6612. Lista ofiarodawców i pochowanych w klasztorze w Skępem

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Lista ofiarodawców i pochowanych w klasztorze w Skępem

Postprzez Marcin » 07.01.2010

Lista pochodzi z obrazu wiszącego na krużgankach klasztoru oo bernardynów w Skępem.
(więcej danych w redakcji Herbarza)
Brzmienie imion i nazwisk w transkrypcji współczesnej

:ryby w trakcie opracowania

1515
J.W. Imci X Mikołaj Kościelecki - biskup chełmiński za dowzwoleniem J.W. Imci X Biskupa Biskupa Płockiego Ciała które w kościele farskim w Skępem pogrzebione były , do tego kościoła ku czci N.Panny od siebie wybudowanego przeniósł a zwłaszcza ciała:
J.W.Imci Pana Mikołaja Kościeleckiego Wojewody Brzeskiego-Kujawskiego, J. W. Imci Panny Doroty Kościeleckiej - Rodziców swoich , J.J.W.W. I.Imci, P.P Wacława Podkomorzego i Jana Wojewody Brzeskiego-Kujawskiego Kościeleckich , Braci swoich rodzonych, których w grobie dla siebie wybudowanym położył.

1516
Baliński z małżonką - dobrodziej

1518
Mikołaj Kościelecki - fundator i dobrodziej
Jakub Pniewski

1533
Anna Kościelecka - wojew. kaliska
1535
Katarzyna Kościelecka - woj. inowrocławska
1537
Mikołaj Kościelecki, wojew kaliski, brzeski-dobrzyński, starosta
1538
Maciej Wilejski z Wilna
1539
Szczęsny Siepiński podk. płocki
1540
Prokop Sierpski, chor. płocki
1542
Andrzej z Kikoła Kikolski - sędzia dobrzyński
1544
Andrzej Sierpski z małżonką
Andrzej Chełmicki sędzia dobrzyński (genealogia)
1547
Barbara Sokołowska kasztel. konarska
1548
N. Suradowska
1550
Anna Kościelecka, woj. Inowł.
1578
N. Kuczborska
1611
Andrzej Krejkowski - kasztelan brzeski-kujawski
1612
Walenty Orłowski, sędzia dobrz. (genealogia)
1613
Anna Gosławska
Stanisław Garwaski, Kaszt. płocki
1614
Marianna Kuczborska
1616
Wojciech Kryski z Dobrzynia, kaszt. plocki
Mikołaj Orłowski (genealogia)
1618
Paweł Garwaski, kaszt. płocki
1620
Hieronim Garwaski, kaszt. płocki
1622
Marcin Mazowiecki
Marianna Działyńska z Dębowa
1624
Michał Działyński, kaszt. brzeski-kujawski, syndyk generalny konwentu
1633
Jan Czyrski z córką
1638
Stanisław Górski za zezwoleniem przeniósł ciała Mateusza Górskiego - brata, synów i córek w liczbie 16.
1640
Adam Górski
1648
?? Ligowski - pisarz G.B.
1649
Marianna Karnkowska, kaszt. dobrz.
1654
?? Maliszewska
Stanisław Dłużniewski
Felicja Rościszewska
Kazimierz Sumiński
Andrzej Brzeski
1657
Krzysztof Kanigowski
1660
Marianna ??
1668
Klara Kryska, zam. Karska
1670
Wojciech Pruski
Anna Karwosiecka, zam. Gajewska
1671
Aleksandra Rokitnicki, chorążyni dobrzyński
1675
Wojciech Orłowski (genealogia)
Elżbieta Orłowska (genealogia)
1676
Bogumiła Reklewska
Katarzyna Orłoska, podcz. dobrz. (genealogia)
1677
Zofia Orłowska (genealogia)
1679
Zygmunt Orłowski, podwojew. (genealogia)
1681
Maciej Moszczyński
1682
Magdalena Kanigowska
1685
Mikołaj Kanigowski
1687
Anna Orłowska (genealogia)
1688
______________
Izabella Massalska, zam. Sztachurska
Idzi Łaścicki
Paweł Chudzewski
Jakub Zboiński, kaszt. dobrzyński, syndyk konwentu (genealogia)
1689
Helena Zakrzewska, podst. dobrz.
1690
Anna Kanigowska
Michał Orłowski, cześ. dobrz. (genealogia)
1691
Jakub Rokitnicki, chor. dobrzy.
Katarzyna Bolińska
Marcin Korzuchowski
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Lista ofiarodawców i pochowanych w klasztorze w Skępem, 3,4

Postprzez Marcin » 07.01.2010

1692
Jan Rokitnicki, chorąży S.R.D.
1693
Franciszek Putornicki, proboszcz gojski
Konstancja Kuczborska
Anna Grabska
Jan Grzybowski, skarb. dobrz.
1694
Wacław Karski
Felicja Świerczyńska
Katarzyna Babecka
1695
Elżbieta Orłowska, skarb.dobrzyńska - (genealogia)
1696
Łukasz Orłowski, skarb. dobrz - (genealogia)
1697
Rozalia Kanigowska
Stanisław Tarski, proboszcz
1698
Barbara Śnieżawska
Jan Lubowiecki
Antoni Kanigowski
Władysław Górski
Joanna Rutkowska
Katarzyna Suska, zam. Górska
1699
Jan Kanigowski
Jan Marcin Ussaw, mieszczanin skępski
1701
Balcer Podlewski
Władysław Borzymiński
Wojciech Malanowski
1703
Antoni Ossoliński, stolnik nurski
Wojciech Zboiński, podk. dobrz. - (genealogia)
Dorota Chełstowska
Antoni Jasieniecki
Ewa Podlecka
1704
Andrzej Sztachurski, major W.J.K.M
Bogumiła Orłowska - skarb. dobrz - (genealogia)
Marianna Łukowska
Teofila Kłopocka
Andrzej i Marianna Siemiątkowscy
1705
Kazimierz Soborski, kaszt. dobrz.
Walenty Orłowski, podcz. dobrz - (genealogia)
Katarzyna Sztachurska
Anna Kocankowska
Ludwika Aleksandrowiczowa
Elżbieta Szczytowska
Seweryn Chelnmiński
Marianna Sierakowska - (genealogia)
Mikołaj Orłowski, z Oleśna - (genealogia)
1706
Marianna Balińska
Kazimierz Malewski
Jan Siemiątkowski
Jan i Ewa Brzyscy z Głodowa
Bogumiła i Anna Podoskie
1707
Konstancja Golińska
Katarzyna Orłowska - (genealogia)
Magdalena Gromczewska
Krzysztof Kanigowski i Krzysztof Orłowski - (genealogia)
Paweł ??, Hanna Katarzyna ??
Elżbieta Krosnowska
Michał Rychowski
Mikołaj Krosnowski
Zofia Rumocka
Ludwik Rumocki
Józef Baliński
1708
Adam Gołyński
Kunegunda Nałęcz
Dorota Kossowska, zam. Gurzyńska
1710
Kazimierz Łochocki
1711
Teresa Zboińska z Wizew, podkomorzyni dobrzyńska - (genealogia)
Jacenty Karski
1713
Jan Żółtowski, z Bonisławia
Walerian Podolski
1714
Elżbieta Orłowska - (genealogia)


1715
Szymon Kotowski
Domicela Karska, zam. Bożymiński
Helena Karska
?? Kotarska
Jan Usarski
Agnieszka Ośmiałowska
1716
Adam Suradowski, pisarz, ziemski, dobrz
Jan Nałęcz i Helena Trzcińska
Adrian Kuczborski. kaszt. płocki
?? Milewska
Dolora Karska
Mikołaj Czachowski z małżonką
1717
?? Mąkowski
Katarzyna Karska
Konstantyn Orłowski - (genealogia)
Michał Zakrzewski, sędzia ziemski włocł.
1718
Elżbieta Zboińska, cześn. dobrzyńska - (genealogia)
Ewa Karwosiecka
Franciszek Rościszewski, podw. ziemi dobrzyńsk.
Bartłomiej Malewski
Bartłomiej Skrzypkowski
Magdalena Kokoszczyńska
Franciszek Zboiński, łowczy królewski - (genealogia)
Helena Ławecka, zam. Mazowiecka
1719
Józef Orłowski - (genealogia)
Anna Żochowska
Wojciech Mazowiecki
1720
Stanisław Kuczborski
Teresa Zgliniewska
Maciej Witkowski
?? Chlebowski
Wojciech Rościszewski
Helena Retwińska
Konstancja Orłowska, zam. Lasocka - (genealogia)
1721
Maciej Mirecki, proboszcz kikolski
Marianna Lubowiecka
Elżbieta Sumińska
Kazimierz Mazowiecki
Brygitta Koziebrocka
Jan Lisocki
1722
Tomasz Ciepliński
Jan Ostrowski
Marianna Kanigowska
Barbara Ligocka
?? Nieborski
Marcin Lubowiecki
Maciej Rościszewski
1723
Jakub Brzeziński
Michał Gawroński
Adam Łukowski, stoln. wyszogr.
Katarzyna Orłowska - (genealogia)
Bogumiła Nieborska, kaszt.-sierpska
Kazimierz Rutkowski, woj płoc.
Maciej Nałęcz
Szczęsny Wyżkowski
?? Lubstowska
Ewa Koziebrocka
Ewa Karwowska
1724
Katarzyna Borzechowska
Marianna Podoska
Adam Karnkowski, kasztelan wyszogrodzki
Jadwiga Żurawska
Stefan Cieśliński
Władysław Lenczyński
1725
Szymon Zboiński, cześnik dobrzyński - (genealogia)
Paweł Komorowski
Konstancja Chełmicka, (genealogia)
Anna Grębecka
Ewa Osiecka
Marianna Klarska
Stanisław Zakrzewski, skarb. płocki
Marianna Rutkowska
1726
Marianna Łukowska, stoln. wyszogr.
Teresa Lasoscka, z Działynia, podczasz. dobrzyńska
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Lista ofiarodawców i pochowanych w klasztorze w Skępem, 5,6

Postprzez Marcin » 07.01.2010

1726
Ignacy Ketnarski
Konstancja Kłokocka
Wojciech Kuczborski
Eleonora Grębska
Jan Borzewski
Adam Tłubicki
Krystyna ??
1727
Karol Zieliński, podstarości row.
Katarzyna Mazowiecka
1728
Kazimierz Kubicki
Stanisław Kierski
Jakub Artowski
Adam Kowalewski - (genealogia)
Antoni Dobrski
1729
Józef Mazowiecki
Jakub Żurawski
Antoni Jaroszewski - (genealogia)
?? Moszczyńska
Ludwika Malewska
?? Bogurska
Zofia Rutkowska
Stanisław Borzymiński
?? Jaźwińska
Marianna Jaroszewska - (genealogia)
Karol Orłowski - (genealogia)
Ignacy Karnkowski, kanonik katedry płockiej
1730
Antoni Jerzewski, stolnik dobrz
Barbara Karnkowska
Anna Karwosiecka
Ignacy, Łukasz i Marcin Nałęcz
Stanisław ??
Andrzej ??
Aleksander ??, syn kasztelana płockiego
Franciszek Rościszewski
Joanna Podoska, kaszt. dobrzyńska
Jan Dalewski
Teresa Rychaczewska
1731
Dorota Zalewska, podk. płocka
Marianna Łakińska
Wojciech Karski
Wiktor Żurawski
Szymon Jaroszewski, podk. ziemi dobrz. - (genealogia)
Jan Grabski
Elżbieta Karska
Tomasz Grzemski
1732
Jadwiga Zielińska, podkom. płocka
Wojciech Starorypiński
Stanisław Zieliński
Jakub Konopacki
Kazimierz Trzciński - (genealogia)
Wojciech ??
Jan Sierakowski, pleban Skępego - (genealogia)
?? Tokarska
?? Szczepański
Stefan Jasiński
1733
Rozalia Nałęcz, skarb. dobrz.
Stanisław Starorypiński, komornik ziemi dobrzyńskiej
Joachim Grębski
Bartłomiej Rościszewski, kasztelan rypiński
Anna Rościszewska
Anna Konopacka
Seweryn Usarski, miezsz. Skępego
1734
Marianna Rościszewska
Maciej Rutkowski
1735
Jan Machczyński
Mateusz Żabicki
Anna Żurawska
Felicjanna ??
Anna Broniewska
Anna Kikolska
Józef Zieliński, stoln. płocki
Piotr Sierakowski - (genealogia)
Wojciech Kierski
Jan Sierakowski, miecznik ziemi dobrz. - (genealogia)


1736
Ewa Nałęcz
Marianna Chełmicka, chorąż. dobrz. (genealogia)
?? NMioduska
Stanisław Karnkowski, kom. wyszogrodzki
Antoni Grębecki
Barbara Bromierska
Zofia Kłokocka
1737
Wojciech Kozierowski
Eleonora Kościelewska
Mateusz Kukowski
Jan Baglewski
Adam Orłowski - (genealogia)
Kajetan Nałęcz, łowczy z,. dobrz
Marianna Kobylecka, mieczn. Inowłod
Wojciech Zieliński, podst. Roz.
Stanisław Zakrzewski, stolnik z. dobrzy.
Franciszek Koziebrodzki
Eleonora Czapska
Stanisław Karwosiecki
Zofia Cetkowska
Anna Orłowska - (genealogia)
Marianna Zarębowska
1738
Tomasz Zdziębiński
Adam Szafrański
Jan Rutkowski
Tomasz Gójski
1739
Antoni Umiński
Katarzyna Umińska
Katarzyna Branicka
Gertruda Miodowska
Katarzyna Rościszewska
Jadwiga Libionkowska
Wojciech Owczarz
1740
Stefan Orłowski - (genealogia)
Zygmunt Kukowski
Ewa Mioduska
1741
Jan Sokołowski
Dorota Mioduska
Jadwiga Świtak
Tomasz Łukowski, fundator ołtarza św. Józefa
Wojciech Lasocki
Jan Michał Kapenchausen, generał J.K.M.
Konstancja Zielińska
Józef Kierski
1742
Adam Czachowski
Teresa Marszeska, zam. Łukowska
Barbara Sierakowska - (genealogia)
Justyna Brochocka
Jakub Ośmiałowski
Teofila Wapowska, zam. Padoska, wojew. płocka
Marianna Trzcińska - (genealogia)
Anna Malewska
Elżbieta Czermińska
Jan Budziński
1743
Paweł Rościszewski, łowczy płocki
Zofia Gójska
Cecylia Nałęcz
Franciszek Gratowski
Felicjan Machczyński
Helena Rościszewska
Wojciech Brochocki
1744
Katarzyna Makowiecka
Marianna Bromierska
Anna Rzeszotarska
Stanisław Żórawski
Kazimierz Sumiński, stolnik z. dobrz
1745
Antoni Kuczkowski, kaszt. rypiński
Maciej Orłowski, podcz. z. dobrz. - (genealogia)
Wojciech Tański
Wojciech Rykaczewski
1746
Bogumiła Nałęcz
Świętosław Paprocki
Marianna Borowska
Ludwik Paprocki
Bartłomiej Rakowski
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Lista ofiarodawców i pochowanych w klasztorze w Skępem, 7,8

Postprzez Marcin » 12.01.2010

1747
Wawrzyniec Rutkowski
Stanisław Gójski
Szymon Łempicki
Marianna Białowiejska
1748
Magdalena Żurawska zam. Jerzewska, stoln. płocka
Eleonora Milewska
Barbara Borzęcka genealogia
Szymon Owczarz
1749
Józef Łęcki
1750
Apolonia Pląskowska
Jakub Nałęcz
Aleksander Myszyński
Aleksander Bromierski, sędzia z. dobrzy.
Józef Kuczkowski, łowczy win.
1751
Jakub Nałęcz
Wawrzyniec Rościszewski, podk. z. dobrz
Leon Rogowski
Zofia Miączyńska
Katarzyny Podoska, pisarz. nurska
Szczęsny Nakwaski, chor. wyszew.
Anna Kamieńska
Jan Pawłowski, chor. malb. genealogia
Teresa Kamieńska
1752
Paweł Borzewski
Stefan Milewski
Franciszek Konopacki
Ewa Podoska,woj. płoc.
Anna Orłowska, podczasz.dobrz genealogia
Stanisław Mioduski, pisarz dobrz.
1753
Adam Koszczyński
Ewa Pląsczyńska
Franciszek Kłokocki
Franciszka Brzeska
Jakub Mioduski
Antonina Kowalewska
1754
Tomasz Białowiejski
?? Sumiński
Marianna Orłowska genealogia
Barbara Naramowska
1755
Marianna Rutkowska zam. Ośmiałowska,mieczn. dobrz
Wojciech Giżeński
Gasper Mroczyński genealogia
?? Karska, zam. Ciszewska
1756
Brygida Rościszewska
Antonina Mikuszewska
Jan Osiecki
Agnieszka Romanowa
Barbara Paprocka
Stanisław Gójski
Franciszek Niekraż, miecznik nurski
Angela Nałęcz
1759
Andrzej Rokitnicki
1760
Angela Węgierska, zam. Rościszewska, sarb. z. dobrz.
Ewa Żurawska, zam. Komorska
Marianna Białowiejska, zam. Sumińska, z Głodowa
Ignacy Brochocki
Wiktoria Kokoszczyńska
Maciej Sumiński
Marianna Osiecka

1761
Antoni Murzynowski
Albert Gorzechowski
Elżbieta Barcikowska zam. Lasocka
Karol Paprocki, cześnik z. dobrz.
1762
Celestyn Zieliński
Anna Zawisza zam. Tuchołka, podk. malborska
Ludwik Skulski
Kunegunda Sokolnicka zam. Cieszewska
Szymon Brzuski
Roch Nadroski
Mikołaj Podoski, woj.płoc., syndyk apostolski Skępe
Jakub Rościszewski, sędzia dobrz.
Marianna Dunin zam. Chalińska, mieczn. dobrzyńska
Andrzej Sierputowski
1763
Maciej Młodzianowski
Ignacy Kucharski
Adam Karski
1764
Marianna Karska
Jan Kokoszczyński
Michał Ośmiałowski
Zuzanna Bielińska zam. Kucharska genealogia
Piotr Tuchołka, podk. malborski
1765
Marianna Żółtowska, zam. Umińska
Szymon Zboiński, kan. krusz genealogia
Jakub Trzcinski,podcz. obro genealogia
Józefa Zielińska
Katarzyna Wilkowska zam. Chełmicka (genealogia)
Mikołaj Turski
Marianna Osiecka
Zofia Daniecka
Wojciech Kamieński
Antoni Sumiński
Jakub Białobłocki
1766
Bartłomiej Kawęczyński
Aleksander Cetkowski
Kunegunda Ciszewska
Piotr Roszkowski
Marianna Osiecka
Wojciech Ciekliński
Maciej Czermiński
Franciszek Drozdowski
1767
Szymon Orłowski, pisarz żup. soln. dobrz genealogia
1768
Benedykt Kamiński, sędzia sierpski
Walenty Goczkowski
Barbara Białowiejska
Wojciech Chaliński
Antoni Sumiński
Baltazar Osiecki
1769
Adam Osiecki
Wiktoria Niścicka zam. Karnkowska, kaszt. wyszogrodzka
Anna Chalińska
Katarzyna Grębska zam. Chełmicka (genealogia)
Anna Kamińska
Łucja Marianna Dyssier, zam. Kapenchanzen, podk. parn.
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Lista ofiarodawców i pochowanych w klasztorze w Skępem

Postprzez oczko65 » 12.09.2016

Witam,

Interesują mnie nazwiska Podolski i Osiecki z tej listy.

Gdzie można więcej znaleźć informacji o nich?

Pozdrawiam
Marek
Pozdrawiam
Marek
oczko65
Zainteresowany
Zainteresowany
Imię i nazwisko: Marek Podolski


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób