10038. Urzędnicy Powiatu Kijowskiego

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Urzędnicy Powiatu Kijowskiego

Postprzez jerzy » 09.06.2010

Edward Rulikowski
Opis Powiatu Kijowskiego

Wojewodowie kijowscy przed r. 1569.
1437 Jursza.")
1458 Roman Olizar Wołczkiewicz.18)
1471—1475 Marcin Gasztold.19)
1482 Iwan Chodkiewicz.20)
1489 Jerzy Pac.21)
około 1492 Matfij Kmita.22)
1496—1500 Dmitry kniaź Puciatycz.23)
1506—1507 Iwan kniaź Gliński.24)
1507 Jerzy Montowtowicz.25)
1508 Jerzy Aleksandrowicz Holszański.26)
1509 1513 Zenowicz.27)
1514—1520 Radziwiłł Jerzy Mikołajewicz.
1524—9—36 Andrzej Niemirowicz Szczyt.29)
15 .. Albrecht kniaź Proński.30)
1541 Andrzej kniaź Michajłowicz Koszyrski.31)
1543 Janusz Jurkiewicz książę Dubrowiecki32) Holszański.
1544 Krzysztof Kmitycz Czarnobylski.
1544 aż do r. 1555 Fiedor, czyli Fryderyk, Hlebowicz kniaź Proński.3*)
Wojewodowie kijowscy od r. 1569.
1555—8 Hrehory Alaksandrowicz Chodkiewicz.
1561—1607 Konstanty kniaź Ostrogski.36)
1608 r... Jędrzej Sapieha.
1610—17 Stanisław Żółkiewski.
1626—7—9 Tomasz Zamoyski.
1629 Aleksander książę z Ostroga Zasławski.
1630 Stefan Chmielecki.
1640—1649 Janusz Tyszkiewicz.
1649—1653 Adam Kisiel.
1655 Stanisław Potocki.88)
1659 Jan Zamoyski
1664 Jan Wyhowski.
1665 Stefan Czarniecki.
1668 Micha Stanisławski.

1682 Jędrzej Potocki.
1683 Stefan Niemierzyc.
1702 Marcin Kącki.
1702 Józef Potocki39) h. Pilawa.
1744-53 Stanisław Potocki40) h. Pilawa.
1756 Franciszek Salezy Potocki41) h. Pilawa.
1772—85 Stanisław Lubomirski.42)
1790 Józef Stępkowski.
1791 Antoni Protazy Potocki.48)

Kasztelanowie. (C a s t e 11 a n u s).**)

1567 Paweł Sapieha.
1567—1584 Michał Korybut Wiśniowiecki.
1587 Mikołaj Pac.
. . . Wasyl Szaszkiewicz.
1600 Jakób Czaplic.
1609—13 Jerzy Wiśniowiecki.
1620 Adam książę Sanguszko.
1618—20 Gabryel Hoscki.
1632 Roman Hoscki. b)
1635 Marcin Kalinowski.
1638 46 Aleksander Piasoczyński.
1646 Adam Kisiel.
1648 Maxymilian Brzozowski.
1655 Zbigniew Gorayski.
1657 Stefan Czarniecki.
1662 Aleksander Tarnowski.
Stefan Zamoyski.
Franciszek Dzieduszycki.
1670-74 Mikołaj Podlodowski.
1676 Stanisław Maryan Jaskólski.
1696 Hieronim Kuropatnicki.
1696—1706 Mikołaj Stanisław Kossakowski.
1707 Feliks Czermiński.
1722 Józef Potocki.
1722—1748 Kazimierz Stecki.
1748 Nikodem Woronicz.46)
1762 Maciej Lanckoroński.47)
1784 Józef Stępkowski.
1785 Aleksander Lubomirski.

Sprawcowie i namiestnicy, podwojewodzowie.
1479 Andrzej Aleksandrowicz, namiestnik kijowski, „który teraz na miejscu wojewody przebywa..."
Sieniuszko Kruniewicz.
1503 Wojciech Narbutowicz. .
1523 Semen kniaź Podbereski.
1539 Wołodymir Juriewicz kniaź Dubrowicki Holszański.
1540 Iwan Wołkowicz.
1568 Wasyl Raj, (namiestnik.
1559 Mikołaj Zbaraski.
1570 Michał Myszka Warkowski.
1572 Władysław książę Zbaraski.

Podwojewodzowie od r. 1569.
1581 Ostafi Iwanowicz kniaź Rużyński.
1572 Władysław Andrejewicz Zbaraski sprawca województwa Kij., a dzierżawca Bołowiski.
1586 Mateusz ze Zbaraża kniaź Woroniecki.
1594 Hołowiński.
1595 Jan Aksak.
1597 Piotr Piotrowicz Koska.
1601 Wacław Wigura.
1603 Maxym Myszka Polanowski.
1603 Stanisław Wigura.
1605 Wacław Wielhorski.
1612 Michał Myszka Chołoniewski (Warkowski).
1614 N. N... (z ramienia Michała Myszki Chołoniewskiego.
1620 Mikołaj Makarowicz Iwaszencewicz.
1621 Teodor Jelec.
1623 Zastępował Teodora Jelca Aleksander Sołtan.
1623 Jan Liplański.
1624 Aleksander Sołtan.
1631 Aleksander Krosnicki (namiestnik.
1637 Jan Młotkowski.
1640 Piotr Brudnowski.
1641 Teodor Mościcki. 1644 Jan Witwiński.
1644 Wojciech Jędrzejowski.
1647 Aleksander Lenkiewicz Ipohorski.
1651 Ostafi Wyhowski.
1670 Paweł Borzęcki.
1683 Wacław z Siojęszyna Stoiński.
1686 Dymitr Zabokrzycki.
1695 Andrzej Czaplic.
1697 Piotr Wojnarowski.
1729 Nikodem Kazimierz na Szumsku Woronicz, starosta Ostrzecki, Podwojewodzy sądowy gener. Wtwa Kijowsk.
1748 Jan Kurowski.
1749 Nikodem Woronicz.
1750 Franciszek Xawery Nitosławski.
1759—1779 Kazimierz Chojecki.49) (Regimentarz partyi wołyńskiej).
1779—1784 Hilary Chojecki.
1784-1791 Jan Hański. 1791—1793 Ignacy Chojecki.

Podkomorzowie. (Succamerarius).
1581. Mikołaj Charlęski.
1586—1607. Szczęsny Charlęski.
1603—1615. Samuel Hornostaj. 1619. Roman Hoscki.50)
1625. Stefan Niemirycz. (Był pod Kurukowem i w Niedźwiedzich Łazach komisarzem.)
1639. Hrehory książę Czetwertyński.
1641. Jerzy Niemirycz.

1648 i 59. Władysław Charlęski.
1661—2. Stefan Niemirycz.
1669. Konstanty Woronicz.
1688-97. Marcyan Czaplic.
1698. Jerzy Czaplic.
1710. Adam Olizar.
1715. Andrzej Czaplic.
1724—5. Antoni Trypolski.
1727. Wyhowski.
1766—74. Michał Stecki.51)
Franciszek Hulewicz.
1776—89. Łukasz Rybiński. (Od r. 1774—1790).
1789—93 Józef Bierzyński.
Za rządów rosyjskich został w 1799 r. Aleksander Charlęski.
Chorążowie. (Vexillifer).
1550—56. Mikołaj Hieronim Łączyński.52)
Fedor Sołtan.
1563. Szczęsny Charlęski.
1604. Jacek Butowicz.
1606. Jan Butowicz.
1609. Marcin Butowicz.
1611. Hawryło Hoscki.
1623—41. Teodor Jelec.
1650. Samuel Stecki.
1656. Stefan Niemirycz.
1659. Krzysztof Korycki.53)
1663. Stanisław Wyżycki.54)
1687. Jerzy Maniecki.
1703. Jan Wyżycki.
1710. Jerzy Szulkiewicz.
1715—17. Kazimierz Stecki.
1717. Antoni Trypolski.
1734. Aleksander Kniahiniński.
1735. Faustyn Benedykt Kościuszko.
1745. Stanisław Gerald Wyżycki.
1748. Nikodem Kazimierz Woronicz.
1752. Antonowicz.
1758. Jan Jakubowski.
Jacek Kotowski.
1764. Łukasz Bohdanowicz.
1764—65. Ignacy Woronicz.
1765 — 69. Andrzej Trzeciak.
1769 72. Józef Jakubowski.
1772—76. Łukasz Rybiński.
1776—79. Kazimierz Chojecki.
1779-84 Michał Trzeciak.
1784—93. Jan Hański.

Sędziowie ziemscy. (Judex terrae).
1436. Andrzej Hawryłowicz Możajski.
1573—98. Józef Iwanowicz Niemirycz.
1601. Matfij Niemirycz.
1613—17. Jan Aksak.
1617—41. Stefan Aksak.
1667—78. Bogusław Horain Kirkor.
1684—96. Jan Wojnarowski.
1713. Marek Aksak.
1717. Antoni Trypolski.
1724. Aleksander Niemirycz.
1732. Jan Rościszewski.
1733. Maciej Trypolski.
od 1760 do 1766 vacat.
1767—85 Michał Trypolski.
1785-93. Hilary Chojecki.
Stolnikowie (D a p i i e r).
Nie pełnili czynności urzędowych, tylko tytuł nosili, przyznany województwu kijowskiemu na mocy konstytucyi 1578 r.
Maciej książę Woroniecki.
1597—1600 Semen Niemirycz.
1614—1616 Wielhorski.
1621—29. Zacharyasz Jełowicki.
1624. Władysław na Bohorynie Chreptowicz.
1642. Konstanty Chreptowicz.
1646. Stefan Wyhowski.
1647. Władysław Chrystowicz.
Samuel Lipski.
1649. Kielczyński.
Mikołaj Baranowski.
1650 Jan Aksak.
1653 Aleksander Aksak.
1654Jan Aleksander Chreptowicz.
1668 Jerzy z Piegłowic Maniecki.
1679 Stefan Zakaszewski.
1680. Iwan Proskura.
Andrzej Bąkowski.
1686. Ludwik Krupka Przecławski.
Krzysztof Lasko.
1713. Jerzy Stradomski.
1713—1720. Jan Samuel Woronicz.
1720—1729. Józef na Szeplu Olizar Wołczkiewicz
1734. Stanisław Wojnarowski.
1752. Jan Pawsza.
Gwido Marceli Siedliski.
1756. Maksymilian Potocki.
1759. Gabryel Olizar Wołczkiewicz.
1762. Jakubowski.
1762—65. Jan Pawsza.
1766—69. Józef Jakubowski.
1769—85 Felicyan Głębocki.
1785—86. Tomasz Niemirycz.
1786—93. Walenty Burzyński.

Podczaszowie.
Przyznani województwu kijowskiemu konstytucyą 1578. Tylko tytuł nosili.
1589. Stefan Łozka
1601—14. Lawryn Łozka. ....
Filon Strybył.
1623. Iwan Łozka.
1625. Łukasz Wyhowski.
1631-38. Teodor Woronicz.
1641. Chreptowicz na Bohurynie.
1643. Maksymilian Brzozowski.
1647.Stanisław Tyszkiewicz.
1648.Krzysztof Tyszkiewicz.
1659. Ludwik Woroszyło.
1649.1662. Daniel Strybył.
1679. Iwan Suszczański Proskura.
Floryan Rozwadowski.
1693. Stefan Proskura.
Górski
1700. Samuel Woronicz.
1710 Stecki.
1711. Zygmunt Szukszta.
1713. Piotr Antoni Pepłowski, h. Gozdowa.
1722. Grabowski.
1727. Jerzy Olszański.
1737. Antoni Łempicki.
1739. Antoni Lubowiecki, h. Kaszuba.
Jan Silicz, h. Korczak.
1746. Michał na Lisowszczyznie Tryzna Jackowski.
1747, Gabryel Proskura.
1746—65. Celestyn Czaplic.
1753. Wyrzykowski.
1765-90. Piotr Pruszyński.
1790—91. Wojciech Pruszyński.
1791—93. Antoni Pruszyński.

Łowczowie (V e n a t o r.)
Tylko tytuł nosili.
1596. Wawrzeniec Bereżecki.
1600. Rafał Wyhowski.
1630. Wacław Żmijowski.
1645. Stefan Lew.
1648. Jan Krzętowski.
Adam Rohoziński.
1655. Andrzej Mos...
1658. Stanisław Druszkiewicz.
Franciszek Drużbacki.
1665—85. Stanisław Kazimierz Kowalewski.
1693. Stanisław Dyamentowski.
1698. Stanisław na Drohiniczach Liniewski.
Franc. Charlęski.
1717. Adam Stecki.
Aleksander Szumlański.
1717. Mateusz Charlęski.
1720. Franciszek Swigoń Zawadzki,
1732. Jan Franciszek Charlęski.
1752. Ignacy Antoni Liniewski.
Kazimierz Stecki.
Prokop Kurdwanowski. 1759.—Tur.
1765—76. Ignacy Boczkowski.
1776—87. Franciszek Suszewicz.
1787—93. Tomasz Linczewski.
Podsędkoioie ziemscy. (S u b j u d e x).
1569—73. Teodor Hrehorowicz Tysza Bykowski.
1585—91. Bogusław Michajłowicz Pawsza.
1601—1608. Herasym [Erazm] Suryn.
1617—25. Piotr Złotopolski h. Nałęcz.
1633—48. Łukasz Wyhowski.
1685. Jan Aleksander Olizar.
1712. Eliasz Niemirycz.
Aleksander Niemirycz.
1748—52. Maciej Trypolski.
od 1761 do 1766 wakowali.
1766—67. Michał Wyhowski.
1767—93. Antoni Wieczfiński.

Podstolowie. (Supdapifer)
1591-1609 Filip Jelc.
1595 Wasyl Moszczenicki
1634. Konstanty Jelec. . . . . Lipski.
1637—41. Maksymilian Brzozówki.
1648—53, Michał Aksak.
1653. Baranowski.
1659. Teodor Humieniecki.
1669. Łukasz Giżycki.
1673. Maryan ze Szpanowa Czaplic.
1774. Stefan Trypolski.
1683. Wacław z Stojęczyna Stoiński.
1685. Stefan Witowski.
Janiszewski.
1694. Teodor Tyszkiewicz.
Krzysztof Czaplic.
Aleksander Siekierzyński,
1700. Krzysztof Lasko.
Jędrzej Jaksmanicki,
Krzysztof Jezierski.
Stefan Kurdwanowski.
1712. Aleksander Trzeciak.
1712. Tomasz Wkryński.
1728. Józef Olizar.
Aleksander Druczanin Kniehiniński.
1733. Franciszek Wołuński, h. Lubicz.
1737. Jan Potocki.
1740. Łukasz Bohdanowicz.
Ignacy Czaplic.
Jerzy Wąsowicz.
1748. Pruszyński.
1756. Stefan Wyszpolski.

1758. Jan Wojnarowski ….Borzęcki.
1761—66. Łukasz Rybiński.
1766—85. Tadeusz Niemirycz.
1785—93. Paweł Sobański.
Cześnikowie (Pincerna).
Przyznani województwu kijowskiemu, w 1578, tylko tytuł nosili.
1589. Stefan Łozka.
1592. Filon Strybyl.
1601. Wawrzeniec Łozka.
1625. Filon Strybyl.
1641. Stanisław Tyszkiewicz, h. Leliwa.
1648 Felicyan Tyszkiewicz, h. Leliwa.
1651. Samuel Woronicz.
1655. Stefan Niemirycz, h. Klamry.
1668. Aleksander Woronicz.
1674. Jan Stecki.
1678. Jan Wacław Jelec.
1690. Aleksander Gałecki.
1691. Daniel Wyhowski, h. Habdank.

1697—1704. Wacław Stecki, h. Radwan. 1706. Aleksander Trzeciak.
1715. Jan Franciszek Charlęski, h. Bończa.
1725. Andrzej Kamieniecki. ....
…. Aleksander Zielonko.
1729. Jerzy Olszański.
1743. Jan Rybiński.
1749.Jan Stecki.
1750.Strybyl.
1755—72. Michał Trzeciak.
1772—76. Mikołaj Trzeciak.
1776—81. Ignacy Boczkowski.
1781—84. Mikołaj Proskura.
1784—93. Stefan Wróblewski.
1791. Wilamowski.

Wojscy więksi. T r i b u n u s. b)
1600 Siemion Belowicz, h. Mogiła.
Mikołaj książę Rużyński.
1610. Jan Błędowski.
1620. Wojciech Rylski.
Piotr Strybyl.
1630. Paweł książę Woroniecki.
1640. Iwan Hruzewicz Neczaj.
1645. Paweł Borzęcki.
Pius Jerlicz.
1696-1701. Marek Aksak.
1698. Konst. Stecki.
1729. Marcin Aksak.
1742. Bohdan Iliński.
1747. Stanisław Aksak.

1748. Vacat.
1751. Marcin Trzeciak.
1760. Stefan Aksak.
1762—73. Kazimierz Gliński.
1773—75. Walenty Burzyński.
1775—76. Franciszek Szuszczewicz.
1776—85. Kazimierz Trypolski.
1785—91. Jan Nep. Chojecki.
1791—93. Stanisław Buszczyński.
Wojscy mniejsi.
1765—69. Ignacy Grocholski.
1769—76. Józef Zawadyński.
1776—77. Wojciech Pruszyński, h. Rawicz.
1777—84. Antoni Pruszyński, h. Rawicz.
1784—85. Szymon Grzybowski.
1785—93. Medard Potocki.
Pisarzowie ziemscy.
1573. Bogusław Pawsza.
1582—1591. Dmytro Fedorowicz Jelec.
1601—9. Iwan Łozka. ' 1610. Wasyl Woronicz.
1614. Łukasz Witowski.
1620. Piotr Złotopolski.
1630. Fedor Proskura.
1647
1684. Józef Potocki, h. Pilawa.
1674. Michał Trypolski.


Stefan Trypolski. 1684—87. Remigian.
1702. Antoni Siewnicki.
1727—60. Józef Potocki. 1767. Vacat.
1767—78. Ignacy Szczeniowski.
1778—93. Teodor Paszkowski.
1897. Jerzy Sikorski.

Miecsnikowie. (Armiger, Ensife
1611—20. Hipolit Rodkiewicz.
1638. Jakób Łabęcki, h. Korab.
1660. Dymitr Drewiński, h. Korczak.
1674. Jerzy Leśniowski.
1675. Jan Stecki.
1684. Dymitr Rohoziński.
1688. Jan Farensbach.
1691. Liniewski.
Adam Dubiecki.
1693. Paweł Trypolski.
1701. Samuel Hołowiński.
1728. Franciszek Olszański.
1735. Łukasz Bohdanowicz.
1740. Stanisław na Jaworzu Jaworski.
1742. Stanisław Stecki.
1762. Jan Wolański.
Stanisław Niemirycz.
1762-63. Józef Stecki.
1763-65. Kazimierz Trypolski.
1765—85. Józef Zawadyński.
1785-93. Antoni Giżycki.

Skarbnikowie. (Thesaurarius).

1625—20. Lew Lasota.
1624—32. Jan Drewecki.
1633. Stanisław Prusinowski, a)
1646. Jerzy Daniel Woronicz.
1649. Kulczyński.
1674. Aleksander Korczewski.
Michał Woronicz.
1696. Aleksander ks. Woroniecki.
1733. Remigian Wilga. . . . Iliński.
1743. Antoni Jackowski.
Jerzy Żelistowski.
1743—61. Jan Wojnarowski.
1761—69.Wawrzeniec Pruszyński, (zwany „Kindiuszkiem").
1769—73. N. Wojnarowski.
1773—76. Stanisław Brodzki.
1776—83. Hilary Chojecki.
1783—87. Antoni Konopacki.
1787—93. Dominik Pruszyński.
Horodniczowie i klucznicy.
1449. Siemon Połoz.
1471. Szepiel.
1471—74. Bohdan Andrzejowicz (czasowo dla dozoru robót, gdy się zamek kijowski budował).
1503. Jędrzej Szepielewicz (czasowo).
Mitko Paskrzebłoto, Smolnianin (czasowo).
Sieńko Koziński (czasowo).
1507. Olechno Łozka (czasowo).
1520. Michał Chalecki (czasowo).
1520. Iwan Słuszka.
1569.Dziewoczka.
1570.Jerzy Podbielski.
1599. Teodor Hulewicz.
1604. Mikołaj Hulewicz.
1607—16. Stanisław Wigura.
1636. Semen Wigura.
Mikołaj Potocki.
1695. Andrzej z Kozielska Puzyna.
1697. Stefan Skuratowski.
1713—48. Piotr Skuratowski.
1661—63. Stanisław Bohdanowicz.
1763—89. Jan Kurowski.
1789—90. Józef Czajkowski.
1790-93. Stanisław Czajkowski.

Ciwunowie (T i v u n u s).
1600—1624. Mikołaj Stecki.

Komornikowie ziemscy.
1581. Iwan Lozka.
1608. Semen Urucki.
1620. Jan Hruzewicz.
1645. Mikołaj Tuczanicki.
1713. Joachim Niewmierzycki.
1723. Michał Szczeniowski.
1733. Jan Wierzejski.
1748. Michał Trypolski. . . . ….Moczulski.
1750. Michał Dedowicz Trypolski.
1774. Mikołaj Zaleski.
1783. Serwacy Prus Socharzewski.64)
1784. Stanisław Kamieński.
1788. Franciszek Goszczyński, h. Pobóg.
1789. Jan Borowicki.
Adam Jukowski.
Ignacy Wigura.
1791. Antoni Podhorski.
1791. Michał Kamieński.
Regenci ziemscy.
1705. Grzegorz Potocki.
1719. Aleksander Zbikowski.
1764. Maksymilian Potocki.
1766. Jakób Moczulski.
1785. Jakób Kaleński.
Sędziowie grodzcy. (J u d e x).
1543. Łukasz Wyhowski (w zastępstwie).
1571. Iwan Proskura.
1582. Iwan Fedorowicz Sołtan.
1601. Filon Strybyl.
1605. Piotr Złotopolski.
1612. Michał Siła Nowicki.
1616. Łukasz Wyhowski.
1632. Prokop z Łupków Sławiński (czy też Sowiński).
1648. Teodor Humieniecki Siestrzeńcewicz.
1678. Adam Bolejowski.
1685. Konstanty Zubczewski.
1691. Aleksander Kaz. Pszczółka Wilczopolski.
1728. Jan Rościszewski.
1743—49. Franciszek Ksawery Nitosławski.
1758—65. Łukasz Bohdanowicz.
1765—69. Józef Trypolski.
1769—76. Maksymilian Potocki.
1776—77. Adam Bukar.
1777—91. Walenty Żeleński.
1791-93. Ignacy Iwanowski.
Pisarzowie grodzcy.
1580—1582. Lew Bohdanowicz Wereszczaka
1604. Andrzej Suryn.
1612 — 18. Paweł Rzechowski.
1637—48. Wojciech Rylski.
1673. Marcyan Iwanicki.
1685. Tomasz Hulanicki.
1697. Jakób na Bahrynowie Bahrynowski.
1700 Józef Bahrynowski.
1718. Antoni Trypolski.
Stefan Niemirycz.
1732. Józef Potocki.
1737. Łukasz Bohdanowicz.
1748. Jan Chojecki.
1753. Kazimierz Chojecki.
Zacharyasz Jaroszyński.
1762. Benedykt Postawski.
1762—64. Bartłomiej Stecki.
1764—66. Benedykt Postawski.
1766—76. Michał Trzeciak.
1776—78. Teodor Paszkowski.
1778—87. Antoni Bedło Zwoliński.
1787—93. Mikołaj Zielonka.
Regenci grodzcy.
1701. Stanisław Bohdanowicz.
1748. Brzeski.
1788. Agaton Jerlicz.
Franciszek Xawery Krechowiecki, h. Sas.

Wiceregenci grodzcy.
1778. Polanowski.
1888. Dunajewski, h. Sas.

Sędziowie pograniczni.
1746. Michał Jackowski.
1767-89. Maxymilian Potocki.
1770. Jakób Komorowski
1778—83. Michał Trypolski.
1785—91. Ignacy Trypolski.
1789—93. Szymon Milewski.
Komornicy pograniczni.
1608. Jakób Kruszyński.
1647. Andrzej Gowarzowski.
1762. Jakób Potocki.
1778. Berezowski.
1725. Dubiski. Grodzicki.
Komornicy graniczni, za rządów rosyjskich.
1801. Kazimierz Gołubowski.
Był to ojciec nieszczęśliwej Gertrudy Potockiej.
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadat ... blication&
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób