16948. Pierdoła z Kłobucka

Historie zasłyszane, pamiętniki, legendy rodzinne. Z urwanych słów, z kilku strzępków opowieści, gdy się wsłuchasz wysnujesz obraz ich życia - zamglony, niewyraźny i jakiś taki bliski niezmiernie ...
* CO W DZIALE? - Opowiadania rodzinne, historie zasłyszane, fragmenty pamiętników, niepotwierdzone legendy, historie o duchach, historyjki o zwierzętach domowych, o pokojach, powozach, klombach kwiatowych w ogrodzie, figurkach itp. Wszystkie nawet drobne, beletrystyczne rodzinne zapisy z dawnych czasów. Opowiadania mogą mijać się z prawdą, być niesprawdzone, pisane stylem dowolnym.
* OPISY - Przy dłuższych opowiadaniach można na początku wprowadzić indeks osób, miejsc, lub wydarzeń.
* POMOC - Trudności proszę sygnalizować w dziale "Poradnia", na wszystkie odpowiemy, tworząc jednocześnie FAQ
* PISANIE - Bardzo prosimy umieszczać w tekście znaczniki do leksykonu, lub innych działów. np. znacznik [leks] odsyła do hasła w leksykonie. znacznik [leks=] prowadzi do hasła innego niż link (np. inna forma gramatyczna). Leksykon. Pozwoli to czytelnikom korzystać z szerzej informacji.

Pierdoła z Kłobucka

Postprzez ex_user1 » 03.04.2012

Pierwszy dokument który mówi o Kłobucku pochodzi z XIII wieku. Wylicza wszystkie włości należące do króla, w tym Kłobuck alias Pierdołowo.

Jedna z wersji mówi, że ta nazwa wzięła się od nazwiska pewnego Francuza który był panem okolicznych włości. Miał nazywać się Pierre Dolle. Jako że miejscowa ludność nie była w stanie wymówić jego nazwiska, więc przekształciła je w Pierdoła. Nazwa Pierdołowo do dzisiaj funkcjonuje w mowie potocznej.Druga od nazwiska Piotra Doły tutejszego karczmarza.

Być może, wyjaśnienie tego należy szukać w dokumencie króla Jana Kazimierza, który przywilejem z 21.08.1658 nadał Kłobuck i starostwo kłobuckie z przyległościami klasztorowi na Jasnej Górze za zasługi przy obranie tegoż klasztoru przed Szwedami. Przywilej napisany jest po łacinie, wymienia dokładnie przekazywane dobra, a interesujący nas fragment brzmi następująco:

(...) cum willa Zagorze eiusque praedio et
novem stagnis in Porzecze tum et moledinis Tyrala, Zakrzewka alias PIERDOŁA, Plaga et Zamorski dictis, cum
willa Zakrzow et eius praedio...", co po polsku znaczy: „wieś Zagórze z folwarkami stawami w Porzeczu, młyny
zwane Tyrała, Zakrzewka, czyli PIERDOŁA, Pałyga i Zagórski, Wieś Zakrzew z folwarkiem...
".
Tak więc słowo „pierdoła” występuje już półtora wieku przed epoką napoleońską i to w królewskim, zatwierdzonym następnie przez sejm dokumencie.

Niewielkie miasteczko staje się powszechnie znane. Określenie dziś mało eleganckie, bodaj po raz pierwszy użyte w urzędowym dokumencie, zaczęło kojarzyć się z nazwą miasta i tak wedle wszelkiego prawdopodobieństwa poszło w Polskę powiedzenie „pierdoła z Kłobucka".

Położony 15km na północny zachód od Częstochowy Kłobuck należy do dawnych osad małopolskich. Jej początki sięgają czasów wczesno piastowskich, o czym świadczy do dzisiaj sąsiednie Grodzisko, stanowiące pierwotnie warowny gródek monarszy.
Znalezione w internecie
ex_user1
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Powrót do Opowiadania