1033. Tesament Józefa Narwoysza

Opracowania na tematy historyczne lub genealogiczne. Całe książki, monografie lub skrypty - zapiski pracy. Wspólne prowadzenie poszukiwań online. Znajdziesz tu efekt prac, trwających nieraz lata wielu osób. Może i ty możesz coś dopisać?
* CO W DZIALE? - Opracowania na temat rodzin (dział- NOTATKI), bitew, genealogie rodzinne opisowe, artykuły przekrojowe, artykuły dot. pracy genealogicznej, historycznej, opisy herbów, statystyki itp.
* UZUPEŁNIENIA/DYSKUJA - Proszę używać odpowiedzi w celu dyskusji tematycznej, sygnalizowania błędów, uzupełnień.
* POMOC - Trudności proszę sygnalizować w dziale "Poradnia", na wszystkie odpowiemy, tworząc jednocześnie FAQ

Tesament Józefa Narwoysza

Postprzez Marcin » 24.09.2008

Podczas pracy zaliczeniowej z edytorstwa przypadkowo opracowałem testament osoby, która może państwa zainteresować. Wklejam poniżej.
Jakub Zielonka
nad. Olgierd Paszkiewicz

Roku tysiąc siedmset osmdziesiątego osmego miesiąca Januar szostego dnia

Przy Księgach Ziemskich Xttwa zm[udzkieg]o reparticyi Rozien[1] zliczy przede mną Wictorym Jarudem[2] Pułkownikiem Regentem Xięstwa zm[udzkie]go stawaiąc osobiście P. Franciszek Pawłowski[3] woźny […..][4] Xttwa zm[udzkie]go takowy Testament P. Jozeffa Narwoysza[5] służący P. Janowi Jozeffowiczowi Narwoyszowi[6] ad acta poddać y prosić aby takowy Dokument był w księgi ziemskie Woziemskie przyięty y zapisanyny który de Verbo ad Verbum tak się w sobie ma Ja Jozeff Paskiewicz Narwoysz ziemianin […][7] Xięstwa Zm[udzkie]go Powiatu Wieloruskiego Bedąc od Pana Boga chorobą ciała nawiedzony przy zdrowym jednak Rozsądku y w zupełnym zostając Rozumie uważyłem iż każdemu Człowiekowi Człowiekowi[8] postanowiono raz umierać żyiącemu na tym świecie y każda rzecz Pismem warowana w trwalszey ludzkiey zostawa Pamięci a tak Ja Paskiewicz Narwoysz upraszając aby po tym po śmierci między Dziatkami moiemiżadnych swarow y alteracji nie było międzi P. Janem y Magdaleną Narwoyszami Gdy Tedy Duszę moią grzeszną Pan Najwyższy z Ciałem tym śmiertelnym rozłączy od którego iest dana w Jego Przenajświętsze Ręce oddaię mocno wierząc iż z Miłosierdzia swego [….][9] do chwały swey onę przyiąć Raczy a Ciało zaś moie grzeszne raczą pogrzeć przy Kosciele Parafialnym daiąc Jałmużnę na Ubogich za Pochowanie zaś zostawię wołu pięcioletniego y Piniedzami Zł[oty]ch Polskich Trzydzieście a dla syna mego P. Jana Narwoysza zapisuję y daruię zł[oty]ch Polskich Dwieścze y [….][10] Ruchomość która na osobliwszym rejestrze spisana na Równy Dział z P. Magdaleną zapisuję itą dla Corki Moiey P. Magdaleny Narwoyszówney[11] zł{oty]ch Polskich dwieście które piniądze są w Ręku Panów Opiekunów gdy Da Pan Bóg posc owej wstan Małzeński wesele sprawić wedle stanu Szlacheckiekiego y wedle przemozenia Chaty y Gospodarstwa który to moy Testament ostatniey woli rozporządzenia [……]kiego[12] Prawa y Sądu za słuszny y Prawny przyjmowan i poczytan ma bycz do którego ja sam gnąc się a uniżając uprosiłem Panow Przyiacioł którzy na prośbę moją raczyli raczyli do tego Testamentu podpisać się Pisan w Birsztanach Roku Panskiego Tysiąc Siedmsett Osmdziesiąt Osmego miesiąca januar czwartego dnia xxx Jozeff Paskiewicz Narwoysz Ustnie y oczewisto do tego Testamentu poproszony Pieczętarz od P. Jozeffa Paskiewicza Narwoysza jako Pisma nieumieiętnego Ręką swą podpisałem Franciszek Pawłowski wozny […..][13] Xttwa Zmudzkiego ustnie i oczewisto poproszony Pieczętarz od osoby wyzey wyrazoney podpisałem się Antoni Dowgiałło[14] który ten Testament wyzey mianowany iest do Ksiąg Ziemskich Zmu[dzkich] zapisany z których y ten widimus Roku Terazniejszy Tysiąc Siedmsett Dziewiętdziesiątt Szóstym miesiąca Maia Dwodziestego Osmego Dnia pod Urzędową Ziemską Powiatu Rozienskiego Pieczęcią stronie requirującey iest wydan


Concordatum cum […..] [….][15] Sakowicz[16] Ziem Powiatu Rozien regent

Testament pod R[okie]m 1788 Jan[uar] [..][17] czyniony przez J.W. Jozefa Stafanowicza Narwoysza Eorundem 6. Dnia w Rozieni który służący Janowi Jozefowiczowi Narwoyszowi


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Prawdopobnie chodzi o Rosienie dziś Raseiniai 12 tysięczne miasto ok. 90 km na północny zachód od Kowna
[2] Osoba niezidentyfikowana - występuje Wiktor Jarud regent ziemski pułkownik powiatu rosieńskiego wzmiankowany jednakowoż w 1686r.
[3] Osoba niezidentyfikowana
[4] Wyraz nieczytelny
[5] Osoba niezidentyfikowana
[6] Osoba niezidentyfikowana
[7] Wyraz nieczytelny
[8] Ostatnie i pierwsze słowo na stronie
[9] Wyraz nieczytelny
[10] Wyraz nieczytelny
[11] Osoba niezidentyfikowana
[12] Część wyrazu nieczytelna
[13] Wyraz nieczytelny
[14] Antoni-Kazimierz Dowgiałło 1740-1800 komornik wołkowyski, horodniczy wiłkomirski
[15] Wyrazy nieczytelne
[16] Osoba niezidentyfikowana
[17] Wyraz nieczytelny


komentarz redakcji:

1. Stefan "Paskiewicz" (Paszkiewicz?) Narwoysz (Narwojsz)
1.1. Józef "Paskiewicz" Narwoysz, zm. po 01.1788
1.1.1. Jan "Paskiewicz" Narwoysz
1.1.2. Magdalena "Paskiewicz" Narwoysz
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Powrót do Artykuły, praca, dyskusjecron