepodległościowych. W 1912 roku ukończył gimnazjum Konopczyńskiego w Warszawie[1] i w tym samym roku podjął studia rolnicze w Krakowie. Przesiąknięta duchem polskości młodzież uniwersytecka bardzo licznie działała w Polskich Drużynach Strzeleckich. Zygmunt Karwacki wstąpił do nich w roku podjęcia studiów. W krótkim czasie awansował do stopnia podchorążego. W roku następnym 1913 Komendant Józef Piłsudski odznaczył go najzaszczytniejszym wówczas odznaczeniem "Parasol".

Podczas pobytu na wakacjach w Kieleckiem zaskakuje go wojna, więc rusza konno do Krakowa i jako jeden z „siódemki” Beliny przekracza granicę Królestwa[1]. 1 sierpnia 1914 roku Władysław Belina-Prażmowski otrzymał od Józefa Piłsudskiego rozkaz sformowania kilkuosobowego patrolu rekonesansowego z zadaniem dokonania zwiadu na tereny zaboru rosyjskiego. W skład patrolu razem z Beliną weszli strzelcy:
Janusz Głuchowski
Antoni Jabłoński
Stefan Hanka-Kulesza
Stanisław Grzmot-Skotnicki
Ludwik Kmicic-Skrzyński
Zygmunt Karwacki jako przewodnik[3]

Po powrocie z pierwszego patrolu Zygmunt Karwacki został przydzielony do grupy Mieczysława Ryś - Trojanowskiego, która wyruszyła do Kielc (Pierwsza Kompania Kadrowa). Wkrótce wrócił do kawalerii Bieliny i jako ułan, wachmistrz, a wkrótce szef 1 szwadronu Bieliny brał udział w operacji korczyńskiej we wrześniu 1914 roku. W dniu 9 października 1914 roku został mianowany na stopień podporucznika. W październiku mianowany komendantem garnizonu Kielce. Od listopada 1914 mianowany dowódcą plutonu w IV Batalionie, został ranny 25 grudnia 1914[1] w bitwie pod Łowczówkiem.

Do sierpnia 1915 roku wykonywał misje powierzane mu przez Józefa Piłsudskiego. Był też krótko kierownikiem wywiadu i komendantem POW okręgu radomskiego.

Wkrótce Zygmunta Karwackiego przeniesiono ponownie do działań liniowych jako dowódcę plutonu w 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich. Brał udział w kampanii wołyńskiej gdzie poległ 4 lipca 1916 roku w bitwie pod Kostuchnówką nad Styrem. Zygmunt Karol Karwacki został pochowany w zbiorowej mogile w Wołczewsku[1]. Mogiła ta już nie istnieje.

Zygmunt Karol Karwacki został pośmiertnie nominowany do stopnia kapitana. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Niepodległości z Mieczami

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA XIII
G XII 1760

GNIAZDO Żywieckie/ Żywiec ... Kraków

(ur ok. 1760 ) KAZIMIERZ KARWACKI mąż Reiny ..... ojciec Józefa Karwackiego (ur. 1789) od 1820 r. męża Marianny Młodzianowskiej z Krakowa

Problem Karwackich w Krakowskim i Sandomierskim ,Legenda rodu Karwackich h. Łabędź;- ale też są w Jastrzębcach, Leliwie, Radwanie, mają tez herb własny Karwacki w Prusach - są starożytnym klanem odwiecznej szlachty o piastowskich korzeniach. Początki sięgają przodków Piotra Własta, palatyna Bolesława Krzywoustego bogato uposażonego w Małopolsce i na Kujawach, głównie jednak na północnych rubieżach Sandomierszczyzny.. Inna wersja legendy mówi o tym, że Łabędzice przybyli z Bolesławem Chrobrym z wojny kijowskiej w 1018 r. i osiedli w Skrzyńsku w Małopolsce, a w XIV w. Na Mazowszu i Kujawach, W okolicach Przasnysza znajdujemy Karwacz, Góry Karwackie, Wyrąb Karwacki. Pod Łukowem znajdujemy Karwacz łukowski .Także na Podolu istniała osada „Karwack”i we wsi Horpina między Buskiem a Kamionką Strumiłową. Od połowy XVII wieku (poza Mazowsze, Podolem, Wielkopolską) Karwaccy gniazdują licznie w rejonie Lubartowa, Koprzywnicy, Staszowa, w Krakowie , Pilicy, Pilczy (Smoleniu), Strzegowie, Ojcowie (Prondniku), w sieradzkim.. Czy wszyscy oni wywodzą się z Karwacza koło Przasnysza, od Nelaskariusa de Carwacz (1370-1420) ...? A może raczej od Krwackich de Chrwati/Krwaty/Klwaty z radomskiego ?Aneks 379

D. Szymon Karwacki administrator Grzegorzewic sieciechowickich (1730-50 ?)
Jak się okazuje Karwaccy mieli silne i stare związki z parafią Sieciechowice; majątkiem Grzegorzewice. Czyżby dlatego powrocił tutaj po 200 latach SEBASTIAN KARWACKI z rodzeństwem oraz dzielną macocha Eufrozyna z Zagajewskich (z Rusocic zatorskich) ?
1740 ur JOZEF KARWACKI s. D. SZYMONA KARWACKIEGO administratora Grzegorzewic i Zuzanny; ur 17 stycznia 1740 roku; chrzestni Magnificus Antoni Lubieniecki i Eva Paczkowa.. (dziedziczka ?)
1741 ur ZOFIA ANNA KARWACKA. c. D. SZYMONA KARWACKIEGO i Zuzanny;ur 8 maj 1741; ch. GD. Franciszek Lenczowski i Kunegunda uxor Sz… de Grzegorzewice.
1743 ur KAZIMIERZ *) s. D. Szymona i Zuzanny ur. 27 luty 1743; ch. D. Antoni Strzelecki.,
*) prawdopodobnie przodek Karwackich z Paśmiech; maż Reginy, administrator dóbr żywieckich; ojciec Józefa Karwackiego męza marianny Mlodzianowskiej…. Karol Karwacki, sr Aleksander Karwacki, prof. Matematyki IT Ignacy Karwacki.
Ale też w kłobucku jest rodzina nobil. Józefa Karwackiego i Zuzanny:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA XIV
G XIV 1790


GNIAZDO Żywieckie/ Żywiec ... Kraków

(Ur 1789 ) JÓZEF KARWACKI syn. KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Reiny od 1820 r. mąż Marianny Młodzianowskiej z Krakowa WSWsl1815 JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA Mąż Marii, ojciec Karola, Aleksandra (dr med.), Ignacego (prof. IT); 1847 DoM 497; 847 JÓZEF KARWACKI, ur. 1785 mieszka w domu 424, mieszk.8; parafia NPM; z żoną MARIĄ- (patrz Marianna Młodzianowska) z 1800 roku, slub ich w 1820 roku; synem KAROLEM KARWACKIM ur. 1823; synem ALEKSANDREM KARWACKIM ur, 1825 od 1837 wymeldowanym do Wiednia; synem IGNACYM KARWACKIM, ur, 1828 potem w 1852-62 prof.. Matematyki w Instytucie Technicznym; oraz córka zmarła w 1881 roku.

Karwaccy h. Łabędź z Pasmiech pochodzili z Galicji, JÓZEF Karwacki, ojciec Karola administrator dóbr Wielopolskich był żonaty z Marią z Młodzianowskich (z Krakowa), mieszkali w Żywcu. (JÓZEF i Maria Karwaccy mieli czworo dzieci ; córkę zmarła w 1881 roku i trzech synów: ALEKSANDRA, lekarza zmarłego 1871 r.,IGNACEGO, profesora Instytutu Technicznego w Krakowie, zm. w 1864 r. i
KAROLA właściciela Paśmiech.Wszystkich Świętych
Karwacki Józef i Młodzianowski Marianna
Rodzice Karola, Aleksandra Józefa, Karwackiego, lekarza, Ignacego prof. Mat. w ITK Kraków - WW. Święci, 1820, 29

Księga aktów małżeństwa, rok 1820, str. 39 – 41, poz. 29

„Toku 1820 Dnia piętnastego Lipca, o godzinie czwartej po południu, przed Nami Zakrystianem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie stawił się: PAN JÓZEF KARWACKI Młodzian liczący lat 31 podług złożonego Aktu Znania w Sadzie Pokoju w dniu 28 Czerwca roku bieżącego........ służbą Dworską trudniący się w Galicji w Żywcu mieszkającym, KAZIMIERZA i REINY KARWACKICH Małżonków zmarłych Syn.. jak świadczy wywód słowny zejścia iego Rodziców i krewnych wstępnych w Sądzie Pokoju na dniu 28 czerwca roku bieżącego sporządzony - B. Stawiła się także i MARYANNA MŁODZIANOWSKA Panna, licząca lat dwadzieścia ieden , podług złożonego Aktu Znania w Sądzie Pokoju w dniu 29 czerwca roku bieżącego sporządzonym ... (..) przy ulicy Franciszkańskiej pod numerem 212 mieszkająca, JÓZEFA MŁODZIANOWSKIEGO i AGNIESZKI z DĄBROWSKICH Małżonków zmarłych Córka, jak świadczy wywód słowny Zeyscia iey Rodziców i Krewnych wstępnych w Sądzie Pokoju na dzień 28 Czerwca roku bieżącego sporządzony - C. D. Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do obrządu ułożonego między Niemi Małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w dwóch Parafiach, to iest w Parafii naszey przed główemi drzwiami naszego domu gminnego pierwsza dnia 2 lipca a druga dnia dziesiątego tegoż miesiąca i roku bieżącego w Parafii Żywieckiej w Galicyi podług Formy Rządu Austryackiego iedyne Koscielne w tych ze samych dniach, iak świadczy Extrakt Zapowiedzi w Parafii Żywieckiej wyięty tu pod literą E dołączonym. Gdy żadne załamowanie przeciw rzeczonemu Małżeństwu nie zaszło, my przeyżawszy wymienione papiery, z których okazało się iż formalności iakich Prawo wymaga zachowane zostały, przychylając się do wymienionego żadania, po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżey wyrażonych papierów iako też Działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki, czyli chcą pobrać się ze sobą ? Na co gdy każde z Nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka iest ich wola; oświadczamy w Imieniu Prawa, iż JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA połączeni są ze sobą węzłem Małżeństwa. Tego wszystkiego spisalismy akt w przytomności Urodzonych; w tem Pana Franciszka Hałatkiewicza Plenipotenta Jaśnie Wielmożnego Hrabi Wielopolskiego, lat 49 liczącego – przy ulicy Franciszkańskiej pod numerem 212 mieszkającego; Księdza Jakóba Bryndzki Wikariusza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii św. Anny w Krakowie, liczącego lat 40 przy ulicy św. Anny pod liczbą 317 mieszkającym. JM Pana KAZIMIERZA KRATZERA Obywatela Wolnego Miasta Krakowa liczącego lat 45, na Zamku przy Krakowie pod liczbą 130 mieszkającym – i Sławetnego Pana SEBASTYANA SKOTNICKIEGO Obywatela Miasta Krakowa liczącego lat 35, przy ulicy Grodzkiej pod liczbą 122 mieszkającego we własnym domu ; który stawaiącym przeczytawszy i podpisany został przez Nas i inne w Akcie wyrażone przytomne Osoby. (ks. Stanisław Micinski, Józef Karwacki, Maryanna Młodzianowska, Franciszek Hałatkiewicz,, ks. Jakób Bryndza, Kazimierz Kratzer iako świadek, Sebasyan Skotnicky iako świadek)”


GENERACJA XV

G XV 1820


GNIAZDO KRAKOWSKIE/Kraków

Parafia MARIACKA/WSw/św. Floriana/B. Ciała
1820 XV

Wnuki Kazmierza i Reginy Karwackich
Dzieci Józefa Karwackiego z Krakowa i Marii Młodzianowskiej:
(ur ok. 1820) 1) NPM ur 1820 ..... dziecko Józefa i Marii z Młodzianowskich Karwackich
(ur ok. 1823) 2) NPM ur1823 KAROL KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich ; prawdopodobnie założyciel gniazda Paśmiechy k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec Zygmunta (b. podobny do mojego Ojca Tadeusza), Stefana i Wacława Karwackich; KAROL KARWACKI (s. Józefa i Marianny z Młodzianowskich Karwackich z Krakowa; brat Alexandra Karwackiego dr. med. I Ignacego Karwackiego profesora matematyki w Instytucie Technicznym) – Paśmiechy k. Kazimierzy Wielkiej ........ gospodarował także w Czarnowcu, ożeniony z Zylwią z lysakowskich ojciec Zygmunta i Kamilii.

KAROL KARWACKI brał udział w powstaniu 1846 i w kampanii węgierskiej pod gen. Dembińskim; za udział w rewolucji więziony był w Coessel. KAROL i SYLWIA KARWACCY mieli dwoje dzieci: KAMILE zamężną Kuszel,, ZYGMUNTA ur 6. IV.1862 – zm. 1937) który żonaty był z Ludwiką z Zakrzewskich (ur w Pieryszewie w okolicach Żychlinie); dziadek Ludwiki – Franciszek Sucharzewski był podpułkownikiem w armii Napoleona. Zgodnie z tradycjami niepodległosciowymi polskich rodzin ziemiańskich, Karwaccy brali udział w powstaniach narodowych w latach 1831, 1846 i 1863, a cofając się w czasie – odnajdziemy Karwackich walczących u boku Napoleona. Młodsze pokolenie Karwackich, Zakrzewskich i Suchorzewskich brało czynny udział w wojnach lat 1914, 1920, 1939 i w Powstaniu Warszawskim 1944 r, w którym zginęło kilku członków tych rodzin. Majątek Paśmiechy o obszarze 148 ha. Na cmentarzu w Kościelcu spotykamu grób antenatów tej rodziny: „ Śp. KAROL KARWACKI, dziedzic wsi Paśmiechy i Czarnowiec, przeżywczy lat 89, zmarł dnia 9 VI 1911r. Śp. Sylwia z Łysakowskich Karwacka, żona Karola, przeżywszy lat 63, zmarła 30 V. 1901.”

1861 parafia Sokolina 8 km na NE od Kazimierzy Wielkiej KAROL KARWACKI syn Jóżefa i Marianny Młodziankowskiej zeni się z Zylwią Majewska z domu Łysakowską, c, Ignacego i Emili Łukasiewicz,

1861 czerwiec 27/sl 11 Karol Jan Karwacki s. Józefa i marianny Młodzianowska & Sylwia Majewska z d. Łysakowska c. Ignacego i Emilli Łukasiewicz Sokolina
1174 1861 czerwiec 27 11 Karol Jan Karwacki s. Józefa i marianny Młodzianowska Sylwia Majewska z d. Łysakowska c. Ignacego i Emilli Łukasiewicz SokolinaGNIAZDO KIELECKIE /Paśmiechy– Kazimierza Wielka
JÓZEF KARWACKI i Marianna z Młodzianowskich KAROLA KARWACKIEGO z Paśmiech... czy Ojcem Karola był …… ?

PAŚMIECHY U DĄMBSKICH od 1663 roku Stanisława Krzysztofa Moszczeńskiego, szambelana. ¶e) Antoni, zmarły 1728 r., właściciel Paśmiech i Chruszczyny, żonaty 1-o v. z Ludwiką ze Szczeczna Borkówną 1724 r., 2-o v. z Teresą Jaworską, która po śmierci jego, wyszła za Aleksandra Słupskiego, a po śmierci tego, za Michała Piotrowskiego, pozostawił syna Franciszka, zmarłego bezpotomnie. ¶f) Stanisław i g) Kazimierz, o których niżej. ¶ Stanisław, syn Aleksandra, łowczy krakowski 1764 r., umarł bezpotomnie w 1777 r. ¶2) Stanisław, stolnik trembowelski 1749 r., poseł na sejm elekcyjny 1764 roku z powiatu ksiąskiego, właściciel Pasmiech, Miechowiczek i Sikorzyc, umarł w 1767 r., zostawiając z Anny Russockiej, córki Franciszka i Teofili z Chwalibogów, cztery córki: Ewę, Agnieszkę, żonę Adama Dąmbskiego, syna Rocha i Karoliny z Wielowiejskich, Zuzannę, żonę Ignacego z Rupniewa Ujejskiego, członka Stanów Galicyjskich 1780 r.; Małgorzatę i siedmiu synów.

PASMIECHY, parafia pw M.B.Czestochowskiej w Skorczowie. Kiedyś w powiecie pińczowskim, obecnie na terenie powiatu Kazimierza Wielka. W XIV w. Własność Spytka Melsztyńskiego, który w 1396 r. sprzedał tę wieś Iwanowi z Jedlczy. W XV w. Własność Piotra h. Lis. Od połowy XVII w. Własność Dąmbskich h. Godziemba. W latach 1789-91 wlasność Augusta Feliksa Jaxy Otwinowskiego (ur. 1750), burgrabiego zamku krakowskiego, który obok dworu miał młyn, browar i karczmę. W XVIII w. Własność Skarbek-Borowskich. Potem własność Antoniego Pileckiego, od którego w 1861 r. majątek kupił dziadek ostatniego właściciela – KAROL KARWACKI s. Ignacego (błąd Józefa) ur 27 XII. 1822 – zm. 9.VI.1911, żonaty z Sylwią z Łysakowskich (zm/ 30.V.1901)

(ur ok. 1825) 3) NPM ur1825 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich, od 1837 w Wiedniu; NPM ur1826 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej; sl1854/ 11 Feb 1854 ALEKSANDER KARWACKI syn JÓZEFA KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej; z Angelą Antonią Stacherską, c. Antoniego (18 lat) Swiadkowie St. Fedorowski i Feliks Otfinowski; ALEKSANDER KARWACKI - ur. 1825 w Krakowie, zm. 25.X.1871 , syn Józefa i Marianny Młodzianowskiej z parafii Wszystkich Swiętych.

