2817. Wołodkowicz Felicjan Filip

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Wołodkowicz Felicjan Filip

Postprzez wanka » 02.04.2009

Wołodkowicz Felicjan Filip
Felicjan Filip Wołodkowicz (ur. 1697 - zm.1778) – studia odbywał w alumnacie papieskim w Brunsberdze .
Bazylian i sławny Kaznodzieja wyniesiony w zasługach na archimandrytę Dubieńskiego
prawie siłą był przyniewolono do przyjęcia biskupstwa Chełmońskiego ( 1730 do 1758)
gdzie również jak w stanie zakonnym zajaśniał z cnót kapłańskich. Za niego stanęła
wspaniała bazylika w Chełmie i sanatorium ruskie w Żytomierzu co potwierdziła Konstrukcja z r. 1754. W latach 1756-1758 administrował diecezją włodzimiersko-brzeską, następnie od 1758 do 1778 był biskupem włodzimiersko-brzeskim. W latach 1756-1762 koadiutor w Kijowie, od 1762 metropolita kijowski. W 1779 po śmierci arcybiskupa Jasoan Junosza Smogorzewskiego - Felicjan Filip Wołodkowicz objął administrację metropolii kijowskiej, czynił wówczas starania o jednoczesne objęcie dwóch metropolii: w Kijowie i Połocku. W 1780 nominowany na metropolitę kijowskiego. Zwalczał prawosławną agitację, popadł przez to w konflikt z administracją carską. W 1788 ubiegał się o uzyskanie miejsca w Senacie - te zabiegi przerwała mu śmierć.
Żrodło: Herbarz Polski
imionospis opracowany na podstawie Herbarza Niesieckiego (str. 192)

Wołodkiewicz Filip, herbu Radwan, ziemianin województwa mińskiego, wstąpił do zakonu św. Bazylego, wsławiony kaznodziejską wymową, wyniesiony na godnosć archimadryty, wprzód w Dubnie potem w Dermanie; mianowany nakoniec władyką chełmskim, wstąpiwszy na tę godność pierwsze staranie obrócił o cześć obrazu Najś. Panny w Chełmie pobożnością i ślubem przed bitwą Beresteczką Jana Kazimierza króla z kozakami wsławiony i koronacją tegoż postarał się, kościół tamże katedralny wielkim nakładem i piękną budową wymurował.

Ksiadz Felicjan' Filip, narodzony dnia 6 czerwca 1697. Opat dermański, potem został biskupem chełmskim dnia 4 października 1730 roku. Opat żydyczyński od 28 stycznia 1747, dalej w czerwcu 1748 opat owrucki, aż biskup włodzimierskobrzeski od 1756 roku. Poprzednio dnia 4 kwietnia 1753 mianowany koadjutorem metropolity Hrebnickiego, cum futura successione, objął po śmierci jego metropolję w roku 1762. Umarł w Humaniu dnia 2 lutego 1788 roku. Inne podanie mówi, ze w Kupieczowie pod Włodzimierzem. Fundował dzisiejszą katedrę chełmska. Za niego też semmarjum ruskie stanęło w Zytomierzu, co potwierdza konstrukcja z r. 1754. Zwał się sam prymasem całej Rusi i tak go też powszechnie nazywano. Żył lat 81, biskupem zaś był przez lat 48.


Żródło :Historyczne pamiątki znamienitych rodzin -1858 s. 543
Tomasz Święcicki, Julian Bartoszewicz
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do W____