32998. Czapscy h. Leliwa urzędy świeckie

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Czapscy h. Leliwa urzędy świeckie

Postprzez megi56 » 26.05.2018

Na podstawie publikacji Senatorowie świeccy, Podskarbiowie i Starostowie Prus Królewskich 1454 – 1772 wg. ks. Pawła Czaplewskiego - wyd. Toruń 1921 opracowałam sylwetki wymienionych tam Czapskich. Wiedzę czerpałam z Wikipedii, Wielkiej Genealogii Marka Minakowskiego i Herbarza Kacpra Niesieckiego I pracy magisterskiej Martyny Bielskiej o Tomaszu Czapskim oraz opracowania o linii swarożyńskiej Mikołaja Tomaszewskiego z UMK.

Czapski Aleksander Jan, ur. około 1640, zm. 22 marca 1711. z linii bękowskiej, syn Piotra i Heleny Konarskiej, podkomorzy malborski początek 1698 - 22. III 1711; starosta parchowski 1675 – I 1677. Poślubił córkę Adama Działyńskiego Jadwigę i wdowę po bracie Franciszku Mirosławie Magdalenę Zofię Guldenbank von Holt. Być może zmarł bezdzietnie, gdyż przypisywane mu dzieci były dziećmi Aleksandra z linii smętowskiej.

Czapski Antoni Michał, ur. 3 kwietnia 1725, zm. 20 lipca 1792, Od 1752 major wojska koronnego, od 1759 pełnił urząd chorążego Malborka, podkomorzy chełmiński 13. X 1762 - IX 1772. Był pułkownikiem wojska koronnego od 1782. Członek Komisji Wojskowej Koronnej w 1775 roku. Pełnił stanowiska: asesora sądów nadwornych, generała-adiutanta, generała-lejtnanta i generała-majora oraz miecznika. Odznaczony Orderem Świętego Stanisława (1766). Syn Ignacego, kasztelana gdańskiego (1699-1745) i Teofili Konopackiej, córki Stanisława Aleksandra Konopackiego, kasztelana chełmińskiego z linii bękowskiej. Brat Józefa (1722-1765), kasztelana elbląskiego i Franciszka Stanisława, ostatniego wojewody chełmińskiego. Poślubił Kandydę Rozalię Lipską, córkę Józefa Lipskiego, kasztelana bełskiego i łęczyckiego. Ojciec dwóch generałów: Józefa Grzegorza i Mikołaja.

Czapski Franciszek Mirosław ur. 1640, zm. 8 października 1677, z linii bękowskiej, syn Piotra i Heleny Konarskiej, chorąży pomorski od 1676, podkomorzy malborski początek 1677 – 8. X 1677. Brat Aleksandra Jana (zm. 1711), podkomorzego malborskiego, Sebastiana (zm. 1699), kasztelana chełmińskiego. Ożenił się z Marianną nieznanego nazwiska, a potem z Magdaleną Zofią Guldenbank von Holt. Ojciec Tomasza Franciszka (1675-1733), biskupa chełmińskiego, Jana Chryzostoma (1676-1716), kasztelana elbląskiego, Piotra Aleksandra (zm. 1717), kasztelana chełmińskiego.

Czapski Franciszek, ur. ok. 1680, zm. 27 lipca 1736 w Gdańsku . Syn Jana Chryzostoma (zm. 1716), kasztelana elbląskiego z linii bękowskiej. Brat Ignacego, kasztelana gdańskiego. Podkomorzy chełmiński 24. VII 1722 - 19. X 1725; kasztelan gdański 19. X 1725 - 27. VII 1736; starosta kiszewski 28. VIII 1725 - 27. VII 1736, potem urząd objęła wdowa po Franciszku Czapskim, Czapska Katarzyna z Iwanickich h. Pełnia (1680-1771) starościna kiszewska 27. VII 1736 -1737, jej drugi mąż – Stanisław Skórzewski pewnie urząd objął 1737-1761, 1761-1772 – Michał Skórzewski.

Czapski Franciszek Stanisław, ur. 1725, zm. 9 kwietnia 1802 w swoich dobrach Tłumackich wg aktu zgonu św. Andrzej Warszawa, senator, konfederat barski, podkomorzy chełmiński 14. IX 1752 - 8. II 1762; kasztelan chełmiński 8. II 1762 - 25. VI 1766; starosta kowalewski 25. VI 1766 - 16. IX 1772; wojewoda chełmiński 25. VI 1766 – 9. IV 1802; Kawaler Orderu Orła Białego (1762). Żony Dorota Działyńska, Zofia Mielżyńska i Weronika Radziwiłł. Syn Ignacego i Teofili z Konopackich Czapskiej z linii bękowskiej, dziedzic ich majątku rodzinnego w Rynkówce.
Akt zgonu Franciszka Stanisława, parafia Św. Andrzeja w Warszawie - ostatni akt po lewej stronie. http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... 60-461.jpg zawiera dane o dzieciach i wszystkich trzech żonach.
Drugi akt zgonu - Franciszek Czapski wojewoda chełmiński 1802 Warszawa Św. Krzyż wdowa Weronika Radziwiłł, gdzie w katakumbach został pochowany
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2002&y=615

Czapski Ignacy, ur. 1699, zm. 16 kwietnia 1746 w Rynkówce, kasztelan gdański 8. VII 1737 - 16. IV 1746, Syn Jana Chryzostoma (zm. 1716), kasztelana elbląskiego z linii bękowskiej. Brat Franciszka, kasztelana gdańskiego. Mąż Teofili Konopackiej, córki Stanisława Aleksandra Konopackiego, kasztelana chełmińskiego. 10 lipca 1737 roku podpisał we Wschowie konkordat ze Stolicą Apostolską. Synowie Ignacego: Franciszek Stanisław Kostka, ostatni wojewoda chełmiński, Antoni (1725-1792), generał polski, Józef (1722-1765), kasztelan elbląski. Od Ignacego Czapskiego pochodzą hrabiowie pruscy. W 1715 r. w myśl intercyzy zawartej przed małżeństwem Teofili Konopackiej, córki Stanisława Aleksandra, z Ignacym Czapskim dobra Rynkówka przeszły w ręce Czapskich. po śmierci Ignacego (j.w.) i Teofili (ok. 1733) dobra przejął syn Franciszek Stanisław, który od 1776 r. osiadł w Warszawie i tam zamarł w 1802 r. Rynkówkę w 1800 r. zapisał synom Karolowi i Stanisławowi, którzy ją w 1802 r. sprzedali.

Czapski Jan starosta sobowicki 12. IX 1752 - 1757/8, ojciec Piotr Czapski, syn Sebastiana i Magdaleny Wilczyńskiej z linii bękowskiej, wojewoda Pomorski, matka Konstancja Gnińska starościanka Radzyńska. Jan zmarł bezpotomnie.

Czapski Jan Ansgary, ur. w 1699 roku – zm. 7 października 1742 roku w Warszawie, z linii bękowskiej, wojewoda chełmiński; starosta kowalewski 19. IV 1732 - 30. V 1738; starosta bratiański 30. III 1723 - 16. VIII 1742; podskarbi wielki koronny, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1734 roku. W 1742 roku był komisarzem z Senatu Trybunału Skarbowego Koronnego. Urodził się w rodzinie Piotra Aleksandra, kasztelana chełmińskiego i Teresy z domu Kos. Uczył się w kolegium jezuickim w Toruniu lub Grudziądzu, w 1713 roku kształcił się w gimnazjum w Braniewie. Przed 1722 rokiem ożenił się z Teresą z Zamoyskich, co skoligaciło go z czołowymi rodami polskiej magnaterii i przyniosło w posagu kilka starostw (m.in. bratiańskie i łąkorskie). Działalność polityczną rozpoczął w 1720 roku, kiedy wybrano go komisarzem z województwa chełmińskiego do Trybunału Skarbowego w Radomiu. W 1732 został w zamian za poparcie kandydatury Augusta III Sasa łowczym wielkim koronnym i wojewodą chełmińskim. Został kawalerem Orderu Orła Białego. Jako legat królewski 19 września 1734 odebrał hołd od Torunia. W 1735 roku podpisał uchwałę Rady Generalnej konfederacji warszawskiej. W latach 1735-1736 pełnił funkcję marszałka Trybunału Głównego Koronnego. W 1738 został podskarbim wielkim koronnym. Rozpoczął działania mające na celu zwiększenie liczby wojska Rzeczypospolitej. Wniósł projekt cła generalnego w wysokości 3% od krajowców i 6% od obcych. Był głównym doradcą Augusta III Sasa w sprawach Prus Królewskich. Był zwolennikiem ograniczenia uprzywilejowanej pozycji Żydów. Był jednym z największych magnatów w Prusach Królewskich (około 40 osad w województwie chełmińskim). Zbudował pałace w Warszawie i Gzinie oraz rozbudował pałac w Nowej Wsi Szlacheckiej. Zmarł w Warszawie, pochowano go w Łąkach Bratiańskich, zaś serce w kościele reformatów w stolicy. Zostawił majątek rzędu 1 miliona złotych. Z małżeństwa z Teresą z Zamoyskich miał trzy córki: Marię (późniejszą żonę Tomasza Czapskiego), Annę i Brygidę.

Czapski Jan Chryzostom ur. ok. 1656, zmarł 1716, żona Ludwika Rudnicka herbu Nałęcz, synowie Franciszek, Ignacy i Józef Piotr, urzędy Jana Chryzostoma: kasztelan kruszwicki; kasztelan elbląski 1698 - 18. V 1716, syn Franciszka Mirosława i Magdaleny Zofii Guldenbank von Holt z linii bękowskiej.

Czapski Jakób podskarbi pruski 2. XI 1746 - IX 1766, wnuk Aleksandra podkomorzego malborskiego, syn Piotra chorążego pomorskiego z linii bękowskiej, ślub z Rozalią Ewą Czapską.

Czapski Józef podkomorzy pomorski 1722-1765 12. X 1757 - 13. V 1758; kasztelan elbląski 13. V 1758 – 1765, syn Ignacego i Teofili Konopackiej z linii bękowskiej, żony Marianna Karłowska, Elżbieta Czapska, córka Józefa, wnuczka Melchiora.

Czapski Krzysztof sędzia konfederacki województwa pomorskiego 1704, 15. V 1702 chorąży pomorski, podkomorzy pomorski 13 XII 1710 - 3. VI 1713; kasztelan gdański II 1721 - 8. XI 1724. Syn Jana z linii swarożyńskiej, który urodził się w 1636, aktywny był jeszcze w roku 1695, wielokrotnie wybierany jako poseł na sejmy z powiatu tczewskiego, a także pełnił funkcje skarbnika ziemi oświęcimskiej, oraz ławnika ziemi tczewskiej. Ożenił się z Brygidą Wejher, która w posagu wniosła mu takie miejscowości, jak Tyłów, Kłębocin i Lubocin w powiecie puckim. Wiemy również, że do grona jego majątków zaliczało się także Jabłonowo, które wcześniej należało do wspomnianego rodu Wejherów.

Czapski Michał August, ur. 1702, zm. 25 października 1796, starosta kościerzyński 1750 - 24. XII 1756, wojewoda malborski 1756-1775 i starosta kiszporski 31. XII 1756 - 17. IX 1772. Pochodził z gałęzi smętowskiej. Syn Piotra, chorążego pomorskiego i Krystyny Dorpowskiej z linii bękowskiej Został odznaczony Orderem Orła Białego 3 sierpnia 1758. W polityce był zwolennikiem Wettynów, przeciwnik Czartoryskich. W latach (1765-1766) domagał się zniesienia cła generalnego na terenie Prus Królewskich. Atakował samowolę Repnina, sprzyjając konfederacji barskiej. Brał udział w tajnych układach zmierzających do poszerzenia tego ruchu na Prusy Królewskie. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego. Po pierwszym rozbiorze Polski przeniósł się do swoich dóbr. Trzykrotnie żonaty. Przez małżeństwa spowinowacony z rodami: Ledóchowskich, Przebendowskich i Działyńskich.

Czapski Piotr Aleksander, ur. ok. 1660, zm. 12 czerwca 1717 w Nowem, kasztelan Kruszwicy 1701-1710, kasztelan chełmiński 11. VI 1710 - 2. VI 1717; starosta radzyński i starosta sobowicki 19. XI 1709 - 2. VI 1717, Syn Franciszka Mirosława, podkomorzego malborskiego z linii bękowskiej. Brat Jana Chryzostoma, kasztelana elbląskiego, Tomasza Franciszka, biskupa chełmińskiego.

Czapski Piotr Jan, ur. 3 III 1685 - zm. w 1737 roku. Kasztelan chełmiński 12. XII 1717 - 11. III 1726; wojewoda pomorski 11. III 1726 - 1737; starosta radzyński, skarszewski i sobowidzki 13. VII 1717 – 1737, wdowa po nim Czapska z Gnińskich Konstancja starościna radzyńska 1737 - 14. XI 1740; starościna sobowidzka 1737 - 12. IX 1752. W 3 sierpnia 1732 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Z małżeństwa zawartego z Konstancją Gnińską, córką Jana i Doroty Jaskólskiej, miał czterech synów Tomasza, Pawła Tadeusza {1721-1783}- generała majora wojsk polskich, Antoniego i Jana oraz dwie córki Ewę Rozalię wydaną za Adama Tadeusza Chodkiewicza i Magdalenę wydaną za mąż za Hieronima Floriana Radziwiłła. Piotr był synem Sebastiana Czapskiego i Magdaleny Wilczyńskiej. Analizuję tu akt ur. ich syna Jana Piotra ur. w Dąbrówce par. Radzyń Chełmiński, ochrzczony 10.01.1686. Poniżej data 3 marca 1685. https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=295333

Czapski Sebastian z linii bękowskiej, syn Piotra i Heleny Konarskiej, zmarły 4. III 1699, chorąży chełmiński od 1673, podkomorzy malborski 1. połowa 1685 - początek 1698; kasztelan chełmiński początek 1698 - 4. III 1699. Żona Magdalena Wilczyńska herbu Poraj, córka Jana i Zofii. Brat Aleksandra Jana, podkomorzego malborskiego i Franciszka Mirosława, podkomorzego malborskiego. Ojciec oficjała generalnego chełmińskiego Franciszka, zmarłego w 1754 roku. Pochowany został w kościele ojców Bernardynów w Nowem.

Czapski Tomasz, ur. 1711, zm. 19 marca 1784, starosta knyszyński, starosta bratiański 16. VIII 1742 - 14. IX 1772; starosta radzyński 14. XI 1740 - 19. IX 1772. Syn wojewody pomorskiego Piotra Jana (1685-1737) i drugiej jego żony Konstancji Gnińskiej z linii bękowskiej. Brat Jana Ansgarego, wojewody chełmińskiego Żonaty dwukrotnie. Pierwsza żona Maria Hutten-Czapska, córka Ignacego urodziła dwanaścioro dzieci, z których wieku dorosłego dożyły jedynie dwie córki. Maria zmarła 13 V 1774 r. w Warszawie w par. św. Krzyż. Pierwsza z córek: Urszula Hutten-Czapska (1743-1782), poślubiła Stanisława Małachowskiego (1736-1809), marszałka Sejmu Czteroletniego. Druga córka Konstancja (1750-1791) poślubiła Dominika Radziwiłła (1754-1798), starostę knyszyńskiego, później również Stanisława Małachowskiego. Po matce Tomasz odziedziczył starostwo knyszyńskie.Starostwo to wykupił ojciec Konstancji Jan Gniński, wojewoda chełmiński, za co w 1676 r. dostał dobra te w użytkowanie na osiem pokoleń, wkrótce przekazał je córce. Po bracie Pawle Tomasz miał starostwo radzyńskie, bratiańskie i goniądzkie. Niechlubna postać. Oznaczał się okrucieństwem i sknerstwem. Słynął z licznych romansów i rozpusty. Duże kwoty zapisał drugiej żonie Juliannie de Kaëpsy (w akcie ślubu de Berke), córce kupca.
akt ślubu 7 styczeń 1781 Warszawa Św. Krzyż
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =757&y=444
akt zgonu Tomasza 19.03.1784 Warszawa Św. Krzyż
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... ik=069.jpg


W sejmie dwuniedzielnym w Warszawie w 1736 r., który trwał do 9.07. udział wzięli następujący Czapscy:
Jan podkomorzy wendeński
Mattheus poseł ziemi chełmińskiej - może syn Aleksandra i Białachowskiej
Jan wojewoda chełmiński
Piotr Jan wojewoda pomorski
Franciszek kasztelan gdański
Józef miecznik ziem pruskich syn Melchiora
Aleksander podczaszy bracławski żył 1703-1748 - nie przypisany
Tomasz starosta knyszyński
Piotr wojewoda pomorski poseł ziemi tczewskiej
oraz inne osoby powiązane
Jakub Zboiński podkomorzy poseł ziemi dobrzyńskiej
Albert (Albrecht, Olbracht) Pląskowski starosta lidzbarski poseł ziemi chełmińskiej
Avatar użytkownika
megi56
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 11
Tłumacz (2) Uzyskanie dokumentów (3) Pomoc techniczna (1)

Powrót do C____cron