17371. Powstanie Listopadowe - lista sądzonych za udział

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Powstanie Listopadowe - lista sądzonych za udział

Postprzez aleator » 06.05.2012

Na początku tej publikacji czytamy:

"Annex do Zapozwu Edyktalnego z dnia 5/16 lipca 1833 r. Nr 188

LISTA IMIENNA
niewiadomych z teraźniejszego pobytu osób, oddanych pod Sąd Najwyższy Kryminalny,
na zasadzie Manifestu NAJIASNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KROLA POLSKIEGO z dnia 20 października/1 listopada 1831 roku,
z powodu zarzutu o spełnienie przestępstw wyłączonych z pod ogólnego przebaczenia, jakie JEGO CESARSKO - KROLEWSKA MOSC
należącym do byłego w Królestwie Polskiem rokoszu, tymże Manifestem Najłaskawiej udzielić raczył."
____________________________________________________________________________________

JEDNYM SŁOWEM LISTA NASZYCH BOHATERÓW NARODOWYCH ZAANGAŻOWANYCH W ROZPOCZĘCIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 06.05.2012

Jeśli przy kolejnych osobach nie podano indywidualnych informacji, należy czytać:
Stałe zamieszkanie przed rokoszem - Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu - niewiadome

Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego

1. Piotr Urbański - Porucznik z Pułku Grenadyer. Gward. Królews. Wojska Pol.
2. Alexander Łaski - Podporucznik z tegoż Pułku
3. Leon Czechowski - Podporucznik z tegoż Pułku
4. Andrzej Gawroński - Kapitan 1. kl. z Batal. Saper.
5. Felix Nowosielski - Podporucznik z Batal. Saper.
6. Karol Karsnicki - Podporucznik z Batal. Saper.
7. Rudolf Hasfort - Podporucznik z Batal. Saper.
8. Stanisław Dolinger - Podporucznik z Batal. Saper.
9. Mikołaj Czarnomski - Porucznik z Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Michała Nro 1.
10. Józef Zaliwski - Podporucznik z tegoż Pułku
11. Ludwik Jabłkowski - Podporucznik z tegoż Pułku
12. Jan Łazowski - Podporucznik z tegoż Pułku
13. Ludwik Michałowski - Podporucznik z P. Piech. lin. J. C. M. W. X. Konstantego Nro 3.
14. Antoni Roślakowski - Kapitan z Pułku 4. Piech. lin.
15. Damazy Dobrogojski - Kapitan z Pułku 4. Piech. lin.
16. Wincenty Słubicki - Porucznik z Pułku 4. Piech. lin.
17. Kalixt Korwinowski - Porucznik z Pułku 4. Piech. lin.
18. Józef Święcicki - Porucznik z Pułku 4. Piech. lin.
19. Marcelli Sisiński - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
20. Alexy Kosicki - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
21. Adam Przeradzki - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
22. Tytus Przeradzki - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
23. Julian Dunin - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
24. Józef Krzysztoporski - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
25. Julian Zajączkowski - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
26. Mateusz Lossowski - Podporucznik z Pułku 4. Piech. lin.
27. Antoni Czarnecki - Podporucznik z Pułku 5. Piech. lin.
28. Ludwik Borkiewicz - Podporucznik z Pułku 7. Piech. lin.
29. Jakób Antonini - Major z Pułku 8. Piech. lin.
30. Alexander Stryjeński - Podporucznik z Pułku Strzel. p. J. C. K. MOSCI Nro 1.
31. Leopold Koszucki - uwolniony ze służby Podporucznik z P. Str. p. J. C. K. M. Nro 1.
32. Adolf Cichowski - uwolniony ze służby Podporucznik z P. Str. p. J. C. K. M. Nro 1.
33. Leon Bietkowski - Podporucznik z Pułku 3. Str. p.
34. Ignacy Wołoszyński - Podporucznik z Pułku 3. Str. p.
35. Jan Łubanowski - Porucznik z Bater. poz. Art. k. Gw.
36. Maurycy Hrabin Hunke - Podporucznik z Bater. poz. Art. k. Gw.
37. Alexander Orlowski - Podporucznik z Bater. poz. Art. k. Gw.
38. Janusz Xsiąże Czetwertyński - Podporuczn. z Bat. 2. Art. lek. kon.
39. Gabryel Kowulski - Podporucznik z Komp. 2. lekkiej Artylleryi pieszej
40. Wincenty Nieszokoc - Porucznik Artyl. Adjunkt przy Dyrekcyi Artylleryi
41. Karol Stolizmanu - Porucznik Artyl. Adjunkt przy Dyrekcyi Artylleryi
42. Kazimierz Puszkowicz - Podpułkownik z Kommissaryatu Ubiorczego W. Polskiego
43. Józef Jokisz - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
44. Wincenty Hirszpel - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
45. Alexy Puchalski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
46. Józef Bielawski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Batal. Saperów
47. Antoni Szyndler - Podofficer z Batal. Saperów
48. Adam Wędrogowski - Podofficer z Pułku Strzel. piesz. J. C. K. MOSCI Nro 1.
49. Ignacy Czernik - Podofficer z Pułku 3. Str. piesz.
50. Alexander Radziejowski - były Podofficer z Pułku 1. Str. p.
51. Włodzimierz Kazimierz Kormański - uwolniony w stopniu Podporucznika Wachmistrz z P. Str. kon. Gw
52. Antoni Olszewski - Podofficer z Bateryi pozycyinej Artyl. kon. Gwar.
53. Józef Wasilewski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Bat. poz. Art. k. Gw.
54. Wojciech Gajewski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Bat. poz. Art. k. Gw.
55. Antoni Żarski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 1. poz. Art. p.
56. Karol Borkowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. poz. Art. p.
57. Józef Głębocki - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. poz. Art. p.
58. Erazm Lipski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. poz. Art. p.
59. Ignacy Piętka - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. poz. Art. p.
60. Onufry Korzeniowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. poz. Art. p.
61. Aleksander Dunowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 1. lek. Art. p.
62. Ludwik Rakowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. lek. Art. p.
63. Antoni Szyszkowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. lek. Art. p.
64. Seweryn Dornfeld - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. lek. Art. p.
65. Leon Koss - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 2. lek. Art. p.
66. Andrzej Brzeziński - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 3. lek. Art. p.
67. Stanisław Frehse - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 3. lek. Art. p.
68. Xawery Węgliński - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Komp. 3. lek. Art. p.
69. Antoni Skolimowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z Komp. 1. lek. Art. p.
70. Tadeusz Dorantowicz - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 1. lek. Art. kon.
71. Krzysztof Preszel - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 1. lek. Art. kon.
72. Julian Grytfel - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 1. lek. Art. kon.
73. Edward Plater - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 2. lek. Art. kon.
74. Leopold Zwierzchowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z Bat. 2. lek. Art. kon.
75. Stanisław Ulatowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z pol. Komp. Rakiet p.
76. Wincenty Zarzycki - należący do Szkoły zimowej Art. Podofficer z pol. Komp. Rakiet p.
77. Alexander Jaszowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchor. z pol. Bat. Rakiet kon.
78. Maciej Proszkowski - należący do Szkoły zimowej Art. Podchorąży z Komp. Rzemieśln.
79. Ludwik Wołowski - Uczeń Królewsko - Alexandrowskiego Uniwersytetu
80. Xawery Nowicki - Uczeń tegoż Uniwersytetu
81. Julian Łabęcki - Uczeń tegoż Uniwersytetu
82. Wiktor Józefowicz - Uczeń tegoż Uniwersytetu
83. Alexander Liedkie - Uczeń tegoż Uniwersytetu
84. Adam Piwowarski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
85. Stanisław Faliński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
86. Hipolit Rzewuski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
87. Jan Bartkowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
88. Leon Gorzeński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
89. Leopold Giewartowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
90. Antoni Bacewicz - Uczeń tegoż Uniwersytetu
91. Henryk Rychłowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
92. Nicefor Wąsowicz - Uczeń tegoż Uniwersytetu
93. Maciej Kossowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
94. Ignacy Polichnowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
95. Kajetan Witkowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
96. Ignacy Modliński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
97. Hieronim Borowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
98. Napoleon Szymański - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
99. Michał Szwejcer - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
100. Alexander Miączyński - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
101. Wincenty Kobyliński - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
102. Julian Dąbski - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
103. Konstanty Jaranowski - były Uczeń klassy 6. Szkoły Wojewódzkiej Warszawskiej
104. Gustaw Hrabia Małachowski - Poseł Powiatu Szydłowieckiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Bodzechów w Obwodzie Opatowskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
105. Franciszek Trzciński - Poseł Powiatu Orłowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Skleczki w Obwodzie Gostyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
106. Adam Hrabia Gurowski - Obywatel Województwa Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Wyszyna w Obwodzie Konińskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
107. Alexander Mniewski - Obywatel Województwa Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Włyń w Obwodzie Konińskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
108. Konstanty Przyborowski - Obywatel Województwa Kaliskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: niewiadome
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
109. Napoleon Poniński - Obywatel Województwa Krakowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: niewiadome
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
110. Maurycy Mochnacki - Magister Prawa
111. Polikarp Suchorski - Magister Prawa
112. Józefat Bolesław Ostrowski - Magister Prawa wykreślony z listy Aplikant. Sąd. dla zaniedbania obowiązków
113. Józef Mejzner - Magister Prawa wykreślony z listy Aplikant. Sąd. dla zaniedbania obowiązków
114. Xawery Bronikowski - Patron przy Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego
115. Franciszek Grzymała - Redaktor pism publicznych
116. Napoleon Babski - Pisarz w Redakcyi Gazety Dziennik powszechny
117. Michał Dembiński - uwolniony ze służby Pod-Sekret. Kommis. Rząd. Przych. i Skarb.
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 07.05.2012

Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
i o morderstwa jakie na osobach Generałów Polskich, tudzież Officerów Rossyiskich i Polskich dokonane zostały.

118. Klemens Gromann - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
119. Jan Byszyński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
120. Fortunat Wielobycki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
121. Ludwik Banczakiewicz - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
122. Leon Czarkowski - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
123. Leopold Raczyński - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
124. Klemens Pągowski - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
125. Jan Zieliński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
126. Adam Koźmian - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
127. Władysław Ponikiewski - Feldfebel Pułku Gren. Gw. Król.
128. Stanisław Kossowski - Podchor. Pułku Gren. Gw. Król.
129. Władysław Englert - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
130. Feliks Kieliński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
131. Wojciech Leszczyński - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
132. Kazimierz Maciejowski - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
133. Remigiusz Wierzbicki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
134. Stanisław Wierzbicki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
135. Ludwik Kolin - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
136. Wincenty Popławski - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
137. Fryderyk Krzycki - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
138. Antoni Bojarski - Podofficer Pułku Gren. Gw. Król.
139. Tadeusz Troiński - Feldfebel Batalionu Saperów
140. Wacław Staszewski - Podofficer Batalionu Saperów
141. Kamil Mochnacki - Podofficer Batalionu Saperów
142. Edward Wernezobre - Podofficer Batalionu Saperów
143. Jan Olszewski - Podofficer Batalionu Saperów
144. Antoni Falkowski - Podofficer Batalionu Saperów
145. Eustachy Maciejowski - Podofficer Batalionu Saperów
146. Franciszek Obuchowicz - Podofficer Batalionu Saperów
147. Józef Garczyński - Podofficer Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Michała Nro 1.
148. Karol Miniszewski - Feldfebel z tegoż Pułku
149. Apolinary Nyko - Podchorąży z tegoż Pułku
150. Tomasz Malankiewicz - Podofficer z tegoż Pułku
151. Maryan Płachecki - Podofficer z tegoż Pułku
152. Jan Nepomucen Młodecki - Podofficer z tegoż Pułku
153. Wincenty Gaucz - Podofficer z tegoż Pułku
154. Marcin Dobrzelewski - Podofficer z tegoż Pułku
155. Jan Falkowski - Feldfebel z tegoż Pułku
156. Józef Piechowski - Podofficer z tegoż Pułku
157. Augustyn Brüsenmeister - Podofficer z tegoż Pułku
158. Ignacy Polański - Podofficer z tegoż Pułku
159. Józef Zieliński - Podchorąży z tegoż Pułku
160. Tomasz Swierkocki - Feldfebel Pułku 2. Piech. lin.
161. Karol Kloss - Feldfebel Pułku 2. Piech. lin.
162. Antoni Zapaśnik - Podofficer Pułku 2. Piech. lin.
163. Kazimierz Obrębski - Podofficer Pułku 2. Piech. lin.
164. Andrzej Radlicki - Podofficer Pułku 2. Piech. lin.
165. Teodor Karczewski - Podchorąży Pułku 2. Piech. lin.
166. Wojciech Zdzarski - Feldfebel Pułku 2. Piech. lin.
167. Franciszek Chełmoński - Podchorąży Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Konstantego Nro 3.
168. Juljan Skoczewski - Podchorąży z tegoż Pułku
169. Józef Waszkiewicz - Feldfebel z tegoż Pułku
170. Antoni Januszyński - Podofficer z tegoż Pułku
171. Marcin Rojewski - Podofficer z tegoż Pułku
172. Antoni Skalski - Feldfebel z tegoż Pułku
173. Szymon Fjutyński - Podofficer z tegoż Pułku
174. Xawery Biernacki - Podofficer z tegoż Pułku
175. Zenon Kułakowski - Feldfebel Pułku 4. Piech. lin.
176. Jan Pawłowski - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
177. Józef Wojciechowski - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
178. Sylwester Szablicki - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
179. Józef Kowalski - Podofficer Pułku 4. Piech. lin.
180. Wincenty Karpiński - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
181. Kasper Kołaczyński - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
182. Stanisław Truszkowski - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
183. Marcelli Wisławski - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
184. Ludwik Skrodzki - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
185. Teodor Hulewicz - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.

Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 08.05.2012

186. Walenty Ząbkowski - Feldfebel Pułku 5. Piech. lin.
187. Teodor Jeliński - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
188. Maxymilian Lutostański - Podofficer Pułku 5. Piech. lin.
189. Hieronim Dębicki - Feldfebel Pułku 6. Piech. lin.
190. Franciszek Lisiecki - Feldfebel Pułku 6. Piech. lin.
191. Leon Dobrzycki - Podofficer Pułku 6. Piech. lin.
192. Marcelli Magnuski - Podofficer Pułku 6. Piech. lin.
193. Felix Pawłowski - Podofficer Pułku 6. Piech. lin.
194. Jan Pichelski - Podchorąży Pułku 7. Piech. lin.
195. Michał Sławianowski - Podchorąży Pułku 7. Piech. lin.
196. Antoni Borowski - Feldfebel Pułku 7. Piech. lin.
197. Paweł Pepłowski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
198. Józef Massalski - Feldfebel Pułku 7. Piech. lin.
199. Franciszek Miltzer - Feldfebel Pułku 7. Piech. lin.
200. Adam Lasota - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
201. Andrzej Grotowski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
202. Józef Bajerski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
203. Ludwik Zwierkowski - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
204. Karol Grabowiecki - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
205. Ferdynand Mejzner - Podofficer Pułku 7. Piech. lin.
206. Franciszek Lisiecki - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
207. Dominik Saski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
208. Gabryel Moraczewski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
209. Maciej Kąsinowski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
210. Wincenty Starzyński - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
211. Leopold Kietliński - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
212. Felix Lubiński - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
213. Andrzej Nowosielski - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
214. Konstanty Kawiecki - Podofficer Pułku 8. Piech. lin.
215. Józef Patelski - Feldfebel Pułku Str. piesz. J. C. K. MOŚCI Nro 1.
216. Stanisław Mazurkiewicz - Podofficer z tegoż Pułku
217. Antoni Baczewski - Podofficer z tegoż Pułku
218. Felix Szymanowski - Podofficer z tegoż Pułku
219. Leon Lipiński - Podofficer z tegoż Pułku
220. Stanisław Rydecki - Podofficer z tegoż Pułku
221. Benedykt Kozłowski - Podofficer z tegoż Pułku
222. Jan Januszewski - Podofficer z tegoż Pułku
223. Antoni Wierzbicki - Podofficer z tegoż Pułku
224. Michał Mystkowski - Feldfebel Pułku 2. Strzel. piesz.
225. Stanisław Czujkowski - Feldfebel Pułku 2. Strzel. piesz.
226. Jan Brzeziński - Feldfebel Pułku 2. Strzel. piesz.
227. Franciszek Szamota - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
228. Stefan Mszanecki - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
229. Józef Lubowicki - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
230. Franciszek Głaszyński - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
231. Jan Pienczykowski - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
232. Ludwik Lipiński - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
233. Kajetan Jaworski - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
234. Michał Ostroróg - Podofficer Pułku 2. Strzel. piesz.
235. Wincenty Modzelewski - Podchorąży Pułku 3. Strzel. piesz.
236. Edward Berlie - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
237. Andrzej Pijanowski - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
238. Franciszek Skąpski - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
239. Hieronim Paięcki - Podofficer Pułku 3. Strzel. piesz.
240. Lucjan Koperski - Feldfebel Pułku 4. Strzel. piesz.
241. Józef Kozłowski - Feldfebel Pułku 4. Strzel. piesz.
242. Wilhelm Chruściński - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
243. Xawery Guski - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
244. Erazm Borzęcki - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
245. Antoni Parys - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
246. Wiktor Radziejewski - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
247. Ludwik Różycki - Podofficer Pułku 4. Strzel. piesz.
248. Józef Dobrowolski - były Podpor. z Pułku Piech. lin. J. C. M. W. X. Michała Nro 1.
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 08.05.2012

Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
o napadnienie na Pałac Belwederski, w zamiarze targnienia się na życie w Bogu spoczywającego
CESARZEWICA WIELKIEGO XIĘCIA KONSTANTEGO PAWŁOWICZA, tudzież o morderstwo na osobach
Generałów i Officerów Rossyiskich i Polskich dokonane

249. Wiktor Tylski - należący do Szkoły Podchorążych Piech. Podoffic. z P. 6. Piech. lin.
250. Konstanty Trzaskowski - należący do Szkoły Podchorążych Piech. Feldfebel z P. 1. Strzel. p.
251. Karol Kobyliński - należący do Szkoły Podchorążych Podofficer z Pułku 1. Strzel. p.
252. Stanisław Poniński - uwoln. ze służby w stopn. Podpor. Podchor. z Pułku Gren. Gward.
253. Seweryn Cichowski - były Podchor. z Pułku Gren. Gw. Królewskiej
254. Karol Paszkiewicz - były Podofficer z Pułku Gren. Gw. Królewskiej
255. Ludwik Orpiszewski - Uczeń Królewsko - Alexandrowskiego Uniwersytetu
256. Walenty Nasiorowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
257. Edward Trzciński - Uczeń tegoż Uniwersytetu
258. Ludwik Jankowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
259. Alexander Świętosławski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
260. Walenty Krosnowski - Uczeń tegoż Uniwersytetu
261. Roch Rupniewski - były Uczeń tegoż Uniwersytetu
262. Leonard Rettel - były Uczeń Liceum Warszawsk.
263. Seweryn Goszczyński - Redaktor Pism Publicznych
264. Ludwik Nabielak - Redaktor Pism Publicznych
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwiniony o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
tudzież o morderstwo na osobie Generała Brygady Wojska Polskiego Tomasza Siemiątkowskiego dokonane.

265. Ludwik Baliński - Podchorąży z P. Gren. Gwar. Król.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwiniony o morderstwo na osobie Generała Brygady Wojska Polskiego Ignacego Blumer dokonane.

266. Jakób Grabowski - Feldfebel z Pułku 5. Piech. lin.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwinieni o morderstwo na osobie Kapitana Wojska Polskiego Daniela Terszteniaka dokonane.

267. Franciszek Senderowski - Żołnierz z Batalionu Saperów
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
268. Łukasz Dorociński - Żołnierz z Batalionu Saperów
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Warszawa
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwiniony o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
tudzież o podanie w obu Izbach Sejmowych wniosku do aktu z dnia 13/25 Stycznia 1831 roku,
ogłaszającego, że Panowanie NAJIAŚNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KRÓLA POLSKIEGO
MIKOŁAJA I-GO I JEGO NAJIAŚNIEJSZEGO Domu w Polsce ustało.

269. Roman Hrabia Sołtyk - Poseł Powiatu Konieckiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Chlewiska w Obwodzie Opoczyńskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Odp: LISTA OSÓB SĄDZONYCH ZA UDZIAŁ W POWSTANIU LISTOPADOWYM

Postprzez aleator » 09.05.2012

Obwinieni o podżeganie do krwawego powstania w dniu 17/29 Listopada 1830 roku wynikłego,
tudzież o popieranie w obu Izbach Sejmowych wniosku do aktu z dnia 13/25 Stycznia 1831 roku,
ogłaszającego, że Panowanie NAJIAŚNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KRÓLA POLSKIEGO
MIKOŁAJA I -GO I JEGO NAJIAŚNIEJSZEGO Domu w Polsce ustało.

270. Władysław Hrabia Ostrowski - Poseł Powiatu Piotrkowskiego
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Helenów w Obwodzie Warszawskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
271. Walenty Zwierkowski - Radca Komitetu Towarz. Kredyt.
Stałe zamieszkanie przed rokoszem: Wieś Biała - Wielka w Obwodzie Olkuskim
Miejsce teraźniejszego pobytu:niewiadome
Szukane nazwiska woj. małopolskie Bajor, Dryś, Mazur (Zaborów, Wola Przemykowska), Jeziorek (Chronów, Uszew), Przeklasa (Gromnik).
Akt urodz. Katarzyny Jeziorek, przełom XVIII/XIX w., okolice Wiśnicza.
...
http://jeziorek.url.ph/
http://chronow.url.ph
aleator
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 2
Tłumacz (1) Twórca indeksów (1)

Następna strona

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób