8082. Bardski h.Szaszor

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bardski h.Szaszor

Postprzez jerzy » 20.04.2010

BARDSKI vel BARSKI h.SZASZOR. Senator w rodzinie, Floryan, kasz¬telan lendzki 1480 r. Stara wielkopolska rodzina, którą Okolski wywodzi z Węgier, a za przodków daje jej jakichś hrabiów na Bardzie; Niesiecki, poprawiając go, przypuszcza ich pochodzenie od hrabiów na Bardyowie w Wę¬grzech, a osiedlenie w Polsce odnosi do czasów króla Ludwika, ani jeden, ani drugi nie popierają przecież swoich przypuszczeń, żadnym historycznym dowodem, widać, że je opierali li tylko na tradycyi tej familii, która długi czas należała do ważniejszych wielkopolskich rodzin i z najznako-mitszemi krajowemi połączoną była pokrewieństwami. Jej gniazdem była wieś Bardo, a odwiecznem dziedzictwem majątek Września, ten wyszedł z ich rąk w drugiej połowie XVII stolecia, a od tego czasu datuje się i upadek tej rodziny. Mszczuj z Bardo, dzielny wojownik przeciw Krzyżakom, podpisał pokój brzeski 1436 r., Okolski podaje go wojewodą poznańskim,
lecz daty tej dostojności nie oznacza, Maciej, syn Mszczuja, koniuszy koronny i starosta bydgoski 1457 r. Ploryan, kasztelan lendski 1480 r., dziedzic na Wrześni, z N. Szamotulskiej, kasztelanki kaliskiej, pozostawił syna Mikołaja, stolnika poznańskiego, po którym z Jadwigi Gostyńskiej, syn Jan, z żony Anny Zagajewskiej, miał synów: Krzysztofa, Łukasza i Macieja, przodków trzech gałęzi tego domu. Z tych braci: Krzysztof, poseł na sejmy, z żony Anny Mielżyńskiej, jego syn Jędrzej, dobry żołnierz przeciw Szwedom i Turkom, tego z Heleny Markowskiej, syn Wojciech, podpisał elekcyę 1674 roku. Po Łukaszu, z żony Agnieszki Grodzickiej, kasztelanki międzyrzeckiej, synowie: Krzysztof, kanonik poznański i Pelicyan, po którym zostało potomstwo. Maciej, surogator poznański 1591 r., z Anny Opalińskiej, kasztelanki santockiej, pozostawił synów, Macieja i Jana, po Janie, z Elżbiety Niszczyckiej, zostali synowie, Piotr i Maciej, wojownicy przeciw Szwedom 1655—1660 r.
Z tej familii, lecz nie wiem, której gałęzi,Mikołaj, Antoni i inni podpisali elekcyę 1697 r. Po Janie, dziedzicu dóbr Bierzgłin, wr wojew. poznań¬skiem 1724 r. synowie: 1) Paweł, żona Anna Pawłowska, syn Mateusz, puł¬kownik wojsk połs., wylegitymowany w Królestwie 1840 r., a drugi syn Pawła, Andrzej, pozostawił syna Ignacego, wylegitymowanego 1840 r.; 2) Kazimierz, jego syn Jan, po którym syn Ksawery, wylegitymowany w Królestwie 1858 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do B____