20907. Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947
Generalna Prokuratura Republiki Litewskiej sporządziła spis mieszkańców Litwy,
którzy na podstawie wyroków trybunału wojennego ZSRR byli zamordowani na Litwie w latach 1944-1947.
Prawdopodobnie znaczna część zamordowanych została pogrzebana na terenie dworu Tuskulany w Wilnie.
Wymienienie konkretnych osób bez sporządzenia identyfikacji każdej ofiary nie jest możliwe.
Na podstawie szczątków wydobytych na terenie byłego dworu Tuskulańskiego trwa przygotowawcze śledztwo. (...)
W spisie skazanych podane jest nazwisko, imię, imię ojca, rok urodzenia, rok wykonania wyroku oraz numer akt karnych. (...) Korzystając z wykazu opublikowanego w czasopiśmie „ Tremtinys" (1996 nr 1-20)
zwraca się uwagę, iż charakterystyczna dla mentalności litewskiej metoda lituanizowania obcych Im nazwisk
utrudnia ustalenie narodowości ofiar najbardziej krwawego okresu w historii Wilna.

1. Abramauskas Juozas. Stasio. - 1923
2. Adamkievicius Antonas, Kazimiro. - 1911
3. Adamonis Feliksas, Jono - 1915
4. Adamonis Tadas, Igno, - 1916
5. Adomaitis Antanas. Felikso, - 1904
6. Afanasjev Georgij Fiodorcwic - 1896
7. Aidikonis Juozas, Antano, - 1900
8. Aikevicius Kazys, Kazio. - 1924
9. Alaburda Vaclovas. Juozo. - 1926
10. Aleksaitis Jonas, Motiejaus. - 1917
11. Aleksandravi£ius Adoifas, Miko. - 1924
12. Aleksandravićius Pranas. Jurgio. - 1900
13. Aliochin Vasilij Stepanovi£ - 1918
14. Aliśauskas Bronius, Jono, - 1899
15. Aliśunaite Janina, Jono, - 1922
16. Ambrazas Wadas, Juozo, - 1901
17. Andrijauskas Jonas, Jono - 1897
18. AndriuśkeviCius Leonas, Juozo. - 1911
19. Antanaitis Vincas, Petro. - 1894
20. Antanelis Bronislavas, Juozo, - 1903
21. Antropikas Tomaśas, Antono, - 1920
22. AnCius Albinas, Prano, - 1909
23. Apanasionka Buolius, Igno. - 1921
24. Aravićius Vitas, Felikso, - 1922
25. Arlauskis Jonas, Adomo. - 1912
26. Asadauskas Ignas, Andriaus, - 1890
27. Ascila Petras. Liudviko, - 1907
28. Augustas Juozas, Prano, - 1916
29. Augustinaitis Stasys, Tomo, - 1896
30. Avak)anc Rafael Sergejevic (Avakjan) - 1925
31. Babul Michailas. lvano. - 1914
32. Bacevicius Viktoras, Juozo - 1896
33. Bacevicius Vytautas, Felikso, - 1915
34. Bagdonas Adoifas, Jono, - 1916
35. Bagdonas Jonas, Vlado. - 1923
36. Bagdzevićius Viktoras, Stasio, - 1906
37. Bajorinas Aleksas, Vinco, - 1891
38. Baleiśa Vytautas, Aleksandro - 1903
39. Bałtuśka Jonas, Juozo. - 1909
40. Bałtuśka Vladas. Juozo, - 1908
41. Balćiunas Antanas, Jono - 1909
42. Balćiunas Genazijus, Rafailo (Rapolo). - 1922
43. Bancevićius Juozas, Stasio, - 1919
44. Bankauskas Mikas. Aleksandro - 1911
45. Baranauskas Edvardas, Miko, - 1913
46. Baranauskas Zigmas. Roko. (Baranovskas) - 1905
47. Barkauskas Jokimas. Kosto, - 1910
48. Barkauskas Vincas, Kajetono, - 1896
49. Bamiskis Kazys. Jono, - 1914
50. Baronas Vincas, Juozo, - 1928
51. Bartkus Alfonsas, Adomo, - 1922
52. Batura Leonas, Juozo, - 1921
53. Bau»ys Alfonsas, Mykolo, - 1914
54. Bedarf Artur, Fridricho, - 1912
55. Bekampis Jurgis, Andriaus, - 1925
56. Bekśtys Antanas, Antano, - 1895
57. Belevićius Alfonsas, Marijonos, - 1922


c.d.n.
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

c.d. skazanych
58. Beliakov Dmitrij Klementjević 1908
59. Belono*ko Adomas, Juozapo, 1908
60. Belono*ko Feliksas, Juozapo, 1915
61. Belozaras Petras, Kazimiero, 1897
62. Bencko Kurt, Augusto, 1893
63. Benetis Pranas, Prano, 1924
64. BenieSius Antanas, Juozo, 1915
65. Biekśa Stasys, Kosto, 1923
66. Bikulcius Bolislovas, Petro, 1926
67. Bikulcius Henrikas. Petro, 1923
68. Bilskis Jonas, Jono, 1905
69. Bingelis Rokas. Tomo, 1921
70. Birbilas Antanas, Matauśo. 1918
71. Bisekirskas Kazys, Petro, 1902
72. Blad*iunas Jonas, Samuelio, 1921
73. Bla*ams Vladas, Juozo,
(Bla*ewć Vladislav Osipović) 1896
74. Bliucikas Klemensas, Juozo, 1911
75. Blusevicius Antanas, Vinco, 1918
76. Bogdanovic Anton Viktorovic 1916
77. Bogdevic Edvardas, Felikso. 1927
78. Bogotkevicius Mikas, Jono, 1906
79. Boltutis Borisas, Terentjevo, 1—
80. Bondarenko Andrej Michailović 1914
81. Bondar Nikołaj AndrejeviC 1919
82. Borchert Leopold (mirę kalejime) 1871
83. Boreiko Ćeslav Francević 1922
84. Boring Kurt, Valterio, 1909
85. Bonsewćius Vincentas, Augustino
(perduota atskirai) 1887
86. Brazaitis Antanas, Kosto, 1904
87. Brazaitis Pranas, Benedikto, 1904
88. Brazauskas Petras, Juozo, 1925
89. Bra*inskas Andrius, Igno, 1902
90. Br«ozauskas Pranas, Prano, 1905
91. Budginas Juozas, Juozo, 1914
92. Budnikov Nikołaj Michailović 1907
93. Budrevićius Juozas, Jurgio, 1898
94. Bugajenko lvan Andrejevic 1919
95. BukeviCius Alfonsas, Jono (Korsakas) 1921
96. Bukys Jonas, Aleksandro, 1896
97. Bulotas Adoifas, Silvestro. 1920
98. Bureikia Juozas, Igno, 1910
99. Buriingaitis Stepas. Justino, 1910
100. Burokas Feliksas, Vinco. 1914
101. Burokas Steponas. Stasio. 1920
102. Butkevićius Tadas, Stepono 1905
103. But Nikolajus, Michailo, 1916
104. Była Pranas, Motiejaus, 1916
105. Chinievićius Juzefas, lvanović 1919
106. Chinkeltain Wlerid, Karl 1925
107. Chlopkov Sergej lvanoviC 1907
108. Chmara Vladimir Vasiljević 1923
109. Chudiakovas Michailas, Spiridono. 1924
110. Cigelnik Maksim Fiodorovi£ 1907
111. Cmug Franc 1920
112. Cvetkov Agej VasiljeviC 1919


c.d.n
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

  ]cd.
  113. Cvetkov Dimitrij Vasiljevi£
  114. Cvirka Benediktas, Semiono,
  115. Dailida Jonas, Alekso.
  116. Dainauskas Vladas, Vlado.
  117. Dainys Pranas. Jokubo,
  118. Dambrauskas Antanas.
  119. Stanislovo. (nuosprendis pakeislas 15
  120. Dambrauskas Lionginas. Staniskwo,
  121. DaraśkeviCius Wadas.
  Alfonso. (bausme pakeista i 20m. kat.)
  121. Daujotis Antanas. Prano,
  122. Daciola Jonas, Vinco,
  123. DaśKevicius Jonas, Antano, (pakeista i 20m. kat.)
  124. Degunas Aleksandras, Povilo,
  125. Derbutas Stepas, Ferdinando.
  126. Derga£iov Wadimir Timofejevi£
  127. Dizenbaks Aleksandras Jakubovi£
  128. Dolgich lvan Vasiljev£
  129. Domulevskij lvan Aleksandrovi£
  130. Donela Pranas, Prano
  131. Dorośkevićius Vmcas, Mykolo
  132. Dorośkevi£ Jegor Sergejevi£
  133. Dovgialo ignat Gavrilovi£
  134. Dovydaitis Viktoras, Jono,
  135. Dremblats Arnold Petrovi£
  136. Drozdovskij Vladislav Gavrilovic
  137. Druhs Bemardas, Vikentjaus,
  138. Drulia Boleslovas, Kazio,
  139. Dubauskas Juozas, Antano,
  140. Dudanecas Antonas, Stanislavo,
  141. DumoviĆ Foka Dmitrijevi£
  142. Dutce Maks, Johano,
  143. Duśkević Anton Julijanovi£
  144. Dvilaitis Jonas, Kazio,
  145. Dzenas Edvardas. Juozo,
  146. Dedinas Ksaveras, Jono,
  147. Eidimtas Adolfas, Boleslovo,
  148. Einikis Juozas. Juozo,
  149. Eiva Bronius, Aleksandro,
  150. Ermsons Albert Evaltovi£
  151. Eśmits Fricis, Adamo.
  152. Faustas Albinas. Kazio.
  153. Fidler Artur Arturovi£
  154. Filatov Ignat Filimonović
  155. Fiodorov Aleksandr Fiodorovi£
  156. Flederis Vaclovas, Prano.
  157. Gabe Povilas, Donato,
  158. Gailius Juozas, Juozo.
  159. Galiauskas Feliksas, Andrejaus,
  160. Gansovskis Stanislavas.Vladislavo. (nuosprendis pakeistas)
  161. Gasiunas Antanas, Justino,
  162. Gaudieśius Kostas, Kosto,
  163. Gedarc Arvids lvanovi£
  164. Gerchardt Otton, Augusto,
  165. Gerdvms Antanas. Prano. .
  166. Gedeitas Baltrus. Silvestro.
  167. German Alfred, Otto.
  168. Gerter Avgust
  169. Gerva Petras. Kazio.
  170. Giedraitis Juozas, Juozo.
  171. Giedra Juozas, Juozo, (Bujanauskas Juozas Prano)
  172. Gikis Liudvikas, Juozo,
  173. Gilch Bartolomeus, Bartolomeus
  174. Gilis Pranas, Prano.
  175. Girkanatas Petras. Juozo.
  176. Girlevi£ius Antanas. Jono.
  177. Glinskis Jonas, Mykolo,
  178. Gogelis Antanas. Jurgio
  179. Gogis Vaclovas, Petro. (Guogis)
  180. Golimontas Henrikas. Gustavo
  181. Golubev Vasilij Borisovifi
  182. Golubov Afanasij Jepifanovi£
  183. Gorin Jegor Osipović
  184. Gorskis Antanas. Juozo.
  185. Grajauskas Antanas. Alekso,
  186. Gribanov Grigorij Kristoforović
  187. Griciunas Antanas. Tado.
  188. Gnkeiis Stasys, Juro,
  189. Grimalauskas Me£ys, Juozo,
  190. Grinevi£ius Julijonas, Martyno,
  191. Griśko Nikodemas. lvano.
  192. Gr*imalovskij Zigmund Juljanovic
  193. Gudaitis Justinas. Vinco,
  194. Gudavi£ius Stanislavas, Izidoriaus.
  195. Gulbinskas Julius. Jono,
  196. Gumuliauskas Zenonas, Antano,
  197. Gustaitis Algimantas, Sergijaus,
  198. Gustaitis Pranas, Simono,
  199. Guzenkov Vasilij llarijonovi£
  200. G»egor£ikas Ćeslavas, lvano,
  201. Hein Georg Paul.
  202. Idzelevi£ius Kazys. Vinco,
  203. lgnatkov Michaił Timofejevi£
  204. Iljukas Romanas, Stanislavo,
  205. Ilzinś Kaspar Avgustinovi£,
  206. lnojadov Kućkar.
  207. lvanov lvan Prokofjevi£.
  208. lvaśko Alfonsas, Viktoro, (nuosprendis pakeistas)
  209. Jablonskis Mećys. Kazio, (nuteistas 10 mętu)
  210. Jablonskis Stasys. Jono,
  211. Jacunskij Sdislav Komelevi£, (bylaVRM57 11 26)
  212. Jakimenko Vasilij Lukjanovi£,
  213. Jakubauskas Vacys, Antano,
  214. Jakubonis Petras, Jono
  215. Jakunskas Bronius, Karolio,
  216. JakuSev Vasilij Maksimović.
  217. Jakśtonis Antanas, Leonoros,
  218. Jankauskas Pranas, Izidoriaus,
  219. Jankauskas Pranas, Vlado,
  220. JanuSauskas Justinas. Joachimo,
  221. Jarmalavi£ius Vaclovas, Alekso,
  222. Jaruśevi£ius Adomas, Jono, (nenuteistas mirę kalejime)
  223. Jasinevi£ius Petras, Kazimiero.
  224. Jasionis Feliksas. Felikso,
  225. Jasiukaitis Kazimieras, Juozo,
  226. Jasiukaitis Pranas, Vlado,
  227. Jasiukevi£ius Antanas, Anupro,
  228. Jastrauskas Antanas. Jono.
  229. Jefremov Lev Zacharovi£
  230. Jegelavićius Pranas. Antano.
  231. Jelenskas Ćeslovas. Juozo,
  232. Jeliniauskas Povilas, Gononjuśo,
  233. Jelkin lvan Maksimovic,
  234. Jereliunas Antanas. Igno.
  235. Jokubaitis Mykolas, Stasio,
  236. Juchnevi£ Stanislov Juzefovi£ (ar ivykdytas nuosprendis?)
  237. Judickas Jonas, Lukośiaus,
  238. Jukna Jonas. Jono,
  239. Jundulas Benas. Antano.
  240. Junevi£ius Adomas. Eduardo.
  241. Juodis Wncas, Juozo.