(ur ok. 1828) 4) NPM ur1828 IGNACY KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich ; IGNACY KARWACKI (1828) – potem (1852-62) profesor matematyki elementarnej w Instytucie Technicznym w Krakowie,

kształci się w Instytucie Technicznym jeszcze za Dyrekcji Ludwika Kosickiego; dostaje w nim stypendium na studia matematyczne w UJ, po których obejmuje stanowisko p rofesora matematyki w Instytucie Technicznym Krakowskim. SKĄD TAKA ZAŻYŁOŚĆ KOSICKIEGO z młodym IGNACYM KARWACKIM, a potem ślub Emili Kosickiej (już po śmierci Ludwika) z SEBASTIANEM KARWACKIM, czyzby przez Ignacego ???

1820ur. ????? ktoś u Józefa i Marii
1823ur KAROL KARWACKI, syn Józefa i Marii
1825ur ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa i Marii
1828ur IGNACY KARWACKI, s. Józefa i Marii

Sl 1854 ALEKSANDER Józef KARWACKI - ur. 1825 w ??? Żywcu, zm. 25.X.1871 w Warszawie ( synem Józefa KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej, brat Karola i Ignacego) ożeniony 11. II.1854 u NPM w Krakowie z Angelą Antonina Stacherską: NPM poz 10.. adres Plac Szczepanski nr 609 11 LUTY 1854: Oświadczenie: JA ANTONI STACHERSKI OJCIEC CÓRCE MOJEJ AMIELI NA ZWIAZEK ZEZWALAM NA CO SIĘ WOBEC SWIATA PODPISUJE: Stacherski Antoni – ojciec kupiec i Felix Otwinowski – obywatel
ALEKSANDER (ur 1826, lat 27)... Josephi Karwacki .... off. priv at Marianna Młodzianowska l.c. fill in Żywiec.... Galnadno Medieno absendudus clinder ... Adres: 609/401 nowy, hipoteczny 386 ul. SZPITALNA 13 (obecnie blok KASY POCZTOWEJ), Dom Pod Łabedziem w 1852 Staanisława Piekarskiego, w 1892 Leona Kurkiewicza. ANGELA ANTONIA STACHERSKA c. Antoniego Stacherskiego i Marianny Rajczarskiej l.c. M.. Gruc.. fil on Baxi ... Casimirus Casimierii ??.

CÓRKA JÓZEFA I MARI KARWACKICH zmarła w 1881 roku
GENERACJA XVI

G XVI 1850GNIAZDO KRAKOWSKIE/Paśmiechy Kazimierza Wlk.

Prawnuki KAZIMIERZA i REGINY KARWACKICH
Wnuki Józefa i Marii Karwackich
Dzieci Karola i Sylwi Karwackich (Sylwa Łysakowska 1 voto Majewska)

KAMILA KARWACKA zamężną Kuszel,
ZYGMUNT KARWACKI A ur 6. IV.1862 – zm. 1937) który żonaty był z Ludwiką z Zakrzewskich (ur w Pieryszewie w okolicach Żychlinie); dziadek Ludwiki – Franciszek Sucharzewski był podpułkownikiem w armii Napoleona. Zgodnie z tradycjami niepodległosciowymi polskich rodzin ziemiańskich, Karwaccy brali udział w powstaniach narodowych w latach 1831, 1846 i 1863, a cofając się w czasie – odnajdziemy Karwackich walczących u boku Napoleona. Młodsze pokolenie Karwackich, Zakrzewskich i Suchorzewskich brało czynny udział w wojnach lat 1914, 1920, 1939 i w Powstaniu Warszawskim 1944 r, w którym zginęło kilku członków tych rodzin.


3476 1868 ur 78 Kamila Karwacka za kuszellem Kazimierza Wielka

3477 1862 ur 27 Zygmunt Karwacki maz Ludwiki Zakrzewskiej Kazimierza WielkaGENERACJA XVII

G XVII 1880


GNIAZDO KRAKOWSKIE/ KAZIMIERZA WLk/Paśmiechy KIELECKIE

Wspomniany wyżej Karol Karwacki miał syna ZYGMUNTA, żonatego z Ludwika z Zakrzewskich; którzy mieli trzech synów Zygmunta Karola , Wacława, Stefana i córkę Marię. GRÓB RODZINNY Karwackich znajduje się na cmentarzu w Kazmimierzy Wielkiej, niestety na płycie grobowej nie ma wyszczególnionych osób złożonych w tym grobie, a jedynie ogólny napis.” Grób rodziny Karwackich”. Dzięki uprzejmości p. Jadwigi Okulicz-Kozaryn z domu Karwackiej, ustalono, że w grobie rodzinnym Karwackich w Kazimierzy Wielkiej zostali pochowani: ZYGMUNT KARWACKI zm 1937; LUDWIKA z Zakrzewskich Karwacka, żona Zygmunta zm. 1944;
ANNA KARWACKA najstarsza córka Wacława (ur 14. Iv.1921 – zm. 1 IV.1944)

Praprawnuki KAZIMIERZA i REGINY KARWACKICH
Prawnuki Józefa i Marii z Młodzianowskich Karwackich
Wnuki Karola i Sylwi z Łysakowskich (1v Majewska) Karwackich
Dzieci Zygmunta i Ludwiki z Zakrzewskich

(ur ok. 1893) ZYGMUNT KAROL KARWACKI ur. 20 pażdziernika 1893 w Czarnowcu, s. Zygmunta z Paśmiech „Bieliniak-Legionista” (1893-1916), zginął pod Rokitną- Kościuchnówka i tam pochowany.; wnuk powstańca 1863 r, prawnuk żołnierza wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Podczas nauki w szkole średniej w Kielcach i w Warszawie uczestniczył w ruchu niepodległościowym, należął do

psed. Bończa Stanisław, kapitan legionów; syn Zygmunta Karwackiego i Ludwiki Zakrzewskiej. Początkowo chodził do szkoły handlowej w Kielcach, nastepnie przenosi się do Warszawy, gdzie w 1912 skończył gimnazjum E, Konopczyńskiego. Od 1912 do 1912 studia rolnicze na UJ w Krakowie. Od czasów szkolnych uczestnik konspiracyjnych kółek patriotyczno-samokształceniowych, a od sierpnia 1910 członek Wydziału Wykonawczego tzw. Sekcji Koronnej Związku Młodzieży Niepodległościowej „Wici” Pd jesieni 1912 w”Zniczu” i Polskich Drużynach Strzeleckich, 1913 kurs podoficerski w Rabce. 1912 organizator drużyn strzeleckich w zaborze pruskim, w poznanskim i na Pomorzu. 2 sierpnia 1914 wyrusza z pierwszym patrolem W.Beliny-Prażmowskiego na teren Królestwa, potem praca w PON, zostaje komendantem garnizonu w Kielcach, wykonuje szereg misji wojskowych w kraju i zagranica. Poległ 4 lipca 1916 w bitwie pod Kostiuchnówka. Po smierci zweryfikowany w stopniu kapitana oraz odznaczony krzyżem Virtuti Militarii V kl i Krzyzem Niepodległości. W Kościele w Kazimierzy Wielkiej – tablica epitafijna ku jego pamięci.

Najstarszy z synów – ZYGMUNT (po Ojcu) KAROL (po dziadku) KARWACKI (20.X.1893) w Czarnowcu folwarku Pasmiech – 4 VII 1916 poległ pod Kosciuchnówką i tam pochowany) wnuk powstańca 1863 r., prawnuk żołnierza wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Podczas nauki w szkole średniej w Kielcach i w Warszawie uczestniczył w ruchu niepodległościowym, należał do Organizacji Młodzieży Niepodległosciowej, do stowarzyszenia „Znicz” i do organizacji wojskowej im. majora Waleriana Łukasińskiego. Był też organizatorem skautimgu, min. W lipcu 1911 brał udział w kursie instruktorów skautowych w Krakowie. Od 1912 r. studiował rolnictwo na UJ, w tym tez roku wstapił do polskich drużyn Strzeleckich i wkrótce awansował do najwyższego stopnia w tej organizacji – podchorążego. Był organizatorem i komendantem poznańsko-pomorskiego okręgu Polskich Drużyn Strzeleckich oraz adiutantem ekspozytury Komendy Naczelnej PDS w Krakowie. W dniach 3 – 25 styczeń 1914 uczestniczył w kursie PDS w Rabce zajmował tam stanowisko oficera żywnościowego. Jako osoba znająca okolice Pomodzia wyruszył w roli przewodnika z pierwszym patrolem Władysława Beliny-Prazmowskiego (2-4 sierpnia 1914 r). Do października 1914 służył w kawalerii 1. pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich, uzyskując stopień wachmistrza i funkcję szefa szwadronu. Odkomenderowany do Polskiej Organizacji Narodowej, był komendantem organizacji wojskowej garnizonu Kielce. 9 X 1914 w Jakubowicach otrzymał stopień podporucznika. Walczył na czele plutonu pod Łowczówkiem. W 1915 r. kierował praca wywiadowczą w okregu radomskim POW i był komendantem tego okręgu. W końcu 1915 r. wrócił do linii, był dowódcą plutonu w I batalionie 5. Pułku Piechoty PL, poległ 4 lipca 1916, podczas bitwy pod Kościuchnówką. W wolnej już Polsce został pośmiernie zweryfikowany w stopniu kapitana oraz odznaczony Orderem Virtutii Militarii 5 kl (nr 6475) i Krzyżem Niepodległości z Mieczami. W kościele parafialnym w Kazimierzy Wielkiej, na ścianie w nawie głównej wmurowana jest tablica pamiątkowa, upamiętniająca postać kpt. Zygmuna Karola Karwackiego. Na tablicy tej czytamy: „Pamięci ukochanego syna i brata śp. Zygmunta Karwackiego, oficera I Brygady Legionów Polskich zamiast krzyża na nieznanej mogile. Ur. 20 X 1893 w Czarniowcu, poległ śmiercią bohaterską pod Kostiuchnówką nad Styre, dnia 4 VII 1916 r.”(ur ok. 1898) WACŁAW KARWACKI (1898) ur. Czarnowiec, s. Zygmunta z Paśmiech i Ludwiki z Zakrzewskich, Prezes Centr. Zw. Org. Roln.w latach 1928-33 wiceminister rolnictwa, gospodarował na Paśmiechach, Czarnowcu, Stojanowicach i Podoloanach, znany hodowca koni, żona Maria ze Świdów, 3 córki Anna (zmarła w czasie okupacji, pochowana w Kazimierzy Wielkiej), Wisia i najmłodsza z nich Teresa (obie żyja w Warszawie) po mężu Osuchowska, której córka Elżbieta Stypułkowska. WACŁAW pochowany na Powązkach w Warszawie, 100 m za pomnikiem hiszpańskim.


Młodszy brat Zygmunta – WACŁAW KARWACKI ur 26 listopada 1895 w Czarnowcu – zmarł 15 stycznia 1982 w Warszawie, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, ukończył szkołę handlową w Kielcach (matura 1913) i Studium Rolnicze Uniwersytety Jagiellońskiego.
W maju 1920 r. jako ochotnik brał udziął w wojbie bolszewickiej w szeregach 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. W latach 1920-21 był wspólzałozycielem i Kierownikiem Spólki itd. (cała kariera zawodowa i życiowa str. 306-310, patrz Galeria Album: KARWACCY z PASMIECH)...
(..........................)
Wacław Karwacki był żonaty z Marią (lila) z. D. Świda (szlachta litewska) (ur 3 I 1899 – zm 25 V 1990 w Warszawie, pochowana na Cm. Powiązkowskim). Miał z nią 3 córki:
ANNA KARWACKA (ur 14.IV.1921 – zm 1.IV.1944 w Pasmiechach, pochowana w Kazimierzy Wielkiej),
JADWIGA KARWACKA (ur 29 VII 1923 w Pasmiechach) zamężna Okulicz-Kozaryn, wieloletnia pracownik SGGW, mieszka w Warszawie;
TERESA KARWACKA (ur 5 IV 1927) zamężna Osuchowska, mieszka w Warszawie.
Wacław Karwacki utrzymywał stosunki towarzyskie z min, Walerym Sławkiem, który był częstym gościem w Pasmiechach. Podczas pobytu w marcu 1939 r. w Paśmiechach kupił od Wacława Karwackiego bryczkę, która miał w niedalekiej przyszłości wyekspediować do swoich Racławic. Tymczasem zostawił ja w Paśmiechach, wyjechał do Warszawy i tam 3 IV 1939 popełnił samobójstwo (patrz inne źródła wg nich ciało odkrył w mieszkaniu przy al. Szucha WACŁAW KARWACKI).

(.....................)

Córki Wacława Karwackiego pracowały w służbie sanitarnej AK – przechowywały i pelęgnowały rannych ze 106 DP AK. Wacław Karwacki miał również niekwestionowane zasługi w pomocy i ratowaniu rodzin zydowskich także w getcie warszawskim...... dostarczał pszenicę z Paśmiech jako materiał siewny. Zajmował się tym Fryderyk Zoll .....


Aneks 173

Ks. Radziwiłł o przyjaźni z Karwackim

Krzysztof Mokołaj książe Radzwiłł (ze Zgierza, Jadwisina, Sichowa, Rytwian ( jego Ojciec Maciej ożeniony z Potocką z linii Adama z Krzeszowic, przejął w posagu dobra staszowskie) *);, b. Senator RP, więzień obozów w Buchenwaldzie – wspólnie z K. Rusinkiem i J. Cyrankiewiczem), Majdanku, Gross Rosen; szef protokołu („czerwony książe”) Bieruta w wydanych w 2000 roku PMAIETNIK-ach – „od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio” w kilku miejscach odnotowuje swoja przyjażń z Wacławem Karwackim z Paśmiech:Strona 143:
Trzecim pionem działalności społecznej były kółka rolnicze. Nie będąc fachowym rolnikiem , zacząłem działalność od razu odgórnie od stanowska wojewódzkiego prezesa Kółek i Organizacji Rolniczych, zaproponowany na te prezesurę przez mojego przyjaciela, sanacyjnego posła, a potem nawet ministra reform rolnych, Wacława Karwackiego z Pasmiech w Pinczowskiem,, jako kandydat lewicowych kółek rolniczych, z którymi utryzmywałem zawswze jak najlepsze stosunki przeciwko kandydatowi endeckiego przeważnie Towarzystawa Rolniczego działającego pod kuratelą ziemian.


Str 173

Z dalszych sąsiadów, do których jednak często jeździłem, były jeszcze Chorzelów młodszej linii hrabiów Tarnowskich, już w Galicji za Wisła, naprzeciw mojego folwarku szwagrów, oraz Pasmiechy w Pińczowskiem Wacława Karwackiego , posła BBWE-u i późniejszego ministra reform rolnych.


Str 174

Stosunków z Pasmiechami wojna nie przerwała.Właściciel ich, Wacław Karwacki , był najlepszym znaczeniu tego słowa homo novus, czyli będąc bratem legionisty, który służył w pierwszej kadrowej i poległ (Zygmuny Karol Karwacki , ps. „Stanisław Bończa” zg.1916 – Kostuchówka), kontrynuował jego służbę Polsce, wypelniając coraz ważniejsze obowiązki, które traktowal n ie jako synekurę za zasługi brata, lecz jako rzeczywisty współudział w naprawianiu Ojczyzny. Jako minister reform rolnych wychodząc ze słusznego założenia, że najpierw trzeba działać w najbliższym sąsiedztwie, przeprowadził za zgodą małorolnych gospodarzy komasację we włsnej wsi, umożliwiając w tem sposób bardziej wydajną produkcję rolną zarówno skomasowanych wsi, jak i na zamienionych częściowo na skutek komasacji polach własnego folwarku. Będąc doskonałym gospodarzem, Karwacki sprawował tez z polecenia władz kuratelę nad olbrzymimi kresowymi dobrami Jarosława Potockiego, który skończył samobójczą smiercią już po wojnie.

Polowania w Pasmiechach, na których byłem stalym gościem, były najwspanialszymi w jakich uczestniczyłem, nie będąc bowiem nigdy w przeciwieństwie do moich braci, przed wszystkim z braku czasu, zapalonym myśliwym, nie jeździłem na kresowe łowy w Nieświeżu czy Dawigródku ani na sławne z liczby ubitej zwierzyny polowania w Poznańskiem. W Paśmiechach natomiast, gdzie tak że ubijano po 1000 sztuk zajęcy i kuropatw jednego dnia, czułem się jak ryba w wodzie z powodu gościnności państwa Karwackich (zona Wacława pochodziła z litewskiego rodu świdów, sąsiadów i przyjaciół Radziwiłłów nieświeskich), ale przede wszystkim z powodu nie kończących się dyskusji de publicis z panem domu i jego gośmi dobieranymi tak, że nigdy nie mieliśmy czasu rozmawiać o polowaniu, chociaż i mnie kiepsko strzelającemu zdarzyło się tam
Ubić jednego dnia sto sztuk zajęcy i kuropatw.

Już podczas okupacji, kiedy od dawna nie miałem samochodu, przyjechałem do Pasmiech mimo znacznej odległości bryczka i po szczerym omówieniu sytuacji w kraju zabrałem stamtąd ludowcowego posła Dębskiego, aby ukryć go przed Niemcami w Sichowie, skad zresztą udało mu się szczęśliwie zbiec, kiedy mnie i zonę Niemcy aresztowali.

Po wojnie Wacław Karwacki próbował , podobnie jak i ja, wprząc się w dalszą pracę dla Polski przede wszystkim na polu rolniczym, na którym zawsze znacznie nade mną górował, ale czy to z powodu piastowania zbyt ważnego urzędu w okresie sanacji, czy też po prostu słabego zdrowia nie udało mu się stworzyć sobie godnego swych wybitnych uzdolnień stanowiska. Widuję go od czasu do czasu i za każdym razem mile wspominamy nasze przedwojenne współn e uczestnictwo w budowie Polski, której na pewno i dziś Wacław Karwacki chciłąby służyć, gdyby mu zdrowie pozwalało, brzydząc się tak jak i ja biernością tak zwanej wewnętrznej emigracji.”

*) RYTWIANY do dziś ważne gniazdo Karwackich od początku XVIII wieku. Wg ks. Radziwiłła, Rytwiany były trzonem dóbr staszowskich::

„Rytwiany z reszta stojących dziś jeszcze ruin zamku Dersława z Rytwian oraz Łubnice z ruina pałacu stanowiącego dawniej rezydencję właścicieli dóbr staszowskich, został nabyty w końcu XVI wieku od dwóch magnackich rodów ŁASKICH I JASTRZEBCÓW ( z prymasem Wojciechem Jastrzębcem, z Rytwian, w I pol. XV wieku + rok 1436 był związany gieremek JAN KARWACKI)..patry aneks 149

Poczynajac od roku 1596 dobra staszowskie przechodziły już potem zawsze w drodze dziedzioczenia po mieczu lub kadzieli:
1596-1643 od Teczyńskich, których ostatni potomek, figurujący w białym zupanie na sławnym obrazie Dolabelli, został zabity na polowaniu przez dzika, a jego ojciec Jan ufundował na jego pamiątkę klasztor Kamedułow w Rytwianach,
1643-1668 Opalińskich ( u tych z Bnina-Kórnik był Jan Karwacki)
1668-1694 Lubomirskich
1694-1740 Sieniawskich (liczni Karwaccy w dobrach sieniawskich)
1740-1778 Czartoryskich
1778-1802 Lubomirskich po raz drugi
1802-1897 Potockich, a jako wiano Rózy z Potockich
1897-1945 Macieja Radziwiłła z Zegrza i jego synów (Krzysztofa, Artura, Konstantego, Macieja)


**) W 1963 roku zaraz po maturze przed podjęciem studiów pracowałem 2 miesiące (październik - listopad na Poczcie Kraków 2). Było tam dwóch Panów Tomasików, jden był Naczelnikiem, drugi sekretarzem partii. Towarzysz Sekretarz kiedyś mnie zapytał czy znam Paśmiechy, z których on pochodzi. Przyznał się, że jego dziedzicem tam był Pan Karwacki. Przez cały czas mojej pracy, odczuwałem z jego strony dla siebie, respekt, szacunek….

*** ) W latach 1997-2000 miałem zaszczyt pracować z dr Anna Radziwiłł (2 x była wiceministrem w MEN), wybitna osobowość, w dużym stopniu - jak widze po lekturze pamiętnika - po Ojcu Krzysztofie Macieju, do którego zresztą była bardzo podobna (dobitnie oczy)(ur ok. 1900) STEFAN KARWACKI ur. Czarnowiec, (1900) s. Zygmunta z Paśmiech zaw.oficer WP 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Dowódca pułku - ppłk dypl Józef Trepto , Zastępca dowódcy pułku - ppłk Tadeusz Łękawski, Kwatermistrz - mjr Jan Skawiński, Adiutant - rtm. Stefan Karwacki; mąż Marii Mineyko, ojciec Teresy Grodziskiej i Rózy Butowtt.

STEFAN KARWACKI rotmistrz 2 Pułku Szwol. Rokitniańskich z ziemiańskiej rodziny w kieleckim, majątku Paśmierchy;mąż Marii Mineyko (ur. ok. 1901-5), córki Teresa Grodzicka i Róża Butowtt
Rodzice: Józef Mineyko (z Dubnik i Osinówki) G.1 & Natalia Maszewska
Dzieci: Maria Mineyko H.1 (Mimi; zamężna za Stefana Karwackiego),Zofia Mineyko (ur.1906) H.2, Irena Mineyko H.3 (Renia; zamężna za Wiktora Gregorowicza), Wlodzimierz Mineyko H.4 (ożeniony z Inką Niezabytowską), H.5 Rózia Mineyko (zamężna za Zygmunta Morzyckiego

Najmłodszy brat Zygmunta i Wacława – STEFAN FRANCISZEK KARWACKI ( ur 31 VIII 1898 w Czarniowcu – zm. 7 I. 1982, pochowany na cm . Powązkowskim) ; kapral 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Millitari 5 kl (nr 178), w okresie miedzywojennym rotmistrz 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, podczas Kampanii Wrzesniowej 1939 walczył w szeregach tego pułku na stanowisku adiutanta pułku. W trakcie walk w Borach Tucholskich dostał się do niewoli niemieckiej i do końca wojny przebywał w oflagu.

STEFAN FRANCISZEK KARWACKI był żonaty z Maria z Mineyków (1905-1994), wywodzącą się ze szlachty żmudzkiej, podczas okupacki członka AK i uczestniczką Powstania Warszawskiego 1944 r. Mieli troje dzieci:
TERESA KARWACKA zamężna Grodzicka, redaktor w Wydawnictwie Ossolineum
RÓŻA KARWACKA zamezna Butowtt, inzynier geodeta
ZYGMUNT KARWACKI, zmarły w dzieciństwie 1941-43 ?


Generacja 10: Rodzice: Józef Mineyko G.1 & Natalia Maszewska (Rosjanka)
Dzieci: Maria Mineyko H.1 (Mimi; zamężna za Stefana Karwackiego), Zofia Mineyko H.2, Irena Mineyko H.3 (Renia; zamężna za Wiktora Gregorowicza), Wlodzimierz Mineyko H.4 (ożeniony z Inką Niezabytowską), H.5 Rózia Mineyko (zamężna za Zygmunta Morzyckiego)
Józef Mineyko G.10 Rodzice: Bronisław Mineyko F.2 & Anna Morykoni
Dzieci: Józef Mineyko G.1, Władysław Mineyko G.2, Ludwik Mineyko G.3, Stanisław Mineyko (1887-1889) G.25, Anulka Mineyko G.28, Jadwiga Mineyko G.29, Marynia Mineyko G.30, Tomasz Mineyko G.31)
Urodził się 22 marca 1879 roku w Dubnikach. Podstawowe wykształcenie uzyskał w domu. Uczęszczał do gimnazjum w Poniewieżu. Po dwóch latach przeniósł się do prywatnej szkoły imienia Wojciecha Górskiego w Warszawie. Tam studiował aż do 1897 roku. Dyplom gimnazjum uzyskał w Wilnie, w 1898 roku. Studia wyższe na Politechnice Ryskiej rozpoczął na jesieni 1898 roku, uzyskując dyplom z zakresu handlu . Podczas studiów podróżował wraz bratem do Zachodniej Europy. W 1900 roku odbył praktykę w Banku Komercyjnym w Wilnie. Ożenił się z Rosjanką, Natalią Matwiejewną Maszewską. W tym czasie Rosja nie zezwalała na mieszane małżeństwa. Oboje musieli opuścić Rosję. Wyjechali do Genewy, w Szwajcarii. Po krótkich studiach na tamtejszym uniwersytecie i po krótkim treningu, Józef rozpoczął pracę w Credit Lyonnais banku. Gdy rząd rosyjski zmienił prawo regulujące mieszane małżeństwa, oboje wrócili do Dubnik. Było to w 1905 roku. Mieszkali przez pewien czas razem z matką. Józef pojechał na krótko do Rygi, aby nabrać doświadczenia w Rosyjskim Rządowym Banku. Ta praktyka została zaaranżowana przez teścia. Mając tak wszechstronne doświadczenie, Józef przeprowadził się na stałe do Wilna. Tam zorganizował Wileński Bank Spółdzielczy. Był jego dyrektorem aż do roku 1917. Był również przedstawicielem Pierwszego Rosyjskiego Przedsiębiorstwa Ubezpieczeniowego. Po Pierwszej Wojnie Światowej, kiedy została utworzona wolna Polska, przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy. Rodzina spędzała tylko wakacje w Dubnikach. Opiekował się z dużą uwagą folwarkiem Osinówką i tartakiem, który znajdował się w Wilnie. Józef pracował jako dyrektor Banku Wschodniego w Warszawie od 1920 roku. Później został również dyrektorem Banku Ziemiańskiego w 1922 roku. Wreszcie był dyrektorem warszawskiego oddziału Wileńskiego Przemysłowo-Rolniczego Banku. Następnie był dyrektorem pożyczek Ordynacji Zamoyskiej, w 1932 roku. W dodatku był członkiem Ministerstwa Rolnictwa i Reformy Wsi. Rodzina Józefa spędziła Drugą Wojnę Światową w Warszawie. Tam przeżyli Powstanie Warszawskie, byli zesłani do obozu w Prószkowie (jak wielu innych). Po wojnie żyli znowu w Warszawie. Józef pracował w Banku Handlowym od 1949 roku do 1957 roku.


(ur ok. 1893) MARIA KARWACKA c. Zygmunta i Ludwiki (ur 1901 w Paśmiechach) – jako 18 latka poślubiła Szymona Konarskiego, z nim miała syna Krzysztofa ; małżeństwo unieważniono; ponowne małzeństwo z Chrzanowskim, z którego są Barbara i Andrzej; Maria leży na Powązkach wraz z Wacławem.

Historia związku MARII KARWACKIEJ i SZYMONA KONARSKIEGO
(Materiały do Biografii Genealogii i Heraldyki polskiej , tom X 2005, Stanisław Konarski o Szymonie Konarskim):

„..... w ostatnich latach pobytu w Kielcach skomplikowały się sprawy osobiste Konarskiego. Jego żona Maria z Karwackich w styczniu 1928 wystąpiła o unieważnienie małżeństwa, a po jego uzyskaniu nastapił rozdział majątkowy w wyniku, którego Hołudza (na południe od Buska) została jej własnością.”

„SZYMON KONARSKI był dwa razy żonaty. Pierwsza żona MARIA z KARWACKICH urodzona 14 czerwca 1901 w Paśmiechach (zmarła 11 listopada 1976 w Warszawie), córka (Zygmunta - błąd) KAROLA Karwackiego i Ludwiki z Zakrzewskich. W małżeństwie tym (Szymona i Marii Konarskich) urodziło się 17 IX 1923 dziecko, któremu nadano imię KRZYSZTOF RAFAŁ (1923-1997), a Szymon dał mu swoje nazwisko, utrzymując jednak, że nie jest jego synem, co potwierdziły analizy i badania lekarskie. W początku 1928 roku Maria z Karwackich wystąpiła do Sądu Biskupiego diecezji kieleckiej o unieważnienie małżeństwa. Po pozytywnym wyroku 15 X 1928 sprawa skierowana została do wyzszej instancji Sądu Biskupiego w Krakowie. Sad Krakowskich 7 XI 1928 wyraził zgodę na unieważnienie małżeństwa, lecz wyrok zaskarżył rzecznik obrony rodziny. Watykański Sąd Najwyższy potwierdził poprzednie wyroki i uznał unieważnienie małżeństwa. Wkrótce potem Maria z Karwackich Konarska poślubiła Zygmunta Chrzanowskiego..... Szymon Konarski ożenił się ponownie z Marią z Karszów (ur 24 IX 1903 w Kielcach – zm. 9. II.1981 w Paryżu); córką Edwarda Karsza i Jadwigi z Romaszewskich. Drugie małżenstwo pozostało bezdzietne”


Przyp. Admina: umieszczam cytat z publikacji fragmentu z życia Szymona Konarskiego jako dokumentu dramatycznej historii rodzinnej, z pełnym szacunkiem dla Stron tego dramatu i ich ciężkich doświadczeń z tym związanych.MARIA KARWACKA z Paśmiechów .. wskazywałoby na to powinowactwo wobec Swidów, Maria Swidówna była żoną WACŁAWA KARWACKIEGO, może więc Maria była córką Wacława i Marii ?) - Konarska, pierwsza żona Szymona Konarskiego (26.04.1894-12.06.1981), s. Aleksandra Konarskiego i Oktawii ze Świdów; małżeństwo unieważniono (może zbyt bliskie pokrewieństwo np. matki były siostrami ????)Jedyna córka Zygmunta i Ludwiki Karwackich MARIA KARWACKA (ur 1906 lub 1901 – zm. 11.Xi.1976) w Warszawie, pochowana na Cm. Powążkowskim); była dwukrotnie zamężna:
- z Szymonem Konarskim z nim syn Krzysztof
- z Zygmuntem Chrzanowskim z nim córka Barbara zam. Okulicz-Kozaryn i syn Andrzej Chrzanowski.
GENERACJA XVIII
G XVIII 1910

Majątek Pasmiechy o obszarze 148 ha. Na cmentarzu w Kościelcu spotykamu grób antenatów tej rodziny:„ Śp. KAROL KARWACKI, dziedzic wsi Pasmiechy i Czarnowiec, przeżywczy lat 89, zmarł dnia 9 VI 1911r. Śp. Sylwia z Łysakowskich Karwacka, żona Karola, przeżywszy lat 63, zmarła 30 V. 1901.”
GRÓB RODZINNY Karwackich znajduje się na cmentarzu w Kazmimierzy Wielkiej, niestety na płycie grobowej nie ma wyszczególnionych osób złożonych w tym grobie, a jedynie ogólny napis.” Grób rodziny Karwackich”. Dzięki uprzejmości p. Jadwigi Okulicz-Kozaryn z domu Karwackiej, ustalono, że w grobie rodzinnym Karwackich w Kazimierzy Wielkiej zostali pochowani:
ZYGMUNT KARWACKI zm 1937;
LUDWIKA z Zakrzewskich Karwacka, żona Zygmunta zm. 1944;
ANNA KARWACKA najstarsza córka Wacława (ur 14. Iv.1921 – zm. 1 IV.1944)
GNIAZDO KRAKOWSKIE/Paśmiechy

Prapraprawnuki KAZIMIERZA i REGINY KARWACKICH
Praprawnuki Józefa i Marii Karwackich
Prawnuki Karola i Sylwi Karwackich
Wnuki Zygmunta i Ludwiki Karwackich
Dzieci Wacława i Marii Karwackich
ANNA KARWACKA (ur 14.IV.1921 – zm 1.IV.1944 w Pasmiechach, pochowana w Kazimierzy Wielkiej),
JADWIGA KARWACKA (ur 29 VII 1923 w Pasmiechach) zamężna Okulicz-Kozaryn, wieloletnia pracownik SGGW, mieszka w Warszawie;
TERESA KARWACKA (ur 5 IV 1927) zamężna Osuchowska, mieszka w Warszawie.
;TERESA KARWACKA c. WACŁAWA KARWACKIEGO (1898) ur. Czarnowiec, s. Karola z Paśmiech i Ludwiki z Zakrzewskich, Prezes Centr. Zw. Org. Roln.w latach 1928-33 wiceminister rolnictwa, gospodarował na Paśmiechach, Czarnowcu, Stojanowicach i Podoloanach, znany hodowca koni, żona Maria ze Świdów, 3 córki najmłodsza z nich Teresa po mężu Osuchowska, której córka Elżbieta Stypłkowska.

Prapraprawnuki KAZIMIERZA i REGINY KARWACKICH
Praprawnuki Józefa i Marii Karwackich
Prawnuki Karola i Sylwi Karwackich
Wnuki Zygmunta i Ludwiki Karwackich
Dzieci Stefana franciszka i marii Mineyko Karwackich

TERESA KARWACKA c. STEFANA KARWACKIEGO i Marii Mineyko
RÓŻA KARWACKA c. STEFANA KARWACKIEGO ur. Czarnowiec, (1900) s. Karola z Paśmiech zaw.oficer WP 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Dowódca pułku - ppłk dypl Józef Trepto , Zastępca dowódcy pułku - ppłk Tadeusz Łękawski, Kwatermistrz - mjr Jan Skawiński, Adiutant - rtm. Stefan Karwacki; mąz Marii Mineyko, ojciec Teresy Grodziskiej i Rózy Butowtt.
ZYGMUNT KARWACKI zm. w dzieciństwie


MAŁOPOLSKA
KARWACCY z PAŚMIECH

Ziemiaństwo polskie 1920-1945: zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi
Instytut Historii (Polska Akademia Nauk) - 1988 - Liczba stron: 368

....państwa Karwackich przeszło 40 osób, ukrywających się lub wysiedlonych. Pan Karwacki finansował wszelkie akcje, poczynając od pomocy rodzinom profesorów UJ, składki na ZWZ, a potem AK. ..

.
Pamiętniki: od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio Krzysztof Mikołaj Radziwiłł (książę) - 2000 - Liczba stron: 367

„Po wojnie Wacław Karwacki próbował, podobnie jak i ja, ... Widuję go od czasu do czasu i za każdym razem mile wspominamy nasze przedwojenne wspólne uczestnictwo w budowie Polski, której na pewno i dziś Wacław Karwacki chciałby służyć ... „

Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945: (na ...Jerzy Gapys - 2003 - Liczba stron: 403...
289 Karski W. 111,
113 Karwaccy z Paśmiech 151164171
Karwacka Teresa 281
Karwacka Wiesława 281
Karwacki Stefan z Dębian 22
Karwacki Wacław 19,21,24,43,49,50, 58, 64, 65, 77, 79, 90, 92, 97, 116, 122, 124, 126, 135, 136, 151, 164,

1Ziemiaństwo polskie 1920-1945: zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi
Instytut Historii (Polska Akademia Nauk) - 1988 - Liczba stron: 368

...państwa Karwackich przeszło 40 osób, ukrywających się lub wysiedlonych. Pan Karwacki finansował wszelkie akcje, poczynając od pomocy rodzinom profesorów UJ, składki na ZWZ,


GENERACJA XIX
G XIX 1940Z Karwackimi spowinowaceni byli Okulicz-Kozarynowie:
- Płk.dpl WP Jarosław Okulicz-Kozaryn, w latach 1927-1938 dca 29.PP ożenił się z cioteczną siostrą Wacława Karwackiego, Zofią Zakrzewską,
- Bronisław Okulicz-Kozaryn, stryjeczny brat pułkownika Jarosława, ożenił się z JADWIGĄ KARWACKA c. Wacława,
- Lech Okulicz-Kozaryn ożenił się z Barbara Chrzanowską, córką Marii Karwackiej, siostry Wacława Karwackiego.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


TEKST odpis z Stanisława M.Przybyszewskiego
Ze strony
Strona 303

PASMIECHY, parafia pw M.B.Czestochowskiej w Skorczowie. Kiedyś w powiecie pińczowskim, obecnie na terenie powiatu Kazimierza Wielka. W XIV w. Własność Spytka Melsztyńskiego, który w 1396 r. sprzedał tę wieś Iwanowi z Jedlczy. W XV w. Własność Piotra h. Lis. Od połowy XVII w. Własność Dąmbskich h. Godziemba. W latach 1789-91 wlasność Augusta Feliksa Jaxy Otwinowskiego (ur. 1750), burgrabiego zamku krakowskiego, który obok dworu miał młyn, browar i karczmę. W XVIII w. Własność Skarbek-Borowskich. Potem własność Antoniego Pileckiego, od którego w 1861 r. majątek kupił dziadek ostatniego właściciela – KAROL KARWACKI s. Ignacego (błąd Józefa) ur 27 XII. 1822 – zm. 9.VI.1911, żonaty z Sylwią z Łysakowskich (zm/ 30.V.1901)

Legenda rodu Karwackich h. Łabędź; są starożytnym klanem odwiecznej szlachty o piastowskich korzeniach. Początki sięgają przododków Piotra Własta, palatyna Bolesława Krzywoustego bogato uposażonego w Małopolsce i na Kujawach, głownie jednak na pólnocnych rubieżach Sandomierszczyzny. Pod Łukowem znajdujemy Karwacz łukowski. Inna wersja legendy mówi o tym, że łabędzice przybyli z Bolesławem Chrobrym z wojny kijowskiej w 1018 r. i osiedli w Skrzyńsku w Małopolsce, a w XIV w. Na Mazowszu i Kujawach, W okolicach Przasnysza znajdujemy Karwacz, Góry Karwackie, Wyrąb Karwacki. Także na podolu istniała osada Karwacka we wsi Horpina miedzy Buskiem a Kamionką Strumiłową.

Karwaccy h. Łabędź z Pasmiech pochodzili z Galicji, ** JÓZEF Karwacki (syn * KAZIMIERZA i REGINY KARWACKICH), ojciec *** Karola administrator dóbr Wielopolskich był żonaty z Marią z Młodzianowskich (z Krakowa), mieszkali w Żywcu. JÓZEF i Maria Karwaccy mieli czworo dzieci ; córkę zmarła w 1881 roku i trzech synów:
*** ALEKSANDRA, lekarza zmarłego 1871 r.,
*** IGNACEGO, profesora Instytutu Technicznego w Krakowie, zm. w 1864 r. i
*** KAROLA właściciela Paśmiech.

KAROL KARWACKI brał udział w powstaniu 1846 i w kampanii węgierskiej pod gen. Dembińskim; za udział w rewolucji więziony był w Coessel. KAROL i SYLWIA KARWACCY mieli dwoje dzieci:
**** KAMILE zamężną Kuszel,
**** ZYGMUNTA ur 6. IV.1862 – zm. 1937) który żonaty był z Ludwiką z Zakrzewskich (ur w Pieryszewie w okolicach Żychlinie); dziadek Ludwiki – Franciszek Sucharzewski był podpułkownikiem w armii Napoleona. Zgodnie z tradycjami niepodległosciowymi polskich rodzin ziemiańskich, Karwaccy brali udział w powstaniach narodowych w latach 1831, 1846 i 1863, a cofając się w czasie – odnajdziemy Karwackich walczących u boku Napoleona. Młodsze pokolenie Karwackich, Zakrzewskich i Suchorzewskich brało czynny udział w wojnach lat 1914, 1920, 1939 i w Powstaniu Warszawskim 1944 r, w którym zginęło kilku członków tych rodzin.

Majątek Pasmiechy o obszarze 148 ha. Na cmentarzu w Kościelcu spotykamu grób antenatów tej rodziny:
„ Śp. *** KAROL KARWACKI, dziedzic wsi Pasmiechy i Czarnowiec, przeżywczy lat 89, zmarł dnia 9 VI 1911r. Śp. Sylwia z Łysakowskich Karwacka, żona Karola, przeżywszy lat 63, zmarła 30 V. 1901.”

GRÓB RODZINNY Karwackich znajduje się na cmentarzu w Kazmimierzy Wielkiej, niestety na płycie grobowej nie ma wyszczególnionych osób złożonych w tym grobie, a jedynie ogólny napis.” Grób rodziny Karwackich”. Dzięki uprzejmości p. Jadwigi Okulicz-Kozaryn z domu Karwackiej, ustalono, że w grobie rodzinnym Karwackich w Kazimierzy Wielkiej zostali pochowani:
**** ZYGMUNT KARWACKI zm 1937;
**** LUDWIKA z Zakrzewskich Karwacka, żona Zygmunta zm. 1944;
****** ANNA KARWACKA najstarsza córka Wacława (ur 14. Iv.1921 – zm. 1 IV.1944)

Wspomniany wyżej *** Karol Karwacki miał syna **** ZYGMUNTA, żonatego z Ludwika z Zakrzewskich; którzy mieli trzech synów ***** Zygmunta, ***** Wacława,***** Stefana i córkę ***** Marię.


