33563. Mickiewicz Adam

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Mickiewicz Adam

Postprzez wanka » 30.12.2018

Mickiewicz Adam

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka, zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu. Zaliczany jest do największych polskich poetów i publicystów romantyzmu, często nazywany jest także „poetą przeobrażeń” lub „bardem słowiańskim”. W latach 1807- 1815 młody Mickiewicz uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej, a mając 17 lat ukończył lokalną szkołę. Studia rozpoczął na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na kierunku humanistycznym w przyszłości planując podjęcie pracy nauczyciela.

Adam Mickiewicz był jednym z założycieli Towarzystwa Filomatów. Członkostwo to w znaczny sposób wpłynęło na twórczość Wieszcza właśnie z tego okresu jego życia. Pracę nauczyciela Mickiewicz rozpoczął w 1819 roku w Kownie. W 1823 roku został aresztowany, a następnie uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie. W latach 1824-1829 poeta przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie i na Krymie. Podczas długiej podróży po Europie Mickiewicz odwiedził Niemcy, Włochy oraz Szwajcarię. Do Wielkopolski poeta przybył dopiero w roku 1831, jednak nie przekroczył granicy i ostatecznie pozostał w Dreźnie. Przebywał tu do roku następnego. Następnie wieszcz udał się do Paryża, w którym osiadł na emigracji. Tu też ożenił się w 1834 roku z Celiną Szymanowską, która urodziła mu sześcioro dzieci: Władysława (1838- 1926), Józefa (1850- 1938), Aleksandra, Jana oraz dwie córki. W kolejnych latach objął stanowisko profesora literatury łacińskiej w Lozannie, następnie Mickiewicz objął katedrę języków słowiańskich w College de France, stał się także prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu.

Poeta w swoich wykładach otwarcie manifestował poglądy antykatolickie za co w roku 1844 zawieszono jego działalność. W roku 1848 podczas Wiosny
Ludów, jako aktywny działacz polityczny utworzył legion polski we Włoszech. Wkrótce potem powrócił do Paryża i stał się redaktorem pisma Trybuna Ludów. W roku 1851 poddany został nadzorowi policyjnemu. Podczas wojny krymskiej udał się do Konstantynopola w Turcji, gdzie utworzył Legion Polski oraz Legion Żydowski do walki z carską Rosją. Epidemia cholery przyniosła kres życiu wielkiego poety. Ciało wieszcza przewieziono do Paryża i pochowano na cmentarzu Champeaux w Montmorency. Zwłoki w roku 1890 przeniesione zostały na Wawel.
https://streszczenia.pl/

Adam Mickiewicz zadebiutował w roku 1818 na łamach „Tygodnika Wileńskiego”. Ten początkowy okres twórczości młodego poety przyjęto nazywac okresem wileńsko-kowieńskim. Twórczośc lat 1818-1821 to głównie poetycki manifest Stowarzyszenia Filomatów, którego poeta był członkiem i współzałożycielem. W roku 1820 opublikowana została „Oda do młodości”, wyrażająca wiarę w młodość, zbiorowość, a przede wszystkim nawołująca do czynnej walki dając nadzieję w wygraną. W tym także roku ukazała się „Pieśń Filaretów”. Utwór utrzymany został w tonie klasycznej retoryczności, uczta stała się pretekstem do wezwań, pouczeń i nawoływań. Wiersz wydrukowany został w warszawskim piśmie „Motyl” pod tytułem „Anakreontyk”. Pełno w nim zdań w trybie rozkazującym, wykrzykników i pytań retorycznych. Zwroty skierowane bezpośrednio do adresata utrzymane zostały w żartobliwym tonie.

W 1822 roku powstał zbiór „Ballad i romansów” uważany za rozpoczynający epokę romantyzmu w Polsce, także znany wiersz „Do Joahima Lelewela”. „Poezje tom II” zawierające „Grażynę” oraz II i IV cz. „Dziadów” wydane zostały w 1823 roku. Z kolei „Sonety krymskie” stanowią cykl 18 sonetów będących opisem podróży Adama Mickiewicza na Krym opublikowane zostały razem z cyklem wierszy miłosnych w 1826 roku. Był on również wyrazem zainteresowań Mickiewicza Wschodem, opisują orientalną przyrodę i kulturę, a także rozpacz wygnańca tęskniącego za ojczyzną. Podmiot wypowiada się często w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czasem jednak widzimy bezstronnego narratora. Poeta jest zarówno pielgrzymem i podróżnikiem, jak i wygnańcem oraz poetą. III część „Dziadów” wydana została w 1832, „Konrad Wallenrod” w 1828 roku w Rosji.

„Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie” powstał w Paryżu w latach 1832-1834, a wydany został w roku 1834. Epopeja składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Rękopis dzieła przechowywany jest w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” na ziemiach polskich powstało w Toruniu w 1858 roku w drukarni miejskiej. Pośmiertnie wydane zostały liryki lozańskie stanowiące zbiór utworów należących do poezji osobistej. Tematyką liryków były refleksje nad życiem i przemijaniem. Do liryków należą: „Gdy tu mój trup”, „Snuc miłośc”, „Polały się łzy me czyste..”, „Nad wodą wielką i czystą”. Natomiast I cz. „Dziadów” tworzona była przez całe życie artysty, a wydana została w roku 1821
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do M____