40560. Psarscy herbu Jastrzębiec i Pomian Grabia wg Wielądka

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Psarscy herbu Jastrzębiec i Pomian Grabia wg Wielądka

Postprzez megi56 » 28.04.2021

Transkrypcja informacji o Jakubie Fryderyku Psarskim wg Wielądka z dodatkami
Od strony ulicy Traugutta w kościele św. Maurycego we Wrocławiu zwraca uwagę symboliczny nagrobek z 1806 roku - wsparta o urnę postać kobiety w żałobie - poświęcony Jakubowi Fryderykowi Psarskiemu. Psarski był posłem na Sejm Czteroletni, organizatorem insurekcji kościuszkowskiej na ziemi wieluńskiej, po jej upadku więziony m.in. w twierdzy kłodzkiej. Zmarł we Wrocławiu w 1805 roku, więc rodzina wystawiła ten cenotaf.
https://polska-org.pl/512921,Wroclaw,Ep ... kiego.html
JAKUB Fryderyk (Fryderyk Jakub) z Psar Psarski (ok. 1730-15 XII 1805), syn Franciszka i Teresy Sielnickiej, podkomorzy wieluński, poseł na sejmy; stolnik wieluński 1760, miecznik 1769, pisarz ziemski 1770, sędzia ziemski wieluński i ostrzeszowski 1778, podkomorzy 1785, przywódca insurekcji kościuszkowskiej 1794 w powiecie wieluńskim; po upadku powstania kościuszkowskiego, aresztowany przez Prusaków i skazany na 10 lat więzienia z możliwością zamiany na 20.000 talarów grzywny; dziedzic dóbr Myślniów i Szklarka w pow. ostrzeszowskim, parafia Kobylagóra 1778 (dawniej w aktach: Kobylagóra); zmarł Wrocław, pochowany tamże, w kościele św. Maurycego (PSB; AGZ Kościan; MK Kobyla Góra); żona (ślub 1769) Ksawera Franciszka Bardzińska herbu Abdank (1753-12 X 1815), córka Wojciecha, chorążego łęczyckiego, dziedzica Popowa i NN.; ur. Popowo, zmarła Myślniów; dzieci: Konstancja, Wojciech, Jakub Filip, Marianna Urszula, Eleonora, Mikołaj, Józef, Franciszek Ludwik, Romuald.
Oto co pisał Jakub Fryderyk wg Wielądka (zapiski świadczą o wielkim patriotyźmie tej rodziny):
„Na koniec w roku 1795 w czasie powstania Narodu podczas insurekcji w ziemi Wieluńskiej stawając pierwszy na czele przeciwko rządowi Pruskiemu wraz z braćmi swymi :
Wojciechem miecznikiem, „
WOJCIECH Stefan z Psar Psarski (ok. 1740-1809), syn Franciszka Ksawerego i Teresy Sielnickiej, miecznik wieluński; podwojewodzi sieradzki i regent ziemski wieluński 1769, miecznik wieluński 1784; dziedzic dóbr Ligota 1785, Rojów, Doruchów, Szklarka, Mielęcin, Kuźnica Stara, Zalesie, Bierzów i innych w pow. ostrzeszowskim 1788; założyciel linii na Rojowie i Szklarce (MK Kobylagóra, Ostrzeszów; AGZ Kościan); żona (ślub przed 1778) Marianna Walewska herbu Pierzchała (2 X 1750-15 I 1809), córka Konstantyna, kasztelanica spicymirskiego i Franciszki Siemińskiej; raz nazwana w aktach Magdaleną; zmarła Rojów; dzieci: Klemens, Elżbieta, Cecylia, Józefa, Franciszek.
„Janem podwojewodzim”
JAN Kanty Psarski (ok. 1730-po 1827), syn Franciszka i 1 żony Teresy Sielnickiej, podwojewodzi sieradzki 1785; dziedzic dóbr Wielgie par. Rudlice (AGZ Kościan); żona Teodora (Honorata Teodora) Pstrokońska herbu Budzisz (ok. 1740-1809), córka Franciszka, chorążego piotrkowskiego i Maksymy Szembek herbu własnego
„ i pięcioma synami swymi Mikołajem, Józefem, Wojciechem, Jakubem i Franciszkiem zostałem zabrany do Wrocławia i zamknięty w więzieniu na rok i osiem miesięcy do wyroku sądu, który mnie skazał na osiem lat więzienia w twierdzy Kłodzkiej, a synów na cztery lata. Ustanowiono kaucję 60 tys. talarów pruskich.
Jakub Fryderyk nie dożył uwolnienia - zmarł 15.11.1805 pochowany w kościele św. Maurycego po konfiskacie majątku. Synowie wystawili mu wspaniały monument.
Mikołaj uwolniony z twierdzy Kłodzkiej w 1806 r. poszedł z armią napoleońską i raniony pod Ostródą zmarł pochowany w mieście Mławie.
Wojciech uwolniony z twierdzy Kłodzkiej poślubił Annę Walewską kasztelana spicymierskiego córkę, wdowę po podczaszym Bartochowskim. W 1807 roku w czasie wojen napoleońskich brał udział w powstaniu w woj. Kaliskim.
Józef uwolniony z twierdzy Kłodzkiej po niepowodzeniu insurekcji z rozpaczy sam sobie życie odebrał.
Jakub uwolniony z twierdzy Kłodzkiej zaślubił Nepomucenę Masłowską.
Franciszek uwolniony z twierdzy Kłodzkiej zaślubił Mariannę Trzcińską.”

Poprawione drzewo Wielądka, w którym pomieszał Psarskich Grabia herbu Pomian z Kadzidłowa z Psarskimi herbu Jastrzębiec linią z Boczkowic w świętokrzyskiem w powiecie włoszczowskim. Z książki "Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu" Joanny Karczewskiej uzyskałam informację na temat początków Psarskich herbu Pomian. Wywodzili się z linii służewsko-grabskiej Pomianów - piszących się ze Służewa i Grabia na Kujawach - pierwsi z Psar, Cett, Broniszowic z powiatu przedeckiego par. Chodecz z Kujaw od ok. 1398 r. Potem znaleźli się od ok. 1630 r. w łęczyckiem i gniazdem była wieś Kadzidłowa lub była to osobna linia. Poprzednimi dziedzicami byli Kadzidłowscy - chyba ostatni był Konstanty Kadzidłowski starościc radziejowski. Kadzidłowa leży tak blisko Kujaw, że możliwe jest wzajemne powiązanie obu linii Psarskich. Występowanie rodów Jastrzębców i Pomianów w jednolitym drzewie jest natomiast niemożliwe - rozdzieliłam te rody. Zapiski poszerzyłam w drugiej części o dokładne dane z Herbarza Niesieckiego i z Tek Dworzaczka. Link do oryginalnego drzewa Wielądka w załącznikach.

Drzewo Psarskich herbu Jastrzębiec wg Wielądka
1. Jan Psarski w 1468 pan na Boczkowicach, tam urodzony, występował za panowania Kazimierza Jagiellończyka, w 1492 ożeniony z Anną Majówną wsi Soborzyc koło Częstochowy dziedziczką.
1.1. Franciszek Psarski ok. 1529 syn Jana osiadły w Krakowskiem województwie. Synowie Jan i Stanisław i córka Marianna żona Wysockiego herbu Odrowąż.Jest to jedyna postać występujaca wyłącznie u Wielądka.
1.1.1. Jan Psarski ok. 1561 syn Franciszka przeniósł się do Wielkopolski.
1.1.1.1. Wojciech Psarski ok. 1595 syn Jana. Pierwsza żona Anna Pągowska, córka Jana z Rokszyc – bezpotomni. Druga żona Elżbieta Łobodzka.
1.1.1.1.1. Jan Psarski ok. 1632 syn Wojciecha z drugą żoną. Podwojewodzy sieradzki. Pierwsza żona Regina Szoffówna, córka Krzysztofa dziedzica dóbr Skomlin. Druga żona Anna Skórzewska.
1.1.1.1.1a.1. Mikołaj Psarski ok. 1650 syn Jana z pierwszą żoną. Ożeniony z Katarzyną Skórzewską córką Władysława.
1.1.1.1.1a.1.1. Aleksander Marek Psarski ok. 1697 syn Mikołaja, dóbr Rojowa i Raczyna dziedzic, ożeniony z Marianną Zaborską córką Gabriela i Anny z Kraszkowskich. Syn Franciszek Ksawery.
1.1.1.1.1a.1.1.1. Franciszek Ksawery Psarski ok. 1733 syn Aleksandra Marka, poseł w 1764 r. z ziemi wieluńskiej województwa sieradzkiego do księcia prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego, stolnik i sędzia grodzki wieluński, pisarz ziemski , na koniec podkomorzy generalny ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, elektor Augusta III, poseł na sejmy 1766,1776,1790, komisarz generalny komisji cywilno-wojskowej 1789, dziedzic dóbr Myślniewa, Kuźnice, Szklarki, Bieżowa, Unikowa, Pasiek, Huty Gawłowic, Huty Poradzowa, Białej, ożeniony z Teresą Sielnicką córką Stefana herbu Doliwa i Ewy Wielowiejskiej. Synów 6 Sebastian, Władysław, Fryderyk Jakub, Jan Kanty, Wojciech, Franciszek.
1.1.1.1.1a.1.1.1.1. Sebastian poseł do księcia prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego, komornik ziemski wieluński, dóbr Szyszkowa i Rembieki dziedzic, żona Teresa Niemojowska, córką chorążego wieluńskiego z Podoską
1.1.1.1.1a.1.1.1.1.1.Salomea mąż Michał Walewski szambelana JKM dóbr miasta Wieruszowa dziedzicem
1.1.1.1.1a.1.1.1.2. Władysław odbył 10 kampanii na Ukrainie w wojsku koronnym polskim, chorąży chorągwi pancernej – rotmistrz królewski, 1760 poseł na sejm z piotrkowskiego i lubelskiego, podstoli ziemi wieluńskiej, żona Rozalia Bartochowska, córką kasztelana wieluńskiego i Teresy Mączyńskiej, dziedzic Kraszkowa, Krzeczewa, Kochłowach, Białej i Brzozy. Syn Franciszek z Rozalią Karśnicką stolnikówną wieluńską, Antoni, Józef, Hipolit, Marianna zamężna Górecka, Kunegunda zamężna Krąkowska, Salomea zamężna Kobylańska.
1.1.1.1.1a.1.1.1.3. Fryderyk Jakub żona Ksawera Bardzińska córką chorążego Wojciecha i Jadwigi Łaszewskiej. Dzieci Konstancja żona Ksawerego Walewskiego chorążego ostrzeszowskiego, Marianna żona Jana Walewskiego sędziego wieluńskiego, potem żona Hieronima Ciemniewskiego generała RP, Mikołaj, Wojciech z Anną Walewską wdową Bartochowską, Józef, Jakub, Franciszek, Eleonora żona Jana Leszczyńskiego.
1.1.1.1.1a.1.1.1.4. Jan Kanty podwoje wodzi sieradzki z ziemi wieluńskiej żona Teodora Pstrokońska córką Szembekówny , dziedzic Poradzewa, Parcic i Wielgiego. Dzieci Józef, Wojciech, Tomasz, Honorata żona Madaleńskiego, Franciszka mąż Zygler, Petronela panna.
1.1.1.1.1a.1.1.1.5. Wojciech Stefan żona Marianna Walewska córką Siemińskiej. Dzieci Elżbieta żona hrabiego Kręskiego, Józefa, Klemens.
1.1.1.1.1a.1.1.1.6. Franciszek Borgiusz
1.1.1.1.1a.1.2. Jan żona Zofia Kamocka
1.1.1.1.1a.1.2.1. Wojciech (pierwsza żona Wągrodzka) żona Zielińska
1.1.1.1.1a.1.2.1.1. Tomasz żona Rupniewska
1.1.1.1.1a.1.2.1.1.1.Cyprian
1.1.1.1.1a.1.2.1.2. Anna mąż Kęszycki
1.1.1.1.1a.1.2.1.2.1. Marianna mąż Sulimierski
1.1.1.1.1a.1.2.1.2. Piotr Kajetan żona Husarzewska
1.1.1.1.1a.1.2.1.2.1. Wiktor
1.1.1.1.1a.1.2.1.3. Wojciech żona Załuskowska bezdzietni
1.1.1.1.1a.1.2.1.4. Bogumił ksiądz pijar
1.1.2. Stanisław Psarski ok. 1561 syn Franciszka miał synów Jana i Floriana
1.1.2.1. Jan przeniósł się w sieradzkie
1.1.2.2. Florian w krakowskiem
1.1.2.2.1. Jacek syn Floriana
1.1.2.2.2. Stanisław

Drzewo Psarskich z Grabia herbu Pomian wg Wielądka
1. Jan z Grabia Psarski herbu Pomian dziedzic Kadzidłowa ożeniony z Jadwigą Trzebuchowską zmarłą przed 1638, druga żona Ewa Buszkowska - ta ostatnia wzmiankowana w 1639, zmarła 1665, Jan zmarł w 1647. Z pierwszej żony urodziła się tylko córka Zofia. Z drugiej żony trzej synowie Wojciech, Jan i Stanisław.
1a.1. Zofia wzmiankowana 1648, 1658, 1659, 1661, 1662, 1669, 1672. Pierwszy mąż Mikołaj Bieliński zmarły 1657. Drugi mąż Jan Karol Ścibor Marchocki ślub 1662, 1672 miecznik chełmski, mianowany podsędkiem kaliskim 12.VIII.1673, 1690 dziedzic Brzeźnio, 1691 ustanawia dla swych dzieci urodzonych z Doroty z Wyszyny Grodzieckiej drugiej żony opiekunów.
1b.2. Wojciech dziedzic Kadzidłowa, żona Helena Żychlińska córka Wojciecha, ślub 1671, wzmianki o Wojciechu 1665-1716, dzieci Roch, Adam, Marianna żona Marcjana Kraśnickiego, Katarzyna, Konstancja, panny małoletnie.
1b.2.1. Roch żona Konstancja Poniatowska córka Stanisława i Marianny Łętkowskiej, Konstancja była secundo voto Pscińska, Roch wzmiankowany 1699
1b.2.1.1. Maciej
1b.2.2. Adam ksiądz misjonarz
1b.2.3. Marianna żona Marcjana Kraśnickiego wzmiankowana w 1729 jako wdowa po nim 2v żona Mikołaja Sokołowskiego
1b.2.4. Katarzyna
1b.2.5. Konstancja
1b.3. Stanisław, żona Jadwiga Malczewska 2-o v. żona Macieja Grodzińskiego w 1693, powiła Stanisławowi syna Andrzeja - żona Żychlińska, Stanisława - żona Zbijewska i córkę Zofię. Stanisław Psarski i Jadwiga Malczewska małżonkowie w 1659 dzierżawili dóbr Piętno, Wielopole, Kotwazice, Dziadowice i Deszna w województwie kaliskim.
1b.3.1. Andrzej dziedzic Zdzychowic w powiecie pyzrskim, wziął za żonę Katarzynę Żychlińską córkę niegdyś Kaspra z niegdyś Katarzyny Duninówny, zmarł przed 1717. Wzmiankowany 1692,1695,1696
1b.3.1.1. Stanisław ożeniony z Zofią Zbijewską ślub 1722 Koszuty
1b.3.2. Zofia wdowa 1-o v. po zmarłym Wojciechu Zakrzewskim 2-o v. żona Świętosława Żychlińskiego - ten ostatni zmarły 1795, Zofia wzmiankowana 1680,1681
1b.4. Jan żona Dorota Ponińska wzmianki 1673, 1683, 1687. 1695 Andrzej Grabia Psarski kwituje Dorotę Ponińską, wdowę po zmarłym Janie Psarskim też stryju rodzonym, oraz Aleksandra, Marcina i Teresę żonę Pawłowskiego, z tejże Ponińskiej zrodzone dzieci. Dorota Ponińska to siostra rodzona Hieronima kasztelana Gnieźnieńskiego.
1b.4.1. Aleksander żona pierwsza Krystyna Radzikowska, córka niegdyś Stanisława Radzikowskiego z Anny Bronikowskiej, żona druga Marianna Rogalewska
ALEKSANDER Teodor (Dadźbóg) z Grabia Psarski (ok. 1664-1739), syn Jana i Doroty Ponińskiej, burgrabia kaliski 1706; tenutariusz (dzierżawca) dóbr Bachorzewo 1706, dziedzic dóbr Brzostkowo (Brzostków), Genczewo; zm. Jarocin, lat 75, poch. Środa, kolegiata (MK Brzostków, Dębno, Wilkowyja); 1 żona Marianna Przerembska herbu własnego (ok. 1670-po 1700); dzieci: Mikołaj, Stanisław, Jan; 2 żona (p. 1709) Krystyna Radzikowska (ok. 1680-1709/16), c. Stanisława i Anny Bronikowskiej; 3 żona (13 IX 1716) Marianna Rogalińska herbu Łodzia (ok. 1680-ok. 1730), dziedziczka Przybysławic i Gunczewa; 1v. wdowa po Marcinie Bielickim, 2v. po Stefanie Domiechowskim [Zap. Tryb. Piotrk.]; dzieci: Józef, Konstancja; 4ż. (6 X 1738 Bieganowo) Katarzyna Smarzewska (ok. 1690-po 1738); 1v. Kowalska; świadkowie na ślubie: Józef Tomicki, dziedzic Zieleńca (Zieleniewa), Michał Psarski (Barski?), posesor Wrześni, Tomasz Kowalski (MK Bieganowo).
1b.4.1a.1. Konstancja wzmiankowana 1741 żona Marcina Napruszewskiego.
1b.4.2. Jan
1b.4.3. Marcin
1b.4.4.Teresa żona Wojciecha z Pawłowa Pawłowskiego
1b.4.4.1. Andrzej Pawłowski wzmiankowany 1741 rodzice już nie żyją

Teki Dworzaczka Psarscy Grabia Pomian z Kadzidłowa woj. Łęczyckie - prawdopodobnie pochodzili z linii służewsko-grabskiej Pomianów, ponieważ wieś ta leży na styku Kujaw i Łęczyckiego.

Ewa Buszkowska druga żona Jana po śmierci Jadwigi Trzebuchowskiej


Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
1781 (Nr. 164) 1639
Marcjan Łochyński podwojewodzy kaliski, pilność pw Ewie Buszkowskiej, żony Jana Psarskiego (f. 396v)

Grodzkie i ziemskie > Konin
8896 (Nr. 53) 1648
Magnifica Anna z Wierzbna (Rydzyńska) wdowa po zmarłym Adamie na Wyszynie Grodzieckim kasztelanie międzyrzeckim, matka i Andrzej z Wyszyny Grodziecki starosta stawiszyński, syn w imieniu swoim oraz Ludwika i Stanisława Grodzieckich, synów i braci swych z I i Generosus Wojciech Konopnicki, w imieniu swoim i żony swej Generosa Zofii z Kobierzycka z II kontrakt dd. Chylino i Głogowa s. v. 13. 600 złp. (f. 51v) Ciż Grodzieccy winni Generosa Ewie Buszkowskiej, wdowie po zmarłym Janie Psarskim, 7. 000 złp. ( f. 52v). Ciż Grodzieccy winni 3. 000 złp. Generosus Mikołajowi Bielińskiemu, synowi zmarłego Jana Bielińskiego (f. 53) Zofia Psarska, żona Mikołaja Bielińskiego (f. 53v) Mikołaj Bieliński zapłacił żonie 4. 000 złp. długu (f. 54v)


Zofia z Psarskich Marchocka córka Jana i Jadwigi Trzebuchowskiej, mąż 1v Mikołaj Bieliński, 2vJan Karol Ścibor Marchocki

Grodzkie i ziemskie > Konin
8896 (Nr. 53) 1648
Magnifica Anna z Wierzbna (Rydzyńska) wdowa po zmarłym Adamie na Wyszynie Grodzieckim kasztelanie międzyrzeckim, matka i Andrzej z Wyszyny Gnosus starosta stawiszyński, syn w imieniu swoim oraz Ludwika i Stanisława Grodzieckich, synów i braci swych z I i Gnosus Wojciech Konopnicki, w imieniu swoim i żony swej Gnosa Zofii z Kobierzycka z II kontrakt dd. Chylino i Głogowa s. v. 13. 600 złp. (f. 51v) Ciż Grodzieccy winni Gnosa Ewie Buszkowskiej, wdowie po zmarłym Janie Psarskim, 7. 000 złp. ( f. 52v). Ciż Grodzieccy winni 3. 000 złp. Gnosus Mikołajowi Bielińskiemu, synowi zmarłego Jana (f. 53) Zofia Psarska, żona Mikołaja Bielińskiego (f. 53v) Mikołaj Bieliński zapłacił żonie 4. 000 złp. długu (f. 54v)

9412 (Nr. 56) 1658
Gnosa Zofia Psarska, wdowa po zmarłym Mikołaju Bielińskim, posesorka zastawna wsi Brzezna, przeciw Gnosus Ludwikowi z Wyszyny Grodzieckiemu dziedzicowi tej wsi (f. 344v)

9442 (Nr. 56) 1659
Anna z Wierzbna wdowa po Adamie Grodzieckim, kasztelanie międzyrzeckim i Andrzej Grodziecki st. Stawisz jej syn, z I i Mikołaj Bieliński i Zofia Psarska małżonkowie z II kontrakt o dzierżawę części wsi Brzezno, Szczepidło, Głodno, Kociełowy, przedłużenie kontraktu do r. 1650, w s. 6. 000 zł. Datowane w Wyszynie, poniedziałek po św. Małgorzacie 1647 Teraz obl. Gnosa Zofia Psarska wdowa po zmarłym Mikołaju Bielińskim. (f. 398)

9461 (Nr. 58) 1661
Gnosa Zofia Psarska, wdowa po zmarłym Mikołaju Bielińskim, zeznaje skrypt konwentowi konińskiemu 27. IX. 1659 (f. 6)

9535 (Nr. 58) 1662
Gnosa Zofia Psarska, wdowa po zmarłym Mikołaju Bielińskim, 2-o v. żona Jana-Karola Ścibor Marchockiego (f. 129v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
9939 (Nr. 58) 1669
Generosus Jan-Karol Ścibor Marchocki i Zofja Psarska małż. z I, Generosus Stefan Paczyński ojciec i Jan Paczyński syn z II kontrakt s. v. 300 złp. (f. 559)

Grodzkie i ziemskie > Konin
9939 (Nr. 58) 1669
Generosus Jan-Karol Ścibor Marchocki i Zofja Psarska małżonkowie z I, Generosus Stefan Paczyński ojciec i Jan Paczyński syn z II kontrakt s. v. 300 złp. (f. 559)

10165 (Nr. 60) 1672
Generosus Jan Karol Marchocki, miecznik chełmski w imieniu swoim i żony Zofji de Grabie Psarskiej, żony swej z I, Marcin Paczyński, w imieniu swoim i żony Anny Ponieckiej z II robią kontrolny spis w Chylinie, s. v. 120 złp. (f. 419)

Grodzkie i ziemskie > Konin
10242 (Nr. 60) 1673
Generosus Jan-Karol Marchocki, mianowany podsędkiem kaliskim 1673. 12/VIII (f. 559)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
9648 (Nr. 86) 1678
Jan-Karol Ścibor z Marchocic Marchocki, podsędek kaliski dziedzic wsi Chelino, daje poddanego Maciejowi Trzińskiemu (f. 104v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
1986 (Nr. 140) 1681
Jan Karol Marchocki, podsędek kaliski, dobra Zadąbrowice powiat sieradzki dziś kupione, zastawia Wojciechowi Trzebińskiemu i Zofji Buynowskiej małżonkom za 3. 000 zł. (f. 322)

2806 (Nr. 146) 1690
Krzysztof Gorzewski, cześnik chełmiński, dóbr: Przyma, Przyrowno, Głodowo w powiecie kaliskim dziedzic, Jan-Karol Ścibor Marchocki podsędek kaliski, obecnie dziedzic i posesor wsi Brzezno (p. 338)

Grodzkie i ziemskie > Konin
11221 (Nr. 69) 1691
Magnificus Jan Karol Ścibor Marchocki, podsędek kaliski, dla swych dzieci urodzonych z Doroty z Wyszyny Grodzieckiej mianuje opiekunów m. in. Mikołaja miecznika przemyskiego i Krzysztofa Marchockich braci swych rodzonych, Andrzeja Grodzieckiego brata rodz. żony swej (f. 46) on dziedzic Brzezno i innych (f. 46)

Jan Grabia Psarski syn Jana i Ewy Buszkowskiej, żona Dorota Ponińska


Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje
7910 (Nr. 305) 1666
Jan z Bnina Opaliński wda kaliski, staarosta międzyrzecki w imieniu swoim i żony Zofii Przyjemskiej z I i Jan z Grabia Psarski z II Kontrakt 3-letni dzierawę. części wsi Roszkowo powiecie kościańskim (f. 312) Jan z Grabia Psarski, syn zmarłego Jana ze zmarłej Ewy Buszkowskiej (f. 313)

10168 (Nr. 60) 1672
GG. Jan i Konstanty Kadzidłowscy, synowie zmarłego Kazimierza starosty radziejowskiego, dziedzice Gosławic, wsie Gramblino, Marontowo (?) i młyn we wsi Grójcu zwany Rossa w podpisanym kontrakcie G. Janowi de Grabie Psarskiemu za 7. 000 złp. zastawiają (f. 423) Maruntów (f. 439v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
3267 (Nr. 1106 II) 1683
Michał z Dydni Dydyński w imieniu swoim i żony Doroty z Rojewa Kaczkowskiej z I, Jan z Grabia Psarski i Dorota Ponińska małżonkowie z II kontr. (f. 35)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1
5376 (Nr. 186) 1687
Andrzej Kołudzki kwituje Jana de Grabie Psarskiego i Dorotę Ponińską małżonków z kontr. spis. 1683 r. s. v. 1. 500 zł. (f. 343v)

Teresa Psarska córka Jana i Doroty Ponińskiej, mąż Wojciech Pawłowski

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
12795 (Nr. 97) 1741
Andrzej Pawłowski, syn zmarłego Wojciecha z Pawłowa Pawłowskiego ze zmarłej Teresy Psarskiej, zmarłego Jana de Grabie Psar. ze zmarłej Doroty Ponińskiej córki, kwitują Konstancję z Psarskich, córkę zmarłego Aleksandra Ps. burgrabiego kaliskiego syna zmarłego Jana Psarskiego, a żonę Marcina Napruszewskiego, jedyną spadkobierczynię, ojca z 5. 500 złp., przez zmarłą Dorotę z Ponina Ponińską wdowę po zmarłym Janie Psarskim, zmarłemu Aleksandrowi Psarskiemu ojca N-ej matka, jej babkę, zmarłemu Wojciechowi Pawłowskiemu ojcu zeznaje, 1693 zapis. (f. 482v)


Wojciech Grabia Psarski syn Jana i Ewy Buszkowskiej, żona Helena Żychlińska

Grodzkie i ziemskie > Konin
9740 (Nr. 58) 1665
Generosus Wojciech a Grabie Psarski, zmarłego Jana syn, zapłacił 700 złp. długu Generosus Stanisławowi Psarskiemu bratu swemu rodzonemu (f. 346)

Grodzkie i ziemskie > Konin
10046 (Nr. 60) 1671
Generosus Wojciech z Żychlina Żychliński, syn niegdyś Rocha, zobowiązuje się w r. 1672 Generosus Wojciechowi de Grabie Psarskiemu synowi zmarłego Jana, wypłacić posag po Helenie Żychlińskiej córce swej, a jego żonie przyszłej (f. 115) 8. 000 złp. śr. w dzień Cinerum (na popielec?).

10099 (Nr. 60) 1671
GG. Jan i Wojciech Psarscy, bracia rodzeni, w imieniu. swoim oraz Macieja, Zofji i Marjanny, zmarłego Stanisława de Grabie Psarskiego syna i córek, swoich z brata nepotów, manifest pw. Janowi i Konstantemu Kadzidłowskim synom zmarłego Kazimierza starosty radziejowskiego (z nich Jan dojrzały) w sprawie 3 letniego zastawu w 14. 000 złp. dd. Patnowo, Pecław, Lezyno (f. 233v)

10498 (Nr. 60) 1677
Nobils Wojciech Pajecki, faktor wsi Krampsko, obecnie tenuty Generosus Wojciecha de Grabie Psarskiego (f. 1001)

Zap. Tryb. Piotrk.
1325 (Nr. 33) 1683
Wojciech z Grabia Psarski dziedzic Kadzidłowa etc., w imieniu swoim i Heleny Żychlińskiej żony swej, (p. 424)

Grodzkie i ziemskie > Konin
11032 (Nr. 66) 1686
Generosus Wojciech Psarski, syn niegdyś Jana Psarskiego w imieniu swoim i żony Heleny Żychlińskiej, kwituje Jana Kadzidłowskiego, podkomorzego inowrocławskiego brata rodzonego zmarłego Konstantego Kadzidłowskiego poprzedniego dziedzica Kadzidłowa (f. 209v)

11547 (Nr. 69) 1695
Generosus Wojciech de Grabie Psarski, w imieniu swoim i żony Heleny Zychlińskiej z I, Wawrzyniec Koszkowski w imieniu swoim i żony Anny Wilkostowskiej, z II, kontrakt 3-letniej dzierżawy wsi Kadzidłowa i wsi Nowawioska datowany w Koninie s. v. 4. 200 złp. (f. 560v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
3253 (Nr. 152) 1695
Wojciech de Grabie Psarski, syn niegdyś Jana ze zmarłej Ewy Buszkowskiej, wsi Kadzidłowo, Nowawieś powiat łęczycki i Łęki powiat sieradzki dziedzic, do pierwszego sumę 7. 000 zł. od Wojciecha Żychlińskiego w posiadaniu za Heleną Żychlińską córką tegoż zmarłego Wojciecha Żychlińskiego ze zmarłej Teresy z Mycielina, żoną swoją oprawę w r. 1679 dopisuje teraz sumę 1. 000 zł. odebraną od Adama Żychlińskiego brata jej rodzonego (p. 479)

11695 (Nr. 70) 1697
Generosus Wojciech de Grabie Psarski w imieniu swoim i żony Heleny Żychlińskiej z I, Stanisław Massalski w imieniu swoim i żony Jadwigi Dzierbińskiej z II kontrakt 3-letni dzierżawy wsi Kadzidłowa s. v. 3. 600 złp. (f. 223)

11759 (Nr. 70) 1698
Generosus Wojciech z Grabia Psarski, dziedzic Kadzidłowa z przyległościami z I, Anna Wilgostowska, wdowa po niegdyś Wawrzyńcu Koszkowskiem, z II ugoda o 3-letnią dzierżawę tej wsi (f. 341) Jan-Kasper Koszkowski, brat rodzony jej męża a stryj Macieja Koszkowskiego z niegdyś Doroty Starczewskiej, 1-o v. zrodzonej, wuj rodzony małoletniego Marcin Starczewski (f. 341) Kasper-Jan Koszkowski niegdyś Walentego syn (f. 341v)

Marianna Psarska córka Wojciecha i Heleny Żychlińskiej, mąż Marcjan Kraśnicki

Grodzkie i ziemskie > Konin
13149 (Nr. 76) 1729
Generosa Marianna Psarska, wdowa po zmarłym Marcjanie Kraśnickim obecnie żona Mikołaja Sokołowskiego, w towarzystwie Adama de Grabie Psarskiego brata swego rodzonego, kwit. Teresę Kraśnicką dziedziczkę po ojcu dd. Kraśnica, z 4. 000 złp. swego posagu który zmarły Marcjan Kraśnicki wziął z rąk rodziców zeznaje, zmarłego WojcIecha Psarskiego i Heleny Żychlińskiej córka (f. 304v) Franciszek Karsewski, dziedzic części Karsewa w p. gn. (f. 305v)

Andrzej Grabia Psarski syn Stanisława i Jadwigi Malczewskiej, żona Katarzyna Żychlińska

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
14127 (Nr. 1123 III) 1692
Andrzej Psarski, odebrał od Chryzostoma Koczorowskiego 2. 000 złp. z części swojej 1. 855 złp. za Katarzynę Żychlińską córkę niegdyś Kaspra z niegdyś Katarzyny Duninówny, żonę swoją, z dóbr macierzystych, z działów z Świętosławem, Stefanem, i Anną żoną Zygmunta Godurowskiego braćmi i siostrą rodzoną ZZ. z sumy głównej oprawiony 7. 500 złp., jako posag i wiano żonie tej swej oprawia (f. 49v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
10227 (Nr. 90) 1695
Mikołaj-Franciszek Dorengowski, niegdyś Stanisława syn i Felicjan Małachowski, niegdyś Jana syn z I, Andrzej Psarski, niegdyś Stanisława syn i Katarzyna Żychlińska, małżonkowie z II kontraktu s. v. 466 złp. (f. 52)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
10241 (Nr. 90) 1695
Andrzej z Grabia Psarski, syn niegdyś Stanisława, z niegdyś Jadwigi Malczewskiej, kwituje Wojciecha z Grabia Psarskiego stryja rodzonego i opiekunkę Dorotę Ponińską, wdowę po zmarłym Janie Psarskim też stryju rodzonym, oraz Aleksandra, Marcina i Teresę żonę Pawłowskiego, z tejże Ponińskiej zrodzone dzieci z 100 złp. jako swej części z sumy oryginalnej 300 złp. przez tegoż Wojciecha Psarskiego matce zeznającego 1694 zapisuje (f. 59v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
10242 (Nr. 90) 1695
Andrzej i Zofja, żona 1-o v. zmarłego Wojciecha Zakrzewskiego, 2-o v. zmarłego Świętosława Żychlińskiego, rodzeństwo de Grabie Psarscy, zmarłego Stanisława ze zmarłej Jadwigi Malczewskiej, syn i córka, i Wojciech Psarski ich stryj rodzony z I i Ksawery Fanciszek Plewski, dziekan słapecki, paroch myśliborski z II kontrakt s. v. 300 złp. (f. 60)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
14216 (Nr 1131 V) 1696
Mikołaj Franciszek Dorengowski, syn niegdyś Stanisława, i Felicjan Malachowski syn niegdyś Jana z niegdyś Ewy Dorengowskiej, kwitują Andrzeja Psarskiego i Katarzynę Żychlińską małżonków żywiących zobowiązanie z racji 470 zł. posagu Marianny Malachowskiej, córki niegdyś Jana Malachowskiego z niegdyś Ewy Dorengowskiej, wdowy po Stanisławie Chmielewskim, obecnie 2-ov. żony Stanisława Kotarbskiego (f. 62)

Stanisław Grabia Psarski syn Andrzeja i Katarzyny Żychlińskiej, żona Zofia Zbijewska

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
9002 (Nr. 1151) 1717
Stanisław a Grabie Psarski, syn zmarłego Andrzeja, dziedzica Zdzychowic z I i Franciszek Racięski, syn zmarłego Marcjana z II kontrakt sprzedaży części tej wsi w powiecie pyzdrskim s. v. 2. 750 złp. rob. (f. 74v)

Metrykalia > Katolickie > Część 3
22037 (Koszuty)
1722.9/2. (K.) NMD. Stanisław Psarski x V. Zofja Zbijewska -- N. Maciej Lębiński, Franciszek Krzyżanowski, Łukasz Bogurski, Remigjan Wilczyński

Stanisław Grabia Psarski syn Jana i Ewy Buszkowskiej, żona Jadwiga Malczewska

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
5373 (Nr. 152) 1659
Teresa z Czarnkowa wdowa po Krzysztofie Opaleńskim wojewodzie poznańskim z I i Stanisław Psarski i Jadwiga Malczewska małż. z II kontr. dzierżawy dóbr Piętno, Wielopole, Kotwazice, Dziadowice i Deszna w województwie kaliskim (p. 117)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
5669 (Nr. 153) 1666
Stanisław Psarski, syn zmarłego Jana Psarskiego ze zmarłej Ewy Buszkowskiej sumę 2. 000 zł. przez Andrzeja Grodzieckiego kasztelanica międzyrzeckiego zmarłej matce zapisaną ceduje Stanisławowi i Chryzostomowi Kurcewskim, synom zmarłego Bartłomiieja Kurcewskiego (p. 173)

Grodzkie i ziemskie > Konin
11322 (Nr. 69) 1693
Generosus Wojciech Psarski, zmarłego Jana Psarskiego syn, i zmarłego Jana Psarskiego brat rodzony, w imieniu swoim i Doroty Ponińskiej wdowy po tymże Janie Psarskim, oraz Marcina, Aleksandra i Teresy Psarskich, zmarłego Jana i Doroty synów i córki, bratanków swych, z I i Jadwiga Malczewska, wdowa po zmarłym Stanisławie Psarskim, 2-o v. obecnie żona Macieja Grodzińskiego w towarzystwie syna swego Andrzeja Psarskiego z II kontrakt s. v. 2. 000 złp. (f. 200)


Zofia Psarska córka Stanisława i Jadwigi Malczewskiej, mąż Świętosław Żychliński

Grodzkie i ziemskie > Konin
10613 (Nr. 63) 1680
Generosus Świętosław Żychliński, syn Kaspra i Zofja de Grabie wdowa po zmarłym Stanisławie Zakrzewskim, 2-o v. małż., ona w towarzystwie Wojciecha de Grabie Psarskiego stryja rodzonego kwituje Generosus Jana-Karola Scibor Marchockiego, podsędka 3. 670 złp. z dzierżawy wsi Chełm i Głogowa (f. 95)

10614 (Nr. 63) 1680
Generosus Wojciech de Grabie Psarski zapisuje 3. 670 złp. długu Zofji Psarskiej żonie Świętosława Zychlińskiego (f. 95v)

10726 (Nr. 63) 1681
Generosa Zofja Psarska, córka zmarłego Stanisława Psarskiego ze zmarłej Jadwigi Malczewskiej wdowa 1-o v. po zmarłym Wojciechu Zakrzewskim 2-o v. obecnie żona Świętosława Żychlińskiego, w towarzystwie Jana de Grabie Psarskiego stryja swego rodzonego, kwituje Wojciecha de Gr. Psarskiego, zmarłego Jana syna, stryja swego rodzonego, z 4. 000 złp. zapłaty jej długu (f. 372)


Aleksander Teodor Psarski syn Jana i Doroty Ponińskiej żony Krystyna Radzikowska i Marianna Rogalińska

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
3921 (Nr. 157) 1709
Aleksander-Teodor Psarski, syn niegdyś Jana Psarskiego z niegdyś Doroty Ponińskiej z I, Krystyna Radzikowska, córka niegdyś Stanisława Radzikowskiego z Anny Bronikowskiej z II małżonkowie dożywotni (p. 36)

Zap. Tryb. Piotrk.
890 (Nr. 45) 1726
Aleksander Grabia Psarski burgrabia kaliski i Marjanna Rogalińska dziedziczka Przybysławic i Gunczewa, małżonkowie (f. 442) (ciż f. 448)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
4866 (Nr. 84) 1731
Aleksander-Teodor de Grabie Psarski, burgrabia kaliski syn zmarłych Jana Psarskiego i Doroty Ponińskiej z I i Marcin Napruszewski, syn Franciszka ze zmarłej Barbary Woyciechowskiej z II, kontrakt małżeński, spisany wtorek przed św. Małgorzatą we Wschowej rob. (f. 39)


Roch Grabia Psarski syn Wojciecha i Heleny Zychlińskiej, żona Konstancja Poniatowska

Grodzkie i ziemskie > Konin
11825 (Nr. 70) 1699
Generosus Roch Psarski, syn niegdyś Wojciecha z Heleny Żychlińskiej, zapłacił sumę 1. 500 złp. plebanowi krzywosędzkiemu (f. 470v) Helena Żychlińska wdowa po Wojciechu Psarskim dziedzicu Kadzidłowa oraz Roch, Adam, Marianna, żona Marcjana Kraśnickiego, Katarzyna, Konstancja, panny małoletnie Psarscy, jej dzieci, (f. 471)


Wojciech Psarski syn Jana i Jadwigi Trzebuchowskiej

księgi grodzkie sieradzkie
1716 k. 433 Jan Wolski (de Wola Blakowa) rodzice: zmarły Zygmunt Wolski i zmarła Zofia Starczewska, jego brat cioteczny: zmarły Maciej Koszkowski, jego rodzice: zmarły Wawrzyniec Koszkowski i zmarła Dorota Starczewska
Wojciech Psarski, dziedzic dóbr Kadzidłowa (powiat łęczycki)

Kacper Niesiecki
Psarski herbu Pomian (t. 7 s. 563-564)
Psarski herbu Pomian, piszą się z Grabic, gniazdo ich było w województwie Łęczyckiem, skąd się niektórzy przenieśli w Kaliskie i Kujawskie województwa. Jan Psarski dziedzic Kadzidłowa, miał za sobą Jadwigę Trzebuchowską, z niej spłodził córkę Zofią, wydaną za Marchockiego podsędka Kaliskiego: synów zaś trzech: Stanisława, Jana, i Wojciecha. Z tych 1. Stanisław, tego żona Malczewska, powiła mu syna Jędrzeja, temu Żychlińska, Stanisława, którego żona tymi czasy Zbijewska. 2. Jan, miał za sobą Dorotę Ponińską, siostrę rodzoną Hieronima kasztelana Gnieźnieńskiego, z niej spłodził Aleksandra burgrabiego Kaliskiego, który Imo voto pojął Radzikowską, z niej córkę Konstancją wydał za Marcina Napruszewskiego, 2do voto Mariannę Rogalińską, pozostałą wdowę po Stefanie Domiechowskim. 3. Wojciech, ten się dożywotnie związał z Żychlińską, siostrą rodzoną kasztelana Międzyrzeckiego, z niej zostawił dwóch synów Adama misjonarza w Warszawie i Rocha, który mając za sobą Poniatowską Konstancją, z niej spłodził Macieja. Córka tegoż Wojciecha Marianna, wydana za Kraśnickiego.
W r. 1778. Jakób Psarski pisarz ziemski Wieluński, w r. 1788. podkomorzy. - Wojciech miecznik. - Krasicki.

z województwa Łęczyckiego było dwóch elektorów Augusta II w 1697 r. Psarski Jan i Szymon
Załączniki
okolice występowania Psarskich herbu Pomian na Kujawach.PNG
okolice występowania Psarskich herbu Pomian na Kujawach
Pochodzenie Psarskich herbu Pomian.PNG
Służewo i Grabie koło Aleksandrowa Kujawskiego, z których pochodzi kujawska linia Psarskich
uzupełnienie drzewa Psarskich.jpg
dane dodatkowe do drzewa Psarskich Jastrzębiec i Pomian
(22.1 MiB) Nie pobierane
drzewo Psarskich herbu Jastrzębiec i Pomian.jpg
drzewo Psarskich herbu Jastrzębiec i Pomian
(16.68 MiB) Nie pobierane
Jakbub Fryderyk Psarski 2.jpg
część druga o Fryderyku Jakubie Psarskim
(10.7 MiB) Nie pobierane
Jakub Fryderyk Psarski 1.jpg
część pierwsza o Fryderyku Jakubie Psarskim
(11.22 MiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Powrót do P____