Najstarszy z synów – ***** ZYGMUNT (po Ojcu) KAROL (po dziadku) KARWACKI (20.X.1893) w Czarnowcu folwarku Pasmiech – 4 VII 1916 poległ pod Kosciuchnówką i tam pochowany) wnuk powstańca 1863 r., prawnuk żołnierza wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Podczas nauki w szkole średniej w Kielcach i w Warszawie uczestniczył w ruchu niepodległościowym, należał do Organizacji Młodzieży Niepodległosciowej, do stowarzyszenia „Znicz” i do organizacji wojskowej im. majora Waleriana Łukasińskiego. Był też organizatorem skautimgu, min. W lipcu 1911 brał udział w kursie instruktorów skautowych w Krakowie. Od 1912 r. studiował rolnictwo na UJ, w tym tez roku wstapił do polskich drużyn Strzeleckich i wkrótce awansował do najwyższego stopnia w tej organizacji – podchorążego. Był organizatorem i komendantem poznańsko-pomorskiego okręgu Polskich Drużyn Strzeleckich oraz adiutantem ekspozytury Komendy Naczelnej PDS w Krakowie. W dniach 3 – 25 styczeń 1914 uczestniczył w kursie PDS w Rabce zajmował tam stanowisko oficera żywnościowego. Jako osoba znająca okolice Pomodzia wyruszył w roli przewodnika z pierwszym patrolem Władysława Beliny-Prazmowskiego (2-4 sierpnia 1914 r). Do października 1914 służył w kawalerii 1. pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich, uzyskując stopień wachmistrza i funkcję szefa szwadronu. Odkomenderowany do Polskiej Organizacji Narodowej, był komendantem organizacji wojskowej garnizonu Kielce. 9 X 1914 w Jakubowicach otrzymał stopień podporucznika. Walczył na czele plutonu pod Łowczówkiem. W 1915 r. kierował praca wywiadowczą w okregu radomskim POW i był komendantem tego okręgu. W końcu 1915 r. wrócił do linii, był dowódcą plutonu w I batalionie 5. Pułku Piechoty PL, poległ 4 lipca 1916, podczas bitwy pod Kościuchnówką. W wolnej już Polsce został pośmiernie zweryfikowany w stopniu kapitana oraz odznaczony Orderem Virtutii Militarii 5 kl (nr 6475) i Krzyżem Niepodległości z Mieczami. W kościele parafialnym w Kazimierzy Wielkiej, na ścianie w nawie głównej wmurowana jest tablica pamiątkowa, upamiętniająca postać kpt. Zygmuna Karola Karwackiego. Na tablicy tej czytamy: „Pamięci ukochanego syna i brata śp. Zygmunta Karwackiego, oficera I Brygady Legionów Polskich zamiast krzyża na nieznanej mogile. Ur. 20 X 1893 w Czarniowcu, poległ śmiercią bohaterską pod Kostiuchnówką nad Styre, dnia 4 VII 1916 r.”

Młodszy brat Zygmunta – ***** WACŁAW KARWACKI ur 26 listopada 1895 w Czarnowcu – zmarł 15 stycznia 1982 w Warszawie, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, ukończył szkołę handlową w Kielcach (matura 1913) i Studium Rolnicze Uniwersytety Jagiellońskiego.
W maju 1920 r. jako ochotnik brał udziął w wojbie bolszewickiej w szeregach 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. W latach 1920-21 był wspólzałozycielem i Kierownikiem Spólki itd. (cała kariera zawodowa i życiowa str. 306-310, patrz Galeria Album: KARWACCY z PASMIECH)...
(..........................)
Wacław Karwacki był żonaty z Marią (lila) z. D. Świda (szlachta litewska) (ur 3 I 1899 – zm 25 V 1990 w Warszawie, pochowana na Cm. Powiązkowskim). Miał z nią 3 córki:
****** ANNA KARWACKA (ur 14.IV.1921 – zm 1.IV.1944 w Pasmiechach, pochowana w Kazimierzy Wielkiej),
****** JADWIGA KARWACKA (ur 29 VII 1923 w Pasmiechach) zamężna Okulicz-Kozaryn, wieloletnia pracownik SGGW, mieszka w Warszawie;
****** TERESA KARWACKA (ur 5 IV 1927) zamężna Osuchowska, mieszka w Warszawie, jej corka ******* Elzbieta Stypułowska, ******** jej syn i ******* córka.

Wacław Karwacki utrzymywał stosunki towarzyskie z min, Walerym Sławkiem, który był częstym gościem w Pasmiechach. Podczas pobytu w marcu 1939 r. w Paśmiechach kupił od Wacława Karwackiego bryczkę, która miał w niedalekiej przyszłości wyekspediować do swoich Racławic. Tymczasem zostawił ja w Paśmiechach, wyjechał do Warszawy i tam 3 IV 1939 popełnił samobójstwo (patrz inne źródła wg nich ciało odkrył w mieszkaniu przy al. Szucha WACŁAW KARWACKI).

(.....................)

Córki Wacława Karwackiego pracowały w służbie sanitarnej AK – przechowywały i pelęgnowały rannych ze 106 DP AK. Wacław Karwacki miał również niekwestionowane zasługi w pomocy i ratowaniu rodzin zydowskich także w getcie warszawskim...... dostarczał pszenicę z Paśmiech jako materiał siewny. Zajmował się tym Fryderyk Zoll .....

(......................)

***** Najmłodszy brat Zygmunta i Wacława – STEFAN FRANCISZEK KARWACKI ( ur 31 VIII 1898 w Czarniowcu – zm. 7 I. 1982, pochowany na cm . Powązkowskim) ; kapral 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Millitari 5 kl (nr 178), w okresie miedzywojennym rotmistrz 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, podczas Kampanii Wrzesniowej 1939 walczył w szeregach tego pułku na stanowisku adiutanta pułku. W trakcie walk w Borach Tucholskich dostał się do niewoli niemieckiej i do końca wojny przebywał w oflagu.

***** STEFAN FRANCISZEK KARWACKI był żonaty z Maria z Mineyków (1905-1994), wywodzącą się ze szlachty żmudzkiej, podczas okupacki członka AK i uczestniczką Powstania Warszawskiego 1944 r. Mieli troje dzieci:
****** TERESA KARWACKA zamężna Grodzicka, redaktor w Wydawnictwie Ossolineum
****** RÓŻA KARWACKA zamezna Butowtt, inzynier geodeta
****** ZYGMUNT KARWACKI, zmarły w dzieciństwie 1941-43 ?

Jedyna córka Zygmunta i Ludwiki Karwackich ***** MARIA KARWACKA (ur 1906 – zm. 11.Xi.1976) w Warszawie, pochowana na Cm. Powążkowskim); była dwukrotnie zamężna:
- z Szymonem Konarskim z nim syn ****** Krzysztof
- z Zygmuntem Chrzanowskim z nim córka ****** Barbara zam. Okulicz-Kozaryn i syn ****** Andrzej Chrzanowski.

Z Karwackimi spowinowaceni byli Okulicz-Kozarynowie:
- Płk.dpl WP Jarosław Okulicz-Kozaryn, w latach 1927-1938 dca 29.PP ożenił się z cioteczną siostrą Wacława Karwackiego, Zofią Zakrzewską,
- Bronisław Okulicz-Kozaryn, stryjeczny brat pułkownika Jarosława, ożenił się z JADWIGĄ KARWACKA c. Wacława,
- Lech Okulicz-Kozaryn ożenił się z Barbara Chrzanowską, córką Marii Karwackiej, siostry Wacława Karwackiego.

PASMIECHY (majatek 148 ha):
Pierwotny dworek modrzewiowy wzniesiony został w Paśmiechach w połowie XVIII wieku przez rodzinę Skarbek-Borowskich. Dwukrotnie przebudowywany. Dziadek ostatniego własciciela (Karol) w połowie XIX wieku dobudował z dwóch stron skrzydła, a Wacław Karwacki w 1927 roku dokonał rozbudowy, modernizacji i unowocześnienia wnętrz. Przy wszystkich tych przebudowach zachowana została architektura domu. Dach kryty gontem, czterospadowy, o dwóch wystawkach od frontu. Ganek o 4 kolumnach, w późniejszym czasie obudowany i oszklony. We wnetrzu dworu, w salonie był ciekawy kominej empirowy, a w pokoju stołowym znacznie starszy piec. Od jesieni 1944 do końca stycznia 1945 we dworze w Paśmiechach kwaterowało dowództwo 120 PP AK z jej dowodcą kpt. Romanem Zawierczyńskim ps. Sewer.


PASMIECHY, parafia pw M. B.Częstochowskiej w Skorczowie. Kiedyś w powiecie pińczowskim, obecnie na terenie powiatu Kazimierza Wielka. W XIV w. Własność Spytka Melsztyńskiego, który w 1396 r. sprzedał tę wieś Iwanowi z Jedlczy. W XV w. Własność Piotra h. Lis. Od połowy XVII w. Własność Dąmbskich h. Godziemba. W latach 1789-91 wlasność Augusta Feliksa Jaxy Otwinowskiego (ur. 1750), burgrabiego zamku krakowskiego, który obok dworu miał młyn, browar i karczmę. W XVIII w. własność Skarbek-Borowskich. Potem własność Antoniego Pileckiego, od którego w 1861 r. majątek kupił dziadek ostatniego właściciela – KAROL KARWACKI s. Ignacego (błąd Józefa) ur 27 XII. 1822 – zm. 9.VI.1911, żonaty z Sylwią z Łysakowskich (zm/ 30.V.1901)
Załączniki
10 lecie patrolu I Kompani w Goszczy.jpg
patrol w Goszczy w 1914 roku.jpg
beliniak.jpg
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Powrót do K____