27547. Karwacki // Archiwum aneksy 349-450

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 379:D. Szymon Karwacki adm. Grzegorzewic 1730

Postprzez akarw » 06.06.2015

Aneks 379
D. Szymon Karwacki administrator Grzegorzewic sieciechowickich (1730-50 ?)

Jak się okazuje Karwaccy mieli silne i stare związki z parafią Sieciechowice; majątkiem Grzegorzewice. Czyżby dlatego powrocił tutaj po 100 latach SEBASTIAN KARWACKI z rodzeństwem oraz dzielną macocha Eufrozyna z Zagajewskich (z Rusocic zatorskich) ?

1740 ur JOZEF KARWACKI s. D. SZYMONA KARWACKIEGO administratora Grzegorzewic i Zuzanny; ur 17 stycznia 1740 roku; chrzestni Magnificus Antoni Lubieniecki i Eva Poczkowa.. (dziedziczka ?)
1741 ur ZOFIA ANNA KARWACKA. c. D. SZYMONA KARWACKIEGO i Zuzanny;ur 8 maj 1741; ch. GD. Franciszek Lenczowski i Kunegunda uxor Sz… de Grzegorzewice.
1743 ur KAZIMIERZ *) s. D. Szymona i Zuzanny ur. 27 luty 1743; ch. D. Antoni Strzelecki.,

*) prawdopodobnie przodek Karwackich z Paśmiech; maż Reginy, administrator dóbr żywieckich; ojciec Józefa Karwackiego męza marianny Mlodzianowskiej…. Karol Karwacki, sr Aleksander Karwacki, prof. Matematyki IT Ignacy Karwacki.

Sieciechowice Grzegorzewice
1740 Ur Józef Karwacki Szymon Zuzanna nie wpisano Sieciechowice Grzegorzowice
1743 Ur Kazimierz Karwacki Szymon Zuzanna nie wpisano Sieciechowice Grzegorzowice


GOŁCZA
1851 sl Kazimierz lat 26 syn Sebastiana i Heleny Kasinskiej z Jedrzejowa Karwacki & Justyna lat 26 Obłolowicz Gołcza Chobędza …………………………………………

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ale też w kłobucku jest rodzina nobil. Józefa Karwackiego i Zuzanny:

3696 1753 0 Magdalena Karwacka Józef Zuzanna Kłobuck
3697 1751 0 Marianna Karwacka Józef Zuzanna Kłobuck

GNIAZDO/ Zagórz parafia Kłobuck

1700 … Nobilis KARWACCY w Zagórzu Klobuckim

KŁOBUCK/ Zagórze Mokra

Nobilis JOZEF KARWACKI & Zuzanna
• 1751 X . nob. Marianna Karwacka
• 1753 IX. nob. Magdalena Karwacka

Pałac w Kłobucku – rezydencja w Kłobuckiej dzielnicy Zagórze, wzniesiona w 1795, w stylu neogotyckim. Pałac jest otoczony obszernym parkiem również wpisanym do rejestru zabytków.Pałac został wybudowany dla pruskiego ministra Christiana von Haugwitza w latach 1795-1800. Do początku XX wieku stanowił on siedzibę właścicieli majątku ziemskiego Zagórze. Jego kolejnymi właścicielami byli: Benedykt Lemański, Henckel von Donnersmarckowie, książę Aleksander Michajłowicz Romanow. Został gruntownie przebudowany pod koniec XIX wieku. Po I wojnie światowej posiadłość przeszła na własność Skarbu Państwa. W dwudziestoleciu międzywojennym w zamku znajdowała się Szkoła Leśników, a w latach 1952-1972 siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Następnie w pałacu miał siedzibę zakład odzieżowy Dom Mody "Elegancja".W 2004 roku rozpoczęto jego generalny remont. W pałacu planuje się utworzenie centrum konferencyjnego.
Tutaj w dobrach Zagórze mieszka rodzina GD. Józefa Karwackiego i Zuzanny


2 1753 IX 0 Magdalena Karwacka; rodzice Józef Zuzanna Kłobuck / Zagórze Generosi domini ; ARP Jan Dziedzicki chrzci MAGDALENE, GD Józef Karwacki i Zuzanna; chrzestni MD. Paciorkiewicz i GD Marianna Winerowa

3 1751 X 0 Marianna Karwacka G.D. córka Józef Karwacki Zuzanna Kłobuck / Zagórze (Generosi domini); chrzestni DR Jozef Stanisłąw Praski, Kanonik Regularny Konwentu Kłobuckiego oraz G.D. Helena Lodzińska Icnutaria Villa Mokra
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grzegorzowice

Małopolska, na terenie której leżą Grzegorzowice, jest obok Wielkopolski uznawana za kolebkę państwa polskiego. Wzmianki źródłowe potwierdzają, że nasza miejscowość znajdując się w tej krainie również ma bogatą przeszłość.
Pierwsze ślady mówią o tym, że już w 1347 roku, a więc w XIV wieku, w czasach Kazimierza Wielkiego, istniała miejscowość zwana Grzegorzowyce, a później Grzegorzowice. Wspominaliśmy, że w czasach średniowiecza czasem nadawano nazwy miejscowości od imion właścicieli. Legenda mówi o tym, iż w rodzie Toporczyków, którzy mieli nad Dłubią swoje posiadłości, często powtarzały się imiona Sieciach i Grzegorz i to zapewne one dały początek nazwom Sieciechowice i Grzegorzowice. Legenda opowiada o dwóch mężnych rycerzach o takich właśnie imionach, którzy będąc braćmi popadli w zatarg o ziemię nad Dłubią. Kiedy się pogodzili, dla uniknięcia sporów mieli podzielić majątek nad Dłubią, dając początek Sieciechowicom i Grzegorzowicom.

Z całą pewnością można natomiast powiedzieć, że w wieku XV, a więc w czasach, gdy państwem naszym władali Jagiellonowie, Grzegorzowice były własnością Jakuba i Prokopa z rodu Pieniążków herbu Odrowąż. Źródła (Słownik geograficzny dawnego Królestwa Polskiego) mówią też o tym, że właścicielem tej miejscowości w XV wieku był Jan Nekanda herbu Topór.

Trudno jest ustalić, jakie były granice ówczesnych Grzegorzowic, zwłaszcza że właściciele się zmieniali, dzielili grunty, i brak jest materiałów źródłowych. Wzmianka z początków wieku XVI, dokładnie z 1524 – 27 mówi, że niejaki Mikołaj Grzegorzowski, właściciel Grzegorzowic i Lasek podarował plebanowi z Iwanowic łąki w Sieciechowicach (możliwe, że nazwa wsi pochodzi właśnie od Mikołaja Grzegorzowskiego). Zapewne już wówczas udawano się z Grzegorzowic do Sieciechowic na nabożeństwa religijne, jako że tam znajdowała się parafia. W 1556 roku, a więc w czasach panowania na tronie polskim ostatniego przedstawiciela rodu Jagiellonów, Grzegorzowice i Laski, które mogły być częścią posiadłości Sieciechowice, objął po matce Jan Płaza. Małżonką Jana była Katarzyna z rodu Dzieduszyckich herbu Topór. Jan Płaza senior znany z tego, że jako kalwinista brał udział w zjazdach wyznawców nauki Jana Kalwina w Pińczowie, a jako szlachcic na urzędzie (pełnił funkcję starosty lubaczowskiego) protestował u króla Zygmunta III Wazy przeciwko dyskryminowaniu protestantów, miał syna Jana, którego dla odróżnienia nazywano juniorem. Jan Płaza junior, w przeciwieństwie do ojca przeszedł na katolicyzm i związał się z działalnością zakonu Jezuitów, którzy w końcu XVI wieku stali się bardzo skuteczną bronią w walce z reformacją.

W wieku XVII, kiedy państwem polskim i całą zresztą Europą wstrząsają liczne wojny, pojawia się w Grzegorzowicach rodzina Montelupich. Była to rodzina, która pojawiła się w Polsce w XVI wieku, kiedy to żoną króla Zygmunta I została Włoszka Bona Sforza. Wraz z Boną przybyło do Polski wielu Włochów, a wśród nich rodzina Montelupich, która szybko się spolonizowała a zajmując się bankierstwem i organizacją poczty w naszym kraju zyskała bogactwo i uznanie. Właścicielem Grzegorzowic miał zostać przedstawiciel trzeciego pokolenia obecnego w Polsce, bankier królewski Zygmunta III Wazy, żyjący w latach 1589 – 1632 Sebastian Montelupi-Wielogórski. Po jego bezpotomnej śmierci, majątek Sebastiana, jego żony Urszuli Baza (córki doktora nauk medycznych Wojciecha Baza) oraz brata Karola, odziedziczył siostrzeniec Walerian, który poślubił piękność krakowską Annę Morecką i przyjął nazwisko Montelupi. Ze związku Waleriana i Anny pochodzi XVII wieczny właściciel Grzegorzowic. Wśród kolejnych właścicieli z tego okresu wymienia się Justynę Ksiąską, ale niewiele o niej wiemy.

W wieku XVIII, a więc w czasach gdy państwo polsko – litewskie po okresie wielkiego kryzysu w czasach rządów saskich, podjęło próbę ratowania państwa przed upadkiem i ostatecznie poprzez rozbiory upadło, wymienia się wśród właścicieli Grzegorzowic Jana Kantego Poczka (w metryce jest Eva Poczkowa) , następnie gdzieś około roku 1790 Zawadzką, a tuż przed rozbiorami właścicielem miał być Grzegorz zwany „Kuternoga” – bez stopy. Ze źródeł wynika, że Grzegorzowice, Władysław i Laski stanowiły wówczas jedną posiadłość.

W Grzegorzowicach oprócz dworu miał być w tym czasie młyn, prawdopodobnie w miejscu, w którym znajduje się obecnie, trzy browary i kuźnia, obecni byli też w miejscowości Żydzi. Kolejnym właścicielem miał być Bukowski, który przebywał w Laskach, zaś jego dwaj synowie w Grzegorzowicach, i Władysławie.
Rok 1795 przyniósł wraz z trzecim rozbiorem likwidację państwa polskiego. W tym czasie tereny nasze znalazły się w zaborze austriackim. Jednak po okresie zwycięstw napoleońskich, w trakcie których cesarz Francuzów utworzył Księstwo Warszawskie (1807 i 1809 poszerzenie) i ostatecznie w 1815 roku został pokonany, ziemie polskie przez zaborców zostały podzielone na nowo i tym razem Grzegorzowice znalazły się w zaborze rosyjskim, w tzw. guberni kieleckiej. W Kielcach ulokowało się wiele urzędów, m.in. tam dokonywano poboru do armii rosyjskiej.

