8628. Dajnowski h.Krzywda

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Dajnowski h.Krzywda

Postprzez jerzy » 30.04.2010

DAJNOWSKI h. KRZYWDA. Szczęsny, dziedzic dóbr Dajnowa, w wojew. trockiem 1660 r., miał syna Aleksandra, po którym z żony Katarzyny Pacewicz syn Dominik pozostawił syna Antoniego. Antoni, rotmistrz wojew. trockiego 1792 r., z żon, Anny Łapińskiej i Maryanny Ślazówny miał potomstwo wylegitymowane w Cesarstwie 1848 r. i zapisane do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Dajnowski h.Krzywda

Postprzez Sorok Tatary » 12.04.2013

"DAJNOWSCY. Gałęź Sieńkiewiczów [...]. Przodkiem ich był Kulziman Sieńkiewicz, właściciel cząstek na Dajnowie i Poporciach, żyjący około roku 1600-go, ojciec trzech synów: Eljasza, Mustafy i Szczęsnego, wzmiankowanych w lustracji r. 1631-go. Z nich Szczęsny w roku 1648-ym występuje jako świadek na akcie zastawu cząstki na Poporciach, uczynionego przez Dowmonta. Synami Szczęsnego byli: Dawid-Kazimierz, Adam-Jan, obaj świadkowie w roku 1672 na akcie sprzedaży części Ponar przez Reczipa i Rainę Mussiulewiczów Mustafie Azulewiczowi, i Szaban, w roku 1679-ym właściciel cząstki na Rejżach. Odtąd o Dajnowskich głucho w źródłach archiwalnych zupełnie. Istnieją podobno po dziś dzień, jako drobni rolnicy w okolicach Trok. Należeli do zaciągu juszyńskiego."

Źródło: Herbarz rodzin tatarskich w Polsce Stanisława Dziadulewicza.

Bibliografia (spis)
Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929.
Avatar użytkownika
Sorok Tatary
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 3
Tłumacz (1) Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)

Odp: Dajnowski h.Krzywda

Postprzez Sorok Tatary » 20.04.2013

"DAJNOWSCY v. DAYNOWSCY h. Krzywda, z Dajnowa w województwie trockiem. Szczęsny Dajnowski, właściciel Dajnowa, testamentem z 18-go Grudnia 1661 r. zapisał dożywociem połowę tych dóbr żonie, Dorocie Jackiewiczównie Hryńkowiczównie, a drugą połowę synowi Aleksandrowi. Córkom, Reginie i Justynie, wyznaczył po 100 flor. posagu (Zs. Troc.). Pozostała po nim wdowa, testamentem sporządzonym w 1683 r., trzymaną przez siebie połowę Dajnowa, jak również różne sumy, zapisała synowi.
W testamencie tym są wzmiankowani: Jan Stefanowicz, Dawid Kazimierz i Adam Jan Dajnowscy (A. Tryb. Gł. Lit. 24 f. 1268). Aleksander, testamentem z 18-go Listopada 1702 r., zapisał Dajnowo synowi Dominikowi, urodzonemu z Katarzyny z Pacewiczów, a córkom: Reginie, Katarzynie, Maryannie i Magdalenie, wyznaczył po 100 fl. (Zs. Troc. z 1705 r.).
Dominik, ur. w Dajnowie w 1690 r. (metr. w Poporciach), żonaty 1-o v. z Maryanną N., 2-o v. z Weroniką Frejs, pozostawił synów: Marcina, Tadeusza, Antoniego i córki: Maryannę, Annę, Katarzynę i Konstacyę.
Antoni, rotmistrz województwa trockiego 1794 r., zaślubił w Poporciach 1781 r., Annę Joannę Łapińską i z niej miał synów: Ignacego, Józefa Joachima i córki: Wiktoryę, Kunegundę, Annę i Jozafatę. Z drugiej żony, Maryanny Szlazówny, syn Piotr Ludwik, ur. w Władykiszkach 1810 r. (metr. w Żyżmorach). Testamentem, sporządzonym w 1815 r., zapisał synom Dajnowo, a córkom wyznaczył, po 500 fl. posagu.
Ignacy, ur. w Dajnowie 1789 r., z Tekli z Zawadzkich, pozostawił trzech synów: Wiktora Krzysztofa, ur. w Dajnowie 1819 r., Edwarda Jana, ur. tamże 1821 r. i Eustachego, ur. tamże 1827 r.
Józef Joachim, ur. w Dajnowie 1796 r., z Heleny Czyżówny, miał syna Nikodema, ur. 1820 r. (metr. w Glinikiszkach), żonatego 1-o v. z Anną Pawłowską, córką Michała i Doroty z Marcinkowskich, 2-o v. z Rozalią Wasiukiewiczówną. Z pierwszej żony, syn Kazimierz Władysław, z drugiej synowie: Aleksander Nikodem, ur. w Wilnie 1845 r. (metr. w kośc. Św. Rafała), Władysław, ur. tamże 1856 r. (metr. w kośc. Św. Jakóba) i córki: Antonina i Anna.
Kazimierz Władysław, ur. w Wilnie 1838 r. (metr. w kośc. Św. Rafała), z Wincenty z Bugliców, pozostawił syna Bolesława Aleksandra, urodz. w Wilnie 1870 r. (metr. w kośc. Ostrobr.).
Dajnowscy legitymowali się ze szlachectwa w gubernii wileńskiej 1798 r., a w Cesarstwie 1848 i 1860 r. (z Teki I. Poraja)."

Źródło: A. Boniecki, Herbarz polski, cz. I., t. IV, Warszawa 1901.
Avatar użytkownika
Sorok Tatary
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 3
Tłumacz (1) Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)


Powrót do D____