27654. Białas Tomasz

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Białas Tomasz

Postprzez andrzej_b2 » 21.04.2015

Białas Tomasz (1901 – 1974), krystalograf, specjalista z dziedziny pomiarów manometrycznych, pracownik naukowy Głównego urzędu Miar.
Urodził się 23 stycznia 1901 r. w Rymanowie w pow. sanockim. Gimnazjum ukończył w Sanoku w 1920 r. Od 1925 r. pracował jako nauczyciel w szkole w Staszowie w pow. sandomierskim. 1925-1936 studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1929 r. otrzymał stopień mgr. filozofii i krystalografii, a w 1936 dr. filozofii. Przez ostatnie dwa lata był asystentem prof. Zygmunta Weyberga w Katedrze Krystalografii. 1 sierpnia 1936 r. podjął pracę w Głównym Urzędzie Miar, współpracując z dr Janem (Oberfeldem) Obalskim w laboratorium pomiarów ciśnienia. W 1940 r. został przeniesiony do Tarczyna, do ekspozytury I Obwodowego Urzędu Miar i tam pracował do zakończenia działań wojennych. W 1945 r. powrócił do pracy w administracji miar, a w 1951 r. został kierownikiem pracowni manometrycznej Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Równolegle w latach 1948 – 1950 pracował jako asystent w Katedrze Mineralogii i Krystalografii Uniwersytetu Warszawskiego i prowadził tam wykłady zlecone. W latach 1951- 1953 wykładał krystalografię na Wydziale Matematycznym i Przyrodniczo-Chemicznym Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Po latach współpracy z Uniwersytetami na stałe związał się z GUM. Uzyskał tytuł adiunkta, a potem samodzielnego pracownika naukowego. Publikował w prasie technicznej liczne artykuły z dziedziny manometrów tłokowych i był współautorem poradnika dla użytkowników i wytwórców narzędzi mierniczych (dwa wydania). W latach 1959 – 65 kierował pracownią metrologii ogólnej. Na emeryturę odszedł 1 lipca 1968 r. Zmarł w Warszawie 24 grudnia 1974 r.

Na podstawie: Praca zbiorowa (oprac. M. Klarner-Śniadowska, B. Piotrowska), Słownik Biograficzny Pracowników Głównego Urzędu Miar, Warszawa 2007 s. 11- 13.
andrzej_b2
Kreator Forum
Kreator Forum

Powrót do B____cron