19978. Korasiewicz

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Korasiewicz

Postprzez Andrzej Korasiewicz » 23.01.2013

- Tomasz Korasiewicz, przypuszczalnie żył na przełomie XVIII/XIX wieku. Żonaty z Barbarą Lonar. Possesoris Villae. Ojciec Marcina Korasiewicza (1823-1880).

- Marcin Korasiewicz (1823-1880), syn Tomasza Korasiewicza. Powstaniec styczniowy. Żonaty z Marią Kunaszewską (syn Leon) oraz Anną Bukowską - dzieci: Teresa (1868-1936, po mężu Paszkiewicz), Antoni (1867-1935), Jadwiga (po mężu Hawrylak), Barbara (zmarła jako dziecko), Mieczysław (1870-1942) i Maria (po mężu Panenko). Po powstaniu nadleśniczy w Majdanie Sieniawskim (dobra Czartoryskich) oraz w miejscowości Głęboka (k. Sambora) w dobrach hr. Dunin-Suligosławskiego.

- Leon Korasiewicz (ok. 1846-1920), syn Marcina Korasiewicza (1823-1880), powstaniec. Leśniczy w Tarnawce, członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Bezdzietny.

- Antoni Korasiewicz (1867-1935), syn Marcina Korasiewicza. Wychowywał się wraz z rodzeństwem w leśniczówce w Jodłówce. Ukończył gimnazjum w Jarosławcu. Absolwent Politechniki Lwowskie, inżynier budowy dróg i mostów. Inspektor odpowiedzialny za drogi, mosty i rzeki (Dniestr i Stryj) w starostwie w Żydaczowie. Zbudował dom w Żydaczowie, tam mieszkał. Ożenił się z Heleną, córką Longina Duńczewskiego (starszy radca Dyrekcji Skarbu w Samborze) i Pauliny Theimer. Z tego małżeństwa była trójka dzieci: Kazimierz (1897-1939), Jan Korasiewicz (1903-1977), Zofia (1899-1977). Antoni Korasiewicz działał w Towarzystwie Sokół w Samborze założonym w 1890 roku. Wymieniony jest w wydawnictwie: "Czterdziestolecie. Sokół w Samborze 1890-1930", wydanie Zakłady Grfaficzne Ski Akc. Książnica-Atlas we Lwowie jako instruktor nauki szermierki. Po śmierci pierwszej żony, Antoni Korasiewicz ożenił się po raz drugi z Ukrainką Heleną Hołyńską (1895-1981), która była młodsza od niego o 28 lat. Z tego małżeństwa urodziła się córka Lidia.

- Lidia Graziadio z d. Korasiewicz (1914-1988), córka Antoniego Korasiewicza z drugiego małżeństwa. Wyszła za mąż za Antoniego Graziadio. Uczyła się we Lwowie u prof. Frankowskiej w szkole muzycznej i u Krzyżanowskiego na kursie dramatycznym. Przed wojną występowała w Teatrze Dramatycznym, Teatrze Akademickim w Stanisławowie i w rewiach Teatru Wojennego. Po wojnie jej talent i koloraturowy głos można było podziwiać w większości sztuk Teatru Ziemi Rzeszowskiej, w radiu i na estradzie rzeszowskiej, uczyła też w szkole muzycznej. Od 1954 występowała w Teatrze Muzycznym w Łodzi, a potem w Teatrze Muzycznym w Kaliszu.

- Kazimierz Korasiewicz (1897-1939), syn Antoniego. Ożenił się z Marią z Sypniewskich (córką Teofila Sypniewskiego herbu Odrowąż). Miał syna Jana. Służył w wojsku austriackim. Po 1918 roku oficer Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca 7. Batalionu Telegraficznego. W kampani wrześniowej 1939 roku w stopniu majora. Zaginął podczas działań wojennych.

- Jan Korasiewicz (1924-2011), syn Kazimierza. Podczas wojny wraz z matką Marią, ukrywali się w leśniczówce na Borowcu u Mariana Korasiewicza. Tam został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. Przez władze PRL został aresztowany i skazany na 2 lata więzienia za służbę w AK. Po wyjściu z komunistycznego więzienia ożenił się z Ludwiką Gondzik i mieszkał w Chorzowie.

- Mieczysław Korasiewicz (1870-1942), syn Marcina Korasiewicza (1823-1880), brat Antoniego Korasiewicza (1867-1935). Osiadł w okolicach Rudnika i Przemyśla. Miał czwórkę dzieci: Józefa (poślubił Janinę Kadzik, bezdzietni), Mariana Korasiewicza (1902-1970, córka Anna Korasiewicz, brak męskiego potomka), Stefanię (po mężu Majewska, bezdzietni) i Adama (1905-1973), kawaler, bezdzietny. Mieczysław zarządzał lasami i sporym majątkiem w Krzywczy koło Przemyśla należącym do pana Jocza. Pod koniec życia otrzymał posadę w lasach puszczy sandomierskiej należących do hrabiów Tarnowskich z Dzikowa koło Tarnobrzega. Mieszkał w leśniczówce "Groble" koło Rudnika n. Sanem. Wybudował dom w Rudniku n. Sanem, bliźniaczy do domu Antoniego w Żydaczowie.

- Marian Korasiewicz (1902-1970), syn Mieczysława. Podczas wojny był leśniczym w leśniczówce na Borowcu koło Przemyśla. Żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie mieszkał w Rudniku, prowadził zakład wikliniarski.

- Zofia Kamińska z d. Korasiewicz (1899-1977). Córka Antoniego Korasiewicza (1867-1935). w 1929 r. wyszła za mąż za Zbigniewa Kamieńskiego, który był notariuszem. Po ślubie zamieszkali na Podkarpaciu w Dolinie, potem we Lwowie a tuż przed wojną w Zabłotowie koło Zaleszczyk, skąd w 1943 roku musieli uciekać z córką Krystyną przed mordującymi Polaków Ukraińcami. Schronili się w Rudniku u stryja Mieczysława Korasiewicza, brata ojca Zofii Antoniego. Po wojnie mieszkali w Tarnobrzegu.

- Jan Korasiewicz (1903-1977), syn Antoniego Korasiewicza (1867-1935). Urodził się w Tarnowie. Ukończył gimnazjum w Samborze a w 1928 roku Politechnikę Lwowską na Wydziale Mechanicznym. W 1930 roku ożenił się z Lidią Piątkiewicz, córką Kazimierza Piątkiewicza (1865-1957) i Stanisławy z domu von Zyller (1872-1931). Po studiach pracował jako inżynier w Łodzi, przed samą wojną w Jaśle. Ojciec Wojciecha i Barbary. 29 czerwca 1940 roku deportowany wraz z żoną i dwójką dzieci na Syberię. W 1943 roku więziony w łagrze w Aleksandrowsku. W 1946 r. wraca wraz z rodziną do Polski. Mieszka w Łodzi. Pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej. Działacz NOT.

- Wojciech Korasiewicz (1936-1997), syn Jana Korasiewicza (1903-1977). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersystetu Łódzkiego. Ukończył aplikację sędziowską i adwokacką. Pracował jako radca prawny. Sybirak, członkek Związku Sybiraków. W 1971 roku poślubił Grażynę (z domu Gosławską). Ojciec Andrzeja. Zmarł na raka płuc.


http://www.korasiewicz.art.pl/historia_ ... ewicz.html
Andrzej Korasiewicz
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Powrót do K____