3376. Dzierżyński

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Dzierżyński

Postprzez jaybeere » 04.06.2009

Dzierżyński h. Sulima, v. Sulima-Dzierżyński, również w odmianach Dzierżański, Dzierżeński; pierwotnym ich gniazdem jest Wielkopolska, byli też w ziemi warszawskiej i W. Ks. Litewskim.
Podpisali elekcję Władysława IV w 1632 r. z pow. pińskim.
Sprawowali urzędy grodzkie i ziemskie w woj. rawskim ok. 1700, w pow. grodzieńskim i orszańskim ok. 1770.
Właściciele dóbr w pow. orszańskim 1695, współwłaściciele Załęża w woj. rawskim 1722, dziedziczyli dobra Cerkowny Osowiec w gub. mohylowskiej 1880.
Wylegitymowali się ze szlachectwa 1774 r. w ziemstwie orszańskim jako Dzierżeńscy h. Sulima.

Z tej rodziny:
• MELCHIOR Dzierżański, s. Antoniego i Małgorzaty Borkowskiej, pułkownik artylerii, targowiczanin; przystąpił do Targowicy 1792 r. i otrzymał od niej uwolnienie ze służby w stopniu generał-majora.
• FELIKS Dzierżyński (11 IX 1877-20 VII 1926), s. Edmunda i Heleny Januszewskiej, pol. i ros. działacz komunist., współorganizator rewolucji październikowej, przewodn. Ogólnoros. Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka) 1917-22, rzecznik polityki krwawego terroru wobec przeciwników polit., zwany "krwawym" Feliksem.
• ZYGMUNT Dzierżyński v. Sulima-Dzierżyński (1881-1932), ps. Drab, nauczyciel polonista w Kaliszu. (Szkoła Kaliska; J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29).

Źródła: 1) Bon. V 183-184, 190, 198; 2) Urus. III 348, 354, 357;
3) Bogdan Jaxa-Ronikier, Dzierżyński. Czerwony kat, Oficyna Cracovia, Kraków 1990.

http://polishgenealogy.blogspot.com/200 ... ynski.html


===============================================

GENEALOGIA DZIERŻYŃSKICH - linia "krwawego" Feliksa

===============================================


I. • MIKOŁAJ Dzierżyński (ok. 1660-1703), h. Sulima, rotmistrz wojsk W. Ks. Litewskiego, zam. w pow. słonimskim; przodek „krwawego” Feliksa; ż. NN.; dzieci: Jakub.

II. • JAKUB Dzierżyński (ur. ok. 1710), s. Mikołaja, posiadał w zastaw folwark Kochaniszki (od Wołłowicza, marszałka słonimskiego) oraz dziedziczny majątek Spice, także w Ks. Żmudzkim, powiecie krożskim; ur. w pow. słonimskim, wywędrował do Ks. Żmudzkiego; 1.ż. Barbara Talmont; dzieci: Antoni, Wawrzyniec, Roch, Marianna; 2.ż. NI. Syrtowt.

III. • ANTONI Dzierżyński (1755-1816), s. Jakuba i Barbary Talmont, ziemianin w W. Ks. Litewskim; ż. Konstancja Adamowicz; dzieci: Józef, Ignacy.
• MARIANNA Dzierżyńska, s. Jakuba i Barbary Talmont.
• ROCH Dzierżyński, s. Jakuba i Barbary Talmont.
• WAWRZYNIEC Dzierżyński, s. Jakuba i Barbary Talmont.

IV. • IGNACY Jan Dzierżyński, s. Antoniego i Konstancji Adamowicz.
• JÓZEF Jan Dzierżyński (ur. ok. 1790), s. Antoniego i Konstancji Adamowicz, ziemianin, właśc. majątku Dzierżynowo w pow. oszmiańskim; wylegitymowany ze szlachectwa i zapisany wraz z synami do ksiąg szlachty gub. mińskiej; ż. Antonina Oziembłowska; dzieci: Edmund, Wincenty (właśc. Ryszard Edward Wincenty), Onufry, Bernard, Tomasz, Antoni, Anna, Felicjan, Józefat, Leokadia, Róża.

V. • ANNA Dzierżyńska (ur. 1827), c. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej.
• ANTONI Mikołaj Dzierżyński (1823-1865), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej.
• BERNARD Leonard Dzierżyński (1819-1879), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej.
• EDMUND Rufin Dzierżyński (15 lub 27 V 1838-1882), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej, nauczyciel gimnazjalny (fizyk i matematyk), ziemianin, właśc. majątku Dzierżynowo (Dzierżynów?) w pow. oszmiańskim; profesor fizyki i matematyki; kawaler Orderu św. Anny; ur. w Oszmianie; ż. (ok. 1870) Helena Januszewska (1849-15 XII 1896), c. Ignacego, profesora wileń. i petersburskiego, i Kazimiery; uwiódł ją w czasie dawanych jej korepetycji i do małżeństwa z nią został przymuszony, tak zawarte małżeństwo okazało się jednak dobrane i szczęśliwe; pochow. w Wilnie na cmentarzu oo. bernardynów; dzieci: Aldona, Stanisław, Feliks, Kazimierz, Ignacy, Władysław, Jadwiga, Wanda.
Źródła: 1) Киричек М.С., Дзержинский Эдмунд Иосифович, w: Энциклопедия Таганрога. — Таганрог: Антон, 1998. — s. 248. 2) Bogdan Jaxa-Ronikier, Dzierżyński. Czerwony kat, Oficyna Cra-covia, Kraków 1990.
• FELICJAN Jan Dzierżyński (1830-1904), s. Józefa; ż. Róża Łucja Szembel; dzieci: Michał, Józef, Adam, Ewa, Antoni, Jan Albin, Felicjan, Antonina.
• JÓZEFAT Dzierżyński (1831-1954), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej.
• LEOKADIA Dzierżyńska (ur. 1833), c. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej.
• ONUFRY Antoni Modest Dzierżyński (ur. 1818), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej, zapisany wraz z ojcem do ksiąg szlachty gub. mińskiej; ż. NI. Mazurkiewicz. Zob. odpowiedź poniżej.
• RÓŻA Dzierżyńska (ur. 1835), c. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej; ż. NI. Burzyński.
• TOMASZ Justyn Dzierżyński (1822-1859), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej; ż. Paulina Skibicka.
• WINCENTY Dzierżyński (ur. 1817), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej, właśc. Ryszard Edward Wincenty, zapisany wraz z ojcem do ksiąg szlachty gub. mińskiej; ż. Colette Ostrowska; dzieci: Eustachy.

VI. • ADAM Dzierżyński (1871-1932), s. Felicjana i Róży Szembel; ż. Wanda Nekanda-Trepka.
• ALDONA Eugenia Dzierżyńska (1870-1966), c. Edmunda i Heleny Januszewskiej; 1.m. Gedymin Bułhak, ziemianin; 2.m. NI. Kojałłowicz.
• ANTONI Dzierżyński (1874-1942), s. Felicjana i Róży Szembel.
• ANTONINA Dzierżyńska, c. Felicjana i Róży Szembel.
• EUSTACHY Dzierżyński, s. Wincentego i Colette Ostrowskiej.
• EWA Wiktoryna Dzierżyńska (1872-1928), c. Felicjana i Róży Szembel.
• FELICJAN Bonifacy Dzierżyński (1878-1927), s. Felicjana i Róży Szembel.
• FELIKS Dzierżyński (11 IX 1877-20 VII 1926), s. Edmunda i Heleny Januszewskiej, pol. i ros. działacz komunist., współtwórca i przywódca SDKPiL 1899, czł. SDPRR od 1907 (czł. KC od 1917), następnie RKP(b) i WKP(b), współorganizator rewolucji październikowej, przewodn. Ogólnoros. Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka) 1917-22, rzecznik polityki krwawego terroru wobec przeciwników polit.; ur. w Kojdanowie (lub Dzierżynowie) na Wileńszczyźnie (teraz Dzjarżynsk in. Dzierżyńsk na Białorusi), zm. w Moskwie; ż. (10 XI 1910, Kraków, kośc. Mariacki lub św. Mikołaja) Zofia Julia Muszkat (4 XII 1882-27 II 1968), c. Zygmunta (warszawskiego urzędnika i działacza socjalist., wywodzącego się ze środowiska żydowskiego), nauczycielka, działaczka komunist., czł. SDKPiL od 1905, sekr. Biura Polskiego KC RKP(b) 1924-1928; ur. w Warszawie, zm. w Moskwie; dzieci: Jan.
• IGNACY Dzierżyński (1879–1953), s. Edmunda i Heleny Januszewskiej, nauczyciel.
• JADWIGA Dzierżyńska (1871–1949), c. Edmunda i Heleny Januszewskiej; m. NN., ziemianin.
• JAN Albin Dzierżyński (1877–1958), s. Felicjana Józefa i Róży Szembel, brat stryjeczny „krwawego” Feliksa, inżynier technolog; przed wojną (1939) prowadził w Warszawie (ul. Mianowskiego 15) Biuro Techn.-Handlowe zajmujące się sprowadzaniem akcesoriów do urządzeń kolejowych i przedstawicielstwem firm szwajcarskich (m.in. Hasler) na Polskę; po 1945 dyr. w min. kolei; absolwent Politech. w Rydze; mieszkaniec Podkowy Leśnej k/ Warszawy; ż. Wanda Majewska (1887–1947), malarka; studiowała w Odessie; dzieci: Janina, Jerzy Witold. (M. Wittels).
• JÓZEF Bernard Dzierżyński (1863-1910), s. Felicjana i Róży Szembel.
• KAZIMIERZ Dzierżyński (1875-1943), s. Edmunda i Heleny Januszewskiej, ziemianin, żołnierz ruchu oporu; zamordowany przez faszystów.
• MICHAŁ Dzierżyński (1862-1867), s. Felicjana i Róży Szembel.
• STANISŁAW Dzierżyński (1872-1917), s. Edmunda i Heleny Januszewskiej, ziemianin; mieszkał w rodzinnym domu w Dzierżynowie; zamordowany w 1917 r.
• WANDA Dzierżyńska (1878-1892), c. Edmunda i Heleny Januszewskiej; zm. w dzieciństwie, wg niektórych informacji miał ją przypadkowo zastrzelić bawiący się bronią Feliks.
• WŁADYSŁAW Dzierżyński (1 III 1881-22 III 1942), s. Edmunda i Heleny Januszewskiej, lekarz neurolog, profesor medycyny, autor pierwszego polskiego podręcznika akademickiego do neurologii, pułkownik WP, brat Feliksa Dzierżyńskiego; ur. w Dzierżynowie k/ Stołpców, zm. w Zgierzu; należący do Dzierżyńskich stuhektarowy majątek Oziembłowo k. Iwieńca, położony na zachód od Mińska (na skraju Puszczy Nalibockiej, nad rzeką Usą, dopływem Niemna), po wybudowaniu w 1881 r. nowego dworu, został przemianowany na Dzierżynowo; wówczas należał do parafii Derewna w pow. oszmiańskim, dziś jest na Białorusi.
Źródło: Eufemiusz Herman: Neurolodzy polscy. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1958, ss. 193-196.

VII. • JAN Dzierżyński (ur. 23 VI 1911), s. (jedyny) Feliksa i Zofii Muszkat, pracował w Oddziale Kadr Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) KCWKP; towarzyszył Chruszczowowi, jako jeden z dwu tłumaczy, podczas jego wizyty w Warszawie w czasie kryzysu pol-sko-radzieckiego w X 1956 r.; ż. NN.; dzieci: Teodor, Feliks.
• JANINA Dzierżyńska, c. Jana Albina i Wandy Majewskiej, inżynier ogrodnik; zam. Podkowa Leśna k/ Warszawy; m. (1935) Jerzy Brochocki, kolega ze studiów; dzieci: Andrzej Brochocki (ur. 1939), Maria Krystyna Brochocka (ur. ok. 1943), Janina Brochocka (ur. 1945).
• JERZY Witold Dzierżyński (zm. p. 2009), s. Jana Albina i Wandy Majewskiej, ekonomista, absolwent AGH; walczył w wileńskiej partyzantce; po 1944 wywieziony przez NKWD i zesłany, najpierw w okolice Riazania, potem na Kołymę, powrócił do Kraju 1947; ż. Jadwiga Marszałek (zm. p. 2009), pochodziła z Przemyśla; dzieci: Jerzy.

VIII. • FELIKS Dzierżyński, s. Jana, wnuk Feliksa.
• JERZY Dzierżyński, s. Jerzego i Jadwigi Marszałek, bankowiec; ż. Anna NN.; dzieci: dwie córki NI.
• TEODOR Dzierżyński, s. Jana, wnuk Feliksa.

Źródła: 1) J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeszów 2001, t. II, str. 94–95;
2) Małgorzata Wittels: "Album z Podkową - Dworek Lali": http://fre-e.art.pl/podkowa.magazyn/nr52/dworek.htm
3) http://www.aordycz.com

Genealogię tej rodziny, oraz wiele innych opracowań genealogicznych pobierz ze strony:
http://polishgenealogy.blogspot.com/
jaybeere
Kreator Forum
Kreator Forum

Re: Dzierżyński

Postprzez adamqqq » 04.01.2010

ONUFRY Antoni Modest Dzierżyński(ur. 1818 - zm.1881), s. Józefa i Antoniny Oziembłowskiej, ochrzczony 18.06.1818, księdzem udzielającym chrztu był Klemens Kulwanowski, kurator, rodzice chrzestni : Apolinary Wańkowicz - marszałek powiatu z Anna Kotowiczową - szambelanową, Józef Hur(ś)ko łowczy powiatu z Teofilią Jankowską rotmistrzową, Józef Łopaczyński z Martą Kotowiczówną, Marcin Jankowski z Anna Weryżanka , zapisany wraz z ojcem do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Żonaty z Teklą Mazurkiewicz (ur.ok.1850 - zm po 1906) .Z tego małżeństwa było trzech synów : Kasper , Henryk , Mieczysław
- Kasper syn Onufrego i Tekli z Mazurkiewiczów ( ur.16.01.1870 Oszmiana - 1945 Wilno),urzędnik kolejowy , mieszkał w Wilnie, żonaty z Walerią Dołhopol (ur.28.12.1880 Mołodeczno-06.09.1964 Wrocław) z tego małżeństwa było dwóch synów: Stanisław (1909-1980)- prawnik i Kazimierz ( po 1909 - 1995 )prawnik-posiadał pieczęć rodową rodzinny Dzierżyńskich.
- Henryk syn Onufrego i Tekli z Mazurkiewiczów (ur.18.06.1873 Pertyłowicze-zm.01.06.1941 Wołomin), urzędnik państwowy, żonaty z Stanisława Rostkowską herbu Dąbrowa (ur. 06.10.1896 Siennice-Pierce-zm. 07.02.1987 Warszawa), ślub przed 1917 w Petersburgu , z tego małżeństwa jest trójka dzieci: Wanda, Bolesław, Irena
- Mieczysław syn Onufrego i Tekli z Mazurkiewiczów (po 1873 - ok.1944) , żonaty z Kazimierą Ciechanowicz, z tego małżeństwa była trójka dzieci: Władysława , Józef, Helena
adamqqq
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Dzierżyński

Postprzez Mirke » 07.11.2010

Witam !

Analizowałem Rodzinę Oziembłowskich h.Radwan z Litwy i moje wstępne
ustalenia i przypuszczenia ;

Antonina h.Radwan Oziembłowska *ca 1800 +? Córka Oziembłowskich wł.
Oziembłowa w obwodzie stołpeckim k.Mińska
wychodzi za mąż za Józefa Jana h.Sulima Dzierżyńskiego 1788-1854
i wnosi mu w posagu majątek Oziembłowo,nazwany potem po wybudowaniu
nowego dworu i urodzeniu Feliksa Dzierżyńskiego w 1877 Dzierżynowem.

Jej Bratem może być Józef Oziębłowski/Oziembłowski/*11.05.1805 Mińsk
+27.08.1878 Wilno znany malarz,litograf i ilustrator w Wilnie

Jej Bratem może być także Michał Oziembłowski *1804 +08.08.1870 Mińsk poch.
na cm.kalwaryjskim w Mińsku,Którego zapewnie Syn Wiktor bierze udział w powst.
1863/4 i służy w jeździe mińskiej

Mirek Paliszewski
Mirke
Zaawansowany
Zaawansowany

Re: Dzierżyński

Postprzez bandie » 28.01.2011

Nazywam się Andrzej Brochocki /herbu Osoria/syn Jerzego, a moją matką była Janina z domu Dzierżyńska, córka Jana Albina /brata stryjecznego Feliksa Edmundowicza/ i Wandy z Majewskich. Jestem wspomniany w związku z Dzierżyńskimi gdzieś tam na forum w wątku Podkowy Leśnej i tp. Dzierżyńscy tej linii /a więc i Feliks/ NIGDY nie pieczętowali się herbem Sulima ale SAMSONEM. Pomyłka z tym Sulimą pokutuje w różnych opracowaniach, wzięła się prawdopodobnie z tego wspominanego uznania szlachectwa przez Dzierżyńskich Sulimów, ale to była inna gałąź. Co ciekawe Antonina Oziembłowska /1799-1869/ h.Radwan się zgadza! Z poważaniem AB.
bandie
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Dzierżyński

Postprzez Magik_MK » 06.04.2011

Witam. Moja śp. babka ze strony ojca nazywała się z domu Dzierżyńska i jeszcze za życia twierdziła że jest spokrewniona ze "sławnym" Feliksem. Jej ojciec miał na imię Jan i został ochrzczony w parafii Świedziebnia (obecnie woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki). Był synem Kazimierza i Katarzyny. Czy ktoś posiada wiedzę o Dzierżyńskich z tego rejonu Polski, no i czy to możliwe że wersja o pokrewieństwie z rodziną Feliksa jest prawdziwe??
Magik_MK
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Dzierżyński

Postprzez bandie » 06.04.2011

Witam magiku. Tu bandie. Nie wiem ile masz lat, a tym samym ile mogła mieć Twoja ś.p. Babcia, córka Kazimierza? Przyznam się, że nie słyszałem o Dzierżyńskich "naszej" linii z kujawsko - pomorskiego, ale to przeanalizuję. Może wiesz coś więcej? AB.
bandie
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Dzierżyński

Postprzez Magik_MK » 06.04.2011

Babcia (1935-1995) była córką Jana (1899-1964), a wnuczką Kazimierza (?).
Magik_MK
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Dzierżyński

Postprzez adamqqq » 09.04.2011

Jestem prawnuczką Onufrego Dzierżyńskiego ,(rodowód od Mikołaja, Jakuba, Antoniego,Józefa)
Mikołaj 1660-1703 do Henryka Dzierżyńskiego (1873-1941)syna Onufrego.Z relacji dziadka ,ojca mojej mamy Ireny
Dzierżyńscy pieczętowali się herbem Samson.Onufry Dzierżyński miał syna Kaspra ,który się wylegitymował się z szlachectwa
a jego syn Kazimierz posiadał pieczęć rodowa Dzierżyńskich .Kazimierz zmarł bezpotomnie w Poznaniu.Wszystkich zainteresowanych rodziną Dzierżyńskich( potomków) proszę o kontakt; [email protected] pozdrawiam MP
adamqqq
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Dzierżyński

Postprzez adamqqq » 09.04.2011

Bardzo proszę o kontakt Pana Andrzeja Brochockiego .Mam zdjęcia rodzinne .Pozdrawiam MP mój adres [email protected]
adamqqq
Zainteresowany
Zainteresowany


Powrót do D____