10520. Maluśki h.Jastrzębiec

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Maluśki h.Jastrzębiec

Postprzez jerzy » 20.06.2010

MALUŚKI h. JASTRZĘBIEC. Senator w rodzinie, Kazimierz, kaszte¬lan nakielski 1676 r.
Były dwie odrębne rodziny tego nazwiska i herbu; jedna w ziemi dobrzyńskiej, która wzięła nazwisko od wsi Małużyna v. Maluzyna i dlatego niektórzy jej członkowie pisali się Maluśki, i z niej Marcin, burgrabia malborgski, zm. 1586 r., był żonatym z Zofią Żurawińską, i druga rodzina wzięła nazwisko od wsi Małusze, pod Częstochową, w pow. lelowskim, prócz której posiadała majątki Rędziny, Luboinę i inne. Jakób cytowany w aktach krakowskich 1407 r. Jan żonaty z Katarzyną Stadnicką 1520 r. Mikołaj żonaty z Jadwigą Masłomiąclcą 1573 r. Kacper, proboszcz mstowski 1592 r. Jan, dziedzic Gorzkowa 1594 r. Krzysztof, Maryan, Paweł, Stanisław i Stefan, synowie Jerzego, dziedzice na Małuszach 1596 r. Baltazar, Jerzy, Melchior, Stanisław i Tomasz prowadzili 1598 r. proces o spadek po ks. Baltazarze Maluśkim. Baltazar, syn Józefa, 1598 r.
Po Janie synowie: Jakób, Piotr i Stanisław 1617 r., i z nich Piotr pozostawił synów, Aleksandra, elektora 1669 r. z wojew. sieradzkiego, i Kazimierza, cześnika nowogrodzkiego, który w 1676 roku został kasztelanem nakielskim.
Aleksander, syn Mikołaja, miał syna Sebastyana-Konstantego, dworzanina królewskiego 1666 r., cześnika nowogrodzkiego 1668 roku, elektora 1669 roku z wojew. sieradzkiego, żonatego z Maryanną z Roksic Dąbrowską, skarbnikówną wołyńską.
Franciszek i Stanisław, synowie Jana, 1666 r. Andrzej, Stanisław i Szczęsny podpisali elekcyę 1669 r. z wojew. sieradzkiem. Wojciech i Bogusław, synowie Kacpra, 1683 r. (Ks. Gr. Piotrk., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel. i Piotrk., SigiL).
Adam, syn Baltazara, z Katarzyny Wolskiej miał syna Stanisława, który zaślubił Agnieszkę Pokrzywnicką i z niej pozostawił syna Jana, dziedzica dóbr Lubryny 1673 r., po którym z Kobielskiej synowie, Jan i Stanisław. Stanisław, dziedzic na Małuszach, z żony Anny Dębnickiej miał trzech synów: l) Jana, po którym synowie, Franciszek i Grzegorz, księża, kanonicy regularni w Mstowie 1780 r.; 2) Wincentego, dziedzica części Małusze Błotne v. Stare 1703 r., po którym z Teresy Niezabitowskiej synowie: Antoni, elektor 1733 r. z wojew. wołyńskiego, cześnik nowogrodzki, namiestnik husarski, Dominik, Ignacy, oraz Wojciech i Wawrzyniec, księża; po Ignacym z Katarzyny Żarskiej syn Adam-Józef, ochrzczony 1758 r. w par. Mstów, legitymował się w Galicyi 1803 roku; 3) Józefa, po którym z Anny Raczyńskiej synowie, Kacper ożeniony z Maryanną Suchecką i Heronim ożeniony z Anną Myszkowską 1770 r. (Akta po-Galicyjskie).
Konstancya z Maluśkich, lv. Żarska, dziedziczka części Twardowic, zapisała 1730 r. przyszłemu swemu drugiemu mężowi Janowi Duninowi, synowi Józefa i Rozalii z Myszkowskich, w grodzie siewierskim 300 zł. prostym długiem. Antoni i Szymon, synowie Michała i Anny Rychterówny, wnukowie Kajetana i Zofii Kropiwnickiej, wylegitymowali się 1782 roku w sądzie grodzkim trembowelskim. Wojciechowi zabezpieczyła w ziemstwie krakowskiem 1802 r. Padlewska 1400 zł. (Zbiory Dr. M. Dunina-Wąsowicza we Lwowie).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do M____