13362. Generałowie i oficerowie Armii Polskiej w służbie 29.11.1830

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Generałowie i oficerowie Armii Polskiej w służbie 29.11.1830

Postprzez rysiowski » 20.02.2011

„Lista imienna generałów, oficerów wyższych i niższych, tudzież urzędników wojskowych Armii Polskiej, będących w czynnej służbie na dniu 29 listopada 1830 roku, którzy wykonali na nowo przysięgę wierności Najjaśniejszemu Cesarzowi i Królowi i dopełnili przepisanych formalności”.

Źródło:
dziedzictwo.polska.pl

Generałowie 1. Krasiński Izydor, Generał Piechoty
 2. Biegański Łukasz, Generał Dywizji
 3. Złotowski Edward, Generał Dywizji
 4. Weyssenhoff Jan, Generał Dywizji
 5. Krukowiecki Jan, Generał Dywizji
 6. Malletski Jan, Generał Dywizji
 7. Redel Jakub, Generał Brygady
 8. Morawski Franciszek, Generał Brygady
 9. Bontemps Piotr, Generał Brygady
 10. Klicki Stanisław, Generał Dywizji
 11. Darewski Antoni, Generał Brygady
 12. Czyżewski Józef, Generał Brygady
 13. Pawłowski Antoni, Generał Brygady
 14. Dziekoński Kazimierz, Generał Brygady
 15. Tomicki Jan, Generał Brygady
 16. Milberg Henryk, Generał Brygady
 17. Mroziński Józef, Generał Brygady
 18. Jagmin Bonifacy, Pułkownik
 19. Ruttie Andrzej, Pułkownik
 20. Stryieński Zygmunt, Pułkownik
 21. Krysiński Jan, Pułkownik
 22. Korytowski Michał, Pułkownik
 23. Dembiński Maciej, Pułkownik
 24. Alfonce Aleksander, Pułkownik
 25. Zwan Kazimierz, Pułkownik
 26. Weisflog Karol, Pułkownik
 27. Ledóchowski Ignacy, Pułkownik
 28. Słupecki Kazimierz, Pułkownik
 29. Andrychiewicz Walenty, Pułkownik
 30. Turno Karol, Pułkownik
 31. Wolski Wincenty, Pułkownik
 32. Bogusławski Ludwik, Pułkownik
 33. Rochland Franciszek, Pułkownik
 34. Zielonka Benedykt, Pułkownik
 35. Bojanowicz Adam, Pułkownik
 36. Gugenmus Jan, Pułkownik
 37. Minter Wilhelm, Pułkownik
 38. Dönhoff Stanisław, Pułkownik
 39. Lepigé Jan, Pułkownik
 40. Górski Julian, Pułkownik
 41. Borakowski Franciszek, Pułkownik
 42. Miller Józef, Pułkownik
 43. Kołaczkowski Klemens, Pułkownik
 44. Dulfus Stanisław, Pułkownik
 45. Piotrowski Tadeusz, Pułkownik
 46. Regulski Józef, Pułkownik
 47. Sierakowski Wacław, Pułkownik
 48. Seydlitz Józef, Pułkownik
 49. Rouget Mikołaj, Pułkownik

Podpułkownicy 1. Prądzyński Ignacy, Podpułkownik
 2. Koriot Józef, Podpułkownik
 3. Zawadzki Aleksander, Podpułkownik
 4. Roman Wiktor, Podpułkownik
 5. Haselgnist Teofil, Podpułkownik
 6. Zianowski Antoni, Podpułkownik
 7. Czołczyński Alojzy, Podpułkownik
 8. Żeliński Ignacy, Podpułkownik
 9. Fiedorowicz Jan, Podpułkownik
 10. Czarnomski Franciszek, Podpułkownik
 11. Suchorzewski Franciszek, Podpułkownik
 12. Rofsmann Henryk, Podpułkownik
 13. Noffok Antoni, Podpułkownik
 14. Sobieski Michał, Podpułkownik
 15. Reszka Antoni, Podpułkownik
 16. Jórski Klemens, Podpułkownik
 17. Czaykowski Wit, Podpułkownik
 18. Kolbercz Aleksander, Podpułkownik
 19. Wyleżyński Tadeusz, Podpułkownik
 20. Rudnicki Antoni, Podpułkownik
 21. Śmigielski Walenty, Podpułkownik
 22. Jaworski Teodor, Podpułkownik
 23. Daszewski Franciszek, Podpułkownik
 24. Möller Ferdynand, Podpułkownik
 25. Jounga Otto, Podpułkownik
 26. Słonczyński Nepomucen, Podpułkownik
 27. Kochanowski Ksawery, Podpułkownik
 28. Bardzki Mateusz, Podpułkownik
 29. Chmielewski Ludwik, Podpułkownik
 30. Białkowski Antoni, Podpułkownik
 31. Szpinger Jan, Podpułkownik
 32. Carosé Piotr, Podpułkownik
 33. Linsenbarth Aleksander, Podpułkownik
 34. Niewęgłowski Jerzy, Podpułkownik
 35. Braun Jan, Podpułkownik
 36. Chrzanowski Wojciech, Podpułkownik
 37. Skarzyński Feliks, Podpułkownik
 38. Dobrzański Łukasz, Podpułkownik
 39. Celiński Józef, Podpułkownik
 40. Rechowicz Stanisław, Podpułkownik
 41. Muchowski Paweł, Podpułkownik
 42. Lanckoroński Bartłomiej, Podpułkownik
 43. Szertzel Franciszek, Podpułkownik
 44. Skarzyński Fortunat, Podpułkownik
 45. Kierski Maksymilian, Podpułkownik
 46. Piętka Franciszek, Podpułkownik

Dodatkowa Sekcji 1 przybyłych Sztaboficerów z Prus od 2 marca 1832 r. 1. Lewiński Jakub, Podpułkownik
 2. Chorzewski Piotr, Podpułkownik
 3. Wolski Adam, Podpułkownik
 4. Rędzina Jan, Podpułkownik
 5. Kuczborski Marcin, Major
 6. Kosko Franciszek, Major

Majorowie 1. Ćwierczakiewicz Maksymilian, Major
 2. Kieszkowski Jakub, Major
 3. Gałczyński Antoni, Major
 4. Grodzicki M..., Major
 5. Puszet Jan, Major
 6. Ćwierczakiewicz Leon, Major
 7. Hoffman Józef, Major
 8. Sosnkowski Ignacy, Major
 9. Morawiński Józef, Major
 10. Kindler Stanisław, Major
 11. Mierzejewski Józef, Major
 12. Wiśniewski Józef, Major
 13. Malinowski Kacper, Major
 14. Rufsyan Franciszek, Major
 15. Żywult Karol, Major
 16. Biernacki Julian, Major
 17. Pestkowski Józef, Major
 18. Dembiński Wojciech, Major
 19. Dunin Franciszek, Major
 20. Godlewski Józef, Major
 21. Amandowicz Marcin, Major
 22. Majewski Kazimierz, Major
 23. Ostrowski Benedykt, Major
 24. Rychłowski Stanisław, Major
 25. Jaroszewicz Paweł, Major
 26. Kościelski Józef, Major
 27. Petzoldt Ksawery, Major
 28. Strzelecki Anastazy, Major
 29. Huba Jan, Major
 30. Woynarowski Antoni, Major
 31. Wyleżyński Krzysztof, Major
 32. Jabłoński Stanisław, Major
 33. Miączyński Stanisław, Major
 34. Hillebrandt Antoni, Major
 35. Bittner Mateusz, Major
 36. Laskowski Stefan, Major
 37. Gierałtowski Edward, Major
 38. Osiecki Wojciech, Major
 39. Badurski Ignacy, Major
 40. Meyer Andrzej, Major
 41. Głogowski Paweł, Major
 42. Mycielski Edward, Major
 43. Calligary Piotr, Major
 44. Wolski Hipolit, Major
 45. Szawłowski Mikołaj, Major
 46. Albrecht Józef, Major

Sztab Główny Wojska


Część Szefa Sztabu Głównego 1. Koitkowski Józef, Kapitan Gwardii
 2. Wołowski Jan, Kapitan Gwardii
 3. Łaszkiewicz Jan, Kapitan Gwardii
 4. Dzierożyński Stanisław, Kapitan

Część Kwatermistrza Generalnego 1. Skrobecki Tomasz, Kapitan Gwardii
 2. Szymanowski Feliks, Kapitan Gwardii
 3. Lex Józef, Kapitan Gwardii
 4. Arnold Jerzy, Kapitan
 5. Klemensowski Marcin, Kapitan
 6. Breza Józef, Kapitan
 7. Rosengard Józef, Porucznik
 8. Zientecki Antoni, Porucznik
 9. Polakiewicz Tomasz, Porucznik
 10. Hiż Józef, Porucznik
 11. Markowski Maciej, Porucznik
 12. Turzański Józef, Porucznik
 13. Małgorzewicz Jakub, Porucznik
 14. Zandrowicz Franciszek, Porucznik
 15. Tolkemit Daniel, Porucznik
 16. Mysłakowski Ignacy, Porucznik
 17. Twardowski Kazimierz, Porucznik
 18. Chyliński Antoni, Porucznik
 19. Kowalski Józef, Podporucznik
 20. Komierowski Florian, Podporucznik
 21. Pogonowski Piotr, Podporucznik
 22. Wołłowicz Jerzy, Podporucznik
 23. Lebrun Piotr, Podporucznik
 24. Rutkowski Antoni, Podporucznik

Część Generała Dyżurnego 1. Nofok Jan, Kapitan Gwardii
 2. Kweisser Teodor, Kapitan Gwardii
 3. Dzimiński Antoni, Kapitan
 4. Inez de Leon Wincenty, Kapitan
 5. Kweisser Jan, Kapitan
 6. Miller Adam, Porucznik
 7. Demeszkan Remigiusz, Porucznik

Pułk Strzelców Konnych Gwardii 1. Turno Zygmunt, Kapitan
 2. Terlecki Dominik, Kapitan
 3. Dunin Seweryn, Kapitan
 4. Oborski Leopold, Kapitan
 5. Całkowski Gabriel, Kapitan
 6. Kosko Celestyn, Kapitan
 7. Moniuszko Karol, Kapitan
 8. Jasiński Wincenty, Kapitan
 9. Gotartowski Fabian, Kapitan
 10. Tycz Kazimierz, Porucznik
 11. Orłowski Ignacy, Porucznik
 12. Rybczyński Kazimierz, Porucznik
 13. Krzęciewski Antoni, Porucznik
 14. Jozewicz Adam, Porucznik
 15. Choromański Józef, Porucznik
 16. Giżycki Stanisław, Porucznik
 17. Łukaszewicz Stanisław, Porucznik
 18. Rufsocki Aleksander, Porucznik
 19. Grabowski Józef, Podporucznik
 20. Ciechanowski Feliks, Podporucznik
 21. Szemiot Augustyn, Podporucznik
 22. Bobrownicki Józef, Podporucznik
 23. Trębicki Bogusław, Podporucznik

Pułk Grenadierów Gwardii 1. Lenkiewicz Jan, Kapitan
 2. Wesołowski Zachariasz, Kapitan
 3. Jabłoński Ludwik, Kapitan
 4. Soczyński Józef, Kapitan
 5. Hiż Karol, Kapitan
 6. Pawłowicz Faustyn, Kapitan
 7. Karski Aleksander, Kapitan
 8. Bogusławski Wojciech, Kapitan
 9. Witoszyński Józef, Kapitan
 10. Izaiewicz Klemens, Kapitan
 11. Szymanowski Kazimierz, Kapitan
 12. Chełmoński Michał, Kapitan
 13. Podczarski Teodor, Kapitan
 14. Bertrand Ignacy, Kapitan
 15. Kondracki Józef, Kapitan
 16. Zarzycki Franciszek, Kapitan
 17. Skrzyński Jan, Kapitan
 18. Jerzmanowski Feliks, Kapitan
 19. Suchodolski January, Kapitan
 20. Wierzbicki Aleksander, Kapitan
 21. Obryn Wiktor, Kapitan
 22. Pijanowski Erazm, Porucznik
 23. Hincz Jan, Porucznik
 24. Brochocki Stanisław, Porucznik
 25. Goyski Marcin, Porucznik
 26. Woyniałowicz Ludwik, Porucznik
 27. Mieszkowski Andrzej, Porucznik
 28. Paczkowski Stanisław, Porucznik
 29. Machwitz Erazm, Podporucznik
 30. Bronikowski Emil, Podporucznik
 31. Zabłocki Antoni, Podporucznik
 32. Osmólski Ignacy, Podporucznik
 33. Fabiszewski Walenty, Podporucznik
 34. Raczyński Wojciech, Podporucznik
 35. Berent Kajetan, Podporucznik
 36. Bogusławski Stanisław, Podporucznik
 37. Pomianowski Karol, Podporucznik
 38. Jasiński Józef, Podporucznik
 39. Mirecki Szymon, Podporucznik
 40. Niewęgłowski Kajetan, Podporucznik
 41. Treter Wiktor, Podporucznik
 42. Barański Józef, Podporucznik
 43. Białły Wincenty, Podporucznik
 44. Zygałowski Jan, Podporucznik

Bateria Pozycyjna Artylerii Konnicy Gwardii 1. Abramowicz Ignacy, Kapitan 1szej klasy

Batalion Saperów 1. Sołkiewicz Szymon, Kapitan 1szej klasy
 2. Olesiński Kazimierz, Kapitan 2ej klasy
 3. Szkaradowski Ludwik, Porucznik
 4. Rembertowicz Karol, Porucznik
 5. Czarnecki Karol, Porucznik
 6. Axamitowski Konstanty, Porucznik
 7. Sulistrowski Joachim, Podporucznik
 8. Mausz Antoni, Podporucznik
 9. Jaroszyński Jan, Podporucznik
 10. Bittner Wojciech, Podporucznik
 11. Piotrowski Maksymilian, Podporucznik
 12. Kleczeński Bazyli, Podporucznik
 13. Jeżewski Julian, Podporucznik
 14. Lalewicz Aleksander, Podporucznik

Pułk Piechoty Liniowej Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Michała Nr 1 1. Szajewski Ignacy, Kapitan
 2. Czartoryski Piotr, Kapitan
 3. Górski Michał, Kapitan
 4. Zamoyski Jakub, Porucznik
 5. Czarnomski Mikołaj, Porucznik
 6. Maychrowicz Hiacenty, Porucznik
 7. Szymanowski Chryzostom, Porucznik
 8. Dobrzelewski Ignacy, Porucznik
 9. Naski Konstanty, Podporucznik
 10. Pruszyński Tomasz, Podporucznik
 11. Dziewanowski Ignacy, Podporucznik
 12. Stępkowski Wincenty, Podporucznik
 13. Snarski Władysław, Podporucznik
 14. Zadunayski Wincenty, Podporucznik
 15. Wyrzykowski Antoni, Podporucznik
 16. Żórawski Józef, Podporucznik
 17. Ciechański Jan, Podporucznik
 18. Czaykowski Antoni, Podporucznik

Pułk 5 Piechoty Liniowej 1. Gosiewski Melchior, Kapitan
 2. Palm Jakub, Kapitan
 3. Dejean Szymon, Kapitan
 4. Gnoiński Hiacenty, Kapitan
 5. Plantowski Tomasz, Kapitan
 6. Twardzicki Wincenty, Porucznik
 7. Turutowicz Józef, Porucznik
 8. Sławęcki Maciej, Porucznik
 9. Chrzanowski Paweł, Porucznik
 10. Zienkiewicz Józef, Podporucznik
 11. Tomaszewicz Antoni, Podporucznik
 12. Iwiński Franciszek, Podporucznik
 13. Potocki Mikołaj, Podporucznik
 14. Gołębiewski Antoni, Podporucznik
 15. Pomorski Karol, Podporucznik
 16. Kownacki Jan, Podporucznik
 17. Baciarelli Teodor, Podporucznik
 18. Karniewski Andrzej, Podporucznik
 19. Sokolnicki Pafnucy, Podporucznik

Pułk 2 Piechoty Liniowej 1. Mostowski Tadeusz, Kapitan
 2. Sakowski Michał, Kapitan
 3. Sułkowski Józef, Kapitan
 4. Dąbrowski Jan, Kapitan
 5. Monkiewicz Franciszek, Kapitan
 6. Makowski Ignacy, Kapitan
 7. Dambrowski Józef, Kapitan
 8. Fedorowicz Adam, Kapitan
 9. Blinstrub Leon, Kapitan
 10. Reyman Franciszek, Kapitan
 11. Łyszkiewicz Walenty, Porucznik
 12. Grabiński Józef, Porucznik
 13. Krassyn Wilhelm, Porucznik
 14. Cywiński Józef, Porucznik
 15. Krzyżanowski Wojciech, Podporucznik
 16. Gajewski Feliks, Podporucznik
 17. Korzeniewski Ludwik, Podporucznik
 18. Pomorski Feliks, Podporucznik
 19. Pieniążek Henryk, Podporucznik
 20. Gustawiński Józef, Podporucznik
 21. Krafsyn Jan, Podporucznik
 22. Mędrzecki Józef, Podporucznik
 23. Borchard Konrad, Podporucznik
 24. Garczyński Julian, Podporucznik
 25. Gościcki Janusz, Podporucznik

Pułk 6 Piechoty Liniowej 1. Borakowski Fabian, Kapitan
 2. Suchodolski Jan, Kapitan
 3. Kopyciński Józef, Kapitan
 4. Przybylski Józef, Kapitan
 5. Sielicki Józef, Porucznik
 6. Sosnowski Ignacy, Podporucznik
 7. Staszewski Jakub, Podporucznik
 8. Lalewicz Seweryn, Podporucznik
 9. Olszewski Roman, Podporucznik
 10. Schmiritz Antoni, Podporucznik
 11. Chmielewski Michał, Podporucznik
 12. Paciorkowski Kacper, Podporucznik
 13. Karliński Walerian, Podporucznik
 14. Maychrowski Klemens, Podporucznik
 15. Sztokmann Karol, Podporucznik
 16. Wambach Aleksander, Podporucznik
 17. Ciszewski Narcyz, Podporucznik

Pułkiem Strzelców Pieszych Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Nr 1 1. Michalski Feliks, Kapitan
 2. Dunin Onufry, Kapitan
 3. Przyborowski Ignacy, Kapitan
 4. Stępniewicz Józef, Kapitan
 5. Mańka Jan, Kapitan
 6. Stępkowski Ksawery, Porucznik
 7. Frezer Franciszek, Porucznik
 8. Seydler Aleksander, Porucznik
 9. Markowski Krzysztof, Porucznik
 10. Piaskowski Jan, Porucznik
 11. Oblędzki Tomasz, Porucznik
 12. Stępkowski Józef, Podporucznik
 13. Czerwiński Jan, Podporucznik
 14. Obrębski Seweryn, Podporucznik
 15. Przyborowski Józef, Podporucznik
 16. Włodek Hipolit, Podporucznik
 17. Kondracki Szymon, Podporucznik
 18. Szymański August, Podporucznik
 19. Szalow Filip, Podporucznik
 20. Trzebiński Michał, Podporucznik
 21. Kramkowski Wincenty, Podporucznik
 22. Mańkowski Józef, Podporucznik
 23. Jurgaszko Adam, Podporucznik
 24. Olędzki Emeryk, Podporucznik
 25. Stępkowski Robert, Podporucznik

Pułk 3 Strzelców Pieszych 1. Pólczycki Józef, Kapitan
 2. Suchodolski Jan, Kapitan
 3. Huppé Józef, Kapitan
 4. Thym Edward, Kapitan
 5. Tyszka Józef, Kapitan
 6. Rozwadowski Józef, Kapitan
 7. Rozwadowski Jan, Kapitan
 8. Szeptycki Stanisław, Kapitan
 9. Pawlikowski Andrzej, Kapitan
 10. Zieliński Jan, Porucznik
 11. Czaykowski Alfons, Porucznik
 12. Sokołowski Feliks, Porucznik
 13. Czartoryski Józef, Porucznik
 14. Koronkiewicz Wojciech, Porucznik
 15. Koszutski Rafał, Porucznik
 16. Zelwietr Hieronim, Porucznik
 17. Krosnowski Wojciech, Porucznik
 18. Mroczkowski Jan, Porucznik
 19. Czechowski Wawrzyniec, Podporucznik
 20. Tokarski Jan, Podporucznik
 21. Gąsiorowski Maciej, Podporucznik
 22. Flatho Feliks, Podporucznik
 23. Zamoyski Władysław, Podporucznik
 24. Thugut Teodor, Podporucznik
 25. Jaszewski Ludwik, Podporucznik
 26. Kozicki Karol, Podporucznik
 27. Galiński Antoni, Podporucznik
 28. Karabanowicz Leopold, Podporucznik
 29. Majewski Tomasz, Podporucznik
 30. Bulewski Ferdynand, Podporucznik
 31. Lubieński Antoni, Podporucznik
 32. Jury Fryderyk, Podporucznik
 33. Nynkowski Konstanty, Podporucznik
 34. Biernacki Kazimierz, Podporucznik
 35. Kwasiborski Tomasz, Podporucznik
 36. Łabędzki Teodor, Podporucznik

Pułk Piechoty Liniowej Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Xięcia Konstantego Nr 3 1. Thieme Karol, Kapitan
 2. Bzowski Piotr, Porucznik
 3. Lipiński Wilhelm, Porucznik
 4. Nander-Noot Tadeusz, Porucznik
 5. Chróściński Joachim, Porucznik
 6. Kuhn Jan, Porucznik
 7. Sienieński Aleksander, Podporucznik
 8. Stroński Antoni, Podporucznik
 9. Kamocki Erazm, Podporucznik
 10. Korzeniewski Wincenty, Podporucznik
 11. Białkowski Tadeusz, Podporucznik
 12. Urbański Józef, Podporucznik
 13. Jaworski Dionizy, Podporucznik
 14. Ciechowski Kacper, Podporucznik
 15. Gibasiewicz Erazm, Podporucznik
 16. Zembrzuski Szymon, Podporucznik
 17. Kołdowski Otto, Podporucznik
 18. Łęski Ludwik, Podporucznik
 19. Piotrowski Marceli, Podporucznik

Pułk 7 Piechoty Liniowej 1. Ostrzykowski Paweł, Kapitan
 2. Wysocki Teodor, Kapitan
 3. Grabiński Seweryn, Kapitan
 4. Blok Leon, Kapitan
 5. Chodecki Tomasz, Kapitan
 6. Mieszkowski Ignacy, Porucznik
 7. Dąbrowski Józef, Porucznik
 8. Sulikowski Józef, Porucznik
 9. Bieńkowski Jan, Porucznik
 10. Nowakowski Stanisław, Porucznik
 11. Stroynowski Michał, Porucznik
 12. Pawlikowski Józef, Porucznik
 13. Mirosławski Franciszek, Podporucznik
 14. Brzeziński Józef, Podporucznik
 15. Sparmann Władysław, Podporucznik
 16. Koczyński Józef, Podporucznik
 17. Sarnowicz Andrzej, Podporucznik
 18. Mańkowski Piotr, Podporucznik
 19. Kozłowski Albin, Podporucznik
 20. Szletyński Ludwik, Podporucznik
 21. Krukowski Felicjan, Podporucznik
 22. Grotowski Tomasz, Podporucznik

Pułk 4 Piechoty Liniowej 1. Wodzyński Jan, Kapitan
 2. Tyrakowski Stefan, Kapitan
 3. Zaborski Józef, Kapitan
 4. Tarnowski Antoni, Kapitan
 5. Kaszewski Jan, Kapitan
 6. Sporny Marcin, Kapitan
 7. Wojciechowski Józef, Kapitan
 8. Dylewski Julian, Kapitan
 9. Zychliński Adam, Podporucznik
 10. Prokopowicz Stanisław, Podporucznik
 11. Jagielski Jan, Podporucznik
 12. Zieleniewski Leopold, Podporucznik
 13. Janowicz Karol, Podporucznik
 14. Dłuski Antoni, Podporucznik
 15. Kulczycki Józef, Podporucznik
 16. Pawłowski Wojciech, Podporucznik
 17. Czaykowski Piotr, Podporucznik
 18. Skarzyński Ludwik, Podporucznik
 19. Raiszel Ludwik, Podporucznik
 20. Chrząstowski Ludwik, Podporucznik

Pułk 8 Piechoty Liniowej 1. Komierowski Antoni, Kapitan
 2. Podczarski Aleksander, Kapitan
 3. Lubański Paweł, Kapitan
 4. Prolewicz Jan, Kapitan
 5. Thury Piotr, Kapitan
 6. Krasowski Józef, Kapitan
 7. Dorath Roman, Kapitan
 8. Słodkowski Antoni, Kapitan
 9. Podczarski Feliks, Porucznik
 10. Szeliga Antoni, Porucznik
 11. Wyszpolski Feliks, Porucznik
 12. Rostkowski Klemens, Porucznik
 13. Trzebicki Antoni, Porucznik
 14. Chrząszczewski Jan, Porucznik
 15. Baczyński Antoni, Porucznik
 16. Bobiński Aleksander, Podporucznik
 17. Górski Jacenty, Podporucznik
 18. Stawiski Andrzej, Podporucznik
 19. Zbyszewski Bruno, Podporucznik
 20. Nowiński Antoni, Podporucznik
 21. Macharzyński Ignacy, Podporucznik
 22. Olszewski Leon, Podporucznik
 23. Kaweczyński Marian, Podporucznik
 24. Milatycki Józef, Podporucznik
 25. Silnicki Ludwik, Podporucznik
 26. Woyciechowski Antoni, Podporucznik
 27. Smoliński Walenty, Podporucznik
 28. Leniecki Antoni, Podporucznik
 29. Kotarski Jerzy, Podporucznik
 30. Podczarski Hipolit, Podporucznik

Pułk 2 Strzelców Pieszych 1. Wunderam Jan, Kapitan
 2. Klewicz Józef, Kapitan
 3. Manicki Marian, Kapitan
 4. Wroniewicz Adam, Kapitan
 5. Jórski Wawrzyniec, Porucznik
 6. Czyżewski Ignacy, Porucznik
 7. Szwykowski Rafał, Porucznik
 8. Krasuski Antoni, Porucznik
 9. Waligórski Wilhelm, Podporucznik
 10. Metzler Nepomucen, Podporucznik
 11. Kaziński Wincenty, Podporucznik
 12. Misiewicz Józef, Podporucznik
 13. Żółtkowski Antoni, Podporucznik
 14. Krzęciewski Hilary, Podporucznik

Pułk 4 Strzelców Pieszych 1. Fechner Franciszek, Kapitan
 2. Laskowski Franciszek, Kapitan
 3. Pągowski Seweryn, Kapitan
 4. Swederski Jan, Kapitan
 5. Kolendowski Jan, Kapitan
 6. Gałecki Jan, Porucznik
 7. Lachowski Ignacy, Porucznik
 8. Pomorski Wojciech, Porucznik
 9. Dąbrowski Leon, Porucznik
 10. Domagalski Wawrzyniec, Porucznik
 11. Polakowski Józef, Podporucznik
 12. Korsak Florian, Podporucznik
 13. Tomczycki Franciszek, Podporucznik
 14. Garliński Leon, Podporucznik
 15. Wereszczyński Jakub, Podporucznik
 16. Szadurski Benedykt, Podporucznik
 17. Jeżewski Ignacy, Podporucznik
 18. Świeszewski Jan, Podporucznik
 19. Strzemieczny Maciej, Podporucznik

Jazda


Pułk Strzelców Konnych Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Aleksandra Nastepcy Tronu Nr 1 1. Rolski Teodor, Kapitan
 2. Malinowski Jan, Kapitan
 3. Kożuchowski Feliks, Kapitan
 4. Wiliński Michał, Kapitan
 5. Łapiński Andrzej, Porucznik
 6. Chrzanowski Józef, Porucznik
 7. Kassarabowicz Grzegorz, Podporucznik
 8. Rostowski Józef, Podporucznik
 9. Pieczkowski Jakub, Podporucznik
 10. Świdnicki Wincenty, Podporucznik
 11. Litwicki Michał, Podporucznik
 12. Sikorski Kazimierz, Podporucznik
 13. Jabłkowski Ludwik, Podporucznik

Pułk 3 Strzelców Konnych 1. Niewodowski Tadeusz, Kapitan
 2. Łubkowski Jan, Kapitan
 3. Porębiński Ferdynand, Porucznik
 4. Domaniewski Ignacy, Porucznik
 5. Rajecki January, Porucznik
 6. Zawadzki Onufry, Podporucznik
 7. Kawka Franciszek, Podporucznik
 8. Trzeciecki Wojciech, Podporucznik
 9. Galiński Franciszek, Podporucznik
 10. Paszkiewicz Kazimierz, Podporucznik
 11. Münkenbeck Henryk, Podporucznik
 12. Henkel Tadeusz, Podporucznik
 13. Grembecki Tomasz, Podporucznik
 14. Sarnowski Anastazy, Podporucznik
 15. Dobrzański Ludwik, Podporucznik

Pułk Strzelców Konnych Najjaśniejszej Cesarzowej i Królowej Aleksandry Nr 2 1. Pawłowski Karol, Kapitan
 2. Łączkowski Wojciech, Kapitan
 3. Kosiński Adam, Kapitan
 4. Żylewicz Walerian, Kapitan
 5. Lamparski Andrzej, Kapitan
 6. Kramarski Jan, Porucznik
 7. Madaliński Mikołaj, Porucznik
 8. Czarnomski Piotr, Porucznik
 9. Habel Franciszek, Porucznik
 10. Miłaszewicz Stanisław, Porucznik
 11. Szczurowski Michał, Podporucznik
 12. Bromirski Tomasz, Podporucznik
 13. Woyciechowski Michał, Podporucznik

Pułk 4 Strzelców Konnych 1. Borkowski Lucjan, Kapitan
 2. Wrześniewski Józef, Kapitan
 3. Polczycki Maciej, Kapitan
 4. Łojewski Aleksander, Kapitan
 5. Czerkawski Andrzej, Kapitan
 6. Lewandowski Kajetan, Kapitan
 7. Brzeski Paweł, Porucznik
 8. Giersz Karol, Porucznik
 9. Halbe Antoni, Porucznik
 10. Zawadzki Józef, Porucznik
 11. Michałowski Wincenty, Podporucznik
 12. Folkierski Szymon, Podporucznik
 13. Rojewski Jan, Podporucznik
 14. Wasilewski Jan, Podporucznik
 15. Paszewski Jan, Podporucznik
 16. Czosnowski Janusz, Podporucznik
 17. Jankowski Maciej, Podporucznik
 18. Sulnicki Michał, Podporucznik
 19. Hohol Walerian, Podporucznik

Pułk Ułanów Jego Królewiczowskiej Mości Księcia Oranii Nr 1 1. Sulejewski Łukasz, Kapitan
 2. Regulski Ignacy, Kapitan
 3. Gołębiowski Feliks, Porucznik
 4. Lisicki Roman, Kapitan
 5. Strzemieczny Tomasz, Porucznik
 6. Karwowski Rudolf, Porucznik
 7. Goyski Daniel, Porucznik
 8. Wołk Antoni, Podporucznik
 9. Piotrowski Ludwik, Podporucznik
 10. Krzyżanowski Wojciech, Podporucznik
 11. Puzyna Wincenty, Podporucznik
 12. Abramowicz Aleksander, Podporucznik

Pułk 3 Ułanów 1. Dąbicki Józef, Kapitan
 2. Czyżewicz Józef, Kapitan
 3. Sadowski Jan, Kapitan
 4. Wyżewski Fabian, Kapitan
 5. Świeżawski Karol, Porucznik
 6. Majewski Ignacy, Porucznik
 7. Niwiński Bernard, Porucznik
 8. Bogucki Kajetan, Porucznik
 9. Zieliński Jan, Porucznik
 10. Niżowski Antoni, Porucznik
 11. Dąbrowsk Mikołaj, Porucznik
 12. Wasilewski Józef, Podporucznik
 13. Brzoska Tomasz, Podporucznik
 14. Zawadzki Wincenty, Podporucznik
 15. Górecki Walenty, Podporucznik
 16. Skarbek Ignacy, Podporucznik
 17. Linda Antoni, Podporucznik

Pułk 2 Ułanów 1. Gołuchowski Antoni, Kapitan
 2. Nowicki Adam, Kapitan
 3. Wolski Wincenty, Kapitan
 4. Lewiński Bazyli, Kapitan
 5. Osmólski Jan, Kapitan
 6. Grzybowski Seweryn, Porucznik
 7. Kuczyński Karol, Porucznik
 8. Strokosiński Antoni, Porucznik
 9. Zaykowski Wacław, Porucznik
 10. Wysocki Stanisław, Podporucznik
 11. Sierkowski August, Podporucznik
 12. Mierzejewski Erazm, Podporucznik
 13. Ożarowski Onufry, Podporucznik
 14. Korzybski Aleksander, Podporucznik

Pułk 4 Ułanów 1. Kofsakowski Feliks, Kapitan
 2. Filleborn Antoni, Kapitan
 3. Zajączkowski Leon, Kapitan
 4. Rzeszotarski Józef, Kapitan
 5. Piegłowski Wawrzyniec, Porucznik
 6. Zwan Michał, Porucznik
 7. Wysokiński Ludwik, Porucznik
 8. Senakiewicz Jan, Porucznik
 9. Nieporski Wincenty, Porucznik
 10. Prątnicki Florian, Podporucznik
 11. Rudnicki Marceli, Podporucznik
 12. Oczkowski Józef, Podporucznik
 13. Borycki Jan, Podporucznik
 14. Kopyciński Franciszek, Podporucznik
 15. Bussow Feliks, Podporucznik
 16. Uszyński Michał, Podporucznik
 17. Sędzimir Józef, Podporucznik
 18. Komirowski Stanisław, Podporucznik

Korpus Żandarmerii 1. Fryderycy Franciszek, Kapitan
 2. Wydorowski Jan, Kapitan
 3. Siciński Mikołaj, Kapitan
 4. Chylewski Michał, Kapitan
 5. Rożański Antoni, Kapitan
 6. Malski Antoni, Kapitan
 7. Bartoszewicki Ignacy, Kapitan
 8. Jeżowski Tomasz, Porucznik
 9. Karsznicki Wiktor, Porucznik
 10. Jaworski Marcin, Porucznik
 11. Milewski Franciszek, Porucznik
 12. Sikorski Łukasz, Porucznik
 13. Białoskórski Franciszek, Porucznik
 14. Remiszewski Karol, Porucznik
 15. Wyganowski Franciszek, Porucznik
 16. Wyszyński Antoni, Podporucznik
 17. Bohdanowicz Józef, Podporucznik
 18. Tokarski Kacper, Podporucznik
 19. Mikoszewski Jan, Podporucznik
 20. Floręcki Józef, Podporucznik
 21. Kontrymowicz Franciszek, Podporucznik
 22. Grudziński Tomasz, Podporucznik
 23. Rakowski Adam, Podporucznik
 24. Burkhardt Piotr, Podporucznik
 25. Medyński Ignacy, Podporucznik

Korpus Artylerii i Inżynierów 1. Flasieński Jan, Kapitan 2ej klasy

Bateria 1 Artylerii Lekko-Konnej 1. Ostaszewski Jan, Kapitan 1szej klasy
 2. Wieniawski Kajetan, Porucznik
 3. Chełmiński Feliks, Porucznik
 4. Skracha Jerzy, Podporucznik
 5. Leszczyński Karol, Podporucznik
 6. Doboszyński MichaŁ, Podporucznik
 7. kLICKI jAKUB, Podporucznik

Bateria 2 Artylerii Lekko-Konnej 1. Kosiński Józef, Kapitan Gwardii
 2. Skrzyński Cyprian, Podporucznik

Kompania 1 Pozycyjna Artylerii Pieszej 1. Naymanowski Antoni, Kapitan 1szej klasy
 2. Grabowiecki Antoni, Porucznik

Kompania 1 lekka Artylerii Pieszej 1. Błeszyński Józef, Kapitan 1szej klasy
 2. Rzeszotkowski Teodor, Podporucznik

Kompania 2 lekka Artylerii Pieszej 1. Łapiński Franciszek, Kapitan 1szej klasy
 2. Zajkowski Erazm, Porucznik
 3. Kwaśniowski Zenon, Podporucznik
 4. Staniewski Jan, Podporucznik

Kompania 2 Pozycyjna Artylerii Pieszej 1. Rzepecki Onufry, Kapitan 2ej klasy
 2. Klafsen Stanisław, Podporucznik
 3. Jałowiecki Jan, Podporucznik
 4. Bochenek Feliks, Podporucznik
 5. Pieńczykowski Stanisław, Podporucznik
 6. Himonowski Teodozy, Podporucznik

Kompania 3 lekka Artylerii Pieszej 1. Adamski Stanisław, Porucznik
 2. Głowczyński Józef, Podporucznik
 3. Rylski Paweł, Podporucznik

Kompania 4 lekka Artylerii Pieszej 1. Koryzna Krzysztof, Kapitan 1szej klasy
 2. Solecki Józef, Kapitan 2ej klasy
 3. Raszewski Dyzma, Porucznik

Nie wszystko na tym świecie
Z życiem ludzi znika
Zostają cnoty godne
Wiecznego pomnika
Avatar użytkownika
rysiowski
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Medale: 1
Drzewo genealogiczne (1)
Imię i nazwisko: Ryszard Andrzejowski

Odp: Generałowie i oficerowie Armii Polskiej w służbie 29.11

Postprzez Ussarz Polski » 21.03.2015

W trakcie bitwy pod Ostraołęką Józef Miller występuje ko gen. brygady - patrz korespondencja gen. Turno. Pozdrawiam
Avatar użytkownika
Ussarz Polski
Aktywny
Aktywny


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób