19396. Czosnowski Władysław Leon

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Czosnowski Władysław Leon

Postprzez wanka » 22.09.2012

Władysław Leon Czosnowski herbu Kolumna (ur. 27 czerwca 1841 w Starej Wsi, zm. 25 października 1916 w Warszawie)
  - powstaniec styczniowy, przedsiębiorca budowlany, działacz społeczny.

  Władysław Czosnowski był synem właściciela wsi Jarochy Walentego Czosnowskiego herbu Kolumna i Honoraty z Kulińskich. W 1861 ukończył szkołę realną (gimnazjum) w Warszawie i powrócił do Jarochów. Po wybuchu Powstania styczniowego wstąpił do oddziału dowodzonego przez Mariana Langiewicza, w lutym 1864 został ranny. Dostał się do niewoli i przez sąd carski skonfiskowano mu cały posiadany majątek oraz zesłano na Syberię. Z opresji uratował go przyrodni brat Józef, który wykupił Władysława. Po powrocie do kraju został zachęcony przez dawnych towarzyszy broni do pracy murarskiej i rozpoczął pracę jako murarz, w 1872 ożenił się z Karoliną Paul. Była ona córką Józefa Paula, zamożnego majstra dekarskiego, który był właścicielem wytwórni papy i asfaltu. Nie jest znany termin otrzymania uprawnień czeladniczych, natomiast wiadomo, że 26 czerwca 1873 otrzymał tytuł majstra murarskiego i został przyjęty do Zgromadzenia Murarzy. W 1882 został wybrany na podstarszego Zgromadzenia, a w latach 1891-1909 był starszym cechu.

  Od 1869 będąc czeladnikiem murarskim Władysław Czosnowski podejmował się samodzielnej organizacji prac murarskich. Rok później założył przedsiębiorstwo budowlane. Jako początkujący przedsiębiorca wprowadził jak na tamte czasy nowość, z góry ustalał z inwestorem cenę i termin zakończenia robót. Ponadto koordynował przebieg prac (wcześniej inwestor na każdym etapie budowy oddzielnie ustalał warunki robót z majstrami poszczególnych specjalności). Dzięki wsparciu finansowemu kapitalisty Franciszka Geyera możliwy był rozwój przedsiębiorstwa (Geyer był przyjacielem ze szkolnej ławy), dodatkowo Czosnowski posiłkował się kredytami z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Banku Handlowego (z czasem Władysław Czosnowski zasiadł w Radzie Nadzorczej tego banku), Kasy Przemysłowców Warszawskich (gdzie pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej). Tak liczne źródła finansowania sprawiły, że firma Czosnowskiego rosła na niespotykaną wówczas skalę. Ok. 1884 przedsiębiorstwo przynosiło tak duży dochód, że jej właściciel postanowił lokować swoje kapitały w nieruchomościach. W 1885 nabył od firmy ogrodniczej Ulrichów grunt po przenoszonym gospodarstwie rolnym. Był to obszar rozciągający się pomiędzy obecnymi ulicami Waliców, Żelazną, Pereca (wówczas Ceglaną). Przy tej ostatniej wybudował własną kamienicę i siedzibę firmy. W 1905 przedsiębiorstwo zatrudniało ok. trzech tysięcy robotników różnych branż. Wielu z nich dzięki Czosnowskiemu wyzwalało się na majstrów i zakładało własne firmy, często nadal współpracujące z firmą macierzystą. Kolejnym etapem lokowania środków finansowych był zakup terenów położonych na południe od Alei Jerozolimskiej (Aleje Jerozolimskie). Południową granicę tego obszaru wyznaczała ulica Wspólna. Grunt ten rozparcelowano, budowano na nim kamienice, które następnie były sprzedawane. Cena sprzedaży wielokrotnie przewyższała koszt gruntu i budowy, ale nabywca otrzymywał gotową kamienicę, często już zasiedloną. Wcześniej, bo ok. 1896 Karolina Czosnowska zaczęła mieć problemy zdrowotne, kierując się jej dobrem Władysław przystał na propozycję hrabiego Konstantego Skórzewskiego i zakupił nieużytki i grunty leśne położone na południe od rzeki Jeziorki, które wówczas należały do majątku Obory. Po konsultacjach z lekarzami (m.in. balneologami) zainicjował powołanie Towarzystwa Akcyjnego dla Budowy i Eksploatacji Miejscowości w Królestwie Polskim. W 1897 Towarzystwo przejęło teren nazwany Konstancinem, a Władysław Czosnowski pełnił funkcję prezesa.
  W 1909 właścicielem przedsiębiorstwa został syn Władysława Czosnowskiego – Tadeusz. Władysław Czosnowski zmarł nagle 25 października 1916 w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim (kw. 40-V-7/8).
  Należy zauważyć, że wiele realizacji firmy Władysława Czosnowskiego dotyczyło obiektów zaprojektowanych przez starszego syna Bronisława Colonna–Czosnowskiego, wziętego architekta i inżyniera.
Władysław Czosnowski współpracował w wieloma wybitnymi architektami, byli to m.in. Józef Pius Dziekoński, Władysław Marconi, Stefan Szyller, Karol Kozłowski, Bronisław Żochowski, Edward Cichocki i Leandro Marconi. W swoim dorobku Czosnowski miał budowę i rozbudowę siedemdziesięciu dwóch kościołów i świątyni, za co w 1890 otrzymał tytuł szambelana papieskiego. Do znaczniejszych budynków, w których powstawaniu miało udział jego przedsiębiorstwo należą m.in.:
Kościoły:
  Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie
  Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie
  Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Powązki) (przebudowa i rozbudowa)
  Bazylika katedralna św. Michała i św. Floriana w Warszawie
  Kościół św. Augustyna w Warszawie
  Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie (przebudowa)
  Bazylika katedralna Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu
  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej
Obiekty użyteczności publicznej:
  Cyrk Cinisellego w Warszawie
  Teatr Rozmaitości w Warszawie (obecnie Teatr Wielki) (odbudowa po pożarze)
  Szkoła Średnia Mechaniczno-Techniczna M. Mittego w Warszawie
  Szpital pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie (rozbudowa)
  Cokół pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie (w czynie społecznym)
  Towarzystwo Ubezpieczeń Rosja w Warszawie
  Hotel Bristol w Warszawie
  Bank Handlowy w Warszawie
  Filharmonia Warszawska
  Gmach Rosyjsko-Szwedzkiego Towarzystwa Telefonów H.T. Cedergren (później PAST) w Warszawie
  Kaplica Kochanowskich w Czarnolesie
Liczne wille i obiekty w Kontancinie[

Będąc starszym Zgromadzenia Murarzy Władysław Czosnowski założył w nim kasę chorych, kasę dla poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach, z jego inicjatywy poniesiono poziom nauczania w należącej do Zgromadzenia szkole zawodowej. Wspierał wydawanie literatury fachowej (m.in. sponsorował wydawanie Przeglądu Technicznego), sam był autorem podręcznika „Podstawowe zasady murarstwa”. Pełnił liczne funkcje społeczne i honorowe, był m.in. członkiem Archikonfranterii Literackiej (od 1884 do śmierci), ławnikiem w Radzie Miasta, członkiem zarządu Kasy im. J.Mianowskiego. Był delegatem Komitetu Ochrony Zabytków Przeszłości, odrestaurował kaplicę Kochanowskich w Czarnolesie. Jako członek powołanego w 1899 Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza uczestniczył w przekazaniu pisarzowi daru narodowego w postaci małego dworu w Oblęgorku. Firma Czosnowskiego nieodpłatnie wykonała przebudowę obiektu.
Powstańcy styczniowi- [ pl.wikipedia.org]
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do C____