7094. Wasilewscy mniej lub więcej znani

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Wasilewscy mniej lub więcej znani

Postprzez ostoja49 » 01.03.2010

Wasilewska h Ostoja Koziejowska-Zoja
Ur się 23-IX-1898w Petersburgu córka Konstantego i Franciszki z Koziełłów .Zaślubiła w 1938 Koziejowskiego Dyplom Higiena i kosmetyka . Ukończyła z medalem Gimnazjum im ces,Marii w Carskim Siole . Medycynę w Perersburgu, Polskie kursy pedagogiczne pod kierunkiem prof.B Hryniewieckiego w Odessie w1917r.Szkołę sanitarną P.C.K.w Lublinie 1927r.Studia kosmetyczne w prywatnym Uni Klimeckiego w Warszawie. Następnie instytut de Beaute /Keva/ w Paryżu.Instytut Gimnastyczny w Wiedniu i Berlinie.pod kierunkiem prof,Hoffmana i dra Kleinmana 1918-1919.Nauczycielka szkoły polskiej przy kościele św Katarzyny w Odessie .Współpraca w dziedzinie wykształcenia sanitarnego . Siostra rezerwy P.C.K. ,oraz zbierała Fundusze dla instytucji za co otrzymała dyplom Dziękczynny . pracowała jako instruktor w szkole Klimieckiego w Warszawie 1928-1931.Kierownik salonu kosmetycznego Fmy Antoine de Paris . Od roku 1932 prowadziła własny zakła Higien- Kosmetyczny p.F Zoja ,współpracowała z Fabryką chemiczną /Boryszew/.w Fabryce zorganizowała laboratorium . Po zlikwidowaniu tego działu założyła laboratorium w własnym zakładzie.1935r.Odbywała podróże propagandowe M/S Piłsudski dookoła Europy ,prowadząc pokaz gabinetu Kosmetycznego. Członek zarządu Zjednoczenia Kobiet Pracujących Zawodowo.Wiceprezes sekcji Kosmetycznej w Świecie i Wieczorze w Warszawie.Ogłosiła szereg prac w dziedzinie Higieny i kosmetyki ,,W świecie Kosmetyki ,W świecie Piękna ,Pani , Wiedziy Kosmetyczne ,i inne .

Wasilewski Michał Faustyn h Ostoja
Budowniczy. Ur 15 -II-1907 . N.Jork USA , Syn Wincentego i Franciszki Z Golubiewski. Ożeniony 12-VI-1932 z Sabiną Sierlecki.
Uczen gimnazjum w Warszawie. Uni Prywatny Górskiego w Warszawie gdzie ukończył wydział Architektury i Budownictwa. W Państwowa Szkoła Budowlana Złożył w ministerstwie Robót- Publicznych i zdał egzamin budowlany, Dyplom Państwowa Szkoła Budowlana 1931r. Pracował w przemyśle w Warszawie i Gdyni. poświęcił sie zagadnieniu konstrukcji żelbetonowej .Współzałożyciel i członek władz Stowarzyszenia Budowniczych Związek Techników R.P.przewodniczący sekcji Budowlanej. Naczelny organizator Stowarzyszenia Techników Budowlanych członek rady i przewodniczący komisji szkół Technicznych .Ogłosił w prasie fachowej i codziennej szereg artykułów .

Wasilewski Leon ps Woyszwiłł
Polityk ur sie 24-VIII-1870 r w Petersburgu ob Leningrad zmarł 1936 .Syn Benedykta i Marii z Reitter . Rodzina pochodziła z Witebskiego . Studiował na Uni Lwowskim i Pradze CzeskiejOd 1897 członek Centr Zw,Zagr, Socjal , Pol, w Londynie Redaktor Prześwitu do wybuchu wojny .Od 1907 red Robotnika . W 1914 red Dziennika Urzędu Komisji w.p. w Kielcach . Od 1915 sekretarz biura prezydenta N.K.N w Krakowie .W 1917 pracował w Tymczasowej Radzie Stołecznej.W1918 Minister spraw Zagranicznych .
1-VII-1919 członek delegat do Komisji Narodów w Paryżu . 1-VII-1919-20 Mąż zaufania i pełnomocnik Naczelnika Państwado spraw Bałtyckich. w 1920 poseł R.P w Estonii , następnie członek delegat pokoju w Rydze. 1921 -24 przewodniczący delegacji
do mieszanej komisji granicy Polsko- sowieckiej , a od IX- 1924 Polsko-rum .Od 1925 czł . kom, rzeczozn, do spraw narodów województw Wschodu , prezes instytutu badani najnowszej Historii Polski i redaktor Niepodległość , prezes instytutu badani
Spraw Narodowość . Ogłosił m,in, Ukraińska sprawa narodowa w jej rozwoju historycznym ,Sprawy narodowościowe w teorii i życiu , Litwa i Białoruś .

Wasilewski Waschko Stanisław Marian h Ostoja
Dr praw Handlowych ur 7-IV-1895 w pow Wiłkomirskim syn Korola i Eugenii z Gailhofer , Ożeniony 1-VIII- 1920 z Wandą Szomek , Studia ukończył w Wyższym Instytucie Spółdzielczym w Petersburgu . wydział prawa i nauk politycznych Uni Jana Kaz
.W 1914 służył w Legionach Wschodnich . następnie wcielony do wojska Austriackiego , był w niewoli . Po powrocie służył ochotniczo w wojsku polskim. Ppor pospolitego ruszenia . Dyr .Izby Przem-Handl w Poznaniu ,Wykładowca wyszej Szkoły Handlowej .Współzałożyciel oddziału poznańskiego L.M.i K .,wspłółzał,Stow, Pols-Jugosł, prezes oddzi ,pozn , stow Publii Dziennikarzy . Czlonek Rady zwyczajny Fabrykantów wiceprez, Centr, Komisji.Przew, przy Ministerstwie Przem i Handlu , czlo kom dysk,Banku Polskiego czlonek kurator , W.S.H. i zarazem Miejskich Szkół Handl.Sekretarz Generalny rady Interesów Targów Poznańskich . Ogłosił liczne art. w prasie i prace w różnych wydawnictwach Redaktor Encyklopedii Handlowej .

Wasilewski Ludwik
Dr nauk technicznych. Inż technologii , ur 27-II-1891 w Zamościu syn Konstantego i Kamili z Marchwickich. ożeniony 20-III-1920 z Marią Rojowską Ukończył szkołę Handlową 1911r matura w Lublinie. W 1919 otrzymał dyplom Inż na politechnice we Lwowie ,w 1923 obronił doktorat tamże.W 1928 habilitowany na politech, w Warszawie . Od 1912 należał do drużyny Strzelców Sł w legionach Polskich .P.O.W .i w .p.do 1920 Przewodniczący sekretarz ,Towarzystwa Wojsk Technicznych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki.Ogłosił szereg prac w Przemyśle Chemi . odznaczony Krzyżem Narodowym z Mieczami

Wasilewski Zygmunt
Prawnik , Publicysta ur 29-IV-1865 w Siekiernie Świętokrzyskie syn Aleksandra i Marii. Ukończył wydział prawny Uni w Kijowie w 1888 r Członek Stronnictwa Narodowego , Ogłosił między innymi z dziedziny etnografii, Jagodne , wieś w pow łukowskim 1892, Przyczynek do etnografii Krakowiaków 1892, z dziedziny historii ,Promieniści ,Filareci i Zorzanie w Krakowie 1886, Rzut oka na dzieje Muzyki Narodowej w Rapperswilu 1894. Pomnik Mickiewicza w Warszawie 1898, Warszawa współczesna w 12 obrazach 1903 W obronie polskiej placówki zagranicznej Lwów 1911, Proces Lednickiego 1924,Wnukom o prapradziadku Warszawa 1930, Ideologia narodu i filozofia w sprawie oświaty ludu Kraków 1892, Lista dziennikarzy w sprawie kultury narodowej Lwów 1908, O sztuce i człowieku wiecznym Lwów 1908, Myśl przebudowy Warszawa 1912 ,
Orientacja wewnętrzna Moskwa 1916 ,Demokracji Narodowa Petersburg 1917,
An wschodnim posterunku Warszawa 1919, O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej Warszawa 1921,Dyskusje Poznań 1925, Historia, Literatura ,i Krytyka , Nowy Konrad /Wyzwolenie/Lwów 1903, Spór o Słowackiego Lwów 1905, Śladami Mickiewicza Lwów 1905, Od Romantyków do Kasprowicza Lwów 197, Z życia poety romantycznego /Goszczyński/Lwów 1910,Dzieła zbiorowe S Goszczyńki Poznań 1923, Jan Kasprowicz Warszawa 1923,Współcześni Warszawa 1923,Wspomnienia o Kasprowiczu i Żeromskim Warszawa 1927, Poeci i Teatr Warszawa1929, Pieśni w Górach Warszawa 1930, Przełęcz Kasprowicza Warszawa 1931,Norwid Warszawa 1935,Aspazja i Alcybiades Warszawa1935,
Redaktor , Głos Warszawa 1895-1899, Słowo Polskie Lwów 1902-1915, Sprawę Polską Petersburg 1915-1917,Przegląd Polski Kijów 1918, Gazeta -Warszawska 1918-1925, Myśl Narodowa Warszawa 1925-1935,Pamiętnik Koła Kielczan ,6 tomów 1927-1935.

Wasilewska Wanda
Dr,Filoz,Liter , Public ur 21-I-1905 w Krakowie , córka Leona i Wandy Zieleniewskiej Ukończył gimnazjum Państwowe w Krakowie i Wydział Filozofii Uni Jagieloński , Członek P.P.S. Ogłosiła Oblicze dnia , Ojczyzna , Ziemia w Jarzmie .
dla młodzieży , Gość z całego świata, Historia o człowieku pierwotnym , Kryształowa kula Krzysztofa Kolumba ,Królewskie Sny , Legenda o Janie z Kolna , Szlakiem przygód , Pokój na poddaszu . Szereg artykułów Robotnik ,W obliczu Dnia , Dzień , Popularny ,Lew, Torze , Sygnałach , Wiadomość literackie , Naprzodzie ,Piśmie i inne .

Halina Wasilewska
Ur 21-III- 1899 na statku płynącym do Anglii zapisano Londyn, córka Leona i Wandy z Zieleniewskich Studia na Uni Jana Kazimierza w Lwowie , otrzymując absolutorium Wydziału Filozoficznego . Po zrobieniu specjalizacji z Biologii pracowała jako nauczycielka w gimnazjum żeńskim w Lwowie , wybitna działaczka . Siostra niesławnej Wandy Wasilewski Od 1913 roku była kurierką KN z POW w Krakowie.W przebraniu męskim uczestniczyła w Obronie Lwowa jako telefonistka 6 kompanii .5pp Legjonów A następnie brała udział w walkoch z Ukrajencami jako dowódca patrolu Telefonicznego 6 pop w Wojnie bolszewickiej udziału nie brała ze względu na cieżka chorbe , Po przebyciach wojennech w legianach zachorowała na Gruzilice . ale już w I wojnie światowej uczestniczyła w służbie sanitarnej Brygady Legionów w Jabłonkowie Kętach i Wiedniu.Po zakończeniu działań wojennych była jedną z organizatorek ruch pwk .Od 1939 była komendantem Centrum Wyszkolenia Instruktorów PWK w Warszawie . We Wrześniu 1939 objęła komendę Kobiecego Batalionu Służby Wojskowej przy dowództwie Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej . Brała czynny udział w obronie Lwowa aż do Kapitulacji .W X -1939 została zaprzysiężona w Okręgu Lwowskim SZP.Aresztowana w1943 i wieziona na Pawiaku ,3-IV-1944 wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbruck
Po wyzwoleniu obozu została komendantka w stopniu majora 2, Batalionu pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet przy 1 dywizji Pancernej gen Maczka w Meppen . Zmarła 8-II-1961 w Londynie . Pochowana na cmentarzu Eccleshow w Stafford. Odznaczona była Krzyżem Niepodległość . dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz medalem za Wojne .

Wasilewski Tadeusz h Ostoja
Dr wszech nauk Lekarskich ur 2-I-1906 w Stadnicy syn Zachariasza i Marii z Zawackich. Ożeniony 4-VIII-1934 z Anną Pawlicką
Ukończył gim humanistyczne w Szamotułach 1925 i wydział lekarski U.P 1931 Od 1935 adiunkt zakładu anatonomi prawidłowej U.P.Od 1936 równocześnie wolno praktykuje w Poznaniu ./Choroby skórne i weneryczne /Ogłosił szereg prac z dziedziny anatonomi w Nowinach lekarskich i Folia Morpholgica .

Wasilewski Józef h Ostoja
aktor ,ukończył szkołę handlową w Wilnie i szkołę dramatyczna w Lwowie, gdzie debiutował na scenie a 1924-26 występował w Grodnie ,potem -w zespole /Reduty / 1926-30 , w czasie okupacji niemieckiej pracował w Wilnie jako robotnik w 1944-45r grał w Wilnie w Teatrze Polskim , potem w Toruniu ,Lodzi i Warszawie .

Wasilewski Henryk Mieczysław h Ostoja
ur 1919 zm 1989 uczeń Gimnazjum OO Jezuitów w Wilnie w latach 1934-36 , w 1936 wstąpił do TJ, święcenia kapłaniskie otrzymał w 1946, był katechetą w Szczecinie . mój chrzestny Ojciec , syn Bolesława Wasilewskiego brata Wiktora mego dziadka .

Wasilewski Wiktor Aleksander h Ostoja
ur 1894 zm 1970 matematyk , nauczyciel ,w 1929 ukończył studia matematyczne na Uni Stefana Batorego w Wilnie , w 1925--40 uczył Fizyki, Matematyki , i Chemii w Gimnazjum OO Jezuitów w Wilnie , podczas okupacji uczył na tajnych kompletach w Wilnie 19441-42 , po 1942 w lesie w szeregach Armii Krajowej.

Antoni Wasilewski h Ostoja
syn Adama wnuk Jana prawnuk Piotra. ur ca 1829 r Wołkołata w ziemi Witebskiej . Prawdopodobnie jeden z najbogatszych członków rodu Wasilewskich h Ostoja , Pełnił służbę wojskowa Archangielsku w randzie Kapitana .Pisarz i pamiętnikarz Konstanty R Borkowski pisał o Antonim Wasilewskim w swoich pamiętnikach . że w garnizonie w Archangielsku służyło wielu żołnierzy Polaków .W randze kapitana był Antoni Wasilewski Ostoja ,także dobry Polak i zacny człowiek . bardzo bogaty , posiadał między innymi swój własny parowy statek.który kursował po Dzwinie i na morzu . Również inny kronikarz Bolesław Limanowski który przebywał na zesłaniu w Archangielsku w latach 1862-1865 w swoich kronikach nazywa Antoniego Wasilewskiego potentatem w Archangielsku, oraz podkreśla że bardzo wiele świadczył polskim zesłańcom.

Wasilewski Aleksander h Drzewica
Opisany w dziale / Wasilewscy h Drzwica/


Czesław Wasilewski Zygmuntowicz
Malarz Samouk ur 1857 r w Warszawie zmarł w Łodzi 1944 inni podają rok 1947.
Popularny w okresie międzywojennym , tworzył obrazy o tematyce rodzajowej inspirowanej na obrazach , Brandta , Chełmińskiego, Wierusza-Kowalskiego, Fałata i Kossaka . Malował liczne zaprzęgi, Sanny, wyjazdy na polowania, wypadki,w podróży , ułanów na patrolu,łosie i dziki w lesie . W latach trzydziestych swoje prace sygnował także nazwiskiem Zygmuntowicz .Sylwetkę malarza szczegółowo opisał S.Bołdok w artykule pt.Malarz o dwóch nazwiskach.
ostoja49
Zaawansowany
Zaawansowany

Powrót do W____