1475. Ciechanowicze

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Ciechanowicze

Postprzez Marcin » 12.11.2008

Ciechanowiczowie - to prastary ród szlachecki legitymujący się herbami: Mogiła (Mogiła odmiana z jednym krzyżem ) i Nałęcz. Etymologię słowa „ ciech ” - można wywodzić od słów: „uciecha”, „pociecha”, „ cieszyć się ”. Patronimiczna końcówka „ - icz ” oznacza: „ jego syn ”, co daje podstawę do postawienia hipotezy, że pierwszy Ciechanowicz był synem Ciechana, a więc: Ciechan + owicz = Ciechanowicz.. Wynika z tego, że Ciechan - przyjmując szlachectwo - prawdopodobnie za męstwo podczas odparcia w 1244 roku najazdu Prusów, którzy zniszczyli Mazowsze aż po sam Ciechanów, oprócz herbu ( był to herb Mogila ) - do nazwiska dodał końcówkę „ - owicz ” ( tzn. „jego syn” ), by zaznaczyć swoje pochodzenie: Ciechanowicz - czyli syn Ciechana - potomek legendarnego założyciela miasta Ciechanów. A więc ród Ciechanowiczów herbu Mogiła swój początek miał na Mazowszu, a po Unii z Litwą przeniósł się na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. K. Niesiecki ( HERBARZ, III, s. 106 ) - pisze o Ciechanowiczach herbu Nałęcz: „ Anastazy i Hieronim w Akademii Wileńskiej w roku 1605. ” Za protoplastę linii herbu Nałęcz uznany został Hieronim Ciechanowicz ( „ Wywód familii urodzonych Ciechanowiczów herbu Nałęcz, sporządzony przez heroldię wileńską 21 maja roku 1808 { inne źródła podają datę 1800 } - „Rody rycerskie Wielkiego Księstwa litewskiego”. J. Ciechanowicz, III, s. 229/230 ). Od tej pory obydwie herbowe linie genealogiczne rozwijały się na całym obszarze Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a po rozbiorach znów nastąpiła migracja - tym razem wewnątrz państwa rosyjskiego. W XX wieku, po upadku Rosji carskiej oraz powstaniu na nowo Państwa Polskiego - większość Polaków wróciła, nieraz w bardzo dramatycznych okolicznościach, do Polski. Część jednak została i wkrótce stała się obywatelami różnych Republik Radzieckich. We wrześniu 1939 roku, kiedy nastąpił faktyczny IV rozbiór Polski ( pomiędzy hitlerowskimi Niemcami i komunistycznym Związkiem Radzieckim ) - nastąpiła dalsza ekspansja Rosji na Kresy Wschodnie usankcjonowana w 1945 roku przez zdradziecki Układ Jałtański, na mocy którego Zachód w naszym imieniu oddawał te tereny pod władanie Stalinowi. I znów setki tysięcy, a może i miliony naszych rodaków zostało odciętych od Polski. Wielu Ciechanowiczów po wojnie jednak repatriowało się do Polski, wielu zostało na Wschodzie i na Zachodzie, gdzie rzuciły ich losy wojny.


Noty biograficzne tego nazwiska

Pełne dzieje i genealogię Ciechanowiczów do XXI wieku zawiera
„Herbarz rodu Ciechanowiczów ”, Witolda Antoniego Ciechanowicza,
wydany: Jaworzno, „Michał Ciechanowicz”, 2006

Numery katalogowe HERBARZA w największych bibliotekach:
1. w Bibliotece Narodowej: MAG KS III 1.999.216 Chr. i MAG KS III 2.295.614 A Chr.
2. w Bibliotece Jagiellońskiej - sygnatura B 419759 III i A 574722 III (egz. archiwalny)
3. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich - sygnatura 904.352
4. w Bibliotece Śląskiej - sygnatura CG III 662673Skrócona wersja Herbarza rodu Ciechanowiczów zamieszczona jest
na stronie internetowej CIECHANOWICZOWIE, na którą zapraszamy!
Strona ta prezentuje również genealogię kilkudziesięciu współczesnych rodzin Ciechanowiczów i jest na bieżąco aktualizowana.

[nad. Witold Antoni Ciechanowicz]
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Powrót do C____