3702. Januszkiewicz Leon syn Józefa i Adeli

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Januszkiewicz Leon syn Józefa i Adeli

Postprzez jerzy » 05.08.2009

Januszkiewicz Leon syn Józefa i Adeli
z domu Kurjata,urodzony we wsi Borowina
w 1927 roku
Po krótce chcę opisać o tej wsi i skąd ten Ród pochodzi.
Dla upamiętnienia dla młodego pokolenia chcę pokrótce przypomnieć co to są Kresy Wschodnie. Kresy Wschodnie to nie tylko Wołyń. Kresy Wschodnie liczyły sobie 7 województw czyli jedną trzecią Polski do 1939 roku, które graniczyły z Rumunią od południa, część wschodnia z ZSSR. Długość granicy około 1200 km. Z ZSSR graniczyły województwa:
1. Tarnopolskie
2. Wołyńskie
3. Poleskie
4. Nowogródzkie
5. Wileńskie
Od północy graniczyły z Litwą i Łotwą. Z ZSSR nie graniczyło województwo Lwowskie i Stanisławowskie, które graniczyło z Rumunią. Tyle z wyciągu z pisma ,,NA RUBIEŻY''
Wielu może nie wiedzieć skąd nazwa ,,Wołyń''. Otóż kroniki podają, że nazwa Wołyń, nazwany od Księcia – Wołyński – nadane przez któregoś cara dla Księcia te ziemie. Nazwa ta prawdopodobnie liczy sobie około 900 lat – według Kronik.
Tyle o kresach.
Drogi czytelniku!
O różnych miejscowościach i mordach opisują w swoich książkach i publikacjach o Wołyniu. O wsi Borowina jest tylko jedna, krótka wzmianka podana przez Januszkiewicz Bronisławę, z domu Zalewska, co można znaleźć w miesięczniku ,, NA RUBIEŻY''.
Podaje Ona, że wieś Borowina liczyła 40 zagród i około 200 mieszkańców. Borowina podzielona była na tak zwane ,,Hutory''.
Hutor: czarny gród, Glinki, kowalcowa lina, Pierwszy gród, zawadnia
Wieś Borowina , leżąca pomiędzy wsiami Ukraińskimi tj. Od wschodu wieś Dert, od południa wieś Kisorycze, od zachodu wieś Buda. W kierunku na zachód leży miasteczko ,,Rokitno''. Borowina należała do gminy Kisorycze, a parafia Rzymsko Katolicka – Rokitno. Z Borowiny do Rokitna było 7 km. Na północ wsi w odległości 3 km leżała osada Ostki. Przez Ostki przebiegała linia kolejowa w kierunku granicy z ZSSR – 8 km i w kierunku Rokitna i do pow. Sarny, do którego należeliśmy. Do pow. Było 50 km. Krótki opis położenia wsi, w której mieszkało 99% Polaków a w większości zamieszkana przez Januszkiewiczów.
Skąd ten Ród pochodził?
Z opowiadania mego Ojca, który przeżył 93 lata – że Ród Januszkiewiczów pochodzi z Kongresówki, gdzie, z któregoś powstania ojca Dziadka z rodziną wywieziono na Sybir. Po powrocie już nie wrócił do stron rodzinnych, tylko został w napotkanym borze dębowym i z tego powstała wieś Borowina, gdzie jeszcze jako mały chłopiec pamiętam, że gdzie niegdzie pozostawały dęby jako pomniki. Tyle Kroniki o założeniu i powstaniu wsi Borowina.
Po krótce dokonam opisu rodziny mego Dziadka Januszkiewicza Feliksa i Babki Ewy z domu Garbowska ze wsi Staryki – zmarła mając 90 lat i pochowana na cmentarzu w Niwkach koło Oławy.
Feliks, dziadek mój miał dziewięcioro rodzeństwa:
1. Januszkiewicz Józef, syn Feliksa.
Rok urodzenia – 1896
Żona – Adela z domu Kurjata
Rok urodzenia – 1901
2. Januszkiewicz Rozalia
Mąż – Piotr Hanuszewicz z Aleksandrówki
3. Januszkiewicz Franciszek
Żona Kamila z domu Hanuszewicz. Siostra Piotra
4. Januszkiewicz Antonina
Mąż – Antoni Zalewski ze wsi Okopi
5. Januszkiewicz Antoni
Żona – Nastazja z domu Kozińska ze wsi Budki Borowskie
6. Januszkiewicz Rafala
Mąż – Piotr Steblewski z Hutory Snowidowicze
7. Januszkiewicz Nastazja
Męża nie pamiętam.
8. Januszkiewicz Heronim
Żona – Bronisława z domu prawdopodobnie Zalewska, ze wsi Lado.
9. Januszkiewicz Władysław
Żona - Antonina z domu Tyszecka ze wsi Budki Snowidowskie
Nie podaję dat urodzenia, bo wszystkich nie pamiętam. Z podanych wyżej – jeszcze tylko żyje Władysław przydomek ,,Lodio'', zamieszkały w Laskowicach koło Oławy, ma obecnie 93 lata.
Rodzina mego Ojca Januszkiewicz Józefa, syna Feliksa.
Januszkiewicz Józef, Adela posiadali dziewięcioro dzieci:
1. Januszkiewicz Feliks – urodzony 1922r. Zginął dwa tygodnie przed zakończeniem wojny
2. Januszkiewicz Stanisław – urodzony 1924r. Żona – Józefa z domu Czyżewska, urodzona 1926r.
3. Januszkiewicz Leon – urodzony 1927r. , żona Irena z domu Łoś, urodzona w 1937r.
4. Januszkiewicz Marjan 1929r. Żona Stanisława z domu Kula
5. Januszkiewicz Jan – r.u. 1932. żona – Julia z domu Hubacz r. Urodzenia 1934
6. Januszkiewicz Romania 1934r. Mąż Walęty Pryjda r.u. 1928
7. Januszkiewicz Tadeusz 1940r. żona Marja z dom Bagińska 1945r.
8. Dziecko – Józef zmarł jako niemowlę w wieku 8 miesięcy
9. Feliks – 2 tygodniowy Podane niektóre daty urodzenia, a nie jak w dowodach. Tylko prawidłowe zmiany miał : Leon, Marjan, Jan, Romania
Podaję obecnie zamieszkałych dzieci po Adeli i Józefie Januszkiewicz:
1. Feliks – zginął na wojnie
2. Stanisław z rodziną zamieszkał w Stary Górnik koło Oławy, 5 dzieci/zmarł
3. Leon zamieszkał z rodziną w Kietlinie koło Niemczy, ma 3 dzieci
4. Marjan zamieszkał w Ścinawie koło Oławy, ma 4 dzieci/nie żyje
5. Jan zamieszkał w Skarbimieżu koło Brzegu nad Odrą, ma 5 dzieci
6. Romania zamieszkała w Oławie, ma 4 dzieci /nie żyje
7. Tadeusz zamieszkał w Polkowicach, ma 7 dzieci/nie żyje
8 – 9. Józef, Feliks – zmarli, pochowani w Budkach Snowidowskich
Zakończyłem opis rodzeństwa mego Dziadka Feliksa i Ojca mego Józefa. Postaram się podać w dalszym opisie pozostałych mieszkańców wsi Borowina.
Dziadek Feliks miał po swoim ojcu wiele rodzeństwa. Podam tylko tych, którzy mieszkali w Borowinie.
1. Januszkiewicz Antoni, przydomek „Diadko"
2. Januszkiewicz Antoni, przydomek „Kołodziej"
3. Januszkiewicz Rafał, brat Kołodzieja
4. Januszkiewicz Rafał, syn Diadka
5. Januszkiewicz Tomasz, syn Diadka
Były to też liczne rodziny 3 – 7 dzieci. Rodzin nie podaję, bo już nie pamiętam.
Poza rodzinami Januszkiewiczów mieszkało wiele innych rodzin, przybyłych z różnych stron Polski. Postaram się podać nazwiska tych rodzin:
1. Z liczniejszej rodziny zamieszkałej w Borowinie była rodzina Puchalskich:
1. Puchalski Franciszek
2. Puchalski Władysław
3. Puchalski Kazimierz
4. Puchalski Wincenty
5. Puchalski Zygmunt
6. Puchalski Janina
7. Puchalska Marja – była zamężna ze Stepułą
8. Puchalska Jadwiga – była zamężna z Bielakiem
Puchalscy przybyli na Wołyń i osiedlili się w Borowinie. Pochodzą z powiatu Chełmskiego, woj. Lubelskie.
2. Następna rodzina – Marcyniuk
1. Marcyniuk – matka pozostałych Marcyniuków
2. Marcyniuk Hanka – córka
3. Marcyniuk Józef – syn
4. Marcyniuk Jan – syn
Przybyli do Borowiny, też z powiatu Chełmskiego.
3. Rodzina Zalewskich
1. Jan
2. Piotr przybyli do Borowiny z rodzinami z Budek Borowskich
4. Jakubowski Jakub, żona Aniela z domu Januszkiewiczów – On prawdopodobnie z Budek Snowidowskich
5. Kwiatkowski Józef, żona z Januszkiewiczów. Przybył z centralnej Polski.
6. Mika Jan, żona Kamila z domu Januszkiewiczów. Mika był w wojsku kapralem w KOP i \ miał przydomek Kapral – przybył z centralnej Polski
7. rodzina Hanuszewiczów
1. Feliks – żona Jadwiga z domu Kotwicka
2. Mikołaj
3. Heronim
4. Kazimierz
5. Marja
6. Józefa
8. rodzina Kozińskich
1. Władysław
2. Heronim
3. Mikołaj
9. Rodzina Zaruckich
1. Władysław – 68 lat
2. Leon – 45 lat
10. Rodzina Węgłowskich imienia nie pamiętam, żona z domu Januszkiewiczów, przybył ze wsi Jakubówka
11. rodzina Szrank Niemiec – został w Borowinie po którejś wojnie, żone miał z Januszkiewiczów
12. Rodzina Łozińskich Było ich kilka rodzin. Pamiętam tylko Wacława – 2 lub 3 rodziny.
13. Rodzina Buczyńskich - Józef, żona Jadwiga. Posiadali 3 dzieci – był kowalem, w jego domu była szkoła – 4 klasy. Nauczycielem był por. Potrykus Jan z Pomorza. Zginął w Katyniu.
W Borowinie, z rąk Ukraińców zginęły następujące osoby:
1. Zalewski Piotr – rocznik 1988
2. Januszkiewicz Władysław – 25 lat
3. Januszkiewicz Rafał 38 lat
4. Koziński Kazimierz 14 lat
5. Marcyniuk – matka – 70 lat
6. Marcyniuk – córka – 48 lat
7. Zarucki Leon – 45 lat
8. Zarucki Władysław – 68 lat
9. Rudnicki Jan – 40 lat
10. Pawłowski Jan – cała rodzina spalona żywcem w domu.
Wieś Borowina została całkowicie spalona. Duża część mieszkańców od całkowitej zagłady chroniła się w pobliskim miasteczku Rokitno i w Budkach Snowidowskich.
2 maja 1945 roku załadowano nas do bydlęcych wagonów i wywieziono na zachód. 15 maja trabsport nasz rozładowano w małym miasteczku Nidzica na Prusach, obecnie woj. Olsztyńskie. Ludność później rozjechała się po całej Polsce. Po powrocie mego ojca z wojny wyjechaliśmy też na Dolny Śląsk i osiedliliśmy się we wsi Bolechów, a później w Ścinawie koło Oławy.
W podanej kronice lub opisie o wsi Borowina nie spotkałem większego opisu jak ja podaję. Starałem się podać wiarygodność opisu, ale mogą być i zapomnienia. Proszę czytelnika jeśli może coś poprawić lub uzupełnić to serdecznie zapraszam.
Opracował Januszkiewicz Leon, syn Józefa. Mam obecnie 80 lat. 15 sierpień 2007 rok
O Wołyniu i Mordach na narodzie Polskim jest opisane w wielu publikacjach, książkach, miesięcznikach. Niektóre z nich podaję: Książka Leona Żura z Budek Borowskich ,,Mój Wołyński Epos"
Dużo opisuje Józef Turowski
Władysław Simaszko
Bronisław Janik
Oraz dużo można dowiedzieć się o zabójstwach na polskiej ludności z pisma „Na Rubieży", gorąco zapraszam.
UWAGA: Dlaczego nie opisywałem wcześniej?
Ponieważ musiałem po częsci zebrać dane o powstaniu wsi Borowina i skąd pochodzi ten Ród.
http://leon.januszkiewicz.w.interia.pl/
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do J____