31456. Rajeccy z Rajca

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Rajeccy z Rajca

Postprzez megi56 » 30.01.2017

O Rajeckich, szlachcicach z Rajca pod Radomiem, na podstawie Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu
W 1508 Rajec wymieniony jest wśród wsi szlacheckich nie dających ani czynszu, ani poboru.
W 1510 Abraham, Stach i Jakub Rajeccy płacili z 1 kwarty.
W 1540 pobór płaci właściciel bez kmieci, Stanisław Rajecki - z 1 kwarty.
W 1569 pobór dają: Stanisław Rajecki z 1 kwarty, Mikołaj i Abraham, synowcy Jana Rajeckiego, z 1 łana, z dziesięciny i od 5 zagród z ogrodem, Wojciech Rajecki i Mikołaj Rajecki z 3/4 łana i z dziesięciny.
W 1576 pobór dają: Abraham i Mikołaj Rajeccy, synowcy Jana, z 1 łana i od 5 zagród z rolą, Wojciech Rajecki i Stanisław Rajecki z 1 łana i od 1 zagrody z rolą, Mikołaj Rajecki z 1 kwarty, Barbara Rajecka z 3/8 łana/
W 1577 pobór dają: Barbara Rajecka z 1 kwarty, szlachcice Abraham i Mikołaj Rajeccy, synowcy Jana, z 1 łana i od 5 zagród z ogrodem.
1637-46 Wacław Rajecki z Rajca.
W 1662 pogłówne dają: szlachcic Paweł Rajecki z żoną, 2 synami i 2 niezamężnymi siostrami, 6 czeladzi dworskiej i 13 poddanymi, szlachcic Rafał Rajecki z synem, 2 córkami i niezamężną siostrą, 6 czeladzi dworskiej i 15 poddanymi.
W 1673 pogłówne od szlachcica Rafała Rajeckiego z żoną i 15 czeladzi folwarcznej i od szlachcica Pawła Rajeckiego z żoną, córką i 2 siostrami.
W 1787 Rajec liczy 56 mieszkańców.
W 1827 Rajec ma 13 domów i 113 mieszkańców.

O Rajeckich, zwanych również Dunin Rajeckimi, herbu Łabędź z Litwy, na podstawie Herbarza Kacpra Niesieckiego.
Jedna z gałęzi rodu Rajeckich z Rajca osiadła od XVI w. na Litwie w powiecie Trockim, później w Wiłkomierskim. Poniżej część jej drzewa.
1. Jan Rajecki, po długiej wojennej służbie w Litewskim wojsku, za Zygmunta I (1507-1548) osiadł w województwie Trockiem. Przypuszczalnie synowcy tego Jana pozostali w Rajcu i tam otrzymali tytuł szlachecki.
1.1. Kasper, chorąży Trocki
1.2. Balcer, wojski Trocki
1.2.1 Elżbieta, mąż Maciej Oziębłowski, starosta Szymański
1.2.2. Jan, rotmistrz królewski
1.2.3. Teofil, rotmistrz rajtarii królewskiej, w obozie pod Chocimiem za Zygmunta III życie swoje położył., w Wilnie u. Św. Jana pochowany.
1.2.4. Aleksander, marszałkiem był Wiłkomierskim, z sejmu 1607 komisarzem do pogranicznych dyferencji od Kurlandii i 1611. Constit. f. 41. i do dystrybuty pieniężnej 1613., marszałkował w trybunale Litewskim 1601. r.
1.2.5. Gedeon (ok. 1589-1654), pod wszystkie ekspedycje za Karola Chodkiewicza hetmana, mężnie się stawiał. Wojewoda miński. Najbardziej znacząca postać. Dużą notatkę o nim sporządzono w PSB.
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia ... i-h-labedz
1.2.5.1. Władysław, starosta Rumborski
1.2.5.2. Teofil, marszałek Lidzki, posłował na sejm 1661, stamtąd deputowany na trybunał fiskalny Litewski, Constit. fol. 4. i 1662. skąd komisarzem stanął do zapłaty wojsku, Constitut. fol. 6. i 1670. deputat do pisania instrukcji na poselstwo do Moskwy, Constit. fol. 16.
1.2.5.3. Jerzy Zygmunt
1.2.5.4. Gedeon
1.2.6. Wojciech, rotmistrz królewski.

Rozległe majętności Gedeona na Litwie to Hanuszyszki (pow. wiłkomierski), Borklany i Naruszaniec, folwark Jużynty w pow. wiłkomierskim. Dn. 21 II 1632 otrzymał na wieczność kaduk Jakuszki, a 20 IV 1635 dobra Koźliszki w pow. wiłkomierskim. Poza tym miał rodowe Czadosy (wszyscy Rajeccy pisali się «z Rajec na Czadosach»), Sadowo, Kiermele, Poniemuń, Ponedel, Wysoki Dwór alias Bobojedowszczyznę, Oposzczę (pow. wiłkomierski) i Warków w Inflantach. [PSB]

Na podstawie powyższej notatki można wysnuć wniosek, że tytuł szlachecki Rajeccy z Rajca, otrzymali przed 1577 r., a Rajeccy z Litwy nieco wcześniej – za czasów Zygmunta I. Na podstawie SHG można prześledzić powiększanie się majętności Rajeckich z Rajca. Ród z Rajca nie miał większego znaczenia i być może nie była to szlachta herbowa, choć Paweł i Rafał występują jako elektorzy Jana Kazimierza [Elektorów Poczet…], natomiast Rajeccy z Litwy występują w Herbarzu Kacpra Niesieckiego. Znaczenia nabrał ten ród również poprzez linie żeńskie z małżeństw z Radzimińskimi, Leszczyńskimi, Potockimi.

Postacią równie znaną co Gedeon była Anna Rajecka (1762-1832), malarka, której niestety nie potrafię umiejscowić w drzewie. Była znana z ciętego i dosadnego języka, co nie przystawało do jej pełnych słodyczy i powabu obrazów [Wikipedia]. Poniżej link o niej z PSB i fot. obrazu z Wikipedii.
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/anna-rajecka


Obrazek
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Powrót do R____