1098. Jan Korab Szczurkowski - potwierdzenie szlachectwa

Opracowania na tematy historyczne lub genealogiczne. Całe książki, monografie lub skrypty - zapiski pracy. Wspólne prowadzenie poszukiwań online. Znajdziesz tu efekt prac, trwających nieraz lata wielu osób. Może i ty możesz coś dopisać?
* CO W DZIALE? - Opracowania na temat rodzin (dział- NOTATKI), bitew, genealogie rodzinne opisowe, artykuły przekrojowe, artykuły dot. pracy genealogicznej, historycznej, opisy herbów, statystyki itp.
* UZUPEŁNIENIA/DYSKUJA - Proszę używać odpowiedzi w celu dyskusji tematycznej, sygnalizowania błędów, uzupełnień.
* POMOC - Trudności proszę sygnalizować w dziale "Poradnia", na wszystkie odpowiemy, tworząc jednocześnie FAQ

Jan Korab Szczurkowski - potwierdzenie szlachectwa

Postprzez Marcin » 30.09.2008

DOKUMENT RODOWY RODZINY JANA KORAB SZCZURKOWSKIEGO.

BIURO HERALDYCZNE
zarejestrowane przez Urząd Dzielnicowy Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 14 września 1987 roku pod numerem 1274 poświadcza, że Pan

Jan Szczurkowski

urodzony 15 stycznia 1946 roku w Węgrzynowicach, syn Piotra , wnuk Stanisława, prawnuk Antoniego należy do szlacheckiego rodu, który to ród pieczętował się herbem

Korab

Pochodzenie tego herbu nie jest polskie. Wszyscy heraldycy zgodnie podają, że herb ten przybył do Polski około wieku XI- tego z Niemiec lub Anglii-poprzez Francję.
Najstarsza udokumentowana wiadomość dotycząca rodu Szczurkowskich to dokument graniczny z r.1420 o następującej treści A.D.1420,in Achis terrestrihus Sochaczeviensihus, ingue praesente Joanne de Szczurowo zapifero Zakroczymenesi subsekula granites .

Oznacza to, że w r,1420 zostały zapisane w aktach ziemskich sochaczewskich granice dóbr Jana ze Szczurowa, stolnika Zakroczymskiego. Z tegoż Szczurowa położonego w dawnym księstwie Mazowieckim wywodzą się Szczurkowscy herbu Korab. I tak Wacław Szczurkowski, dziedzic Szczurowa i części Drozina, zawarł ugodę w 1618r. z hetmanem Żółkiewskim, w 1656r. został zamordowany przez Szwedów. Michał i Paweł Szczurkowscy, synowie Wacława, elektorowie Jana Kazimierza z ziemi Wyszogrodzkiej, zostali zabici również przez w Zakroczymiu. Władysław trzeci syn Wacława stolnik Zakroczymski, poseł ziemi zakroczymskiej i elektor Królów Michała i Jana III Sobieskiego.Paweł wnuk Wacława, pdstoli ciechanowski w1713r. Synowie Pawła sprzedali 1767r. część dóbr genarałowi Przebendowskiemu.

Wojciech Szczurkowski chorążyc płocki, żonaty z Marją z Gutowskich her.Trzaska, brał udział w powstaniu listopadowym 1831r. Po powstaniu tym on i jego rodzina byli represjonowani przez rząd carski:nakazano konfiskatę majątku,a Wojciech Szczurkowski został wydalony z Królestwa Polskiego. Żona jego, Maria, zamieszkała około roku 1838 w Warszawie wraz z synem Antonim,a on sam wyemigrował do Francji,gdzie w lipcu 1849r zmarł w obozie Puy L'Evegne. Antoni Szczurkowski ożeniony był z Marią z Romantowskich herbu Prawdzic, mieszkał i pracował w Warszawie, w Wydziale Dóbr Rządowych Guberni Warszawskiej. Brał udział w powstaniu Styczniowym 1863. Po Powstaniu nie figurował już na liście pracowników Gubernialnych. Został skazany na zesłanie.W Warszawie pozostała jego żona która wkrótce zmarła, pozostawiając syna. Syn jej Stanisław urodzony około 1870r,jako sierota przebywał w ochronce im. Dzieciątka Jezus przy placu Wareckim w Warszawie, skąd został w r.1872 adoptowany wraz z innym dzieckiem przez rodzinę Mrówczyńskich.Stanisław Szczurkowski żeniąc się z Zofją Staroń, pozostawił 2 synów-Jana i Piotra.Piotr Szczurkowski ożenił się ze Stanisławą z Łyszkowiczów herbu Szeliga. Z tego małżeństwa pochodzi Jan Szczurkowski.


Dane powyższe zawarte są: w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Volumina Legum-Zbiorze Praw i Konstytucji, w materiałach Wielkiej Emigracji Polskiej we Francji, w Aktach Ziemi Sochaczewskiej, w herbarzach: Duńczewskiego, Bonieckiego, Kapicy -Milewskiego, Uruskiego i Kuropatnickiego.

Wydano w Warszawie, we wrześniu 1995r.
mgr.A.Dolińska

Uwaga DHRP - w opracowaniu prawd. pomylono rodziny Szczurowskich i Szczurkowskich.


:drzewo: Genealogia Szczurkowskich
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Powrót do Artykuły, praca, dyskusje