7954. Jabłonowski herbu Grzymała

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Jabłonowski herbu Grzymała

Postprzez Marek_Prus » 18.04.2010

Jabłonowski herbu Grzymała.
Hrabiowie i szlachta.
Senatorowie w rodzinie:
Roch - Michał, kasztelan wiślicki 1757 - 1780 r.
Andrzej, kasztelan połaniecki 1764 r., um. 1773 r.
Dawna mazowiecka rodzina, wzięła nazwisko od wsi Jabłonowa, w ziemi nurskiej: w drugiej połowie XVII stulecia rozdzieliła się na dwie gałęzie, jedną, która przeniosła się na Ruś Czerwoną i drugą, która pozostała na Mazowszu.

Gałąź czerwonoruska
Protoplastą tej gałęzi był Szymon, z regenta 1627 r., pisarz ziemski nurski, zdolny prawoznawca i zasłużony w swej ziemi, deputat na Trybunał koronny 1620 r., który podpisał elekcyę 1632 i 1648 r. z ziemią nurską; z żony Katarzyny Wojsławówny, miał córkę Annę i dwóch synów Tomasza, łowczego nurskiego i Andrzeja.
Andrzej, miecznik nurski, podpisał elekcyę z ziemią nurską 1697 r. Z Urszuli Skiwskiej, sędzianki bielskiej, synowie: Antoni, Stanisław i Stefan przesiedlili się na Ruś Czerwoną; z nich:
Antoni, dziedzic dóbr Gowarczowa, miecznik podlaski 1720 r. i pułkownik wojsk koronnych, z żony Anny Rybińskiej, starościanki czerniechowskiej, miał syna Ignacego.
Stanisław, skarbnik kijowski 1699 r., chorąży trembowelski 1702 r., z żony Katarzyny Bogatkówny, starościanki kiślackiej, pozostawił synów Andrzeja i Rocha - Michała.
Andrzej, szambelan królewski, chorąży i rotmistrz pow. pilznieńskiego, podpisał elekcyę z woj. sandomierskiem 1764 r.; kasztelan połaniecki 1764 r., starosta bulkowski, umarł 1773 r., z żoną Maryanną Kobielską, stolnikówną pomorską, bezdzietny.
Roch - Michał, dziedzic dóbr Wielopole, Sosnicy i innych, starosta bulkowski, kasztelan wiślicki 1757 r., starosta korsuński, podpisał elekcyę 1764 r. z wojew. sandomierskiem; marszałek Trybunału koronnego 1766 r., kawaler orderu św. Stanisława, na sejmie 1767 r. gorąco występował w obronie ludu wiejskiego; w 1768 r. deputat do poprawy prawa, przystąpił do konfederacyi barskiej. Kasztelan w 1779 r. otrzymał tytuł hrabiowski od cesarzowej Maryi Teresy z odmianą w herbie - na terczy w polu złotem, na zielonej murawie, mur czerwony z trzema basztami i bramą otwartą, w której stoi rycerz z mieczem w prawej i tarczą w lewej ręce; nad środkową basztą orzeł austryjacki dwugłowy, lecz bez koron. Nad tarczą korona hrabiowska, w której trzy hełmy; na środkowym orzeł czarny dwugłowy, na prawym pięć piór strusich: 1, 3 i 5 złote, 2 i 4 czerwone, na których trzy baszty jak na tarczy, na lewym hełmie pół rycerza zbrojnego w hełmie na głowie, lewą ręką podpartego pod bok, a w prawej trzymającego szablę wzniesioną do cięcia.
Z żony Katarzyny Ossolińskiej, starościanki nurskiej, zostawił cztery córki: Teresę, Aloizę, Ludwikę, Annę i dwóch synów Ksawerego i Józefa.
Hr. Ksawery, kanonik katedralny kujawski 1793 r. i kawaler orderu św. Stanisława, wylegitymowany w Galicyi 1782 r.
Hr. Józef, dziedzic dóbr Lubień, starosta korsuński, członek Stanów galicyjskich, po którym z żony Maryanny Świdzińskiej, kasztelanki radomskiej, córka Zofia i czterech synów:
1) Hr. Ludwik - Józef, dziedzic dóbr Lubień, należał do powstania 1848 r. i był dowódcą ułanów rewolucyjnych; członek Stanów galicyjskich, z żony Franciszki Włodkówny pozostawił syna Stanisława.
2) Hr. Franciszek, dziedzic dóbr Wiszniowej, zaślubił Elżbietę Bratkowską, miecznikównę kor. galic., i z niej miał syna Kazimierza, po którym z Elżbiety Wiktorówny syn Stanisław żonaty z Anną Romerówną.
3) Hr. Kazimierz, dziedzic dóbr Dubanowice, z Katarzyny Bratkowskiej, miecznikówny kor. galic., jego córka Maryanna.
4) Hr. Leon, dziedzic dóbr Krościenka, zaślubił Cecylię hr. Fredrownę i z nie pozostawił córki, Emilię i Zofię.
Stefan, trzeci syn miecznika Andrzeja, cześnik nurski, starosta horyhladzki 1738 r., ożeniony z Maryanną Drohojowską, stolnikówną bielską, miał z niej pięciu synów, z których:
Maciej, podstoli nurski, członek Stanów galic. 1782 r., chorąży halicki 1785 r., wylegitymowany w Galicyi 1782 r., z żony Maryanny Orchowskiej, miecznikównywendeńskiej, miał syna Feliksa, po którym z Wiktoryi Poradowskiej synowie, Leon i Franciszek wylegitymowani w Galicyi 1836 r.
Józef - Ignacy, sędzia grodzki latyczowski, poseł na sejm 1764 r., stolnik trembowelski, chorąży, a ostatnio podkomorzy halicki 1783 r., starosta horyhlandzki, dwukrotnie deputat na Trybunał koronny, członek Stanów galic., viceprezes sądów szlacheckich lwowskich, radca apelacyjny 1785 r., podkomorzy koronny galicyjski 1782 - 1788 r., wylegitymowany w Galicyi 1782 r., miał dwie żony Teklę Strutyńską, starościankę horodelską, z tej córka Antonina i Ludwikę Grabińską, starościankę smoleńską, z niej dwie córki, Maryanna i Urszula, i dwóch synów Kacpra i Stanisława.
Kacper, dziedzic dóbr Gowarczowa, z żony Tekli Straszówny, kasztelanki Królestwa, pozostawił synów: Romana, dziedzica dóbr Gowarczowa, ożenionego z Emilią bar. Rejską, Adolfa, ożenionego z z Teodorą Stojowską z Pińczyc i Aleksandra, oficera wojsk polskich, bezpotomnych.
Stanisław, drugi syn Józefa - Ignacego i Grabińskiej, dziedzic dóbr Rawy Ruskiej, w Galicyi, oficer wojsk polskich, ożeniony z Łucyą Głogowską, starościanką krzywicką, pozostawił synów, Ludwika ożenionego z Hortensyą hr. Karsznicką, i Stanisława - Józefa, dziedzica dóbr Rawy Ruskiej, członka Stanów galicyjskich 1844 r., ożenionego z Józefą hr. Bąkowską, który adoptował Marcina hr. Kalinowskiego.
c.d.n.


Seweryn hr. Uruski "Rodzina, Herbarz Szlachty Polskiej"
Marek_Prus
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Re: Jabłonowski herbu Grzymała

Postprzez Marek_Prus » 18.04.2010

c.d.
Gałąź mazowiecka
Szymon, podstarosta ostrołęcki 1620 r., ożeniony z Elżbietą Zarembianką
Stanisław, miecznik 1636 r., łowczy nurski 1647 r., deputat na Trybunał koronny 1643 roku, chorąży nurski, dzielny żołnierz przeciwko Szwedom, w 1658 r. uwolniony za wstawiennictwem hetmanów od infamii sądowej, podpisał elekcyę 1648 r. z wojew. podlaskiem; był żonaty z Dorotą Wyszyńską.
Nikodem, cześnik nurski, rotmistrz królewski, poseł na sejm 1632 r., wymownie na tym sejmie powstawał przeciwko dysydentom, niestosownemi wymaganiami zakłócającym obradom.
Nikodem, pisarz ziemski i podsędek nurski 1654 r., kilkakrotnie poseł na sejmy, podpisał elekcyę 1648 r. i 1674 r. z ziemią nurską; umarł 1694 r., pozostawiwszy z żony Eleonory Irzykowiczówny, podkomorzanki drohickiej, syna Adama, który podpisał elekcyę 1697 r. z ziemią nurską.
Stanisław, trembowelski 1661 r.
Tomasz, syn Szymona, łowczy nurski 1654 r., z żony Jadwigi Sokołowskiej miał syna Adama.
Adam, cześnik łomżyński 1696 r., zaślubił Maryannę Bielską i z niej pozostawił syna Michała, stolnika 1737 r., chorążego łomżyńskiego 1749 r., ożenionego z Anną Rybińską.
Józef, burgrabia sieradzki 1780 r.
Augustyn, regent ziemski i grodzki nurski 1790 r.
Stanisław, podstoli nurski 1751 r., z żony Heleny Krasnosielskiej pozostawił córkę Marcyannę i syna Ignacego, dziedzica Woli Rokickiej, podstolego smolenskiego 1763 r., który podpisał elekcyę 1764 r. z ziemią łomżyńską. Ignacy z żony Józefy Przyjemskiej miał synów: Michała, pisarza ziemskiego i grodzkiego nurskiego 1791 roku, Stanisława i Józefa - Aleksandra, wylegitymowanego w Królestwie 1837 roku.
Stanisław, poseł na sejm czteroletni, protestował przeciw Konstytucyi 3 Maja; konsyliarz Targowicy 1792 r., podstoli nurski 1793 r., z żony Józefy Skarzyńskiej pozostawił syna Aloizego, wylegitymowanego w Królestwie 1847 r.
Po Piotrze, synu Jana, dziedzicu wsi Jabłonowo - Wypychy 1677 r., pochodzący: Józef, Paweł i Adam, sędzia Trybunału augustowskiego 1842 r., synowie Macieja i Eleonory z Zalewskich, wylegitymowani w Królestwie 1840 r. (po Adamie z żony Michaliny Ejdziatowiczówny syn Feliks w wojsku rosyjskiem); Julian, Andrzej i Wojciech 1840 r., oraz Jan 1853 r., synowie Jakóba, wylegitymowani w Królestwie.
Hipolit, dziedzic dóbr Jabłonowo i Godlewo - Cechny 1754 r., zaślubił Maryannę Bogucką i z niej miał syna Franciszka, ożenionego z Konstancyą Uścińską, z której syn Feliks wylegitymowany w Królestwie 1853 r.
Józef, syn Jana, i inni wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej 1847 r.
Jan, syn Antoniego i Konstancyi z Sienickich, ur. 1798 r. we wsi Zaborowie, w obwodzie mławskim, postąpił na służbę 1817 roku do pułku strzelców pieszych i w 1825 r. został podporucznikiem, a 1830 r. awansował na porucznika w tymże pułku (Ks. Wojskowe).


Seweryn hr. Uruski "Rodzina, Herbarz Szlachty Polskiej"
Marek_Prus
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Re: Jabłonowski herbu Grzymała

Postprzez alicjawysocka » 08.06.2014

Piszę monografię Załusków z Godlewa - Cechnów.W drzewie gene. wystepuje Salomea Jabłonowska 1798 - 1870,córka Franciszka i Kunegundy ,zona Romualda Jana Załuskiego.Owocem ich związku m.in był Wawrzyniec Piotr Załuska ,ktory poslubił Antonine Martę Jabłonowską córkę Ignacego i Tekli Szostakowskiej z Godlewa Cechnów.Czy ktos mi pomoże ? Czy byli Oni rodziną ,jesli tak jaką? kto był ich przodkiem?bedę mocno wdzięczna Alicja Wysoka
alicjawysocka
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Jabłonowski herbu Grzymała

Postprzez akk2 » 08.06.2014

Może warto zajrzeć do pamiętników Ludwika Grzymały Jabłonowskiego wydanych nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Do Wielkiej Genealogii Minakowskiego pewnie już Pani zaglądała :-).Dużo tam Jabłonowskich.
Pozdrawiam Anna Karczewska-Kwiatkowska
akk2
Zaawansowany
Zaawansowany

Re: Jabłonowski herbu Grzymała

Postprzez alicjawysocka » 09.06.2014

Bardzo dziękuję Anno..:) Napisałam emaila do Pana Minakowskiego,zobaczymy...Nadal piszę,wróciłam do Załusków,mam b.duzo materiałów.Mam nadzieję,ze powstanie niezłe opracowanie.Pomaga mi w tym część Rodziny,każdy opisuje najblizszych.Ciesze się ,ze młodzi są zainteresowani tematem.Pozdrawiam ciepło Alicja
alicjawysocka
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Jabłonowski herbu Grzymała

Postprzez Marek_Prus » 30.11.2015

25 czerwca 1808 roku w parafii Andrzejewo ślub brał urodzony Ignacy Jabłonowski lat 25 mający, syn Pawła i Konstancji z Załusków, urodzony w Godlewie Cechnach z panną Magdaleną Godlewską lat 23 mającą, córką Wojciecha i Teodozji ze Stokowskich.
Świadkami byli Stanisław Jabłonowski podstoli, Jan Jabłonowski stryj i bracia panny młodej Grzegorz i Jan Godlewscy.
Marek_Prus
Aktywny Animator
Aktywny Animator


Powrót do J____