22620. Metryki rodziny cd

Часть форум для общения на русском и для оказания помощи пользователям русско-языка

Kęsikowski Tomasz akt urodzenia - 1873

Postprzez mmarska » 14.01.2014

Pani Ireno.
Proszę zwrócić uwagę na zapis tego aktu - niby taki sam, a jednak różniący się , ot co - inny proboszcz. Ale to również "perełka językowa".

Kęsikowski Tomasz akt urodzenia - 1873
3 Iwanowice
Działo się w osadzie Iwanowice dwudziestego trzeciego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku/czwartego stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], handlarz płótnem w wieku trzydziestu dwóch lat w osadzie Iwanowice zamieszkujący, w obecności Karola Paszkowskiego w wieku dwudziestu ośmiu lat i Karola Lewińskiego w wieku pięćdziesięciu lat, obydwóch ziemian zamieszkujących w osadzie Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w osadzie Iwanowice osiemnastego/trzydziestego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z jego ślubnej żony Józefy z domu Kempska[z Kempskich] w wieku trzydziestu lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Tomasz [Tomasz], a chrzestnymi jego byli: Karol Paszkowski i Marianna Muszyńska. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przez nas tylko podpisany, ponieważ oznajmujący i świadkowie są niepiśmienni. Ks. Ig… Jany… , PKSC [wyjaśnienie - skrót PKSC: prowadzący księgi stanu cywilnego.

Uwaga - w akcie podpis księdza często spotykany.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Konstanty akt ślubu 1877

Postprzez mmarska » 14.01.2014

Kęsikowski Konstanty akt ślubu 1877
29 - Jamnice
Działo się we wsi Wojków dnia piątego/siedemnastego listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie drugiej po obiedzie. Oznajmiamy, że w obecności świadków Pawła Ludwiczaka, lat trzydzieści pięć, i Marcina Jaryszka, lat trzydzieści pięć, obydwóch rolników zamieszkałych w osadzie Jamnice, został zawarty w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Konstantynem Kęsikowskim, kawalerem, stolarzem, lat dwadzieścia, w Łysej Pałce urodzonym, w Jamnicach zamieszkałym, synem Franciszka Kęsikowskiego i Elżbiety z domu Feldowa, zmarłych już karczmarzy, i Marcjanną Wawrzyniak, panną przy bracie w Jamnicach zamieszkałą i urodzoną, lat dwadzieścia trzy, córką Ignacego Wawrzyniaka i Marcjanny z domu Penczek, zmarłych już rolników. Związek ten poprzedzony był trzema zapowiedziami w Wojkowskim Kościele Parafialnym szesnastego / dwudziestego ósmego października, dwudziestego trzeciego października/czwartego listopada, trzydziestego października/jedenastego listopada bieżącego roku. Nowożeńcy oznajmili, że umowy przedmałżeńskiej pomiędzy nimi nie było. Obecny przy akcie brat ze strony nowożeńca wyraził zgodę. Akt ten po przeczytaniu obecnym stronom został przez nas podpisany, nowożeńcy i świadkowie są niepiśmienni. Ksiądz Anastazy Z … [zapis nieczytelny], proboszcz parafii.
Uwaga -
1. Penczek - nazwisko na pewno brzmi Pęczek. Na stronie parafii znalazłam siostrę zakonną z tej parafii o takim nazwisku.
2. Z zapisu wynika, że był to brat panny, ale ze względu na wiek nowożeńca - to na pewno był jego brat. Takie pomyłki się zdarzają, niestety. Ale w aktach najważniejsze są przecież dane. :)
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Re: Metryki rodziny cd.

Postprzez irena-kalisz » 14.01.2014

Pani Mariolu
Dziękuję bardzo za tłumaczenia metryk.
Irena Łuczak
irena-kalisz
Zaawansowany
Zaawansowany

Kęsikowska Michalina akt urodzenia 1878

Postprzez mmarska » 14.01.2014

Kęsikowska Michalina akt urodzenia 1878 183 – Jamnice
Działo się we wsi Wojków dziewiętnastego listopada/pierwszego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się osobiście Konstanty Kęsikowski, stolarz, lat dwadzieścia dwa, zamieszkały we wsi Jamnice, w obecności Pawła Ludwiczaka, lat czterdzieści, i Michała Duliby, lat pięćdziesiąt, obydwu rolników zamieszkałych we wsi Jamnice, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Jamnice piętnastego/dwudziestego siódmego listopada bieżącego roku o godzinie siódmej wieczorem z jego ślubnej żony Marcjanny z domu Wawrzyniak lat dwadzieścia dziewięć. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Michalina a jego chrzestnymi byli Paweł Ludwiczak i Józefa Przybyłek. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas podpisany. Ksiądz Anastazy Z … [zapis nieczytelny], proboszcz parafii.
Uwaga - pomyłki w wieku danej osoby zdarzają się bardzo często. Tutaj różnica wieku między małżonkami aż 7 lat
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowska Bronisława akt urodzenia 1886

Postprzez mmarska » 14.01.2014

Kęsikowska Bronisława akt urodzenia 1886
39 - Jamnice
Działo się we wsi Wojków dwudziestego pierwszego stycznia/drugiego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się osobiście Konstanty Kęsikowski, stolarz dwudziestoośmioletni, zamieszkały we wsi Jamnice, w obecności Wojciecha Wawrzyniaka, czterdziestoletniego, i Andrzeja Duliby, pięćdziesięciosześcioletniego, obydwu ziemian zamieszkałych we wsi Jamnice, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Jamnice siedemnastego/dwudziestego dziewiątego stycznia bieżącego roku o godzinie piątej rano z jego ślubnej żony Marcjanny z domu Wawrzyniak lat trzydzieści. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Bronisława a jego chrzestnymi byli Wojciech Wawrzyniak i Anna Ludwiczak. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany. Przez nas tylko podpisany. Ksiądz [zapis nieczytelny.
Uwaga - Tutaj znowu rozbieżności wieku małżonków w porównaniu z poprzednimi aktami
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowska Waleria akt 1889

Postprzez mmarska » 15.01.2014

Kęsikowska Waleria akt 1889
205 - Pałka
Działo się we wsi Godziesze Wielkie dwudziestego piątego października/szóstego listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Konstanty Kęsikowski [Konstanty Kęsikowski] w wieku trzydziestu ośmiu lat, ziemianin zamieszkały we wsi Pałka, w obecności Franciszka Szmai, pięćdziesięcioletniego, i Jakuba Walasa, w wieku trzydziestu ośmiu lat, obydwu ziemian zamieszkałych we wsi Pałka, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Pałka osiemnastego/trzydziestego października bieżącego roku o godzinie dziewiątej rano z jego ślubnej żony Marianny z domu Wawrzyniak [Marianny z Wawrzyniaków] lat trzydzieści sześć. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego przeze mnie Proboszcza Parafii dano imię Waleria [Waleria] a jego chrzestnymi byli Franciszek Szmaj i Antonina Garncarek. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany i z powodu niepiśmienności przeze mnie tylko podpisany. Ksiądz Tomasz [zapis nieczytelny].
Uwaga –1. sprawdzę jeszcze raz zapisy imienia Marcjanna/Marianna ale na pewno w poprzednich aktach była Marcjanna
2. Proszę zwrócić uwagę na wiek małżonków - Konstanty starszy od żony
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Odp: Metryki rodziny Kęsikowskich

Postprzez mmarska » 15.01.2014

Pani Ireno!
Sprawdziłam jeszcze raz imię żony Konstantego Kęsikowskiego. I tak jak wcześniej napisałam - w poprzednich aktach jest jako Marcjanna z domu Wawrzyniak, dopiero w akcie ur. Walerii jest jako Marianna.
Serdecznie pozdrawiam
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Odp: Metryki rodziny

Postprzez irena-kalisz » 19.01.2014

Pani Mariolo
Wysyłam następne metryki, będę wdzięczna za ich przetłumaczenie

Sołtysiak Szczepan 1885 akt urodzin 213
Kęsikowski Klemens syn Antoniego akt 153 - Iwanowice 1879
Kęsikowska Marianna c Józefa i Józefy Kempskiej akt 109 - Iwanowice 1879
Kęsikowski Jan syn Adama i Franciszki zd. Elznerowicz akt 74 - Iwanowice 1879
Kęsikowska Bronisława c Antoniego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt ur 142 Iwanowice 1881

Dziękuję i pozdrawiam
Irena
irena-kalisz
Zaawansowany
Zaawansowany

Sołtysiak Szczepan akt urodzenia 1885

Postprzez mmarska » 19.01.2014

Pani Ireno !
Sołtysiak Szczepan akt urodzenia 1885
213 Krzemionka adnotacja odręczna: Urodzony zmarł w Bałdoniu dnia 30.03.1963 USC Godziesze Nr 8
Działo się we wsi Godziesze Wielkie pierwszego/trzynastego grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Andrzej Sołtysiak [Andrzej Sołtysiak] w wieku czterdziestu ośmiu lat, rolnik zamieszkały we wsi Krzemionka, w obecności świadków Wojciecha Strzyża, lat trzydzieści osiem, i Tomasza Biernata w wieku trzydziestu lat, obydwu rolników we wsi Krzemionka zamieszkałych, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Krzemionka dnia wczorajszego o godzinie drugiej po południu z jego ślubnej żony Petroneli z domu Michera [Petroneli z Micherów] w wieku trzydziestu ośmiu lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego przeze mnie, Proboszcza Parafii, dnia dzisiejszego dano imię Szczepan a jego chrzestnymi byli Franciszek Jasiński i Katarzyna Sołtysiak. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany a z powodu ich niepiśmienności przeze mnie tylko podpisany. Ksiądz Leopold Wałowski, Proboszcz Parafii Godziesze, prowadzący akta stanu cywilnego.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Klemens akt urodzenia 1879

Postprzez mmarska » 19.01.2014

Kęsikowski Klemens syn Antoniego 1879 akt urodzenia
153 - osada Iwanowice, Klemens Kęsikowski
Działo się w osadzie Iwanowice ósmego/dwudziestego listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], gospodarz w wieku trzydziestu dwóch lat w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Adama Kęsikowskiego, lat trzydzieści, i Marcina Bryś w wieku czterdziestu lat, obydwu rolników z osady Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej urodzone w osadzie Iwanowice dnia wczorajszego o godzinie trzeciej rano z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńskiej w wieku dwudziestu ośmiu lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego przeze mnie dnia dzisiejszego dano imię Klemens a jego chrzestnymi byli Adam Kęsikowski i Antonina Wierzbicka. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany, przez ze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii prowadzący księgi cywilne.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Русский язык