25253. Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)

Postprzez akarw » 24.05.2014

Карвацький Карвацька / Карвацькі в Україні

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CIEKAWE i ZABAWNE (17.10.2015) :

KARWACCY analiza rodowodu wg genealogów rosyjskich w genway: W 60 % ta rodzina ma polskie pochodzenie i pochodzi bądź z samej Polski bądź z graniczących z nią Bialorusi i Ukrainy. Prawie wszyscy przedstawiciele tej rodziny związani są z polska szlachtą. W 10 % noszący to nazwisko mogą być potomkami starego ruskiego książęcego lub bojarskiego rodu. (ZAPEWNE CHODZI O GNIAZDO W TOBOLSKU XVI/XVII w.). W obu przypadkach nazwisko wskazuje na miejsce gdzie mieszkali dalecy przodkowie człowieka lub miasto lub wieś skąd według legendy pochodził ten ród (KARWACZ k. Przasnysza), ale także może pochodzić od imienia dalekiego przodka tego człowieka. Oprócz tego w 30 % przypadków tej rodziny przodkiem była osoba duchowna, absolwent seminarium. W takich przypadkach nazwisko przyjmowano wg woli kierownictwa uczelni i mogło być tworzone od nazwy miejscowości, kościelnego święta lub imienia świętego. Rodzina Karwackich odnosi się do rzędu UNIKALNYCH W ROSJII i bliskiej zagranicy.. W istniejących starych dokumentach mieszkańców tej rodziny odnosi się do arystokracji z rosyjskiego nowogrodzkiego bojarstwa w 18-19 wieku, posiadająca rzeczywiste państwowe przywileje (aneks 416)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Анализ фамилии:

Эта фамилия в 60% случаев имеет польское происхождение и происходит либо из самой Польши, либо из граничащих с ней стран (Украина, Белоруссия).

W 60 % ta rodzina ma polskie pochodzenie i pochodzi bądź z samej Polski bądź z graniczących z nią Bialorusi i Ukrainy.

Почти все представители таких фамилий относились к польской шляхте.
Prawie wszyscy przedstawiciele tej rodziny związani sa z polska szlachtą.


В 10% процентах носитель такой фамилии может быть потомком древнего русского княжеского или боярского рода.
W 10 % noszący to nazwisko mogą być potomkami starego ruskiego książęcego lub bojarskiego rodu. (ZAPEWNE CHODZI O GNIAZDO W TOBOLSKU XVI/XVII w.)

В обоих случаях фамилия указывает, как правило, на место, где жили дальние предки человека или же тот город или село, откуда, по легендам, происходит этот род, но может происходить и от имени дальнего предка человека.
W obu przypadkach nazwisko wskazuje na miejsce gdzie mieszkali dalecy pzrodkowie człowieka lub miasto lub wies skad według legendy pochodził ten ród (KARWACZ k. Przasnysza), ale także może pochodzić od imienia dalekiego pzrodka tego człowieka.

Кроме того, в 30% случаев такая фамилия была получена предком священнослужителем, когда он выпускался из семинарии. В этих случаях фамилия давалась по воле руководства училища и могла быть образована от названия местности, церковного праздника, имени святого.
Oprócz tego w 30 % przypadków ta rodzina była przodkiem osóby duchownej, absolwentem seminarium. W takich przypadkach nazwisko
Przyjmowano wg woli kierownictwa uczelni i moglo być tworzone od nazwy miejscowości, kościelnego swieta lub imienia swietego.
Значение фамилии:

К сожалению, у нас недостаточно информации о фамилии Карвацкий. Зарегистрируйтесь у нас на сайте, и наше активное сообщество поможет Вам в исследование Ваших корней. NIESTETY U NAS MAŁO INFORMACJI O RODZINIE KARWACKICH !!!!

Przekład google:
Karvatsky w większości przypadków jest pochodzenia polskiego i jest utworzone z obu samego kraju lub z krajów sąsiednich (Białoruś, Ukraina). Zdecydowana większość przedstawicieli nazw Karvatsky należał do polskiej szlachty. W 10% rodzin, w mediach jest prawdopodobnie potomkiem starożytnego rosyjskiej rodziny książęcej i bojarów. Ale w obu przypadkach oznacza to nazwisko, głównie w obszarze, gdzie prozhilvali odległych przodków człowieka lub wieś, gdzie, według legendy, jest to rodzina, ale nazwisko może nastąpić w imię lub pseudonim odległego przodka człowieka. Ponadto, w 29% przypadków, nazwa ta została podana do przodka księdza, kiedy został wyprodukowany w seminarium. W takich przypadkach, nazwisko otrzymał z woli szkół zarządzania i może być utworzony od nazwy miejsca, wakacje kościoła, którego nazwa pochodzi od świętego.


http://www.onomastikon.ru/proishogdenie ... tskiiy.htm

Znaczenie i historia nazwiska Karvatsky

Фамилия Карвацкий относится к разряду довольно уникальной в областях России и стран ближнего зарубежья. В ссылающихся значимых старинных бумагах жители с этой фамилией относились к сословию аристократии из русского новгородского боярства в 18-19 в., имевщих существенную государеву привелегию. Исторические упоминания фамилии можно обнаружить в указателе переписи Всея Руси в пору правления Ивана Грозного. У великого князя хранился специальный список княжеских и благозвучных фамилий, которые вручались придворным только в случае похвалы или поощрения. Поэтому данная фамилия сохранила личное первичное происхождение и является уникальной..

Rodzina Karwackich odnosi się do rzędu UNIKALNYCH W ROSJII i bliskiej zagranicy.. W istniejących starych dokumentach mieszkańców tz tej rodziny odnosi się do arystokracji z rosyjskiego nowogrodzkiego bojarstwa w 18-19 wieku, posiadajaca rzeczywiste państwowe przywileje. Historycznie wspomniana rodzina pojawia się w indeksie spisu ludności Rosji za panowania Iwana Groźnego. U wielkiego ksiecia zachował się specjalny spis książęcych i bojarskich rodzin, w przypadku specjalnych zasług i nagród.

Znaczenie i historia nazwiska Karvetsky
Przekład google.

Karva/etsky w większości przypadków jest pochodzenia polskiego i jest utworzone z obu samego kraju lub z krajów sąsiednich (Białoruś, Ukraina). Zdecydowana większość przedstawicieli nazw Karvetsky należał do polskiej szlachty. W 10% rodzin, w mediach jest prawdopodobnie potomkiem starożytnego rosyjskiej rodziny książęcej i bojarów. Ale w obu przypadkach oznacza to nazwisko, głównie w obszarze, gdzie prozhilvali odległych przodków człowieka lub wieś, gdzie, według legendy, jest to rodzina, ale nazwisko może nastąpić w imię lub pseudonim odległego przodka człowieka. Ponadto, w 29% przypadków, nazwa ta została podana do przodka księdza, kiedy został wyprodukowany w seminarium. W takich przypadkach, nazwisko otrzymał z woli szkół zarządzania i może być utworzony od nazwy miejsca, wakacje kościoła, którego nazwa pochodzi od świętego.

Karva/etsky jest dość wyjątkowe w regionach Rosji i krajach sąsiednich. W łączeniu ważne stare kwity imienników były znane postacie z filisterstwa słowiańskie Nowogród 18-19 w., Mając do dyspozycji przyzwoity władzę i zaszczyty. Pierwsze wzmianki o nazwach można znaleźć w spisie tabeli starożytnej Rosji za panowania Jana Groźnego. Król miał określoną listę szlachetnych i pięknych nazw, które zostały podane do krewnych tylko wtedy, pochwały lub nagrody. W związku z tym, że wspomniana nazwisko potępił własne oryginalne pochodzenie i jest rzadko ..
Pisanie nazw łacińskich: KARVETSKIIYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Andrzej Karwacki - Kraków)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 330/ 260
Początek sukcesji podolskiej jeszcze raz:
(LEGITYMIZACJE podolskie jeszcze raz (aktualizacja 25.01.2015)

1500 ANDRZEJ KARWACZKI w Busku
1540 ………………..
1570 ………………….Załoźce ?
1600 * TOMASZ KARWACKI bojar x. Wisniowickiego, pisarz zaloziecki
1630 …………….Horpin - Bukaczowce ?
1670 …………….Horpin – Bukaczowce ?
1700 ** JERZY KARWACKI i Anna Dołżanska brat KAZIMIERZA z Horpina
1730 *** STEFAN KARWACKI i 1) Marianna Bilińska 2) Magdalena Saliczanka; brat stryjeczny MARCINA z HORPINA

1760 **** GRZEGORZ KARWACKI (s. Bilinskiej) …… linia Grzegorza ????
1760 **** ELIASZ / ILLIA KARWACKI (s. Seliczanki); kuzyn TOMASZA I MACIEJA z Horpina

Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim) równolegle były legotymizacje z Horpina w Busku TOMASZ i MACIEJ KARWACCY synowie Marcina i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Marianny Illnickiej*) patrz niżej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(trembowelska) Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** ANTONI KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA ANTONIEGO s. Eliasza
1810 ****** MICHAŁ
1830 ******* JÓZEF(13.II.1850 / 940)
1840 ******** JAN (13.II.1850 / 940) , KAZIMIERZ, MICHAŁ, JAN
(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
1830 ******* ANTONI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** MAREK, KAZIMIERZ, JAN (Opr.Sb. 16 stycz 1869)
1830 ******* ERAZM(13.II.1850 / 940)
1850 ******** JÓZEF, FRANCISZEK KSAWERY, WOJCIECH
(Opr.Sb. 16 stycz 1869)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** HYACENTY KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA HIACENTEGO s. Eliasza
1810 ****** MIKOŁAJ KARWACKI
1830 ******* ANDRZEJ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* MICHAŁ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* JAN KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** ANTONI, JAN, PIOTR, KAROL(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
, WOJCIECH, MARCIN (3023, 14 lipiec 1883)
1830 ******* WAWRZYNIEC KARWACKI (13.II.1850 / 940)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(buska) LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

1700 KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
1730 MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

• W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

legitymowali się ze szlachectwa w ziemi buskiej DOPIERO w 1782 roku, między I i III zaborem austriackim

Wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej z HORPINA:
1760 TOMASZ KARWACKI
1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy od MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwacki ////// (stare klany ukrainskie)
Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)


posty :
Karwacki ////// stare klany ukrainskie.. wołyńskie
Karwacki ////// bełsko-lwowsko-buskie
Karwacki ////// .. zakarpacko-iwanofrankowskie
Karwacki ////// .. zachodnio podolskie KLISZKOWCE
Karwacki ////// ..wschodnio podolskie
Karwacki ////// ..winnicko-żytomierskie
Karwacki ////// ..Kijów-Czerkasy-Mikołajew-Odessa
Karwacki ////// ..KRYM – CHERSON
Karwacki ////// .. ZAPOROZE-DNIEPROPIETROWSK-POLTAWA-CHARKOW
Karwacki ////// …inne slady Karwackich na Ukrainie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.1
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.2
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.3
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.4
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.5
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.6
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.7
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.8
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.9
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.10
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.11
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.12
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.13
euroazjatycka diaspora Karwackich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// abonenci na Ukrainie
Odp: Karwacki ////// abonenci w Petersburgu i Moskwie
Odp: Karwacki //////abonenci w Minsku i Pinsku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// Gniazdo Horpin buski
Odp: Karwacki ////// gniazdo Cygany podolskie
Odp: Karwacki ////// gniazdo Dzików Stary..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// synteza wspólczesnych gniazd

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// Niesiecki, Boniecki, Uruski o "KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// ... inteligencja bukowinska
Odp: Karwacki ////// u zarania bud dynastii w Czerniowcach
Odp: Karwacki ////// Metryki wołynskie Karwackich
Odp: Karwacki ////// Dymitr Sergi.. kronikarz Kliszkowic
Odp: Karwacki ////// Jurij Michajł... lwowski potentat budo
Odp: Karwacki ////// imperium budowlane .. na Bukowinie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Historycznie jest klanem rodzin o udokumentowanej 600 letniej tradycji, bardzo mobilnym w granicach wielkiego obszaru Rzeczpospolitej Korony i Litwy. # Spotykamy Karwackich już na przełomie XIV/XV wieku przede wszystkim na Mazowszu, poczynając od księstwa ciechanowskiego, następnie Ziemi Nurskiej, Chełmskiej, Bełskiej, Roztoczu Lwowskim i Podolu. A po włączeniu Mazowsza do Korony, w wielu nowych gniazdach Wielkopolski, Warmii i Małopolski. Osadnictwo to wyraźnie podąża ku wojennym rubieżom Rzeczpospolitej, z Prusami, Litwą na Podlasiu, z Księstwem Moskiewskim w połockim, z Imperium tureckim na Podolu. <<niedozwolony adres mailowy - użyj PW>> # Już w XV wieku brali udział w podbojach Podlasia przez. ks. ks. mazowieckich, jak też intensywnej kolonizacji przez Mazowszan Ziemi Bełskiej, przyznanej Ziemowitowi IV przez Jagiełłę i Jadwigę w 1396 roku # POCZĄTKI KLANU KARWACKICH WYZNACZA IMIĘ “NELASCARUS” <<niedozwolony adres mailowy - użyj PW>># Pierwszym odnotowanym dokumentem jest : 30 lipca 1403 roku w Ciechanowie Janusz I nadaje nowe prawa I przywileje mieszkańcom Różanej … wśród świadkow dokumentu NELASCARIUS de Karwacz sędzia Makowski i Różański #

PRAOJCEM Karwackich był NIEŁASKARZ / Nelascarius (1370-1418..9 ? w 1429 już nie zył, gdyż sędzią makowskim był niejaki Sławek)) de Carwacz / Karwacz sędzia makowski i różański (udok. 1403…1418), z kręgu dworu księcia Janusza I mazowieckiego; mąż PRAMATKI Małgorzaty (córki Katarzyny de Wegrzynowo na S od Bogatego) , ojciec Wojciecha, Pawła, Jana i córek de Carwacz / Karwacz Karwackich.

Niełaskarz z Karwacza (XIV/V w) był herbu Bolesta, czyli Jastrzębiec. Boleścice mazowieccy to część Jastrzębców. Jego synowie mieli oprócz Karwacza, sporej włości k. Przasnysza, także włość Brzeźno k. Ostrowii Maz., którą w XV w. zagospodarowywali. Niełaskarz był sędzią makowskim i różanskim długo, jest poświadczony kilkakrotnie, na pewno do 1418 r. Jan z Brzeźna jest dowodnie herbu Bolesta w 1478 r. (ekspert PAN dr K.P.)
.
Afiliacja do herbu Łabędź prawdopodobnie wynikała z późniejszej XVIII wiecznej “jakby akredytacji”, w warunkach konieczności legitymizacji szlachectwa po rozbiorach (w Galicji po 1772, a w zab. rosyjskim po 1792-5 roku). Sięgnięto wówczas po rodowód Karwickich h. Łabędź, gdyż był dobrze udokumentowany w heraldyce. Na Warmii końcem XVI w. przybrano własny herb KARWACKI / KARWATSKI. Lokalnie wiązano się także z Radwanem (Wołyń) i Leliwą ( Z. Wieluńska, Sieradzkie).

xxxxxxxxxxxxxx


UKRAINA DRUGA OJCZYZNA KARWACKICH :


Wczesna migracja szlachty mazowieckiej, zwłaszcza z płockiego i rawskiego na tereny księstwa bełskiego, po przejęciu go w 1388 roku z rąk Jagiełły i Jadwigi przez Siemowita IV. Przez 80 lat rządów Siemowita IV oraz jego synów Siemowita V, Kazimierza II, (Aleksander był biskupem) Władysława II oraz jego synów Siemowita VI i Władysława II, szlachta mazowiecka przejęła żywioł księstwa bełskiego, urzędy, majątki wchodząc w silna współpracę z innymi ziemiami Rusi Czerwonej i Podola.

W 1464 chętnie poddała się Kazimierzowi Jagiellończykowi, zrównując się w przywilejach i prawach ze szlachta polską i zrównana jej wcześniej już szlachta ruska wołynska, podolską, dystansujac się od starych korzeni mazowieckich.. Kolonistom mazowieckim Rusi Czerwonej przyszło jednak współżyć z miejscowymi Rusinami, tworzyli wspólne rodziny, czemu sprzyjała ogłoszona w XV wieku unia kościoła wschodniego z zachodnim, powstawały nowe rodziny i gniazda o tradycji unickiej. DOTKNEŁO TO LICZNE RODZINY KARWACKICH w województwie bełskim.

Jest bardzo prawdopodobne, że z ziemi bełskiej i buskiej Karwaccy szli dalej na Wołyń (Łuck, Dubno, Krzemieniec) i Podole (Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim), ale także mogli podążając na zachód w sandomierskie (rejon Koprzywnicy, Rytwian) i lubelskie (Lubartów, Kijany, Serniki).


Po 1 szym rozbiorze w 1772 roku zachodnia Małopolska aż po Zbrucz, więc większość Karwackich w Ziemi Bełskiej, Lwowskiej, Tarnopolskiej popadła na 150 lat w niewolę austriacką (Galicja) , aż do 1918 roku. A ponownie ją utraciła w 1945 roku w Ukrainie sowieckiej. Kilka skupisk Karwackich przetrwało w Ziemi Lubaczowskiej w Polsce. Już w latach 1775-1790 Karwaccy legitymizowali swoje szlachectwo w Urzędach Ziemskich Buskim (w Busku lwowskim) i Tarnopolskim (Tarnopol).

Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie, za ZBRUCZEM (gniazda płoskirowskie / chmielnickie), które jeszcze w latach 1772-1792 jeszcze żyły w wolnej Polsce pod panowaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale już w 1793 roku po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki (gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimem i innymi) pozostały tam liczne rodziny Karwackich. TYLKO W GUBERNI PODOLSKIEJ do 1880 roku wylegitymowało sie tam ze szlachectwa 6 linii Karwackich, a imiennie aż 22 KARWACKICH - każdy z nich zapewne założył nowa rodzinę Karwackich. Jeszcze nie znamy ich gniazd rodowych, gdyż w 1914 roku (dla tego roku sa pełne spisy posiadaczy ziemskich w guberni podolskiej) już nie byli posiadaczami własności ziemskiej.

Sądząc z licznych pojawień KARWACKICH na Ukrainie, rodziny te przetrwały do dnia dzisiejszego. Zapewne pozostały tam, nie emigrując po II Wojnie Światowej, jak ich krewniacy z Tarnopolskiego, Buskiego i Samborskiego (wielu tutaj zostało też). Czy byli już zasymilowani po 160 latach w niewoli, zapewne w jakims stopniu tak..., chociaż wielu z nich zapewne nie uniknęło prześladowań i zsyłek w czasach carskich i sowieckich.

Na naszym Forum gosciła Inka z Chmielnickiego, miasta GORODOK (a rodem dziadków z mci Modryje Gołowy ??) : "w woj Chmielnickim m. Gorodok mieszka kilka rodzin Karwackich w gimnazjium pracuje Witalij Karwackij. To miasto liczy 18 tys.i nazywane jest "małym Rzymem" warto go odwiedzić większa ilość mieszkańców to Polacy jest pięknyj kościół dom miłosierdzia itd"Według strony <www.nomeer.org/allUkraina/lastName> (FANTASTYCZNA STRONA ZRODLOWA) na UKRAINIE (dawniej Wschodniej Małopolsce) jest
aż 1901 KARWACKICH:

- Karwackij 848
- Karwiackij 1
- Karwatskij 6
- Korwatskij 41

- Karwacka 3
- Karwackaja 1025
- Karwatskaja 12
- Korwatskaja 2
- Korwackaja 61

Stanowi to 40 % obecnej populacji Karwackich w Polsce, a więc ogromna cześć klanu Karwackich pozostała po latach 1772, 1792,1795, 1945 na obszarach zawładniętych przez Moskwę, a obecnie na terenie Ukrainy. UKRAINA JEST DRUGĄ OJCZYZNĄ KARWACKICH !!!


[b]Najstarsze gniazda Karwackich są głównie na Ukrainie ZACHODNIEJ:

- belsko-lwowsko-buski, poczynając od HORPINA buskiego, na całym roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;

- w wołyńskim Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanasce
rodzin),

- w stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU (pond 16 rodzin), Stanisławowie (9 rodzin), Zydaczowie (6 rodzin), Bursztynie (6), Stryju (4) Tłumaczu (7) i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,

- w czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,

- w płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się głownie w Gródku (27 rodzin), Mudre Gołowy gródeckie (21 rodzin), Jasieniówka grodecka (9 rodzin), Ziszczanicy grodeckie (10 rodzin); Czarnej Wodzie gródeckiej (7 rodzin), Płasikrow/Chmielnicki (28 rodzin), a z na południu KAMIENIEC PODOLSKi (12 rodzin) i pod nim historyczne gniazdo DUNAJOWCY (12 rodzin).

W całej centralnej, południowej i wschodniej Ukrainie mieszka kilkaset rodzin Karwackich: w winnicko-zytomirskim, kijowsko, czerkiesko, mikołowsko-odeskim, krymsko-chersonskim; zaporosko-dniepropietrowsko-połtawsko-charkowskim, w końcu w donieckim i lugańskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patrz tez post:

Aneks 201: Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin) oraz

Aneks 249 : Karwaccy ////// (Stare klany ukraińskie).

Aneks 132: : ... na Podolu i Bukowinie DZIS !!!!

(Andrzej Karwacki, Kraków)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osadnictwo polskie na Podolu:
KARWACCY na Podolu – tło historyczne (4.08.2014)


Wysoka populacja Karwackich na terenach obecnej Ukrainy (d. Małopolski Wschodniej) intryguje historycznymi okolicznościami ich osadnictwa. Szczęśliwym trafem odnajduje pracę Włodzimierza Osadczy „Podole w polskiej historii i kulturze”. Znakomita praca, nie wspomina o Karwackich – ale jest dokładnie o nich, o ich położeniu osadniczym na rubieżach z Turcją, w osadach-obozach wojskowych, okolic Chocimia, Kamieńca Podolskiego, Gródka i Płoskirowa. „Zwani Mazurami” z Mazowsza, zapewne przybywali pośrednio z będącego domena ks. Mazowieckiego (koniec XIV – lata 60-te XV w.) księstwa – potem województwa bełskiego. Ciekawie przedstawione jest zjawisko asymilacji z żywiołem Rusińskim. Raczej marginalne w przypadku Karwackich, gdyź unikali mieszanych mariaży rodzinnych, a jeżeli miały miejsce konwersje na obrządek unicki, mogło to wynikać z rzadkiej sieci parafii rzymsko-katolickich. Wspaniała przeszłość, wspaniała historia narodu podolskiego.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2007, 5–14
PODOLE W POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE

Włodzimierz Osadczy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ZWIĄZKI PODOLA Z KORONĄ POLSKĄ

Upadek książąt ruskich, a tym samym koniec ich panowania na terenach objętych późniejszą, bo sięgającą XIV w., nazwą Podole, spowodował, ze obszar ten stał się kością niezgody między Koroną Polską a Litwą. Władcy obu tych państw, prowadząc sukcesywne walki z hordami tatarskimi, ustawicznie plądrującymi ziemie Podola, czuli się wyłącznymi spadkobiercami spuścizny po ksiązętach Rusi.

Wysuniętą najbardziej na zachód część Podola z Trembowlą król Kazimierz Wielki włączył w 1366 r. do Korony jako część województwa ruskiego.

Na zajętych przez Litwę ziemiach Podola od połowy XIV w. utwierdzili się ksiązęta Korjatowicze, jako władcy udzielni z ramienia wielkiego księcia Olgierda. Pierwszą ich stolicą stał się Smotrycz, a potem ostatecznie funkcję tę pełnił Kamieniec Podolski

Formalnie związani z Litwą, Korjatowicze orientowali swą politykę na współpracę z Koroną Polską i w polsko-litewskich konfliktach stali po stronie króla. Przynajmniej od roku 1366 wymienia się ich jako lenników Korony Polskiej. Od tego czasu teŜ nasila się proces kolonizacyjny z Zachodu. Przede wszystkim polscy i niemieccy osadnicy tłumnie zasiedlają powstające grody podolskie. Na terenach wydobytych za sprawą ksiąząt Korjatowiczów spod władzy Tatarów w szybkim tempie tworzy się szereg dobrze ufortyfikowanych twierdz. Współrządzący ksiązęta, Jerzy i Aleksander, nadają w 1374 r. mieszkańcom stołecznego Kamieńca przywilej prawa magdeburskiego. Dotyczył on tylko „nacji katolickiej” miasta, reprezentowanej głównie przez Polaków i Niemców. Rusini, jak przedtem, rządzili się „prawdą ruską”, uwzględniając takŜe nową rzeczywistość ustroju miejskiego1.

Znalazłszy się w granicach Korony Polskiej, ziemie kresowe wyodrębnione zostały w 1434 r. jako osobne województwo podolskie. Tutejsza szlachta uzyskała od króla Władysława III Warneńczyka w tymŜe roku na sejmie koronacyjnym przywilej zrównujący ją w prawach z rycerstwem polskim. Pierwszym wojewodą został Piotr ze Sprowy Odrowąz. W granicach rozległych terenów województwa znajdowały się tylko trzy powiaty: czerwonogrodzki, kamieniecki oraz latyczowski. Herbem województwa było złote słońce z promieniami w białym polu. W senacie Rzeczypospolitej Podole reprezentowali trzej senatorowie więksi: biskup kamieniecki, wojewoda podolski i kasztelan kamieniecki. Starosta, noszący tytuł „generała ziem podolskich”, miał pod swą jurysdykcją
dwa grody: kamieniecki i latyczowski2.

Będące w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemie podolskie zostały włączone w skład Korony Polskiej na mocy uchwał sejmu lubelskiego 1569 r.

Wyodrębnione z nich zostało województwo bracławskie. Składały się na nie tylko dwa powiaty: winnicki i bracławski. Pierwszym wojewodą tej prowincji został Roman kniaź Sanguszko, kasztelanem bracławskim zaś mianowany został Jędrzej kniaź Kapusta. W 1589 r. województwu nadano herb z krzyŜem kawalerskim na czerwonym polu. W krzyŜu umieszczono błękitną tarczę z półksięŜycem. Z tych ziem wschodniopodolskich wysyłano do Warszawy dwóch senatorów: wojewodę i kasztelana bracławskiego. Na terenie województwa znajdowała się Targowica, znana w polskich dziejach z niesławnej pamięci konfederacji zawiązanej tutaj w 1792 r. Wkrótce po rozbiorach województwo zostało zlikwidowane, jegozaś ziemie podzielono między guberniami podolską a
kijowską3.


PODOLSKI MIT

Ziemie kresowe w świadomości dawnych Polaków uchodziły za tereny, gdzie w ciągłych walkach z najazdami stepowców hartował się duch narodowy.Karol Szajnocha, bardzo poczytny historyk XIX-wieczny, pisał, iŜ poczynając od XV w., naród polski miał dwie szkoły – Akademię Krakowską i Ukrainę z Podolem, gdzie „uświęcał się jego charakter”5. Narażeni na ciągłe niebezpieczeństwa
od stepów ordyńskich i wrogiej Moskwy, rycerze ze stanic podolskich stanowili najbardziej waleczną część obywateli państwa polsko-litewskiego, strzegących wartości świata zachodniego.

Obowiązek wojenny był tu wprost koniecznością, więc tylko to, co tęŜszem, wybitniejszem się
czuło, co miało rozmach, fantazję, a nawet wybujałość energii – rwało się do tych dalekich, a dzikich
ziem, gdzie lemiesz naspół z oręŜem przetwarza uroczyska, stepy i bory w uprawne pola6.

Rycerstwo podolskie brało udział, wśród innych przedstawicieli ziem ruskich, w słynnej bitwie pod Grunwaldem. W sposób literacki odtwarzający te wydarzenia w powieści KrzyŜacy Henryk Sienkiewicz pisał: „szło pod swymi znakami szesnaście chorągwi polskich, w tych jedna przemyska, jedna lwowskai jedna halicka, i trzy podolskie, a za nimi piechoty tychże ziem”7. Spośród innych
miejscowości z Podolem związanych wpisanych w dzieje chwały oręża polskiego wymienić należy Chocim, Trembowlę, Bar, Kamieniec Podolski


4 W. Kicki, Dialog o obronie Ukrainy z przestroga. Dla zabieŜenia incursiom Tatarskim. Przez
persony rozmawiające, W Dobromilu roku 1615. Cyt. za: A. Petruszewicz, Galiczsko-Russkaja


OSADNICTWO POLSKIE

Polacy przybywają na Ruś początkowo jako żywioł kupiecki i rzemieślniczy do miast, które otrzymały prawo magdeburskie. Róźnorodną ludność od samego początku miał Kamieniec Podolski. Część rycerstwa polskiego podążała tutaj jako Żołnierze zaciężni dla obrony granicy. Z czasem osiedlali się oni na pogranicznyżh placówkach na stałe.

Po objęciu przez starostę Gasztołda Kamieńca Podolskiego, powierzonego mu przez wielkiego księcia Witolda, wrasta znaczenie rycerza polskiego „pana Buczackiego” herbu Awdaniec. Można domniemywać,Że juz w tamtych czasach polska szlachta zaczyna się osiedlać na Podolu.

Wybitny XIX-wieczny badacz stosunków panujących na tych ziemiach, Aleksander Jabłonowski, pisze,


„Ze po spustoszeniach przez burzę tatarską ważną rolę w zasiedleniu Podola odgrywała
szlachta napływająca z Rusi Czerwonej – gente tylko Rutheni, lecz natione już Poloni. Autor zaznacza, że osiedlanie się szlachty pochodzącej z Korony Polskiej odbywało się przez stopniowe „nawarstwianie się” przybyszów różnych kategorii. Najpierw była to „stara ruska kość”
– Kierdeje w Oryninie,
- Czuryłowie na Kuryłowcach oraz
- wszelakie domy Korczaków i Sasów.

Tuż zanimi przybyli
- Buczaczcy i Jazłowieccy pieczętujący się już polskim herbem Abdank.
- Dalej Herburtowie w Kudryńcach
- z Fredrami w Fredrowcach – od
dawna na Rusi zakorzenione rody przybyłe.

Również szczeropolskie, choć od dawna okrzepłe na Rusi koronnej, były przybywające na Podole
- rody Odrowązów,
- Chodeckich,
- Lanckorońskich, -
- Sieniawskich,
- Kamienieckich,
- Rejów.

W odróżnieniu od sąsiedniego Wołynia, podolska ziemia nie była tak gęsto usiana gniazdami szlacheckimi. Najwięcej skupiało się ich wokół strzegących zachodnich rubieży koronnych twierdz8.
Największa może fala osadnictwa polskiego na Podolu przyszła po odzyskaniu tych ziem przez Rzeczpospolitą w 1699 r., po 27-letnim panowaniu tureckim. Zaludniały się przede wszystkim wielkie latyfundia: Szarogród, Międzybórz, Latyczów9. Z ówczesnych pamiętników dowiadujemy się, że:

Poczęło się po pokoju uczynionym Podole osadzać, dokąd wiele tysięcy poszło chłopów od Wisły, a osobliwie od Przemyśla i Sanoka, Że prawie całe wsie pustkami pozostawały w Podgórzu. Zeszło się tam i Rusi potrosze, a ci nasi Mazurowie successu temporis (z biegiem czasu) w Ruś się poobracali, i może się tam teraz ten kraj nazwać polskoruski10.

7 H. Sienkiewicz, KrzyŜacy, Wrocław 2000, s. 878.
8 Cyt. za: Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina
Święcickiego i Tadeusza Rylskiego, red. W. Lipiński, Kijów 1912, s. 19–21.
9 F. Bujak, Historia osadnictwa ziem polskich w krótkim zarysie, Warszawa 1920, s. 26.


Późniejsze dzieło kolonizacji ziem Podola wsparły moźne rodziny magnackie, z których specjalnie na przełomie XVI i XVII w. wyróżniali się Zamoyscy. Dzięki nim powstały takie miasta, jak Płoskirów, Gródek, Szarogród.

Nowe osady zakładali również biskupi kamienieccy, m.in. bp. Paweł Wołucki osadził wieś Pawłowce, bp. Franciszek Kobielski – wieś Porajówkę, a bp. Stefan Rupniewski załozył miasto Zińkowce, osiedlając w nim Mazurów11.

W środowisku osiadłego na Podolu chłopstwa polskiego można znaleźć szereg najgłośniejszych w Rzeczypospolitej nazwisk. W należących do kamienieckiej parafii katedralnej wioskach jeszcze na początku XVIII w. mieszkali Boratyńscy, Górniccy, Kalinowscy, Kazanowscy, Leszczyńscy, Odrowążowie, Okolscy, Oleśniccy, Opalińscy, Pacowie, Pocieje, Radziwiłłowie, Rzewuscy,
Sieniawscy, Skarbkowie, Stanisławscy, Tarnowscy, Tyszkiewiczowie, Zamoyscy, Załuscy i wiele innych12.


KRAJ „RUSKOPOLSKI”

Obok ciągłego napływu „od dołu” rdzennej ludności polskiej – jak mówiono – z Polski piastowskiej, Żywioł polski na Podolu znacznie się zasilał i „od góry”. Czyli autochtoniczna szlachta ruska bądź napływowa czerwonoruska zlewała się z rycerstwem polskim w jednolitą całość13.

Doskonałym przykładem czego może być rodowód Hektora kamienieckiego, rozsławionego przez Sienkiewicza pana Michała, a w rzeczywistości Jerzego Wołodyjowskiego. Był to jeszcze w XVI w. ród ruski obrządku greckiego, w którym mężczyźni – jak podajeA. Rolle – na chrzcie otrzymywali imiona: Kuźma, Zubko, Fedko, Iwaszko, Tymko, kobiety natomiast – Maruchny, Hapky, Horpyny, Nastazje. Już w połowie XVI w. widoczne stają się tendencje „laszenia się”. Wasyl więc przybiera
imię Stanisława, Fedor zamienia się w Fryderyka, Juchno w Jerzego14.

Podobnie jak rycerstwo ruskie grawitowało w kierunku dominującej szlacheckiej kultury polskiej, tak osiedlający się w późniejszych czasach chłopi polscy siłą rzeczy ciążyli ku kulturze wsi ukraińskiej.

Olbrzymie ich rzesze, osiedlając się na nowych ziemiach, pozostawały dość często bez opieki duszpa sterskiej Kościoła łacińskiego, gdyz rzymskokatolicka sieć parafialna po dotkliwych spustoszeniach potopu tureckiego była nader rzadka. Ówczesne statystyki donoszą, że w 1726 r. na całym Podolu było zaledwie 40 parafii rzymskokatolickich15.

Moznowładcy polscy z Podola nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do tej kwestii, uważając, że istniejące już tutaj cerkwie unickie, powstałe notabene ich sumptem, mogą zaspokoić potrzeby napływowej ludności łacińskiej. (PROBLEM KONWERSJI UNICKIEJ) !!

Wprawdzie, jak podkreślano, wznosili oni kościoły rzymskokatolickie dziesiątkami
– prawie każde miasteczko otrzymało świątynie łacińską – ale cerkwie budowali setkami16. Podobnie jak w dzielnicy galicyjskiej, noszącej w znacznej mierze mieszany rusko-polski charakter etnograficzny, proces asymilacji polskiej warstwy chłopskiej, a nawet drobnej szlachty, był znaczny.

Miejscowa kultura ukraińska była „kulturą niewątpliwie pociągającą dla chłopstwa polskiego
[...] Chętnie się uczył chłop polski śpiewać tęskne dumki, zdobić swe ubrania i sprzęty bujną ornamentyką”17.

Pisząc o relacjach panujących na ziemiach Podola, Maria Dunin-Kozicka zwracała uwagę, że wspólność kulturowa Polaków i Ukraińców łagodziła wiele konfliktów wynikających z relacji pańszczyźnianych, rzutujących na stosunki
polsko-ukraińskie. A więc

czynnikiem, łagodzącym podobne przeciwieństwa na Rusi, był melodyjny, przez wszystkich lubiany, język ruski, przez drobną szlachtę w uzyciu domowym nawet praktykowany. Dzieci szlacheckie rozpoczynały nieraz w tym języku swą mowę – niewiasty polskie kresowe z zamiłowaniem śpiewały śliczne, ukraińskie piosenki – był to cement spajający rózne stany jednego społeczeństwa. Zblizona natomiast do dworów ludność miejscowa uczyła się z łatwością i bez przymusu po polsku, u duchowieństwa zaś ruskiego uzywanie języka polskiego uwazanym
było, przez kobiety zwłaszcza – jako warunek dobrego tonu. W okresie tedy tu opisanym, antagonizmu tak pomiędzy dwoma obrządkami – łacińskim i ruskim, jak i pomiędzy temi językami, zgoła nie było i współycie dwóch latorośli jednego słowiańskiego szczepu byłoby zupełnie mozliwe, gdyby reforma włościańska [...] została przeprowadzona tak, jak to miało miejsce w Poznańskim, w pierwszych latach XIX wieku. Sympatia jednak dla Rusinów pomimo ciężkich doświadczeń 1863 roku – mocno jest w urodzonych i wychowanych na Rusi Polakach
zakorzeniona – przynajmniej piszący te słowa w wysokim stopniu uczucia tego doznaje18.


KRESOWIACY

Oczywiście, całe połacie podolskiej ziemi potrafiły zachować polski charakter narodowościowy. Zwłaszcza w czasie rewolucji bolszewickiej wykazywały one głębokie przywiązanie do wartości innych niz szerzone przemocą przez nowych władców, bo zakorzenionych w świadomości narodowej i religijnej.Tak oto cytowana juz pamiętnikarka kreśliła sytuację polskości na Podolu:

15 Bujak, Historia osadnictwa ziem polskich, s. 26.
16 Ibidem, s. 27.
17 Bujak, Galicja, t. I, Lwów-Warszawa 1928, s. 83.
18 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 60–61.


„Tą niedostępną dla burz rewolucji i bolszewizmu opoką polskości i wiary były, zwartą masą przez lud polski, tak zwanych „Mazurów” zamieszkałe, niemal do Płoskirowa przylegające, wsie:
- jak Zarzecze, Hreczana, Maćkowce, Szaraweczka
- i dalsze nieco: Malenicze, RóŜyczna, Leźniów, tak owymi dziarskimi Mazurami zapełnione,
Że parafia płoskirowska liczyła około dwudziestu tysięcy wiernych katolicyzmowi dusz [...].

Nie tak odległy od Płoskirowa Gródek był jeszcze mocną placówką polskości – okolice jednak Felsztyna, Szarawki, Satanowa uległy już częściowemu zruszczeniu, wobec zruszczenia osadników jakby niewielkimi plamami wśród przeważających nad nimi Rusinów. Najdalszy Bar i Jałtuszków tylko niezachwianym katolicyzmem wykazywał dawną swą łączność z macierzą.

Płoskirowscy natomiast Mazury, całymi wioskami w tym zakątku Podola osiadali, zachowali swoistą gwarę ludową, nie znając nawet języka ruskiego, nie zawierając nigdy małżeństw mieszanych, obchodząc święta wedle nowego stylu, nosząc się w stroju z biłgorajska (Lubelskie), tworzyli tu prawdziwie „małą Polskę” do tego stopnia, ze zapełniony zydami Płoskirów był pod zaborem rosyjskim miastem zupełnie polskim, gdyż we wszystkich sklepach i na ulicach tylko ten język się słyszało19.”

Według spisu ludności przeprowadzonego w Cesarstwie rosyjskim w 1897 r. ludność polska w guberni podolskiej wynosiła 69 156 osób20. Razem z tym rzymskokatolików szacowano tutaj według tegoz spisu na 262 738 ludzi21. Nie ma wątpliwości, ze znaczna część prawie 200 tysięcznej rzeszy podolskich katolików, nieposługujących się językiem polskim, wywodziła się z tradycji polskiej.

10 E. Otwinowski, Pamiętniki do poznania Augusta II, Poznań 1838, s. 14. Przymiotnik „ruski”w całym tym tekście uzywany jest, oczywiście, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą jako odpowiednik współczesnej wersji „ukraiński”.
11 J. Mucha OFM Conv, Organizacja Diecezji Kamienieckiej do 1795 roku. Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne (1983), t. XXX, 4, s. 80.
12 Antoni J. [A. Rolle], Powstawanie nazwisk rodowych u ludu małoruskiego, [w:] Sylwetki historyczne, Kraków 1892, s. VIII, s. 403.
13 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 109.
14 Antoni J. [A. Rolle], Państwo Wołodyjowscy, [w:] Sylwetki historyczne, s. 300.


Nie uzywając juz na co dzień mowy polskiej, rzymscy katolicy na Podolu byli z nią organicznie związani w zyciu religijnym.

Tylko w kościołach Wołynia, Podola, Ukrainy dawała się słyszeć w czasie kazania polska, publicznie głoszona mowa. Tylko na plebanii, po nabozeństwie wolno było liczniej się zebrać bez meldowania o tym policji. Kościół był w tym okresie miejscem rozrywki i ukojenia, placówką Bożą i polską, gdzie wszyscy pomimo rózŜnic społecznych, czuli się braćmi we wspólnym wyznaniu wiary i dziedzicami lechickiej, wzbronionej w urzędach mowy22.

Ogół nie akceptował w kościele innych niŜ polskie kazań, bądź naboŜeństw.
Chcąc ukarać swych parafian za jakieś wykroczenia nie licujące z mianem katolika,
proboszcz jednej z parafii na Podolu mówił do zgromadzonego w kościele
ludu Bozego:

„ Nie chcecie mnie słuchać! Nie chcecie stać się chrześcijanami nie tylko z imienia, ale z czystości serca! Dobrze. Ja dla was polskiej mowy więcej marnować nie będę, a budu teper do was howoryty jak do muzykiw! – i całe kazanie po rusińsku wygłaszał, co szło mu jednak z trudnością, gdyż wielki szloch audytorium, uwazającego za najboleśniejszą karę to pozbawienie mozności posłuchania swej mowy, jako jej niegodnego – towarzyszył mu aż do końca przemowy23.”

Polacy na Podolu, Wołyniu i Ukrainie stanowili pewną całość. W przeciwieństwie do Kongresówki i Litwy w imperium carów, sprawa polska na Rusi miała swoje uwarunkowania i specyfikę. Cytowana już Dunin-Kozicka pisała, że

„ te trzy najmilsze ziemie ruskie [Podole, Wołyń i Ukraina – W.O.] to jeden organizm społeczny – to trzy siostry – bliźniaczki, w których jedno tętno pod względem spraw polskich wyczuwać się daje – jeden ruch, mocniejszy lub słaby, stosownie do krępujących go więzów niewoli24.”

Chociaż Polacy na Podolu, jak i na całej Rusi, stanowili nie znaczny odsetek ludności – 7% na Podolu i 8,7% w ogóle na ziemiach ruskich – ich rola i wpływ na rozwój tych ziem pozostawał ogromny, a poniekąd decydujący. Polacypomimo swej mniejszości stanowili tutaj trzon inteligencji i byli głównym motorem zycia gospodarczego i społecznego. Odsetek inteligencji fachowej i zawodowej wśród Polaków był największy i wynosił az 52%, co stanowiło na pocz. XX w. 195 000 ludzi25. Trafne wydaje się tez spostrzezenie, ze charakterystyczną cechą Polaków było to, ze nie rozpraszali się oni wśród otaczającej ich masy, lecz skupiali i łączyli, wytwarzając w ten sposób tym silniejsze ogniska swoich wpływów. Polacy nadają swój ton wszędzie, a miastom w szczególności. Gdzie nie było ich wiele, w jakimś zapadłym od wszelkich centrów, oddalonym miasteczku, bodaj tylko ksiądz, doktor i aptekarz tworzyli już miejscowy, polski ośrodek kulturalny26.

Dlatego z taką autentyczną dumą i pewnością mówił wywodzący się z Podola ks. Marian Tokarzewski, kapelan Marszałka Polski oraz widny działacz Polski międzywojennej.

My, Kresowiacy, dumni jesteśmy ze nasze Podole, Wołyń i Ukraina dały Polsce tylu ludzi sławnych,
uczonych, zasłuzonych. Z Kresów idą na słuzbę Kościoła i narodu: Kardynał Czacki, Arcybiskup Feliński, Arcybiskup Szembek, Arcybiskup Symon, Arcybiskup Wnukowski, słynny Jezuita Wnukowski, męczennik Bejzym, opiekun trędowatych; biskupi: Niedziałkowski, Sarnowiecki, Mańkowski; świątobliwy prałat Chołoniewski, prałat Gnatowski, brat Albert; z niewiast: matka Darowska, matka Drzewiecka. W 31 i 63 roku nasze Kresy dały wodzów sławnych: Rózycki Karol i Edmund, generał Kołyszko, gen. Dwernicki, Ludwik Kicki, Ostaszewski, Groza Aleksander. Historycy: Chmielewski, Kalenbach, Krechowiecki, Jabłonowski, Rawita-Gawroński, Rolle, Karwicki, Pułaski, Radzymiński. Powieściopisarze: Kaczkowski, Korzeniowski, Kraszewski, Rzewuski, Czajkowski. Artyści: Paderewski, Szymanowski, Tyrczyński, Michałowski, Wrzeszcz. Polityczni działacze: Spasowicz, Starczewski, Grocholski, Sukowski, Poniatowski, Paszkowski,
Zalewski27.

19 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 109–110.
20 Ibidem, s. 92.
21 Ibidem, s. 91.
22 Ibidem, s. 127.
23 Ibidem, 125–126.
24 Ibidem, s. 149.
25 A. Weryha-Darowski, Kresy Ruskie Rzeczypospolitej, Warszawa 1919, s. 45.
26 Ibidem, s. 71–72.
27 M. Tokarzewski, StraŜ przednia. Ze wspomnień i notatek, Warszawa 1925, s. 77.ECCLESIA CAMENIENSIS

Początki organizacji Kościoła rzymskokatolickiego, z którym nierozerwalnie utoźsamiała się ludność polska na tych ziemiach, sięgają XIV w., kiedy to wspierani przez ksiąząt Korjatowiczów zakonnicy św. Franciszka, a potem św.

Dominika załozyli swe misje. Jak donoszą podania historyczne, św. Jacek Odrowąz miał osobiście założyć pierwsze placówki katolickie na Podolu. Według domysłów historyków Kościół na Podolu był hierarchicznie podporządkowany biskupom krakowskim. Samodzielne biskupstwo na tych ziemiach powstało prawdopodobnie między rokiem 1379 a 138428. Było to wówczas jedyne biskupstwo na terenach Rusi o przewazającej ludności prawosławnej, gdzie jednak nie było hierarchii Kościoła wschodniego. Diecezja kamieniecka od początku była podporządkowana metropolii halickiej, a potem lwowskiej. Pierwszym tutejszym biskupem tytularnym był niejaki Wilhelm h. Ostoja (†1375). Rezydował zaś w Kamieńcu bp Aleksander (1384–1410). Biskupi kamienieccy posiadali\ miasto Szarogród, jednak na skutek zamiany dokonanej z kanclerzem Janem Zamoyskim, w roku 1583 wymienili go na Pragę pod Warszawą. Odtąd Praga Warszawska, aż do 1794 r., nalezała do hierarchów Kamieńca Podolskiego. Przez 26 lat okupacji tureckiej tutejsi biskupi rezydowali we Lwowie29. Symbolem pełnienia przez ziemię podolską roli przedmurza chrześcijaństwa\ jest prastara katedra kamieniecka z minaretem – pamiątką władania tureckiego– zwieńczonym zwycięskim posągiem Najświętszej Maryi Panny. Pierwotny, drewniany kościół został zbudowany w 1375 r. Natomiast murowana, do dziś zachowana świątynia, jest najdalej wysuniętym na wschód wzorcem architektury gotyckiej30. Najwięcej ludności rzymskokatolickiej mieszkało w powiatach kamieniecko- podolskim – 13,3%, winickim – 10%, latyczowskim – 12,5%, proskurowskim – 22,7%, uszyckim – 12,1%31. Tutaj tez najzaciętszą walkę z Kościołem katolickim stoczyła zaborcza władza ateistyczna32. Jednak tozsamość miejscowej ludności polskiej nierozerwalnie była zrośnięta ze świadomością przynalezności do wyznania rzymskokatolickiego. Jakze wymownie świadczy o tym napis na krzyzu przydroznym koło miejscowości Satanów, zachowany jeszcze na początku rządów komunistycznych na Podolu:

Choćby Tobą, Chryste Panie, pogardziły wszystkie ludy,
To na polskim tutaj łanie chłop pokłoni się jak przody.
Chłop postawi Bozą Mękę u wrót wioski na rozstaju, byś
Wyciągnął, Jezu, ręce i królował w naszym kraju33.


28 Mucha, Organizacja Diecezji Kamienieckiej do 1795 roku, s. 78.
29 Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, s. 356.
30 Zob.: K. Iwanicki, Katedra w Kamieńcu, Warszawa b. r. w.
31 Etnograficzno-statystyczny zarys liczebności i rozsiedlenia ludności polskiej, opr. E. Czynski, T. Tillinger, Warszawa 1909, s. 97.
32 Kościół Katolicki na Ukrainie, Polish Institute and Sikorski Museum, Memorial, No A 12.P 6/4/35, p. 191 (kopia w posiadaniu autora).
33 Wspomnienia młodej Polki, warszawianki, nauczycielki w polskich szkołach wychodźstwa polskiego na Syberii w domu sierot wychodźstwa w Samarze nad Wołgą i 20 lat w polskich szkołach na Podolu, Archiwum Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Lud polski Podola, jak i w ogóle katolicy z całych kresów ukrainnych, szczególną czcią darzył cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Mówiono: czym Obraz Częstochowski dla Polski, Ostrobramski – dla Litwy, tym Matka Boska Berdyczowska dla Ziem Rusi. Jej tytuł, okalający sam obraz, jak najdobitniej o tym świadczy: Królowa i Ozdoba Stepów Ukrainnych, Wzgórzy Podola i Wołyńskich Lasów, Przecudowna w Berdyczowskim Obrazie
Maryja.

Na terytorium samego Podola znajdowały się tez inne, również tłumnie odwiedzane sanktuaria. W Latyczowie, do którego rok rocznie na święto Matki Boskiej Jagodnej, jak lud zwykł nazywać uroczystość Nawiedzenia NMP, dnia 2 lipca ściągały rzeszy wiernych z najdalszych okolic, zeby oddać cześć Maryi w cudownym obrazie34. Miała tex pod swą pieczą ziemie podolską Matka Boza w świętym obrazie z kościoła ormiańskiego w Kamieńcu Podolskim. Równiez w Kamieńcu z cudownych łask słynęła Matka Boska Rózańcowa z kościoła podominikańskiego,nazwana Russia florida35. Zaś wśród katolików ormiańskich słynął cudowny obraz BoŜej Rodzicielki, Panny Maryi płaczącej z kościoła Mohylowa Podolskiego.36 Kult Matki Bozej sprzyjał podtrzymywaniu tożsamości religijnej i narodowej.34 A. Fridrich SJ, Historie cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków1911, t. 4. s. 320–325.
35 Ibidem, s. 298.
36 Ibidem, s. 337–342.
Załączniki
Ukraina szkic wojewodztwi.jpg
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// stare klany ukrainskie.. wołyńskie

Postprzez akarw » 03.06.2014

A. GNIAZDA WOŁYNSKIE (po polskiej stronie obszary chełmskie-włodawskie)

1) REJON DUBROWNICY
Na skraju NW Ukrainy, na północ od Dubrownicy stare gniazdo ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC ( Dubrowica kolo Pinska po stronie białoruskiej). Mieszka tutaj kilka rodzin Karwackich, wielu z nich ma metryki z lat 20-tych :

a) ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC Dubrowica kolo Pińska
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1900; 1928-06-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1928; 1957-02-20
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ АДАМ СЕРГЕЕВИЧ;ojciec SERGIEj 1910; 1930-05-10
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ; ojciec ADAM 1930; 1957-03-16
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ;ojciec SERGIEj 1910; 1936-02-17
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1936; 1974-07-24
zony JOZEFA 1900, SERGIEJA 1910, WLADYMIRA 1936
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА; 1926-07-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 1926-10-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВНА1939-06-12
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ИЛЛАРИОНОВНА 1940-05-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВНА 1939-04-12
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЯДВИГА БРОНИСЛАВОВНА 1935-09-25
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ИОСИФОВНА 0 1936-05-09
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 0 1960-07-17
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ИОСИФОВНА 0 1936-05-09

b) Związane z Jasińcem gniazdo UDRICK / УДРИЦЬК granica z Bialorusią, na SE od pinska / dubrowickie
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ syn Eugenii ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930; 1953-12-02
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1953; 1984-11-19
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ОНУФРИЕВНА 1926-11-26
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКАЯ ВЕРА АРКАДЬЕВНА 0 1955-08-06

wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 0 1979-01-19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 308
Karwacki w Udrycku wołynskim

Первый Карвацкий из Удрицка скорее всего был служащим на станции. Его звали Онуфрий Игнатьевич 1878 года. В Удрицке он женился на Анне Филипповне (Гузовец - в первом браке, Пигаль - в девичестве) 1894 г.р.. От них и пошла ветвь Карвацких в Удрицке. Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?

Дмитрий, спасибо вам большое за ваши загруженные информацию о семье Onofrio Ignatiewicza Karwackiego:

* КАРВАЦКИЙ ONUFRY IGNATIEWICZ (сын Игнация) родился 1876 - умер 7 февраля 1950 года (в 1933 году, было 49 , в 1938-52 лет ), он женился*
---- Скорее всего его точный год рождения всё же 1876. Возраст писался очень часто неточно, однако если писали год, то ошибались гораздо реже, т.к. год писали если им представлен какой-либо документ. Тут, видимо, был предъявлен документ после смерти, т.к. запись о смерти и год рождения записаны в одно время.


Анна FILIPOWNA из дома СТАТИ, 1 Вото Guzowiec, 2 Вото Karwacka; ЗАМУЖЕМ 2. XI, 1894; Она умерла 7 sierpien1955;
------- Ошибка, это не брак в 1894, а её рождение. Брак у них в 1922м году.

Дети в 1933 году:
ПРОКОП 27. XI. 1918
Прокофий был пасынком Онуфрия, т.е. он не был его сыном - это сын Анны Филипповны от первого брака. Но посмотрите, он женился на девушке евангелической веры, которая была намного старше его.
Мария 21. VIII, 1923 (в 1938)
Филип 17 декабря 1924 года (в 1938)
Евгения 26 ноября 1926 (также в 1938 году.)
Фекла TEKLA IX 27, 1929 (также в 1938 году.)
(Фекла и Феодор, т.е. Текла как говорили тогда (не знаю, как в польском) и Теодор. Феодор и Яков были близнецами. Они родились вместе.
Феодор 16 V, 1932-1936 и 18?
Яков JAKOB / V 16 1932 – 17. И 1936
Феодор и Яков были близнецами


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?

На мой взгляд Ясеница крупнейших сельских gniazd Karwackich в этой части Волынской, расположен в центре по отношению к вторичных городских агломераций, крупнейший Pinsku, меньше в Ровно, Łucku, Kowelu. Udryck находится в зоне Jasinca.

Я приношу извинения за сложность доставки электронной почты.

Спасибо и наилучшими пожеланиями

Andrei Анджей Карвацкийhttp://uht.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=3624

http://www.genealogia.okiem.pl...;start=200
Karwacki / KARWACCY: FORUM 600 lat Karwacki - Karwatzki
Karwacki // Archiwum : aneksy 1 - 166
Karwacki /// Archiwum aneksy 167....n
Karwacki //// (klany warszawskie XIX w.) cz. 1
Karwacki ///// (klany amerykańskie XIX-XX w)
Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)
Karwacki de Karwacz Jan (1580-1615) u Baudouin de Courtenay’


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dymitr, bardzo dziękuję za przesłane informacje o rodzinie Onufrego Ignatiewicza Karwackiego: * ONUFRY IGNATIEWICZ (syn Ignacego) KARWACKI ur 1878 ?/ 1886 - zmarł 7 luty 1950 ( w 1933 miał 49 lat a więc z 1886 , w 1938 – 52 lata a wiec raczej z 1886 roku), ożeniony
* ANNA FILIPOWNA z domu PIGAL, 1 voto Guzowiec, 2 voto Karwacka ; SLUB 2. XI 1894; ZMARŁA 7 sierpien1955;
Dzieci w 1933 roku :
PROKOP 27.XI. 1918
MARIA 21.VIII 1923 (też w spisie 1938)
FILIP 17 XII 1924 (też w spisie 1938 r)
EUGENIA 26 XI 1926 (też w spisie 1938 r.)
OLESIA ? 27 IX 1929 (tez w spisie 1938 r.)
OLEKSANDR ? 16 V 1932 – 18.I 1936 ?
JAKUB 16 V 1932 – 17. I 1936


Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?
Według mnie Jasienica jest największym WIEJSKIM gniazdem Karwackich w tej części Wołynia, zarazem jest centralnie położona w stosunku do wtórnych skupisk miejskich, największego w Pinsku, mniejszych w Równem, Łucku, Kowelu. Udryck jest w tej strefie oddziaływania Jasinca.


Przepraszam za trudności z wysyłka emaila.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Andriej Andrzej Karwacki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c) Gniazdo ВЕЛЮНЬ na N od Dubrownicy
wolyn ВЕЛЮНЬ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 1962-09-15

2) REJON RÓWNEGO i ŁUCKA
Miejskie gniazda to РІВНЕ / RÓWNE, pod nim ЛЮТИНСЬК / K. Rownego, dalej na zachód ЛУЦЬК / ŁUCK pod nim СКІРЧЕ / Skircze 20 km SW od Łucka oraz СТАРИЙ ЗАГОРІВ SW od Lucka

a) РІВНЕ / RÓWNE
wolyn РІВНЕ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1940;1966-03-01
wolyn РІВНЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 1986-01-07

b) ЛЮТИНСЬК / K. Rownego
wolyn ЛЮТИНСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ДАНИЛОВНА 0 1972-09-21

c) Największe gniazdo to ЛУЦЬК / ŁUCK
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 1972-07-01
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 1980-06-07
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 1974-07-23
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1975-04-03
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1986-11-30
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 1981-09-07
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 1996-06-22
Wolyn ЛУЦЬК КОРВАТСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 0 1954-05-05
wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 1976-10-04
wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 1992-02-06
wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 1954-05-25

d) MŁYNÓW pod Dubnem / МЛИНІВ na SE od Lucka

wolyn Młynów МЛИНІВ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 0 1982-03-21

e)СКІРЧЕ / Skircze wolynska 20 km SW od Łucka
Wolyn СКІРЧЕ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN IWAN 1921; 1950-01-04
wolyn СКИПЧЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МАКСИМОВНА 0 1930-10-29
wolyn СКИПЧЕ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИОСИФОВНА 0 1924-09-10
wolyn СКІРЧЕ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 0 1952-12-20
wolyn СКІРЧЕ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 0 1952-12-19

f) СТАРИЙ ЗАГОРІВ SW od Lucka
wolyn СТАРИЙ ЗАГОРІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1975-03-27

3) KOWEL / КОВЕЛЬ

wolyn КОВЕЛЬ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА 0 1922-04-18
wolyn КОВЕЛЬ / Kowel КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА 0 1965-07-25

wolyn КУЗНЕЦОВСЬК m. kowelem a dubrownica КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1979-05-31

4) REJON NOWOWOŁYNSKA

Gniazda zachodniowołynskie koło NOWOWOLYNSKA / НОВОВОЛИНСЬК , zapewne związane po polskiej stronie z gniazdami MIRCZE, TYSZOWCE w zamojskim, ale tez ku SSE z gniazdami czerwonogrodzkimi ziemi bełskiej

a) НОВОВОЛИНСЬК / Nowywołyńsk; miasto położone w zachodniej części Ukrainy,
Wolyn НОВОВОЛИНСЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1890;1921-02-22
Wolyn НОВОВОЛИНСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ФИЛИППОВНА 1934-12-21

b) ЛИТОВЕЖ / Litowież przy granicy polskiej kolo Nowolynska
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 1974-04-04
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 1936-04-10
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 1980-07-19
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 1970-08-06

[/b]
MOCNE gniazdo stanowi JASIENIEC dobrowicki koło Pińska.
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// bełsko-lwowsko-buskie

Postprzez akarw » 03.06.2014

DAWNE Księstwo (potem województwo BEŁSKIE)

B. Gniazda BELSKO-LWOWSKO-BUSKIE (po polskiej stronie Przemysko-Lubaczowsko-Zamojskie)

1. Belskie na N od Lwowa

a) Najbliżej Bełzu położony jest ЧЕРВОНОГРАД d. KRYSTYNOPOL / Czerwonograd
ЧЕРВОНОГРАД d. KRYSTYNOPOL / Czerwonograd : Czerwonogród, Krystynopol – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejon sokalski, 15 km od granicy z Polską, u ujścia Sołokii do Bugu.

belz ЧЕРВОНОГРАД КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec Wasilij 1905; 24735 1932-11-07
belz ЧЕРВОНОГРАД КАРВАЦКАЯ EUDOKIA ПАВЛОВНА 1928-07-01
belz ЧЕРВОНОГРАД КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 1950-05-01
belz ЧЕРВОНОГРАД miedzy belz a sokal КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ; ojciec MICHAŁ 1925 1950-06-12
belz ЧЕРВОНОГРАДpod Sokalem КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 1974-03-23

b) Wólka Mazowiecka (Волиця) pod Czerwonogradem:

belz ВОЛИЦЯ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930; 1957-10-23
belz ВОЛИЦЯ (Wolka mazowiecka) КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec Michał 1957 ; 1985-02-27
belz ВОЛИЦЯ wolka maz КАРВАЦКАЯ МАРИЯ zona Michała ИОСИФОВНА; 1960-07-08

c) СОКАЛЬ Sokal 10 km na N od CZERWONOGRADU

Bel СОКАЛЬ sokal КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1925; 1950-01-04
Belz СОКАЛЬ SOKAL NE od Belza k. Miedzyrzecza КОРВАЦКАЯ ЗОРЯНА ЯРОСЛАВОВНА 0 1974-11-29; KARWACKA ZORIA Jarosławna
Belz СОКАЛЬ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 40954 1950-11-21
Bełz СОКАЛЬ КАРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА 40954 1973-04-28

d) BYSZÓW / БИШІВ 20 km na E od Belz Бишів) – wieś na Ukrainie, w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego. Wieś liczy około 860 mieszkańców. W II Rzeczypospolitej do 1934 samodzielna ...

Belz БИШІВ 20 km na E od Belz КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 0 1985-03-28

e) CHLEWCZANY / ХЛІВЧАНИ; Chlewczany (ukr. Хлівчани) – wieś na Ukrainie, w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego

Belz ХЛІВЧАНИ Chlewczany 3 km na SW od Belz КОРВАЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 0 1974-05-28 KARWACKI ROMAN s. JANA / Iwana

f) WIELKIM GNIAZDEM jest МЕЖИРІЧЧЯ d. PARCHACZ pod Czerwonogrodem na S, a 5 km na E od Bełzca, z długowiecznymi Karwackimi:

Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ; 1913-12-28 ; KARWACKI MIKOŁAJ; syn PIOTRA 1880
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze 5 km na E od bełzca КОРВАЦКАЯ ТЕКЛЯ ЯРОСЛАВОВНА 0 1919-04-24 ; KARWACKA TEKLA c. Jarosława
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ АННА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА; KARWACKA ANNA c. Pantaleja 1919-03-25
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ АННА ЮРКОВНА ; KARWACKA ANNA c. Jerzego 1920-06-01
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ РОЗАЛИЯ ПЕТРОВНА; ROZALIA KARWACKA 1925-09-09
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ЯРОСЛАВОВНА 1981-11-30
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 1960-11-24
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 1950-07-02
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА 1976-05-01
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 1940-03-29
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 0 1946-03-18
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ 0 1957-04-05
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1971-06-05
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКАЯ СТЕПАНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 1950-10-13
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 1971-03-11
Belz МЕЖИРІЧЧЯ miedzyrzecze КОРВАЦКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 1943-02-0
Belz МЕЖИРІЧЧЯ mIEDZYRZECZE КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЯРОСЛАВОВИЧ 1983-08-27
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКИЙ ИВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 1988-04-23 ;

g) ЗАШКІВ / Zaszkow na N od Lwowa w połowie 5 km drogi do Zolkwi

lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1890 ;1919-09-24
lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКИЙ ОСТАП ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1919; 1948-02-11
lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ОСТАПОВНА 1985-09-09
lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ОСТАПОВНА 1983-09-12

2. BUSKIE NE i E od Lwowa

a) KAMIONKA STRUMILLOWSKA / КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА / Kamionka Buska / STRUMIŁOWSKA

lwow КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1930; 1964-11-17
lwow КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА КАРВАЦКИЙ НАЗАР ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1964; 1987-03-15
lwow КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 1949-03-03

b) MALECHÓW Zólkiewski МАЛЕХІВ /; 2 km od Lwowa NE МАЛЕХІВ / MALECHÓW

lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 1946-05-03
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1930; 1957-06-03
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ЗИНОВЬЕВИЧ; ojciec ZENON 1966; 1990-02-23
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1910; 1948-04-12
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 1946-05-03
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ НАЗАР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1948; 1975-07-08

c) ДОБРОТВІР / dawniej Stary Dobrotwir 10 km n a N od Kamionki strum

lwow ДОБРОТВІР 10 km n a N od Kamionki strum КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ; MIKOŁAJ 1950; 1973-11-26

d) СТАРИЙ ДОБРОТВІР 10 km na N od Kamionki strum

lwow СТАРИЙ ДОБРОТВІР 10 km na n od kamionki strum КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1945; 1972-07-29

e) АНДРІЇВКА / Andrijiwka na S od Buska

lwow АНДРІЇВКА na S od Buska КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА 1955-07-24
lwow АНДРІЇВКА Firlejówka Buska КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1962-10-11


f) LASZKÓW / БЕРЕЗІВКА / d. Laszków 30 km NE od Buska ?

lw БЕРЕЗІВКА КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1940 0 1967-05-19
lw БЕРЕЗІВКА КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1940 0 1967-05-16

g) БАНЮНИН / BANUNIN na E od Nowego Ja rczewa, na S od Kamionki strum

lwow БАНЮНИН na e od nowego jarczewa, na s od kamionki strum КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910 ;1941-12-10
lwow БАНЮНИН / jarczowski КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ПЕТРОВНА 1945-10-21

h) БУСЬК / BUSK

lwow БУСЬК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 1933-11-06
lwow БУСЬК КАРВАЦКИЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEŁ 1930 ; 1958-03-24
lwow БУСЬК КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОГДАНОВИЧ; syn BOGDANA 1958; 1986-05-29

i) WINNNIKI / ВИННИКИ / Winniki 5 km na E od Lwowa

lwow ВИННИКИ 5 km na e od lwowa КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930 ;1957-12-05
lwow ВИННИКИ КАРВАЦКИЙ МИРОН ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1957 1980-09-07

j) PRZEGNOJÓW /ПЕРЕГНОЇВ/ PRZEGNOJÓW 10 km na S od Buska Gliniany na E od lwowa

lwow ПЕРЕГНОЇВ 1 КАРВАЦКАЯ АННА РОМАНОВНА 1975-01-14

k) WYRÓW / ВИРІВ / Wyrów pod Kamionka Strum i Buskiem blizej lwowa

lwow ВИРІВ pod kamionka strum i buskiem blizej lwowa КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910; 1934-06-22

l) DUBLANY / ДУБЛЯНИ / Dublany 10 km na NNE od Lwowa

lwow ДУБЛЯНИ Dublany 10 km na NNE od Lwowa КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1950; 1978-08-10

m) SROKI LWOWSKIE СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ / 5 KM NA NE OD LWOWA W KIER KAMIONKI STRUM

lwow СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1961-07-20
lwow СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ 5 KM NA NE OD LWOWA W KIER KAMIONKI STRUM КАРВАЦКИЙ НАЗАРИЙ РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1952 ; 1985-09-13
lwow СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1952 ; 1980-10-08

n) JARCZÓW; NOWY JARYCZEW / НОВИЙ ЯРИЧІВ / buski za Dublanami 10 km na NEE od Lwowa lwow

Lwow НОВИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1910; 1940-08-16
lwow НОВИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ СТЕПАНОВНА 0 1949-06-02
Lwow НОВИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1930; 1972-03-21

o) JARCZÓW ;STARY JARYCZEW / СТАРИЙ ЯРИЧІВ / STARY JARYCZEW

lwow СТАРИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ЗИНОВИЕВНА 1978-07-11

NOTKA DO JARYCZEWA :
GNIAZDO Lubelskie – Zawieprzyce/Lubartów
MICHAŁ KARWACKI, urodzony ....... , syn Michała ..........., ojciec Stanisława, Franciszka i p. Misiewicz, ozeniony z X. Chudziak z Zawieprzyc k. Łęcznej, mieszkali także w Parczewie, Stanisław urodził się w Jarczewie (?????)Na terenie wschodnich kresów obecnie Ukrainy i Białorusi nie ma takiej miejscowości Jarczew, Jarczewo !
UWAGA: Jest Jarczów polożony. na wschód od Tomaszowa Lubelskiego

p) RZEPNIÓW / РІПНІВ / RIPNE RZEPNIOW pod Buskiem

lwow РІПНІВ pod buskiem КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STEPAN 1890;1926-01-14

q) МУРОВАНЕ Laszki Murowane pod Dublanami 3 km na NE od Lwowa

lwow МУРОВАНЕ Laszki Murowane pod Dublanami NE lwowa КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890; 1933-03-01
lwow МУРОВАНЕ КАРВАЦКИЙ ЗИНОВИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHĄŁ 1930 0 1966-01-30
lwow МУРОВАНЕ pod Dublanami 3 km na NE od Lwowa КОРВАЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 0 1960-10-01

r) СТАРЕ СЕЛО / Stara Wies 10 km na SE od Lwowa

lwow СТАРЕ СЕЛО КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1920;0 1948-08-25
lwow СТАРЕ СЕЛО 10 km na se od lwowa КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1948; 1983-02-06

s) BIAŁA БІЛЕ / BIAŁA 30 na SSE od Buska, na S od Zelechowa i Horpina Karwackiego

lw БІЛЕ 30 na SSE od Buska КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ; ojciec LEON 1905; 1933-02-25
lwow БІЛЕ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 1929-04-20
lwow БІЛЕ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИВАНОВНА 1928-09-12
lwow БІЛЕ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ВАСИЛЬЕВНА 1946-12-18
lwow БІЛЕ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1960; 1983-10-23

t) w) PRZEMYSLANY ; ПЕ РЕМИШЛЯНИ / Przemyslany 25 km SE od lwowa

lwow ПЕРЕМИШЛЯНИ przemyslany 25 km se od lwowa КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1910; 1940-08-16

u) IWANIWKA / ІВАНІВКА / Iwaniwka 40 km na SE od Lwowa pod Przemyslany

lwow ІВАНІВКА КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ПАВЛОВНА 1932-10-06
lwow ІВАНІВКА КАРВАЦКИЙ САВВА БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISŁAW 1910; 1934-12-21
lwow ІВАНІВКА 40 km na SE od Lwowa pod Przemyslany КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ САВВИЧ; ojciec SAWA 1934; 1967-09-19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. Gniazda BEŁSKO-LWOWSKO-SAMBORSKIE

1) Rejon JAWOROWA, JANOWA, GRÓDKA z kontynuacja po stronie polskiej była w lubaczowskim (Stary Dzików, Cewków, Sieniawa)

a) ДУБРОВИЦЯ / DUBROWICA 7km na SW od. Zolkwi 15 km na NW od Lwowa

lwow ДУБРОВИЦЯ k. Zolkwi 15 km na NW od Lwowa КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1930 0 1955-08-27

b) DOBROSTAN / ДОБРОСТАНИ pod nowojaworskiem 20 km od Lwowa
Dobrostany - wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego, założona w 1389 r. W skład miejscowości zostały włączone: dawna wieś Białogóra oraz dawne przysiółki Girskie i Podzamcze. Wikipedia

belz ДОБРОСТАНИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ; ojciec Fiedor 1920; 1945-05-22
belz ДОБРОСТАНИ КАРВАЦКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec Wladymir 1945; 1975-08-05
belz ДОБРОСТАНИ КАРВАЦКАЯ KATARZYNA ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 1944-08-17

c) RODATYCZE / РОДАТИЧІ / Rodatycze10 km na S od Jaworowa za Grodkiem / horodokiem lwowskim 30 km na w od lwowa

lwow РОДАТИЧІ 10 km na S od Jaworowa КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 0 1946-09-22
LwowРОДАТИЧІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1940; 1971-05-17
lwow РОДАТИЧІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1940; 1974-03-19

d) НОВОЯВОРІВСЬК / Nowojaworowsk na E od Jaworowa

belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА 41235 1956-03-25
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTATNT 1925; 1952-07-28
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ ł ojciec FIEDOR 1930; 0 1954-09-24
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 0 1954-02-04
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1952 lub 54; 1979-05-16
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧł ojciec PIOTR 1952 lub 54 0 1983-11-11
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ ł ojciec PIOTR 1952 lub 54 0 1981-01-13
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ ł ojciec PIOTR 1952 lub 54; 1976-12-24
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ojciec STIEPAN 1930; 1958-01-04

e) LESNIOWICE / ЛІСНОВИЧІ / Leśniowice pod Nowojaworowem

lwow ЛІСНОВИЧІ pod Nowojaworowem КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1928-08-16
lwow ЛІСНОВИЧІ Lisnowiczi DOBROSTAN КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1890; 1923-12-12
lwow ЛІСНОВИЧІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1900 0 1932-02-14
lwow ЛІСНОВИЧІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1900; 1932-11-14
lwow ЛІСНОВИЧІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1945; 0 1970-09-12

f) ŁOZINA / ЛОЗИНО / Łozina na Jaworowo NW

lwow ЛОЗИНО na Jaworowo NW КАРВАЦКАЯ Aleksandra Olga / ОЛЬГА ИВАНОВНА 0 1937-07-18

g) JANIW / ІВАНО-ФРАНКОВЕ d. JANÓW / Janiw / IWANO FRANKOWE

lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ IWANOFRANKOWO dawny JANIW КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР-ЙОСИП НИКОЛАЕВИЧ ł ojciec Mikolaj 1915 ; 1941-11-03
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ РОМАН БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1930; 23123 1963-05-06
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧł ojciec Wladzmir 1940; 1970-10-21
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ łojciec Wladzmir 1940; 1968-02-07
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1968; 1996-12-20

h) ZATOKA / ЗАТОКА / ZATOKA nowojaworsk k. Lwowa na W

lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930; 1957-02-23
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ;ojciec 1930; 1960-01-02
lwow ЗАТОКА nowojaworsk k. Lwowa КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN 1950; 1973-01-19
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1960; 1985-03-20
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ НАЗАР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1960; 1986-10-21
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 7484364 1963-02-13
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1955-02-21
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1930-12-20
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Ann АННА ИВАНОВНА 0 1930-07-02
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ МАРЬЯНА СТЕПАНОВНА 0 1986-04-25
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Zofia СОФИЯ ИВАНОВНА 0 1925-05-30
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Zofia СОФИЯ ИВАНОВНА 0 1925-05-31
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 0 1965-11-20

i) ЗИМНА ВОДА w obw Lwowa kier Mszany

lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ТЕОДОР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1930; 1960-04-15
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1930; 1956-11-03
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ; ojciec Andrzej 1930; 1952-09-07
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec Andrzej 1930; 1954-06-07
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec Andrzej 1930; 1958-10-02
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ; ojciec iwan 1954; 1977-03-10
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ БОГДАН ИВАНОВИЧ; ojciec iwan 1954; 1979-05-17
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ТЕОДОРОВИЧ; ojciec TEODOR 1960 0 1990-10-05
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ KATARZYNA / ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 0 1934-02-03
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 0 1961-08-14
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1955-09-07
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ Aleksandra OLGA ОЛЬГА ИВАНОВНА 0 1928-11-08
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ МАРЬЯНА ТЕОДОРОВНА 981977 1986-04-23
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 0 1959-11-12

j) STRADCZ / СТРАДЧ / Stradcz na n od Mszany lwowskiej

lwow СТРАДЧ Stradcz na N od mszany lwowskiej КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1948; 1992-11-28

k) MSZANA МШАНА miedzy Lwowem a Gródkiem na W (jest tez tarnopolska ?)

lwow МШАНА КАРВАЦКИЙ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ;ojciec ANDRZEJ 1900; 1934-08-09
lwow МШАНА КАРВАЦКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1944; 1973-05-12
lwow МШАНА КАРВАЦКАЯ Tatiana ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 0 1937-10-01
lwow МШАНА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1980-10-21

l) SUCHOWOLA / СУХОВОЛЯ / Suchowola kolo Mszany

lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКАЯ Anna АННА СТЕПАНОВНА 0 1931-04-13
lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1934; 1963-12-06
Lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКИЙ НАЗАРИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1963; 1985-11-10
Lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1963; 1987-07-10

m) РУДНЕ / Rudno lwowskie

lwow РУДНЕ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1915 ; 1938-04-18

n) KAMIENIOBRÓD КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD 20 km na w od Lwowa, na S od Nowojaworowa na Grodek ;pod Dobrtostanem pomiedzy Nowojaworskiem a Grodkiem Jagiell.

lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Anna АННА НИКОЛАЕВНА 0 1926-05-21
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Anastazja АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА 0 1923-04-12
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1920-07-01
lwow КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1920; 1947-02-25
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1947; 1971-10-27
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ РОМАН АНДРЕЕВИЧ;ojciec ANDRZEJ 1947; 1975-04-19
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920; 1947-01-02
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1947; 1973-05-12
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAn 1947; 1976-04-01
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 0 1952-05-30
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕПАНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 0 1926-01-01
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Steafania СТЕПАНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 0 1926-10-05
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ АННА БОГДАНОВНА 0 1969-12-28
lwow СТАРИЧІ 20 km na nw od lwowa pod jaworowem КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; syn MIKOŁAJA 1940; 1973-11-18
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ; syn JAROSŁAWA 1973; 2001-07-21

o) STARYCZ / СТАРИЧІ Starycz / d. Starzyska pod Jaworowem

lwow СТАРИЧІ Starycz pod Jaworowem КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 0 1967-07-28
lwow СТАРИЧІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1922-05-26
lwow СТАРИЧІ 20 km na nw od lwowa pod jaworowem КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; syn MIKOŁAJA 1940; 1973-11-18
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ; syn JAROSŁAWA 1973; 2001-07-21


p) ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski

lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890; 1922-09-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ; ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910; 1939-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ;ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910; 1940-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920; 1946-10-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920; 1946-12-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1915; 1932-09-17
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1915; 1941-07-22
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN; ? 0 1941-04-04
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1955-10-03
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, ojciec WITALIJ 1941; 1967-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ФРАНЦОВИЧ 1944-08-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1962-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1973-11-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЮДВИКОВИЧ; ojciec LUDWIK 1912 ; 21245 1942-05-18
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁĄW 1920 0 1948-10-27
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1925 0 1952-02-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1959-01-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-07-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1978-04-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 32964 1983-08-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1970-08-13
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1980-12-24
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1939-01-12
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВАДИМ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISŁAW 1939 0 1982-03-20
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮВЕНАРОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1960 ? 0 1986-03-26
Chmiel lub lwow ГОРОДОК КАРВАТСКАЯ РОЗАЛИЯ ДЕМЬЯНОВНА 0 1928-01-01
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА АНТОНОВНА 0 1985-10-06
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 21944 1966-07-17
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 91138 1953-10-21
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 0 1986-01-01
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1982-02-27
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА 0 1977-02-19
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 0 1977-11-27
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 0 1977-11-27
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИОСИФОВНА 0 1928-04-10
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1969-06-22
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 0 1947-05-15
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1930-06-04
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1984-07-28
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1944-12-14
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1944-03-02
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ СОФИЯ АНДРЕЕВНА 0 1943-01-06
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЯДВИГА ФРАНЦЕВНА 0 1919-01-01

q) KONOPNICA / КОНОПНИЦЯ Konopnica 5 km na W od Lwowa w kier Gorodoka

lwow КОНОПНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1930; 698588 1952-06-19
lwow КОНОПНИЦЯ konopnica 5 km na W od Lwowa w kier Gorodoka КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1930; 0 1952-06-19

r) ЛАПАЇВКА obw. W od Lwowa, Zimna Woda PUSTOMYTY

lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА miedz mszana a lwowem КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-02-01

s) ХОЛОДНОВІДКА / CHOLODNOVIDKA zach obwodnica lwowa PUSTOMYTY

lwow ХОЛОДНОВІДКА /CHOLODNOWIDKA КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ;ojciec JAN IWAN 1912;0 1942-03-19
lwow ХОЛОДНОВІДКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1940; 1968-09-18
lwow ХОЛОДНОВІДКА zach obwodnica lwowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1940; 1970-05-21

t) РЕЧИЧАНИ/ Rzeczyczany lwowskie k. Horodoka

Lwow РЕЧИЧАНИ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1950 ?; 0 1979-05-16


2) Rejon PRZEMYSLA –MEDYKI

a) SZEGINIE / ШЕГИНІ / Szeginie pod Medyka i Dobromilem

samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ; syn ALEKSEGO 1907 0 1932-07-23
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ ПЕТРОВИЧ ; syn Piotra 1925 0 1947-10-11
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ; syn WLADYMIRA 1920 0 1953-10-03
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1949-06-01
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ОРЕСТОВИЧ; syn Oresta 1947 0 1973-09-20
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ; syn MICHAŁA 1925 0 1951-07-04
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1951-07-06
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОГДАНОВИЧ; syn BoGDANA 1951 0 1976-09-10
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН БОГДАНОВИЧ 0 1974-01-07
samb ШЕГИНІ po przemyslem КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ; syn BoGDANA 1951 0 1988-03-29
samb ШЕГИНІ КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1953-10-10


b) PODGAC / ПІДГАТЬ / Podgać k. Kroczowej;10 km na SE od Korczowej na Mostiska

lwow ПІДГАТЬ Kroczowa КАРВАЦКАЯ АННА ПАВЛОВНА 0 1972-11-07

c) МОСТИСЬКА / Mościska

belz МОСТИСЬКА КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ МИРОСЛАВОВИЧ 0 1976-12-16
belz МОСТИСЬКА Mosciska КАРВАЦКИЙ РОМАН ОРЕСТОВИЧ, syn ORESTA 1947 z szegini; 0 1970-10-17

d) СОКОЛЯ ? Sokola na N od Mostiska

lwow СОКОЛЯ na N od Mostiska КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1919-08-26


3) Rejon SAMBORA

a) HRUSZATYCE / ГРУШАТИЧІ
Samb ГРУШАТИЧІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 0 1960-01-02
Samb ГРУШАТИЧІ КАРВАЦКАЯ ANNA АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1935-01-15
samb ГРУШАТИЧІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1960-09-26

b) SAMBOR / САМБІР

samb САМБІР КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1962-04-24
samb САМБІР КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИОСИПОВИЧ; syn JOZEFA 1930 34316 1957-01-17

c) DOBROMIL / ДОБРОМИЛЬ / przy granicy 20 km na W od Sambora

samb ДОБРОМИЛЬ DOBROMIL КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ; ojciec StiEPAN 1909 ; 1939-04-20
samb ДОБРОМИЛЬ КАРВАЦКАЯ ANNA АННА ПАВЛОВНА 0 1940-06-23
samb ДОБРОМИЛЬ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1939; 33665 1966-07-15
samb ДОБРОМИЛЬ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1939; 0 1969-08-21
samb ДОБРОМИЛЬ przy granicy 20 km na W od Sambora КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1966 ; 0 1991-07-25

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CO WIEMY O KARWACKICH z Samborskiego ?

GNIAZDO Bełskie/ Dobromil (Jasło,Kraków)

LEOPOLD JAN..Ojciec ALOJZY LEOPOLD KARWACKI (ur. 1864 w Dobromilu k. Przemyśla, – zm. 3.IV.1924 we Lwowie) prowincjał Zakonu Franciszkanów.
Karwacki Leopold Alojzy (12 grudzień1866 - 1924), franciszkanin, historyk. Urodził się w Dobromilu k. Przemyśla. Szkołe podstawową ukończył we Dobromilu. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyslu i we Lwowie. W 18 roku życia wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Studia filozoficzno - teologiczne odbył w kolegium jezuickim w Krakowie. Wyświęcony na kapłana w 1889 r. Od 1894 r. był przełożonym klasztorów: w Sanoku, Jaśle, Krośnie, Krakowie i Kalwarii Pacławskiej. Od 1918 r. aż do śmierci był prowincjałem prowincji małopolskiej ZMARŁ 3 kwietnia 1924 we Lwowie.. Wszędzie jako przełożony prowadził prace restauratorskie i nowe budowy. W 1910 r. wybrano go do Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami w Krakowie. W latach 1900 - 02 uczył łaciny, śpiewu i prowadził chór w gimnazjum w Jaśle. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wyjeżdżał z misjami i rekolekcjami do Królestwa Polskiego. Uporządkował archiwa klasztorne w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Horyńcu, Krakowie, Kalwarii Pacławskiej i Lwowie. Uporządkował i skatalogował biblioteki klasztorne: w Krakowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, Kalwarii Pacławskiej, Lwowie i Haliczu. Interesował się historią polskich franciszkanów. W 23 tomach zebrał materiały do dziejów 110 klasztorów. Jego dorobek naukowy pozostał w rękopisach w archiwach klasztorów franciszkańskich w Krakowie, Sanoku i Kalwarii Pacławskiej. Zmarł we Lwowie 3 IV 1924 r.Ks. Jan Rąb, Słownik biograficzny wybitnych ludzi jasielskiego, /praca w maszynopisie/.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dzielna rodzina Kranz Karwacki ..w powstaniu styczniowym . rodem z Warmii osiedli w bełskim

Gniazdem rodowym Kranz-Karwackich była najpewniej osada niemiecka KRANZBERG, położona na południe od stacji Dublany, na wschód od Sambora, w powiecie samborskim, ale należąca do dekanatui Drohobycz, parafii Dublany , a nie parafii Sambor. W osadzie była stacja koleji naddniestrzańskiej, szkoła filialna i urząd pocztowy (słownik Sulimirskiego)

Księga pamiatkowa roku 1863/64 lwów 1904; Józef Białyna Chołodecki


Lista wyższych oficerów i samoistnych dowódców oddziałów powstańczych w 1863/64. str. 37

KARWACKI KAROL

Biografie uczestników organizacji i partyzantki roku 1863/64

FERDYNAND Kranz KARWACKI, ur 1847 w Samborze, służył pod Langiewiczem, Czechowskim i Waligórskim. Wskutek zimna i niewygód stracił zdrowie. W kilka lat po powstaniu zmarł na suchoty.

JAN Kranz KARWACKI ur w 1845 roku w Niemirowie, uczeń dimnazjum, słuzył do końca powstania. Był ranny w noge

KAROL Kranz KARWACKI ur 1838 w Samborze, studiował w Unigwarze, wstapił pierwotnie bez wiedzy ojca do wojska węgierskiego podczas wojny Austrii z Włochami. Na odgłos powstania przepłynał wraz z kilkunastu kolegami rzekę Mincio i dostał się na stronę włoska, a stąd do Królestwa. Jako oficer sztabu służył początkiem pod Danisiewiczem, następnie był dowódcą tego oddziału. Gdy w sprawach służbowych przybył do Krakowa w roku 1864, został aresztowany i niepoznany przez Austriaków , jako dezerter wydany Moskwie. W Opatowie skazany na smierc, energicznej interwencji rodziny, zawdzięcza, ze go wydano Szwajcarii. W parę lat później, będąc za paszportem szwajcarskim w Galicji, poznany jako dezerter został skazany na 8 lat fortecy. Po wyjściu z więzienia uzyskał posade notariusza na Wegrzech/

Uwaga: jest ślad związku z Kranzami na Warmii -
Kranz-KARWACCY z Sambora sa prawdopodobnie prawnukami PIOTRA i ANNY z Kranz KARWACKICH spod Olsztyna

xxxxxxxxxxxxxx

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • [email protected]
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE
WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE,ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.
JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE
GNIAZDO SAMBOR wschodnia Małopolska

JADWIGA KARWACKA malarka
Ur. w 1903 r. w Samborze, zmarla w 1972 r. w Leborku. Pedagog i artystka malarka uczyla w szkolach srednich w Gdyni, Lublinie i Sedziszowie Malopolskim. Studia ukonczyla w krakowskiej ASP w 1950 r, w katedrze prof. Fedkowicza. Jej malarstwo bylo silnie zwiazane z nurtem kolorystycznym. Malowala glownie krajobray i portrety. Jej prace braly udzial w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie calego kraju.

Jestem obecnie w trakcie tworzenia witryny oraz mulimedialnej prezentacji poswieconej zyciu i tworczosci J.Karwackiej. Mam nadzieje, ze w najblizszych miesiacach pierwsze strony beda juz dostepne.Jezeli macie panstwo jakis materialy (zdjecia, dokumenty) lub kontakt z bylymi uczniami to bardzo prosze o informacje.
Marek Benedyczak

Moj e-mail: [email protected]


*****Agnieszka Kaszuba z domu Tokarska

SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE :
- *** WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE, ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.JEJ –
- ** OJCIEC BADZ * DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA **/lub * KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D. MIASTO LWÓW


ЛЬВІВ / LWÓW
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1880 0 1919-03-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1880 0 1919-03-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЕВСТАХИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890 0 1922-12-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МАРЬЯН ЕВСТАХОВИЧ;ojciec EUSTACHY 1922 0 1950-09-21
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МАРЬЯНОВИЧ; ojciec MARIAn 1950 0 1977-06-09
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 335251 1928-09-26
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 0 1934-04-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 0 1937-08-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЯН АЛЬБЕРТОВИЧ; ojciec ALEBERTA 1937 0 1981-09-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ФЕДОР ИЛЬИЧ; ojciec ILICZ 1890 638857 1923-08-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1930-01-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1930-10-30
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1930 229135 1956-05-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1956 229135 1980-07-06
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1930 0 1958-11-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1930 0 1959-11-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ-ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1933-01-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ; ojciec MIROSLAW 1930 0 1962-09-29
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ;ojciec OLG 1972 0 1989-06-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1939-09-12
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1939 0 1977-12-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1940 0 1965-08-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1941 0 1967-12-31
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1967 0 1983-10-25
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL: 1967 0 1989-07-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1910 0 1936-03-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1936 0 1963-05-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1910 0 1936-03-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1910 0 1936-05-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1930 0 1956-11-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1956 0 1974-03-17
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 0 1938-02-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec JAN / IWAN 1938 0 1961-07-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1961 0 1983-10-24
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1961 0 1983-10-24
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN / IWAN 1938 0 1964-08-12
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 0 1941-11-14
lwow ЛЬВІВ Lwow КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 643250 1952-02-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 0 1953-01-30
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1955 0 1979-11-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЗИНОВИЙ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 638857 1957-05-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ; ojciec ZENON 1957 0 1976-04-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ТАРАС ЗЕНОНОВИЧ; ojciec ZENON 1957 0 1984-02-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН ЗИНОВЬЕВИЧ; ojciec ZENON 1957 0 1989-12-18
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ЗЕНОВЬЕВИЧ;ojciec ZENON 1957 0 1994-05-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910 219357 1939-01-06
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ТАРАС ЛЬВОВИЧ; ojciec LEW 1939 0 1984-06-18
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHĄŁ 1910 629472 1940-05-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ТЕОДОЗИЙ ДМИТРИЕВИЧ;ojciec DYMITR 1910 0 1942-08-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ АТАНАСОВИЧ; ojciec ATANAZY 1915 216976 1944-07-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ОРЕСТОВИЧ;ojciec OREST 1944 0 1971-06-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ФЕДОР АТАНАЗОВИЧ;ojciec ATANAZY 1915 0 1954-03-18
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1954 931949 1979-05-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1915 0 1946-01-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1946 0 1973-01-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОСТАП ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1925 0 1948-02-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1925 0 1950-01-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИРОСЛАВОВИЧ;ojciec MIROSŁAW 1950 0 1973-11-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930 0 1951-01-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЗЕНОН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ / GRZEGORZ / 1930 0 1952-09-26
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ / GRZEGORZ / 1950 0 1971-02-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ / GRZEGORZ / 1950 0 1978-02-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ; ojciec EUGENIUSZ 1930 930651 1955-11-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1955 0 1989-08-26
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1955 0 1979-11-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1940 0 1964-12-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ БОГДАНОВИЧ 228135 1983-01-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 0 1974-04-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ 0 1986-12-12
KARWACKA Julia
Lw ЛЬВІВ КАРВАТСКАЯ ЮЛИЯ МИРОНОВНА 0 1977-07-06
KARWACKI MIRON Olegowicz
Lw ЛЬВІВ КАРВАТСКИЙ МИРОН ОЛЕГОВИЧ 0 1949-02-21
KARWACKA MARTA Mirosławna
Lw ЛЬВІВ КОРВАЦКАЯ МАРТА МИРОСЛАВОВНА 426415 1946-05-17
KARWACKA MARIA Wasiliewna
Lw ЛЬВІВ LWOW КАРВАТСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1954-10-05
KARWACKA HELENA Michajlowna
Lw ЛЬВІВ Lwow КОРВАЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 0 1919-06-22
KARWACKA JUSTYNA Fiedorowna
Lw ЛЬВІВ Lwow КОРВАЦКАЯ ЮСТИНА ФЕДОРОВНА 0 1933-03-20
KARWACKA NATALIA Dmitriewna
Lw ЛЬВІВ Lwow КОРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА 227901 1976-04-24
KARWACKI ROMAN Igoriewicz
Lw ЛЬВІВ lwow КОРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ 0 1980-08-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Tatiana ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1933-01-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1956-12-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1951-01-21
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ЛЬВОВНА 219269 1971-07-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ОРЕСТОВНА 0 1979-06-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ОРЕСТОВНА 0 1979-08-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 212358 1952-09-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1951-12-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 216681 1969-05-04
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 0 1969-05-04
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬКОВНА 0 1930-08-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Katarzyna ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 1942-01-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 216976 1949-03-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Katarzyna ЕКАТЕРИНА ИЛЬЕВНА 0 1930-07-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬКОВНА 0 1930-07-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 658802 1986-01-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 229135 1957-10-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ СТЕПАНОВНА 0 1955-10-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1942-07-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1958-02-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 216976 1972-11-25
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 0 1972-11-25
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АННА ТЕОДОРОВНА 220174 1957-05-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1928-03-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1928-03-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Anna АННА МИХАЙЛОВНА 0 1919-07-24
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АННА БОГДАНОВНА 0 1969-12-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 0 1932-04-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1973-05-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ТЕОДОЗИЕВНА 0 1972-05-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА 219357 1941-12-29
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 0 1953-02-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 0 1953-10-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1943-03-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 0 1985-01-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1949-04-04
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1943-03-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 1974-04-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРЬЯНА АНДРЕЕВНА 0 1982-12-06
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ СТЕФАНИЯ ПЕТРОВНА 0 1965-06-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ СЕМЕНОВНА1931-04-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ ИВАНОВНА 1928-04-21
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ЗЕНОНОВНА 1977-05-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Ludwika ЛЮДВИКА ИВАНОВНА 1934-01-17

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E. Rejon na S od Lwowa

МИКОЛАЇВ / Mikołajów 20 km na s od Lwowa /

lwow МИКОЛАЇВ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1930; 0 1964-12-10
lwow МИКОЛАЇВ 20 km na s od lwowa КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1940; 1976-11-17
lwow МИКОЛАЇВ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 347289 1970-12-04

МИЛЯТИЧІ / Milatycze S obwodnica Lwowa

Lwow МИЛЯТИЧІ S obwodnica Lwowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ;ojciec ALEKSy 1920 ; 1947-09-05

ПУСТОМИТИ / Pustomyty SW lwowa

lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1920; 0 1944-01-01
lwow ПУСТОМИТИ pustomyty sw lwowa КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1920 41949 1952-08-06
lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОГДАНОВИЧ;ojciec BOGDAN 1944 42380 1968-07-16
lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 41949 1963-12-13
lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 0 1963-12-13

ЛАПАЇВКА obw. W od Lwowa, Zimna Woda PUSTOMYTY

lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА miedz mszana a lwowem КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА obw. W Lwowa, Zimna Woda КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-02-01

ХОЛОДНОВІДКА / CHOLODNOVIDKA Zimna Woda. zach obwodnica lwowa PUSTOMY

lwow ХОЛОДНОВІДКА /CHOLODNOWIDKA КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN IWAN 1912; 1942-03-19
lwow ХОЛОДНОВІДКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1942 0 1968-09-18
lwow ХОЛОДНОВІДКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1942 0 1970-05-21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// .. zakarpacko-iwanofrankowskie

Postprzez akarw » 04.06.2014

ZAKARPACKIE - IWANO FRANKOWSKIE (d. STANISŁAWÓW)

F. Gniazda zakarpacko-stanisławowskie / iwanofrankowskie

1) BIAŁA CERKIEW / БІЛА ЦЕРКВА / BIAŁA CERKIEW pod Sigetu Mare (lub kijowska)
zakarp БІЛА ЦЕРКВА КАРВАЦКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 1934-08-18 БІЛА ЦЕРКВА

2) MUKACZEWO / МУКАЧЕВЕ 20 km na SE pod Użgorodem
zakarp МУКАЧЕВЕ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИРОСЛАВОВИЧ 0 1962-09-29 МУКАЧЕВЕ
Zakarp ОЛЕКСАНДРІВКА w 5 oblastiach jest КОРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1951-02-06
Zakarp УЖГОРОД zakarpacki КАРВАТСКИЙ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 0 1961-01-28

IWANO-FRANKOWSK, KAŁUSZ, STRYJ KOŁOMYJA

3) BURSZTYN / БУРШТИН / BURSZTYN 10 km na S od Rohatynia, SE od Zydaczowa; 30 km na N od Iwa Frank
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ Mikołaj НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910; 44942 1940-12-12 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1940; 44932 1968-12-17 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН 30 km na N od Iwa Frank КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ:ojciec MIKOŁAJ 1940; 0 1970-06-05 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ: ojciec MIKOŁAj 1940; 44932 1975-11-16 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ ЗЕНОВИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920; 0 1949-07-04 БУРШТИН

4) BUKACZOWCE / БУКАЧІВЦІ 5 km na W od Bursztynu 10 km na S od Rohatynia
iwan frank БУКАЧІВЦІ 5 km na w od Bursztynu КАРВАЦКИЙ Józef ЙОСИП СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890; 0 1920-01-03 БУКАЧІВЦІ

Aneks 453

Aneks 453 / patrz tez aneks 318
Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz tez aneks 318

1640/50 JAN KARWACKI z Jaworowa i Katarzyna z Zurawna
1670sl 3 1670 styczeń 25 1 Jan Karwacki z Jaworowa na S od Niemirowa )(jest tez Jaworow stanisławowski) / & Katarzyna z Zurawna / m. Stryjem a Bursztynem; Niemirów / 10 km na N od Jaworowa

1670/80 PIOTR KARWACKI & Jadwiga z Zurowa stanisławowskiego; prawdopodobnie syn Jana Karwackiego z Jaworowa i Katarzyny z Zurawna
Bukaczowce 1696 40 1696ur 0 Zofia Karwacki córka Piotr Jadwiga Żurów / między Żydaczowem a Bursztynem

1710 STANISŁAW KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1733 20 1733ur 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

1715 WOJCIECH KARWACKI
1715-1755 Bukaczowce 1755zg 4 1755 0 Adalbertus Karwacki lat 40 Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Anna
1738-1795 Bukaczowce 1795zg 5 1795 0 Adalbertus lat 57 Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1763 9 1763ur 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce
1763-1818 Bukaczowce 1818zg 8 1818 0 Franciscus lat 55 Karwacki Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Katarzyna
Bukaczowce 1778 2 1778ur 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
Bukaczowce 1778 3 1778ur 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce
1780-1794 Bukaczowce 1794zg 7 1794 0 Andreas lat 14 Karwacki Adalberti Bukaczowce

1760 WOJCIECH KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1784 31 1784ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784-1785 Bukaczowce 1785zg 18 1785 0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1786 8 1786ur 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1788 6 1788ur 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1790 19 1790ur 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1793 32 1793ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI s. Wojciecha 1738 i Anny & Marianna
Bukaczowce 1794 15 1794ur 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1799 1 1799ur 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
1805-1834 Bukaczowce 1834zg 6 1834 0 Adalbertus lat 30 Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce

1788 BARTLOMIEJ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Apolonia Zamorska
Bukaczowce 1820 14 1820ur 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Anna Szabaturiwa
Bukaczowce 1822 36 1822ur 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

1800 JÓZEF KARWACKI & Rosalia Zeeman
1825slub 5 1825 Josephus Karwacki Pankow & Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
Bukaczowce 1826 24 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
Bukaczowce 1826 25 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 14 1827 0 Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 15 1827 0 Nicolaus 3 mies Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce
5) БІЛЬШІВЦІ / Bolszowice 20 km na N od Iwano Frankowska
iwano frankowskie БІЛЬШІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1910 61891 1942-01-22 БІЛЬШІВЦІ

6) ІВАНО-ФРАНКІВСЬК / Iwano-Frankowsk d. STANISŁAWÓW; w połowie pomiędzy Stryjem a Kołomyją
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec JAN IWAN 1920; 0 1947-07-03 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec JAN IWAN 1920; 0 1947-07-03 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ БОГДАН ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1930; 69659 1957-02-15 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN Jan 1940; 0 1962-05-08 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1950; 0 1978-12-04 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКАЯ ОКСАНА ИОСИФОВНА 0 1960-05-19
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1959-06-20
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Iwano Frankowsk КОРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-01-19
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-01-19
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКАЯ ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА 213682 1987-03-28

7) СТАНІСЛАВ na S od Iwano Frankowska
Kal СТАНІСЛАВ / STANISŁAW /КОРВАЦКАЯ ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА 0 2003-06-30
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1978-05-26
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1978-05-26
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1947-01-12
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИРОСЛАВОВИЧ 0 1972-04-16
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА 0 1997-09-21
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1944-05-12

8) ТЛУМАЧ / Tłumacz 15 km SEE od Iwano frankowska
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИЛЬИЧ; ojciec ILICZ 1910; 0 1937-12-24 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910; 0 1940-03-28 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1940; 0 1965-02-21 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAn 1965; 23253 1988-07-13 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAn 1965; 23253 1992-03-15 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILICZ 1910 0 1946-09-08 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1946; 0 1973-02-08 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 22497 1984-07-20
iwan frank ТЛУМАЧ 1o km na E od Iwano Frankowska КАРВАЦКАЯ Katarzyna ЕКАТЕРИНА zona Ilicza ВАСИЛЬЕВНА 0 1909-09-08
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА 0 1949-09-01
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА 0 1949-09-11
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 0 1970-09-06

ОЗЕРЯНИ / Jeziorany / na S od Tlumacza iwano frakowskie
iwano frankowskie ОЗЕРЯНИ tlumacz iwano frakowskie КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1910; 31204 1932-08-16 ОЗЕРЯНИ


9) KAŁUSZ 20 km na W od Iwano Frankowa / STANISŁAWOWA
Kal КАЛУШ Kałusz КОРВАЦКАЯ ХРИСТИНА БОГДАНОВНА 0 1984-08-17
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 0 1978-06-27
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 0 1950-05-28
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЛЮБОМИР ИВАНОВИЧ 23519 1944-07-01
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1960-03-30
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЮРИЙ ЛЮБОМИРОВИЧ 23519 1970-09-29
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1965-02-19
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ РАИСА ИВАНОВНА 0 1942-03-22
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ОКСАНА БОГДАНОВНА 0 1981-11-13
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА 0 1972-02-03
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА 0 1937-11-27
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ЛИДИЯ БОГДАНОВНА 24259 1946-06-29
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ДАРИЯ ИВАНОВНА 21498 1951-07-29
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 0 1960-04-07
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ПАРАСКОВИЯ КОНСТАНТИНОВНА 0 1940-07-23
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ИРИНА МИРОСЛАВОВНА 0 1947-10-03
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЮБОМИРОВИЧ 23519 1974-03-22
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ 0 1980-08-10
Kal КАЛУШ КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЭМАНУИЛ БОГДАНОВИЧ 0 1932-02-19

СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem
Kal СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem КОРВАТСКАЯ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1966-05-16
Kal СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА 0 1932-11-30
Kal СТУДІНКА СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 90225 1968-09-06

10) ВІСТОВА / Wistowa 5 km na E od Kałusza w kier Iwano Frankowska
Kal ВІСТОВА / Wistowa 5 km na E od Kałusza КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ 0 1922-10-14
Kal ВІСТОВА 5 km na E od Kałusza КОРВАЦКАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1933-04-15
Kal ВІСТОВА ВІСТОВА 5 km na E od Kałusza КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 0 1964-03-22
Kal ВІСТОВА КОРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1965-02-19

11) ЖИДАЧІВ ZYDACZEW między Stryjem a Rohatyniem , 30 km na NNW od Kałusza

Kal ЖИДАЧІВ Zydaczew КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 0 1976-05-04
Kal ЖИДАЧІВ КОРВАЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1948-05-10
Kal ЖИДАЧІВ miedzy Stryjem a N Rozdolem КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1951-10-11
Kal ЖИДАЧІВ КОРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1959-05-01
Kal ЖИДАЧІВ20km na NE od Stryja КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ЕВСТАХИЕВНА 0 1964-10-21
Kal ЖИДАЧІВ ZydaCZEW КОРВАЦКИЙ ТАРАС ПЕТРОВИЧ 0 1977-11-22

12) ШЕВЧЕНКОВЕ 40 km na W od Iwano Frakno, na S od Doliny

Kal ШЕВЧЕНКОВЕ . КАРВЯЦКИ ПАВЕЛ БРОНИСЛАВОВИЧ 0 1982-12-29

13) STRYJ / СТРИЙ Stryj 5o km na SSW od Lwowa, 20 km SW od Zydaczewa
iwan frank СТРИЙ КАРВАЦКИЙ СТЕФАН ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920; 57685 1945-07-15 СТРИЙ
iwan frank СТРИЙ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ СТЕФАНОВИЧ; ojciec STEFAN 1945; 0 1973-05-17 СТРИЙ
iwan frank СТРИЙ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВИЧ; ojciec STEFAN 1945; 0 1970-07-14 СТРИЙ
iwan frank СТРИЙ Stryj КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 0 1950-07-27 СТРИЙ

14) БОЛЕХІВ / Bolechów pod Stryjem
iwano frankowskie БОЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ МИРОН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1955-01-02 БОЛЕХІВ
iwano frankowskie БОЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИРОНОВИЧ; ojciec MIRON 1955 0 1979-12-02 БОЛЕХІВ

15) КОЛОМИЯ

Kal КОЛОМИЯ КОРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 0 1971-05-24
Kal КОЛОМИЯ kołomyja КОРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-02
Kal КОЛОМИЯ Kołomyja КОРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-21
Kal КОЛОМИЯ w polowie 30 km na SE IwanoFrankowsk i 30 lm na NW Czerniowce КОРВАЦКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА 0 1972-11-17

16) ТУРКА 3 km na NE od Kołomyji albo pod Roluczem 20 kim na S od St. Sambora
iwan frank lub samb ТУРКА КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; Ojciec WASYL 1925 21089 1954-01-11 ТУРКА
iwan frank lub samb ТУРКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; Ojciec WASYL 1954 0 1977-12-10 ТУРКА
iwan frank lub samb ТУРКА КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1940 ? 0 1969-08-22

17) ТУЧАПИ/ Tuczapy 5 km na W pod Sniatyniem lub pod Dobrostanerm k grodka
iwan frank v lwow ТУЧАПИ tuczapy pod sniatyniem КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1920 0 1942-01-01 ТУЧАПИ
iwan frank lub lvov ТУЧАПИ КАРВАЦКИЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1920 0 1950-01-05 ТУЧАПИ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Powiat: BORSZCZÓW

Powierzchnia 741km1 — Ludność 94..487.
Powiat borszczowski rozciąga się wzdłuż dolnego biegu Zbrucza nad granicą rosyjską, a swym wysuniętym w kierunku południowym cyplem dochodzi do Dniestru, gdzie w miejscowości Okopy św. Trójcy zbiegają się trzy granice t. j. polska, rumuńska i rosyjska, Do powiatu borszczowskiego można dostać się z Tar¬nopola najłatwiej linja. kolejową przez Kopyczyńce, albo też ze Stanisławowa przez Czortków do Wygnanki , jako węzłowej stacji kolejowej, a stąd do Teresina, Z Teręsina.natomiast prowadzi jedna odnoga koleji do Iwania Pustego, druga zaś do Skały nad Zbruczem,

Na linji kolejowej Teresin — Iwanie Puste, leży miasto powiatowe Barszczów oddalone półtora km. od stacji kolejowej. Ludność: 5.100, — Cena dorożek w mieście 1 zł. 50 gr. Kursują również autobusy. Hotele: Liebster, Friedman i Koppel cena pokoju od 3 zł. Restauracje: Fuglewicz. — Urzędy państwowe t samorządowe: Sta¬rostwo, Sąd powiatowy, Urzędy Skarbowe, Urząd pocztowo telegraficzny, władze wojskowe, Po w. Kom. P. P.. Inspektorat szkolny i Wydział Powiatowy, Zakłady nau* kowe: Gimnazjum koedukacyjne. Instytucje ekonomicznie finansowe: Kasa Zaliczkowa, Kasa Oszczędnościowa, Organizacje sportowe i społeczne: Sokół, Związek Strzelecki , Związek Młodzieży Polskiej , Oddział miejscowy Wojewódzkiego Tow. Turystyczno-Krajoznawczego

Cztery km. na zachód od Borszczowa nad jarem Nieczławy leży Wysuczka, w bardzo pięknem położeniu z dawnym zamkiem przerobionym na pałac (obecnie własność Czarkowskich^Goiejewskich). — Mury zamku tworzyły niegdyś czworobok z basztami po rogach z bramą wjazdową, — Zamek pochodzi prawdopodobnie z XVII w. był dawniej obronny. Zachowały się dwie sześcioboczne baszty, z których jedna posiada jeszcze resztki ozdob¬nych obramowań okien i drzwi.


1. Wysuczfa. Zamek.
Cztery km. na południe od Wysuczkt znajduje się Korolówka miasteczko niegdyś bogate, dziś podupadłe, pięknie położone na zboczu jaru Nieczławy. Dachowało się tam kilka starych dworków o ozdobnych facjatach, dawny pałac przerobiony na spichlerz i duża jaskinia,

W Łanowcach 6 km. na północ od Borszczowa pozostały przedhistoryczne nasypy po grodzisku starosłowiańskiem, 14 km. w kierunku poludniowo-zachodnim od stacji kolejowej Jezierzany, lub też 44 km. na zachód od Borszczowa, leży Bilcze Złote, wielka wieś w jarze Seretu z pałacem Sapiehów wśród ogromnego parku. — Miesz¬kańcy wsi zachowali nadzwyczaj malownicze i piękne stroje ludowe. Na północ od wsi znajduje się jaskinia Werteba, labirynt podziemnych i niezbyt wysokich chod~ ników. Wykopaliska z jaskini świadczą o licznem jej za-ludnieniu jeszcze w epoce neolitycznej. Są to jedne z naj¬bardziej znanych źródeł polichromowej ceramiki przed« historycznej. W jaskini znaleziono wiele naczyń, wyrobów kamiennych i kościanych, rzeźb w glinie i kości -ludzkich.


Jar Seretu na południe od Złotego Bilcza aż po ujście do Dniestru należy do najpiękniejszych jarów Podola, jest silnie zalesiony po brzegach i obfituje w liczne, nieraz wprost fantastyczne skały.
Pięć km. na południe od Bitcza Złotego z Borszszczowa 20 km.) leży nad Seretem w nadzwyczaj ma¬lowniczej okolicy Monastyrek. Znajduje się tam komora względnie kaplica skalna zwana »świątynią pogańską*, wykuta w skale jeszcze w czasach przedhistorycznych.

Złote Bilcze. Jar Seretu,
Przed komorą wielki kamień ofiarny, używany później jako chrzcielnica.

Jar Seretu między Bilczem Złotem a Monastyrkiem, pełen pięknych widoków przypomina wyglądem okolice górskie.
W kierunku póJn,wschodnim 14 km. od Borszczowa leży końcowa stacja odnogi kolejowej z Teresina, a mianowicie Skała. W miejscowości tej na zakręcie jaru Zbrucza, na skale spadającej pionowo do rzeki o charak¬terystycznych warstwach pod względem budowy geo¬logicznej, znajdują się ruiny zamku Lanckorońskich z XVI
- Zamek obwiedziony był swoim czasie murem w kształcie trójkąta i umocniony basztami W środku obwarowań, z których jeszcze zachowały się znaczne resztki, znajdują się ruiny późniejszego piątrowegp budynku, a mianowicie pałacu zbudowanego przez Tarłów w XVII w, i spalonego w XVIII w. Nad drzwiami ruin piękne ornamenta kamienne t. j. ciosowe obramienia okien i drzwi. Ponadto zasługuje na uwagę rzymskokatolicki
Krzywcze, Ruiny zamku.
kościół zniszczony w czasie wojny i obecnie odrestau¬rowany, otoczony charakterystycznym murem, oraz pałac Gołuchowskich wraz z 50 ha parkiem i grobowiec Mau¬zoleum) rodziny Gołuchowskich, Na miejscu gospoda Kółka rolniczego i Jagendorfa, gdzie można otrzymać posiłek, względnie zaopatrzyć się w żywność. — Na po¬łudniowy wschód od Borszczowa (około 20 km.) stacja kolejowa Germakówka, a 5 km. od tej stacji na^ za* chód, albo też około 15 km. od Borszczowa gościńcem w kierunku Iwaniego Pustego, znajduje się miejscowość Krzywcze górne.

Położone pięknie nad potokiem Cyganką, zasługuje na szczególną uwagę z powodu ruin zamku Zamek był w swoim czasie t, j. w XVII w. zbu¬dowany w formie prostokąta z czterema basztami po rogach \ bramą wjazdową, z czego pozostała część jednej ściany, dwie baszty i resztki bramy wjazdowej, w czworoboczne piętrowej budowie. Dwie piętrowe baszty za¬chowały się w całości, z zewnątrz częściowo nawet otyn¬kowane i zaopatrzone w strzelnice, natomiast wnętrze całkowicie zniszczone. Zamek zbudowany w XVII w. przez Kąckich był często zajmowany przez Kozaków, Turków i Tatarów, Odrestaurowany w XVIII w. służył za mieszkanie jeszcze w XIX w“ potem jednak został rozebrany a materjał zużyto na inne budowle. W zamku tym, wedle Sienkiewicza, obdarto ze skóry renegata Kryczyńskiego. We wsi znajduje się również kościółek przerobiony z dawnej prochowni zamkowej z grobowcem Golejewskich.

lPółtora km na południe, na zboczu jaru potoku Cyganka, wejście do jaskini w Krzywczu, która należy do największych osobliwości na ziemiach podolskich, Jaskinia w Krzywczw, była już opisywaną w roku 1721 przez ks. Rzączyńskiego w jego dziele o Polsce, jako największa osobliwość/ wówczas można było dostać-się do niej schodami, z- których później ślad nie pozostał — Z czasem pamięć o jaskini zaginęła do tego stopnia, ze w roku 1908 uważano ją za nowo odkrytą. Wejście do jaskini znajdującej się około 10—15 metrów pod powierzchnią ziemi i wyżłobionej w pokładach gipsu, było niesłychanie mozolne, albowiem do jaskini prowadziła długa na 20—30 kroków i wąrka gardziel, która sto¬pniowo rozszerzała się i dopiero w odległości około 50 Kroków tworzy właściwi groty. Przez ową gardziel trzeba było pełzać, w niektórych miejscach na czworakach, dziś zaś wejście częściowo zasypane utrudnia dostęp. Obecnie czynione są starania w kierunku wykopania szybu bez¬pośrednio do jaskini, przez który możnaby bardzo łatwo dostać się do wnętrza. Właściwa jaskinia jest to ogromny labirynt ważkich i wysokich korytarzy, których zwie¬dzenie wymagałoby kilku dni. — Ściany jaskini utwo-rzone z przeźroczystego i łupliwego gipsu w tablicach i pokryte kryształami gipsu i alabastru, a nawet stalak¬tytami mieniącemi się w świetle przecudną skalą barw.

Cztery km. na północ od Krzywcza, znajduje się druga grota w Sapohowie, dotychczas całkiem nie zba¬dana, oraz mogiły z wykopaliskami z epoki skytyjskiej. Końcową stacją linji kolejowej jest Iwanie Puste, a w odległości czterech km gościńcem na południe od Iwania leży miasteczko Mielnica, dobry punkt wyjścia dla wycieczek w okolicę. W Mielnicy hotel Eisenberga i restauracja Jureczkowej. Na miejscu można dostać do¬rożki i podwody do podróży w okolicy. Ceny według umowy.

Ośmiu km od Iwania Pustego w kierunku południowo-wschodnim, leży miejscowość Kudryńce, — Na północ od tego miasteczka, na skalistem urwisku między Zbruczeni a wpadającym doń potoczkiem, wznoszą się ruiny zamku Herburtów z dość dobrze zachowanymi basztami,Zamek stanowił czworobok z dwoma basztami po rogach, z czego zachowały się częściowo mury obwo¬dowe i jedna baszta sklepiona ze strzelnicami. Wnętrze zamku zniszczone i zasypane gruzami. Najlepiej zacho¬wała się ściana między basztami z otworami strzelniczymi, skąd roztacza się wspaniały widok na Zbrucz i okolicę. Zamek zbudowany w wieku XVII, był często zdobywany przez Turków, a w w, XVIII za dziedzictwa Humieckich, stanowi nawet większą rezydencję, następnie zaś z .biegiem czasu i z braku należytej konserwacji roz¬padł się w ruinę.

22 kim od Mielnicy w kierunku południowo-wschod-nim, leży nadzwyczaj pięknie i malowniczo położone,mia¬steczko Okopy Św. Trójcy u spływu Zbrucza i Dniestru, w punkcie zejścia się granic Polski, Rumunji i Rosji, Po drodze do Okopów Św. Trójcy mija się w Wygodzie słynny kiedyś w historji Wał Trajana, pocho¬dzący z czasów rzymskich, którego resztki ciągną się od Zbrucza do Dniestru,

Miasteczko Okopy Św. Trójcy jest od zachodu i od wschodu zamknięte wałami, rowami i okopami, wśród nich dwie murowane baszty, pozostałe zaś obie strony schodzące ku rzekom, nie są wcale dostępne. — Wał zachodni posiada bramę t. zw. »Lwowską«, wał zaś wschodni, nieco dłuższy, zachował również swą bramę t, zw, »kamieniecką« (prowadzącą w kierunku Kamieńca Podolskiego). —- Bramy te, są to budowle prostokątne, zbudowane z kamienia o ścianach jeszcze dobrze zachowanych. — Przez obie bramy prowadzi gościniec. — W roku 1692—1699 istniał tu polski obóz warowny, z którego ustawicznie niepokojono Turków w Kamieńcu i Chocimiu. — W roku 1769 bronił się tu Puławski z konfederatami przed oblegającą ich armią moskiewską. Za bramą kamieniecką znajdują się sady morelowe, zjeżdżają tu letnicy dla kuracji winogronowej.

Jar Dniestru od Okopów Św. Trójcy w kierunku Zaleszczyk obfituje w nadzwyczaj malownicze okolice i widoki z licznemi ruinami zamków, wioskami rozłożonemi na zboczach jak np. Olchowiec , Chudykowce , Uście biskupie, Hoszowa i najbardziej znany Dźwinogród.
Dźwinogród , (około 12 kim na zachód od Okopów Sw. Trójcy), był niegdyś potężnym grodem ruskim, zanikiem książąt Ostrogskich, który przetrwał do XVI wie¬ku, potem zaś rozpadł się w ruinę. Z poczatkiem XVIII w. rozebrano resztki i natrafiono na dawne groby. Dotychczas pozostały stare wa` ały i kurhany.
Specjalnie zalecenia godną jest podróż łodziami z Zaleszczyk względnie Niżniowa do Okopów św. Trójcy z prądem rzeki .Początekxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// .. zachodnio podolskie KLISZKOWCE

Postprzez akarw » 04.06.2014

G. Gniazda TARNOPOLSKIE

TARNOPOLSKIE (ZBARAŻ - ZAŁOŹCE - WISNIOWIEC historyczne gniazdo XVI/XVII w))

KRZEMIENIEC / КРЕМЕНЕЦЬ / Krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec)
tarnopol КРЕМЕНЕЦЬ/ krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec) КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSAANDER 1930 0 1960-05-05

МІЖГІР'Я 30 SE od Krzemienca k. szumska
Chmiel ? МІЖГІР'Я 30 se od krzemienca КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1960 0 1989-02-19

НЕМИРИНЦІ / Niemirincy30 km na SE od krzemienca , SW od Teofipolu
chmiel НЕМИРИНЦІ КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec Stiepan 1900 0 1926-07-01

JAKIMOW JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ 10 km a S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego pod Antonina
Chmiel tarnopol ЯКИМІВ w 3 tarnopol krzemieniec chmielnicki КАРВАЦКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ 0 1973-03-02ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca
Chmiel tarnopol ЛАНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 21638 1991-01-18


ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca
tarnopol ЛАНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 21638 1991-01-18
MALASZYWICE / МАЛАШІВЦІ / Małasziwice 10 km na n od Tarnopola ( na N sa Zaloźce i Podkamien)
tarnopol МАЛАШІВЦІ 10 km na n od tarnopola КАРВАЦКИЙ ПЕТР КСЕНОФОНОВИЧ 1910 Chmielnickie 0 1941-07-19

BRZEZANY / БЕРЕЖАНИ / BRZEZANY SE Lwowa lub tarnopolskie
tarnop БЕРЕЖАНИ SE Lwowa lub SWW Tarmopola КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1890 0 1922-03-28

POGRYBICE / ПОГРІБЦІ / Pogribce pod Zborowem na NWW od Tarnopola (blisko Żałoźce
tarnopol ПОГРІБЦІ КАРВАЦКИЙ МИРОН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1951-07-14
tarnopol ПОГРІБЦІ КАРВАЦКИЙ МИРОН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1951-06-04

TARNOPOL / ТЕРНОПІЛЬ / TARNOPOL
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1890 433293 1923-04-09
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ РОМАН ЮРЬЕВИЧ; ojciec JERZY 1915 27877 1937-08-18
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JERZY 1915 72813 1940-03-09
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JERZY 1915 0 1952-05-23
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1910 40127 1935-10-20
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1910 0 1958-12-19
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1937 27877 1971-07-21

ВОЛОЧИСЬК / WOŁOCZYSK 20 km na E od Tarnopola w kier na Chmielnicki
tarnopol ВОЛОЧИСЬК 20 km na e od tarnopola w kier na chmielnicki КАРВАЦКИЙ ЙОСИП СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1890 0 1928-10-10

КРАСНОСІЛЬЦІ / KRASNOSILCE na NNE od Tarnopola i Zbarza od Brzeżan
tarnopol КРАСНОСІЛЬЦІ na NE od Tarnopola i Zbaraza КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890 0 1923-04-09

ЛАСКІВЦІ / Laskawicze miedzy Trembowla a Buczczem na SW od Tarmopola
tarnopol ЛАСКІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1974-03-05
tarnopol ЛАСКІВЦІ Laskawicze miedzy Trembowla a Buczczem КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ 0 1995-11-15

MOGIELNICA NOWA МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli k. Laskawici
tarnopol МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ АНТИН ИВАНОВИЧ ;ojciec IWAN / JAN 1925 0 1942-12-02
tarnopol МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1925 0 1951-01-17
tarnopol МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1925 0 1954-05-09
tarnopol НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 10 km na SW od Trembowli k. Laskawici КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1951 0 1978-06-14
tarnopol НОВА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ОМЕЛЯН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1951 0 1984-05-16
tarnopol СТАРА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 0 1982-08-13
tarnopol СТАРА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km s od trembowli КАРВАЦКИЙ ИВАН АНТОНОВИЧ 0 1974-12-21

PISZKIWICE /ПИШКІВЦІ / Piszkiwice 2 km na E pod Buczaczem
tarnopol ПИШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИФ НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1937-01-18
tarnopol ПИШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1934-02-10
tarnop ПИШКІВЦІ КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИЧ 0 1967-01-24

TYBUCHOWCE / ТРИБУХІВЦІ / Trybuchowce pod Buczaczem
tarnopol ТРИБУХІВЦІ trybuchowce pod buczaczem КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1929-01-01

RYDODUBY / РИДОДУБИ miedzy Buczaczem a Czortkowem
tarnopol РИДОДУБИ miedzy buczczem a czortkowem КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 0 1920-10-03
SKORODYNCE / СКОРОДИНЦІ 5 km na n od czortkowa
tarnopol СКОРОДИНЦІ 5 km na n od czortkowa КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN 1940 0 1968-05-29
CZORTKÓW /ЧОРТКІВ / CZORTKOW
tarnopol ЧОРТКІВ CZORTKOW КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1962-03-15

СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА pod Barszczowem 2 km na E na Skale podolska
tarnopol СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА po borszczowem КАРВАЦКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 0 1958-07-09
tarnopol СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1980-06-18
Tarnop СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА 3 km od Barszczowa na Skale Podolska КОРВАЦКАЯ НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 0 1960-02-24

JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ na S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego
tarnopol ЯКИМІВ w 3 tarnopol krzemieniec chmielnicki КАРВАЦКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ 0 1973-03-02


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. Gniazda ZACHODNIO PODOLSKIE (CZERNIOWSKIE)
GŁÓWNE GNIAZDO !!!!!! ( w XVII wieku w rękach tureckich wraz z Chocimiem a w II poł. także Kamieńcem Podolskim))
KLISZKOWCE КЛІШКІВЦІ miedzy Czerniowcami (20 km na SWW) a Chocimiem (10 km na NEE) GŁOWNE GNIAZDO PODOLSKIE
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ФЕДОРОВНА 0 1911-03-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1880 0 1913-10-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЛАТОН ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1880 0 1914-09-15
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 0 1914-07-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Walentyna ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 0 1919-02-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СИДОР ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1920-05-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1928-04-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890 0 1921-10-03
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1890 0 1923-02-25
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 0 1925-09-26
czern КЛІШКІВЦІ kliszkowce 10 km na w od chocimia КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВНА; matka Michałowna 0 1925-09-26
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ; ojciec LEON 1900 0 1926-02-07
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEksY 1900 0 1926-02-04
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1900 0 1928-10-31
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДАНИЛА АНТОНОВИЧ; OJCIEC antoni 1900 0 1929-01-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ; ojciec PANLELEON 1900 0 1928-10-29
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1928-10-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА СЕМЕНОВНА 0 1921-09-12
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АРТЕМОВНА 0 1922-04-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Eudokia ЕВДОКИЯ ФИЛИМОНОВНА 0 1923-11-24
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Eudokia ЕВДОКИЯ ФИЛИМОНОВНА 0 1923-11-24
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1932-11-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ЛЕОНТЬЕВНА 0 1942-08-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 0 1932-07-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ ЯКИМОВНА 0 1935-02-16
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА АЛЕКСЕЕВНА 0 1934-03-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ НИКИТОВНА 0 1936-07-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ОНУФРИЕВНА 0 1943-01-16
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1945-11-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 0 1947-11-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 0 1958-05-15
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА 0 1958-04-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА 0 1959-01-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА АНТОНОВНА 0 1959-08-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА 0 1959-12-17
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1977-10-24
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1957-05-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1957-05-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1961-07-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1946-05-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 0 1909-03-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1961-06-21
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АННА СЕМЕНОВНА 0 1956-01-04
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АННА МАКСИМОВНА 0 1951-04-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АННА АНАТОЛЬЕВНА 0 1977-03-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА АЛЕКСЕЕВНА 0 1934-03-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1930-07-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1940-06-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АКСЕНТЬЕВНА 0 1970-07-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 0 1972-04-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1967-08-13
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА 0 1968-04-17
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ФИЛИППОВНА 0 1976-03-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1974-02-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1976-11-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 0 1958-06-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 0 1988-01-21
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1979-06-29
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1935-07-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АКСЕНТИЙ НАЗАРОВИЧ; ojciec NAZAR 1910 0 1936-02-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1937-10-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ОНИСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1940-02-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАРФОЛАМЕЕВИЧ; ojciec WARFO… 1910 0 1940-05-31
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНТОН ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1943-09-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ; ojciec NIKITA 1920 0 1946-09-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1949-10-10
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1950-08-19
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЛАТОНОВИЧ; ojciec 1914 0 1950-06-19
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ; ojciec KRZYSZTOF 1920 0 1950-02-26
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY ? 0 1951-04-03
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1951-03-26
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1956-11-27
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН СИДОРОВИЧ; ojciec SIDOR ? 0 1952-10-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN ? 0 1953-12-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 0 1953-09-13
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 0 1955-11-29
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 0 1957-02-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF ? 0 1958-03-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АКСЕНТЬЕВИЧ; ojciec AKSENT ? 0 1961-05-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 0 1963-12-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНИСИЕВИЧ 0 1965-04-23
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1968-12-07
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1977-04-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 0 1969-10-25
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 0 1975-08-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 0 1981-08-03
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1973-01-19
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1976-09-27
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1982-05-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 0 1976-05-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1976-10-15
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 0 1982-10-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 0 1978-05-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1978-10-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1978-05-25
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1978-12-04
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 0 1982-11-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1980-12-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 0 1983-09-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН БОРИСОВИЧ 0 1986-06-26

ГРИНЯЧКА/ Griniaczka 20 km na NW od Kliszkiwcy w kier na Borszczów
czern ГРИНЯЧКА 20 km na w od chocimia КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1976-07-26

ЗАРОЖАНИ / Zarozany w polowie pomiedzy Klisziwcami a Władycznem na E
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ОПАНАС АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-22
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-20
czern ЗАРОЖАНИ 2 km na E od KLISZKOWCE КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1928-10-28
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ;ojciec LEON 1928 0 1948-05-22
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1972-06-16
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1976-08-14
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1972-07-16
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1976-08-14
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1971-06-13
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИ66416 1954-05-29
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 0 1958-03-21
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1979-06-21
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 66416 1983-01-13
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1985-07-03
czern ЗАРОЖАНИ Zarozany КАРВАЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ 0 1983-07-07

БІЛІВЦІ 10 km S od Chocimia; na SEE od Kliszkowcy
czern БІЛІВЦІ 10 km S od Chocimia КАРВАЦКАЯ АЛЕНА ДМИТРИЕВНА 0 1983-12-29

ХОТИН / Chocim 10 km na NE od Kliszkiwcy
czern ХОТИН Chocim КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1951-03-26

KAMIENIEC PODOLSKI КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 30 km na NNE od Kliszkowcow – Chocimia
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Anna АННА МИХАЙЛОВНА 0 1931-05-15
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ АНТОНОВНА 0 1938-07-05
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 1971-01-26
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 0 1955-11-19
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 30521 1982-02-27
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1996-03-22
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1983-06-10
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АНТОНОВНА 0 1981-03-27
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 30409 1954-02-05
Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАТСКАЯ АНТОНИНА ФРАНЦОВНА 0 1949-11-06
Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОРВАТОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 21939 1962-07-19
Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Kamieniec Podolski КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1965-01-15
Czer КАМ'ЯНКА 1o km na s OD Czerniowce blisko granicy КОРВАТОВСКАЯ ЮЛИЯ ИОСИФОВНА 0 1984-03-31


МАЛИНЦІ 1 km na SW pod Kliszkiwcami chocimskimi
czern МАЛІЇВЦІ КАРВАЦКАЯ Władysława ВЛАДИСЛАВА ПАВЛОВНА 0 1939-01-01
czern МІЦІВЦІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИОСИФОВНА 0 1930-10-01
czern МАЛИНЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 0 1958-07-11
czern МАЛИНЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-10-19
czern МАЛІЇВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1977-05-22

ШИРІВЦІ / SZYRIWCE m.Kliszowcami a Władycznem
czern ШИРІВЦІ pod kliszowcami КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0 1977-12-12


ВЛАДИЧНА 2 m na E od. Kliszkiwcy
czern tarnop ВЛАДИЧНА 2 km na E od. Kliszkiwcy КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1959-06-05
czern ВЛАДИЧНА КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 1979-02-22

НЕДОБОЇВЦІ / Niedobojwice k. Wladyczna; miedzy Chocimiem a Kliszkowcam
czern НЕДОБОЇВЦІ miedzy Chocimiem a Kliszkowcami КАРВАЦКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ;ojciec Andrezj 1920 0 1947-11-06


NOWOSIELICA / НОВОСЕЛИЦЯ 15 km na S od Kliszkiwcy
czern НОВОСЕЛИЦЯ na S od Kliszkowcy КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 0 1950-08-10

ВАЛЯВА 5 km NW od Czerniowiec
czern lub czerk ВАЛЯВА 5 km NW od Czerniowiec КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1970-11-14

Ulianiowka / УЛЯНІВКА 5 km na N od Kamienica Podolskiego lub 4 innych oblastaiach
Chmiel czernich lub kij УЛЯНІВКА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ТАДЖЕТДИНОВНА 0 1950-05-21

ГЛИНИЦЯ Między Czerniowcami (10 km) a Sniatyniem (20 km) na W
czernio ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА 0 1979-09-15
czernio ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ МАНОЛИЕВНА 0 1961-01-01
czernio ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1930 0 1955-10-08
czern ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1955 0 1979-07-06
Czer ГЛИНИЦЯ 10 km NW od Czerniowce lub Zytomiersdka oblast КАРВАТСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 0 1957-11-16

ВАХНІВЦІ / WACHNIWCY lub 30 km na W od Czerniowcow pod Zaleszczykami lub w chmielnickien 40 km na E od Kamienca Podolskiego i S od Nowej Uszycy
czern lub chmiel ВАХНІВЦІ 20 km na e od chocimia КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 1985-07-08

JACHIDNO ЯГІДНЕ 15 km na S od Czern (lub w 4 innych oblastiach Ukrainy)
czern ЯГІДНЕ 15 km na S od Czern КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1916-10-03

CZERNIOWCE 20 km na SW od Kliszkiwcy, 30 od Chocimia, 40 od Kamieca Podolskiego
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА 1912-08-02
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec JAK 1900 0 1928-04-20
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ ДМИТРИЕВНА1931-01-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН МИРОНОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 21050 1933-05-05
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
Czer ЧЕРНІВЦІ Czerniowce КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА 0 1934-10-25
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 32232 1934-10-20
Czern ЧЕРНІВЦІ CZERNIOWCE КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1938-10-13
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ Orisa ОРИСЯ ИВАНОВНА 0 1940-07-14
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНТОН СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1941-09-27
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА 0 1945-02-14
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА 21056 1943-04-14
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1952-02-07
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 1956-01-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILLICZ 1928 32033 1958-05-29
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 554657 1966-01-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 0 1967-07-27
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1963-11-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 77461 1965-11-29
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1967-09-08
Czer ЧЕРНІВЦІ Czerniowce КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1970-01-18
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВНА 0 1967-10-07
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 0 1963-05-07
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 0 1959-03-25
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1961-08-08
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ПАВЛОВНА 0 1980-03-03
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ СЕМЕНОВНА 30984 1964-07-20
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 0 1983-03-05
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1992-06-14
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1975-08-28
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 0 1977-02-09
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 32033 1983-02-21
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ КИРИЛО ВАЛЕРЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ КИРИЛО ВАСИЛЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 554657 1987-11-15
Czer ЧЕРНІВЦІ КОРВАЦКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1967-03-08


ЧАГОР / CZAHOR pod (dzielnica) Czerniowcami od SE
czern ЧАГОР pod czerniowcami od se КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 0 1956-08-17

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


INFORMACJE HISTORYCZNE z : http://brozbar1.webpark.pl
Tarnopol
Tarnopol, rus. Tarnopil, miasto powiatowe w Galicyi, glówny centr Podola galicyjskiego, pomiedzy 49° 31' a 49° 36' pln. szer. i 43° 14' a 43° 22' wseh. dlg. od F. Na pln. leza Biala i Szlaehcinee, na wseh. Bajkowce i Smykowce, na pld. Berezowiea»Wielka, na zach. Petryków, Zagrobela, Kutkowce i Pro-niatyn; pln.-zach. naroznik dotyka Hlubocz-ka i Czystylowa.
Wzdluz granicy zach. plynie Seret i rozlewa sie na pln.-zach. w staw, 4 kim. dlugi a 500 do 800 mt. szeroki (wzn. 303 mt.), W pln.-wsch. stronie obszaru powstaja strugi plynace na wseh. i wpadajace za obrebem miasta do Hnizdecznej (praw. doplywu Gniezn y). Strugi powstajace w pld.-wsch. czesci plyna na wschód i za obrebem miasta uchodza od praw. brzegu do Gniezny (dopl. Seretu). Na pld.-wsch. od stawu leza zabudowania miejskie C318 mt. wzn.), na pln. od nich przedmiescie Zarudzkie, na pln.-wsch. Zbaraskie, na wseh Smykowskie, na pld. Mi-kulinskie. O 6 kim. na pln.-wsch. lezy osada Czumak Gaj, o 6 kim. na wseh. Chodorówka. Najwznioslejsza (374 mt.) jest srodkowa czesó obszaru. Tor dr. zel. Karola Ludwika wchodzi do miasta od pln. z Bialej, biegnie na pld. przez przedm. Zarudzkie i Zbaraskie, gdzie miesci sie dworzec, nastepnie skreca na pld.-wschód i wchodzi do Smykowiec.
Z miasta wybiegaja goscince do Zborowa, Mikuliniec i Skalatu. Obszar wynosi 9320 mr. 1274 sazni kw. Z tego zostaje pod uprawa 7610 mr. lasy zajmuja 565 mr.s jeziora, stawy i moczary 677 mr., zabudowania i podwórza 169 mr. nieuzytki 297 mr. W r. 1880 bylo 1807 dm. 25,819 mk. (6170 rz.-kat., 6023 gr.-kat., 13,468 izrael., 158 in. wyzn.; 7929 Polaków 6037 Rusinów, 11,799 Niemców [zydów], 38 innej naród.). W 1808 r. bylo 7093 mk., w 1817 r. 10,250. Par. rz.-kat. w miejscu dek. tarnopolski, dyec. lwowska). Parafie ;alozyl w r. 1623 Tomasz Zamoyski, wojew. ujowski. Do par. naleza wsi: Biala, Doma-morycz, Dolzanka, Dyczków, Hluboczek, Iwa-nówka, Kurowce, Kutkowce, Petryków, Pro-niatyn i Zagrobela. Dawny kosciól par. nad stawem zniesiono jeszcze za cesarza Józefa, w skutek porysowania murów (Rkp. Ossol., Nr. 1829). Parafialnym wtedy zostal kosciól podominikanski, Klasztor fundowal tu Józef Potocki, hetman w. kor., w r. 1749 a na utrzymanie zapisal ws Stechnikowce. D. 29 wrzesnia 1820 r. kancelarya nadworna kazala dominikanom odstapic klasztor na rzecz jezuitów. Zakonnicy przeniesli sie wówczas do Zólkwi. Kosciól zbudowany z ciosowego kamienia, w stylu mieszanym, ozdobiony jest zewnatrz rzezbami z piaskowca a wewnatrz freskami pedzla Stanislawa Stroinskiego. Glówna nawa owalna, oddzielona jest od bocznych czterema filarami.
Na jednym, blizej presbiteryum, umieszczony jest pomnik fundatora Potockiego, na drugim kazalnica (Tyg. illustr. z 1868, Nr. 52, podal widok i opis kosciola; ob. tez „Inwentarz kosciola tarnop. od 1711 do 1740", Rkp. Ossol., Nr. 2314). Jezuici utrzymywali w T. przez dlugie lata konwikt, który przed kilkoma laty przeniesiono do Bakowic pod Chyrowem, Do dekanatu tarnopol. naleza parafie; Baworów, Czernelów Mazowiecki, Kaczanówka, Opry-lowce, Plotycz, Skalat, Toki, Zbaraz i kapelanie: Haluszczynce, Lozowa i Tarnoruda. Par. gr.-kat. w miejscu, dek. tarnopolski. Do par. nalezy Zagrobela. Cerkiew par. p. w. Narodz. Chr. P., druga p. w, Podwyz. sw. Krzyza i Uspienia N. M. P. Pierwsza slynie cudownym obrazem M. B., ofiarowanym w r. 1730 przez Bazylego Markiewicza, mieszczanina (S. Baracz: „Cudowne obrazy Matki Najswietszej w Polsce", Lwów, 1891, str. 264). Na przedmiesciu Mikulinieckiera byl niegdys monaster bazylianski. Istnial on juz w XVI w., a wzmianke o nim znajdujemy jeszcze pod r. 1740. Pózniej zniesiony
. Do gr.-kat. dekanatu naleza parafie: Bajkowce, Baworów, Berezowica Wielka, Biala, Borki W., Buc-niów, Chodaczków Maly, Chodaczków W., Czerniechów, Denysów, Dolzanka, Draganów-ka, Hluboczek W., Horodyszcze, Ihrowica, Isypowce, Iwaczów Górny, Kipiaczka, Kup-czynce, Kutkowce, Malaszowce, Mszaniec, Myszkowice, Ostrów, Petryków, Szlaehcinee, Worobijówka i Zarudzie.
Z zakladów naukowych istnieja w T.: wyzsze gimnazyum (od r. 1820, pierwotnie 6-klas., w r. 1831 dodano wydzial filozoficzny pod kierunkiem jezuitów, od r. 1850 8-klas. i pod kierunkiem nauczycieli swieckich); nizsza szkola realna (od r. 1871); szkola 4-klas. zenska polaczona z 4-ro. klas. ludowa; 5-klas. meska szkola ludowa; 2-klas. mieszana szkola ludowa na przedmiesciu Mikulinieckiem i 4-klas. szkola izraelska meska i zenska ludowa, prywatna, z prawem szkól publicznych.
Tarnopol. jest siedziba starostwa, glównego urzedu podatk.., sadu obwód, (na byle obwody: tarnopolski i czortkowski, a obejmujacego, prócz miejsko- delegowanego sadu w T., 14 sadów powiatowych: Borszczów, Budzanów, Czortków, Grzymalów, Husiatyn, Kopyczynce, Mielnica, Mikulince, Nowesiolo, Skalat, Trembowla, Tluste, Zaleszczyki i Zbaraz), sadu powiat, w sprawach dochodów skarb.; powiat, dyrekcyi skarbu (na powiaty: Zbaraz, Tarnopol, Brzezany, Podhajce, Trembowla, Czortków, Husiatyn i Skalat); urzedu ceohown. miar i wag; urzedu poczt.-telegr.; rady powiat. Notaryuszów jest 2, adwokatów (w 1888 r.) 18, lekarzy 12, weterynarz l, akuszerek 18, aptek 3. Znajduje sie kasa oszczednosci (od 1870); fundusz pozyczkowy dla przemyslowców i rekodzielników (od r. 1869).
Szpital powszechny, zalozony w r. 1837 kosztem miasta na 70 do 85 lózek; szpital izrael., zalozony przez gmine izrael. na 40 lózek; zaklad ubogich fundacji Dominika Potockiego, dziedzica T. przed r. 1772, z kapitalem w kwocie 2117 zlr. i gruntem; fundusz ubogich, utworzony w r. 1570, powiekszony w r. 1595 przez Konstantego ks. Ostrogskie-go, wlasciciela miasta, potwierdzony, przez królewicza Jakuba Sobieskiego w r. 1735, dla ubogich gr.-kat. wyznania. Istnieje tu fundusz „Arcyksiezniczki Gizeli", utworzony w 1873 r. przez gmine miejska, w celu wyposazenia ubogiej dziewczyny z T., bez róznicy wyznania, kwota 100 zlr. Czynny stan majatku miejskiego wynosi 1,027,000 zlr., bierny zas 103,066 zlr.
Herb miasta: na niebieskiej tarczy biala lub srebrzysta szesciokatna gwiazda, pod nia srebrzysty pólksiezyc, nad tarcza korona szlachecka z pióropuszem, z obu boków tarczy zielone galazki. W skutek swego polozenia jest T. glównem ogniskiem handlowem dla Galicyi wschodniej i stolica Podola galicyjskiego. Swój poczatek zawdziecza miasto Janowi Tarnowskiemu, kaszt, krakows., hetm. w. kor. Chcac ubezpieczyc Podole od napadów Tatarów i Wolo-szy, postaral sie hetman u Zygmunta I w r. 1540 o przywilej na zalozenie miasta nad Seretem, w ziemi halickiej a pow. trembowel-skim, w miejscu pustem zwanem „Sopilcze" al. „Topilcze". Przywilejem tym uwalnial król osiedlajacych sie w miescie, zwanem Tarnopol, na lat 15 od podatków i wszelkich powinnosci a zarazem mianowal dziedzicznym wójtem Jakuba Budzanowskiego, woj-skiego halickiego, który mial pobierac z nadania królewskiego szósty denar od czynszów, a trzeci od kar sadowych.
Ponawiajac pierwotny przywilej w r. 1548, nadal król miastu prawo magdeburskie, uwolnil je na lat 20 od poborów, ustanowil targi tygodniowe i trzy jarmarki. Jeszcze jednakze miasto sie nie zaludnilo, kiedy w jesieni r. 1544 wpadli Tatarzy. Bohaterskie wysilki Bernarda Pre-twica, Jana Herburta, Aleksandra i Prokopa Sieniawskich, którzy z malemi oddzialami nadwornej milicyi i wloscian wstrzymywali Tatarów, daly czas Tarnowskiemu nadciagnac z rycerstwem od Sandomierza. Pod Tarnopolem uderzyl on na Tatarów i rozproszyl. Dla zabezpieczenia miasta hetman zbudowal warowny zamek i przystapil do obwarowania miasta wedle wymagan ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. W r. 1550 Zygmunt August oswiadcza w nowym przywileju dla miasta: „iz gdy hetman Tarnowski z wielkim nakladem miasto swe dziedziczne obwarowuje, zyczeniem jest naszem, azeby dzielo tem sko-rzej do skutku mógl doprowadzic, dla bez-precznego schronienia ludzi w czasie napadu nieprzyjacielskiego; baczac oraz iz poprowadzony jest przez miasto prostszy i dogodniejszy gosciniec, polecamy przeto, aby furmani i kupcy z sola i innymi towarami, jadacy z Halicza, Kolomyi i Kropca do Krzemienca, jakotez i innych miast Wolynia, tedy przejezdzali, od których dziedzic ma clo pobierac, mieszczan zas uwalniamy w calem panstwie naszem od oplaty cel królewskich, oprócz pogranicznego".
W tymze roku 1550 wydal Jan Tarnowski ciekawy dokument, okreslajacy dokladnie prawa i powinnosci osadników miasta (Dod. do Gaz. Lwów. 1852, Nr. 15,16 i 17). Z tego aktu dowiadujemy sie, iz w miescie nie tylko juz sie zgromadzila znaczna ludnosc, ale z kazdym dniem przybywalo osadników, z powodu bezpiecznego schronienia pod oslona swiezo wzniesionych murów. Mial juz wówczas T. wójta i urzad lawniczy. W przywileju tym stwierdza hetman, iz wójt ze sadem lawniczym maja prawu przewodniczyc, tudziez wszystkie sprawy, tak kryminalne jako i cywilne sadzic moga, oraz one sledzic, rozstrzygac i wyroki tak rozstrzygajace jak i rozjemcze wydawac, z zachowaniem wolnosci odwolywania sie do wyzszych sadów. Radzie zas miejskiej obranej oddany jest zarzad miejski, z wszelka wladza rzadzenia gminem miejskim, wedlug prawa niemieckiego. Powoluje sie tez hetman, iz innem rozporzadzeniem i ustawa przepisany juz jest sposób i porzadek obrony, której w czasie napadu wroga scisle trzymac sie maja. Obecnie zas przykazuje mieszkancom, aby w siedliskach swoich przyzwoicie mieszkali, domostwa, trybem miastowym ozdobne, a nie chaty sielskie mieli, takowe wedle moznosci swojej, ile byc moze najobszerniej, najokaza- dnej dziedzicowi oplaty piwo warzyc, ale nie lej i dla uzytku ludzi zewszad sie gromadzacych najdogodniej stawiali.
Wspomina dalej, iz na mocy danego juz pozwolenia królewskiego przeprowadzony ma byc tedy gosciniec z róznych miasteczek i postanawia pobór oplaty na rzecz miasta od przejezdzajacych. Komuby zas nie stalo funduszu na budowle odpowiednia, temu nakazuje hetman by prze-dal budowlisko i posiadlosc innemu, coby ufny w te warownie i zaloge, pod jej skrzydlem bezpiecznie siedlisko tu swoje chcial ustalic. Nadaje zas mieszczanom zupelna wolnosc domostwa i posiadlosci swoje prze-dawac, obdluzac, zamieniac, drugim ustepowac i na wszelki inny sposób sluszny z rak zbywac. Zydom pozwala w ulicach tylko miec swe domostwa, a nie w rynku.
Dbaly o zaludnienie i rozszerzenie osady, nakazuje wójtowi, ze dla wszystkich, którzy by zajac chcieli place pod budowe domostw, ma takowe wymierzac tymze sposobem i porzadkiem, wedlug którego pierwsze wymierzono, a to wolno im bylo z uszczerbkiem dochodu dziedzica innym w browarach swych robienia piwa dozwalac, tak iz kto wlasnego nie posiadal browaru, ten winien byl, jezeli piwo warzyc chcial, czynic to za oplata w browarze dziedzica.
Wszystkie zas narzedzia i naczynia ku temu potrzebne, dziedzica kosztem sprawione byc mialy. Zboze na robienie slodów tak jak i inne na wlasny uzytek wedlug tejze ugody z mlynów panskich tarnopol-skiego i ze wsi Hloboczka brac mieli; jezeli zas takowe kupowali, placic winni byli od miary pospolicie maca zwanej po groszu drozej nizli na targu. Jezeli zas nabywal kto slód gotowy na targu, winien byl we mlynie dawac odsepnego czyli miarowego od 12 pól-miarków dwie mace. Co do innych powinnosci powszechnych zobowiazal hetman mieszczan odbywac w porze letniej dwa dni robocizny, jeden do zecia zboza na folwarku, a drugi do koszenia siana. Równiez winni byli dawac daniny od pszczól i wieprzów, a to od
nr*>U2.Ug JVUV1C5IV IJ1O1WOLO WY"1**-1**-'"**"! i* LU WOiWCm UAJUiUY VIA USHi\jŁl\Jl. i W iC UL HU VY , Ol l*U VU.
tak, aby domostwa obszerne, gdzie zajazdy kazdego pnia pszczól na sw. Michal po pól- byc maja, wszerz lokci 24, a wzdluz 50 lokci przestrzeni objely. Inne zas domy postanawia hetman, izby mialy szerokosci 18 a dlugosci równie po 50 lokci. Do kazdego domu dodane byly ogrody za miastem, a mianowicie do wiekszych domostw po 40 lokci wszerz, a po 150 wzdluz, do mniejszych po 30 lokci szer. a 50 dlugosci. JNie wolno zas bylo nikomu z mieszczan odprzedac z osobna ogrodu od domostwa, lub tez domostwa od ogrodu, lub tez w jakikolwiek sposób posiadlosc swa dzielic, lecz ktoby takowa chcial sprzedawac lub ustepowac, musial zbyc razem domostwo z ogrodem, czego wójt i radni pilnie przestrzegac mieli.
Co do pól rozkazal hetman wymierzac lany i póllanki tym samym sposobem i taz miara wszerz i wzdluz jak w miasteczku Zalozcach. Gdyby zas który z mieszkanców dom swój i role opuscil i do niego do 8 tygodni nie powrócil, lub nie zdal komu innemu swej posiadlosci, ten utraci swe domostwo wraz z cala posiadloscia, i ani on, ani dzieci jego zadnego juz do tejze wlasnosci roscic nie mogli prawa. Stanowi tez', iz po rozdaniu wszystkich ról, gdy sie czas wolnosci ukonczy, nastepnie placic ma kazdy mieszczanin z domostwa dziedzicowi i jego' nastepcom na sw. Marcina czynszu gr. 6, a komornicy po gr. 3, tudziez z kazdego lanu gr. 12 i osepu z calego lanu dwie pólmiarki owsa a z póllanu pólmiarek miary zaloziec-kiej. Kto w browarze dziedzica piwo warzyl, mial placic od tego po 4 gr., tudziez od slo-downi po 4 gr.
Wolno zas mieszczanom albo wspólnie, albo kazdemu z osobna wystawic wlasny browar i slodownie i w nich bez zatora grosza, a od wieprzów karmionych zoledzia z lasów panskich, kazdego dwudziestego wieprza. Od tych zas, które karmione byly w domu wlasnem zbozem, zadnej nie mieli dawac dziesieciny. Byli nadto obowiazani do naprawy polowy grobli wielkiego stawu, polowy upustu, tartaków i przerwy, która woda podczas spustu stawu wychodzila. Za to otrzymali mieszczanie prawo lowienia ryb sieciami, zwanemi „czerpy", a nadto nadal im hetman prawo zastawic wode ponizej glównego stawu na tej samej rzece, powyzej wierzchowiny stawu baworowskiego i utworzyc sobie sadzawke czyli jeziorko, byle bez szkody mlyna panskiego, a w jeziorku dozwolone bylo lowienie ryb mieszczanom, plebanowi i dziedzicowi. Puszkarzowi zamkowemu obowiazany byl kazdy mieszczanin co kwartal placic po dwa zlote, a komornicy po zlotemu.
Plebanowi gospodarze obrzadku lacinskiego placili od domostwa po groszu, a czynszownicy po pólgroszka mesznego. Skarbowi zas miejskiemu przeznaczyl hetman pobór caly z ratusza i z jatek, dalej od przekupniów i przekupek, oplate od gorzalki i wina, które to oplaty przez urzad miejski pobierane i na uzytek pospolity miasta obracane byc mialy. Z wszystkich tych poborów, danin i grzywien do kasy miejskiej wplywajacych, obowiazani byli radni dokladna zdawac liczbe przed pelnomocnikiem dziedzica, wójtem i gmina cala. Syn hetmana Jan Krzysztof Tarnowski wzmocnil rozpoczete przez ojca warownie. Swiadczy o tem, przywilej dany w r. 1566 przez Zygmunta Augusta.
Poniewaz, wedlug tego aktu, hetman Tarnówski miasto obwarowal, zamek wystawil i uczynil miejsce to najbezpieczniejszem schronieniem dla okolicznych mieszkanców, a syn Krzysztof, kasztelan wojnicki, mury wyzej podniósl i warownie tak umocnil, ze nawet oblezenie nieprzyjaciela wytrzymac sa wstanie, przeto król wywdzieczajac tak znaczne uslugi dziedziców ku dobru i ubezpieczeniu Rzpltej polozone, chcac zarazem podniesc i znaczenie miasta, nadaje mu prawo skladu towarów takie, jakie Lwów posiadal, na wszelkie towary, a mianowicie, na sklad soli z zup ruskich. W tymze przywileju oznaczone sa kary na nieposlusznych temu prawu. Przywilej ten przyczynil sie wielce do podniesienia miasta.
Musieli teraz przez T. przejezdzac wszyscy kupcy od wschodu ciagnacy, i tedy zwrócila sie droga handlu z Wolyniem, Podolem i Kijowem. Kupcy dostarczali okolicy wszelkich towarów, a oplacajac zna czne cla od skladu, zwiekszali dochody miasta, T. stal sie waznem ogniskiem handlu. Wyrazem i pomnikiem tego handlowego znaczenia T. jest duzy, podluzny a niski gmach w srodku rynku, Sklepami zwany, przeznaczony na sklad i sprzedaz towarów. Podwójnym rzedem ida sklepione równego rozmiaru komory, przeznaczone na sklad towarów a pod arkadami obiega je sklepiony kruzganek, pod którego kolumnami sa kramy. Jan Krzysztof byl ostatnim z linii Tarnowskich, zwanej „Amor". Po jego smierci ogromny majatek przeszedl w rece Ostrogskich, gdyz córka hetmana Zofia wyszla za ks. Konstantego z Ostroga. Król Henryk potwierdza w r. 1574 przywileje miasta, nalezacego juz do Janusza, Konstantego, Aleksandra, Elzbiety i Katarzyny, dzieci Zofii z Tarnowskich i Konstantegp Ostrogskich.
W r. 1575 ponioslo miasto kleske od napadu Tatarów, którzy zlupili okolice T. i rozlozyli sie obozem pod miastem. Na obozujacych wpadl niespodzianie Jakub Niezabitowski i z garstka rycerstwa horde do ucieczki zmusil, W kilka dni pózniej glówna horda, chcac pomscic kleske, przyciagnela pod miasto. Niezabitowski cofnal sie do Zbaraza, a zwabiwszy Tatarów w dogodne miejsce pomiedzy Zbarazem a Tarnopolem, na glowe porazil. W r. 1589 wtargneli Tatarzy znowu na Podole i rozlozyli sie glównym koszem pod T., zkad rozpuszczali zagony i dopiero po bitwie pod Baworowem ustapili.
Okolo r. 1636 przeszedl T. w rece Zamoyskich, gdy Tomasz Zamoyski, kanc. w. kor., pojal w malzenstwo Katarzyne Ostrog-ska. Zachowal sie przywilej nadany przez Zamoyskiego i jego malzonke cechowi krawieckiemu w T. Jeszcze hetman Tarnowski wydal temuz, cechowi przywilej zabezpieczajacy go od naduzyc partaezów, wdzierstw obcych, tudziez stwierdzajacy i uprawniajacy rozmaite zwyczaje przyjete w cechu. Gdy pierwotny przywilej podczas pozaru zaginal, wydali Zamoyscy dnia 29 lutego 1636 r., na prosbe cechu, nowy akt, zatwierdzajacy wszystkie prawa nadane w pierwszym przywileju, a to zgodnie z zeznaniem swiadków.
Przywilej ten zabezpiecza cech krawiecki od partaezów, na których grzywny i kary postanawia, oznacza powinnosci i oplaty od nalezacych do cechu, ustanawia sady cechowe, tak zwane braterskie i okresla ich zakres w stosunku do sadów innych. Rzemieslnikom obcym dozwala przywozenia wyrobów i sprzedawania w miescie jedynie podczas jarmarków i to za oplata do cechu miejskiego. I tak tandetnicy i kusnierze przywozacy towar podczas jarmarku, winni byli placic do cechu po szesc groszy. Posiadalo miasto, jak sie z tego aktu okazuje, rodzaj milicyi miejskiej a cechy mialy bron swoja, albowiem rzeczony przywilej stanowi co do cechu krawieckiego: „Maja miec swoje rynsztunki, jako: rusznice, muszkiety i szable, i inne oreze dla wszelakiej obrony miejskiej".
W czasie wojen kozackich Bogdan Chmielnicki stanal w r. 1653 obozem pod T. a kozactwo pladrowalo okolice. W czasie napadu tatarskiego w r. 1667 przebywal w T. z 7 choragwiami Stanislaw Koniecpolski, ststa dolinski. Napadniety przez Tatarów, odparl ich i zniewolil do odwrotu. Ostatni raz goscili tu Tatarzy w r. 1694. W czasie wojny pólnocnej T. zajely wojska ruskie. Okupacya powtórzyla sie znowu po smierci Augusta II. W czasie konfederacyi barskiej, goscili tu naprzemia-ny konfederaci, wojsko koronne lub ruskie. Taki stan trwal przez lat kilka, a miasto znacznie przez to ucierpialo.
W roku 1770 wyludnila miasto zaraza morowa. Po rozbiorze Rzpltej przeszlo Podole pod panowanie Austryi.
W r. 1809 odstapiono Rossyi czesc Podola, a mianowicie obwody: tarnopolski i czortkowski, która to czesc zostawala pod nazwa „oblasti tarnopolskiej" az do r. 1815, t. j. do kongresu wiedenskiego w posiadaniu Rossyi. Administracya tej prowincyi byla powierzona senatorowi Theil9'owi, który rezydowal w T. Male i nieludne miasteczko zaczelo od 1815 r. wznosic sie stopniowo. W r. 1832 zniszczyl je pozar, ale ta kleska nie powstrzymala wzrostu miasta, majacego w skutek swego polozenia warunki pomyslnego rozwoju. Wlascicieli zmienial T. kilkakrotnie. Marya Kazimiera d'Arquien, wdowa po Janie Zamoyskim, wniosla go do rodziny Sobieskich po dlugim sporze z Koniecpolskimi, który w r. 1690 zostal w trybunale lubelskim na jej korzysc rozstrzygniety.
Królewicz Jakub byl ostatnim dziedzicem T. imienia Sobieskieh. Po nim przeszlo miasto w rece Potockich, potem Korytowskieh a nareszcie Tadeusza Turkulla, od którego odkupilo sie na wolnosc.
Józef Potocki, hetman w. kor. i woj. kijowski, objawszy T. prawem dziedzicznein uporzadkowal prawa zydów przywilejem datowanym ze Stanislawowa d. 23 lipca 1740 a nastepnie zatwierdzonym pod d. 13 kwietnia 1752 r. w Zbarazu (Dod. do Gazety Lwów,, 1854, Nr. 51).
Tym przywilejem nadal Potocki kahalowi i osiadlym tu izraelitom te same prawa, jakie posiadali zydzi stanislawowscy. Nabozenstwo owe mieli odprawiac w synagodze juz dawniej wystawionej. Cztery domy przy synagodze uwolnil Potocki od oplat i stacyi wojskowych, mianowicie: dom rabinów, kantorów, szkolników i szpital z laznia. Okopisko w miejscu gdzie sie dotad znajdowalo, od przedmiescia Mikulinieckiego, i nadal miec mogli. Pogrzeby odbywac mogli takze w swieta katolickie, byle wynosili umarlych bez ogloszenia i jako najniezna-czniej. Tymze przywilejem otrzymali wolnosc szynkowania wszelkich likworów, miara sprawiedliwa zamkowa, za oplata czopowego dziedzicowi. Wolno im bylo budowac domy, winnice i browary w miejscach ku temu przez zwierzchnosc zamkowa wyznaczonych, prowadzic handel róznemi towarami, zlotem, srebrem, blawatami, suknami, futrami, safianami, skórami (bez uszczerbku prawa szewcom nadanego) i innemi towarami pomniejszemi. Wolno im tez bylo oddawac sie wszelkim rzemioslom i wyroby swe sprzedawac na równi z rzemieslnikami chrzescijanskimi, z warunkiem zapisania sie do cechu rzemiosla swego i oplaty wkladek cechowych; oprócz tego winni byli porówno z rzemieslnikami chrzescijanskimi dawac na wosk i inne powinnosci przy procesyach i innych nabozenstwach.
Zarazem przywilej ten stanowi, ze gdy na rzeczonych procesyach i nabozenstwach obecni byc nie moga, tedy za kazdy raz coby chrzescianiu dal, gdyby omieszkal tej powinnosci, za wine, wiec zyd do cechu to placic ma. Od tych wszystkich wkladek i oplat cechowych wolno sie bylo zydom krawcom jednorazowa roczna ugoda do cechu oplacic. Bzeznicy zydowscy naznaczona dla siebie mieli polowe jatek miejskich, w której, tak jak w drugiej polowie chrzescianie, mieso sprzedawac mogli, za co kazdy rzeznik od rzemiosla i stolu dwa kamienie loju do zamku na potrzebe dziedzica dawac byl obowiazany. Domy swe zydzi zydom wolno sprzedawac mogli; w razie zas o-gnia mieli nakazane sobie zydzi ratowac domy tak zydowskie jak i chrzescijanskie, zarówno jak chrzescianie w czasie pozaru ratowac bez róznicy domy tak zydowskie jak swoje byli obowiazani. Zreszta wolni byli zydzi od wszelkich powinnosci dla dziedzica, jedynie tylko szarwark do naprawy grobli wraz z mieszczanami chrzescianami dawac mieli, tudziez dziesiecine pszczelna, jezeli który pasieke posiadal. A od gruntów ornych i siano-zeci, którzy takowe mieli, oplacali nalezytosc do zamku taka sama, jaka dawali mieszczanie zbarascy.
Podatki miejskie, powinnosci zwyczajne i nadzwyczajne, tudziez warty nocne obowiazani byli zydzi z innymi mieszczanami dawac na polo we. Kazdy zyd posiadajacy dom, placil czynszu od domu w rynku rocznie po zl. 18, domu w ulicy zl. 10, od zatylnego po zl. 4 gr. 15. Komornicy placili po l zl. 15 gr. do zamku na sw. Marcin. Sady w sprawach miedzy soba, a nie z chrzescianami,' mieli wlasne; lecz winy z dekretów tychze sadów wypadle, do zamku oplacane byc musialy. A jezeli chrzescianin pozywal zyda, wówczas nie do sadu miejskiego, lecz do namiestnika dziedzica pozywac go musial, a jezeli strona która dekretem wydanym przez namiestnika nie byla zadowolona, natenczas a-pelacya szla do samego dziedzica. Jezeli zas zyd pozywal chrzescianina, sprawa odbywala sie przed wójtem albo urzedem miejskim, a apelacya byla do dziedzica, albo namiestnika.
Zyd nie mógl byc wieziony, tylko przez warte zamkowa; jezeli kryminal popelnil, mial byc sekwestrowany. Sklepów i kramów przy domach miec nie wolno im bylo, lecz tylko w rynku. W jarmarki i w dni targowe wykladac towary swe i przedawac mogli, wyjawszy swiat,Bozego Narodzenia, Wielkiejnocy, w Zielone Swieta i na Boze Cialo. W inne zas dni swiateczne wolno im bylo po nabozenstwie kramy otwierac. Od tych sklepów, kramów i kramnic oplacac winni byli czynsz na sw. Marcin taki, jak zydzi brodzcy. Przekupki na podsieniach siedzace powinny sie byly co kwartal na inna pierzeje domów z towarami swemi przenosic. Na poczatku XIX w. mieli tu zydzi swoja drukarnie, która w r. 1820 przeniesiono do Kazimierza pod Krakowem. Spadkobiercy Antoniego Potockiego. ststy kolomyjskiego, wyrobili w r. 1724 u Augusta II przywilej na jeden- jeszcze doroczny jarmark na sw. Anne d. 26 lipca. Glosny ten na okolice jarmark na konie, sprowadza z dalszych stron liczna ludnosc i trwa przez caly tydzien.
Z zabytków przeszlosci zasluguje na uwage zamek. Polozony nad rozleglym stawem, zachowal prawie ,w zupelnosci dawne swe ksztalty. Jestto budynek rozlegly, kilkopietrowy, z wiezami po obu stronach, rózniacy sie od zwyklych zamków odrebna struktura, ma bowiem ksztalt warowni, które Wlosi „casaforte" zowia. Z murów zamkowych pozostaly dwa slupy z ciosowego kamienia, tworzace niegdys glówna brame. Przez srodek kazdego wiedzie mala furtka na dziedziniec zamkowy. Na slupach znac jeszcze wykute herby Potockich. Pod zamkiem maja sie rozciagac loehy murowane, znacznej dlugosci. Zamek ten odstapilo miasto rzadowi, który go przeznaczyl na koszary.
Z Tarnopola pochodzil znany ze swych czynów wojennych i stosunków z Maryna, Mniszchówna, Iwan Earucki. Wziety malym chlopcem w jasyr przez Tatarów, uciekl od nich do kozaków donskich; zostal ich ataraa-nem. Przebywal tez tu Lukasz z Tarnopola, autor biblii ostrogskiej (Naukowyj Sbornyk, Lwów, 1865, str. 234). Werdum, podrózujacy po Polsce w r. 1670 do 1672, pisze o T.: „Miasto lezy u stoku spadzistego pagórka, Z trzech stron otacza je wielkie jezioro i szerokie moczary. Czwarta strona jest obwarowana, ma dosc szeroka fose z wykladanym walem i dwiema grubemi wiezami na rogach, jako i jedna w srodku, która jest zarazem brama. Zamek wznosi sie na pln.-zach. od miasta, w srodku jeziora, ma wielkie, ciezkie zabudowanie z kamienia, wloskim sposobem,, którego mury i wieze na zachodzie i poludniu bronia takze zamku tam, gdzie sie jezioro ciagnie naokolo.
Ku miastu znajduje sie waska, sucha fosa, z walem z ziemi i palisadami, Papisci maja tu wielki kamienny kosciól w miescie, Rusini trzy, a zydzi, których tu tak duzo, ze zajmuja osobna i to najlepsza dzielnice miasta, mieli tu tak piekna z kamienia zbudowana bóznice, ze takiej nigdzie indziej w Polsce nie widzialem. Na wschodzie miasta, po prawej rece od wchodu, lezy takze duze przedmiescie, w którem znajduje sie ko sciól papieski" (Liske, Cudz. w Polsce, 'str, 159). Zródla: „Tarnopol" (miasto i obwód) w czasop, „Miscellen" (Lemberg, 1823, Nr. 32); opis T. w „Rozmaitosciach" (Lwów, 1831, str. 29); „Album dla pogorzelców" (Lwów, 1844); „Kalendarz stanislawowski" z r. 1848; „O tarnopilskieh cerkwach i sarnim Tarnopoli" Zoria Lalycka (1852, Nr. 82 i 83); „Tarnopol" w „Przyjacielu domowym" (Lwów, 1861, Nr. 9, z dwiema rycinami, widok miasta rozlozonego nad stawem zamek); „Glówniejsze miasta w Galicyi" (Dodatek do Gaz, Lwów., 1868, Nr. 48 do 52); „Wyniki piecioletnich {od 1881 do 1886} zapisków anemograf. w T." przez W. Satkego (w czasopismie Kosmos, Lwów, 1887, str. 128 178 i 193). Widok miasta od strony Zagro-beli, a mianowicie zamek i cerkiew, znajduje sie w zbiorze rycin Pawlikowskiego (Nr 4940). W zbiorze Wiktora hr. Baworowskie-go znajduja sie „Akta lawnicze tarnopolskie z lat 1738 do 1748". Podal o nich blizsza wiadomosc Aleks. hr. Stadnioki w art. „Mate-ryaly do hiatoryi miast galicyjskich" (Dod do Gaz. Lwów., 1856, Nr, 30). „Prawo nadane
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// ..wschodnio podolskie

Postprzez akarw » 05.06.2014

H. Gniazda WSCHODNIO PODOLSKIE / CHMIELNICKIE ( za Zbruczem na linii Skała Podolska-Chocim)

H. 1. Rejon Kamienca Podolskiego (od strony gniazda Kliszkiwcy w zachodnopodolskiej strefie za ZBRUCZEM na odcinku Skała Podolska-Chocim))

KAMIENIEC PODOLSKI КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 30 km na NNE od Kliszkiwcow – Chocimia
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Anna АННА МИХАЙЛОВНА 0 1931-05-15
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ АНТОНОВНА 0 1938-07-05
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 1971-01-26
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 0 1955-11-19
Chmiel czer czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 30521 1982-02-27
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1996-03-22
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1983-06-10
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АНТОНОВНА 0 1981-03-27
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 30409 1954-02-05
Chmiel v Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАТСКАЯ АНТОНИНА ФРАНЦОВНА 0 1949-11-06
Chmiel v Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОРВАТОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 21939 1962-07-19
Chmiel v Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Kamieniec Podolski КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1965-01-15
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1900 32409 1930-02-23
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1956-02-12
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 30409 1986-02-18
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1989-08-15
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 29463 1966-04-17
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1964-08-21
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 0 1977-01-20
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ 0 1959-06-16
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПЕТР БОРИСОВИЧ 0 1963-06-29
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 30409 1958-09-25
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 0 1985-06-21
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1980-07-26
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 73695 1990-07-06

БОРИШКІВЦІ pod Kamiencem Podolskim 4 km na NE lub 10 km na NW od Chocimia w tarnopolskim
Chmielnicka lub tarnop БОРИШКІВЦІ pod kamiencem podolskim КАРВАЦКИЙ ОЛИМПИЙ / OLIMP ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1930 0 1944-01-12


ДОВЖОК pod Kamiencem Podolskim W przredmiescie lub 2 km od Wladyczna na S od Kliszkiwic
chmiel ДОВЖОК pod kamiencem podolskim КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN1910 0 1940-04-14

АБРИКОСІВКА 10 km na NE od Kamienca Podolskiego
Chmiel АБРИКОСІВКА / Abrykosiwka КАРВАЦКИЙ ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISLAW 1929 0 1964-03-12
Chmiel АБРИКОСІВКА КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1900 0 1923-05-28
Chmiel АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajewic
КАРВАЦКИЙ ЕВСТАФИЙ ИГНАТЬЕВИЧ; ojciec IGNACY 1900 0 1929-02-01


ПИЖІВКА 30 km na E od Kamienca Podolskiego iS od Nowej Uszycy
chmiel ПИЖІВКА na e od kamienca podolskiego КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1945 0 1971-02-15

ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , 30 km na E od Kam. Pod.; 20 km na SE od Dunajowic ; na S od Nowej Uszwicy t
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1920 0 1944-07-08
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ САФРОН НИКИФОРОВИЧ; ojciec NIKIFOR 1890 0 1926-03-23
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1930-05-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1931-05-14
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1936-11-27
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1938-02-12
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1938 0 1977-03-15
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1939-06-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1942-04-15
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1943-06-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1944-08-08
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1947-11-20
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФИЛИППОВИЧ; ojciec FILIP 1939 0 1959-04-10
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1963-10-22
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1968-03-21
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1951-03-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1960-06-21
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1972-11-12
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ ; ojciec JAN 1939 0 1972-01-08
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1951 0 1973-05-31
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1977-08-15
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec Jan 1839 0 1977-01-20
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1947 0 1977-04-28
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR1947 0 1977-04-28
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1980-03-19

ВАХНІВЦІ / WACHNIWCY lub 30 km na W od Czerniowcow pod Zaleszczykami lub w chmielnickien 40 km na E od Kamienca Podolskiego i S od Nowej Uszycy
czern lub chmiel ВАХНІВЦІ 20 km na E od chocimia КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 1985-07-08

КЕЛЬМЕНЦІ / KIELMIENICE i 20 km na E od Chocimia przy samej granicy, na S od kamienca Podolskiego
Czerniowce lub chmiel КЕЛЬМЕНЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1920 0 1937-11-21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 2. Rejon Dunajowic

Gniazda rozlokowane głównie między Barem na północy, Nowa Uszycą, Kuryłowcami, Mohylewem Podolskim


ГОРОДИЩЕ 20 km NW od Winnicy ; pod Lutyniem w kier na Chmielnicki
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ БОРИС ЯЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 19301930 0 1956-02-12
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;ojciec BORYS 1956 0 1977-10-25
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1956 20036 1984-02-09
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 1930 0 1961-01-02
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1982-06-05
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1984-02-07
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1930-05-08
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА 0 1962-01-18
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 0 1985-09-11


СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА 20 km na SW od BARU NA DUNAJOWICE;na E od Dunajowic 20 km; m. Barem NE a Nowa Uszyca SE
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКИП АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1900 0 1928-06-19
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКОПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ALEKSY 1900 0 1928-06-19
winnicka СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1924-11-21 /
winnica СЛОБОДА-ЯЛТУШКІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВНА 0 1934-07-27

ГОЛУБІВКА pod Barem 5 km na S
winnica ГОЛУБІВКА pod Barem КАРВАЦКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1936-11-11

БАХТИНОК / BACHTINOK 20 km na SSW od Baru
Winnica БАХТИНОК КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1933-02/lub 08 -02

БАР / BAR miedzy Chmielnickim a Winnica
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1947-01-22
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1947 0 1978-03-10
winnica БАР КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1931-07-12

ЯЛТУШКІВ / Jałtuszki 30 km na E od Dunajowic pod Barem
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1915 0 1937-02-28
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1959-11-30

ОБУХІВ / Obuchiw 25 km na S od Baru na mohylew podolski ; 20 km na E od Murowanych Kurylowcow
winnica ОБУХІВ 25 knm na s od baru na mohylew podolski КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1915 0 1939-02-09

МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ / Murowane Kuiryłowce w polowie miedzy Barem a Mohylewem podolskim NEE od Nowej Uszycy
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-08-03
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 0 1969-11-27
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 0 1977-01-17
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1965-11-24


ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy
winnica ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; 0 1965-10-20

WINNICA ВІННИЦЯ 100 km na E od Chmiel
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1915 0 1937-02-19
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1937 0 1967-01-21
Winnica ВІННИЦЯ KАРВАЦКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1930 ? 41235 1952-07-28
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920 0 1944-08-16
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ WINNICA КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЕНИДОВИЧ; ojciec LEONID 1950 ? 0 1978-11-11
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 448888 1937-09-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА 0 1950-03-28

БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy
winnica БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АПОЛЛИНАРИЕВНА 0 1910-01-12ЗВЕДЕНІВКА Zwedenowka 40 km na S od Winnicy w kier Mohylewa Podolskiego
Winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1935 0; 1963-09-30

winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1985-08-09

ЗНАМЕНІВКА 30 km na E od Dnajowic 10 km na E od Uszycy
Winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ; ojciec TIMOFIEJ 1910 z Chmielnickiego 0 1942-05-09
winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1946-10-15

КОМСОМОЛЬСЬКЕ 20 km na S od Berdyczewa w polowie pomiędzy Zytomierzem a Winnicą
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1945-02-25
winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1952-03-25
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1945 0 1976-09-22


НЕМІЯ pod samym Mohylewem Podolskim. 50 km SE od Nowej Uszycy i 30km na od Murowanych Kurylowce ; 100 km na E od Kamienca Podolskiego i Dunajowic
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1912 0 1944-08-29
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1944 0 1968-02-05
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1968 0 1992-05-12
Winnicka НЕМІЯ КОРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1948-08-28

ТЕРНІВКА k. Uman 100 km na SE od Winnicy; 50 km na NW od Pierwomajska i NE od Tulczyna
winnica ТЕРНІВКА k. uman КАРВАЦКИЙ АНТОН ЙОСИФОВИЧ 0 1970-08-01


АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajowic
Chmiel АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajewic
КАРВАЦКИЙ ЕВСТАФИЙ ИГНАТЬЕВИЧ; ojciec IGNACY 1900 0 1929-02-01
АБРИКОСІВКА 10 km na NE od Kamienca Podolskiego
Chmiel АБРИКОСІВКА / Abrykosiwka КАРВАЦКИЙ ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISLAW 1929 0 1964-03-12
Chmiel АБРИКОСІВКА КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1900 0 1923-05-28


DUNAJOWCY STARE GNIAZDO KAMIENIECKIE

UWAGA : ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCY sa dwie :
- na 20 km NNE od Kamienca Podolskiego ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCY
przy szosie na Płoskirów / Chmielnicki
- 20 km na N od tych sa drugie ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCE

ДУНАЇВЦІ / DUNAJEWICE lub DUNAJOWCY 20 km na NE od Kamienca Podolskiego' 20 km na SE od GRÓDKA
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1900 0 1929-06-21
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1929 0 1957-04-22
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1912 0 1942-02-10
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ АДАМ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1910 0 1940-05-15
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ЛЮДВИГОВИЧ; ojciec LUDWIK 1920 0 1959-01-17
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ЛЕОНИДОВИЧ; ojciec LEOIND 1959 0 1981-04-19
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ; ojciec LUDWIK 1920 23733 1944-09-26
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ;ojciec WLADYSŁĄW 1940 0 1970-04-23
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ; ojciec WACAŁW 1920 0 1951-02-16
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1910 0 1939-04-21
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1940 0 1967-11-21
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1939 lub 1967 0 1983-05-03


УДРІЇВЦІ / UDRIWICE pomiedzy Dunajowcami a Jarmolincem na N 15 km
chmiel УДРІЇВЦІ КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1900 0 1929-12-25

БАЛКИ 2o km na E od Dunajowic pod samym Barem ub winnckie, zaporoskie, iwanofranlkowskie, rownenskie
Chmiel ? БАЛКИ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1954-06-02
chmiel ? БАЛКИ 2o km na e od dunajewic КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1954 0 1986-12-02
chmiel ? БАЛКИ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1954 0 1980-05-01

СОЛОБКІВЦІ / Sołodkowice lub Sołobkówce pod Jarmolincem ;10 km na N od Dunajowic (DUNAJOWCY)
chmiel СОЛОБКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1940 0 1969-02-13
chmiel СОЛОБКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ФРАНЦОВИЧ ojciec FRANCISZEK 1940 0 1975-10-07
chmiel СОЛОБКІВЦІ 10 km na n od dunajewic КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1940 0 1970-03-15
chmiel dunaj СОЛОБКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФРАНЦ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1900 29451 1944-03-28


NOWA USZYCA / НОВА УШИЦЯ 10 km E od Dunajowic
chmiel НОВА УШИЦЯ 10 km E od Dunajowic КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ИОСИФОВНА 0 1959-01-09
chmiel НОВА УШИЦЯ Nowa Uszyca КАРВАЦКАЯ Pelagia ПЕЛАГЕЯ КАРЛОВНА 0 1922-04-25

СПРИСІВКА 10 KM NA NE OD DUNAJOWIC w kier i Nowej Uszycy
chmiel СПРИСІВКА 10 KM NA NE OD DUNAJOWIC КАРВАЦКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1940 0 1970-08-12

Huli ГУЛІ / GULI NW od Nowej Uszycy
Chmiel ГУЛІ КАРВАЦКИЙ ПРОКОПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSAY 1900 0 1928-06-19
Chmiel ГУЛІ 30 km na e od krzemienca КАРВАЦКИЙ ПРОКИП / АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSAY 1900 0 1928-06-19
Chmiel ГУЛІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ 0 1940-03-24

СТРІХІВЦІ 15 km na N od Dunajowic
chmiel СТРІХІВЦІ 15 km na n od dunajowic КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНИЕВИЧ; ojciec EUGENIUSZ 1930 0 1958-12-16

ХАРИТОНІВКА 5 km na n od Dunajowic
chmiel ХАРИТОНІВКА 5 km na n od dunajowic КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec Anatol 1945 0 1968-04-04

МАЛІЇВЦІ / MALIJOWCE 10 km od Dunajowic NNE ( w prawo od szosy)
Chmiel МАЛІЇВЦІ 10 km od Dunajewic N NE КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1929 z Dunajewic 0 1970-08-12

СЛОБІДКА-МАЛІЄВЕЦЬКА na NE od Dunajowic zaraz za МАЛІЇВЦІ
chmiel dunaj СЛОБІДКА-МАЛІЄВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ Aleksjejewicz; ojciec BORYS 1929 Dunajewice 0 1968-06-11

МІЦІВЦІ / Miciwicze na N od Dunajowic ( na szosie)
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЛАТОН ДЕНИСОВИЧ 0 1914-09-15
Chmielnicka ЛОШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ДЕНИСОВИЧ 0 1928-07-01
chmiel УДРІЇВЦІ КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1900 1929-12-25
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФРАНЦ ДЕНИСОВИЧ 0 1930-06-20
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANC 1930 0 1966-03-20
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANC 1930 0 1960-02-27
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANC 1930 0 1960-02-27
Chmiel czer МІЦІВЦІ na N od Dunajowiec КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0 1971-01-01

ЛОШКІВЦІ miedzy Dunajowicami a Gorodokiem
Chmielnicka ЛОШКІВЦІ miedzy dunajewicami a gorodokiem КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1900 0 1928-07-01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 3. Rejon Gródka

STARE GNIAZDO
МУДРИГОЛОВИ / MURDE GOŁOWY 4 km na SE od Gródka
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЛЮДВИКОВИЧ; ojciec LUDWIK 1880 0 1914-02-07
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ; ojciec FILIP 1890 0 1918-07-01
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ИВАН АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1900 0 1925-12-22
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ Blekitne Glow КАРВАЦКИЙ ИВАН АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1900 0 1929-12-18
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1900 0 1928-07-01
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEl 1932 0 1968-03-12
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1940 0 1940-07-06
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec 1920 0 1936-10-02
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 95622 1965-04-23
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISLAW 1929 0 1948-06-07
chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1948 0 1978-09-05
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ЮЛИАН JULIAn МИХАЙЛОВИЧ 0 1937-11-19
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 0 1970-10-23
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1976-09-14
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 0 1970-05-14
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1940-07-18
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ АНТОН СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1920 0 1946-02-16
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ АНТОН СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1920 0 1946-02-07
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1920 0 1944-01-25
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1944 0 1970-04-22
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ АНТОН ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1944 0 1970-08-07

ОСТАПКІВЦІ / Ostapkiwicze 15 km na N od Gorodoka w Chmielnickiem na Wołczysk
IwFr lub Chmiel ОСТАПКІВЦІ 15 km na N od Gorodoka КАРВАЦКИЙ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ; ojciec KSENOFONTY 1910 0 1939-02-05
Chmiel ОСТАПКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1940 0 1966-10-04

WARIWCY ВАРІВЦІ Wariwcy ; zaraz obok Ostapkiwicz 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНАНИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1880 0 1919-05-18
chmiel ВАРІВЦІ 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego КАРВАЦКИЙ ИВАН ЗАХАРОВИЧ; ojciec ZACHAR 1900 0 1922-04-07
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910 0 1930-03-08
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1922 0 1951-05-12
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1955-12-10
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 19? 0 1976-06-07

ВЕСЕЛЕЦЬ / Wiesielec 10 km nw od Gorodoka zaraz obok warwicy i ostapkiwic
chmiel ВЕСЕЛЕЦЬ 10 kim nw od gorodoka КАРВАЦКИЙ АНАНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1900 0 1932-01-20

GRODEK ? / ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki??? / płoskirowski

lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890 0 1922-09-10
Chmiel ГОРОДОК Chmielnicki lub Lwowski КАРВАТСКАЯ РОЗАЛИЯ ДЕМЬЯНОВНА 0 1928-01-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ; ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910 0 1939-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ;ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910 0 1940-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920 0 1946-10-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920 0 1946-12-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1910 0 1932-09-17
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1910 0 1941-07-22
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, ojciec WITALIJ 1941 0 1967-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1941-04-04
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1955-10-03
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ФРАНЦОВИЧ 92252 1944-08-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1962-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1973-11-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЮДВИКОВИЧ; ojciec LUDWIK 1912 21245 1942-05-18
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁĄW 1920 0 1948-10-27
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1925 0 1952-02-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1959-01-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-07-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1978-04-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 32964 1983-08-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1970-08-13
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1980-12-24
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1939-01-12
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВАДИМ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISŁAW 1939 0 1982-03-20
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮВЕНАРОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1960 ? 0 1986-03-26

ЧОРНИВОДИ pod Gorodokiem Czarna woda 2 km na SE od Gorodoka
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ АДАМ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1910 0 1937-06-20
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1900 0 1927-03-05
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISLAW 1927 0 1963-12-20
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1900 0 1932-05-07
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1932 syn 1956-02-24
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИКРОЛАЕВИЧ; ojciec MIROSŁAW 1975 wnuk 1983-09-12
chmiel ЧОРНИВОДИ pod gorodokiem КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1975 wnuk 1983-09-12


Balakiry БАЛАКИРИ pod Gorodokiem chmielnickim 7 km na E w kier Jarmolinca
Chmiel БЕДРИКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1915 0 1943-03-12
chmiel БАЛАКИРИ pod gorodokiem chmielnickim КАРВАЦКИЙ АНТОН ЮЗЕФОВИЧ; ojciec JOZEF 1945 0 1971-06-01

ЯСЕНІВКА 10 km na E od Gorodoka przed Jarmolincami
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ АНТОН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1890 0 1922-08-23
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ МЕЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1890 0 1931-01-06
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1951-08-13
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1949-01-03
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1948-12-01
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1961-01-28
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 50 0 1972-07-02
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 50 0 1977-09-28
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1950 0 1980-02-05


ЯРМОЛИНЦІ / JARMOLICE 1o km na E od Gorodoka, na S od Chmielnickiego
Chmiel ЯРМОЛИНЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1900 0 1927-04-26
chmiel ЯРМОЛИНЦІ 1o km na e od gorodoka КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1947-02-26
chmiel ЯРМОЛИНЦІ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1950 22057 1979-10-01
chmiel ЯРМОЛИНЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1940 0 1966-10-31

БЕДРИКІВЦІ 2 km na N od Gorodoka
Chmiel (lub Tarnop) БЕДРИКІВЦІ 2km na N od Gorodoka КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1970-03-30

ЖИЩИНЦІ 2 km na E od Gorodoka w kier na Jarmolince
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1880 0 1916-07-01
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 0 1941-02-15
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1941 0 1975-01-08
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-03
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1976-07-04
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1975-03-09
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ 0 1966-10-31
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 0 1959-08-28
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ЮВЕНАРОВИЧ 0 1967-07-15
ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1984-09-06

МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ 10 km na SE od Gorodoka
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1920 0 1938-02-10
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec Franciszek 1910 0 1938-11-10
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1906 0 1936-11-17
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1920 0 1947-07-31
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1920 0 1947-08-25
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930 0 1960-06-05

САТАНІВ/ SATANÓW 30 km na N od Gorodoka
chmiel САТАНІВ / SATANÓW КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec wladymir 1930 0 1963-04-12
chmiel САТАНІВ 30 km na n od gorodoka КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1925 0 1952-02-13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 4. REJON PŁOSKIROWSKI / CHMIELNICKI

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / d. PŁOSKIRÓW
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1900 0 1928-03-17
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СТАХ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1937-09-03
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СТАХОВИЧ; ojciec STACH 1937 0 1965-10-04
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ; ojciec TIMOFIEJ 1910 0 1942-06-17
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1955-11-12
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 27978 1969-11-29
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНАНЕВИЧ; ojciec ANAJEW 1920 0 1949-03-06
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНАНЬЕВИЧ;ojciec ANAJEW 1920 0 1966-06-19
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WlADYMIR 1940 0 1968-11-21
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 0 1967-01-18
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 0 1962-05-15
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1950 0 1979-07-07
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1947-08-23
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1930 0 1957-09-25
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1925 27978 1951-05-21
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1925 0 1952-11-16
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1930 0 1964-05-29
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1930 0 1964-05-24
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АДАМОВИЧ; ojciec ADAM 1930, lub z Dunajowic 1940, Czarnej Wody 1936 0 1960-11-18
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1960 0 1985-04-06
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1930 0 1962-05-15
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WŁADYMIR 1950 550451 1973-09-15
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WŁADYMIR 1950 0 1979-07-18
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WŁADYMIR 1950 0 1977-12-08
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MCHAL 1950 22050 1979-10-01
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1950 0 1977-09-28
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ; ojciec JOZEF 1940 0 1970-04-22
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1930 0 1956-06-12
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ БОЛЕСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1930 0 1962-01-01


БРИКУЛЯ Brikulia chmielnicka 100 km na N od Chmielnickiego 12 km na NNE od Antonina
chmiel БРИКУЛЯ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1900 0 1928-05-12
chmiel БРИКУЛЯ Brikulia chmielnicka 100 km na N od Chmielnickiego КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 0 1928-01-12

Antoniny / АНТОНІНИ 30 km na N od Chmielnickiego , w polowie miedzy Starokonstantynowe a Teofipolem na W
Chmiel АНТОНІНИ 30 km na N od Chmielnickiego КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1945 0 1971-01-07

КРЕМЕНЧУК pod Starokonstantynowe 40 km na N od Chmielnickiego zaraz obok Antoniny
chmiel КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1955-11-18
chmiel КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1949-01-03

БУЦНЕВЕ/ BUCNEWIE letyczewskie 40 km na E w połowie miedzy CHMIELNICKIM a Winnica, 20 km na SE nad BAREM
chmiel БУЦНЕВЕ w połowie miezdy CHMIELNICKIM a BAREM n aSE КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1900 z Nowotroicka ? 0 1936-10-02
chmiel БУЦНЕВЕ КАРВАЦКИЙ КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1900 0 1930-02-03
chmiel БУЦНЕВЕ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ КАЗИМИРОВИЧ; ojciec KAZIMIERZ 1930 0 1971-10-18
chmiel БУЦНЕВЕ Bucnewie КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1936 0 1972-06-22

ШЕПЕТІВКА pod slawuta 60 km na n od chmielnickiego Szepetówka - miasto na Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie chmielnickim;
chmiel ШЕПЕТІВКА КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1916 0 1946-05-09
chmiel ШЕПЕТІВКА КАРВАЦКИЙ ГЕННАДИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojcec BRONISŁAW 1946 0 1970-01-19
chmiel ШЕПЕТІВКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojcec BRONISŁAW 1946 57688 1980-08-16

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
w kierunku Krzemienca pojedyncze gniazda::

KRZEMIENIEC / КРЕМЕНЕЦЬ / Krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec)
tarnopol КРЕМЕНЕЦЬ/ krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec) КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSAANDER 1930 0 1960-05-05

МІЖГІР'Я 30 SE od Krzemienca k. szumska
Chmiel ? МІЖГІР'Я 30 se od krzemienca КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1960 0 1989-02-19

НЕМИРИНЦІ / Niemirincy30 km na SE od krzemienca , SW od Teofipolu
chmiel НЕМИРИНЦІ КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec Stiepan 1900 0 1926-07-01

JAKIMOW JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ 10 km a S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego pod Antonina
Chmiel tarnopol ЯКИМІВ w 3 tarnopol krzemieniec chmielnicki КАРВАЦКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ 0 1973-03-02

ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca
Chmiel tarnopol ЛАНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 21638 1991-01-18

ЛІСОГІРКА 20 km na E od Chmielnickiego przed Latyczewem
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1927-05-22
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1900 0 1927-04-26
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1946-09-01
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLODZIMIERZ 1946 0 1971-06-25
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1925 0 1949-08-26
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLODZIMIERZ 1946 0 1971-06-25

ЖИТОМИР / ZYTOMIERZ 100 km na W pod Kijowa
Zytomier ЖИТОМИР ZYTOMIERZ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1974-06-17

ŁUGINY / ЛУГИНИ 80 km na N od zytomierza, pod Owruczem przy granicy białoruskiej
Zytomier ЛУГИНИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ МАРЬЯНОВИЧ 0 1937-01-01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Głowne gniazda:

Dunajowcy z Kamiencem Podolskim, Zielone Kurylowce, Mudregolowy grodeckie, Gródek chmielnicki, Zielone / Murowane Kuryłowce, Czarna Woda grodecka, Jasieniówka grodecka, Chmielnicki / Płoskirów i okolica,
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// ..winnicko-żytomierskie

Postprzez akarw » 06.06.2014

Gniazda WINNICKO-ZYTOMIERSKIE


I. Gniazda winnicko-żytomierskie

Gniazda rozlokowane głównie między Barem na północy, Nowa Uszycą, Kuryłowcami, Mohylewem Podolskim


ГОРОДИЩЕ 20 km NW od Winnicy ; pod Lutyniem w kier na Chmielnicki
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ БОРИС ЯЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 19301930 0 1956-02-12
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;ojciec BORYS 1956 0 1977-10-25
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1956 20036 1984-02-09
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 1930 0 1961-01-02
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1982-06-05
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1984-02-07
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1930-05-08
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА 0 1962-01-18
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 0 1985-09-11


СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА 20 km na SW od BARU NA DUNAJOWICE;na E od Dunajowic 20 km; m. Barem NE a Nowa Uszyca SE
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКИП АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1900 0 1928-06-19
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКОПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ALEKSY 1900 0 1928-06-19
winnicka СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1924-11-21 /
winnica СЛОБОДА-ЯЛТУШКІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВНА 0 1934-07-27

ГОЛУБІВКА pod Barem 5 km na S
winnica ГОЛУБІВКА pod Barem КАРВАЦКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1936-11-11

БАХТИНОК / BACHTINOK 20 km na SSW od Baru
Winnica БАХТИНОК КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1933-02/lub 08 -02

БАР / BAR miedzy Chmielnickim a Winnica
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1947-01-22
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1947 0 1978-03-10
winnica БАР КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1931-07-12

ЯЛТУШКІВ / Jałtuszki 30 km na E od Dunajowic pod Barem
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1915 0 1937-02-28
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1959-11-30

ОБУХІВ / Obuchiw 25 km na S od Baru na mohylew podolski ; 20 km na E od Murowanych Kurylowcow
winnica ОБУХІВ 25 knm na s od baru na mohylew podolski КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1915 0 1939-02-09

МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ / Murowane Kuiryłowce w polowie miedzy Barem a Mohylewem podolskim NEE od Nowej Uszycy
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-08-03
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 0 1969-11-27
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 0 1977-01-17
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1965-11-24


ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy
winnica ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; 0 1965-10-20

WINNICA ВІННИЦЯ 100 km na E od Chmiel
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1915 0 1937-02-19
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1937 0 1967-01-21
Winnica ВІННИЦЯ KАРВАЦКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1930 ? 41235 1952-07-28
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920 0 1944-08-16
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ WINNICA КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЕНИДОВИЧ; ojciec LEONID 1950 ? 0 1978-11-11
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 448888 1937-09-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА 0 1950-03-28

БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy
winnica БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АПОЛЛИНАРИЕВНА 0 1910-01-12ЗВЕДЕНІВКА Zwedenowka 40 km na S od Winnicy w kier Mohylewa Podolskiego
Winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1935 0; 1963-09-30
winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1985-08-09

ЗНАМЕНІВКА 30 km na E od Dnajowic 10 km na E od Uszycy
Winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ; ojciec TIMOFIEJ 1910 z Chmielnickiego 0 1942-05-09
winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1946-10-15

КОМСОМОЛЬСЬКЕ 20 km na S od Berdyczewa w polowie pomiędzy Zytomierzem a Winnicą
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1945-02-25
winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1952-03-25
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1945 0 1976-09-22


НЕМІЯ pod samym Mohylewem Podolskim. 50 km SE od Nowej Uszycy i 30km na od Murowanych Kurylowce ; 100 km na E od Kamienca Podolskiego i Dunajowic
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1912 0 1944-08-29
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1944 0 1968-02-05
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1968 0 1992-05-12
Winnicka НЕМІЯ КОРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1948-08-28

ТЕРНІВКА k. Uman 100 km na SE od Winnicy; 50 km na NW od Pierwomajska i NE od Tulczyna
winnica ТЕРНІВКА k. uman КАРВАЦКИЙ АНТОН ЙОСИФОВИЧ 0 1970-08-01

ЖИТОМИР / ZYTOMIERZ 100 km na W pod Kijowa
Zytomier ЖИТОМИР ZYTOMIERZ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1974-06-17

ŁUGINY / ЛУГИНИ 80 km na N od zytomierza, pod Owruczem przy granicy białoruskiej
Zytomier ЛУГИНИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ МАРЬЯНОВИЧ 0 1937-01-01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// ..Kijów-Czerkasy-Mikołajew-Odessa

Postprzez akarw » 06.06.2014

KIJOW-CZERKASY-MIKOŁAJEW-ODESSA

БОБРОВИЦЯ / Bobrowica Czernichowska 50 km NE od Kijowa
kij БОБРОВИЦЯ Bobrowica Czernichowska 50 km NE od Kijowa КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAł 1925 23354 1935-08-21
kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1935 23354 1970-09-22

УЛЯНІВКА / Ulianiwka / Czernichow 120 km na NE od Kijowa na Homel w Rosji
czernich lub czerk УЛЯНІВКА czernichow lub czerkasy КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ 1910 chmielnickie 0 1950-03-06
czernich lub czerk УЛЯНІВКА КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1950 syn 1982-05-12

ВОРЗЕЛЬ / Worzel 10 km na W od Kijowa
kij ВОРЗЕЛЬ 10 km na w od kijowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВИЧ 0 1958-12-09

ВАСИЛЬКІВ / Wasylków 20 km na SW od kijowa
kij ГЛЕВАХА 20 km sw od kijowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1900 0 1930-10-14
kij ВАСИЛЬКІВ 20 km n a sw od kijowa КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930 0 1959-04-01

ГЛЕВАХА / Glewacha 20 km SW od kijowa
kij ГЛЕВАХА 20 km sw od kijowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1900 0 1930-10-14
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1959 0 1988-07-01
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ 0 1977-06-06

ГОСТОМИЛЬ / GOSTIMIL / Hostimil 5 km nw od kijowa
kij ГОСТОМИЛЬ 5 km nw od kijowa КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1930 0 1962-06-15

ІРПІНЬ / IRPIN 15 km na NWW od Kijowa
kij ІРПІНЬ 15 km na NWW od Kijowa КАРВАЦКИЙ ЯН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1890 0 1917-07-09
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ АНТОН ЯНОВИЧ; ojciec JAN 1917 0 1956-11-17

М.КИЇВ
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ/ ojciec WASYL 1925 4601804 1946-12-07
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1925 2112151 1958-05-26
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ;okciec Jewgienij 1940 0 1968-11-28
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec Sergiej 1950 0 1977-09-24
kij ІРПІНЬ 15 km na NWW od Kijowa КАРВАЦКИЙ ЯН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1890 0 1917-07-09
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ АНТОН ЯНОВИЧ; ojciec JAN 1917 0 1956-11-17
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1940 5126971 1967-03-22
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1950 0 1974-12-23
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1950 0 1979-03-28
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 0 1979-06-17
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 0 1979-06-17
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 4726197 1967-11-28
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 2271452 1938-07-16
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 2271452 1938-07-16
Ki М.КИЇВ kIJOW КОРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 5170491 1929-04-28

МАКІЇВКА > Makówka między Kijowem a Biala Cerkwią
chmielnicka БОРИШКІВЦІ pod kamiencem podolskim КАРВАЦКИЙ ОЛИМПИЙ / OLIMP ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1920 0 1944-01-12
kij МАКІЇВКА miedzy kijowem a niala cerkwia КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ОЛИМПИЕВИЧ; ojciec OLIMP 1944; spod Kamienca 0 1983-05-07

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА 5 km od w pod Kijowem
kij СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА 5 km od w pod kijowem КАРВАЦКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1952-09-28

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu i zamężne za Karwackim):

kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 0 1945-07-16
kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 23354 1972-09-04
kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 23290 1998-09-16

kij БОГУСЛАВЕЦЬ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА 0 1980-04-30

kij БОГУСЛАВЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 0 1957-04-13

kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1943-09-20
kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 0 1937-02-28
kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА 0 1930-09-17
kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ СИДОРОВНА 0 1916-03-28

kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 0 1959-06-24
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА 0 1930-12-23
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКИТОВНА 0 1930-12-23
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ АННА ГРИГОРЬЕВНА 0 1983-05-12
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 32709 1973-07-31
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА СОЗОНТИЕВНА 0 1940-08-26

kij ДМИТРІВКА 10 km na W od kijowa КАРВАЦКАЯ НЕОНИЛЛА АНДРЕЕВНА 0 1929-04-17

kij ІРПІНЬ КАРВАЦКАЯ АННА СТАНИСЛАВОВНА 0 1914-11-13
kij ІРПІНЬ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ЮРИЕВНА 0 1957-11-29
kij ІРПІНЬ КАРВАЦКАЯ СОФИЯ СТАНИСЛАВОВНА 0 1922-11-02

kij КАМ'ЯНКА 20 km na s od czerkas КАРВАЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 0 1967-07-13

kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 0 1971-12-05
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 0 1971-12-05
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 0 1967-03-10
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 2115090 1966-03-16
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1912-11-26
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АННА ЮРИЕВНА 0 1967-10-11
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 2112151 1960-03-19
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА 4601804 1946-07-18
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 2112151 1985-12-09
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ВЕРА МИФОДИЕВНА 0 1915-09-11
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА 4785459 1976-06-25
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 5533844 1945-02-10
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 5533844 1945-02-10
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1972-12-08
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 5599757 1937-12-05
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 0 1988-07-15
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1937-10-23

kij czerk МАКІЇВКА КАРВАЦКАЯ ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 0 1948-06-01

kij czerk МИРНЕ КАРВАЦКАЯ НИНА КОНСТАНТИНОВНА 0 1935-12-09

kij-wol-row-krym-iwanfra СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА КАРВАЦКАЯ ТАМАРА АНАНЬЕВНА 0 1956-03-06xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CZERKASY na SE od KIJOWA

БОГУСЛАВЕЦЬ Boguslawiec czerkieski 100 km na SE od kijowa
czerk БОГУСЛАВЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1930 0 1958-02-14
czerk БОГУСЛАВЕЦЬ Boguslawiec czerkieski 100 km na SE od kijowa КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1958 0 1982-08-03

БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА 20 km na SWW od Czerkies
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ; ojciec TICHON 1900 0 1924-08-05
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ; ojciec TICHON 1900 0 1929-01-05
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1944-01-02
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1955-02-24

ІРДИНЬ / Irdyń k. czerkas
Czerkasy ІРДИНЬ k. czerkas КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN 1920 0 1934-09-25

КАМ'ЯНКА 2/ Kamionka 5 km na s od Czerkas
Czerkasy КАМ'ЯНКА КАРВАЦКИЙ ЛЕВ АНАСТАСИЕВИЧ; ojciec ANASTAZY 1910 0 1931-12-20
IWAN 1935 ?
Czerkasy КАМ'ЯНКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 0 1965-07-05
Czerkasy КАМ'ЯНКА 25 na s od czerkas КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1972-11-12

МЛІЇВ / Mliw 20 km na W od Czerkiesów
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ / ojciec GRZEGORZ 1915 0 1941-03-20
Czerkasy МЛІЇВ 20 km na W od Czerkiesow КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRZEGORZ 1915 0 1941-03-08
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1941 48617 1970-07-14
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRZEGORZ 1915 0 1937-08-05
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1937 0 1967-07-09

ЧЕРКАСИ / CZERKASY 100 km na SE od Kijowa
Czerkasy ЧЕРКАСИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ;ojciec Sergiej 1910 0 1933-09-10
Czerkasy ЧЕРКАСИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ;ojciec Sergiej 1910 0 1933-09-10
czerkasy ЧЕРКАСИ / CZERKASY 100 km na SE od Kijowa КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1949-04-04

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie ( z domu lub zamężne za Karwackim)

czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 0 1989-12-08
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 0 1970-04-21
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ ВАРВАРА ХАРИТОНОВНА 0 1937-12-05
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1930-05-08
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ АННА ИВАНОВНА 0 1940-03-02

czerk ЧЕРКАСИ КАРВАЦКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА 0 1936-09-13
czerk ЧЕРКАСИ КАРВАЦКАЯ ИННА АНАТОЛЬЕВНА 650411 1977-06-02xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

НОВОПАВЛІВКА / Nowopawlowka ? W 5 obwodach taka nazwa
mikolaj НОВОПАВЛІВКА / Nowopawlowka КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1940 0 1970-05-03

КУМАРІ / KUMARI mikolajewski 200 km na S od Kijowa
mikolaj КУМАРІ mikolajewski 200 km na S od Kijowa КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1915 0 1939-01-21
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1939 0 1968-04-05
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1940 0 1967-03-18

СУХИЙ ЄЛАНЕЦЬ 30 km na n od mikolajewa
mikolaj СУХИЙ ЄЛАНЕЦЬ 30 km na n od Mikolajewa КАРВАЦКИЙ ИОСИФ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1900 0 1924-04-04

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie ( z domu i zamężne za Karwackim)

mikola КАМ'ЯНА БАЛКА pod pierwomajskiem КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1986-06-03

mikola КАМ'ЯНИЙ МІСТ p. pierwomajskiem КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ МАНУИЛОВНА 0 1929-04-20

mikola КІНЕЦЬПІЛЬ КАРВАЦКАЯ ЗИНАИДА НИКИТОВНА 0 1941-01-17
mikolaj КІНЕЦЬПІЛЬ pod pierwomajskiem КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 0 1979-04-25

mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1983-06-06
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1983-06-08
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА 0 1971-04-10
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА 0 1971-04-10
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1943-03-29
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1943-04-01

mikolaj ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 0 1969-10-31
mikolaj ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКАЯ ЗИНАИДА НИКИТОВНА 0 1941-01-17
mikolaj ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1970-02-18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxОДЕСА/ ODESSA
odes ОДЕСА КАРВАЦКИЙ АЛИМ / ALIM НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1920 490272 1946-01-03
odes ОДЕСА КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ; ojciecc WALENTY 1950 0 1976-05-22
Odes ОДЕСА КОРВАЦКАЯ ИЛОНА СЕРГЕЕВНА 0 1982-09-17
Odes ОДЕСА Odessa КОРВАЦКАЯ МАЛЬВИНА МИХАЙЛОВНА 0 1942-07-22
Odes ОДЕСА Odessa КОРВАЦКАЯ РЕНА ЛЕОНИДОВНА 0 1963-05-06

ХОЛОДНА БАЛКА pod Odessą
odes ХОЛОДНА БАЛКА po odessa КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1915 ? 0 1960-02-25

ІЛЛІЧІВСЬК na SW od Oddesy
odessa ІЛЛІЧІВСЬК sw oddesa КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1880 44370 1912-03-18
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1912 30461 1952-07-02

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):


odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 30461 1959-10-06
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ АННА МАРКОВНА 65874 1915-01-15
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ АННА МАРКОВНА 44370 1915-02-15
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ ИРИНА ПАВЛОВНА 30461 1988-10-04
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ ИННА ПАВЛОВНА 0 1986-06-12

odessa ОДЕСА КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА ВАЦЛОВНА 0 1946-03-25
odessa ОДЕСА КАРВАЦКАЯ СНЕЖАНА АЛИМОВНА 0 1971-10-12
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// ..KRYM - CHERSON

Postprzez akarw » 06.06.2014

Gniazda : KRYM-CHERSON

УШКАЛКА / Uszkałka 120 km na NE od Cherson nad Dnieprem
chers УШКАЛКА КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1903 0 1933-06-05
chers УШКАЛКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1930 0 1962-01-21
chers УШКАЛКА 120 km na ne od cherson nad dnieprem КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1970 0 1992-07-16

ЧОРНОМОРСЬКЕ / Czarnomorskoje
chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1920 91449 1949-08-29
chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ЯРОСЛАВОВИЧ; ojciec JAROSLAW 1949 0 1973-02-28
chers ЧЕРНІГІВКА pod Geniczeskiem nasada Krymu КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GREGORIJ 1960 0 1987-10-19

ЮВІЛЕЙНЕ pod Chersonem
chers ЮВІЛЕЙНЕ КАРВАЦКИЙ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ; ojciec MITROFAN 1920 0 1936-08-19
chers ЮВІЛЕЙНЕ pod Chersonem КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 0 1962-07-20

ГРОМІВКА / u nasady Krymu
chers ГРОМІВКА nasada Krymu КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930 0 1964-06-06
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930 0 1959-10-20

ЖОВТНЕВЕ pod Chersonem NE
chers ЖОВТНЕВЕ pod chersonem NE КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; syn PIOTRA 1930 0 1960-03-07
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; syn PIOTRA 1930 0 1960-07-03
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ; syn WASYLA 1930 0 1958-04-29
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ; syn IWANA 1940 0 1971-05-12

КИЇВКА n.Dnieprem na E od Chersonu
chers КИЇВКА n. dnieprem na e od chersonu КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1930 33817 1959-07-30
chers КИЇВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1959 0 1988-01-21
chers КИЇВКА КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1959 0 1982-11-21
chers КИЇВКА КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1959 0 1982-11-21

МАРКЕЄВ 70 km na W od Melitopola
Chers МАРКЕЄВ 70 km na W od melitopola КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1905 0 1930-08-27

НОВОВОРОНЦОВКА nowoworoncowska pod Krzywym Rogiem
chers НОВОВОРОНЦОВКА nowoworoncowska pod krzywym rogiem КАРВАЦКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1970 0 2002-06-16

ХЕРСОН / CHERSON
chers ХЕРСОН КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1960 0 1985-06-28
chers ХЕРСОН КАРВАЦКИЙ ЫГОР ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1960 0 1985-06-28

ЦЮРУПИНСЬК pod chersonem od strony wsch
chers ЦЮРУПИНСЬК pod chersonem od strony wsch КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1920 0 1947-07-15

НОВОТРОЇЦЬКЕ krym miedzy Chersonem a Melitopolem
cherson НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКИЙ ФРАНЦ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1900 0 1929-07-15
cherson НОВОТРОЇЦЬКЕ krym miedzy chersonem a melitopolem КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANZ 1929 0 1962-07-13

ПЕРШОКОСТЯНТИНІВКА na n od armianska
cherson ПЕРШОКОСТЯНТИНІВКА na n od armianska КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ФЕЛИКСОВИЧ; ojciec FELIKS1915 0 1941-09-10

АРМЯНСЬК / u nasady Krymu
Chers Krym АРМЯНСЬК nasada Krymu КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1941 0 1971-09-01

Chers БВМП Mikołajew Chersonski КОРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1964-02-09

Chers БІЛОЗЕРКА КОРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 0 1955-12-21
Chers БІЛОЗЕРКА 5 km na W od Chersonu КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1980-09-08

Chers ГЕНІЧЕСЬК КАРВАТСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 27285 1962-10-21
Chers ГЕНІЧЕСЬК Chersonski nad m. Azowskim КАРВАТСКАЯ ТАМАРА КОРНЕЕВНА 0 1928-01-24

Chers ЛИМАНСЬКЕ ?? 5 obłastii Cherson ska dnierpro mikołajewska КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1943-02-07

Chers МЕЛІТОПОЛЬ КАРВАТСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1944-01-24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu i zamężne za Karwackim)


chers АРМЯНСЬК КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 0 1971-09-29

chers АСКАНІЯ-НОВА КАРВАЦКАЯ ИННА МИХАЙЛОВНА 0 1967-08-26
chers АСКАНІЯ-НОВА 50 km na E w kier Nowotroicka КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ЮРИЕВНА 0 1987-07-07

chers БІЛОЗЕРКА КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1980-09-08

chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 0 1963-03-30
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 0 1938-10-29
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА 0 1984-01-28
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1989-01-23
chers ГРОМІВКА / nasada KRYMU КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 0 1962-08-13

chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА 0 1957-07-06
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ АНТОНОВНА 0 1938-07-05
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 95479 1940-03-23
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 0 1972-03-01

chers КИЇВКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1961-10-25

chers МАРКЕЄВ КАРВАЦКАЯ АННА НИКИФОРОВНА 0 1940-02-25
chers МАРКЕЄВ КАРВАЦКАЯ АННА НИКИФОРОВНА 0 1940-02-25

chers НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 0 1929-04-07
chers НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА 0 1988-05-06
chers НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 21879 1966-04-10

chers ПЕРШОКОСТЯНТИНІВКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 0 1975-09-10

chers ТВЕРДОМЕДОВЕ m Chersonem a Krzywym Rogiem КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 0 1936-09-19

chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 0 1988-09-29
chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 0 1969-03-03
chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1940-03-15
chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 0 1994-07-15

chers ХЕРСОН КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 0 1959-09-27
chers ХЕРСОН КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1980-09-08

chers ЦЮРУПИНСЬК КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1947-05-06
chers ЦЮРУПИНСЬК КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1940-08-05
chers ЦЮРУПИНСЬК КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 22811 1949-08-05

chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ИВАНОВНА 0 1978-01-25
chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКАЯ АЛЕФТИНА ИВАНОВНА 0 1949-05-07

cherson ЮВІЛЕЙНЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА 0 1934-09-19


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRYM

ЯЛТА / JAŁTA
krym ЗОРКІНЕ krym ne КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 0 1948-02-01
krym ЯЛТА КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1948 0 1976-11-17

ЗОРКІНЕ/ NE KRYMU
krym ЗОРКІНЕ krym ne КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ; Ojciec JOZEF 1925 0 1948-02-01

КРИМКА polnocny Krym
krym КРИМКА polnocny krym КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1915 0 1939-09-01

КУКУШКІНЕ/ pólnocny Krym
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRIGORIJ 1915 0 1934-09-26
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1934 0 1960-09-10
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1934 0 1959-05-01
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRIGORIJ 1959 0 1982-07-11
krym КУКУШКІНЕ krym polnocny КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1960 ? 0 1985-06-28
Krym КУКУШКІНЕ KRYM КОРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1985-06-28

РОЗКІШНЕ
krym? РОЗКІШНЕ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1925 ? 0 1951-07-21


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu i zamężne za Karwackim)


krym ЗОРКІНЕ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 0 1953-08-13

krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1987-12-05
krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1987-12-06
krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА СТЕПАНОВНА 0 1952-02-22

krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 0 1987-12-05

krym ОЗЕРНА - Krymka КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 0 1918-04-19

krym М.СЕВАСТОПОЛЬ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1911-02-15

krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1963-04-02
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 0 1959-07-12
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ АННА КАРЛОВНА 0 1938-01-26

krym lub 4 inne? КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 0 1980-12-11

krym lub 4 inne? КРИМКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА 0 1944-01-14
krym lub 4 inne? КРИМКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 0 1963-07-23
krym lub 4 inne? КРИМКА КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 0 1965-02-17

Kirowogrodzka lub mikołajewska ДОЛИНСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА 0 1918-05-21
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwacki ////// .. ZAPOROZE-DNIEPROPIETROWSK-POLTAWA-CHARKOW

Postprzez akarw » 06.06.2014

ZAPOROZE-DNIEPROPIETROWSK-POLTAWA-CHARKOW-Donieck-Ługańsk


МИХАЙЛІВКА / Michajłowka 50 km na N od Melitopola zaporoze
zapor МИХАЙЛІВКА 50 km na n od melitopola zaporoze КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 0 1945-11-30
zapor МИХАЙЛІВКА КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 24241 1974-08-26

ТОКМАК / Tomak 40 km na NE od Melitopola
zapor ТОКМАК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 21533 1966-09-06
zapor ТОКМАК 40 km na ne od melitopola КАРВАЦКИЙ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1966 21533 1991-02-17
ЛУГІВКА / Lugiwka sunska kub zaporoska

zapor lub sumska ЛУГІВКА sunska kub zaporoska КАРВАЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 0 1974-04-13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie ( z domu lub zamężne za Karwackim)

zapor ЛУГІВКА КАРВАЦКАЯ ВЕРА ФЕДОРОВНА 0 1942-08-04
zapor МИХАЙЛІВКА КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1971-08-31
zapor МИХАЙЛІВКА КАРВАЦКАЯ НИНА МИХАЙЛОВНА 0 1949-12-07
zapor ТЕРНУВАТЕ КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА АНТОНОВНА 0 1938-05-27
zapor ТОКМАК КАРВАЦКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1992-01-17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DNIEPROPIETROWSKA

ХРИСТОФОРІВКА pod Krzywym Rogiem
dniepropietr ХРИСТОФОРІВКА pod Krzywym Rogiem КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1915 0 1939-01-20

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК 20 km na W od Dniepropietrowska
dniepropietr ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК 20 km na W od Dniepropietrowska КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ;ojciec WITALIJ 1940 0 1964-06-19

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1910 0 1940-01-15
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1930 0 1951-11-25
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ 0 1970-11-13
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК 300 km na SW od Charkowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИЧ 0 1973-06-12
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 0 1975-10-13
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1977-07-03

ЗАПОРІЖЖЯ 50 km na s od dniepropietrowska
dniepropietr ЗАПОРІЖЖЯ 50 km na s od dniepropietrowska КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1925 ? 0 1947-01-24
dniepropietr ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1972-06-10

КОМСОМОЛЬСЬК k Kremienczuka w Polatwskim
Dniepropietr КОМСОМОЛЬСЬК k Kremienczuka w Polatwskim КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ТАДЕУШОВИЧ; ojciec TADEUSZ 1950 55529 1981-10-18

КРИВИЙ РІГ 100 km na SW od Dniepropietrowska na Mikołow
Dniepropietr КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1972-07-18
Dniepropietr КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1987-03-26
Dniepropietr КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНТОНОВИЧ 0 1937-10-20

П'ЯТИХАТКИ 10 km NEE od Zoltych Wod i 120 km na W od Dniepropietrowska
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ k. zoltych wod КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1920 0 1945-11-01
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1930 0 1953-07-16
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1953 0 1976-06-20
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1930 0 1956-11-09
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1977-07-03
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1978-02-05
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1984-09-27
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1973-05-26
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 0 1975-10-13
dniepropietr ОСИКУВАТЕ k piatichatki КАРВАЦКИЙ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 0 1989-12-20

ЖОВТІ ВОДИ, 100 na W od Dniepropietrowska, 30 km na S od Krzywego Rogu
Dniepropietr ЖОВТІ ВОДИ Zolte Wody КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ КАЗИМИРОВИЧ; ojciec KAZIMIERZ 1930 0 1959-01-09
dniepropietr ЖОВТІ ВОДИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1960 0 1987-08-17
Dnieptr ЖОВТІ ВОДИ КАРВАЦКА АЛЕНА МИХАЙЛОВНА 0 1982-08-02
Dnieptr ЖОВТІ ВОДИ Dniepropietrowska КАРВАЦКА СВЕТЛАНА НИКИТОВНА 0 1961-10-29

КАСИНІВКА piatichatki i zolte wody
Dniepropietr КАСИНІВКА КАРВАЦКИЙ АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ;ojciec STANISŁAW 1920 0 1942-10-20
Dniepropietr КАСИНІВКА КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ; ojciec KAZIMIERZ 1930 0 1968-06-16
Dniepropietr КАСИНІВКА piatichatki i zolte wody КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1965-09-04
dniepropietr ОСИКУВАТЕ k piatichatki КАРВАЦКИЙ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1965 lub 68 ? 0 1989-12-20


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):dniepro ДЗЕРЖИНСЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 1985-10-25
dniepro ДЗЕРЖИНСЬК КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1963-06-16
dniepro ДЗЕРЖИНСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1919-08-27
dniepro ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 73909 1961-01-23
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 0 1969-08-17
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1954-05-07
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 0 1940-02-25
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА 0 1979-04-16
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 0 1974-10-10
dniepro ДОНЕЦЬК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1967-04-21

dniepro ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ ИННА ПЕТРОВНА 0 1970-02-09
dniepro ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ ЗОЯ АНТОНОВНА 0 1950-11-27
dniepropie ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ ЗОЯ АНТОНОВНА 0 1950-11-27
dniepropie ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ РЕВМИРА АНТОНОВНА 0 1924-05-24
dniepropie ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ АННА АНАТОЛЬЕВНА 0 1979-12-04
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1963-12-25
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1963-12-20
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 66416 1959-09-06
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ АННА ИВАНОВНА 0 1923-02-21
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1967-11-16
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 66593 1957-07-05
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 66416 1981-04-22
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 66416 1986-11-18

dniepropie ЗОРЯ КОМУНІЗМУ/ PIATICHATKI КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1988-10-24

dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1938-03-15
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ИРИНА СТЕПАНОВНА 0 1969-04-20
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1938-03-15
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1936-02-02
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1936-02-27
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ СОФИЯ МАКСИМОВНА 0 1929-08-23

dniepropie КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ФАДЕЕВНА 0 1939-01-01
dniepropie КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 0 1965-12-22
dniepropie КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 0 1968-08-25

dniepropie КРИНИЧКИ na E КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИОСИФОВНА 0 1935-02-05

dniepropie ОСИКУВАТЕ КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ЮРЬЕВНА 0 1970-08-06

dniepropie П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА 0 1967-01-02
dniepropie П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1953-09-29


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POŁTAWSKA
КРЕМЕНЧУК / Krzemieńczyk Połtawski
połt КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1955-11-18
połt КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1949-01-03
POLTAWSKA КРЕМЕНЧУК na N od Chmielnickiego КОРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1950-05-28
POLTAWSKA КРЕМЕНЧУК polnocno chmielnicki КАРВАТСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1964-04-15

ПЕТРІВКА poltawska lub kijowska
polt lub kij ПЕТРІВКА poltawska lub kijowska КАРВАЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 0 1951-05-04
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1964-09-23
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1970-11-29
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 0 2002-05-16

РОЗСОШЕНЦІ pod Połatwa na S
poltawa РОЗСОШЕНЦІ КАРВАЦКИЙ ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1959-02-15

ПОЛТАВА / Poltawa m. Kremienczukiem a Charkowem
poltawska ПОЛТАВА КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1940 0 1973-03-23
poltawska ПОЛТАВА poltawa m. kremienczukiem a charkowem КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ; ojciec TARAS 1950 0 1980-01-19


Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):


polt РОЗСОШЕНЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 591081 1982-10-04

polt КОМСОМОЛЬСЬК КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА ТАДЕУШЕВНА 0 1968-03-09

polt lub kij КОМСОМОЛЬСЬК КАРВАЦКАЯ ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 21400 1946-01-10

polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 0 1967-03-27
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 0 1977-07-31
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА 0 1956-04-03
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ИННА НИКОЛАЕВНА 0 1986-12-07
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 0 1983-02-05
polt lub zakarp ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ДИНА НИКОЛАЕВНА 0 1988-10-27

polt lub zakarp ПОЛТАВА КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ДЕОНИЗОВНА 0 1958-08-01
poltawa РОЗСОШЕНЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 591081 1982-10-04


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CHARKOWSKA

БОГОДУХІВ / Bochoduchiw 50 km na NW od Charkowa
chark БОГОДУХІВ Bochoduchiw 50 km na NW od Charkowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕTРОВИЧ; syn PIOTRA 1890 0 1922-05-27

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 30 km na s od charkowa
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ojciec ВАСИЛЬЕВИЧ; syn WASYLA 1930 0 1961-09-17
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1961 0 1990-12-16
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 30 km na s od charkowa КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР syn АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1961 0 1984-02-15
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 4o km na S od Charkowa albo KRYM КОРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1984-12-31

ПОКРОВКА 30 km na W od Charkowa
chark ПОКРОВКА 30 km na w od charkowa КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1989-09-27

ХАРКІВ / CHARKÓW
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1905 0 1932-02-04
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1905 0 1932-02-04
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ МИРОСЛАВОВИЧ; ojciec MIROSŁAW 1950 0 1976-12-16
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИРОСЛАВОВИЧ; ojciec MIROSŁAW 1950 0 1978-09-14
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1960 0 1984-07-27
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1960 105721 1984-07-27
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1960 0 1984-07-27


Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):


chark БОГОДУХІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА 0 1927-12-27
chark БОГОДУХІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА 0 1927-12-27

chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1932-04-29
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1958-12-14
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1984-12-31

chark ХАРКІВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЄВНА 105721 1956-09-28
chark ХАРКІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 337301 1931-08-13
chark ХАРКІВ КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА 0 1980-05-07

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DONIECKA

ДЗЕРЖИНСЬК 40 km na N od Doniecka lub Żytomierza
donieck ДЗЕРЖИНСЬК 40 km na N od Doniecka lub zytom.obl КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1940 36721 1963-03-07

ТОРЕЗ 50 km na E od Doniecka
donieck ТОРЕЗ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1940 0 1964-09-11
donieck ТОРЕЗ КАРВАЦКИЙ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1964 0 1986-09-23
donieck ТОРЕЗ 50 km na e od doniecka КАРВАЦКИЙ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1964 0 1986-09-23

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):

donieck П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 64548 1950-07-03
donieck П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 0 1954-04-23
donieck П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 0 1948-08-12

doniecka ТОРЕЗ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 0 1938-03-18
doniecka ТОРЕЗ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 0 1964-10-28

doniecka ХРИСТОФОРІВКА КАРВАЦКАЯ ВЕРА ГНАТОВНА 0 1940-10-02


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUGANSK -

СЄВЕРОДОНЕЦЬК m. Ługanskiem a Krematorskiem
lug СЄВЕРОДОНЕЦЬК p luganskiek a krematorskiem КАРВАЦКИЙ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1960 ? 0 1987-10-07

МІСТА ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
lug МІСТА ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1925 0 1951-06-16

ЛИСИЧАНСЬК / Lisiczansk na NEE od Slowianska i Kramatorska
luga ЛИСИЧАНСЬК Lisiczansk na NEE od Slowianska i Kramatorska КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1900 0 1928-06-16

АЛЧЕВСЬК
lugan АЛЧЕВСЬК КАРВАЦКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ;ojciec ALEKSANDER 1960 ? 0 1990-03-22

КРАСНИЙ ЛУЧ
lugan lub donieck КРАСНИЙ ЛУЧ КАРВАЦКИЙ ЗАХАР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1960 0 1988-02-10

ПЕРВОМАЙСЬК
lug char lub nikol ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1940 0 1968-05-05

СТАХАНОВ
lugans СТАХАНОВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1940 ? 0 1961-05-04
lugans СТАХАНОВ pod pierwomajskiem КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1961 0 1990-04-24

ЗОРИНСЬК
lugansk ЗОРИНСЬК na s od stachanowa КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec 1900 ? 0 1926-09-03
lugansk ЗОРИНСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1926 0 1963-08-30
lugansk ЗОРИНСЬК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1926 0 1977-04-23

ВАХРУШЕВЕ Krasny Lucz
luganska ВАХРУШЕВЕ КАРВАЦКИЙ РОМАН КОНСТАНТИНОВИЧ;ojciec KONSTANTY 1930 0 1955-03-29
luganska ВАХРУШЕВЕ krasny lucz КАРВАЦКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1955 0 1985-12-18
luganski lub doniecki КРАСНИЙ ЛУЧ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ;ojciec KONSTANTY 1930 0 1962-12-01

ВІЛЬНЕ /
luganska ВІЛЬНЕ ? Wschodnie КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec 1900 ? 0 1937-09-16

КРАМАТОРСЬК 60 km na W od Luganska
Lugansk КРАМАТОРСЬК 60 km na W od Luganska КАРВАТСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1976-07-27
Lugansk КРАМАТОРСЬК КРАМАТОРСЬК60 km na W od Luganska КАРВАТСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 0 1974-02-01
Lugansk КРАМАТОРСЬК60 km na W od Luganska КАРВАТСКАЯ РАИСА ПОРФИРЬЕВНА 0 1949-08-04
Lugansk КРАМАТОРСЬК60 km na W od Luganska КАРВАТСКИЙ ВИКТОР ojciec aleksandra ИВАНОВИЧ 58473 1946-01-20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):

lugan АЛЧЕВСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 0 1969-06-12

lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1970-06-05
lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ДМИТРИЕВНА 0 1932-07-26
lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ САВЕЛЬЕВНА 0 1931-05-09
lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ДМИТРИЕВНА 0 1932-07-26

lugan ВІЛЬНЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 0 1944-07-05

lugan ЗОРИНСЬК КАРВАЦКАЯ ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА 0 1932-03-11

lugan ЛИСИЧАНСЬК КАРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 0 1929-03-14

lugan ЛОЗІВСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АНТОНОВНА 0 1927-04-14

lugan МОЛОДОГВАРДІЙСЬК КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА 0 1935-01-01

lugan СТАХАНОВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1933-06-02
lugan СТАХАНОВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1961-01-17
lugan СУХОДІЛЬСЬК КАРВАЦКАЯ ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 0 1985-06-08
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Następna strona

Powrót do K____