4222. Gaje Niżne / Gaje Wyżne.

Gaje Niżne / Gaje Wyżne.

Postprzez Iwona » 27.09.2009

1855r.

Gaje- wieś / obwód- Sambor / urząd pow.- Drohobycz / parafia: loco gk. Rychcice rk. / urząd poczt.-Drohobycz 1,5 mili / właściciel- Roman hr. Bielski.

źródło: Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i
Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie
Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju
wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych,
ułożony porządkiem abecadłowym, z mapą według nowego podziału
1855
---------------------------------------------------------------------------------------
1868r.

Gaje- wieś / urząd pow.-Drohobycz / urząd poczt.- Drohobycz / parafia: loco gk. -Rychcice rk. / ludność wg spisu z 1857r.- 2526 / grunta orne, łąki, ogrody, pastwiska, lasy, ogółem 9620 morgów niższo-austryackich / właściciel -Stanisław i Julian Bielscy.

źródło: Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem...
Wydawca Lwów 1868

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1872r.

Gaje Niżne i Wyżne z Bujniczem, Grzechami, Norą i Zariczem w.
Starostwo, urząd podatkowy, rada powiatowa- Drohobycz / dyrekcja obw. skarbu- Sambor / sąd obwodowy- Sambor / sąd powiatowy i notaryat- Drohobycz / urząd parafialny: Rychcice ł. - Gaje g. / urząd poczt.- Drohobycz / ludność wg. spisu z 1879r. 2822 / właściciel- Stanisław i Juliusz Bielscy.

źródło: Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie
miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i
X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych
Autor : Orzechowski, Konrad (1817-1875). Miejsce wydania : Kraków
Data wydania : 1872
-----------------------------------------------------------------------------------------
1890r.

Gaje Niżne- wieś / właściciel- Juliusz Bielski i współw. / poczta- Gaje Wyżne 5.2 km / telegraf- Gaje Wyżne 7.0 km. / parafie: Rychcice ł.- loco. gr. / starostwo, rada powiatowa, urząd podatkowy- Drohobycz / sąd powiatowy, notaryat- Drohobycz / sąd obwodowy-Złoczów / 2 karczmy / 1 gorzelnia / 1 folwark.

Gaje Wyżne- wieś / właściciel- Juliusz Bielski i współw. / poczta- loco / telegraf- loco 2.5 km. / parafie: Rychcice ł.- loco gr. / starostwo, rada powiatowa, urząd podatkowy- Drohobycz / sąd powiatowy, notaryat- Drohobycz / sąd obwodowy- Sambor / 1 karczma / 1 folwark.

źródło: Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem
Autor : Pilat, Tadeusz (1844-1923). Miejsce wydania : Lwów. Data wydania : 1890
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1897r.

Gaje Niżne- wieś / starostwo- Drohobycz / sąd pow.-Drohobycz /urząd paraf.: ł.
Rychcice, g. loco / urząd poczt.- Gaje Wyżne 5,2 km / urząd telegr.- Gaje Wyżne 7.0 km / ludnośc wg stanu w r.1890- 1937 / właściciel- Juliusz Bielski

Gaje Wyżne z Bujniczem -wieś starostwo- Drohobycz / sąd pow.-Drohobycz /urząd paraf.: ł. Rychcice, g. loco / urząd poczt.- loco / urząd telegr.- loco 2,5 km/ ludnośc wg stanu w r.1890- 991 / właściciel- Juliusz Bielski

źródło; Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w
Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księs.
Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian
terytoryalnych kraju. ...Autor : Bigo, Jan . Miejsce wydania : Lwów. Data wydania : 1897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1904r.

Gaje Niżne- wieś / starostwo- Drohobycz /sąd pow.- Drohobycz / urząd paraf.; ł. Rychcice, g. loco / urząd poczt.- Gaje Wyżne, 2,5 km / urząd telegr.- Gaje Wyżne 2,5 km / ludność - 2016 / właściciel- Juliusz Bielski.

Gaje Wyżne z Bujniczem- wieś / starostwo- Drohobycz /sąd pow.- Drohobycz / urząd paraf.; ł. Rychcice, g. loco / urząd poczt.- loco, / urząd telegr.- loco dw. 3km / ludność - 1070 / właściciel- Juliusz Bielski.

źródło: Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w
Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie
Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju
Autor : Bigo, Jan. Miejsce wydania : Lwów.Data wydania : 1904
----------------------------------------------------------------------------------------

1918r.

Gaje Niżne- wieś / starostwo i rada pow.- Drohobycz /sąd pow.i urząd podatk.- Drohobycz / urząd paraf; ł. Rychcice, g. loco / ludność- 2339 / urząd poczt.-Gaje Wyżne 6,0 km / urząd telegr.- Gaje Wyżne dw. 6.0 km / właściciel- Juliusz hr Bielski.

Gaje Wyżne- wieś / starostwo i rada pow.- Drohobycz /sąd pow.i urząd podatk.- Drohobycz / urząd paraf; ł. Rychcice, g. loco / ludność- 1248 / urząd poczt.-loco / urząd telegr.- loco dw. 1,5 km / właściciel- Juliusz hr Bielski.

źródło: Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w
Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju
Autor : Bigo, Jan. Miejsce wydania : Lwów.Data wydania : 1918
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska

Re: Gaje Niżne / Gaje Wyżne.

Postprzez Iwona » 16.10.2009

Wykaz osób zamordowanych w Gajach Wyżnych w latach 1939/1947

Jan Chynel wiek: 61 mord: 01.45
Władysław Chynel wiek: 16 mord: 01.45
Maciej Świrniak wiek: 36 mord: 01.45

Źródło: 1. Tytuł „Martyrologia polskiej ludności
w województwie lwowskim w latach 1939-1947. Zbrodnie popełnione
przez nacjonalistów ukraińskich".
Autor: Stanisław Jastrzębski.
2. pismo "Na rubieży".
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska

Re: Gaje Niżne / Gaje Wyżne.

Postprzez Iwona » 25.12.2009

Zdjęcia wykonane w obu miejscowościach w 2009r.

gaje_wyzne_ziemia_drohobycka_2009


gaje_nizne_ziemia_drohobycka_2009
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska

Re: Gaje Niżne / Gaje Wyżne.

Postprzez Iwona » 11.03.2010

Gaje Wyżne.
Wieś na płd.-wsch.od Drohobycza, własność szlachecka, dobra rodowe
orytków jeszcze z nadania Władysława Jagiełły (1409), do 1657
Franciszka Korytki, starosty wiszniańskiego, potem Mikołaja
Daniłowicza podczaszego koronnego.źródło: "Polska południowo- wschodnia w epoce nowożytnej, źródła
dziejowe" t1, część 4; Rejestr poborowy ziemii przemyskiej z 1674 roku
wydanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,2000.
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska

Re: Gaje Niżne / Gaje Wyżne.

Postprzez Iwona » 10.04.2010

Dekanat Drohobycki 1925r.

Dziekan: Ks. Jan Kolasa, Wołoszcza.

Gaje Wyżne.

poczta, telegraf,stacja kolejowa - loco, inne urzędy -Drohobycz.
Ekspozyt - Franciszek Majewski, ur.1889 / wyświecenie 1913
Liczba katolików - 496

źródło: Tytuł : Schematyzm Kościoła Rzymsko-Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej ...
Współtwórca : Czernicki, Zygmunt Adam.
Data wydania : 1925
Iwona
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Łódź
Medale: 2
Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)
Imię i nazwisko: Iwona Laptaszynska


Powrót do Miejsca G