3815. Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 16.08.2009

Wołodkowie WSZYSCY :witam witam :witam
Były tutaj w naszym portalowym zaścianku deklaracje przysłania nam
  gałęzi i całych drzewek Wołodków
I coś się zaczopowało???
Tak wiele już się od tamtego czasu wydarzyło
A drzeweczka Wasze tutaj nie są posadzone!!!!
Zapraszam , bo do korzeni RODU WOŁODKÓW…sama nie dam rady
się dokopać :ice
można podejrzewać że one są dla wszystkich Wołodków na pewno te same


Proszę nie liczyć tylko i wyłącznie na moje starania i moje dane :!:
proszę dosyłajcie swoje :idea: materiały
Potrzeba wśród nas dyskusji, dokumentów, faktów
.
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (1)

Postprzez wanka » 10.11.2009

1. Wołodko Bronisław Dominikowicz
Urodził się w 1892 g., Polska, woj. Lubelskie., wieś . Komarowka;
Pracował jako tokarz wagonowej zajezdni na stacji w Saratow 2.. Zamieszkiwał:w mieście. Saratow.
Skazany: OS NKWD ZSSR 26 grudnia 1937 g., obwiniony.:za agitację i dywersję.
Wyrok: WMN Rozstrzelany 5 stycznia 1938 g. Miejsce pochówku miasto Saratow.
Rehabilitowany 2 sierpnia 1989 r. przez . Saratowską regionalną prokuraturą
Źródło: Książka pamięci Saratowskiego Rejonu.


Володко Бронислав Доминикович
Родился в 1892 г., Польша, Люблинская губ., с. Комаровка; Работал токарем вагонного депо
ст. Саратов-2.. Проживал: г. Саратове.
Приговорен: ОС НКВД СССР 26 декабря 1937 г., обв.: за а/с агитацию и диверсии.
Приговор: ВМН Расстрелян 5 января 1938 г. Место захоронения - г. Саратов. Реабилитирован
2 августа 1989 г. Саратовской областной прокуратурой
Источник: Книга памяти Саратовской обл. - подготовительные материалы
[color=#008040]http://lists.memo.ru/d7/f230.htm2. Wołodko Wacław Stanisławowicz
Urodził się w 1908 r.,w mieście Ryga ; Litwin; b / p; Pracował jako planista
w Szełajewskom lesnym p-stwie. Zamieszkiwał:w woj. Irkuckim
pow. Szytkinski wieś . Szełajewo.
Aresztowany 10 marca 1938 g.
Skazany: Komisja NKWD ZSSR i Prokuratora ZSSR 28 sierpnia 1938 r.,
obwiniony :. 58-1 "a", 58 jest 11 UK ROSYJSKA FEDERACYJNA SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RADZIECKA.
Wyrok: Rozstrzelanie
Rehabilitowany 17 kwietnia 1989 r.
Decyzja prokuratury Irkuckiego obwodu

Źródło: Książka pamięci Irkuckiej rej.

Володко Вацлав Станиславович
Родился в 1908 г., г. Риги; литовец; б/п; работал плановиком в Шелаевском леспродторге.
Проживал: Иркутская обл., Шиткинский р-н, с. Шелаево.
Арестован 10 марта 1938 г.
Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР 28 августа 1938 г., обв.: по ст. ст. 58-1 "а", 58-11 УК РСФСР.
Приговор: расстрел Реабилитирован 17 апреля 1989 г. реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области
Источник: Книга памяти Иркутской обл.3. Wołodko Piotr Fieliksowicz
Urodził się w 1889 r.., w mieście. Kowno Litwa; Polak; Członek / kand.
W KP z 1926; Dyrektor, Biełeniergosbyt. Zamieszkiwał: woj. Witebskie., pow. Witebski, Witebsk.
Skazany: Komisja NKWD ZSSR i Prokuratora ZSSR 20 października 1937 g., obw.: 64, 68, 70, 71, 76 POW.
Wyrok: WMN Rozstrzelany 4 listopada 1937 g. Miejsce pochówku Witebsk.
Rehabilitowany 5 marca 1959 r przez . Wojskowy Trybunał BWO
Źródło: Białoruski "Memoriał"


Володко Петр Феликсович
Родился в 1889 г., г. Ковно Литва; поляк; член/канд. в члены ВКП(б) с 1926; директор, Белэнергосбыт. Проживал: Витебская обл., Витебский р-н, Витебск.
Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР 20 октября 1937 г., обв.: 64, 68, 70, 71, 76 - член ПОВ.
Приговор: ВМН Расстрелян 4 ноября 1937 г. Место захоронения - Витебск. Реабилитирован 5 марта 1959 г. Военный трибунал БВО
Источник: Белорусский "Мемориал


4. Wołodko Stanisław Adamowicz
Urodził się w 1887rg., woj Wileńskie , pow.Święciański, wieś. Makaniszki; Polak;
b / p; Magazynier Proletariackiego remontowego zakładu parowozowni . Zamieszkiwał:
w Leningradzie, ul. B. Szczemiłowka, d. 8, kw. 14..
Aresztowany 28 listopada 1937 g.
Skazany: Komisja NKWD i prokuratury ZSSR 14 grudnia 1937 g., obw.: 58 jest 10.
Rozstrzelany 20 grudnia 1937 r.


Володко Станислав Адамович
Родился в 1887 г., Виленская губ., Свенцянский уезд, д. Маканишки; поляк; б/п; кладовщик
Пролетарского паровозоремонтного завода. Проживал: г. Ленинград, Б. Щемиловка, д. 8, кв. 14..
Арестован 28 ноября 1937 г.
Приговорен: Комиссия НКВД и прокуратуры СССР 14 декабря 1937 г., обв.: 58-10.
Расстрелян 20 декабря 1937 г.
Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938


5. Wolodko Alexander Stanisławowicz.
Urodził się w 1899 roku, Rrosjan; wykształcenie średnie; technik projektant Gorproekta. Mieszkał: Astrachań.
Aresztowany przez UNKVD Stalingrad. 25 września 1938, OBV.: Oskarżony o szpiegostwo.
Skazany: HMB. Rozstrzelany październik 21, 1938.
Rehabilitowany w 1958 r.
Źródło: Księga Pamięci o Astrachań regionu.


Володко Александр Станиславович
Родился в 1899 г. русский; образование среднее; техник-проектировщик Горпроекта. Проживал: Астрахани.
Приговорен: Тройка при УНКВД Сталинградской обл. 25 сентября 1938 г., обв.: обвинен в шпионаже.
Приговор: ВМН. Расстрелян 21 октября 1938 г. Реабилитирован в 1958 г.
Источник: Книга памяти Астраханской обл

[/color]
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (2)

Postprzez wanka » 10.11.2009

Rozmieszczenie Wołodków w Polsce wg województw
Najbardziej aktualne dane
482 osoby
  36 ....Warszawskie
  109 ....Bialskopodlaskie
  24.... Białostockie
  24.... Bydgoskie,
  22.... Chełmskie
  6..... Elbląskie
  25 ....Gdańskie
  8 ....Jeleniogórskie
  9 ....Kaliskie
  19.....Katowickie
  3..... Konińskie
  6..... Koszalińskie
  11..... Krakowskie
  9..... Legnickie
  10 .... Lubelskie
  3..... Łódzkie
  62.... Olsztyńskie
  1..... Opolskie
  2 .... Radomskie
  1..... Siedleckie
  16 .... Suwalskie
  8 ....Tarnobrzeskie
  7.....Toruńskie
  19..... Wałbrzyskie
  42..... Wrocławskie

  Żrodło: http://www.herby.com.pl


To bardzo duże rozproszenie a l e
Nigdy wcześniej nie myślałam że to nazwisko występuje u nas tak licznie
Zapraszam do nas. MOże znajdą się osoby chętne
do wspólnego gromadzenia danych dot. tego nazwiska :) :hahaha :)
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (3)

Postprzez Magdalena Smolska » 10.11.2009

Witam!
Ja wprawdzie nie szukam Wołoczków, ale przeglądając aukcje na allegro znalazłam takie zdjęcie, zrobione w Humaniu w 1923 r.
Na odwrocie zdjęcia, są podpisy, a wśród nich - Wołodkówna
Podaje link:
http://www.allegro.pl/item791608543_rar ... _1923.html

Wcześniej umieściłam ten post w dziale Wołoczków - tutaj chyba lepiej pasuje :)
Pozdrawiam
Magdalena


Na posty anonimowe nie odpowiadam.
Magdalena Smolska
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Wartościowy artykuł (1) Akcje społeczne (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (4)

Postprzez wanka » 14.11.2009

Wygląda na to że to Włodkówna nie Wołodkówna, ale to nazwisko dzisiaj stało się jakby międzynarodowe,
różnie pisane ma więc w sobie wiele zagadek i trudno powiedzieć jakie związki ma ono z innymi o podobnym brzmieniu,
więc gromadzić należy wszystko.
Hmmmmm.... więcej zainteresowania tym miejscem
wykazują rożne wyszukiwarki
niż noszący nazwiska o których mówimy.
Magdaleno :)
P o d z i ę k o w a n i a
pozdrawiam
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (5)

Postprzez wanka » 16.11.2009

Władysław Wołodko z Białej Podlaskiej był wziętym architektem
specjalizującym się w projektowaniu Świątyń

Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach
wzniesiony 1906-11, kosztem parafian i staraniem proboszcza Antoniego Śliwińskiego był właśnie projektowany przez architekta . Władysława Wołodko z Białej Podlaskiej
Prace murarskie prowadził majster Kijowski z Białej.
Kościół konsekrowany 1912.
W roku 1915 rekwizycja trzech dzwonów przez Rosjan, spłonęła plebania.
W roku 1923 remont wieży, kolejne remonty 1925 i 1937.
Kościól uszkodzony w 1944, gruntownie restaurowany 1967-68 kosztem parafian i staraniem proboszcz
Żródło : http://www.mojepodlasie.
Czekamy na dopełnienie wiedzy o architekcie ! Władysławie Wołodko
Może są potomkowie Wielkiego architekta .
Może ktoś posiada dokumenty, zdjęcia ???
:roll: :roll: będziemy wdzięczni
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (6)

Postprzez wanka » 17.12.2009

Herb Jastrzębia
"w polu błękitnym. Podkowa złota. W środku oney krzyż.
Na hełmie Jastrząb, uniesione do lotu skrzydła mające ,
w prawą stronę obrócony. Na skrzydłach dwie pęciny .
W szponie prawey takaż podkowa.
Bolesław Chrobry krzyż dodał."
W o ł o d k o w i e !!!!
Taki opis herbu znajdujemy w rejestrze rodziny
Szlachcica Jana Wołodko s. Jakuba
w 1773 r będącego Rotmistrzem Pow. Wileńskiego a następnie
w r. 1786 był Rotmistrzem Powiatu Rzeczyckiego
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (7)

Postprzez wanka » 12.01.2010

Jerzy Maciejowicz Wołodko
jako szlachcic i osiadły obywatel w czasie Elekcji dnia 2 lutego1586 roku w mieście powiatowym Kownie odbytej, był wybrany przez ogół obywateli na Urząd Sędziego do Trybunału Głównego WKL. Dowodem tego jest akt tegoż wyboru 1586.02.07. podpisany a 1835.02.14. w akta Sądu Powiatowego Wilkomirskiego wprowadzony . Jerzy Maciejowicz Wolodko Sędzia Trybunału Głównego posiadał dziedzictwem po swych Antenatach
majętność Ziemską: Zeweliszki, Meyszagołę, Milcygany a ogolnie Żeymy nazwaną, z poddanymi włoscianami w Powiecie Kowieńskm ležące i že po nim drogą naturalney sukcesjii..osiągnęli takową majętnosc trzej jego synowie Melchior, Jan i Staniasław
KK.Tłumaczenie z j. rosyjskiego
:ksiazka: :drzewo: :ksiazka:
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (8)

Postprzez wanka » 05.02.2010

Wołodkowie w Antowilu
są wśrod tych którzy od lat ubiegają się o ojcowską własność
po litewsku pisani:
Volodka Kazimieras potomek Jana Wołodko
Volodka Mykolas-Tadas
Volodka Veronika

Volodko Marija
Volodko Mečislavas Janas
Volodko Rozalija
Volodko Stanislavas
Zdesperowani nie wykluczają upomnieć się o byłą własność rodziny, na drodze sądowej

**************************************************
VOLODKA
nr – 873; data podania – 1992.01.20; nr sprawy – 9A; nazwisko – Volodka Kazimieras
nr – 874; data podania – 1992.01.20; nr sprawy – 9A; nazwisko -Volodka Mykolas-Tadas
nr – 875; data podania – 1992.01.20; nr sprawy – 9A; nazwisko -Volodka Veronika
:
VOLODKO
nr – 271; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Marija
nr – 272; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Mečislavas Janas
nr – 273; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Rozalija
nr – 274; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Stanislavas
Czytaj więcej
http://kurierwilenski.lt/2010/01/29/taj ... 8#comments

W rodzinach w/w Wołodków rozpoznaję imiona
które w mojej genealogii właśnie z terenów dzisiejszej Litwy odnajduję bliskie mi
imiona Wołodków; Józef, Kazimierz, Weronika, Tadeusz

https://kurierwilenski.lt/category/historia/

Zbieg okoliczności czy po prostu przekaz historii
Jak to jest ??? Jak dotrzeć do jakichś połączeń!

:oops: :roll: :oops: :idea:
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe ! (9)

Postprzez wanka » 05.02.2010

Wołodko
W kościele Św . Jana w Wilnie w dniu 1885.11.15.
odbył się chrzest Zofji, urodzonej 1879.02.12. córki
mieszczanina Kazimierza i Ludwiki Mieczkowskiej W o ł o d k ó w

Chrzestnymi byli: Iwan Jucewicz, s.Karola i Olimpia Gryncewiczowa Generałowa.
http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/ ... S_30105_91

Gdyby ktoś miał wiedzę większą na temat TEJ RODZINY
b. proszę o wpis

No i jesli tłumaczenie jest nie takie...wielka prośba
o klorektę :) :D
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Następna strona

Powrót do Wołodko, Wołodkiewicz, Wołodkowicz, Wołodźko