W XIX wieku właścicielami Grzegorzowic, ale także Władysława i Lasek byli Łukowscy. W Grzegorzowicach wówczas oprócz dworu, który obecnie po odrestaurowaniu jest własnością pana Zdzisława Grabowskiego, znajdował się rozległy park i sad przylegający do zabudowań dworskich, wśród których była również kuźnia. Na wprost bramy wjazdowej do dworu znajdowała się studnia i browar, do którego rurociągiem doprowadzano wodę ze źródła znajdującego się za młynem. Po drugiej stronie drogi prowadzącej z Sieciechowic do Wysocic znajdowała się owczarnia, nieco dalej, po tej samej stronie drogi spichlerz, który stoi do dzisiaj (spichlerz jest murowany, pokryty dwuspadowym dachem krytym dachówką, pierwotnie posiadał trzy kondygnacje), stodoła dworska, a jeszcze dalej niedaleko obecnego budynku OSP karczma i budynki zajmowane przez fornali. Na samym końcu wsi zbudowano młyn z wielkim drewnianym kołem napędzanym przez płynącą wodę. W 1863 roku w zaborze rosyjskim zwanym Królestwem Polskim wybuchło powstanie styczniowe. (.....)
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 380; Grzymałow tarnopolski

Postprzez akarw » 06.06.2015

Aneks 380
Grzymałow – Bucyki (Ukraina tarnopolskie, Skałat)

Nowe XIX wieczne gniazdo tarnopolskie w Grzymałowie:

ZGONY:

1 1882 zg6 Jan Karwacki Grzymałów 20 lat
2 1828 zg0 Ludwik uxor plebe Casimiri Karwacki Grzymałów 59 lat
3 1880 zg4 Wawrzyniec Karwacki Grzymałów 65 lat

URODZENIA:

7 1826 ur0 Katarzyna Czeszelska Józef Maria Karwacka Grzymałów
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 381;KRÓLEWICE sulisławickie

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 381

Geneteka KRÓLEWICE sulisławickie ( 2 km na W od Sulisławic)

Parafia Sulisławice łoniowskie/ sandomierskie

rodowód z Trzykos koprzywnickich (patrz TRZYKOSY !!!!)
PIOTR KARWACKI i Marianna z Baranskich rodzice Szymona z Zarzecza i Rylowic, Ignacego, Idziego

1750 PIOTR KARWACKI i Małgorzata z Barańskich z Beszyc rodzice Ignacego
• * 1773 IGNACY KARWACKI i Dorota z Beszyc (2 km na E od Sulisławic)
** ŁUKASZ KARWACKI ur w Trzykosach (k. Beszyc) i 1 zona Maryanna Jasinska
** LUKASZ KARWACKI i 2 zona MAGDALENA KUBIKOWSKA
*** JAN KARWACKI i Magdalena Bryła
**** MICHAŁ KARWACKI i Julianna Nowak
*** WOJCIECH KARWACKI i Marianna Staszewska

SLUBY/URODZENIA/ZGONY
1750 PIOTR KARWACKI i Małgorzata z Barańskich z Beszyc rodzice Ignacego
• * 1773-1833zg 22 Ignacy Karwacki lat 70 s. Piotr Małgorzata Barańska gospodarzy w w Beszycach; Sulisławice Lipowiec dom nr 1 ZEBRAK, zostawil zone Dorotę z Sołtysów
• * 1773- 1833/22zg Ignacy Karwacki Piotr Małgorzata Barańska Sulisławice
• * 1784- 1844/15zg Dorota z Sołtysów Karwacka Zona Ignacego Sulisławice /Wojcieszyce ; zglosil Lukasz Karwacki wyrobnik z Wojcieszyc lat 30, w domu nr 7 w Wojcieszycach, Dorota lat 60 wdowa po Ignacym, wloscianka. Z niewiadomych rodziców
• * IGNACY KARWACKI i Dorota z Sołtysów: (dziecvi patrz Trzykosy)
• ** 1841/sl10 (Józef) Łukasz Karwacki syn Ignacego i Doroty Karwackich, ur w trzykosach w Krolewicaach na sluzbie & Maryanna Jasińska Sulisławice
• ** 1821-1843 /12zg Maryanna Karwacka Lat 22 zona Lukasza lat 32 c. jana i Magdaleny jasinskich Sulisławice/Królewice
• ** 1843/sl9 Łukasz Karwacki syn Ignacego i Doroty Karwackich, ur w trzykosach w Krolewicaach na sluzbie & Magdalena Kubikowska Sulisławice / Wojcierzyce , corka Marianny; Karwacki wdowiec lat 32, któremu zona zmarła 6 lipca 1840 roku, s. Ignacego i Doroty Karwackich gospodarzy w Trzykosach, n asłuzbie w Królewicach
• ** 1873/9zg Łukasz .Karwacki Sulisławice
• ** 1825-1895 /22zg Magdalena Karwacka Sulisławice lat 70


o *** 1845/ur8 Maryanna Karwacka, c. Lukasza lat 34 i Magdaleny Kubikowskiej lat 23 Sulisławice /Królewo
o *** 1849/ur23 Jan Karwacki s. Lukasza 36 i Magdaleny 26 Sulisławice
o *** 1852/ur11 Maryanna Karwacka c. Łukasza lat 30 i Magdaleny Sulisławice
o *** 1852/28zg Walenty 2 tyg Karwacki s. Lukasza i Magadaleny Sulisławice
o *** 1853/ur35 Jakób Karwacki s. Lukasza 45 i Magdalena 30 Sulisławice ; Lukasz gospodarz we wsi Królewice ; 1857/26zg Jakób Karwacki Sulisławice
o *** 1857/ur31 Józefa Karwacka c. Lukasza lat 45 i Magdaleny lat 30 Sulisławice 1860/ur24 Wojciech Karwacki s. Lukasza lat 48 i Magda Kubicka lat 37 Sulisławice
o *** 1863/ur61 Tomasz Karwacki s. Lukasza lat 50 i Magdaleny lat 40 Sulisławice

o ***1881/sl10 Jan Karwacki & Magdalena Bryła Sulisławice Karwacki lat 30 syn Lukasza i Marianny Kubikowskiej
 **** 1883/ur38 Michał Karwacki s. Jana lat 34 i Magdaleny Bryly lat 20 Sulisławice ; chrzestny Wojciech Karwacki ; **** 1907/sl5 Michał Karwacki & Julianna Nowak Sulisławice ; Karwacki lat 24 syn Jana I Magdaleny bryły

 **** 1886/ur73 Marianna Karwacka c. Jana lat 38 Sulisławice
 **** 1888/ur31 Zofia Karwacka c. Jana i Magda Naryła Sulisławice ; 1888 /23zg Zofia Karwacka 6 tyg. C. Jana i Magdaleny Sulisławice

 **** 1892/ur18 Józef Karwacki s. jana lat 43 i Magdaleny lat 30 Sulisławice
 ****1895/ur80 Bronisława Karwacka c., Jana lat 46 Sulisławice
 ****1898/ur25 Stanisław Karwacki s. Jana lat 48 Sulisławice
 **** 1903/ur28-1904 Feliks Karwacki s.Jan lat 54 i Magadaleny z Bryłow lat 45 Sulisławice; 1904 /27zg Feliks Karwacki Sulisławice
o
o *** 1886/sl5 Wojciech Karwacki & Marianna Staszewska Sulisławice Karwacki lat 26 syn Lukasza i Magdaleny kubikowskiej
o *** 1890 /1zg Marianna Karwacka lat 21 Sulisławice KROLEWICE 1 , c. Ludwika I Marianny Staszewskich
 **** 1888/ur82 Tomasz Karwacki c. Wojciecha lat 28 i Marianna Staniszewska lat 19 Sulisławice

Xxxxxxxxxx
Czy jest jakiś związek noty 612. W Archiwum na Wawelu
SULISŁAWICE (Lipowiec) WOLBROMSKIE 5 km na E od Wolbromia
(uwaga stąd Jan Nepomucen Karwacki i Augustyn Karwacki XVIII w w Krakowie)
ARCHIWUM NA WAWELU ;6) Rok 1776 Foto 94-102 CC 207/str 2923/poz.612
612. OBL. PROROGATIONIS CONSECRENSIONIS in Bonis Villa SULISŁAWICE (k. Wolbromia ?) CAPADIENS...

Przed Biurem Cartiense Capitanea Krakowskiego stawił się NOBILES JAN KARWACKI nomine Partie ejujurs interest..... JÓZEFEM I MCHAŁEM MICHAŁOWSKIM

6) Rok 1776

Foto 94-102

CC 207/str 2923/poz.612

612. OBL in Bonis. PROROGATIONIS CONSECRENSIONIS Villa SULISŁAWICE (k. Wolbromia) CAPADIENS...

Przed Biurem Cartiense Capitanea Krakowskiego stawił się NOBILES JAN KARWACKI nomine Partie ejujurs interest..... JÓZEFEM I MCHAŁEM MICHAŁOWSKIM
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 382:Geneteka KONIEMŁOTY sandomierskie

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 382

Geneteka KONIEMŁOTY sandomierskie


1790 …1813/sl 29 Jan Karwacki Maryanna & Sujda Suyconka Koniemłoty
1816……1833/sl 38 Michał Karwacki & Agnieszka Baca Koniemłoty
Chęciny 1835/81 zgony
6 kwietnia 1835 Michał Dudkiewicz lat 52 i Wincenty Odczydiuk lat 30, obydwaj strażnicy krymijału tu w Chęcinach zamieszkali, oświadczyli ze w Checinach w domu nr 3 umarł MICHAL KARWACKI lat 19, rodem ze wsi Koniemłoty, opowiadającym czy pozostawił po sobie żonę, dzieci, innych krewnych stawającym niewiadomo.

1820…..1839/sl 1 Kazimierz Karwacki lat 19 & Salomea lat 18 Król Koniemłoty
1820- 1878 zg 49 Kazimierz ur w sichowie Karwacki lat 58 syn Jana i Marianny Sijki Koniemłoty
1821- 1889 zg 106 Salomea Karwacka lat 68 wdowa po Kazimierzu, matka Antoniny Warnkiewicz Koniemłoty
………………………….
1856/sl 25 Maciej Karwacki & Maryanna Siudara Koniemłoty
………………………
1871 WINCENTY KARWACKI
1898sl ? Wincenty Karwacki i Michalina Piotrowska
1900 ur 144 Anna Karwacka c. Wincentego lat 29 i Michaliny Piotrowskiej lat 26 Sichów Koniemłoty zmarła w Opolu 1952
1909 ur 107 Jan Wincenty Karwacki s. Wincentego lat 38 i Michalina Piotrowska lat 34 Koniemłoty Suchoduzli
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 383: Geneteka Pinczów (Włochy, Brzeście)

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 383

Geneteka Pinczów (Włochy, Brzeście)

1773-1821/ 90 Stanisław lat 48 Karwacki karczmarz Wdowa jadwiga Kowalczyk Pińczów Włochy 2 ( Włochu 2 km na E od Pinczowa)
1815/ ur 121 Katarzyna Karwacka c. Stanisława i Jadwiga Kowalska Pińczów Brzeszcze
1815-1815/ 97 Katarzyna 2,5 mies Karwacka c. Stanisława karbownik niepismienny Jadwiga Kowalska Pińczów Brzeście 7 ( 2 km na NNE od Pinczowa)
1817 / ur 83 Ludwina Karwacka c. Stanisława lat 44 karbowy Jadwiga Kowal lat 26 Pińczów Brzeszcze
1820 /ur 57 Katarzyna Marianna Karwacka c. Stanisława lat 47 karbownik Jadwiga Kowalska Pińczów lat 30Brzeszcze
1820-1821/ 96 Marianna 6 mies Karwacka c. Stanisław a Jadwiga Kowalczyk Pińczów Włochy 2
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 384:Geneteka Sandomierz - katedra zgony

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 384

Geneteka Sandomierz - katedra zgony

1804- 1851/zg 1 Antoni lat 47 Karwacki z Trzykos Sandomierz NNMP (Katedra) – zmarł w szpitalu sandomierskim

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syn Ignacego i Jadwigi Karwackich

1795 ANTONI KARWACKI II ur 1795 syn Ignacego i Jadwigi Karwackich
(ślub 398) 15 XI 1818 ANTONI KARWACKI młodzian lat 23 wg metryki wyjętej z kościoła Koprzywnickiego, w służbie w Trzykosach zamieszkały, syn IGNACEGO KARWACKIEGO i już zmarłej Jadwigi, oraz HELENA NASTERNIACZKA lat 26 wg metryki kościoła koprzywnickiego córka Ignacego Nasterianka i zmarłej już Magdaleny. Antoni i Helena rodzice Katarzyny i Walentego
541. KARWACKI Antoni x Nasternak Helena (Koprzywnica 1819/22)
1 żona HELENA z Nasterków Karwacka (ur 1796), zmarła w wielu lat 30 15 I 1826, żona Antoniego, matka Walentego.
2 żona AGNIESZKA Stepień Karwacka
śluby; poz. 8 Antoni Karwacki wdowiec i AGNIESZKA Stepień 5 IV 1826 przytomności Mateusza Surowickiego i IDZIEGO KARWACKIEGO stryja rodzonegp Antoniego, zamieszkałych w Trzykosach; ślub Antoniego wdowca, syna Ignacego, lat 30 i AGNIESZKI lat 25 córki zmarłego Mateusza Stępnia...
542. KARWACKI Antoni x Stępień Agnieszka (Koprzywnica 1826/11)

Syn...????
1792 ANTONI KARWACKI I ur 1792; lat 39, wdowiec ur 1792 we wsi Trzykosy na gospodarstwie zamieszkały 2 V 1831 (poz. 8/str 110 żeni się z
3 żona (?) AGNIESZKĄ z Judów JUDZIŃSKA lat 20 panną c. Michała i Marianny z Wójcików, we wsi Trzykosy przy rodzinie. Świadkowie ‘ ZMARŁA 24 lutego 1868 roku Agnieszka z Judów Karwacka, lat 55 żona Antoniego, matka Jana Karwackiego lat 35 i Franciszka Karwackiego lat 27
540. KARWACKI Antoni x Judziński Agnieszka (Koprzywnica 1831/9)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1824- 1843/zg 97 Wiktoria lat 19, zmarła w wiezieniu Karwacka rodem z Ojcowa, c. Jóżefa Karwackiego Sandomierz NNMP (Katedra)
1864-1898/zg 107 Ludwika lat 34 Karwadzka c. Antoniego i Franciszki St….; żona Pawła Karwackiego Sandomierz NNMP (Katedra)
1851-1904/zg118 Franciszka wdowa lat 53 Karwacka; c. Jana i Ewy Sandomierz NNMP (Katedra)
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 385:Geneteka Staszów / urodzenia zgony

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 385

Geneteka Staszów / urodzenia zgony

Rodzina Tomasza Karwackiego i Kunegundy ze Staszowa/Rytwian
1784/ur 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów
1784/zg 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Rytw

1785/ur 30 Kunegunda Krystyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów
1787/ur /52 Agnieszka Franciszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów ; 1787/ zg 62 Agnieszka Karwacka c.Tomasza Kunegunda Staszów Rytw
1787/ zg 62 Agnieszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Rytw
1788/ur 42 Józef Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów
1790/ur 20 Jan Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów
1792/ zg 71 Justyna Karwacka c. Tomasza Kunegunda Staszów Rytw
1797/ zg 24 Simon Karwacki s. Tomasza Kunegunda Staszów Rytw
1799/ zg 121 Grzegorz Karwacki s. Tomasza Kunegunda Staszów Rytw

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina ANTONIEGO KARWACKIEGO i Katarzyny Bednarskiej ze Staszowa
1861-zg1871/71 Jan Karwacki s. Antoniego i katarzyny Staszów
1871/ur 51 Katarzyna Karwacka c. Antoniego i Katarzyny Bednarska Staszów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina MACIEJA KARWACKIEGO ze Staszowa
1856/sl 25 Maciej Karwacki & Maryanna Siudara Koniemłoty
1871/ur 50 Wincenty Karwacki s.Macieja i Marianny Siudor Staszów
1868 /ur 135 Łukasz Karwacki s. Macieja i Marianny Siudor Staszów


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka 24 wrzesień 2018 Rytwiany, Beszowa, Brody, Krynki

Rodzina Jędrzeja Karwackiego i Józefy Michniewskiej z Rytwian
1820 132ur ur Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniewska Staszów Rytwiany
1822 281 ur Marianna Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany

1820 339 ur Karolina Bostali Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany

1822 148 ur Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1822 302zg zg Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany

Rodzina Bronisława Karwackiego i Heleny Cyrałkowskiej
1884 117 ur Zofia Karwacka Bronisław lat 35 pisarz gminy Helena lat 28 Cyrałkowska Bieliny Kapitulne Bieliny Kapitulne

Rodzina Jana Karwackliego i Marianny Sijka z Wolicy / Beszowa
Rodzina Walentego Przewoirskiego i Marianny Karwackiej
1867-1875 35 zg zg Adam  lat 8 Przeworski Walenty Marianna Karwacka Beszowa Czarzyzna
1870-1875 44zg zg Magdalena lat 5 Przeworska Walenty Marianna Karwacka Beszowa Wolica
1888 18sl Antoni Swiątek Tomasz, Marianna Krowa Katarzyna GodzwonPrzeworska Walenty, Marianna Karwacka Beszowa wolica
1893 12sl Jakub Stempień Michał, Agata Grudzień Rozalia Przeworska Walenty, Marianna Karwacka Beszowa wolica
1894 13zg zg Marianna Przeworska Karwacka Jan Marianna Sijka Beszowa Wolica
1896 45sl Antoni Przeworski Walenty, Marianna Karwacka Tekla Dombrowska Piotr, Marianna Karant Beszowa

1891 36ur Zofia Karwacka Pilczyca 18 NW od Kielc
1894 70 ur Władysław,Antoni Karwacki Pilczyca


1913 61 ur Agnieszka Barańska Marceli Józefa Karwacka Krynki Krynki


Rodzina Jozefa Staporka i Katarzyny Karwackiej
1913 95 ur Jan Stąporek Józef Katarzyna Karwacka Krynki Krynki
1916 59 ur Jan Stąporek Józef Katarzyna Karwacka Krynki Krynki
1924 5sl sl Antoni Stąporek Józef, Katarzyna Karwacka Antonina Adamczak Andrzej, Józefa Jurek Krynki

Rodzina Piotra Karwackiego i Marianny Iłowskiej
1913 96 ur Jadwiga Karwacka Piotr Marianna Iłowska Krynki Brody


Rodzina Stanisława Karwackiego i Katarzyny Wierzbickiej
1913 129 ur Zofia Karwacka Stanisław Katarzyna Wierzbicka Krynki Rudnik

Rodzina Jana Jurek i Jozefy Karwackiej
1913 189 ur Bronisława Jurek Jan Józefa Karwacka Krynki Połągiew
1916 32 ur Józef Jurek Jan Józefa Karwacka Krynki Połągiew

Rodzina Wincentego Karwackiego i Rozali Cymerys
1914 12ur ur Stefan Karwacki Wincenty Rozalia Cymerys Krynki Połągiew
1925 29sl sl Józef Klepacz Antoni, Franciszka Pasieka Bronisława Karwacka Wincenty, Rozalia Cymerys Krynki

Rodzina Wincentego Karwackiego i Antoniny Stojek
1914 19 ur Zofia Karwacka Wincenty Antonina Stojek Krynki Brody
1916 87 ur Anna Karwacka Wincenty Antonina Stojek Krynki Brody


Rodzina Wladysława Karwackiego i Marianny Kutera
1914 38 ur Janina Karwacka Władysław Marianna Kutera Krynki Brody
1916 47ur ur Władysław Karwacki Władysław Marianna Kutera Krynki Brody

Rodzina Stanisława Olszewskiego i Marianny Karwackiej
1914 53 ur Stanisława Olszewska Stanisław Marianna Karwacka Krynki Połągiew

1915 82 ur Stanisława Wiśniewska Piotr Antonina Karwacka Krynki Połągiew

Rodzina Jana Karwackiego i Zofii Kusiak
1915 162ur ur Jan Karwacki Jan Zofia Kusiak Krynki Brody
1915 164ur ur Jan Karwacki Jan Zofia Kusiak Krynki Brody

1915 20 ur Janina Kwiecień Jan Agnieszka Karwacka Krynki KrynkiRodzina Jana Karwackiego i Anieli Zaczek
1915 125 ur Marianna Karwacka Jan Aniela Zaczek Krynki Ruda
1913 41ur ur Franciszek Karwacki Jan Aniela Zaczek Krynki Ruda
1917 158ur ur Julian Karwacki Jan Aniela Zaczek Krynki Ruda

Rodzina Szymona Lisa i Marianny Karwackiej
1915 159 ur Stefania Lis Szymon Marianna Karwacka Krynki Ruda
1917 155 ur Władysław Lis Szymon Marianna Karwacka Krynki Ruda


1916 117 ur Józef Wójcik Andrzej Helena Karwacka Krynki Ruda
Rodzina Franciszka Baranskiego i Rozalii Karwackiej
1913 98 ur Stefan Barański Franciszek Rozalia Karwacka Krynki Krynki
1915 168 ur Janina Barańska Franciszek Rozalia Karwacka Krynki Krynki

Rodzina Franciszka Karwackiego i Marianny Czaja
1913 14ur ur Feliks Karwacki Franciszek Marianna Czaja Krynki Krynki
1916 66ur ur Władysław Karwacki Franciszek Marianna Czaja Krynki Krynki

1916 53 ur Stanisław Joniec Władysław Józefa Karwacka Krynki Krynki

Rodzina Jóżefa Karwackiego i Wikrorii Mąka
1916 76ur ur Jan Karwacki Józef Wiktoria Mąka Krynki Brody

1916 86 ur Rozalia Olesińska Jan Antonina Karwacka Krynki Brody

Rodzina Franciszka Karwacki i Marianny Głowacka
1913 173ur ur Władysław Karwacki Franciszek Marianna Głowacka Krynki Brody
1917 3 ur Genowefa Karwacka Franciszek Marianna Głowacka Krynki Brody
1923 38sl sl Stanisław Łodej Jan, Marianna Brzoza Katarzyna Karwacka Franciszek, Marianna Głowacka Krynki


Rodzina Karola Karwackiego i julianny Zegadło
1917 14 ur Leokadia Karwacka Karol Julianna Zegadło Krynki Krynki

Rodzina Jana Stachucy 1) marianny i 2) Walerii z Karwackich
1917 78 ur Stanisław Stachucy Jan Marianna Karwacka Krynki Brody
1924 32sl sl Jan Stachucy Michał, Anna Orczyk Waleria Karwacka Stanisław, Marianna Jagieła Krynki


1924 2sl sl Władysław Cemerys Jan, Agnieszka Klepacz Zofia Rożek Antoni, Antonina Karwacka Krynki1924 24sl sl Szymon Mazur Jan, Małgorzata Kosmala Antonina Karwacka Franciszek, Waleria Gębura Krynki


1929 8sl sl Piotr  lat 21 Grunt Michał, Agnieszka Borowiec Antonina lat 22 Orczyk Józef, Marcjanna Karwacka Pawłów Dabrowa

1931 42xl sl Władysław lat 24 Bidziński Paweł, Agnieszka Karwacka Helena lat 30 Dróżdż Wincenty, Waleria Nowak Pawłów ona ur wierzbnik Kuczów
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 386: Geneteka IWANISKA

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 386

Geneteka IWANISKA

1898/sl 24; 1867 Jan Karwacki s. Jana i Anny Górska & 1859 Marianna Wdowa Baruch z domu POTOCKA Franciszka i Anny Kardas Iwaniska
• * 1899/24ur Roman od 1927 mąz Joanny zaydel Karwacki Jan lat 32(1867) Marianna lat 40 (1859) Potocka Iwaniska
740 1899 24ur Roman od 1927 mąz Joanny zaydel Karwacki Jan lat 32 Marianna lat 40 Potocka Iwaniska

1898/sl 22 Józef Karwacki s. Jakuba i Marianny Suska & Marianna Pietrzyk Michała i Marianny Ścibisz Iwaniska
1899/sl 10 1877 Stanisław Karwacki s. Szymona i Marianny Kargulewicz & 1880 Helena Kijanka Marcina i Cecyli Kardas Iwaniska
• *1900/186ur Wincenty Edward Karwacki Stanisław lat 23 Helena lat 20 Kijanka Iwaniska
741 1900 186ur Wincenty Edward Karwacki Stanisław lat 23 Helena lat 20 Kijanka Iwaniska

Ks. Rektor Wincenty Karwacki

Za radą p. Jana z Archiwum Państwowego udaję się do Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Jego Kustosz jest nieufny, ale notuje nazwisko i obiecuje sprawdzić na jutro. Powracam więc nazajutrz i otrzymuje do ręki oryginalna teczkę personalną ks. Wincentego Karwackiego.

Wincenty Edward Karwacki ur. 11.IX.1900 w Iwaniskach jako syn STANISŁAWA (stolarza) i Heleny z Kijanków KARWACKICH. (wg metryki w poz `186/1900 16 września stawił się Stanisław Karwacki, l. 23). W latach 1911-1917 chodzi do szkoły w Iwaniskach, w czasie wojny pracuje w gminie i pomaga ojcu w warsztacie stolarskim. W trakcie I wojny postanawia jednak powrócić do nauki. Korzystając z pomocy miejscowego nauczyciela przygotowuje się do egzaminu wstępnego do IV klasy nowozałozonego gimnazjum realnego w Opatowie. Zdaje go 22 czerwca 1918 roku. W Opatowie był dwa lata pod opieką dyrektorów ks. ks. prorektorów Eugeniusza Kapusty, Jana Kapusty. Po ukończeniu klasy V 10 maja 1920 Wincenty Edward Karwacki wstępuje do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie składa śluby subdiakońskie 27.II.1926, diakońskie 20.III.1926, kapłańskie 29.V.1926 r.
Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca
9 lipca 1926 roku ks. Wincenty otrzymuje powołanie biskupa sandomierskiego na prefekta szkól powszechnych w Radoszycach..


1900/sl 36 Leon wdowiec Karwacki s. Tomasza i Małgorzaty Porębska & Anna wdowa Zieja z d.STEPIEN Franciszka i Marianny Musiał Iwaniska GZYKOKMAIEN
1902/sl29 Antoni Karwacki s. jakuba i Marianny Suska & Barbara Maj Jana i katarzyny Bednarska Iwaniska
1903/sl 11 Adam Karwacki s. marcina i Ewy Usak & Franciszka Słapek Michala i Marianny Cibisz Iwaniska
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 387: Geneteka Klimontów

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 387

Geneteka Klimontow

1804 – 1874/zg 17 Ewa lat 70 Karwacka ; rodzice z nazwiska nieznani; Klimontów (pow. sandomierski)/Borek Klimontowski
1848…1872/sl 7 Michał lat 24 Karwacki z Ulianowic syn (niezyj )TOMASZA i FRANCISZKI Sko… & Marianna Koszarska; Klimontów (pow. sandomierski)
• * 1888/ur 13 Józef Karwacki syn michała lat 40 i Marianny Koszaskiej lat 36 Klimontów (pow. sandomierski)
• * 1893/ur37-1960 w Klimontowie; Bolesław Karwacki syn Michała lat 45 i Marianny koszraskiej lat 44; Klimontów (pow. sandomierski)
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Aneks 388: Geneteka Gożlice

Postprzez akarw » 10.06.2015

Aneks 388
Geneteka Gożlice

xxxxxxxxxxxxxx

1800 MICHAŁ KARWACKI i Petronela
1837 Piotr Karwacki kawaler lat 23 s. Michała i Petroneli z Lipnika par/ Gożlice & slub 1860 Małgorzata Marczewska z wawy c. Rocha i Jadwigi; Wawrzenczyce Swietomarz 2 km na E od Bodzentyna
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1810 ANTONI KARWACKi i Agnieszka Judowna:
1841…..1868sl 12 Franciszek Karwacki wdowiec po Mariannie Niester…. Lat 27, syn Antoniego i Agnieszki Judownoj; sw. 1832 Jan Karwacki lat 36 z Trzykosach konieckopolskiego & Maryanna z d. Banasiak 1 votoSzymańska wdowa lat 36
Goźlice
1831- 1906 zg 18 Marianna 1 voto 2 voto Karwacka z d. Banasiak lat 75; c. Szymona i katarzyny z Boryckich Banasiakow Goźlice
• *1869/ur122 Katarzyna Karwacka c, Franciszka lat 28 i Marianny z Banasiakow lat 38 Goźlice
• *1876/ur108 Marianna Karwacka c. Franciszka lat 34 i Marianny z banasiakow lat 46 Goźlice ;1878/zg 34 Maryanna Karwacka c. Franciszka Goźlice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1810 JAKÓB KARWACKi i Zofia z Majewskich Judowna młynarze w Boduszowie
• *1844….,,1868sl 6 Jan Karwacki syn zyj Jakóba i zm Zofii z Majewskich w Boduszowie młyn dzierzawiacy, urodzony w Kopcu lat 24, za młynarczyka w Chrustach będący & Maryanna Piątkowska lat 16, c. Stanisława i Agnieszki z Burgielow Piatkowskich, kucharzy przy dworze w Pechowie/Klechowie, urodzona w Górce Goźlice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAN KARWACKI i Antonina Grudzień z Trzykos
• * 1857…1889sl 40 Paweł Karwacki lat 32 ur w Trzykosach syn Jana i Antony z Grudniów & Ludwika Stępień c. An Goźlice
1857 PAWEŁ KARWACKI ur 25 styczeń 1857 poz. 11 syn Jana i Apolonii z Grudniów Karwackich; chrzestni Jan Czernicki, Marianna Slesak
• ** 1890/ur186 Anna Karwacka c. pawła lat 30 i Ludwiki ze Stepniow lat 23 Goźlice
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____