cdn
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

c.d
  242. Jurevićius Juozas. Kazio,
  243. Jurgatos Jonas, Juozo,
  244. Jurgaius Jonas. Kazio,
  245. Jurgilas Jonas. Kosto,
  246. Jurkus Petras. Juozapo
  247. Just Emil. Albert
  248. Just Oihen. Hans.
  249. Juśenas Bronius, Antano.
  250. Juśenas Petras. Rapolo.
  251. Juśenas Staśys. Jono,
  252. Juśka Pranas, Staś:
  253. Juśkevićius Vincas, Motiejaus,
  254. Juśkenas Lionginas. Ciprijono.
  255. Juśkenas Vincas, Prano.
  256. Kabelis Ćeslav Osipović,
  (ar jwykdytas nuosprendis?)
  257. Kaganov Jurij Vladimirowić
  258. Kairys Juozas. Jono.
  259. Kakstys Kazys. Kazio.
  260. Kalisius Petras, Juozo.
  261. Kalvaitis Pranas. Stasio,
  262. Kankevićius Antanas, Petro,
  263. Kapustin Michaił Timofejević,
  264. Karalius Albinas. Jono,
  265. Karaska Jonas, Juozo,
  266. Kardelis Kazimieras, Liudviko,
  267. Karsulis Antonas, Juzefo,
  (nuosprendis pakeistas)
  268. Kaspśickis Voicekas, Piotro
  (Jefremenko Voicekas, Pavlo),
  269. Kausius Jonas. Juozo,
  270. Kauspedas Zigmundas. Antano.
  271. Kavaliauskas Aleksas, Antano,
  272. Kavaliauskas Antanas, Balio.
  273. Kazlauskas Kazimieras, Jono.
  274. Kazlauskas Vaclovas. Kazio,
  275. Kaciukas Kazys, Kazio.
  276. Kenjko Aleksej Jevgenjević
  277. Kiaulevićius Vladas, Juozo.
  278. Kibis Dmitrij Stepanović,
  279. Kilinskas Stasys. Jono.
  280. Kilius Jonas. Jono,
  281. Kiraskas Jonas. Juozo.
  282. Kisielis Antanas, Balio, (Kiselis)
  283. Kislovskis Vaclavas Osipovićius,
  284. Klanauskas Antanas. Juozo,
  285. Klasauskas Stasys. Stasio,
  286. Klevas Bolis. Jono.
  287. Klevas Petras. Jono,
  288. Klimanskis Andriejus. Petro,
  289. Klimantas Juozas, Aleksandro,
  290. Klimaśevskij lvan Konstantmović
  291. Klova Domas, Dorno,
  292. Knieza Juozapas, Juozapo,
  293. Kocelowćius Michailas, Andrejaus,
  294. Kolaśevskis Benediktas, Josifo,
  295. Kolinis Simonas, Jono.
  296. Koltyśevas Anatolijus, Aleksejaus.
  297. Konovalov Michaił lvanov(C,
  298. Koralis Boleslovas JosifoviCius.
  (Karalis Boleslovas)
  299. Koralj Michaił Josifov.C,
  300. Kom Alfred Avgustović.
  301. KostiuCenko Piotr lvanović,
  302. Kotov llja Petrovic,
  303. Kovalevskij Aleksandr Tichonovć,
  304. Kovalskis Ćeslovas, Petro.
  305. Kozlovskis Boleslavas, Stanislavo,
  306. Kraisler Robert Stefano.
  307. Kremenc Adolf StanislavoviC
  308. Krenćus Albertas, Antano, (Krenćius)
  309. Kripas Juozas, Jurgio,
  310. Kristins Alfred AlfredoviC,
  311. Krumholcs Verner. Gustavo,
  312. Krums Albert SamuiloviC.
  313. Krunglevićlus Antanas. Kazio,
  314. Kruza Fricis Rudolfovic.
  315. Kubilius Adolfas. Leono,
  (jisgi Saduskas Albinas, Jurgio)
  316. Kubilius Kazys, Jono.
  317. Kulakovas Nikolajus, Aleksejaus,
  318. Kunigonis Vladas, Antano,
  319. Kunkel Martin, Michailo,
  320. Kupśtas Jeronimas, Juozo,
  321. Kupciunas Jaroslav Stanislavović,
  322. Kurauskas Jonas. Povilo,
  323. Kuroćka Vladas. Stasio.
  324. Kutelis Juozas, Karolio,
  325. Kućinskas Adolfas, Juozo.
  326. Kutinskas Aleksas. Jono,
  327. Kvedaras Vladas. Antono,
  328. Kveker Gerhard, Adolfo.
  329. Kvetkovskij Michaił Stepanović.
  330. Kvietkauskas Rokas, Maizeićiaus.
  331. Kevisas Stasys. Roko,
  332. Labuckas Kazys. Antano.
  333. Lamauskas Antanas. Kazio,
  334. Laniauskas Vaclovas. Juozo.
  335. Lapiniauskas Vincas. Petro,
  336. Lapśevićius Genrikas, Antano
  (Baldauskas Alfonsas, Juozo)
  337. Lapśevicius Viktoras, Antano,
  (Kemius Apolinaras, Jokubo)
  338. Lasauskas Wadas, Ipolito.
  339. Laugalaitis Leonardas. Antano,
  340. Launnavićius Juozas, Jono.
  341. Laurinenas Mamertas. Nikodemo,
  342. Lasas Juozas, Juozo,
  343. Lebedev Piotr Aleksejevic.
  344. Lenciunas Juozas. Juozo.
  345. Leongardt Andrej AndrejeviC,
  346. Leuś Hans Helmut.
  347. Levćenko Vasilij PavloviC,
  348. LeśCinskas Petras, Petro. (Leśćinskis)
c.d.n
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

c.d.

  349. LeSćiuk Jevdej DmitrijeviC. 1918 1946 -
  350. Lichodzievskij Jan. Andźiejaus. 1908 1945 38502/3
  351. Liesys Juozas. Stępo, 1911 1945 28014/3
  352. Limantas Medardas, Franco, 1908 1944 38502/3
  353. Linkis Antanas. Jurgio, 1901 1946 38434/3
  354. Liorentas Valentinas, Vinco, 1893 1945 38541/3
  355. Liubkevićius Vladas, Antano, 1916 1945 38520/3
  356. Liuman Mili Avgustović. 1917 1946 -
  357. Liutkevićius Kazys, Jono. 1883 1945 44457/3
  358. Liutkus Antonas, Antono. 1912 1945 5052/3
  359. Loda Kazys. Jurgio. 1904 1947 30438/3
  360. Łopata Jonas. Stasio. 1888 1945 P-20144
  361. LukaśeviCius Ignas. Anupro, 1909 1945 1432/2
  362. LukaseviCius Petras Vaclovo 1916 1945 28014/3
  363. Lukaśius Aleksas. Juliaus, 1902 1945 4594/3
  364. Lukoćius Antanas, Petro, 1890 1945 13714/2
  365. Luneckis Lunis Vladislav Michanović. 1911 1945 38451/3
  366. Maceina Juozas. Jurgio, 1923 1947 30438/3
  367. Maciulevićius Pranas. Juozo. 1901 1945 38508/3
  368. Maginskis Vladislavas. Tomaśo 1920 1945 31567/3
  369. Maisner Otto, Augusto. 1907 1947 26090/3
  370. Makarskas Petras, Petro, 1919 1945 24041/3
  371. Maldanis Simonas. Bernardo. 1922 1946 11912/3
  372. Malofejev Georgij Aleksandrović, 1914 1946 -
  373. Malorejev Georgij Aleksandrović, 1914 1945 -
  374. Mandeika Vladas. Antano. 1919 1946 27968/3
  375. Manćenko lvan Andrejević. 1911 1946 -
  376. Marazas- Jonas. Jono, 1918 1945 36943/3
  377. Markevićius Leonas, Stanislovo. 1922 1945 44183/3
  378. Markunas Kazys, Antano, 1899 1946 22851/3
  379. Martynelis Stanislovas. Onos, 1916 1945 34305/3
  380. Masalskas Zigmas, Adomo, 1896 1944 41806/3
  381. Maselevicius Antanas, Juozo.
  (Maciulevićius) 1922 1946 41317/3
  382. Masiuiević Juzef Stanislavović, 1926 1946 38521/3
  383. Mastauskas Stasys. Stasio. 1917 1946 23946/3
  384. Matukaitiene Ona. Pijaus,
  (ar vykdytas nuosprendis?) 1910 1946 35254/3
  385. Matuzas Advertas, Stasio, 1923 1945 38545/3
  386. Matuza Jonas. Jono, 1905 1945 27462/3
  387. Matuzas Viktoras. Antano. 1913 1946 35299/3
  388. Mazuraitis Albinas. Juozo. 1920 1946 34602/3
  389. Maćarrjs Bronius. Jono. 1918 1946 16204/3
  390. Maćis Juozas, Jokubo, 1911 1945 27968/3
  391. Maćius Domas. Jono, 1906 1945 34307/3
  392. Maźalskas Jonas. Vlado. (Maźalskis) 1920 1945 4562/3
  393. Medżiuons Juozas. Justino. 1917 1945 38531/3
  394. Merkevićius Vladas, Kazimiero, 1918 1945 44401/3
  395. Metelenis Anatolijus. Vlado, 1913 1945 12114/3
  396. Mesćianskij Berko Leizerović, 1911 1945 41803/3
  397. Michnev.ćius Alfonsas, Juozo. 1919 1945 43418/3
  398. Mickevićius Kazys. Juozo, 1913 1947 40920/3
  399. Mickus Jurgis, Prano, 1906 1945 41219/2
  400. M.kalauskas Jonas, Broniaus, 1908 1944 45425/2
  401. Mikalauskas Povilas, Jono, 1902 1945 38492/2
  402. Mikalauskas Valerijonas, Adolfo, 1907 1945 44403/2
  403. Mikuckis Algirdas. Juozo,
  (mirę NKVD kalejume 45 05 10) 1918 194- 44402/3
  404. MikuloviC Vladimir Jakovlević. 1923 1944 -
  405. Mikuźis Pranas. Prano, 1920 1945 36790/3
  406. Miksys Norbertas. Jono, 1897 1947 P-12606 *
  407. Minkenas Juozas, Juozo, 1917 1945 41165/3
  408. Mirinavićius Vincas, Vinco. 1912 1946 22851/3
  409. Misevićius Eduardas. Stasio, 1883 1946 P-15000
  410. Misiukevićius Sergiejus, Magdalenos. 1902 1946 36501/3
  411. Misiulis Jonas, Mykolo. 1892 1945 46786/3
  412. Mizgaitis Juozas, Jokimo. 1921 1945 39215/2
  413. Miśin Leontij RodorovJĆ. 1923 194- -
  414. Miśćenko lvan JemeljanoviC, 1914 194- -
  415. Mockaitis Vincas, Jono, 1909 1945 38430/3

  c.d.n
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

  c.d.
  416. MockeviCius Juozas, Prano, 1910 1945 38429/3
  417. Momkus Pranas. Juozo. 1922 1946 P-19182
  418. Montviias Stasys. Stasio. 1925 1946 35246/3
  419. Motiejunas Juozas, Antano, 1915 1945 16274/3
  420. Mugas Stasys, Jono, 1927 1946 36368/3
  421. Muziol Alfonks, Józefo, 1908 1946 33930/3
  422. MuSkeviC Fric JanoviC. 1892 1944 -
  423. Naglis Juozas, Petro, 1911 1945 44396/3
  424. Narkevićius Jonas, Petro, 1901 1945 27968/3
  425. Narkus Juozas, Jono. 1913 1946 38438/3
  426. Naseckas Povilas, Antano. 1919 1945 44399/3
  427. Naujunas Kazys. Kazio. 1920 1946 35299/3
  428. Navakauskas Vincas. Kazio. 1900 1945 44394/3
  429. Navickas Mykoias, Jono, 1910 1945 4533/3
  430. Nefedovas Viadas. Aleksandro, 1900 1945 9559/3
  431. Neicelis Jonas, Jono, 1912 1946 35296/3
  432. Neliubin Jakov lvanoviC, 1916 194- -
  433. Neporent Anatolij Vasiljević. 1921 1944 -
  434. Nećiunas Juozas, Petro. 1892 1945 P-18643
  435. Norbutas Domas. Juozo, 1894 1946 34601/
  436. Noreika Jonas, Baltraus 1910 1947 9792/3
  437. Norkevićius Antanas. Broniaus. 1919 1947 41837/3
  438. Norkevićius Juozas, Jono, 1902 1945 41808/3
  439. Norkunas Aleksas. Alekso. 1909 1945 44163/3
  440. Novertaitis Pranas, Vinco, 1916 1947 36502/3
  441. Novickas Kazys, Domino. 1929 1947 35252/3
  442. Novickij Edvard lvanović,
  (63 08 08 i VRM 1 tardymo sk.) 1927 194- 44656/3
  443. Nowckis Juzefas, Nikolajaus. 1907 1945 P-18850
  444. Numgaudis. Juozas, Antano. 1906 1946 P-18695
  445. Osipović Vladimir Jakimović, 1907 194- -
  446. Osipov Piotr Aleksejević, 1925 194- -
  447. Oźelis Jonas, Prano, (Kozlovskis) 1907 1945 27968/2
  448. Pacikonis Vincas, Vinco. 1917 1946 39159/3
  449. Palepśis Povilas. Antano. 1900 1945 28076/3
  450. Palionis Jonas. Vincento 1902 1946 41312/3
  451. Palskys Jonas, Antano, 1907 1945 45021/3
  452. Panavas Antanas, Dominyko, 1912 1946 26497/3
  453. Parskavdas Pranas, Jono, 1902 1945 39221/3
  454. Patumsis Antanas, Jurgio, 1895 1945 7216/3
  455. Paukśte Antanas. Kosto. 1898 1946 39418/3
  456. Paulaitis Germanas. Jurgio, 1912 1945 45519/3
  457. Paulauskas Bronius. Mykoto, 1923 1944 ????
  458. Paulauskas Pranas, Juozo. 1898 1945 10100/2
  459. Pauliukonis Bronius. Jono. 1919 1947 40920/3
  460. Pavars Evalds Emstović, 1924 194- -
  461. PaCekajus Kostas, Kazio,
  (Paćekas. Paćekojus) 1915 1945 43431/3
  462. PaśkeviCius Jonas. Petro. 1897 1945 9559/3
  463. Paśkevićius Pranas. Antano. 1921 194- 34462/3
  464. Paśkovskij Vaclov PetroviC. 1898 1945 38477/3
  465. Paźereckas Juozas, Juozo, 1898 1946 39195/3
  466. Paziura Vladas, Stasio, 1909 1945 45017/3
  467. Pec Karl KarloviC, 1914 1944 -
  468. Penkauskas Jonas, Juozo, 1902 1945 34210/3
  469. Petrauskas Bronius. Anupro. 1912 1945 P-16962
  470. Petrauskas Jonas, Jono. 1922 1945 4533/3
  471. Petrauskas Jonas, Petro. 1920 1945 13716/3
  472. Petrauskas Juozas, Antano. 1910 194- 34370/3
  473. Petrauskas Jurgis, Anupro, 1905 1945 P-16962
  474. Petrauskas Salvis. Prano,
  (Petrauskas Stelvis Pranis) 1916 1945 45517/3
  475. Petrauskas Vaclovas. Anupro, 1914 1946 P-16962
  476. Petraśius Jonas, Jono. 1914 194- -
  477. Petraśun Franc FranceviC. 1925 1945 39218/3
  478. Petrikenas Petras, Juozo, 1912 1946 39172/3
  479. Petrov Semion lvanović. 1922 1944 -
  480. Petrovskij Fabian FeliksoviC, * 1923 194- -
  481. Petrulis Kazys. Elźbietos, 1902 1945 38632/3

c.d.n.
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

c.d.
  482. Petruśkevićius Juozas, Antano,
  483. Petruśkević lvan Osipović,
  (ar jvykdytas nuosprendis?)
  484. Petrenas Bronius. Kazio,
  485. Pican Timofej Vasiljević,
  486. Pieza Juozas, Kazio,
  487. Pikmanis Aleksandr Karlović,
  488. Pilipavićius Stasys. Stasio.
  489. Piliponis Vaclovas. Jokubo,
  490. Piłka Povilas, Augustino.
  491. Pivariunas Alfonsas. Jakimo,
  492. Platonov Fiodor Prokofjević.
  493 Porośevskij Roman Bronislavović. (Turćinskij Roman Janovic)
  494. Pravlockij Leontij Gavrilović,
  495. Praśkevićius Pranas, Alekso,
  496. Preikśas Juozas, Juozo,
  497. Prieskienis Jonas, Selvestro,
  498. Pris Voldemar Michailović,
  499. Prokofjeva Tatjana Vasiljevna,
  500. Prokopjev Grigorij Vasiljević\
  501. Prokopović Stanislav lvanović
  (ar jvydytas nuosprendis?)
  502. Pronskaitis Antanas, Mykolo,
  503. Prostenis Jurgis. Jono,
  504. Puidokas Vladas. Dzidonaus
  505. Pukenis Anicetas, Klemanso,
  506. Pupelis Jonas, Alfonso,
  507. Pśetulskis Vaclovas, Eustachijaus,
  508. Pśetulskis Vladas. Eustachijaus.
  509. Pśevlockij Eduard lgnatjević,
  510. Rabavićiene leva, Petro.
  511. Rackevićius Stasys. Juozo,
  512. Raginis Andrius, Petro, (Roginas)
  513. Ragozin lvan Georgijević.
  514. Raizys Pranas, Magdes,
  515. Rakśnys Antanas, Povilo
  516. Ramonas Povilas, Povilo,
  517. Randis Jurgis, Juozo.
  518. Ratkevićius Jonas, Antano,
  519. Raudonikis Jonas. Stasio,
  520. Razmenas Jonas, Mykolo.
  521. Raćkauskas Kazys, Stanislovo.
  522. RaCkovskis Eduardas, Antano,
  (Sużanovićtus Franciśekas Konst)
  523. Razinskas Juozas, Jono.
  524. Remeika Stamslovas, Justino,
  525. Richter Villi Villi (Richteris).
  526. Rik Maks TeodoroviC,
  527. Rimkus Jonas. Povilo.
  528. RinkeviC Kazimir MichailoviC
  (bylaVRM57 11 21).
  529. RodzeviC Donat Konstantinović.
  530. Romanćikov Ignat Petrcwić,
  531. Romeikis Stanislovas, Konstantino,
  532^ Rudomanskas Vaclovas, Eduardo,
  533. Rudzitis Voldemar Janovic.
  534. Ruplenas Jonas. Jokubo,
  535. Ruskul Feliks Vilgelmović.
  536. Rylis Aleksandras. Mykolo. (Rilys?)
  537. Sabaiiauskas Albinas, Jono,
  538. Sabaiiauskas Jonas. Juozo.
  (ar jvykdytas nuosprendis?)
  539. Sabastijauskas Vladas, Wado,
  540. Sadzevićius Mykolas. Stasio,
  541. Saliklis Bronius. Jono,
  542. Saltanas Anicetas, Juozo,
  543. Samolis Justinas, Antano.
  544. Sanakojev Vasilij JosifoviC,
  545. Sapoźinskij Piotr PetroviC,
  546. Sarapas Stasys, Petro,
  547. Saulevićius Petras, Petro,
  548. Savilionis Adolfas, lvano.
  549. Savcenko Vasilij Jemeljanović
  550. Semaśka Jonas, Juozo.
  551. Semsys Sergejus, Jono,
  552. Senkus Alfonsas, Karolinos,
  553. Senovaitis Pranas, Miko,
  554. Serapinas Zenonas, Juozo,
  555. Sereika Justinas, Jono,
  556. Serutinskis Vladimiras, Terentijaus,
  557. Sidaras Dominas. Stasio,
  558. SimanaviCius Kostas. Kazio,
  559. Simaśka Mykolas, Petro, (Simaśko)
  560. Sindaravićius Pranas. Andriaus,
  561. Sinkevićius Algirdas, Adomo,
  (Saugunas Algirdas)
  562. Sinkevićius Jonas. Kazio,
  563. SinkeviCius Vincas, Vlado,
  564. Skirmantas Aleksandras, Aleksandro,
  565. SkuCas Stasys. Kazio,
  566. Smailys Martynas, Jurgio,
  567. Smimov Aleksandr VasiljeviC,
  568. Smolinskas Julius. Prano,
  569. Solovjov Konstantin FiodoroviC,
  570. Solovej Feliks FeliksoviC,
  571. Sova lvan Michaikwić,
  572. Spirgys Antanas, Dorno, (Spirgis)
  573. Stalmokas Antanas, Antano,
  574. StankeviCius Adomas, Justino.
  575. StankeviCius Martynas. Juozo,
  576. Stankevićius Vladas. Broniaus.
  577. StanCikas Antanas. Mykolo,
  578. Starevićius Jonas. Petro,
  579. Staugaitis Juozas, Vinco,
  580. StefanoviC Adam PetroviC,
  581. Stempkauskas Adolfas Adolfović,
  582. Stepanavićius Mykulas. Roko.
  583. Stepcius Antanas, Kazimiero,
  584. Stepśys Kazys, Karolio,
  585. Stoke Jonas. Klemento,
  (ar jvykdytas nuosprendis?)
  586. Stolbov Jakov lvanović,
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

c.d.
  587. Storpirśtis Pranas Juozas. Jono,
  (Storperstis)
  588. Straigys Aloyzas. Petro.
  589. Straumanis Valdis Fricević,
  590. Streikus Antanas. Jono,
  591. Striź Nikołaj Stepanovic.
  592. Strumburs Zanis Fricevic,
  593. Stunżenas Steponas. Petro,
  594. Sucharev lvan Nikolajevic.
  (Fedotov lvan Vasiljević)
  595. Suchich Leonid Nikolajević.
  596. Sudeikis Bronius, Juozo.
  597. Sugintas Jonas. Jono.
  598. Surantas Juozas. Mykolo.
  599. Sveikackas Gabrielius. Gabrieliaus.
  600. Sysenko Vasilij lvanovie.
  601. Talandis Jurgis. Juozo,
  602. Tamaśauskas Antanas. Bolesiovo,
  603. Tamośaitis Antanas, Jono.
  604. Tamulaitis Bemardas Jonas. Vincento
  605. Tapperis Nikolajus, Piotra,
  606. Tarachovic Anton lvanovie,
  607. Tarachović Boleslav lvanovie,
  608. Tarakavićius Antanas, Juozo,
  (Taraković Anton Osipovie)
  609. Taratulis Petras. Juozo. (Tratulis?)
  610. Taunys Leonas, Mykolo,
  611. Tendzegolskis Kazys, Petro.
  612. Tertel Piotr Stepanovie.
  613. Tetianec Michaił Jozefovic.
  614. Tilman Kornej Kornejević,
  615. Timofejev lvan lvanović.
  616. Tomaśiunas lvan Selivestrović,
  617. Tomenas Jonas, Prano,
  618. Toporauskas Vladas. Miko.
  619. Toropov Michaił Vasiljević.
  620. Tranevicius Kazys. Vinco,
  621. Trinka Antanas. Aloyzo,
  622. Trinkunas Aleksandr Adolfović,
  623. Trunce Bronius. Adomo. (Trunca)
  624. Tulaba Juozas. Martyno.
  625. Tumkević Alfons Anufrijević. (Timkevie)
  626. Tupila Petras. Mateuśo.
  627. TurkeviC Leonid NikolajeviC,
  628. Tuśas Kazys, Kazio.
  629. Tviraga Ceslovas. Mykolo,
  630. Tuba Mykoias. Juozo.
  631. Ukrinas Stasys. Leono,
  632. Uksas Juozas. Jurgio.
  633. Ulevćius Antanas. Justino,
  634. Unikauskas Vladas. Kazio.
  635. Unold Georg, Georgo. (Fon-Unold)
  636. Urbanas Jonas. Mykolo.
  637. UrbanaviCius Kazys. Antano.
  638. Urbanavicius Vincas. Jurgio,
  639. Urbas Kazys. Jurgio,
  640. Urvinis Jonas, Prano,
  641. Utka Silvestras, Kajetono.
  642. Uźdavinys Adolfas, Antano,
  643. VadiSius Petras, Petro.
  644. Vainorius Bronius, Petro.
  645. Vaisenporn Gerhard, Paulio,
  646. Vaitiekunas Kazys, Juozo.
  647. Vaitulionis Povilas, Jono,
  648. Vaivada Bronius. Mykolo,
  649. Vaićiulis Petras, Antano.
  650. Vaićius Domas, Kazimiero,
  651. Valatka Jonas. Kosto,
  652. Valeika Julijonas, Antano,
  653. Valeikis Stasys, Prano.
  654. Vanćkas Mateuśas. Jono.
  655. Valotka Povilas. Povilo.
  656. Valuźis Kazys. Kazio.
  657. Vasauskas Stepas. Stępo,
  658. Vaznys Petras. Petro,
  659. Veitas Aleksas, Alekso,
  660. Veitas Jokimas. Alekso,
  661. VelaviŁus Ignas. Antano,
  662. Venslauskas Jonas. Antano,
  663. Vengraitis Bronius, Juozo,
  664. Verbićkas Mykoias. Karolio.
  665. VeremejCuk Aleksandr Nikolajević.
  666. Veski Aksel Avgustinović,
  667. Vidolis Robertas. Povilo,
  668. Vidugiryte Elena, Juozo,
  669. Wdźiunas Feliksas. Prano,
  670. Vilemas Juozas, Juozo,
  671. Vilnius Juozas, Juozo,
  672. Vinteris Dovydas. Dovydo.
  673. Virbalas Viktoras. Viktoro.
  674. Virkietis Leonas, Vlado,
  675. Virpśa Jonas, Jono.
  676. Visockis Klemensas. Prano,
  677. VitkeviCius Julius. Prano,
  678. VitkeviCius Povilas, Petro.
  679. Vitkus Feliksas, Kazimiero,
  680. Viekacka Martynas, Jurgio,
  681. Voitkevic Edvard Baltromejevic,
  682. Voitkun Piotr JanoviC,
  683. Volbikas Stasys, Adomo.
  (yra Volbikas Vladas. Stasio, g. 15)
  684. Volkavićius MeCislovas, Igno.
  685. Volkov Nikołaj lvanoviC,
  686. Volośko Konstantin Michailović,
  687. Voronin Vasilij Semionovic.
  688. Vosylius Jurgis, Tomo,
  689. VtomiCkas Jonas, Jono,
  690. Zajankauskas Petras. Ambraziejaus,
  691. Zakarka Jurgis. Jono.
  692. Zakrevskis Vytautas, Lauro, (Zakrauskas)
  693. Zalipeskij lvan. Petrović.
  694. Zalitis Aleksandr Ernstović, •
  695. Zauka Jurgis, Jurgio.
  696. Zaura Mykoias, Wado.
c.d.n
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Odp: Spis skazanych na śmierć w latach 1944-1947 na Litwie

Postprzez wanka » 14.06.2013

c.d.
  697. Zavackas Povilas. Juozo.
  698. Zzeling Elizabet Otto.
  699. Zibrov Nikołaj lvanovie,
  700. Zinkevićius Jonas. Juozo.
  701. Zubrauskas Zigmas, Karolio,
  702. Zunka Stepas, Juozo.
  703. Ćapas Wadas, Prano,
  704. Ćasas Pranas. Prano.
  705. Ćeida lvanas Krićtanović,
  706. Ćelkys Wadas, Antano.
  707. Ćepliauskas Stasys. Antano.
  708. Ćemeckij Vladislav lvanović, (Frasunek)
  709. Ćerniauskas-Bartku Povilas, Povilo,
  (mirę kalejime, Bartkus)
  710. Ćerniavskij Aleksandr Filipovie, - [Czerniawski]
  711. Ćerniavskij Stanislav, Alfonso, - [Czerniawski]
  712. Ćerskus Napalys. Antano,
  713. Ćinga Pranas, Juozo,
  714. Ćivilis Pranas, Stępo.
  715. Ćizas Vaclovas, Karolio,
  716. Ćizauskas Juozas, Jono,
  717. Ćiziunas Bronislavas. Felikso,
  718. Ćepla Jonas. Stasio.
  719. Ćesnas Leonas, Jozo,
  720. Ćablauskas Povilas. Antano,
  721. Śablevicius Stasys. Juozo.
  722. Śakalys Petras. Antano.
  723. Śalkauskas Vytautas-Danielius. Ipolito
  (Selkauskas)
  724. Śalcius Pranas, Juozo.
  725. Śamne Franc Andrejevie,
  726. Śapelis Edvardas, Kazimiero,
  727. Śargalis Baltrus, Jurgio, (Śergalis)
  728. Śeiningas Adolfas. Juozo.
  729. Śepikas Petras. Roko.
  730. Śerkśnas-Laukaitis Zigmas. Juozo,
  731. Śerenas Anupras. Liudvigo,
  732. Śeskauskas Stasys. Boleslovo,
  733. Śileika Petras, Petro.
  734. Śilinskas Stasys, Zigmundo.
  735. Śilius Antanas, Antano,
  736. Śimanskas Vaclovas. Kazio.
  737. Śirkov Vasilij Grigorjevic.
  738. Śirmulevieius Jan Antonović.
  739. Śiśka Antanas, Boleslovo.
  (osprendis pakeistas 20 m.)
  740. Ślśkin Aleksandr Aleksandrović,
  741. Śiśkin Jakov Dmitrijević,
  742. Śkuratov Vasilij Aleksejević.
  743. Ślepetys Antanas, Andriaus,
  744. Ślepetys Emanuelis. Justino.
  745. Ślepetys Vladas, Vinco,
  746. Śliazys Antanas. Juozo, (Slia-as)
  747. Śliuzevicius Jonas. Prano,
  748. Śmaciukas Kazys, Jurgio,
  749. Śmitas Voldemaras, Vilhelmo.
  750. Śpaizer Maks. Paulio,
  751. Śtolsenberg Andreas. Hanso.
  752. Śulcas Kazys, Juozo,
  753. Śulskis Vytautas. Juozo,
  754. Śuminskas Bronius, Stasio.
  755. Śumkovas Vasilijus, Grigohjaus,
  756. Śupovskij Vitold Kazimirović.
  757. Śvaikovskij Viktor Viktorovic,
  758. Śvaingruber Franc, Augusto,
  759. Śvedas Pranas, Stępo.
  760. Śvegźda Feliksas, Baltraus.
  761. Śćiuka MeCislovas Osipović
  762. Żaldokas Julijonas, Povilo.
  763. Żaltauskas Bronius. Antano,
  764. Źasytis Jonas, Juozo.
  765. Żebrowski Florian Broneslavovic.
  766. Zelvys Antanas, Juozo.
  767. Źelvys Bronislavas, Juozo.
  768. Żenauskas Jonas. Mykolo,
  769. Żidkov Vasilij Michailović.
  770. Żiedas Kazys, Juozo.
  771. Żiemys Juozas Tumasević.
  772. Żilius Pranas, Petro,
  773. Źirov Sergej AleksandroviC,
  774. Źiupka Jonas. Kazio
  775. Żisas Pranas. Benedikto.
  776. Źuika Juozas, Igno.
  777. Źukaitis Antanas, Prano.
  778. Żukas Viktoras. Balio,
  779. Źukauskas Alfonsas, Antano,
  780. Źukauskas Edvardas, Juozo,
  781. Źukauskas Jonas, Jono,
  782. Żukov lvan Timofejević,
  783. Żukovskn Bromslav Antonović,
  784. Źukovskij Genrich Konstantinović,
  (K..., Zabolockij G.) - [Zabłocki]
  785. Żulpa Jonas, Eduardo,
  786. Żulpa Karolis. Eduardo.
  787. Żygas Jonas. Vinco,
  788. Żerutis Jonas, Petro, (Zerolis)


Bibliografia (spis)
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=23166
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób