33327. Karwacki // Archiwum aneksy 631 - 759

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwacki // Archiwum aneksy 631 - 759

Postprzez akarw » 21.10.2018

Aneks 631

A jednak Katarzyna Chronowska *) rodem z Karwacza rok 1640


*)Kilkoro Karwackich działało na szczeblu rządowym : KATARZYNA Karwacka (Boniecki) (Papr-Nies Krwacka h. Lewart NIE! [i]była z Karwacza PATRZ ANEKS 631)-Chronowska (1644 pisarzowa koronna, żona Jakóba (Nies:Władysława) Chronowskiego sekretarza królewskiego. potem pisarza koronnego),


http://www.agad.gov.pl/inwentarze/7SumariuszMK185.pdf

449/2717 Warszawa, 27 luty [1641] Feria Tertia post Dominicam Quadragesimalem Reminiscere k. 338 v – 339 v Król pozwala wpisać do akt kancelarii mniejszej koronnej swój dokument oblatowany w urzędzie przez Jana Kaweckiego, wystawiony w Warszawie 30 czerwca 1640 r., podpisany przez króla i Macieja Cieleckiego, sekretarza JKM.

Król rozszerzył dożywotnie prawa Jakuba Chronowskiego, sekretarza JKM i pisarza skarbu, do wsi Datyń w starostwie ratneńskim, w powiecie chełmskim, województwie ruskim, na jego żonę Katarzynę z Karwacza. Chronowski uzyskał te dobra drogą cesji od Jana Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego koronnego, starosty ratneńskiego wpisanej do akt grodu warszawskiego 7 stycznia (Sabbatho in Crastino Festi Epiphaniarum Christi Domini) 1640 r. jęz. łac.


Datyń – wieś w rejonie ratnowskim obwodu wołyńskiego, założona w 1564 r.
Wieś królewska Datyn położona była w pierwszej połowie XVII wieku w starostwie niegrodowym ratneńskim w ziemi chełmskiej[1]. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Datyń w powiecie kowelskim województwa wołyńskiego. Wieś liczy 875 mieszkańców.
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 632:Dożywocie na Dworszowicach Niem,potw,1639

Postprzez akarw » 22.10.2018

Aneks 632

Dożywocie na Dworszowicach Niemieckich potwierdzone w 1639 r


http://www.agad.gov.pl/inwentarze/7SumariuszMK185.pdf


161/2429 Warszawa, 6 października 1639 k. 142 v. – 143 Król zatwierdza Wojciecha Karwackiego i Adama Klarykę w dożywotnim posiadaniu sołectwa we wsi Dworszowice (Dworyszowice) Niemieckie w starostwie brzeźnickim, z gruntami zwanymi Chamarzyńska i Thomaszewskie. Dokument podpisany przez króla Władysława IV i Stanisława Skarszewskiego, sekretarza JKM. jęz. łac.

1630 Gniazdo żychlińskie ( Żychlin 40 km na W od Wyszogrodu- N. Dworu)
Pod Żychlinem, w Oporowie - Woli Prosperowej, pomiędzy Kutnem a Żychlinem Karwaccy pojawiają się już w w połowie XVII wieku. W genetece odnotowany jest ADALBERT 1630 (czy ten sam z Dworszowic sieradzkich)* /) KARWACKI mąż HELENY w Oporowie, mający w 1657 roku syna PETERA / PIOTRA KARWACKIEGO.

*) Dworszowice 54 km na S od Sieradza 30 km na N od Czestochowy

1616-20 KARWACKI ALBERT (Wojciech) wójt; 178 (cz.1), 92 (cz. II) poz. 1185Jest wymieniony jako jeden z 3 wójtów wsi DWORZYSZCZE NIEMIECKIE *)
W tomie II str 92 zapis dokumentu: poz 1185; „ZYGMUNT III król oilski potwierdza Stanisławowi Klaryce, Marcinowi swidrowi i WOJCIECHOWI KARWACKIEMU prawa do sołectwa na wsi Dworzyszcze niemieckie w starostwie brzeźnickim (powiat radomszczański, województwo sieradzkie)
(MK 156 K 371v-372)

W tomie II str 92 zapis dokumentu: poz 1185;

„ZYGMUNT III król polski potwierdza Stanisłaowi Klaryce, Marcinowi Śidrowi i WOJCIECHOWI KARWACKIEMU prawa do sołectwa na wsi Dworzyszcze niemieckie w starostwie brzeźnickim (powiat radomszczański, województwo sieradzkie)
(MK 156 K 371v-372)


*) obecnie Dworszowice Kościelne:
4 km na W od Brzeżnicy Nowej, pomiędzy Pajęcznem a Radomskiem
30 km na N od Częstochowy i Mirowa
40 km na E od Wielunia
52 km na SW od Piotrkowa
87 km na N od Wolbromia
76 km na NW od Pilicy
125 km na NW od Krakowa
130 km na W od Starachowic
140 km na SE od Kalisza
200 km na SE od Gniezna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUSTRACJA wsi 1616-1620


WIEŚ DWORZYSZCZOWICE
W tej wsi jest żrebi nro 17, na których kmieci 13 na źrzebiach 13, a role puste 4 (przyp.262), które za osiadłe kładziemy ex rationibus supracriptis. CZYNSZU z każdego żrzebia tak osiadłego, jako i pustego z stacyjnym i świetowojcieskim płaca na s.(f.210v) Marcin per fl 1/2/12, facit......................... fl.18/15/6

ŻYTA z każdego zrzebia osiadłego u8 pustego po kor. Nro 3 wierzvhowatych uczyni wszystkich strzychowanych 63/3, korzec per gr 36, facit fl. 76/15
OWSA stacyjnego po kor. 2 strychowanych, uczyni in universium strychowanych kor. Nro [34] korzec per gr 18, facit... fl 20/12
KAPŁONÓW po 2, kapłon per gr 2, kurów pospolitych po 2, kur per gr 1, jajec po 20, kopa per gr 6, facit,,, fl. 4/16
WIECNEGO wszystka gromada płaci fl; 0/12

KARCZEM było 4, teraz tylko 1, z której płaci szynszu Wojciech Chamara..... fl. 2
Do której karczmy wedle przywileju SIGSIMUNDI I de dta et actu Cracoviae un vigilia s. Matyhiae ap. [23.II] 1543 (roku) antecessoribus ipsius concessi ager cmethonalis cum attinentiis sius nalezy.

Drugiej karczmy rola pusto lezy, z której płacono fl. 2, ale tez powinnosć na p. starostę wkładamy, aby karczmę osadził, a ten czymsz na ten czas sam zastapił ... facit 2 fl

OGRODNIKÓW jest na ten czas 8, płaci każdy czynszu per gr 24, facit .. fl. 9.18

*) przyp 262 Krzysztof Płaza, starosta brzeźnicki, otrzymał 3 III 1618 roku konsens na cesje pewnych ról pustych w dworzyszczach Wojciechowi Kołakowskiemu (wykaz nr 1322)


W tejze wsi wolnych kmieci było 7 od robót i innych podatków, którzy jednak posługe pewną i zwyczajna do dworu koleją według przywileju swego sprawowali, którego nie pokazali. Teraz (f..211) ich jest 5’ czterej płacą per fl. 10, piąty Wojciech Clarika płaci fl. 2 wedle przywileju swego, który pokazła, magnifici Spitkonis de Tarnów, castellani Woynicensis, tjesaurarii regini et Brzeznicensis tenutarii (przyp 263), cuidiam Alexio Clarika de villa Dworzyszczowice służący, dając mu tym przywilejem półanek rolnej, a od robót i innych podatków praeter censum duorum florenorum, quem quotannis pro festo s. martini solvere tenebitur, wolnym czyniać. Przy którym to przywileju KJM terażniejszy pomienionego Wojciecha Clarykę osobnym przywilejem de data Varsaviae 7 Marti *) ad viyae ipsius extrema tempora zachowac raczył, czyni od tych wolnych in universium ... fl 42

1436 – przodek ufundował na 1 łanie parafie dworzyszowska

WÓJTOSTWO – W tejże wsi jest wójtów 3 , którzy za jednym prawem siedza na łanie jednym, a drugi łan na plabanije dworzyszowską przodek ich fundował (przy 264.

Na którym łanie hon. Stanislaum Clarika, Martinum Swider et Albertum KARWACKI, Sigismundus modernus rez de data Varsaviae die 8 Martii 1615 (rok egzekucji jana Karwackiego we Lwowie) in eadem scultetia ad extream vitae ipsorum tempora pro sorte et interesse uniuscuiusque in pacifica posseione consevat (przyp 265. ea tamen condicione, ut oboedientiam capitaneo suo praestent. Summa in litteries originalibus vel ex taxatione commissariorum illis vel successoribus ipsorum provenirns assecuratur.

przypisy
• w rkp brak daty rocznej [Wykaz 1268]
*) przyp. 263; Spytek z tarnowa, kasztelan wojnicki, podskarbii koronny, musiał wystawic wzmiankowany dokument między 19 XII 1542 r. kiedy to otrzymał kasztelanie wojnicką, a 22 VII 1550, kiedy postapił na województwo sieradzkie ( Dworzaczek, tab. 95; tegoż Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Warszawa 1985. s. 437, tabl. XIII)

*) przyp. 264 . Liber beneficiorum (I. S. 256) potwierdza istnienie w Dworzyszczowicach łanu plebańskiego
*) przyp 265 . Znane jest potwierdzenie tego dokumentu z 20 V 1619 (wykaz w 1371)

OPOWIADALi ci wójtowie, iż nad dawny zwyczaj, według którego do 3 wójtów powinni byli przyprzęgać się do Wieliczki po baławan soli, gdyz oni [f.211 v) za jednego wójta i za jeden dom się rozumieją, to teraz do jednego wójta przyprzegać się im każą, co sobie za wielki ciężar i nad prawa swoje być mienią..

RZECZNEGO wszyscy płacą ...... fl 0/12
GARNCARZÓW jest 4, płacą czynszu per fl 5, facit ... fl. 20
Uskarżali się ci garncarze, ze ich niezwyczajną robota obciążają, czego by względem tego czynszu nie powinni.
Robocizna poddanych jako w inszych wsiach
SUMMA czynszu i podatków z tej wsi facit.................... fl. 234/17/15


LUSTRACJA 1659-65
(PO POTOPIE SZWEDZKIM)


WIES DWORZYSZOWICE

Ta wieś ma żrezbi aro 6, a pustych nro 11, których nikt nie żażywa, bo pozarastały wrzosem. Teraz kmieci nro 6.
CZYNSZU z każdego zrzebia z stacyjnym i s. Wojcieskim płacą na s. Marcina per fl. 1/2/12 ... facit fl. 6/16
ŻYTA z każdego zrzebia targowej brzeznickiej miary po kor. 3. facit kor nro 18 per fl. 2/20, facit..... fl. 48
OWSA sepnego z stacyjnym po kor. 3, provenit kor, nro 18 per fl. 1/10.. fl. 24
[s.226) Kapłonów po dwu, nro 12 per gr 8............fl 3/6
KUR pospolitych po dwu, nro 12 po gr 4..... fl.. 1/18
JAJEC po 20, kop nro 2 po 10 gr ...............fl. 0/20
ROBIĄ po piąci dni w tydzień dwojgiem
ZAGRODNIKÓW nro 3. Czynszu powinni płacic po he 24..... fl 2/12
Robią po 3 dni w tydzień pieszo
WIECNEGO wszytka gromada powinna składac na rok fl. 0/12

KARCZEM antiquitus bywało nro 4. Teraz funditas spustoszały i budynków nie masz, a grunty chojna pozarastały. (ZNAKOMITA ILUSTACJA CZASÓW PO POTOPIE)
W TEJ WSI ex antiquo bywało wolnych kmieci nro7, których ad praesens tylko się (bo drudzy spustoszeli) dwaj zostaje. Ci płacą czynszu per. Fl. 20.

NA POSŁUGE zamkową sprzegaja się posdłud dawnych lustracyj (przyp. 236)
GARNCARZ jest jeden. Ten czynszu powinien płacic jak zagrodnik, także i robocizne odprawować. Fl. 0/12


WÓJTOWSTWO (przyp 201)

Na tym wójtostwie Niemieckie nazwanym siedzi uczciwy Adam Klariga z Adamem bratem, także z synami swemi, córkami in privilegio conservationis SRM Joannis Casimiri DNC de data in castris ad cracoviam die 18 menis Augusti a.D, 1657 benigne collato specyfikowanemu (przyp 202) Ten z bratem swoim posługę zamkowi ustawiczną na miejscu włodarskim co rok się odmieniając, osprawuje. Żadnego przy tym czynszu ani daniej nie czynią zamkowi.

*) przyp 201 ; wcześniej 15 XI 1639 r. część gruntów należących do wójtowstwa w Dworzyszczowicach otrzymał Aleksander Płaza starosta brzeźnicki (MK, 186, k.79 v; zob. LWWK 1628, II, s. 119)

*) przyp. 202: Potwierdzenie praw do wójtostwa Adama Klaryka i Wojciech Kownacki (KARWACKI ???) otrzymali już wcześniej dokumentem z 6 X 1638 r. (MK, 185, k. 142 v – 143).

W LUSTRACJI z 1789 nie ma królewszczyzn na Brzeźnicy i Pajęcznie w powiecie radomszczańskim
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 633: Ród Garncarzy

Postprzez akarw » 22.10.2018

Aneks 633

Ród GARNCARZY

Zygmunt Karwacki z Białośliwia lepienie garnków ma w genach


Zygmunt Karwacki z Białośliwia ma niecodzienne hobby. Jest garncarzem, tak jak jego ojciec, dziadek i pradziadek. Kulę gliny potrafi zamienić w fantastyczne doniczki i wazony. Fachu uczy kolejne pokolenia

Wystarczy nieco zboczyć z asfaltowej drogi łączącej Białośliwie z Nieżychowem, by trafić do niezwykłego człowieka. To Zygmunt Karwacki, mężczyzna który potrafi z kuli gliny wyczarować jedyne w swoim rodzaju doniczki, śliczne wazony czy miski.

Garncarstwo to rodzinna tradycja. Tym fachem zajmował się ojciec pana Zygmunta, dziadek, pradziadek i chyba prapradziadek również.

- Pytałem kiedyś ojca od kogo to wszystko się zaczęło. Nie potrafił powiedzieć. Po prostu nasza rodzina od zawsze się tym zajmowała - mówi mężczyzna. I wymienia: -

Tata miał czterech braci:

- Adaś miał zakład garncarski w Legionowie,
- Heniek w Dębem nad Zalewem Zegrzyńskim,
- a Kazik w Przasnyszu.

Ale ich dzieci, a moi kuzyni nie kontynuują rodzinnej tradycji.

Z kolei ojciec pracował jako komendant straży pożarnej na lotnisku w Modlinie. Ale po pracy chodził do domu babci. Tam był zakład garncarski po dziadku. Ojciec zdejmował mundur i zabierał się za lepienie garnków.

Zygmunt Karwacki już jako czterolatek próbował swoich sił przy garncarskim kole. Kiedy miał siedem lat, spod jego dłoni wyszedł pierwszy garnuszek.

- Tata cierpliwie tłumaczył mi wszystkie tajniki tego fachu, pokazywał ile należy dodać wody, żeby glina nie była zbyt twarda ani za miękka, jak usunąć z niej powietrze. Ale powiedział też, że tego zawodu nie można się tylko wyuczyć, trzeba go czuć, mieć w genach.

Po ślubie pan Zygmunt razem z żoną przeprowadził się do Wrocławia. Pracował jako kierowca, jeździł po Europie. Na lepienie w glinie nie było czasu.
- Zresztą nawet nikogo nie interesowały ręcznie robione doniczki. Modne były wtedy plastiki. Nie było popytu na moje produkty.

Dopiero po przeprowadzce do Kwidzyna mężczyzna wrócił do garncarstwa.
- Zamówień wtedy nie brakowało. Miałem zamówienia z Gdańska, Gniewu, dla zamku w Malborku robiłem kopie dawnych naczyń. Nie nadążałem z realizacją zamówień. To były dobre czasy - wspomina. Ale mimo dobrej passy, pan Zygmunt dał się namówić szwagrowi na przeprowadzkę do Białośliwia. Został listonoszem.

- Szybko starałem się roznieść wszystkie listy, by jak najwcześniej wrócić do domu i zasiąść do koła, zanurzyć dłonie w glinie. Ale już tylu zleceń, co przed przeprowadzką, nie miałem. Teraz mężczyzna jest już na emeryturze, ma więc więcej czasu, żeby znikać w swojej pracowni. Na szczęście żona jest wyrozumiała i przymyka oko na to, że pan Zygmunt na wiele godzin oddaje się swojej pasji. Czasami tylko musi go wyciągać, jeśli zbyt długo zapomina o bożym świecie.

W pracowni przy domu jest przyjemnie ciepło. Na środku stoi piec, w którym wypalane są naczynia. Temperatura w piecu sięga nawet tysiąca stopni Celsjusza. Na półkach na wypalenie czekają gotowe wazony. Pan Zygmunt ma przygotowaną glinę, bierze podkładkę, którą zakłada na koło i uruchamia je. W domu garncarz używa mechanicznego koła, na pokazy do przedszkoli czy skansenu zabiera tradycyjne, napędzane nogą.


- Ale od jego używania potem dwa dni noga mnie boli - śmieje się.
Pan Zygmunt bierze do ręki kulkę gliny. Już po chwili masa zaczyna nabierać kształtu. Po kilku minutach jest już gotowa doniczka. Jedna, druga, potem wazon, miska. Z rąk garncarza wychodzą też dbany do żurku, garnki do kiszonych ogórków, misy do robienia zsiadłego mleka. Najmłodsze pokolenie chce iść w ślady dziadka. Pięcioletnia Zuzia zrobiła z gliny swój pierwszy garnek. Wprawdzie nie wygląda jeszcze tak dobre, jak dzieła dziadka, ale dziewczynka nabierze wprawy. Za to bardzo przyzwoicie wygląda doniczka, którą wykonał 12-letni Piotruś. Będzie ona ozdobą wielkanocnego stołu, bo już rośnie w nim zboże.

Masz ciekawe hobby? Znasz ludzi z pasją? Napisz: [email protected]
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 634:Stare gniazda w ziemi buskiej i trembowel

Postprzez akarw » 25.10.2018

Aneks 634

Stare gniazda w ziemi buskiej i trembowelskiejGniazdo DIDKOWCE 5 km na SE od Założce, 1 km na E od Mszaniec

(Aneks 542) Szlacheckie metryki 1777 r. z mci Didkowce tarnopolskie / DIDKOWCE 5 km na SE od Założce, 1 km na E od Mszaniec
Nobilis Józef Harwacki / KARWACKI i nobil Barbara Wasilewiczówna
1777sl Józef nobilis Harwacki ze wsi Didkowce & Barbara Nobil Wasilewiczówna z Płotyczy świadkowie D. Tomasz Kozłowski, , Gubernatur D. Józef Isiński, Tarnopol ; Płotycz 2 km na N od Tarnopola


Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH 1816-1900
ŚLUBY Z WIOSEK DITKOWCE I MSZANIEC - INDEKS NAZWISK

Uwaga: W księgach załozieckich wioski Ditkowce i Mszaniec często występowały razem, jako "Ditkowce cum Mszaniec", bądź "Mszaniec cum Ditkowce". Zwykle zaznaczano, do której miejscowości należała dana osoba, lecz w niektórych rocznikach chrztów tego nie robiono. Możliwe są też różne błędy z epoki - niepoprawne przypisanie osób do jakieś miejscowości. Dlatego indeksy nazwisk z Ditkowiec i Mszańca publikujemy razem.
Ditkowce, wieś, star. Tarnopol - własność ziemska, historia posiadania ...
http://www.genealogia.okiem.pl/wlascici ... wce,%20wieś,%20star...
Ditkowce, wieś, star. Tarnopol - materiały do historii i genealogii Polaków.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRODY
ZIEMIA BUSKA


Brody Lwowskie 20 km na NEE od Oleska / przedmiescie Brodów Ditkowce 30 km na NW od Załoźców (Uwaga sa tez mniejsze Brody wołynskie 20 km na S od Kobrynia
Rodzina 1610 Michała Korawackiego i Anny Grzech
1641 5sl luty 4 Michał Korwacki Anna Grzech Brody pod Radziwiłlowem skan
z tego gniazda wyszli Karwacki do BRODY-Krynki Starachowickie


xxxxxxxxxxxxxxx

Monasterzyska na 10 km na W od Buczcza
25 km na SW od Trembowli


Rodzina 1700 Wojciecha / Alberta Chorawackiego i katarzyny Szaynowskiej
1725 stycz 28sl Albert Chorwacki Katarzyna Szaynowska Buczacz skan
1725 sl Wojciech / Albert Chorwacki Katarzyna Szaynowska Monasterzyska sw Andrzej Łysogórski, Piotr Baranowski skan
1726 sl Wojciech lab Świczewski Anna Chorwacka Monasterzyska skan swiad Piotr Wysocki i Stan Karais
1726 sl Wojciech Świczewski Anna Chorwacka panna Monasterzyska sw stan karas i piotr wysocki skan


Rodzina 1700 Łukasza Korwackiego i Ludwiki Bielewicz
1730 sl stycz 21 Łukasz Korwacki Ludwika Bielewicz Monasterzyska sw stanislaw kares i jan maszczewski z monasterzysk skan 1730sl Łukasz famat Korwacki & Ludwika Bielewiczówna Monasterzyska swiad. Stanisław Karas i Joanna Hapczewicz

http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 1_0029.htm

1733 ur Wojciech Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska skan
1735 ur Piotr Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Plebanali Monasteriersi skan
1738 ur Piotr Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska skan
1740 ur Marianna Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska skan
1743 ur Franciszka Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska skan
1744 ur Franciszek Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska skan
1754 ur Benedykt Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska skan

Rodzina 1720 Macieja Horwackiego i Marianny
1755 ur Magdalena Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1755 ur Magdalena Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1757 ur Marianna Chorwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1759 ur Salomea Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1759 ur Salomea Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1788 zgon Maciej Chorwacki Buczacz Monasterzyska skan


ZABŁOTÓW 10 km SEE od Kolomyji

Rodzina 1770 Agnieszki Horawackiej KRUPSKIEJ
1796 21ur Jan Demata Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan
1798 3ur Weronika Krugoski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan
1800 6ur Józefa Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan
1809 3ur Franciszek Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan


Mogielnica 10 km SW trembowelska

Rodzina 1800 Jana Karwackiego i Franciszki z Mogielnicy
1860 zgon Franciszka lat 44 Korwacka uxor jana Trembowla Mogielnica skan
Rodzina 1820 Zofii Korawackiej Zielinskiej z Mogielnicy
1875 8ur Józefa Zieliński Ignacy syn Tomasza i Zofii Horwackiej Zofia Kusiąga Trembowla Mogielnica skan


Brzozdowce 30 km na S od Lwowa pod Zydaczowem

Rodzina Mikołaja Korwackiego i marianny Kłossowskiej z Brzozdowic
1863 ur Karol Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
1863 ur Karol Korwacki Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
skan

Długoszyje ołyckie między Łuckiem a Równem na Wołyniu

Rodzina 1860 Apolonii Korwackiej Sokól w Długoszyj Olyckich
1886 114ur Katarzyna Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje skan
1886 114ur Katarzyna Sokół Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje skan
skan
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 636:Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackie

Postprzez akarw » 25.10.2018

Aneks 635

Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej *) 1878 (NPM) ostatnich właścicieli Pękowic k. Krakowa

Przypadkiem odkrywam ślub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej właścicieli Pękowic pod Krakowem’ aktywnych członków bohemy krakowskiej.https://szukajwarchiwach.pl/29/328/0/2/ ... vLEoidHyPA

22 sierpnia 1878 .... zawarto związek małżenski w par. NPM pomiędzy:

KAWALEREM pochodzącym z parafi Grembałow ** / Pleszów, zamieszkałym Grembałów nr 1 ALEKSANDREM KAROLEM GREJBER civ crac urodzonym w Nowym Korczynie, lat 32, synem DD FRANCISZKA GREJBER i DD KAROLINI MILEWSKIEJ

PANNA pochodzącą z tutejszej parafii NPM zamieszkała Florianska 326 trojga imion Kazimiera WANDA Klementyna KARWACKA lat 21, ur w Zarzeczu w parafii Gołaczewy (2 km na SW od Wolbromia - co tam robili, to jakieś przypadkowie miejsce pobytu), do 1857 roku mieszkali w parafii Sieciechowice, jej rodzice dzierżawili folwark Gębokie Doły) . lat 21, córka D.D. SEBASTIANA KARWACKIEGO obywatela (wnuka i syna chirurgów z Krakowa, potem 40 lat aptekarza ww-Jędrzejowie) i EMILII z Kosickich (c. dra historyka, prof w UJ, dyr Instytutu technicznego).

Swiadkowie
Adam Krywult civ.crac. (wuj panny młodej, maz Zofii Kosickiej)
Jan kanty Knowiakowski (wuj panny młodej, mąz Józefy Kosickiej

*) rodzice Anieli Greyber zony malarza Wilhelma Mitarskiego; dziadkowie dra psychiatry Jana Mitarskiego (Bebek) - znanego psychiatry krakowskiego wsp. prof.prof. Brzezińskiego (obecnie konsulat Rosji w jego pałacyku przy pl. Biuskupim) i Kępińskiego.

https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... ice#p68271

https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... ice#p37591


**) Grembałow 1 - Grębałów – obecnie obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, dawna wieś. Osiedle Grębałów jest obecnie osiedlem mieszkalnym. Zabudowa nie jest zbyt zróżnicowana. Prawie cały teren pokryty jest domkami jednorodzinnymi. Niewiele wprawdzie pozostało już z dawnej wsi, aczkolwiek poniektórzy mieszkańcy posiadają własne, małe, prywatne gospodarstwa o wielkości nie przekraczającej 0,5 ha.
Wieś dóbr prestymonialnych kapituły katedralnej krakowskiej w powiecie proszowickim województwa krakowskiego w końcu XVI wieku[1].


Ośrodki kultury i sportu:
• Klub Ośrodka Kultury Kraków Nowa-Huta – Dukat,
• Siedziba i stadion KS Grębałowianka.

Na terenie dzielnicy znajduje się także Cmentarz Grębałów.
Zabytki[edytuj | edytuj kod]
• Fort 49 1/4 Grębałów – powstał w latach 1897-1899. Brał on udział w walkach podczas I wojny światowej w czasie tzw. pierwszej bitwy o Kraków. Pomysłodawcą i projektantem był austriacki nadporucznik sztabu fortyfikacji Maurycy Brenner.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 34 a

Przybyszewski w Pękowicach i inne notatki krakowskie

Anna Babryś "Salony Krakowskie"..w oparciu o S. Helsztynskiego ( Meteory Młodej Polski) pisze o konfuzji popelnionej przez St. Przybyszewskiego w czerwcu 1899 r. Kraków i jego okolice schyłku XIX wieku potrafiły wybaczać niejedno zachowanie - powiedzmy "chwile zapomnienia" - ale trudno było przyjąć takie przeprosimy:

" DRODZY PAŃSTWO ! JEST MI NIEZMIERNIE PRZYKRO, ŻEM SIĘ U PAŃSTWA UPIŁ - WYBACZCIE MI ŁASKAWIE, ALE NA TLE MOJEJ GORĄCZKI, KTÓRA MNIE OD TRZECH TYGODNI USTAWICZNIE TRAPI, DZIEJĄ SIĘ WE MNIE NIEOBLICZALNE RZECZY. ZUPEŁNIE SIĘ Z MOIMI SIŁAMI OBLICZYĆ NIE UMIEM. RAZ JESZCZE PRZEPRASZAM JAK NAJMOCNIEJ I RAZ JESZCZE DZIĘKUJĘ ZA SERDECZNŚĆ I KOCHANĄ GOŚCINNOŚĆ. SZCZERY SERDECZNY UŚCISK DŁONI. Stanisław Przybyszewski"

List ten został wysłany (Kraków, 26 czerwca 1899) do państwa Greyberów (ALEKSANDRA i WANDY z Karwackich GREYBERÓW - siostra dziadka Antoniego; córka Sebastiana i Emilii z Kosickich Karwackich) do Pękowic pod Krakowem. Jak podaje S. Helsztyński Adresaci prowadzili w posiadłości swojej tzw. salon, w którym przyjmowali świat artystyczny i kulturalny ówczesnego Krakowa. Zbierało się tutaj towarzystwo zjeżdżające na specjalne literacko-artystyczne spotkania. Gorączka, która tym razem spowodowała u pisarza stan "głebokiego upojenia" to właśnie rozpoczęty romans z Jadwigą Kasprowiczową, żonę przyjaciela. S. Helsztyński mówi jednoznacznie: " Aluzja do romansu pisarza z Jadwigą Kasprowiczowa trwającego od 5 czerwca 1899"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O Pałacu (a potem po I wojnie jego przyziemiu) w Pękowicach jako miejscu spotkań bohemy krakowskiej wpominał Sędziwy Pan Kornecki (rocznik 1920) spotkany na Rakowicach:

"28 pażdziernik 2005, piękne słoneczne popołudnie idziemy z Anią na grób dziadka Tadeusza, wcześniej zatrzymujemy się u Babci Janiny Karwackiej, a dalej zmierzamy do grobowca prapradziadka (dla Ani o jedno pra- więcej) Ludwika Kosickiego, a obok grobowiec jego starszych córek Knowiakowskiej i Krywultowej z rodzinami. Przed grobowcem Dziadka Kosickiego stoi postawny, wysoki Pan. Pozdrawiam i zapytuje kogo odwiedza. W odpowiedzi słyszę, ze przyjaciela z młodości Janka Mitarskiego.

Przedstawiam sie, jako kuzyn Janka, jego Babka Wanda Karwacka była siostrą mojego dziadka Antoniego ze Skały). Pan Kornacki (lat 85, o 3 miesiace starszy od papieza Jana Paw?a II) wspomina Janka Mitarskiego z Liceum, razem chodzili do Kochanowskiego. Mał zywo w pamięci radosne pobyty w Pękowicach u Mitarskich.Mówi: " Pękowice należały do Aleksandra i Wandy z Karwackich (siostry mojego dziadka) Greyberów, były bardzo chętnie odwiedzane przez towarzystwo z Krakowa i okolicy. Piekny pałac z wieżyczkami juz w 1 914 roku został zburzony przez Austriaków dla oczyszczenia pola ostrzału z linii umocnień fortowych. Greyberowie mieli dwoje dzieci syna (póżniej dyrektora Liceum w Łodzi) oraz córkę Anielę. Podczas pobytu w Paryżu i na Riwierze w Anieli zakochał się młody malarz Wilhelm Mitarski, ze Lwowa .. uczeń Malczewskiego. Z czasem Pękowice stały sie gniazdem Mitarskich, Anieli Greyber i Wilhelma Mitarskiego oraz ich syna Jana. Po I wojnie w Pękowicach nie odbudowano Pałacu, a jedynie dzwignięto piwnice i nakryto dachem. To domostwo było gniazdem rodzinnym Mitarskich do 1945 roku, chętnie i licznie odwiedzanym przez przyjaciół " - a wśród nich p. Korneckiego. Aleksander i Wanda z Karwackich Greyber zamieszkali już w Krakowie przy al. Słowackiego 16, zostawiając młodym Pękowice (do spółki z bratem Greyberem w Łodzi)....

W Pękowicach na balach bywała moja Babcia Wanda Wawrykiewicz z Iwanowic (jeździli na bale 3 saniami), tam pewnie poznała mojego dziadka Antoniego Bolesława Karwackiego, brata właścicielki pałacu w Pękowicach Wandy Karwackiej-Greyber.

Teraz po latach te wspomnienia przed grobowcem Ludwika Kosickiego, jego teściów Jerzego Samuela i Zuzanny Bandków, wnuczki Ludwika (po córce Emilii Karwackiej) Wandy Karwackiej-Greyber i jej mężaa Aleksandra Greybera, prawnuczki Anieli Greyber-Mitarskiej i jej męża Wilhelma Mitarskiego oraz ich syna - praprawnuka Ludwika Kosickiego - Jana Mitarskiego, znanego psychiatry krakowskiego.

Piękne spotkanie... oby więcej takich.....!"

W tym roku (2006) w Dzień Zmarłych też miałem przyjemność spotkaz i powitać ukłonem Pana Korneckiego z wnukiem na Rakowicach. Znakomita kondycja...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

spotkania...

....i dzisiaj 8 grudnia 2006 na świątecznym Kiermaszu na Rynku Głównym dostrzegłem Pana Korneckiego. Z zaciekawieniem spacerował (z załozonymi z tyłu rękoma) i oglądał ekspozycje straganów, w znakomitej postawie ( bardzo przystojny)... Dobry Rocznik 1920 !!!

Tak pięknie wspominał babkę swojego kolegi Janka Mitarskiego Wandę Karwacką-Greyber z Pękowic, ale mająca też (pałac w Pękowicach zrujnowano na polecenie Austriaków na poczatku I wojny) mieszkanie przy al. S?owackiego 16. Była siostrą mojego dziadka Antoniego, ale także Stanisława Karwackiego (kilkanascie lat młodszy od Wandy) w okresie 1900-1945 znanego farmaceuty krakowskiego. Wcześniej w gimnazjum dzielił ławke ze Stanis?awem Wyspianskim...., który pewnie też bywał w Pękowicach u Greyberów. Aleksander Greyber zawodowo a Wanda Karwacka-Greyber towarzysko byli bardzo aktywni w środowisku Bohemy krakowskiej przełomu XIX/XX wieku, Bohemy "młodopolskiej"

Jako dziecko 7-10 letnie pamiętam częste wizyty z moja Mama u Pani Chmurskiej, u córki Stanisława Wyspiańskiego. Skąd się znały ? Nie wiem....Mama sporo wiedziała o Rodzinie Wyspiańskich, także o Pani Wyspianskiej chyba z Węgrzec, o ich synu ?! Pamiętam dobrze salon w domu na rogu Karmelickiej i Dunajewskiego (nad obecnym Rossemanem, ale od strony Karmelickiej - wyglądałem oknem na ulicę) i bardzo dystyngowaną Pania Chmurską, bardzo Krakowską.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M.J. Miniakowski

http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.250534

Aleksander Karol Greyber (ID: sw.250534)
Urodzony w roku 1846 - Nowy Korczyn
zmarł w roku 1927
Wiek: 81 lat

DD Franciszek Grejber Urodzony prawdopodobnie w roku 1820
zmarł

DD Karolina Milewska Urodzona prawdopodobnie w roku 1820
zmarła


śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków
ilustracja żona (ślub: dnia 22 VIII 1878, Kraków, par. Mariacka (obecn. woj. małop.), ): Zaloguj się 1853-1925 , (Rodzice : Zaloguj się 1820 & Zaloguj się 1830) , dzieci:
Ĺť Zaloguj się 1885-1953
& Zaloguj się bohater PSB 1879-1923 dzieci:
M Zaloguj się 1920

Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)
W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

zięć MITARSKI Wilhelm (1879-1923) malarz, krytyk sztuki 2°
dziadek Wandy KOSICKI Ludwik (1793-1846) historyk, pedagog 3°
GLINKA Władysław (1864-1930) ziemianin, działacz polityczny 5°
GLINKA Zygmunt (1870-1940) ziemianin 6°
GLINKA Mikołaj (1754-1825) senator-kasztelan Królestwa Polskiego 7°
KARSKI Michał (1714-1793) podkomorzy ziemi różańskiej 8°
FISZER Franciszek (1860-1937) zwolennik filozofii radykalnego idealizmu 8°
GLINKA Antoni (ok. 1710- ok. 1772) podkomorzy łomżyński 8°
OKĘCKI Władysław Grzegorz (1840-1918) prawnik-romanista, profesor, wydawca 8°
ŁUBIEŃSKI Jan (1788-1878) generał pospolitego ruszenia, poseł, działacz filantropijny 8°
OKĘCKA Róża Idalia (1878-1932) wizytatorka sióstr Miłosierdzia 9°
ŁUBIEŃSKA Tekla Teresa (1767-1810) dramatopisarka, poetka 9°
KURCYUSZ Tadeusz (1881-1944) pułkownik, inżynier, komendant 9°
POPIEL Paweł (1733-1809) regimentarz partii małopolskiej, kasztelan małogoski, sandomierski 9°
POPIEL Wincenty Teofil (1825-1912) arcybiskup metropolita warszawski 9°
POPIEL Paweł (1807-1892) ziemianin, publicysta, polityk konserwatywny 9°
KARSKI Augustyn (ur. ok. 1765) powstaniec kościuszkowski 9°
MOSTOWSKI Teodor Stanisław (zm. 1756) konfederat tarnogrodzki 9°
ŁUBIEŃSKI Feliks Franciszek (1758-1848) minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego 9°
SOBAŃSKA Róża (1798-1880) opiekunka zesłańców 9°

Podstawa źródłowa
sw.250534 Informacja p. Andrzeja Karwackiego (z 29.10.2012)
sw.648417 Akt małżeństwa: Kraków, par. Mariacka (obecn. woj. małop.), 58/1878 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/328/0/2/1 ... vLEoidHyPA
Załączniki
Mitarski Jan drugi prof Eugeniusz Brzezicki, Andzrej Jakubik pierwszy z lewej Adam szymusik.jpg
(46.34 KiB) Nie pobierane
Wanda KARWACKA-GREYBER  z Pekowic c_Sebastiana.jpg
Aleksander GREYBER z P__kowic.jpg
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 636:Geneteka .... KARWASKA / KARWASKI

Postprzez akarw » 27.10.2018

Aneks 636

Geneteka Karwacki : KARWASKA / KARWASKI


26 pazdziernik 2018

malopolskie

1803 sl Sebastian Karas Kusmierz lat 56 Jadwiga lat 24 Karas ? Karwaska Miechów sw Piotr Karas Augustyn Bryndza
1835 16sl Mikołaj Swiątek Filip, Teresa NN Helena Karwas Grześkoska Karwaska Kazimierz, Agata NN Kościelec
1843 11sl Aleksander Gradowitz Julianna Karwaski KARWACKA Kraków Wszystkich Świętych

1803 sl Sebastian Karas Kusmierz Jadwiga Karas ? Karwaska Miechów

GNIAZDO LEXICE
Rodzina Karwasz / Karwaski z Lexic

1818 27 czerw slub Pawel Karwasz lat 39 Helena de casimiro Grzeskowski lat 24 swiadkowie: Marcin Karwasz,Andrzej Janczur, Jozef I wacław Zapartowie Lexixe 5
1818 37zgon Magdalena Małgorzata Karwas czabala karwaska Stanisław Kunegunda NN Kościelec Lexice
1780-1818 37zg Magdalena Małgorzata Karwas Czabala Karwaska lat 38 maz Paweł Karwas Stanisław Kunegunda NN Kościelec Lexice

1835 16sl Mikołaj Swiątek Filip, Teresa NN Helena Karwas Grzeskoska Karwaska Kazimierz, Agata NN Kościelec

1820 Antoni Karwaski i Franciszka Zemyła z Lekszyc
1844 69ur Jadwiga Karwas karwaska Antoni Franciszka Zemyła Kościelec Lekszyce
1853 11ur Marianna Karwas karwaska Antoni Franciszka Zemyła Kościelec Lekszyce


1843 11 sl Aleksander Gradowitz Julianna Karwaski KARWACKA Kraków Wszystkich Świętych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mazowieckie

Jazgarzew s przedmieście Piaseczna
1708 sl Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew s przedmieście Piaseczna
1708   akt 53 slub Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew

Goworowo 3 km na E od Rózan
1710 sl Wojciech Drwęcki Dorota Karwaska Goworowo

Zagroba miedzy Plockiem a Drobinem
1765 ur Paweł Karwaski Jan Kunegunda Zagroba


Brochów 5 km na N od Sochaczewa
1772 3602zg Rozalia Karwaska lat 5 Brochów Rzączyce

Sobików / Czarny Las 3 km na W od Góry Kalwarii
1822 34zg Franciszka 3 mies Konarzewska Grzegorz Katarzyna Karwaska Sobików Czarny Las
1822 34zg Franciszka Konarzewska Grzegorz Katarzyna Karwaska Sobików

1886 27zg Aleksander 9 mies Karwacki NN NN szpital dzieciecy jezus wawa Sobików 5 km W od G. kalwarii Czarny Las


GNIAZDO PACYNA 9 km na N od Zychlina i Kutna
1840 24zg Weronika Karwaska Pacyna Pacyna
1840 24zg Weronika Karwaska Pacyna
1844 44ur Marta Elżbieta Karwaska Pacyna Pacyna
1844 44ur Marta Elżbieta Karwaska Pacyna
1844 18zg Zofia Karwaska Pacyna Pacyna
1844 18zg Zofia Karwaska Pacyna
1845 7zg Teodor Karwaski Pacyna Pacyna
1845 7 Teodor Karwaski Pacyna 9 km na N od Zychlina i Kutna
1846 65ur Józefa Karwaska Pacyna Pacyna
1846 65ur Józefa Karwaska Pacyna
1846 66ur Szymon Karwaski Pacyna Pacyna
1846 66ur Szymon Karwaski Pacyna

1849 4sl Dyonizy Pabudkowski Maryanna Karwaska Pacyna
1849 4sl Dyonizy Pabudkowski Maryanna Karwaska Pacyna

1850 6ur Paweł Karwaski Pacyna Pacyna
1850 6ur Paweł Karwaski Pacyna
1852 15ur Józef Karwaski Pacyna Pacyna
1852 15ur Józef Karwaski Pacyna
1852 22zg Antoni Karwaski Pacyna Pacyna
1852 22 Antoni Karwaski Pacyna
1857 28zg Maciej Karwaski Pacyna Pacyna
1857 28 Maciej Karwaski Pacyna

1858 31sl Józef Adamczyk Antonina Karwaska Pacyna
1858 31sl Józef Adamczyk Antonina Karwaska Pacyna

1862 8sl Władysław zacharjasz Czarkowski ? Karwaska Pacyna
1862 8sl Władysław zacharjasz Czarkowski ? Karwaska Pacyna

GNIAZDO POMIECHOWO

1840 TEOFILA KARWASKA
1860 56ur Karwaska Teofila Karwaska Pomiechowo
1860 56ur bez imienia Karwaska NN Teofila Karwoska Pomiechowo
1860 56ur bez imienia Karwaska Teofila Karwaska Pomiechowo


1880 MARIA KARWASKA Walędziak vel Walendziak z Warszawy
1927 260sl Lucjan Ciborowski Józef, Anna Najfeld Kazimiera Walędziak Antoni, Maria Karwaska Warszawa Wsz. Św.
1927 260 Lucjan Ciborowski Najfeld Kazimiera Walędziak Karwaska W-wa Wszystkich Świętych

1642 ur Franciszek Karwaski Antoni Dorota Przasnysz

1765 ur Paweł Karwaski Jan Kunegunda Zagroba

1844 44ur Marta Elżbieta Karwaska Pacyna Pacyna
1840 24zg Weronika Karwaska Pacyna Pacyna
1844 18zg Zofia Karwaska Pacyna Pacyna
1845 7zg Teodor Karwaski Pacyna Pacyna
1845 7zg Teodor Karwaski Pacyna Pacyna
1846 65ur Józefa Karwaska Pacyna Pacyna
1846 66ur Szymon Karwaski Pacyna Pacyna
1849 4sl Dyonizy Pabudkowski Maryanna Karwaska Pacyna
1850 6ur Paweł Karwaski Pacyna Pacyna
1852 15ur Józef Karwaski Pacyna Pacyna
1852 22zg Antoni Karwaski Pacyna Pacyna
1852 22zg Antoni Karwaski Pacyna Pacyna
1857 28zg Maciej Karwaski Pacyna Pacyna
1857 28zg Maciej Karwaski Pacyna Pacyna
1858 31sl Józef Adamczyk Antonina Karwaska Pacyna
1862 8sl Władysław zacharjasz Czarkowski ? Karwaska Pacyna1860 56ur Karwaska Teofila Karwaska Pomiechowo
1860 56ur bez imienia Karwaska NN Teofila Karwoska Pomiechowo


1708 sl karta 53v2 sl Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew
1708 sl karta 53 v. 2 Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew


1710 sl karta 63 Wojciech Drwęcki Dorota Karwaska Goworowo Brzeźno


1767-1772 3602zg Rozalia lat 5 Karwaska Brochów Rzączyce


1822 34zg Franciszka Konarzewska Grzegorz Katarzyna Karwaska Sobików Czarnylas


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lodzkie

1790 WIKTORIA KARWASKA-ROZALSKA
1809 0 ur Petronela Rożalski Piotr Wiktoria Karwaska Krośniewice Kopy labor
1809 ur Petronela Rożalski Piotr Wiktoria Karwaska Krośniewice

1810 MAGDALENA KARWASKA - Sołtyszewska
1839 85ur Aniela Sołtyszeska Wojciech Magdalena Karwaska Karwacka Parzęczew Parzęczew

1810 MARIANA KARWASKA-Sroczynska z sieradzkiego
1874 18sl Ignacy wdowiec lat 37  ur we wsi Semianka pow sieradzk iSroczyński Jan, Marianna Karwaska Elżbieta Misztal wdowa lat 31 Jan, Józefa Tomaszów Mazowiecki

1860 KATARZYNA KARWASKA-Ciupińska
1881 729ur Helena Ciupińska Józef Katarzyna Karwaska Łódź NMP Łódź

1840 MARIANNA KARWASKA Kuźnik
1884 10sl Tomasz Kużnik lat 27 Wojciech, Marianna Karwaska Marianna lat 26 Marszałkowska Wieluń

1808 3 Jan Mielowski lat 8 Stanisław Marianna Karwaska Karwacka Rzeczyca Sadykierz SKAN
1809 69ur Magdalena Mielewska Stanisław Rozalia Karwaska? Rzeczyca Sadykierz

1809 ur Petronela Rożalski Piotr Wiktoria Karwaska Krośniewice lopy labor

1839 85ur Aniela Sołtyszeska Wojciech Magdalena Karwaska Karwacka Parzęczew Parzęczew

1874 18sl Ignacy Sroczyński Jan, Marianna Karwaska Elżbieta Misztal Jan, Józefa Tomaszów Mazowiecki
1881 729ur Helena Ciupińska Józef Katarzyna Karwaska Łódź NMP Łódź
1884 10sl Tomasz Kużnik Wojciech, Marianna Karwaska Marianna Marszałkowska Wieluń


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podlaskie

1820 24 ur Jerzy Karwaski Jan Salomea Haurylanka Żerczyce (par. unicka) Moszczona

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Swietokrzyskie

1691 17ur Maryanna Karwaska Walentego Secemin

1758 sl listop 19 Filip Szczygieł Ewa Karwaska Bałtów okol


https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=1407440


1883 142ur Stanislaw Borkowski Lukasz Franciszka Karwaska Nowa Słupia


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warminsko-mazurskie


1862 43ur Franciscus Karwaski Johann Catharina Schnipper Bartąg Dorotowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielkopolskie


1833 60ur Rozalia Karwaski Wincenty borowy lat 30 jadwiga Głowacka Bierzwienna Długa okalen


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 637: Gniazdo plockie

Postprzez akarw » 05.11.2018

ANEKS 637

GNIAZDO PŁOCKIERodzina 1770 Michała i Marianny Karwackich

1847 49sl 1799 lub 92 Tomasz lat 48 Karwacki kawaler wyrobnik w Płocku zamieszkały urodzony we wsi Zerocice par Orlowska pow Gostyninski niegdy Michał, Marianna Łucja kat 51 Dołko Michał, Marianna Cieślak Płock swiadek brat Szymon Karwacki lat 40 wyrobnik
1852 485zg Łucja Tomaszowa Karwacka dd Dolek Michał Maryanna Płock zglosil Tomasz Karwacki lat 60

1853 55sl 1793 Tomasz Karwacki wdowiec lat 60 Michał, Marianna Woźniak Klara Szczeblewska Szymanska Maciej, Marianna Płock
1855 365zg Klara Karwacka lat 47 Szymanska Maciej Marianna Płock maz Tomasz 63
1855 55sll Tomasz Karwacki lat 60 Michał, Marianna Marcjanna Rutkowska Wysiekierska Piotr, Marianna Płock

1849 83sl 1804 Szymon Michał lat 45 Karwacki kawaler byly wojskowy ur we wsio Orłowie pow Gostynski Michał, Marianna Marianna panna lat 36 Kacperska Karol, Barbara Kurkowska Płock
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 638:Stare gniazdo litewskie JAKINTANY Gierwia

Postprzez akarw » 11.11.2018

Aneks 638

Stare gniazdo litewskie JAKINTANY Gierwiaty


JAN i Katarzyna Karwaccy rodzice Ewy urodzonej 1 marca 1772 roku

1772 marz 1 30ur Ewa Karwacki rodzice Jan Katarzyna Gierwiaty 20 km NNE od Oszmiany Jakintany


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

neks 492 Suderwa wileńska (10 km NW ) 1745-1835 JAN KARWACKI 14 sierpnia 1835 zmarł ze starości sakramentami opatrzony pracowity mający lat 90 pozostawił po sobie żonę Katarzynę , Parafii Suderwańskiej, którego zwłoki przez JMP ...
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 639:Szlacheckie gniazdo w Krąkowie kolo Góry

Postprzez akarw » 11.11.2018

Aneks 639

Szlacheckie gniazdo w Krąkowie koło Góry w gminie WartaRodzina nobil ANASTAZY KARWACKi i Antonina Chlewska

1819 kwiec 24 Józef Karwacki rodz.Anastazy Antonina Góra gm. Warta Krąków 5 km na W od Warty
1823 list 3 66 ur Jan Leonard Karwacki rodz.Anastazy Antonina Chlewska Góra gm. Warta Krąków
1828 63 ur Franciszek Szymon Karwacki rodz. Anastazy Antonina Helewska Góra gm. Warta Czartki
1823 40 zg Marianna Karwacka rodz. Anastazy Antonina Góra gm. Warta Krąków


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1830 6 slub
Tomasz lat 24 Karwacki kawaler czeladnik kusnierski w Warcie zamieszkały urodzony w Kozminku syn niegdy
Andrzeja, Barbary w Kozminku 7 km na E od Kalisza zamieszkałych
Marcjanna lat 24 panna Karwacka corka zmrłego Bartłomieja, zyjacej Agnieszki w Warcie zamieszkała 2o km na SE od Kozminka w kier na Sieradz Warta
świadkowie JPan Tomasz Kanicki lat 35 Obywatel Miasta tudzież Andrzeja Jabłonskiego majstra kunsztu ślusarskiego w warcie zamieszkałego lat 51

1830 150 ur
Karol Karwacki sw. Tomasz Karwacki kusnierz lat 24 i Kazimierz Karwacki piekarz lat 24 w Warcie zamieszkali
matka Agnieszka lat 30 Karwacka Warta Warta chrzestni Tomasz Karwacki i Tekla Karnicka


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1831 62ur Wincenty Konstantyn Karwacki Anastazy lat 45 ekonom z wydrzyna Antonina lat 40 Chlewska Łask Wydrzyn swiadek Wielmozny Apolinary Sulimirski dziedzic Wydrzyna lat 23 i WPan kasper Bienkowski lat 28 obywatel miasta Lask


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 13 kwiecien 2019

1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta
1832 20ur Józef Karwacki Kazimierz Marianna Mikołajewska Warta
1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta

1832 133zgon 3 kwartaly Józef Karwacki Kazimierz szewc w warcie Marianna Warta

1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta
1832 20ur Józef Karwacki Kazimierz Marianna Mikołajewska Warta
1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta


1832 133zgon 3 kwartaly Józef Karwacki Kazimierz szewc w warcie Marianna Warta
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 640:Od 500 lat na Warmii

Postprzez akarw » 14.11.2018

Aneks 640

Od 500 lat na Warmii wydziedziczeni przez Państwo PolskieSąd: dawna działka Warmiaczki należy do Lasów Państwowych
Właścicielem działki leśnej, którą pozostawiła po wyjeździe do RFN przed laty mieszkanka Warmii, stały się przez zasiedzenie Lasy Państwowe. Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił w środę wyrok Sądu Rejonowego, który przyznał Warmiaczce status właścicielki.

Ursula Karwatzki, która wyjechała do RFN w latach 70., była właścicielką działki leśnej w Kaplitynach koło Barczewa.

Sprawę do sądu wniósł Skarb Państwa - Nadleśnictwo Olsztyn. Skarb Państwa domagał się stwierdzenia zasiedzenia ok. 2-hektarowej działki leśnej, która na mocy decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Barczewo (Kaplityny 5 km NE od Olsztyna) z 1978 r. została przekazana na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Kudypy. Nadleśnictwo weszło w posiadanie tej działki w 1979 r.

Kilka lat temu dawna mieszkanka Warmii zaczęła się starać o odzyskanie swojej własności, którą pozostawiła, wyjeżdżając do RFN. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w 2010 r. stwierdził nieważność decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Barczewo w części dotyczącej przejęcia na rzecz Skarbu Państwa m.in. działki leśnej. Wobec tego wnioskodawca, Nadleśnictwo Olsztyn, nie dysponowało do tej pory tytułem prawnym do nieruchomości.

W 2014 r. Ursula Karwatzki zmarła, a jej spadkobiercą został Arnold Karwatzki, który obecnie występuje przed sądem

Sąd Rejonowy w Olsztynie w listopadzie ub. roku oddalił wniosek Skarbu Państwa, bo uznał, że nie upłynął okres wymagany przez przepisy Kodeksu cywilnego, który pozwalałby na stwierdzenie zasiedzenia własności tej nieruchomości. Tym samym właścicielem działki pozostawała rodzina Warmiaczki, z tym wyrokiem nie zgodził się Skarb Państwa i wniósł apelację. W środę Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wyrok Sądu Rejonowego, postanawiając, że Skarb Państwa nabył własność nieruchomości przez zasiedzenie. Tym samym do księgi wieczystej może już bez przeszkód zostać wpisany jako właściciel wpisany Skarb Państwa - Lasy Państwowe.

Pełnomocnik rodziny Karwatzkich mec. Andrzej Jemielita powiedział po ogłoszeniu postanowienia, że będzie składał wniosek o uzasadnienie wyroku i rozważy złożenie skargi kasacyjnej.

Dawna mieszkanka Warmii wygrała już przed sądem ponad 500 tys. zł odszkodowania za pozostawione gospodarstwo rolne, ale bez działki leśnej. Wnosiła o przyznanie odszkodowania w wysokości 832 tys. zł, ale sąd przyznał rekompensatę w takiej wysokości, na jaką biegły rzeczoznawca majątkowy wycenił siedlisko i 20 ha ziemi rolnej.

Karwatzki, podobnie jak wielu innych Warmiaków i Mazurów, wyjechała na stałe do RFN w latach 70. XX w. Gospodarstwo ma innego właściciela, który jest wpisany do księgi wieczystej, i chroni go rękojmia. Dlatego dawni właściciele nie mogli się ubiegać o zwrot nieruchomości i wystąpili z żądaniem odszkodowania do Skarbu Państwa.

To jedna z kilku spraw, jakie przed sądami na Warmii i Mazurach toczą się o zwrot mienia albo odszkodowań za pozostawione po wyjeździe do RFN nieruchomości. Najgłośniejszą była sprawa Mazurki Agnes Trawny, która kilka lat temu odzyskała ojcowiznę w Nartach koło Szczytna.

Agnieszka Libudzka (PAP)

ali/ karo/
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Następna strona

Powrót do K____