1679. Polacy na ziemiach polskich

Opracowania na tematy historyczne lub genealogiczne. Całe książki, monografie lub skrypty - zapiski pracy. Wspólne prowadzenie poszukiwań online. Znajdziesz tu efekt prac, trwających nieraz lata wielu osób. Może i ty możesz coś dopisać?
* CO W DZIALE? - Opracowania na temat rodzin (dział- NOTATKI), bitew, genealogie rodzinne opisowe, artykuły przekrojowe, artykuły dot. pracy genealogicznej, historycznej, opisy herbów, statystyki itp.
* UZUPEŁNIENIA/DYSKUJA - Proszę używać odpowiedzi w celu dyskusji tematycznej, sygnalizowania błędów, uzupełnień.
* POMOC - Trudności proszę sygnalizować w dziale "Poradnia", na wszystkie odpowiemy, tworząc jednocześnie FAQ

Polacy na ziemiach polskich

Postprzez redakcyjne » 02.12.2008

Rozdział z pracy: Arystokracja rodowa w Polsce
autor: Włodzimierz Konrad Krzyżanowski,
Spis treści


Polanie to plemię, którego nigdy nie było. Zostało ono wymyślone przez historyków po to aby wyjaśnić pochodzenie słowa Polska. Słowo Polska pochodzi jednak nie od nazwy Polanie ale od słowa Polacy. Najpierw byli Polacy a od nich wzięła swą nazwą Polska. A więc nie od słowa Polanie a od słowa Polacy, a właściwie od słowa Polak wzięła swą nazwę Polska.
Z kolei Polacy to Polaki = Polachi = Polachy. Nazwa Polachy wywodzi się zaś od słowa Lachy. Przedrostek „po” znaczy tyle co obszar lub terytorium „po którym” lub „na którym” coś się znajduje lub coś się dzieje. Np. Chodzić po czymś w znaczeniu po ziemi, po piasku, po lodzie. Dla przykładu można przytoczyć:
Pomorze – to terytorium, na którym znajduje się morze; Pojezierze – to terytorium, na którym znajdują sie jeziora;
Polesie – to terytorium, które pokrywają lasy; lub na którym znajdują się lasy;
Polachy – to terytorium, na którym mieszkają, i którym rządzą Lachy.

Od słowa Polach pochodzi słowo Polak, a od słowa Polak wywodzi się słowo Polska. Polacy, dawniej nazywani po prostu Lachy od słowa Lach czyli wojownik. Nazwa Lachy oznacza ponadplemienną organizację państwową, którą
rządzą potomkowie Gotów i Ostro-Gotów. Panowanie Gotów na wschodnich terenach Polski nigdy nie zostało przerwane.
Ich organizacja państwowa wchłaniała kolejne fale Słowian napływających ze wschodu na ich tereny.
Państwo polskie na czele z dynastią Piastów powstało natomiast po pokonaniu przez Lachów ich sąsiadów “Wandalów” zamieszkujących i rządzących zachodnią częścią terytorium Polski. Połączenie terytorium Gotów i terytorium Wandalów stworzyło współczesne ramy dla państwa polskiego.
Przez kolejne wieki Goci i Wandalowie ulegli slawizacji jeśli idzie o język jak i o tożsamość etniczną. Tym niemniej badania DNA wskazują wyraźnie na trzy źródła pochodzenia etnicznego współczesnych Polaków.
W kolejności liczebności są to:
- R1a – Słowianie 57%
- I1 – Goci (Skandynawowie)15%
- R1b – Wandalowie (Germanie)12%
- Pozostali 16%

Próba lokalizacji plemion zachodniosłowiańskich występujących na ziemiach polskich przez Geografa Bawarskiego (r. 845), wymienia jedynie plemię “Glopeni” i nie wspomina nic o Polanach .
Nazwa Polan pojawia się późno w źródłach pisanych. Tzw. Geograf Bawarski, główne źródło naszej wiedzy o geografii plemiennej ziem dzisiejszej Polski w IX wieku nie zna tego plemienia. Stąd też powstała ostatnio teoria, nawiązująca do wymowy kroniki Anonima zwanego Gallem, głosząca, że Polanie byli początkowo podporządkowani plemieniu Goplan
(Glopeani) u Geografa Bawarskiego.
Trwa dyskusja naukowców na temat pierwotnej stolicy Polaków. Wyniki ostatnich datowań dendrochronologicznych pokazują, że w Wielkopolsce na początku X wieku mamy do czynienia z horyzontem chronologicznym niszczenia grodów obronnych powstałych w czasach przedpiastowskich. Nowe grody, które możemy wiązać właśnie z Polakami, po ich zwycięstwie nad Wandalami, powstały nie wcześniej niż ok.930-940 r. (Grzybowo, Moraczewo, Ostrów Lednicki, Gniezno, Giecz) podczas gdy inne wznoszono ponownie (Poznań).
Po przejęciu władzy w Wielkopolsce, centralnym grodem Polaków stają się Poznań i Gniezno. Używana przez niektórych nazwa odnosząca się do państwa Polaków państwo gnieźnieńskie (Civitas Schinesghe) opiera się na dokumencie Dagome iudex.

Obecnie uważa się, że głównymi grodami Polaków były:
-Poznań - najpotężniejszy z grodów, prawdopodobnie centrum administracyjne,
-Gniezno - być może główny ośrodek kultu,
-Giecz - prawdopodobnie najstarszy gród z którego wywodziła się dynastia Piastów,
-Ostrów Lednicki - ważny ośrodek w połowie drogi między Poznaniem a Gnieznem.
Piastowie rozpoczynają szeroko zakrojoną akcję budowy nowych grodów obronnych. Z Giecza wychodzi też ekspansja terytorialna Polaków na inne terytoria, prowadząca do umocnienia polskiego organizmu politycznego na ziemiach dzisiejszej Polski. Polacy opanowują:
-Pomorze Gdańskie i Sandomierszczyznę - w latach 70-tych X w.
-Śląsk i Pomorze Zachodnie - w latach 80-tych X w.
-Mazowsze i Małopolskę - w połowie X w.

- Lech-Lach legendarny protoplasta Polaków, założyciel Gniezna i twórca państwa polskiego.
- Pochodzenie imienia Lech
- Określenia Polaków w innych językach
Avatar użytkownika
redakcyjne
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do Artykuły, praca, dyskusje