7662. Zabytkowe cmentarze - woj. poleskie

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Zabytkowe cmentarze - woj. poleskie

Postprzez genarch » 06.04.2010

Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich II RP na obszarze Republiki Białoruś. Województwo poleskie.

Wykaz miejscowości i osób pochowanych na cmentarzach:
(Miejscowość, obwód, rejon, powiat w 1939, gmina w 1939, majątek)

Bereza Kartuska, obw. Brześć, rej. Bereza, pow. Prużana, gm. Bereza Kartuska, maj. Sapiehów
Mieczysław i Mania Somkowicze 1883
Józef Niedzielski 1977

Bezdzież , obw. Brześć, rej. Drohiczyn, pow. Drohiczyn, gm. Bezdzież
najstarszy nagr. Adam Czajkowski 1877-1918
często nazw. Bazylewicz, np. Bazylewicz Frańko ur. 1874-zamordowany 9.12.1943
Antoni Jelec zm, 3.11.1935, l. 69

Brześć nad Bugiem, obw. Brześć, rej. Bereza, pow. Brześć
Józef Szczepański 1854; Maryanna z Dębskich Płacka zm. 1855; Bazyli Pogorzelski 1855; Joanna z Dankowskich Mazurkiewiczowa zm. 1856; Marja Michajłowna Korsuń 16.8.1856; Michał Gutowski h. Ciołek 13.11.1780-12.1.1861; Konstanty Piątkowski, l. 58, 9.10.1866; Dominik Kurowski zm. 1866; Katarzyna (Jekaterina) Michajłowna - Dombrowska, l. 53, 3.3.1873; Antonona z Ostrowskich Ponikwicka z 1875; Maria Anna z ks. Radziwiłłów 1voto hr Bnińska, 2voto Bojarowska 1790-3/15.10.1875, córka ks. Dominika i Marii z Czechnickich, zaślubiona hr Bnińskiemu h. Łodzia; Augusta ze Sznajderów Klimaszewska 22.8.1878;
Józef Zalewski, l. 75 26.12.1879, Maryanek Zalewski 13.6.1870-11.4.1874; Paweł Zalewski - doktor med. 1839-1911; Wincenty Malewski z 1880; Walery Chrzanowski zm. 1888; Emilja z Poznańskich Masłowska zm. 1888; Maria Siewert zm. 1878; Stefanja z Lenczewskich Krzeczkowska 1899; Jan Ursyn Niemcewicz, zm. 4.4.1900, l. 72; Weronika z Lachnickich Ursyn Niemcewicz, l. 62, 3.1.1901; kpt. Jan Noskowski 1904r.; Kazimierz Nurzyński 1909; Jan Poznański z 1909; Wanda Kisiel 5.9.1921; Bronisław Grot-Spasowski 19.12.1923; Bolesław Poznański 1921, żona Bolesława 1924; Adam Nahajewski 1933; Gustaw Konrad Grzybowski SFINKS 1934; rodzina Bryndzów, m.in. Anna z Iwaszkiewiczów Bryndzowa 1785-1867), żona Joachima, matka Aleksandra; Mieczysław Bryndza 15.3.1785-14.12.1867; Urban Pobóg Benisławski, l. 78, 19.11.1880; Kazimierz Nurzyński 1909; Karolina Eugenia Dzierżyńska 1925; ks. Leopold Mackiewicz 14.7.1899-24.7.1931; ks. Ignacy Mierkiewicz 12.2.1895; Konstanty Sobieszczyński 1908; Kajetan Kozłowski 1908; Leon Mancewicz 1905; Franciszek Iwaszkiewicz 22.9.1905; Jan Zieleniewski, l. 23, 10.5.1932; płk. Paweł Zadarnowski 1834-1903; płk. Karol Dombrowski 30.12.1904; kpt. Adam Downarowicz, l. 37, 9.12.1912; płk. Witold Michalski, l. 58, 1.1.1913; Roman Lampe zg. 29.4.1934; kpt. Władysław Steckiewicz, l. 29, zg. 9.2.1919; ppłk. Eugeniusz (Jewgienij) Iwanowicz Wojnorowski 1883; ppłk. Kazimierz Łuksino 1838-1883; Kazimierz Nurzyński 3.2.1844-12.6.1909; Jan Noskowski, l. 27, 30.11.1904; Alojzy Borkowski zg. 20.9.1904; Konstancya Leśniewska 1868-1903; Marya Okińczyc 1913; Kazia Okińczyc 1892;
Marja Czesława z de Ramerów Okińczyc 1906; Konstancya z Okińczyców Jahołkowska 1884;
Bolesław Jahołkowski 1913; Zygmunt Jahołkowski 1907; Czesław Koiszewski 1910;Stanisław Koiszewski 1929;
Antoni Koiszewski 19.5.1856; Wincenty Malewski 14.4.1880; Konstanty Sobieszczyński 1.2.1908; Kajetan Kozłowski 9.5.1908;Janina z Miszczuków Kaczmarska 6.8.1922; kpt. Jan Poznański, l. 42, 4.8.1909; Bolesław Poznański 23.12.1924; Aleksander Kościuszko, l. 36, 17.2.1938; Filip Czyżewski 22.1.1911; Paulina Micuk 1911; Władysław Grzybowski 18.6.1930; rtm. Gustaw Konrad Grzybowski 15.12.1888-15.8.1934; Julian Szuster, l. 66, 21.4.1901; Stefan Maksymowicz, l. 52, 1882; Wincenty Lasota 1914; dr Leon Mancewicz, l. 78, 20.3.1905; Tadeusz Władysław Horodeński 1898; Tomasz Mikuczewski 9.5.1878; Julja z Babjańskich Babjańska 3.2.1863; Franciszek Bortnowski; Joanna z (...)kowskich Mazurkiewiczowa 1856; Ludwika z szaniawskich Pachulska 15.5.1892; Julja Chodykiewicz 3.4.1883; Dominik Kurowski, l. 67, 31.1.1866; Antoni Maciejewski, l. 24, 1881; Józefa z Pietruszków Korycka; Antonina z Ostrowskich Ponikwicka, l. 24, z małą dzieciną 2.3.1875; ppłk. Bazyli Pogorzelski, l. 48, 3.4.??; Adam Jan Nahujewski 3.2.1933; Tadeusz Kunicki 1858; Matylda z (...)otlewskich Korotkiewicz, l. 19, 29.7.1872; Krystyna Makowska, l. 50, 24.6.1885; Rachela Jankowska 1894; Anna Marja z Berndów Dmowska, l. 32, 12.3.1893; Walery Chrzanowski, l. 59, 17.9.1884; Karolina Eugenia Dzierżyńska, 24.12.1925; Kamilla Chrzanowska, l. 18, 20.7.1889; Eugenja z Dawidowiczów Chrzanowska, l. 33, 12.2.1891; Delfina ze Stanżewskich Astajewa 17.1.1884; Aleksandra Elżanowska, l. 17, 24.4.1887; Marja Siewert, l. 21, 12.8.1888; Emilja z Poznańskich Masłowa, l. 48, 11.6.1888; Anna z Markiewiczów Paszkiewicz 1879; Ignacy Wysocki 19.5.1854;

Chomsk, obw. Brześć, rej. Drohiczyn, pow. Drohiczyn, gm. Chomsk, maj. Naruszewicze, Dolscy, Wiśniowieccy, Ogińscy, Pusłowscy
płk. Paweł Zadarnowski 1834-21.11.1903; płk. Karol Dombrowski 30.12.1904; kpt. Adam Downarowicz 1912; płk. Witold Michalski 1913; lotnik Roman Lampe 1934; Władysław Steckiewicz 1919; ppłk. Jawgienij Iwanowicz Wojnorowskij 1883; Kazimierz Nurzyński 3.2.1844-12.6.1909; Jan Noskowski, l. 27, 30.11.1904; Alojzy Borkowski zg. 20.9.1904; Konstancya Leśniewska 1868-1903; Marya Okińczyc 1913; Kazia Okińczyc 1892; Marja Czesława z de Ramerów Okińczyc 1906; Konstancya 1884 z Okińczyców i Bolesław 1913 Jahołkowscy;

Czerwnawczyce, obw. Brześć, rej. Brześć, pow. Brześć, gm. Turna, maj. Illinicze, Radziwiłowie
zbiorowa mogiła żołn. pl 1918-20; ks. Antoni Grzybowski 1988; najczęsciej wyst. nazw.: Lassota, Sienkiewicz, Litwinowicz, Rodziewicz;

Domaczów, obw. Brześć, rej. Brześć, pow. Brześć, gm. Domaczów
Michał Żelent 4.8.1910; Marja z Chorążych Żelent 20.4.1911; rodz. Dąbrowskich, m.in. Józef Dąbrowski, l. 64 1.2.1916; Teresa Dąbrowska 14.5.1915; Wiktoria Chorążówna, l. 17, 28.5.1926; Stanisław Milart, l. 54, zginął trag. 1942;

Duboja, obw. Brześć, rej. Pińsk, pow. Pińsk, gm. Brodnica, maj. Kurzeniecki h. Kurzeniec,
Karol Szlukier; żołnierze niemieccy i rosyjscy z czasów I wojny świat.

Dywin, obw. Brześć, rej. Kobryń, pow. Kobryń, gm. Dywin
cm. kat. zlikwidowany po wojnie

Horodec - - Brześć - Kobryń - Kobryń - Horodec - - - -
Jan Grodzki 1936;

Horodyszcze - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Pinkowicze - - - - Józef Gołębiowski, l. 72, 1802; Władysław Łohuńko, 8.4.1923-28.4.1937; Anna Bogdaniec 27.2.1915-6.12.1930; Antoni Huk 6.1.1906-18.1.1927

Janów Poleski - - Janów - Brześć - Drohiczyn - Janów Poleski - - m. ur. Andrzeja Boboli - - Apolonia z Michaniewiczów Grodzka 23.11.1902; Jadwiga z Rogalewiczów Grodzka 15.2.1858-6.2.1900; Franciszek Rytwiński 1822-17.1.1901; Michalina z Korczyców Bosiacka, l. 80, 1912; Ryszard Chudzikiewicz 1924-1943; 106 Polaków, mieszkańców Pińska, zamord. przez Niemców 22.1.1943

Kamieniec Litewski - - Brześć - Kamieniec - Brześć - Kamieniec Lit. - - - - Paweł Hofmeister 28.11.854; Karol i Antonina Podgórscy 1878; Zofia Iłłakowicz, l. 46, 20.11.1896; Jan Iłłakowicz 1848-1899; Witold Buchowiecki 2.2.1845-28.9.1903; Stanisław Śnieżko 7.9.1931; Joanna Karolina Rajska 1895; Piotr Ossowski, l. 81, 1.10.1929; Natalia Olszańska 1890; Marya Andriejew 1877; Marja z Podgarskich Telatycka, l. 78, 17.2.1875; Konstanty Wereszczaka, l. 84, 26.10.1895; Michał telatycki 1820-1900; Pelagia z Telatyckich Pliniecka 1895; Anastazja Troiczuk 1920; Wojciech Bogusławski, 1892; Karol i Antonina z Rychlińskich Podgórscy, l. 64/l. 35, zm. 1850/1878: Apolin Podgórski 1907; Joanna z Rychlińskich Dziewińska, 6.7.1896; Kalikst Szmurł 1851; Marcjanna z Sankowskich Szmurł 1907;

Kamień - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Pohost Zahorodny - - - - zbiorowa mogiła 130 zamord. Żydów

Kobryń - - Brześć - Kobryń - Kobryń - - - - - rodz. Dziekońskich; Albin Dziekoński 1832; TAdeusz Dziekoński 1845; Jan Dziekoński 1863; Karolina Dziekońska 1864; Adolf Trębicki 1881; Michalina Czarnocka 1893; Konstantyn Wasijjewicz Kossakowskaw 1892; Waleria z Kościów Przesmycka 1869; Wiktorja i Julian Bańkowscy 1897; Feliks Bańkowski 1884; Leonarda Borejsza 1887; Antoni Mikłaszewicz; rodz. Mitraszewskich 1881; ks. Julia Massalska z d. Pachniewska 1896; rodz. Kościuszków; Stanisław Kościuszko 1889; Mirosław Kościuszko, l. 26, 1914, Antonina z Kościuszków Trauguttowa (Romualda zona), Mickiewiczowa (zona brat. adama) 1906; Ludwika z Żarskich 1voto Wołyncewicz, 2voto Onacewicz 1887; Justin Michjłowicz Onacewicz 1890; Konstanty Józef Korczy h. Brochwicz II, 1888; Maciej Antoni Antoszewski 1885; płk. Franciszek Sawicki 1880; Justyna z Sawickich Bogusławska 1892; Antonina Wilczewska z hr Bnińskich 1905; lek. Szymon Jakub Woyszyn, zm. 1879; Nikołaj Fiedorowicz Andriejew 1909; Antoni Zadarnowski 1884; Piotr Szadurskil. 88, 27.4.1906; dr med. Józef Zdański 1905; dr Wacław Żabiński 2892; Stefan Seweryn Malinowski 1891; Marcjanna z Babińskich Malinowska 1917; Emilia Grot Nowomiejska 1897; Bolesław Dąbrowski 1897; Konstancja z Kazanowiczów Radowicka 1879; Lew Iwanowicz Zawadzki 1903; Nikołaj Smirnov Timofeevic 1904; Valerjan Georgievic, l. 27; Stefania z Borowskich Wolska 1857-23.4.1938; Jacek Rynkiewicz 1861; Joseph, Alexander, Franciszek, Jan, Anna et Stanislav Rynkiewicz 1846-1859; Franciska z Tolloczkov Rynkievicz 1854; Jan Rynkiewicz 12.12.1847; Ludwik Barcicki 1857; Bolesław Dołobowski 1857; Magdalena z Dołobowskich Pawłowska 1868; Bogumiła Szepietowska 19.6.1871; Maria Wygonowska 1871; (...) Pierzchalska 1867; Józefa Gończarowska 1870; Józefa Dankowska 1848; Władysław Szpakowski 1865; Bronisława ze Szpakowskich Kossecka 1878; Józef Jurgin 1919; szwol. Stefan Lalka; prof. Aleksander Mickiewicz, l. 70, 4.11. 1871; Teresa z Terajewiczów Mickiewicz, l. 58, 31.12.1871; Franciszek Mickiewicz, l. 32, 6.2.1873; Aleksander Mickiewicz 1801-1871; Kazimiera z Bączów Tomaszewskich Kozłowska, l. 32, 1.6.1871; Lech Jerzy Starczewski 5.3.1932; Iwan Rafałowiczy 27.1.1847; Placyda Lajnweber 2.9.1867; rodzice Ksawerego Śnieżnobłockiego; Ludwik Barcicki 1857; Julian i Jan Radowiccy 1876; Julian Koiszewski 5.5.1874; Bolesław Dołobowski 1857; Magdalena z Dołobowskich Pawłowska 1868; Józefa z Worotynickich Dankowska, l. 28, 9.3.1848; Felix Nowomiejski, l. 73, 15.12.1874; Ryszard Teleszewski, l. 42, 6.4.1868; szer. Józef Jurgin 1891, zg. 18.6.1919; Kajetan (...) Abrowski 1854; por. (Adrien?) Stadnicki-Kolenda ?.1.1868; Justyna Kobryńska, l. 88, 20.4.1848; Elżbieta z Ryniszów Kiersnowska 26.8.1846; Józef Bielski 1866; Stefania z Borowskich Wolska 1857-23.4.1938; Józefa Olim Gończarowska 1870; Aleksandra Cytowicz z hr. Mendoza de Botello, l. 75, 11.3.1905; rodz. Śnieżko; zbiorowa mogiła 4.500 rozstrzel. osób w latach 1942-44; ks. kan. Jan Wolski, zg. 15.10.1942;

Kołodno - - Brześć - Stolin - Stolin - Radczysk - - Skirmutt - - mogiła zbiorowa 30 powst. z 1863 r., m.in. dr Domanowski

Kosów Poleski - - Brześć - Iwacewicze - Kosów Poleski - - - Chreptowicz, Sanguszkowie, Sapieha, Flemming, Czartoryscy, Pusłowscy - - kpt. Ignacy Gronowski 1840; Urszula z Balewiczów Gronowska 1840; Wojciech Narbutt 27.2.1837; Anna z Ejsymenttów Narbutt 13.4.1849; ks. Adam Dmochowski 1859; Ignacy Montwid Wiązewicz, l. 66, 1496; Anzelm Boniec 1842; Kazimierz Terpiłowski, l. 32, 20.4.1851; Kazimiera Skażewska, l. 88, 1842; Wituś Rewieński 23.10.1880-25.3.1886; Melania Przyłuska, l. 12, 15.8.1884; Aleks Roszkiewicz 1848-1870; Agata Krawcewicz, l. 32, 12.1.1873; Helena Krawcewicz, l. 30, 5.3.1877; Helena z Idzikowskich Kamińska, l. 27, 18.3.1881; ks. prob. Izydor Borys 1888-1968; Koleta Ptaszkin 1877-23.4.1878; Maxymilian Ptaszkin ?.2.1880-1.8.1881; Konstancja Ptaszkin 1870-20.11.1884; Stefan Krafczyński 1890-5.7.1935; lek. wet. Witold Chełmicki, l. 53, 17.9.1937; Tadeusz Edward Kozłowski 4.4.1920-26.8.1937; Franciszek Karasowski, l. 65, 11.5.1882;

Kożanogródek - - Brześć - Łuniniec - Łuniniec - Kożanogródek - - Podberescy, Ustrzyccy, Szczyttowie, - - zbiorowa mogiła Żydów zamord. w latach 1941-43

Łachwa - - Brześć - Łuniniec - Łuniniec - Łachwa - - Kiszkowie, Radziwiłłowie, Wittgensteinowie, - - cment. żydowski - poch. od 1650-1942; zbiorowa mogiła 1.946 Żydów zamord. 3.9.1942;

Łohiszyn - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Łohiszyn - - Radziwiłłowie, Ogińscy i Lubeccy - - Maria Kołba 1801; Jan Kołba 1801; Józef Poleski 1823; Antoni Krasnodeski 1827; Jan Nasperowicz 1827; Olechnowiczowa 1836; Anastazja Nolewiczowa 1842; Anna Troczewiczowa 1844; Mikołaj Zojka 1848; Łukaszewiczowa 1855; Kriwop Krożewlanin 1859; Franciszka Szawińska 1881; Marya z Nadrowskich Wygonow(ska), l. 55, 27.2.??; ks. Stanisław Ryżko 4.12.1910-1.12.1984; Aleksander Pietrukowicz 1916-1920; Aleksander Korolewicz 1920; Leonard Korwin Piotrowski 10.11.1890-24.8.1944; szer. Kiewiel 4.7.1919; szer. Leon Majewski 5.7.1919; szer. Kochanowicz 15.5.1920; Wiktor Grzesiukowicz 1919; zbiorowa mogiła Żydów rozstrzel. 1942; Michał Tatarewicz 1873-1917; Jan Jaśkiew(icz) 1900?; Oskar Tarezi 16.10.191?; Juzef Polewski 1909; Kateżina Sawicz 28.??.1901; Helena Kujbeczowa 1902; Jerzy Polanowi(cz) 1903; Franz Nikołajewicz Cvik, l. 40, 8.8.1900; Paweł Przy(...)icz 1919; ppor. Zaremba 1919; Krysiunia Staszewiczówna ??.9.1905-28.2.1907; Anna z Awyczów Troczewyczo(wa) 3.??.1844; Hriczewnicz 1823;

Łopacin - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Lemieszewicze - - Butrymowicz, - - ks. Antoni Tomaszewicz 1831

Mikaszewice - - Brześć - Łuniniec - Łuniniec - Lenino - - - - Boleś i Witold Bielachowicz 1912; rodz. Barajów - Agafia, Jan, Irena, Eufrozyna - zg. 7/8.12.1917

Mokrany - - Brześć - Małoryta - Kobryń - Mokrany - - - - zbior. mogiła pomord. baonu marynarzy należ. do KOP Polesie, w skł. kpt. art. Bogusław Rytyński, por. mar. Jan May, chor. mar. Bolesław Chabałowski, chor. mar. Ludwik Szefer, st. bosm. Bolesław Albo, st. bosm. Roman Mendyka, st. bosm. Wacław Schwartz, st. bosm. Stanisław Sęk, st. bosm. Julian Tomaszewski, bsm. Gabriel Deczer, bsm. Mieczysław Jarczyński, bsm. Władysław Kwinciński, bsm. Józef Lis, bsm. Marian Radziejewski, kpt. sap. Tadeusz Jacyna, por. sap. Zygmunt Dąbrowski; kpt. Władysław Jasik, kpt. mar. Edmund Jodkowski, kpt. mar. Jan Kierkuz, kpt. mar. Narcyz Małuszyński, kpt. mar. Mieczysław Sierkuczewski, por. mar. Janusz Marciniewski, st. bosm. Świeczka 29.9.1939r.,

Mołodów - - Brześć - Janów - Drohiczyn - Motol - - Woynowie h. Trąba, Ogińscy, Skirmutt, - - Maria i Henryk Skirmutt 20.9.1939; Karolina z Abramowiczów Sulistrowska 1784-1849; Emilia ze Skirmuttów Orzeszko 14.3.1832-19.121905; Aleksander Skirmutt jr 1830-26.6.1909;

Newel - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Chojno - - - - cm. żołnierzy rosyjskich i niemieckich zm. w latach 1914-17.

Ochowo - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Żabczyce - - - - Józefa z Mikulskich Onichimowska 1834-2.5.1857; Piotr Twardowski h. Ogończyk 1861; Józef Twardowski h. Ogończyk; Maria Twardowska h. Ogończyk;

Osowa - - Brześć - Stolin - Stolin - Płotnica - - - - rodz. Buchowieckich lub Bochońskich; Tekla ze Skirmuttów Bortnowska, l. 35,1868; Tadeusz Wabiszczewicz, s. Adama 1944; Sławomir Wabiszczewicz, s. Grzegorza 1944; Dymitr Wabiszczewicz 1942; Wacław Chomiczewski, l. 65, 28.2.1895; Mieczysław Formago 13.10.1891-??.8.189?; Stanisław Otrzonsek 5.5.1840-10.2.1904; Witold Komornicki, l. 3, 6.7.1888; Witold Komornicki, l. 30, 17.3.1887; Sylwester Komornicki, l. 67, 8.12.1888; Jan Szpakowski, s. Aftanazego 21.7.1935-13.6.1996; Stefan Szpakowski 3.3.1888; Wincenty Żyliński, l. 76, 20.12.1879; Anna z Matuszewiczów Turczaninowa, l. 42, 22.6.1877; Marya Anna Elżbieta Formago 25.3.1865-28.8.1893; Elżbieta Małyszczycka 29.10.1888-22.3.1898; Rozalija z Kamieńskich Horbatowska, l. 27, 13.12.1880; Józef Mrocznowski, l. 70, 28.1.1909; Walerian Peńkowski 1910-zg.11.6.1931; Agata Borchert ur. 2.1.1835, l. 74

Perkowicze - - Brześć - Drohiczyn - Drohiczyn - Wołowel - - Wysłouch - - w cerkwi: Zenon i Wiktor Wysłouchowie z żonami, bp Cyryl Terlecki

Pińsk - - Brześć - Pińsk - Pińsk - - - - -

Podbłocie - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Stawek - - Pusłowscy - - Helena Linkiewicz 1927; najczęściej wyst. nazw.: Linkiewicz i Dymitruk; Foma Nikołajewicz Linkiewicz 13.10.1907-14.6.1972; Chelena Linkiewicz, c. Adama, 1926-1927; Stanisław Dymitruk, l. 20, 29.12.1936;

Pohost Zahorodny - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Pohost Zahorodny - - Druccy-Lubeccy - - Roman Sierpiński 1869; ks. Hieronim Limbo, l. 73, 11.6.1947; zzbior. mogiła 600 Żydów pomord. 15.8.1942; Bolesław Sielużycki, l. 44, 12.12.1894; Stefania z Liskiewiczów Sielużycka, l. 75, 14.1.1935; Ludwiga z Hulewiczów Makarewicz, l. 72, 9.11.1900; Dominik Bazyl Korolewicz 4.8.1931-10.12.1991; Józefa Korolewicz 11.3.1905-21.5.1935; Albina Tychonowska 1889-1957; Piotr Kaczyński 1913-10.9.1932; Wiktorija Kaczyńska, l. 43, 27.11.1921; Antoni Iwanowski, l. 48, 1915; Stanisław Jacuński 25.7.1872-6.7.1919; Roman Sierpiński, l. 53, 22.11.1869?

Polatycze - - Brześć - Kobryń - Kobryń - Pruska - - - - cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich z czasów I wojny świat.

Porzecze - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Porzecze - - Skirmuttowie - - cmentarz żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej

Prużana - - Brześć - Prużana - Prużana - - - ks. Kobryńscy, Szwykowscy - - Fabjan Białobłocki 1839; Paszkowscy 1841; Trembiccy 1841; Paulina z Kiernożyckich Żarczyńska, l. 44, 28.2.1843; Konstancja z Żarczyńskich Popiejko, c. Pauliny, l. 27, 19.4.1848; Stefania Popiejko, 1 rok, 14.3.1843; Mieczysław Popiejko, l. 2, 5.12.1844; Adolf Popiejko, 1 rok i 10 mcy, 24.11.1845; Bolesław Popiejko, l. 1,5 18.12.1847; Julja Popiejko 28.1.1848; Marja Popiejko, l. 1, 06.1848; Wincenty Jurkowski 1852; Ferdynand Leżeński 5.1.1852; Karolina z Pierzchalskich Leżeńska, l. 88, 20.2.1890; Józefina z Deramerów Leżeńska, l. 86, 18.2.1852; Konstancja z Zadziłowskich Siedlecka 1852; Gustaw Kotarski 1859: Kazimierz Leżeński 1860; Adolf Hlebowicz 1863; Antonina Hlebowicz 1870; Józef Nadolski; Leonard Wojniłłowiecz 23.3.1890; Antonina z Lisowskich Konstantynowa 12.4.1873; Aleksander Tusrki, l. 45, 5.10.1876; Kazimiera z Borysowskich Turska, l. 58, 1909; Cyprian Krzywobłocki 2.9.1872; Faustyna z Wyłodowskich Bukowska, l. 66, 31.10.1873;Adolf Thurn 17.10.1908; Antoni Słupsztowicz 1874; Emija Korsak, l. 66, 19.9.1874; Antonina z Dzierżyńskich Ciezielska, l. 68, 11.12.1893; Józef Przesmycki, s. Tadeusza 7.4.1878; Dionizy Kisielewski, l. 75, 20.6.1876; Marcin Iżycki, l. 62, 14.6.1875; Konstancya z Zadziłowskich Siedlecka; Józefa Piątkowska, c. Konstancyi Siedleckiej; Róża z Karczewskich Babirecka, l. 54, 9.8.1884; Herminja z Ważyńskich Szwykowska, l. 70, 26.4.1888; Walenty Szwykowski, l. 83, 3.4.1900; Saturnin Czerwski, l. 38, 19.6.1899; Józef Ryczak 28.11.1879-5.1.1922; Marcin Bułharyn 15.6.1879; Kazimiera z Jahołkowskich Bułharyn 30.10.1871; Wincenty Trębicki, l. 80, 1842; Bogusław Trębicki 8.8.1804-15.6.1896; Adzio Trębicki 13.2.1888-13.5.1893; Zawadzcy 1910; Bolesław i Michał Czarnoccy 1935; ks. A. Godziński 27.11.1884; ks. Juljan Tomasz Zybowicz 22.4.1902; Witold Mikłaszewskich Godzińska 27.12.1867; 25.8.1936; Zygmunt Zimoch 2.11.1934; Antoni Berent, l. 44, 23.3.1943; Władysław Harkiewicz, l. 43, 23.3.1943; Czesław Harkiewicz, l. 21, 23.3.1943; Aleksander Pietraszewski, l. 30, 23.3.1943; Józef Ryczak 1933; Juljan Kossopolański 8.5.1875; Melanja Kossopolańska 10.3.1881; Fabjan Białobłocki 20.10.1839; Tadeusz Januszewicz 1934-1987; Antoni Otowicz; Letycya z Nowackich Sokołow, l. 82, 22.11.1882; Antoni Nowacki, l. 45, 13.2.1830; Wincenty Jurkowski 26.6.1852; Helena z Lewickich Twardowska, l. 62, 25.12.1889; Aleksandra ze Stępkowskich Lewicka, l. 33, 17.4.1874; Antonina z Bonieckich Poniatowska; Dorota z Mankowskich Juszkiewicz 1888; Felicja Rząśnicka 21.12.1900; Apolinary Rząśnicki 24.4.1878; Maria Sawicka 1994; Emilja z Horbatowskich Krzywopiszyna 25.2.1919; Ludwika ze Ściepurów Strzałkowska 2.4.1910; Adam Ściepura 18.7.1875; Józef Zawadzki 7.7.1910; Gorgonijusz Chodakowski, l. 68, 7.2.1880; Anna z Chodakowskich Panocka 6.10.1881; Gustaw Hipolit Sobiesław Kotarski, s. Bonawentury, l. 27, 24.5.1859; Luckjan Bolesław Czarnocki, l. 57, 13.6.1859; Michał Czarnocki, l. 55, 9.8.1935; Teofila z Niewińskich Godzińska 27.11.1884; kwatery wojenne żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich z I wojny światowej; kwatery 126 polskich żołnierzy poległych w wojnie 1920 r. - I rząd: Basałyko 2.11.1919; Niesobski 22.11.1920; Możejko; Michalak A. 19.10.1920; Antczak L. 10.11.1920; Kęsicki St. 10.11.1920; Step(f)ański 1920; Orencki 1920; Klast A. 14.9.1920; Ciestowicz W. 1920; Filipczak J. 14.9.1920; Kowalka St. 24.7.1920; II rząd: Kasza 24.7.1920; Krawczyk S. 22.9.1920; Leśny J. 1920; Brudio T. 4.9.1920; Gorczyca S. 7.3.1921; Ligęza E. 20.7.1919; Wojtacki A. 7.4.1919; Zajączkowski 10.6.1921; Kaźmierczak St. 23.7.1920; Zaremiński J. 1.6.1921; Konkołowicz E. 24.2.1919; Brodziewicz B. 19.2.1919; Mielcuszny L. 21.9.1920; Grzemrowski 2.7.1920; Kęstowiczkówna 31.3.1919; Wygrzebek 24.7.1920; Płuczak 24.7.1920; Skiba J. 21.9.1920; Modliński A. 6.1.1921; Samoczewski H. 20.9.1920; Sończyński 24.7.1920; III rząd: S. Mazurczak 1920; T. Gocuła 1920; U. Rolnik 1920; J. Herma 1920; E. Dreger 1920; R. Smoliński 1920; S. Suchron 1920; L. Olejniak 1920; Marcinkowski 1920; W. Rosik 1920; B. Biereńczyk; J. Kubiak 1920; S. Grzegorczyk 1920; S. Urdakujk 1920; F. Cieślak 1920; C. Ratajczyk 1920; S. Kowal 1920; J. Proiss 1920; L. Richter 1920; J. Lechniak 1920; F. Wraczyński 1920; S. Frąckowiak 1920; S. Lisowski 1920; M. Fabiszewski 1920; W. Wieczorek 1920;

Różana - - Brześć - Prużana - Kosów Poleski - - - Sapieha - - mogiła polskich żołnierzy poległych w 1920; Stanisław Siekierski 25.9.1920; Jan Zendel 25.9.1920; Antoni Budkowski 5.4.1827; Marya Janowicz, l. 72, 29.4.1932; Anna Łenkowska, l. 96, 4.1.1898; Bronisława Krupko, l. 22, 8.12.1889; Aleksandra z Lachowiczów Krupko, l. 52, 1895; Stanisław Żukowski 1877; Klara Żukowska 1829; Bogumił Kindler, l. 65, 15.5.1870; Franciszka Lewizorowiczowa, l. 45, 1871; A. Rudziński; Aleksander Nowicki, l. 63, 17.1.1885; Wiktorya ze Zdzitowieckich Nowicka, l. 71, 6.4.1897; Maksymila Nowicka, l. 6, 20.12.1862; Antoni Nowicki, l. 8, 5.12.1871; Stefan Kochanowicz, l. 50, 6.1.1875; Wiktoria z Kołłupajłów Radziewska, l. 74, 5.1.1881 1881; Wincenty Muszyński, l. 29, 7.9.1895; Karolina z Ostromęckich Korczyc 8.8.1901;

Siechnowicze Wielkie - - Brześć - Żabinka - Kobryń - Siechnowicze - - Kościuszkowie, Iłłakowiczowie, Przyborowie - - Klemens Przybora s. Wandalina, l. 18, 22.12. 1876; Karol Czarnecki, l. 54, 25.7.1884; Żelazowscy (prawdopod. rodz. Teodora Żelazowskiego) 1831; Pawlina Pawłowna z Żelazowskich Lewicka 1849; Aleksander Iwanowicz Lewicki 1877; Nadjeżda Iwanowna Ljubińska;

Siehniewicze - - Brześć - Brześć - Prużana - Rewiatycze - - - - Ignacy Szemioth, l. 82, 26.10.1882; Emma ze Staszewiczów Szemiothowa, l. 48, 21.7.1881; Kamilla z Borejszów Łukaszewicz 23.1.1910; Kornela z Olszewskich Gasiuk 1885; ks. Adam Stankiewicz, l. 40, 30.1.1900; Jadwiga z Błażejewskich Odlanicka-Poczobuttowa, l. 54, 3/16.5.1902; Franuś Hermanowicz 1905; Jaonna z Cieplińskich Krantz, l. 73, 23.12.1893; Zygmuś Święcicki 13.10.1912-25.9.1913; Zygmunt Kucharczuk, s. Jana 1935 - zg. 6.12.1978; Taida z Niesłuchowskich Rodziewiczowa, .l 70, 3.2.1902; Antonina z Zembrzuskich Radowicka, l. 67, 17.8.1907; najczęściej występ. nazw.: Kucharczyk, Wasilewski, Czyż;

Sielec - - Brześć - Bereza - Prużana - Sielec - - Kiszczynowie - - Józef Zdanowicz 1886; żona Józefa (brak imienia) - Zdanowiczowa 1913; Maria Zdanowicz 1926; ks. Stanisław Możejko;

Starosiele - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Pohost Zahorodny - - Świeżyńscy - - Michał Świeżyński 1821-1898; Kazimierz Świeżyński 1859-1902; Karolina ze Świeżyńskich Świeżyńska, l. 76, 5.12.1911; Piotr Świeżyński, l. 42, 17.12.1910; Adela z Westetow Dworakowska 10.9.1866-2.6.1902; Justyn Dworakowski, l. 83, 30.3.1878; Julja ze Strojnowskich Dworakowska 8.1.1885; Marychna Dworakowska, l. 17, 22.7.1908;

Stolin - - Brześć - Stolin - Stolin - - - Jarosławowiczowie, Sołomereccy, Wiśniowieccy, Korzeniowscy, Pociejowie, Sołtanowie, Skirmuttowie, Stachowscy, Halaszkiewiczowie - - Henryk Wierusz-Kowalski, l. 75, 24.10.1930; ALeksander Komorowski 1857-1937; Kazimierz Stojecki, l. 21, zg. 18.7.1938; Teresa Klementz 10.1935; Józef Skirmutt 1784-16.8.1857; Antoni Tukieres, l. 67, 19.10.1934;

Stoszany - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Łohiszyn - - Zawiszowie, Korsakowie - - ziemne mogiły żołnierzy rosyjskich z okresu I wojny świat.

Szczytniki Wielkie - - Brześć - Brześć - Brześć - Łyszczyce - - Sapieha, Flemingowie, Czartoryscy, Ponikwiccy, Tukałlowie - - Antoni Kaliszka, 16.2.??, l. 95; Stefania Witanowska 1941;

Szerszów - - Brześć - Prużana - Prużana - Szerszów - - - - Kalikst Anioł Moraczewski 2.10.1838-9.6.1851; Jan Piotr Moraczewski 27.6.1802-16.11.1864; Jan Kaniowa Kraszewski 1864; Alojzy Kiernożycki 22.6.1802-5.12.1871; Marya z Kiernożyckich Dziekońska, l. 47, 20.8.1887; Franciszek Dziekoński 28.9.1871; Ludwika z Szemiothów Kiernożyńska, l. 70, 26.1.1880; siostra Anna Plecka misjon., l. 28, 15.7.1933; ks. Serwand Bołtuć ,. 72, 17.5.1893; Ewelina Bakinowska z Hryhorowiczów, l. 82 6.2.1945; Anna Zienowicz, l. 74, 14.6.1877; Jan Kaniowa Kraszewski 1789-27.2.1864; Jadwiga ze Szczerców Gawrycka ur. 8.11.1865; Aaleksander Iwanowicz Rupriekt 1852; Jan Soroko 27.8.1856; Olga Dworakowska, l. 64, 24.4.1894; Ignacy Ciechanowski 1867; Wiktoria Gawrycka 1869; Józef Fiedziuszko 1888; Melanja z Wilczewskich Wielowiejska, l. 34, 21.6.1888; Józef Siwudzki, l. 76, 10.4.1932; Ignacy Ciechowski 11.11.1867; W. Klicki 7.7.1859; Jan Czyżewski zginął 1917; Antonina Wołonczewicz 13.6.1894-29.1.1976; najczęściej spotyk. nazw.: Januszkiewicz, Korolkiewicz, Gawrycki, Niemirowicz, Czyżewski, Niechoda.

Święta Wola - - Brześć - Iwacewicze - Kosów Poleski - Święta Wola - - Dolscy, Wiśniowieccy, Ogińscy, Pusłowscy - - Alfred Hubriech 11.9.1917; Ernst Klimpel 15.1.1917; Fritz Berger 22.10.1915; Otto Sengher 24.10.1884-27.3.1918; William Watkinson 23.10.1882 Hamburg - 1.3.1918

Terebeń - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Dobrosławka - - Skirmuttowie - - symb. dzwon pośw. pam. rodziny Matulisów z 1887; Władysław Skirmuntt, s. Antoniego 1.2.1829-29.2.1890; Zofia z Wolskich Skirmunttowa 1836-1897; Natalia z Kozłowskich Bajkowska, l. 52, 21.12.1905; Ewelina z Piotrowskich Rimaszewska 31.7.1921; Emilja z Rymaszwskich, l. 25, 15.2.1931; Aleksander Matulis, s. Jana 23.1.1947, l. 83; Bronisława Matujlis, l. 77, 10.3.1978; Konstanty Kuncewicz, l. 60, 5.8.1945; Regina Kuncewicz z d. Pawłowska, 1945;

Tewle - - Brześć - Kobryń - Prużana - Matjasy - - - - 150 żołnierzy rosyjskich

Tomaszówka - - Brześć - Brześć - Brześć - Domaczów - - - - 1.346 żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych w latach 1915-16;

Wistycze - - Brześć - Brześć - Brześć - Motykały - - Nasutowie, Tyszkiewcze, Stetkiewicze, Jagminowie - - jeden nagrobek w bardzo złym stanie, brak daty i nazwiska

Wołczyn - - Brześć - Kamieniec - Brześć - Wołczyn - - Gosiewscy, Sapiehowie, Flemingowie, Czartoryscy, Ciołek-Poniatowscy, - - Józef i Agnieszka Łabanowscy 1805; Constantin Gażycz 1848-1900; Jerzy Gażycz 1819-1877; Konstancya Gażycz 1816-1886; Antoni Gażycz 11.5.1823-27.9.1855; Eugeniusz Gażycz, l. 64, 5.1.1854; Katarzyna z Gąssowskich Gażycz, l. 64, 30.5/12.6.1849; Katarzyna z Podgórskich Narbutt, l. 52, 25.4.1881; Bronisław Narbutt, l. 61, 20.4.1883; Karolina Wierzbicka 10.2.1889; Stanisława Szemioth, 1886; Marcyanna z Taranowiczów Buczyńska 21.4.1861, l. 66; Tomas(z) Michalc(z)uk 1860, l. 80; w latach 1938-1988 w kościelnej krypcie zwłoki kr. St. Poniatowskiego;

Wysokie Litewskie - - Brześć - Kamieniec - Brześć - Wysokie Lit. - - Chreptowiczowie, Sapiehowie, Potoccy - - Maryanna z Kosieradzkich Wysocka 1844; Michał Korczyc 1857; Teodora z Suzinów Łabanowska, l. 78, 1512.1884; Mikołaj Kalikst Pachniewski, l. 65, zm. 29.12.1886; Paulina Wisłocka 1881; Franciszka Ihnatowicz 1894; Aleksander Zdański 1890; Piotr i Anna Lubowiccy 1901; Marcin Jakubowski 1803-1870; Bronisław Gutowski 1884; Konstanty Telatycki 1884; rodzina Domagałów, zamord. 3?.3.1942; Wolski Ferencz 1915; Woźniak Stan. 1915; Martenszek Paul 1915; żołnierze Legionów J. Piłsudzkiego - Molenda z Iskra; sierż. Stanislaw Hyjek; szer. Zygmunt Czempiel; szer. Józef Kabielas; Leopold Wydra; Zygmunt Brandt; Bernard Obmiński; Zygmunt Brandt; Rudolf Wiśniewski; Feliks Molski, l. 60, 28.1.1889; Zygmunt Jahołkowski, l. 52; Anna Zdańska 17.5.1897; Aleksander Zdański, s. macieja, l. 83, 26.12.1890; Lucjan Wisłocki 1808-1883, Paulina Wisłocka 1.6.1888; Franciszka Ihnatowicz, l. 69, zm. 20.3.1894; Juljan Skowroński 15.6.1894; Józef Wołyncewicz, l. 88, zm. 27.11.1900; Rozalia Bukiewiczowa, l. 41, zm. 1872; Piotr i Bogumiła z Szumbowskich Lubowiccy i wnuczka ich Izabella Nowicka 14.6.1901; Paweł Małyszkiewicz, l. 72, 22.2.1863; Józefa z Manderlejów Wilanowska, l. 82, 9.12.1891;

Zakoziel - - Brześć - Drohiczyn - Drohiczyn - Wołowel - - Orzeszkowie - - brak śladów cmentarza

Żabinka - - Brześć - Żabinka - Kobryń - Zbirohi - - Trębiccy - - Stefan, Aleksander, Władysław Smal, 24.6.1941; Mikołąj Kubicki, l. 50; zbiorowa mogiła żołnierzy AK oddz. Warta I okręgu poleskiego AK, dowodz. przez por. Wojciecha Zbiluta, ps. Jura - II wojna świat.: ppor. Stanisław Murawski ps. Stanisław, st. sierż. Józef Kaźmierczak ps. Bzura, kpr. podch. Jan Malik, ps. Thompson, strz. Jan Łagodziuk, ps. Jaś, strz. Czesław Greń, ps. Grześ, strz. Józef Wołoszyński, ps. Sarka, strz. Edward Radwański, ps. Edek, strz. Bolesław N, ps. Rak, polegli 27.10.1943 w okolicy Żabinki

Zytnowicze - - Brześć - Pińsk - Pińsk - Chojno - - Jarosławowicze, Rydzewscy - - cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej

artykuł w opracowaniu

Bibliografia (spis)
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich II RP na obszarze Republiki Białoruś. Województwo poleskie, wyd. Warszawa 2000 r.
Sentymentalne podróże na Kresy - serdecznie polecam
Genealogiczne.plponad 46 tys. nagrobków z Polski, Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Litwy"
Członek MTG - http://www.mtg-malopolska.org.pl/
Avatar użytkownika
genarch
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Cała Polska
Imię i nazwisko: Marta Czerwieniec

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób