22272. Becker Michał Teodor Bronisław

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Becker Michał Teodor Bronisław

Postprzez wanka » 07.12.2013

BECKER Michał Teodor Bronisław (1880-1932),
aptekarz aprobowany, działacz niepodległościowy. Urodził się 7 IX w Zembrowie (pow. Ostrów Wielkopolski), w wielodzietnej rodzinie nauczyciela Konstante­go i Antoniny z Pietrosińskich. Szkołę podstawową ukończył w Zembrowie. Do gim­nazjum uczęszczał w Ostrowie Wlkp. Należał wówczas do tajnego towarzystwa Tomasza Zana, zapoznającego młodzież z historią i literaturą Polski. Zebrania odbywały się w domach uczniów, często w domu rodzinnym B. w Zembrowie, gdzie też mieściła się nie­legalna biblioteka towarzystwa. Po odbyciu tzw. jednoroki (roczna służba wojskowa po 6 klasach gimnazjum) B. podjął praktykę w aptekach, m.in. w Rawiczu i Aptece św. Pio­tra (Peter -----TEN POST TO SPAM DO SKASOWANIA-----) w Poznaniu. Wyższe studia farmaceutyczne odbywał początko­wo we Wrocławiu, potem w Gryfii (Greiwald) n.Bałtykiem, gdzie w 1909 otrzymał dyplom z oceną dobrą. W 1910 uzyskał aprobatę. Po ukończeniu studiów pracował w Pozna­niu i Katowicach, następnie przeniósł się do Westfalii i pracował w Gelsenkirchen i Wannę, gdzie istniały liczne środowiska poi-skich robotników. Należał wówczas do taj­nych stowarzyszeń polskich. Służbę woj­skową odbywał we Wschowie i Poznaniu. W 1911 kupił aptekę w Wielbarku (pow Szczytno), gdzie wraz z żoną na­wiązał Kontakty z mazurską lud­nością. W 1914 został zmobili­zowany i wysła­ny na front rosyj­ski. Brał udział w bitwie pod Tannebergiem (Grun­waldem), jako ap­tekarz szpitala po­lowego. Ostatnią służbę wojsko­wą pełnił w szpi­talu w Szczyt­nie, w stopniu oficera. W woj­sku pozostał do 31 V 1915. Po­wrócił do Wielbarka i zajął się organizowaniem zniszczo­nej w czasie wojny apteki, którą unowocze­śnił i wyposażył w nowe meble, naczynia i utensylia apteczne. W 1918 rozpoczął sta­rania o powrót Mazur do Polski, a jego apte­ka stała się punktem kontaktowym polskich działaczy niepodległościowych Po nieko­rzystnym dla Polski wyniku plebiscytu B. został przez Niemców przymusowo wysie­dlony. Był czynnym członkiem Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceu­tycznego Okręgu Poznańskiego. Uczestni­czył w l Zjeździe Aptekarzy Słowiańskich, odbywającym się 10-14 VI 1929 w Pozna­niu. Jego zasługi dla walki o polskość War­mii i Mazur doceniono, przyznając pośmiertnie w 50-lecie plebiscytu w Szczytnie (1970) Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur". Jesienią 1920 osiedlił się w Lesznie, gdzie kupił aptekę „Pod Złotym Lwem" wraz z mieszkaniem, od żydowskie­go aptekarza W. M. Hansiasa. Apteka B. prowadziła sprzedaż leków na recepty, miała szeroki asortyment ziół i leki homoepatyczne. B. cieszył się wśród leszczynian znacz­nym uznaniem, zarówno z powodu swego patriotyzmu i fachowości, jak i troski o sze­roki asortyment towaru. Aptekę prowadził do śmierci, która nastąpiła w Lesznie, 30 III 1932. Pochowano go na starym cmentarzu przy ul. Kasztanowej, po czym w 1966 eks­humowano i przeniesiono na cmentarz przy ul. Kąkolewskiej. Związek małżeński zawarł z Pelagią Szworc, w drugiej połowie 1911, w Miejskiej Górce. Małżeństwo miało dwoje dzieci: Izabellę (ur. 1912), mgr farmacji i Ka­zimierza (ur. 1916), stomatologa.
Herod F., „Wiadomości Farmaceutyczne": 1929 nr 27 s.45; - Informacje ustne Izabelli Balcerek.
Alicja Mielczarek
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do B____